Čekáte-li druhé, třetí či další dítě

18. 1. 2024

Otěhotněla jste a máte obavy, jak to bude nyní s vaším pracovním poměrem, s peněžitou pomocí v mateřství či s rodičovským příspěvkem? Jste na rodičovské dovolené a řešíte, dokdy musíte „stihnout“ své další miminko, abyste měla stejné podmínky jako dosud? Zaslechla jste, že musíte znovu odpracovat určitou dobu, abyste opět pobírala „mateřskou“?

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Pokud máte stále trvající pracovní poměr, nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vám vznikne, i když pro zaměstnavatele neodpracujete od narození předchozího dítěte ani jeden den. Na tomto místě je vhodné předem vyvrátit jeden stále přetrvávající mýtus, tedy to, že nároky z platně uzavřené pracovní smlouvy již nejsou stejné, pokud si se zaměstnavatelem dohodnete neplacené volno.

Jestliže se vracíte po neplaceném volnu, platí pro vás ten samý režim, jako je uveden níže při ukončení rodičovské dovolené. Jedinou výjimkou je, že doba neplaceného volna již není ochrannou dobou, ve které by platil zákaz výpovědi a, existoval-li by zákonný důvod, můžete tak výpověď dostat. V případě, že byste ale byla v době předání výpovědi těhotná, taková výpověď by byla neplatná.

Pokud jste na rodičovské dovolené a před jejím ukončením nastoupíte znovu na mateřskou dovolenou, do práce se vůbec nestihnete vrátit. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vám vznikne a výše dávky bude vypočítána z předchozího příjmu.

Pokud budete na konci rodičovské dovolené těhotná,

ale do nástupu na mateřskou dovolenou bude ještě nějaká doba zbývat, nabízejí se tři možnosti:

1

Vrátíte se do práce, budete pracovat v souladu se svou pracovní smlouvou. Zaměstnavatel vám nemusí v době čerpání rodičovské dovolené držet vaši pracovní pozici, ale musí vás po jejím skončení zaměstnávat v souladu s pracovní smlouvou. To znamená zejména dohodnutým druhem práce a v dohodnutém místě výkonu práce.

Nemůže vám tedy přidělit jinou práci, která by neodpovídala vaší pracovní smlouvě. Pokud takovou práci nemá a nedohodnete se na žádné změně pracovní smlouvy, jde o překážku na jeho straně a měl by vám až do skončení takové překážky (nebo až do nástupu na mateřskou dovolenou) platit náhradu mzdy.

Propustit pro nadbytečnost, i kdyby existovala, vás z důvodu vašeho těhotenství nemůže. Výše PPM se bude odvíjet od příjmu dosahovaného buď aktuálně, anebo dosahovaného před první mateřskou dovolenou. Vždy se využije vyšší z obou příjmů.

2

Do práce se nevrátíte, protože váš ošetřující lékař usoudí, že není vhodné, abyste pracovala, a vystaví vám neschopenku. Neschopenku odevzdáte svému zaměstnavateli a až do nástupu na mateřskou dovolenou (nebo do ukončení pracovní neschopnosti, pokud o něm lékař rozhodne) budete dostávat nemocenské, pak přejdete na dávky peněžité pomoci. Výše PPM se bude odvíjet od příjmu před prvním mateřstvím. Čerpání dávek nemocenského se na výši PPM nijak neodrazí.

3

Do práce se nevrátíte, protože se dohodnete se zaměstnavatelem na neplaceném volnu až do nástupu na mateřskou dovolenou. Výše PPM se bude odvíjet od příjmu před prvním mateřstvím.

Podpořte mámy a táty v krizi

V těžkých chvílích si každý zaslouží podat pomocnou ruku. Na Poradnu pro mámy a táty se ročně obrací 4 tisíce rodičů. Díky vašemu daru nezůstanou na své problémy sami.

Pokud vám skončí rodičovská dovolená a vy ještě nebudete těhotná, ale chcete co nejdříve být, tak se budete vracet do práce jako každý jiný zaměstnanec. Platí totéž, co je výše uvedeno u varianty návratu do práce v těhotenství. Musí být vše dle pracovní smlouvy.

Je zde pouze ten rozdíl, že by vám mohl zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost. Taková nadbytečnost by ale musela skutečně existovat. Zaměstnanec se stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce nebo o jiných organizačních změnách.

Aby byla výpověď pro nadbytečnost platná a oprávněná, musí být splněny následující podmínky:

  • Zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést.
  • Mezi vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost.

Bylo již mnohokrát soudem rozhodnuto, že přijetí jiného zaměstnance na totéž místo na dobu neurčitou nevytváří nadbytečnost a zaměstnavatel by tak legálnost výpovědi neustál. Jde ale o situaci, kdy byste u soudu napadla žalobou neplatnost výpovědi.

Pokud byste dostala platnou výpověď, započne výpovědní doba běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba trvá dva měsíce. Pokud byste v období běhu výpovědní doby otěhotněla, výpovědní doba by se tak zastavila a neběžela by po všechny ochranné doby, tedy v době těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené.

V době, kdy byste mezi rodičovskou dovolenou a mateřskou dovolenou čerpala řádnou dovolenou, by výpovědní doba opět běžela. Po započetí rodičovské dovolené by se opět zastavila. Není důležité, zda byste v průběhu výpovědní doby o svém těhotenství věděla, podstatné je datum, které ošetřující lékař stanoví jako počátek těhotenství.

Je důležité vědět, že u výpovědi z vaší strany či při uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru tento efekt nenastává a k ukončení pracovního poměru dojde vždy.

E-book a audiokniha Těhotenství

Stáhněte si knihu Těhotenství – laskavě, s respektem a prakticky. Nechte se inspirovat, uklidnit i poučit. Zdarma PDF verze a audiokniha.

Průvodce porodnicemi Aperio

Srovnejte profily porodnic, hodnocení od rodičů a vyberte si to správné místo pro narození dítěte.

Pokud by váš pracovní poměr skončil a vy jste těhotná nebyla, bez vzniku nového nemocenského pojištění (při novém zaměstnání nebo při založení živnosti s dobrovolným pojištěním) vám již nárok na novou PPM nevznikne a budete mít ode dne narození dítěte nárok na rodičovský příspěvek (RP).

Na závěr je nutno, pro časté zaměňování pojmů zdůraznit, že mezi čerpáním rodičovské dovolené a čerpáním rodičovského příspěvku je zásadní rozdíl. Častou chybou je domnívat se, že čerpání rodičovského příspěvku postačí k tomu, aby při dalším dítěti vznikl nárok na novou PPM. Pokud netrvá pracovní poměr nebo pokud si jako OSVČ neplatíte dobrovolné nemocenské pojištění, tak vám nárok na PPM nevznikne, i když na předchozí dítě stále čerpáte rodičovský příspěvek.

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.