Rozvod? Co potřebují děti a co rodiče?

28. 1. 2022

Co potřebují rodiče v řízení před soudem? A jaké potřeby dětí mohou být rozvodem rodičů narušené? I na tyto otázky odpovídali odborníci během online setkání u kulatého stolu, který proběhl v lednu v rámci programu Rozchodem rodina nekončí. Tento bezplatný podpůrný program nabízí rodičům pomoc a podporu, aby zvládli rozchod či rozvod co nejlépe.

Zustavamerodici.cz

Praktické informace o rozchodu a rozvodu, důležité pojmy, inspirace, kontakty.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Jak by mělo vypadat soudní řízení?

O zkušenosti z praxe se podělila Mgr. Petra Janoušková z Okresního soudu v Českých Budějovicích, kde se snaží i v rámci mezioborové spolupráce o to, aby naplnili potřeby rodičů v řízení před soudem. Rodiče podle paní Janouškové potřebují především spravedlnost a rozhodnutí. A jaké by mělo být soudní řízení?

  • Co nejrychlejší (ze zákona nesmí délka přesáhnout 6 měsíců).
  • Spravedlivé – rovný přístup rodičů k výchově dětí, naplnění potřeb a zájmů dítěte (nemusejí být v souladu se zájmem rodiče).
  • Individualizované.
  • Trvalejší povahy, mělo by stabilizovat situaci.
  • Komplexní – mělo by řešit všechny otázky spojené s rodičovskou odpovědností.

Co potřebují děti?

Psycholog Mgr. Tomáš Tenkl odpovídal na to, jaké potřeby dětí může rozvod narušit:

  • Děti potřebují jistotu a stabilitu – plánujte péči o dítě dopředu a říkejte mu, jak to bude.
  • Děti se potřebují zorientovat v tom, co se děje – vyznat se ve složité situaci je pro ně obtížné, ale dejte si pozor na dočasná vysvětlení, či dokonce lži, mohli byste přijít o důvěru.
  • Děti potřebují zlobit – zkoušejí tím hranice, pravidla a hranice dávají dětem pocit bezpečí.
  • Děti si potřebují vytvořit novou identitu rodiny po rozvodu, představu, jak to bude dál, jinak ztratí motivaci ve škole apod.

Rodiče, myslete na děti

Jak probíhá podpora rozcházejících se rodičů v rámci OSPOD vysvětlila Zuzana Hrdličková. Ta zdůraznila, že bývají často prvními, kdo řeší s rodiči rozchod či rozvod, a kladou velký důraz zejména na objektivitu a nestrannost. Vždy si zvou na jednání oba rodiče a jsou primárně na straně dítěte. Během schůzky by si rodiče mj. měli uvědomit, že jsou pro dítě důležití oba a musí se chovat v zájmu dítěte, že by se měli přizpůsobit jeho potřebám a snažit se, aby dítě jejich konflikt zatížil co nejméně.

Rozchodem rodina nekončí

V rámci kulatého stolu představila Mgr. Jarmila Pilecká z výzkumné agentury Median výsledky dotazníkového šetření týkajícího se potřeb rozcházejících se rodin, z něhož například vyplynulo, že jen 5 % rodičů vyhledá během rozvodu pro své děti pomoc dětského psychologa.

S bezplatným podpůrným programem pro rodiče Rozchodem rodina nekončí posluchače seznámili zástupci společnosti Aperio, Ligy otevřených mužů a Krizového centra pro děti a rodinu České Budějovice. V rámci programu rodiče (každý zvlášť) navštíví sedm podpůrně vzdělávacích setkání, během nichž získají mnoho potřebných informací a kontaktů (právní, finanční), naučí se předcházet konfliktům a řešit je. Mimo jiné budou rodiče moci bezplatně využít služeb mediátora a psychologa pro sebe i své děti a pro děti od 7 do 12 let bude dále k dispozici podpůrná skupina.

Kulatý stůl na téma Rozchodem rodina nekončí se konal 19. 1. 2021.

Akce byla uskutečněna v rámci projektu Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem v ČR, registrační číslo:CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011462, financovaného z Evropského sociálního fondu.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Pro odborníky

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Darujte rodičům oporu a dětem klid
Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.