Rozvod? Co potřebují děti a co rodiče?

28. 1. 2022

Co potřebují rodiče v řízení před soudem? A jaké potřeby dětí mohou být rozvodem rodičů narušené? I na tyto otázky odpovídali odborníci během online setkání u kulatého stolu, který proběhl v lednu v rámci programu Rozchodem rodina nekončí. Tento bezplatný podpůrný program nabízí rodičům pomoc a podporu, aby zvládli rozchod či rozvod co nejlépe.

Zustavamerodici.cz

Praktické informace o rozchodu a rozvodu, důležité pojmy, inspirace, kontakty.

Průvodce zákony pro rodiče 2023

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Jak by mělo vypadat soudní řízení?

O zkušenosti z praxe se podělila Mgr. Petra Janoušková z Okresního soudu v Českých Budějovicích, kde se snaží i v rámci mezioborové spolupráce o to, aby naplnili potřeby rodičů v řízení před soudem. Rodiče podle paní Janouškové potřebují především spravedlnost a rozhodnutí. A jaké by mělo být soudní řízení?

  • Co nejrychlejší (ze zákona nesmí délka přesáhnout 6 měsíců).
  • Spravedlivé – rovný přístup rodičů k výchově dětí, naplnění potřeb a zájmů dítěte (nemusejí být v souladu se zájmem rodiče).
  • Individualizované.
  • Trvalejší povahy, mělo by stabilizovat situaci.
  • Komplexní – mělo by řešit všechny otázky spojené s rodičovskou odpovědností.

Co potřebují děti?

Psycholog Mgr. Tomáš Tenkl odpovídal na to, jaké potřeby dětí může rozvod narušit:

  • Děti potřebují jistotu a stabilitu – plánujte péči o dítě dopředu a říkejte mu, jak to bude.
  • Děti se potřebují zorientovat v tom, co se děje – vyznat se ve složité situaci je pro ně obtížné, ale dejte si pozor na dočasná vysvětlení, či dokonce lži, mohli byste přijít o důvěru.
  • Děti potřebují zlobit – zkoušejí tím hranice, pravidla a hranice dávají dětem pocit bezpečí.
  • Děti si potřebují vytvořit novou identitu rodiny po rozvodu, představu, jak to bude dál, jinak ztratí motivaci ve škole apod.

Rodiče, myslete na děti

Jak probíhá podpora rozcházejících se rodičů v rámci OSPOD vysvětlila Zuzana Hrdličková. Ta zdůraznila, že bývají často prvními, kdo řeší s rodiči rozchod či rozvod, a kladou velký důraz zejména na objektivitu a nestrannost. Vždy si zvou na jednání oba rodiče a jsou primárně na straně dítěte. Během schůzky by si rodiče mj. měli uvědomit, že jsou pro dítě důležití oba a musí se chovat v zájmu dítěte, že by se měli přizpůsobit jeho potřebám a snažit se, aby dítě jejich konflikt zatížil co nejméně.

Rozchodem rodina nekončí

V rámci kulatého stolu představila Mgr. Jarmila Pilecká z výzkumné agentury Median výsledky dotazníkového šetření týkajícího se potřeb rozcházejících se rodin, z něhož například vyplynulo, že jen 5 % rodičů vyhledá během rozvodu pro své děti pomoc dětského psychologa.

S bezplatným podpůrným programem pro rodiče Rozchodem rodina nekončí posluchače seznámili zástupci společnosti Aperio, Ligy otevřených mužů a Krizového centra pro děti a rodinu České Budějovice. V rámci programu rodiče (každý zvlášť) navštíví sedm podpůrně vzdělávacích setkání, během nichž získají mnoho potřebných informací a kontaktů (právní, finanční), naučí se předcházet konfliktům a řešit je. Mimo jiné budou rodiče moci bezplatně využít služeb mediátora a psychologa pro sebe i své děti a pro děti od 7 do 12 let bude dále k dispozici podpůrná skupina.

Kulatý stůl na téma Rozchodem rodina nekončí se konal 19. 1. 2021.

Akce byla uskutečněna v rámci projektu Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem v ČR, registrační číslo:CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011462, financovaného z Evropského sociálního fondu.

Průvodce zákony pro rodiče 2023

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Pro odborníky

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.