Mám krizi. Jak z toho ven?

23. 1. 2024

Život přináší různé situace, které mnohdy nemají snadné řešení anebo nejdou vyřešit vůbec. Prostě se něco stane. Ocitnete se v krizi vy, vaši blízcí, celá rodina anebo pracovní kolektiv. Také každá ze zde popisovaných situací a příběhů může vyvolat psychickou nepohodu, napětí nebo krizi. Fungování v takové chvíli je náročné a v souvislosti s každodenními požadavky na dospělého, ještě v roli rodiče, může představovat značnou zátěž. Na druhou stranu lze na krizi nahlížet jako na příležitost ke změně a osobnímu růstu.

Co to vlastně krize je?

Krizi popisujeme jako náročnou životní situaci, kterou vnímáme jako zátěžovou, nepříznivou, nebo dokonce život ohrožující. Máme pocit, že situaci již nejsme schopni zvládnout vlastními silami. Po překonání takového období proběhlou krizi obvykle vnímáme jako důležitou zkušenost, to ale až zpětně, s odstupem času. Jde tedy o subjektivní hodnocení situace.

Pokud se stane, že jste na všechno sám či sama, můžete mít pocit, že běháte v začarovaném kruhu, ztrácíte energii, radost a vůli do života. Psychickou zátěž a stres způsobuje i dlouhodobá nespokojenost, komplikované partnerské nebo rodinné vztahy či nahromadění úkolů plynoucí z pracovních a/nebo rodičovských povinností.

Ocitli jste se ve složité

životní situaci?

Nejste na to sami, kontaktujte nás na krizové lince +420 739 416 408 nebo nám napište online do webové poradny Aperio.

Z pohledu času můžeme životní krize rozdělit na akutní a chronické. Akutní krizi může spustit např. ztráta blízké osoby, rozhodování se mezi dvěma partnery, úraz, závažné životní události – nehody, hromadná neštěstí, partnerské nebo rodinné problémy, zhoršení stávající psychické poruchy, náhlý a prudký rozvoj úzkostných a depresivních stavů, ale i ztráta bydlení či změna zaměstnání. Akutní krize je velmi nápadná, má sice bouřlivý průběh, ale bývá časově ohraničená – trvá nejdéle šest týdnů.

Oproti tomu chronická krize není většinou ani dostatečně patrná, rozvíjí se „plíživě“ a nepozorovaně. Často se jedná o krizi v oblasti mezilidských vztahů, práce, vlastních hodnot anebo tvůrčí činnosti. Jistě jste slyšeli pojem „syndrom vyhoření“, ten bychom sem také zařadili.

Krizový stav může odeznít, chronifikovat se (to znamená, že se ustálí, nelepší se, ale ani se nehorší), vyvolat psychickou potíž či nemoc, anebo může vyvolat příznivou změnu chování a prožívání, kterou hodnotíme jako osobnostní „růst“.

Věděli jste, že krizotvorným momentem může být třeba i svatba, všeobecně vnímaná jako šťastná událost? Nejenom ryze negativní situace bývají spouštěčem krize.

Kam se obrátit o pomoc v krizi?

Možností je poměrně mnoho. V České republice existuje velmi dobře strukturovaná a dostupná síť sociálních a zdravotnických služeb, které poskytují krizovou pomoc. Můžete využít podpory po telefonu, osobně nebo přes internet. K dispozici jsou na těchto místech odborníci a zkušení pracovníci, kteří se specializují na práci s lidmi prožívajícími nejrůznější zátěžové a náročné životní situace. Vědí, že samotné posouzení náročnosti situace se odvíjí vždy od toho, kde v té situaci konkrétní člověk je a kdo si o pomoc přišel říci či si o ni zavolal. Krize je totiž vždy subjektivním vnímáním situace.

Existuje několik forem odborné pomoci, které se přímo zaměřují na pomoc lidem v krizi, ať už pramení z jakékoliv příčiny.

 1. Internetová pomoce‑mailové poradenství, pomoc prostřednictvím chatu.
 2. Telefonické krizové službylinky důvěry, kontaktní linky občanských poraden, K‑center, rodinných poraden; specializované linky.
 3. Ambulantní pomoc – obvykle jde o jednorázové setkání nebo opakované setkání s krizovým pracovníkem po určitou dobu.
 4. Terénní forma pomoci – jde o služby poskytnuté v přirozeném prostředí klienta.
 5. Lůžková pomoc, hospitalizace – jde o možnost překonat nejtěžší období krize mimo domácí prostředí ve specializovaném zařízení v řádech dnů a týdnů.

Tipy na konkrétní specializovaná pracoviště:

Partnerské a rodinné vztahy, osobní krize, trauma

 • Telefonická pomoc: linky důvěry – lze vystupovat anonymně, některé jsou bezplatné.
  Linka první psychické pomoci: tel.: 116 123, v provozu nonstop.
  Pražská linka důvěry tel.: 222580697, v provozu nonstop.
  Linka pro rodinu a školu: tel.: 116000.
 • Krizová centra: nonstop k dispozici v Ostravě www.kriceos.cz, tel.: 732957 193; RIAPS v Praze, tel.: 222586768.
 • Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: Asociace manželských a rodinných poradců ČR.
 • Centrum sociálních služeb Praha.
 • Pedagogicko‑psychologické poradny.
 • Psychiatrické ambulance a pohotovost.

Finanční tíseň, sociální problematika

Bytová a existenční krize, potravinová pomoc

Jak pomáhá rodičům v krizi Aperio?

Ocitli jste se v situaci, která je nad vaše síly? Kombinace porozumění, odborné podpory a zcela praktických rad je pro člověka v krizové situaci zásadní.

Mnoho konkrétních doporučení najdete v této příručce. Někdy je potřeba individuálně se doptat na souvislosti vaší konkrétní situace, z toho důvodu fungují v Aperiu bezplatně dvě telefonické linky, osobní a webová poradna.

Neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro budoucí rodiče, rodiče, sólo rodiče, rozcházející se rodiče i prarodiče.

Telefonické právní poradenství

Můžete se na naše právničky obrátit a poradit se s nimi na telefonu 774 722 153 v provozní době poradenské linky.

Linka pro mámy a táty

Na Lince pro mámy a táty můžete bez obav hovořit o svých pocitech a starostech v partnerském vztahu nebo rodině na telefonu 739 416 408.

Webová poradna

Právní a psychologické poradenství pomáhá rodičům řešit partnerské a rodinné vztahy, výchovu dětí, slaďování práce a rodinného života, rodinné právo, pracovně-právní problematiku, diskriminaci v zaměstnání, dávky státní sociální podpory apod.

Osobní poradenství

Po předchozím objednání jsou k dispozici naše právničky a psycholožky pro osobní konzultace.

Programy pro sólo rodiče

Dodají vám energii a pomůžou vám zorientovat se ve vaší situaci, ať je jakkoli složitá. Naučíte se, jak pečovat sami o sebe, abyste mohli pečovat o druhé. A poznáte další rodiče, kteří řeší podobné situace jako vy. Podívejte se, do jakých kurzů pro sólo rodiče se můžete aktuálně přihlásit.

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Darujte rodičům oporu a dětem klid
Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.