Kulatý stůl: Jak pomoci rodičům dobře se rozejít?

28. 1. 2022

Jak pomoci rodičům dobře se rozejít? To bylo téma kulatého stolu, který se konal 30. září 2021 v rámci programu Rozchodem rodina nekončí. Setkání uspořádalo Aperio ve spolupráci s Ligou otevřených mužů ve Frýdlantském salonku Senátu PČR pod záštitou senátorky Šárky Jelínkové. Akce byla určena zejména odborníkům, kteří se ve své praxi setkávají s rozcházejícími se rodinami.

Edukace rodičů na prvním místě

Tomu, jak je důležitá informovanost rodičů a jejich příprava na proces rozvodu, se věnovaly hned dva příspěvky. O edukaci rodičů nejprve hovořila Markéta Nováková z organizace Cochem.cz, která poskytuje rodičům poradenství před rozvodem a pomáhá jim s rozhodováním o budoucím uspořádání. Podle Markéty Novákové je důležité, aby rodiče znali své rodičovské kompetence, aby věděli, co obnášejí různé formy péče o děti, co je čeká během rozvodu a znali jeho jednotlivé fáze, důležité je také téma výživného ad. V rámci edukace je potřeba pamatovat i na psychologickou podporu rodičů a dětí. Cílem edukace je podle ní nekonfliktní rodič, který je schopen upozadit některé své potřeby ve prospěch dítěte a dokáže se domluvit s druhým rodičem.

Zustavamerodici.cz

Praktické informace o rozchodu a rozvodu, důležité pojmy, inspirace, kontakty.

Edukaci se věnuje i mediátorka a advokátka Andrea Vyskočilová, která upozornila, že rodiče často hledají informace na internetu, a proto je zásadní, aby se k nim dostaly kvalitní a objektivní informace z mnoha oblastí, mj. z dětské psychologie, práva, financí apod. „Smyslem edukace je vyškolit kompetentní rodiče, kteří budou dělat kompetentní rozhodnutí, edukace odstraní bariéry v jejich nastavení do budoucnosti a měla by vést ke spojování rodičů – aby v nich děti měly příklad, jak řešit životní komplikace, které je možná čekají,“ vysvětluje Andrea Vyskočilová.

O vzdělávání odborníků a novinkách v této oblasti promluvila Jana Zapletalová Koláčková z Justiční akademie, která mj. pořádá školení na klíč pro soudy, OSPOD a další odborníky. Na stránkách Justiční akademie najdete řadu užitečných informací a výklad pojmů souvisejících s rozvodem .

Rozchodem rodina nekončí

Eliška Kodyšová za Aperio a Lukáš Talpa za Ligu otevřených mužů sdíleli zkušenosti z programu Rozchodem rodina nekončí, který pomáhá rodičům i dětem zvládnout náročné období co nejlépe. Podle dosavadních výsledků rodiče, kteří program již absolvovali, nejvíce oceňují, že se cítí mnohem jistější ve vysvětlování změn a dalších komplikovaných záležitostí dětem, což je i jedním z hlavních cílů projektu.

O tom, jak v rámci programu probíhala práce v dětské skupině, seznámily účastníky kulatého stolu Eva Barešová a Pavlína Schejbalová, lektorky programu Rozchodem rodina nekončí. Pro rodiče i děti je těžké o rozvodu mluvit, snahou dětské skupiny je vytvořit dětem bezpečný prostor, kde svoje pocity a obavy můžou probrat a sdílet, a to i se svými vrstevníky, kteří jsou v podobné situaci.

Závěrečným výstupem práce s dětmi byly vzkazy, které děti napsaly rodičům. Pro zajímavost zde uvádíme pár z nich:

  • „Nehádejte se před námi, nebuďte sprostí, vždy nám to kazí náladu a cítíme se bezmocní.“
  • „Buďte k nám upřímní, nejistota je hrozná věc.“
  • „Říkejte nám pravdu v souvislosti s rozvodem, i když nás chcete chránit.“
  • „Neříkejte ošklivé věci o druhém rodiči.“
  • „Děti by měly dostat čas a prostor říct svůj názor.“

Mediace usnadní komunikaci

Mezi největší problémy při rozvodu patří neschopnost komunikace rodičů mezi sebou. Právě to vedlo Annu Chochulovou, vedoucí oddělení SPOD na Praze 10, k realizaci Projektu mediace, který zde funguje už od roku 2014. Mezi nejčastější témata mediací patří režim péče, výše výživného, jak zlepšit komunikaci, soběstačnost dětí, výchovné působení rodičů na děti, majetkové vyrovnání ad.

Nejdůležitější rolí opatrovníka je pak podle Anny Chochulové zejména chránit zájem dítěte bez ohledu na přání a potřeby rodičů, i když roli rodičů nelze opomíjet.

Právnička Ministerstva spravedlnosti ČR Barbora Brozová Rittichová upozornila na nástroj, který soudy zatím málo využívají, což je tzv. jiný soudní rok – jedná se o zvláštní způsob řešení věci soudem, například volnější atmosféra bez talárů, mimo soudní síň apod.

Dále účastníky seznámila s nejnovějšími legislativními návrhy a úpravami, které čekají na schválení, a upozornila na novou analýzu Ministerstva spravedlnosti týkající se výživného, kterou najdete zde.

Rozchodem rodina nekončí

Podpůrný kurz pro rozcházející se rodiče a jejich děti.

Pro odborníky

Text: Tereza Kochová

Foto: Dominika Hondlíková

Realizováno v rámci projektu Rozchodem rodina nekončí: Podpora dětí ohrožených rozvodem a rozchodem v Praze, reg. č. projektu 03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011244.

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.