Kdo je kdo? Porodní asistentka a duly

28. 1. 2022

Kdo je porodní asistentka?

Porodní asistentka je zdravotnice, specialistka na péči o ženu během nekomplikovaného těhotenství, porodu a šestinedělí, a péče o zdravého novorozence a kojence do věku 6 týdnů.

Kdo je komunitní porodní asistentka?

Komunitní porodní asistentka pečuje o ženu kontinuálně, systémem one-to-one, poskytuje odbornou a respektující zdravotní péči.

Porodní asistentka zejména:

 • Poskytuje poučení o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytuje rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkuje.
 • Provádí návštěvy v rodinách těhotných, šestinedělek a gynekologicky nemocných, sleduje jejich zdravotní stav.
 • Podporuje, vede a vzdělává ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházení jeho komplikacím.
 • Diagnostikuje těhotenství, předepisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jim informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předává ženu do péče lékaře gynekologa-porodníka.
 • Sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými i technickými prostředky, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře a pomáhá mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná opatření.
 • Připravuje rodičky k porodu, pečuje o ně ve všech dobách porodních a vede fyziologické porody, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vede i porody v poloze koncem pánevním (neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví.
 • Ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o šestinedělky.
 • Poskytuje ošetřovatelskou péči fyziologickým novorozencům, provádí jejich první ošetření, včetně případného zahájení jejich okamžité resuscitace.

Podle právních předpisů mohou porodní asistentky v ČR, podobně jako v ostatních zemích EU, pracovat samostatně, tj. bez odborného dohledu a bez indikace lékaře v případě fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí. Po vstupu ČR do EU mohou české porodní asistentky pracovat za srovnatelných podmínek v libovolném z členských států. Stejně tak mohou porodní asistentky ze zemí EU pracovat u nás.

E-book a audiokniha Těhotenství

Stáhněte si knihu Těhotenství – laskavě, s respektem a prakticky. Nechte se inspirovat, uklidnit i poučit. Zdarma PDF verze a audiokniha.

Průvodce porodnicemi Aperio

Srovnejte profily porodnic, hodnocení od rodičů a vyberte si to správné místo pro narození dítěte.

Kdo je dula?

Dula je speciálně vyškolená žena, která doprovází ženu (příp. i jejího partnera) v těhotenství, během porodu a v poporodním období a poskytuje jim psychickou i fyzickou podporu. Smyslem její práce je přispívat k tělesné i duševní pohodě matek a novorozenců a celé nové rodiny. Doprovází, informuje, povzbuzuje, pomáhá.

Práce dul se řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Dula na rozdíl od porodní asistentky neposkytuje zdravotní služby. Nesupluje ani nedubluje práci zdravotníků, ale spolupracuje s nimi. Stejně jako s otcem a ostatními členy rodiny. Dula je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu doma (za asistence porodní asistentky nebo lékaře).

Jaké služby dula poskytuje?

 • Psychickou podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.
 • Informace, odkazy na literaturu, zdroje vycházející z vědeckých výzkumů.
 • Pomoc s ujasněním priorit.
 • Pomoc s přípravou porodního plánu či porodního přání.
 • Doporučení týkající se životosprávy v těhotenství.
 • Souvislý doprovod během porodu.
 • Pomoc při volbě polohy a dalších nefarmakologických úlevových prostředků během porodu, dotyk.
 • Usnadnění komunikace mezi rodičkou (či rodiči) a zdravotníky.
 • Podporu pro partnera a rodinu.
 • Informace a podporu při zahájení kojení.
 • Podporu rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě.
 • Odkazy na další odborníky.

Kdo je poporodní dula?

Existují také duly poporodní – ty se zaměřují na podporu a pomoc ženám v poporodním období, především v šestinedělí, ale i později. Poporodní dula ženě usnadňuje čas šestinedělí, podporuje ji a pomáhá, aby mohla dostatečně odpočívat a nabrat síly na další období mateřství. Přijímá každou ženu s pochopením a trpělivostí.

Poskytuje informace, jak o sebe během šestinedělí pečovat, jak se dobře stravovat a může pro rodinu i uvařit, pokud si to žena přeje. Poradí s péčí o miminko, předává praktické informace a zkušenosti a může také s péčí o dítě pomoci.

Poskytuje podporu při kojení. Může pomoci i se staršími dětmi, aby se žena mohla nerušeně věnovat novorozenému miminku, péči o sebe nebo si odpočinout. Poporodní dula podporuje nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhá jí zvládnout novou situaci v rodině.

Jaké služby poporodní dula poskytuje?

 • Je ženě k dispozici podle jejích potřeb, vyslechne ji, prakticky pomůže, dělá ženě společnost.
 • Reflektuje se ženou její porod.
 • Podporuje ženu v komunikaci s partnerem, širší rodinou i zdravotníky.
 • V šestinedělí podporuje ženu v odpočinku a nabírání sil.
 • Předává ženě informace o tom, co napomáhá dobrému poporodnímu zotavení.
 • Zná současné trendy – kontaktní rodičovství, nošení v šátku, látkové pleny, bezplenkovou komunikační metodu.
 • Předává informace a zkušenost jak zvládnout sladění péče o miminko s potřebami starších sourozenců.

Rozsah poskytovaných služeb se u jednotlivých dul může lišit. S poporodní dulou je vhodné se seznámit už v těhotenství a dohodnout se na spolupráci po porodu. Můžete ji však oslovit i během šestinedělí nebo také později po narození miminka.

Pomoc poporodních dul je mimořádně užitečná po ambulantním porodu.

Jakou přípravou procházejí duly a porodní asistentky?

Porodní asistentky se vzdělávají v akreditovaných bakalářských zdravotnických studijních oborech pro přípravu porodních asistentek na vysokých školách. Studium trvá nejméně tři roky. Kompetence porodních asistentek jsou upraveny zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kurzy pro duly a poporodní duly organizují nezávislé spolky. Obvykle jejich příprava zahrnuje rozsáhlé prezenční studium, které je následováno praxí s dohledem zkušené duly. Po splnění všech požadavků, k nimž patří i konzultované doprovody, je studium ukončeno certifikační zkouškou. Duly, které jsou členkami profesních organizací, se zavazují dodržovat jejich etický kodex.

Kdo hradí služby porodních asistentek a dul?

Pokud je porodní asistentka zaměstnaná ve státním nebo soukromém zdravotnickém zařízení, je standardní péče, kterou poskytuje, hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (v rámci smlouvy, kterou má toto zařízení uzavřeno se zdravotní pojišťovnou), zdravotní služby tedy čerpáte bez přímé platby.

Porodní asistentky s vlastní soukromou praxí však do systému veřejného zdravotního pojištění zatím nejsou prakticky zařazeny. Znamená to, že naprostou většinu jejich služeb si musíte hradit sama. Výjimkou je pouze návštěvní služba v těhotenství a v šestinedělí. Tuto péči jako jedinou může hradit zdravotní pojišťovna, pokud s ní má porodní asistentka na tento výkon uzavřenou smlouvu a pokud vám tento výkon indikuje lékař gynekolog-porodník.

Služby duly a poporodní duly si hradí nastávající rodiče nejčastěji sami. Některé pojišťovny na dílčí služby přispívají v rámci bonusových programů.

Kde si můžu najít „svou“ porodní asistentku?

Většina porodních asistentek je zaměstnaná v gynekologických ambulancích nebo v porodnicích. Některé však mají vlastní privátní praxi. Kontakty na soukromé porodní asistentky získáte:

 • Unie porodních asistentek unipa.cz nebo Česká komora porodních asistentek ckpa.cz.
 • U vaší zdravotní pojišťovny, která by měla mít seznam porodních asistentek, se kterými uzavřela smlouvu
 • Na odboru zdravotnictví vašeho krajského úřadu, který má přehled o všech porodních asistentkách, kterým udělil registraci.
 • V gynekologických ambulancích a v porodnicích; některá z těchto zařízení poskytují kontakty na komunitní porodní asistentky, s nimiž spolupracují.

Kde najdu kontakt na dulu?

Seznamy dul najdete např. na stránkách duly.cz, které od r. 2001 provozuje Česká asociace dul, nebo na webu mojedula.cz, která patří od r. 2009 spolku České duly. Obě organizace se zabývají vzděláváním dul a dohlížejí na dodržování Etických kodexů svými členkami.

Některé porodnice protiprávně zpoplatňují přítomnost doprovázejících osob u porodu. Pokud máte konkrétní zkušenost, napište nám komentář do APERIO Průvodce porodnicemi.

Ohodnoťte svou porodnici

A pomozte tak dalším nastávajícím rodičům správně si vybrat místo, kde přivedou své dítě na svět.

Jak na kojení?

Rozpoznat dobře míněné rady, které jsou úplně mimo, zajistit ideální podmínky a předejít komplikacím není vždycky zívačka. Připravte se na kojení v našem kurzu.

Pro zvídavé: Jaký je rozdíl mezi porodní asistentkou a ženskou sestrou?

Profese porodní asistence, která u nás měla dlouholetou tradici, byla v roce 1963 oficiálně zrušena a nahrazena profesí „ženské sestry“, s odlišnou náplní práce i postavením. „Ženské sestry“ mohly i nadále poskytovat péči ženám s fyziologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím, vést fyziologické porody a provádět první ošetření novorozence, zákon však nespecifikoval rozsah práce prováděné samostatně a podle pokynů lékaře. Rozsah samostatně prováděné práce byl vyjednáván v rámci každého jednotlivého pracoviště. Lékaři tak postupně přebírali kompletní zodpovědnost za výkony a ženské sestry přestaly být asistentkami ženy a staly se asistentkami lékaře. Specifičnost této ošetřovatelské profese se prakticky vytratila. Až v roce 2004, v souvislosti s připravovaným vstupem ČR do Evropské unie, vznikly dva nové právní předpisy (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a k němu příslušná vyhláška), které oficiálně obnovily profesi porodní asistence v souladu s její mezinárodní definicí a s legislativou EU.

Aplikace expecting

Váš průvodce těhotenstvím, porodem a šestinedělím, který je zdarma a bez reklam, informace v něm jsou založené na „evidence based medicine“.

Pro odborníky

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.