Objev svůj hlas – objev svou sílu

Změň společnost. S odvahou.

V důsledku přetížení je pro sólo rodiče těžké se občansky angažovat, což je dále ztěžováno nízkým sociálním kapitálem. Projekt využívá jejich zájmu o síťování k podpoře vzniku a fungování osmi regionálních neformálních sítí, které budou spolupracovat s místními aktéry na dosažení smysluplné pozitivní změny v dané lokalitě s cílem snížit přetížení sólo rodičů.

Podpoří je přitom tým mentorů/ek a realizační tým Aperia, jejich příběh bude kvůli většímu dosahu regionálně medializován. Zároveň oslovíme i média a politiky/úředníky na státní úrovni pro maximalizaci dopadu na diskurs o podpoře sólo rodičů.

Projekt je realizován ve spolupráci s norskou expertkou Randi Talseth, která má mnohaleté zkušenosti v práci s rodiči, dětmi i politiky v pozici ředitelky prestižní norské NNO „Voksne for Barn“, kterou zastávala 27 let. Působila jako expertka v mnoha evropských projektech. Nyní je předsedkyní správní rady ve třech organizacích působících v oblasti sociálních služeb a duševního zdraví. Pracuje rovněž komunitně přímo s rodiči a dětmi a má zkušenosti s advokační prací. Aperio s Randi Talseth spolupracovalo již v několika projektech. V projektu bude konzultovat tvorbu jednotlivých metodik a plánů ve všech aktivitách a zúčastní se školení mentorů/ek.

  • Fotografie z návštěvy Randi Talseth v Praze 20. a 21. února 2023.

Projekt bude realizován od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2024.

Jak šel čas s projektem...

Projekt odstartován!

Projekt byl zahájen úvodním online setkáním účastníků 6. března 2023. Během setkání účastníci krátce představili sebe a své projekty.

Do projektu se zapojilo 19 účastníků a účastnic z různých koutů České republiky, kteří tvoří tzv. sítě (sítě mají minimálně 2 členy, jeden z členů vždy se zkušeností jako sólo rodič), a mají skvělé plány, např. založit komunitní centrum pro vzájemné sdílení a podporu sólo rodičů (včetně přenosu know-how zažitého v zahraničí), založit co-working centrum pro sólo rodiče, iniciovat komunitní bydlení pro sólo rodiče dětí s hendikepem (včetně možnosti zaměstnávání rodičů), realizace zážitkových kurzů první pomoci pro děti (aby první pomoc dokázaly poskytovat děti) a jejich (sólo) rodiče, odborná emoční podpora pro ženy-matky po rozchodu s partnerem, nabídka kurzů koučinku pro matky-samoživitelky aj.

První osobní setkání

Proběhlo 31. března a 1. dubna 2023. Účastníci si pomocí mnoha interaktivních aktivit osvojili základy advokační práce i principy tvorby komunit a komunitních projektů, seznámili se mezi sebou, inspirovali navzájem, vytvořili fungující skupinu (nadále i přes Whatsapp) a odvezli si základní plán pro svůj projekt včetně harmonogramu konkrétních kroků na další období.

Další setkání

Následovalo online setkání v květnu, kdy účastníci mluvili o vývoji ve svých projektech a získali více znalostí a dovedností k advokační práci i k tématu procesů v komunální politice.

18. září se účastníci a účastnice z různých částí republiky sjeli do Prahy k dalšímu osobnímu celodennímu setkání. Kdo přijet nemohl, připojil se online. Ve spolupráci se svými mentorkami představili, co se jim v jejich projektech daří, a inspirovali se navzájem. Od pozvaných odborných lektorek získali další informace pro komunikaci s veřejností a médii, i k fundraisingu.

V průběhu října si každá „síť“ připravila vlastní medailonek, který byl zveřejněn na webové stránce Aperio (viz výše).

Online setkání

V listopadu proběhlo online setkání, kde metodou tzv. „world café“ sdíleli účastníci s podporou mentorek, jak zapojují sólo rodiče do svých komunitních projektů, jak řeší fungování svých týmů a jak uvažují o udržitelnosti svých nápadů i po skončení projektu Objev svůj hlas. V závěru získali informace o aktuální legislativě ke spolkové činnosti.

Začátkem února 2024 se účastnice a účastníci sešli k dalšímu online setkání, sdíleli, co je nového v jejich „sítích“, diskutovali o natáčení videa prezentujícího projekt a připravovali se na závěrečné setkání i na uzavírání projektu.

Závěrečné setkání

11. března se všichni účastníci a spolupracovníci projektu sešli v rezidenci norského velvyslance v Praze na závěrečném celodenním setkání. Vzhledem ke spolupráci projektu s norským partnerem se akce konala pod záštitou Velvyslanectví Norského království v Praze. V slavnostním úvodu promluvili mj. chargé d´affaires Norského velvyslanectví, zástupkyně donora Nadace OSF Praha a na dálku také norská expertka Randi Talseth.

Zástupci a zástupkyně jednotlivých sítí poté za podpory mentorek prezentovali své projekty a jejich výstupy, včetně upřímného shrnutí výzev, překážek, změn a úspěchů. Všechny prezentace byly zajímavě připravené a komentované, s fotografiemi a videi z akcí a v jednom případě i s živým hudebním doprovodem.

Následně proběhla diskuze expertek s účastníky projektu o situaci sólo rodičů v ČR a byly shromážděny další podněty k tzv. policy paperu na téma „Sólo rodiče v ČR v letech 2022–2024“.

Akce se zúčastnili i další hosté, např. zástupce MPSV a poradkyně první dámy České republiky. Projekt byl slavnostně zakončen promítáním projektového videa, poděkováním, předáním certifikátů a rozloučením.

Na projekt Objev svůj hlas, díky podpoře z fondu bilaterální spolupráce Active Citizens Fund, naváže mini projekt „Podpora sólo rodičů na komunitní úrovni – přenos dobré praxe mezi Českem a Norskem“, který umožní malé skupině účastníků v dubnu vyjet do Norska představit své projekty, vyměnit si zkušenosti s norskými organizacemi a získat motivaci pro své další působení v komunitách.

Cesta do Norska

Na projekt Objev svůj hlas, díky fondu bilaterální spolupráce Active Citizens Fund, navázal projekt „Podpora sólo rodičů na komunitní úrovni – přenos dobré praxe mezi Českem a Norskem“, který umožnil malé skupině účastníků v dubnu vyjet do Norska představit své projekty, vyměnit si zkušenosti s norskými organizacemi a získat motivaci pro své další působení v komunitách.

V Oblastní agentuře pro duševní zdraví mládeže i v Dobrovolnickém centru města Askim jsme představili naši práci a úspěchy našich účastníků v uplynulých dvanácti měsících. Na oplátku jsme se dozvěděli, jak v Norsku funguje podpora rodin na komunitní úrovni, ale i jak probíhá práce s rodiči a dětmi zasaženými traumatem.

Děkujeme Randi Talseth za provázení a programu Active Citizens Fund za podporu naší cesty.

Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte se obrátit na koordinátorku Lucii Ryntovou na e-mail lucie.ryntova@aperio.cz.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Pro odborníky

Discover Your Voice

Single parents are a group which is most at risk of social exclusion and working poverty in the Czech Republic. This impacts negatively especially the future prospects of their children, but also leads to poverty in old age. As a result of their role overload, single parents find it difficult to engage in civic society and thus bring about positive changes for themselves.

Moreover, they suffer from lack of social capital. The project leverages their interest in networking to support the formation and operation of eight regional informal networks that will work with local stakeholders to bring about meaningful positive change in their localities to contribute to the reduction of single parent overload. In doing so, they will be supported by a team of mentors and Aperio specialists, who will provide assistance on the basis of a new methodology created within the project. Their stories will appear in regional media to increase the number of their supporters and promote their cause. We will also reach out to the national media and politicians/officials at government level to maximise the impact on the discourse on supporting solo parents.

The project is being supported by the Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.