Lepší práce s kontakty v Aperiu.

Projekt, který je realizován od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, řeší obtíže při komunikaci s klienty a podporovateli Aperia, způsobené nedostatečnou prací s kontakty. Tyto obtíže snižují úspěšnost spolupráce s nimi, zatěžují pracovnice a spolupracovníky/ice Aperia, a vedou tak přímo i nepřímo k finančním ztrátám. Projekt jako řešení zavádí databázi Salesforce, která bude postupně integrovat jednotlivé oblasti práce Aperia, počínaje fundraisingem přes poradenství až po komunikaci s veřejností. Proběhlo i školení v práci se Salesforce pro pracovnice organizace. Při realizaci projektu spolupracujeme mj. i s Koalicí pro snadné dárcovství (sdílení praxe).

#sodvahou

Kontaktní osoba: Daniela Vorlová, daniela.vorlova@aperio.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

(The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.)

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Darujte rodičům oporu a dětem klid

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Darujte rodičům oporu a dětem klid
Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.