Přerušované čerpání rodičovské dovolené

18. 1. 2024

Zákonná úprava rodičovské dovolené je co do způsobu a délky čerpání rodičovské dovolené poměrně stručná a dle našeho názoru umožňuje rodičům flexibilně skloubit roli rodiče a zaměstnance. A to nejen tradičními, známými a v této příručce již uvedenými způsoby, ale i způsoby nestandardními, například po určitých časových úsecích.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Zaměstnavatel má povinnost rodičovskou dovolenou zaměstnanci či zaměstnankyni poskytnout v takovém rozsahu, o jaký požádají. Připomeňme si § 196 zákoníku práce: Rodičovská dovolená: „K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Žádost podává zaměstnanec alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou, nebrání-li tomu vážné důvody na jeho straně; žádost musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené a lze ji podávat i opakovaně.“

  • Příklad: Zaměstnankyně – matka dvouletého dítěte – se střídavě po měsíci vrací do práce a opětovně zpět na rodičovskou dovolenou a v péči o dítě se střídá s otcem dítěte, který ve svém zaměstnání rovněž čerpá rodičovskou dovolenou po jednotlivých měsících.
  • Příklad: Zaměstnankyně – matka ročních dvojčat – žádá o čerpání rodičovské dovolené v rozsahu pouze několika dní v každém týdnu (vždy od pondělí do středy), přičemž ve zbývající části týdne (vždy ve čtvrtek a pátek) by docházela do práce. Její manžel také žádá o rodičovskou dovolenou v rámci svého pracovního poměru, a to na dva dny v týdnu (vždy ve čtvrtek a pátek), kdy se se svojí ženou vystřídá v péči o děti.

Pracovní smlouva se v těchto případech nemění, rozsah úvazku i druh práce matce i otci dítěte zůstávají.

Zároveň oba rodiče neztrácejí kontakt se svou profesí a oba mohou pečovat o své děti. Přerušované čerpání rodičovské dovolené klade zvýšené nároky na organizační pokrytí chybějící pracovnice či pracovníka ze strany zaměstnavatele a na vypořádání se s administrativními povinnostmi zaměstnavatele. Nestandardní způsoby čerpání RD nebudou zřejmě vyhovovat všem zaměstnavatelům nebo budou u některých profesí hůře aplikovatelné. Na druhé straně zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost respektovat žádost zaměstnance/zaměstnankyně o rodičovskou dovolenou v rozsahu, o jaký si požádá.

V této souvislosti je třeba uvést, že stejného výsledku, tedy možnosti pracovat jen určitou část týdne či měsíce, lze dosáhnut i tak, že bude se zaměstnavatelem dohodnuta změna úvazku a rozvržení pracovní doby. Vzhledem k tomu, jak administrativně náročné pro zaměstnavatele je přerušované čerpání RD, doporučujeme navrhnout mu nejprve jednodušší variantu, tedy změnu úvazku a rozvržení pracovní doby. A teprve pokud této žádosti nevyhoví, tak podat žádost o přerušované čerpání rodičovské dovolené.

Zásadní rozdíl je v tom, že se změnou úvazku musí zaměstnavatel souhlasit vyjma situace, kdy takové úpravě brání vážné provozní důvody, zatímco u žádosti o čerpání rodičovské dovolené zaměstnavatel prakticky vyhovět musí vždy.

  • Vzor žádosti: V souladu se zákoníkem práce žádám o čerpání rodičovské dovolené po dobu jednoho roku, tj. od 1. 6. 2024 do 31. 5. 2025, v následujícím rozsahu: každé pondělí, středu a pátek v týdnu…

Upozornění: Je třeba zdůraznit, že v době výkonu práce, kdy není čerpána rodičovská dovolená, nejsou zaměstnanec či zaměstnankyně chráněni před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Soudní judikatura k těmto formám čerpání dovolené zatím neexistuje.

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.