Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Péče o dítě - pojistné na zdravotní a důchodové pojištění; možnost přivýdělku; návštěva dítěte v MŠ

30.11.2016

Dobrý den,

brzy mi vyprší doba, kdy pobírám rodičovský příspěvek v nejrychlejším čerpání (tedy cca 1,5 roku, protože jsem nepobírala mateřskou). Se synem však chci zůstat doma ještě cca 1 rok, přičemž nejsem nijak vázána návratem do předchozího zaměstnání (pracovní smlouva na dobu určitou mi vypršela ještě v průběhu těhotenství). Ráda bych se zeptala, jaké jsou mé možnosti, abych byla kryta zdravotním a důchodovým pojištěním a jaká je v jednotlivých variantách možnost umístit dítě do školky či možnost přivydělávat si?

Vím, že existuje 1. možnost a tou je rozložit poslední měsíční výplatu rodičovského příspěvku do dalšího období (pravděpodobně 1 roku) a zůstat tak dále na rodičovské dovolené. V tomto případě za mě budou hrazeny odvody na zdravotní pojištění a tato doba se mi bude započítávat do celkové doby důchodového pojištění pro vznik nároku na důchod v rámci náhradní doby péče o dítě.

Nejsem si ale jistá podmínkami 2. možnosti – dokončení rodičovské dovolené se současným dobráním rodičovského příspěvku v dosavadním nastavení, kdy bych následně dále byla vedena jako OSOBA PEČUJÍCÍ O DÍTĚ DO 7? LET. Předpokládám, že zdravotní pojištění za mě bude hrazeno stejně jako v 1. možnosti, jak je to ale se ZAPOČÍTÁVÁNÍM této doby do celkové doby DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro vznik nároku na důchod? Vztahuje se i na tuto možnost náhradní doba péče o dítě do 4 let jako u rodičovské dovolené? Je možnost být v tomto režimu ZAMĚSTNÁNA NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK či si jinak přivydělávat? Může mé dítě navštěvovat MŠ? Liší se tato možnost nějak zásadně od 1. možnosti?

3. Je možné zůstat dále na rodičovské dovolené bez pobírání rodičovského příspěvku, ale jinak ve stejném režimu jako dosud?

Děkuji!

Dobrý den.
Předně bych Vás chtěla upozornit na skutečnost, že rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva rozdílné instituty. Je možné čerpat rodičovskou dovolenou a nepobírat rodičovský příspěvek nebo naopak pobírat rodičovský příspěvek a nečerpat rodičovskou dovolenou.
Rodičovská dovolená je termín pracovního práva, který označuje překážku v práci, po dobu jejíhož trvání zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance nebo zaměstnankyně v práci. Rodičovská dovolená se poskytuje v souvislosti s péčí o dítě v rozsahu, o který zaměstnanec nebo zaměstnankyně požádá, nejdéle však do tří let věku dítěte.
Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, jeho poskytování je upraveno v § 30 a násl. zák.č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Doba poskytování této dávky a tomu odpovídající výše vychází z volby rodiče.
Pokud již Váš pracovní poměr skončil, pak rodičovskou dovolenou nečerpáte.
Pokud si rozložíte čerpání rodičovského příspěvku, pak za Vás bude plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát; můžete si přivydělat s tím, že výše Vašich příjmů ani forma výdělečné činnosti není nikterak omezena; u dítěte staršího dvou let není omezena ani jeho návštěva v jeslích, mateřské škole či obdobném zařízení. Osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let jsou účastny důchodového pojištění, bez ohledu na to, zda pobírají rodičovský příspěvek či nikoli. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění.
Pokud byste tedy ukončila pobírání rodičovského příspěvku, pak by se ve věci účasti na důchodovém pojištění nic nezměnila; ve věci pojistného na zdravotní pojištění platí, že stát je plátcem pojistného za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Z uvedeného vyplývá, že v tomto případě je omezena návštěva dítěte v předškolním zařízení i poté, co dovrší věku dvou let a dále je omezena výdělečná činnost rodiče; příjmy z dohody o provedení práce do 10 tis. měsíčně však mít lze.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.