Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Směny, přesčasy

01.11.2016

Dobrý den, mám dvě děti ve věku 13 a 9 let. Pracovní úvazek mám 33 hodin, mám chodit střídavě na ranní a odpolední směnu. Toto se však neděje, začínám z provozních důvodů pracovat častěji v odpoledních hodinách a i přesčas - je to práce v takzvaném naúvazku. Jsem povina dodržovat směny, které mi nařídí zaměstnavatel a které neopovídají příloze k rozvrhu práce?
Dále jsem se chtěla zeptat, mám informaci, že pracovní úvazek se bude zkracovat jeětě o několik hodin, protože nám má ubýt práce, co když na tuto možnost nepřistoupím, musí mě zaměstnavatel přeřadit, nebo dát případně odstupné?

Velice děkuji za odpověď,

Dobrý den.
Záleží na tom co máte ujednáno v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel totiř nemůže jednostranně změnit jiné náležitosti pracovní smlouvy, než je nyní dohodnutá výše úvazku a případně i dohodnuté střídání směn. Pokud by Vám zaměstnavatel potřeboval dát kratší úvazek např. z důvodu úbytku zakázek, musel by se s Vámi na tom dohodnout. Vaše pracovní smlouva by tak měla být např.dodatkem změněna v části týkající se výše pracovního úvazku a na změně byste se se zaměstnavatelem měli dohodnout. Tedy i změna úvazku je změnou pracovní smlouvy, ta může být měněna jen dohodou obou smluvních stran, tj. zaměstnavatele a zaměstnance. Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající obsahu pracovní smlouvy, pak by zde teoreticky přicházela v úvahu i výpověď pro nadbytečnost. Předpokladem použití tohoto výpovědního důvodu je existence organizační změny, nadbytečnost zaměstnance a příčinná souvislost mezi nadbytečností a organizační změnou. O nadbytečnost zaměstnance jde tehdy, pokud jej zaměstnavatel nemá možnost dále zaměstnávat pracemi dohodnutými v pracovní smlouvě nebo v dohodnutém místě- tedy tento výpovědní důvod lze použít i tehdy dojde li z důvodu dlouhodobého úbytku zakázek, k potřebě organizačních změn, které s sebou ponesou snížení počtu zaměstnanců. Zaměstnavatel v důsledku této změny už nadále nepotřebuje práce vykonávané zaměstnancem nebo je nepotřebuje v původním rozsahu.
Pokud Vám dal zaměstnavatel výpověď z výše uvedeného důvodu, máte nárok na odstupné. Ve výpovědní době platí vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by vám měl přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
K práci přesčas. Prráci přesčas je možné konat jen výjimečně a platí,že páci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě jen v naléhavých případech (krmení zvířat, vykládka kazícího se zboží, nutné opravy, inventarizace, živelná pohroma, zajištění nepřetržitého provozu) lze práci přes čas nařídit i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený výše pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas pak nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
Nevím co máte v pracovní smlouvě sjednáno pod pojmem " v nadúvazku",ale výše uvedená pravidla týkající se přesčasů by měla být zaměstnavatelem dodržována.
Zák.262/2006 sb. Zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO