Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Směny, přesčasy

01.11.2016

Dobrý den, mám dvě děti ve věku 13 a 9 let. Pracovní úvazek mám 33 hodin, mám chodit střídavě na ranní a odpolední směnu. Toto se však neděje, začínám z provozních důvodů pracovat častěji v odpoledních hodinách a i přesčas - je to práce v takzvaném naúvazku. Jsem povina dodržovat směny, které mi nařídí zaměstnavatel a které neopovídají příloze k rozvrhu práce?
Dále jsem se chtěla zeptat, mám informaci, že pracovní úvazek se bude zkracovat jeětě o několik hodin, protože nám má ubýt práce, co když na tuto možnost nepřistoupím, musí mě zaměstnavatel přeřadit, nebo dát případně odstupné?

Velice děkuji za odpověď,

Dobrý den.
Záleží na tom co máte ujednáno v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel totiř nemůže jednostranně změnit jiné náležitosti pracovní smlouvy, než je nyní dohodnutá výše úvazku a případně i dohodnuté střídání směn. Pokud by Vám zaměstnavatel potřeboval dát kratší úvazek např. z důvodu úbytku zakázek, musel by se s Vámi na tom dohodnout. Vaše pracovní smlouva by tak měla být např.dodatkem změněna v části týkající se výše pracovního úvazku a na změně byste se se zaměstnavatelem měli dohodnout. Tedy i změna úvazku je změnou pracovní smlouvy, ta může být měněna jen dohodou obou smluvních stran, tj. zaměstnavatele a zaměstnance. Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající obsahu pracovní smlouvy, pak by zde teoreticky přicházela v úvahu i výpověď pro nadbytečnost. Předpokladem použití tohoto výpovědního důvodu je existence organizační změny, nadbytečnost zaměstnance a příčinná souvislost mezi nadbytečností a organizační změnou. O nadbytečnost zaměstnance jde tehdy, pokud jej zaměstnavatel nemá možnost dále zaměstnávat pracemi dohodnutými v pracovní smlouvě nebo v dohodnutém místě- tedy tento výpovědní důvod lze použít i tehdy dojde li z důvodu dlouhodobého úbytku zakázek, k potřebě organizačních změn, které s sebou ponesou snížení počtu zaměstnanců. Zaměstnavatel v důsledku této změny už nadále nepotřebuje práce vykonávané zaměstnancem nebo je nepotřebuje v původním rozsahu.
Pokud Vám dal zaměstnavatel výpověď z výše uvedeného důvodu, máte nárok na odstupné. Ve výpovědní době platí vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by vám měl přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
K práci přesčas. Prráci přesčas je možné konat jen výjimečně a platí,že páci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě jen v naléhavých případech (krmení zvířat, vykládka kazícího se zboží, nutné opravy, inventarizace, živelná pohroma, zajištění nepřetržitého provozu) lze práci přes čas nařídit i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený výše pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas pak nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
Nevím co máte v pracovní smlouvě sjednáno pod pojmem " v nadúvazku",ale výše uvedená pravidla týkající se přesčasů by měla být zaměstnavatelem dodržována.
Zák.262/2006 sb. Zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.