Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvod, výživné, vypořádání SJM

29.09.2016

Dobrý den. Chci se rozvést se ženou. Můj plat 30 tis, její 15 tis. V současné době je opatrovníkem naší 18lete dcery zbavené svéprávnosti. Musím platit ženě (vzhledem k rozdílu mezi našimi platy) výživné? Jaké mohu očekávat alimenty? Jaký bude postup při majetkovém vypořádání? Nemáme předmanželskou smlouvu. Jsme svoji 24 let. Děkuji předem za odpovědi.

Dobrý den,
odhadnout, jak by mohlo dopadnout řízení o výživném na Vaši dceru a také o případném výživném na manželku, by bylo velmi odvážné. Každé řízení je přísně individuální a soud přihlédne ke všem relevantním skutečnostem, které nejdou takto na dálku posoudit. Je možno tedy Vám pouze sdělit obecné informace o tom, co můžete očekávat.
Pokud z manželství nejsou žádné v současné době nezletilé děti, nebude rozvodu manželství předcházet nuceně řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Čeká Vás tedy pouze rozvodové řízení. Dosud jste manželé, je třeba mít na vědomí, že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost. Musí být splněna zásada, že životní úroveň manželů musí být zásadně stejná a to platí i v případě, že manželství je v rozluce. Protože máte dvojnásobný plat, dá se předpokládat, že by Vám v případě sporu soud výživné na manželku rozhodně vyměřil. Kromě toho existuje vyživovací povinnost k dceři, která existuje sama o sobě, není rozhodující, zda byla podána nějaká žaloba nebo nikoliv. Pokud nebudou tyto vyživovací povinnosti plněny dobrovolně, může manželka podat žalobu a domoci se výživného soudně. Protože je dcera omezena na svéprávnosti, i za ní, ačkoliv je zletilá, by takovou žalobu podávala její matka.
Vyživovací povinnost k dceři bude pravděpodobně trvat nadále, pokud bude trvat její oprávněná neschopnost se samostatně živit. Bude tedy záležet na tom, z čeho tato neschopnost pramení, např. u těžce postiženého dítěte, může vyživovací povinnost trvat po celý život.
Po rozvodu manželství uvádí nový občanský zákoník tato pravidla:
Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.
Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme soud zřetel, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda
a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,
b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,
d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo
e) je dán jiný obdobně závažný důvod.
Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu.
Náročná péče o dceru, která není svéprávná by mohla být považována za důvod pramenící z manželství, ale to je pouze úvaha, o skutečném stavu věcí nevím samozřejmě vůbec nic.

Vypořádání společného jmění manželů je ideálně řešitelné dohodou. Pokud k dohodě nedojde, je možno podat návrh na vypořádání SJM sporně. Nový občanský zákoník přitom poskytuje vodítko, jakými kritérii by se měl soud při rozdělování společného majetku a dluhů řídit:
•Soud v prvé řadě vychází ze zásady, že podíly manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné.
•Každý z manželů musí nahradit to, co ze společného jmění bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek. Například když jeden z nich vlastnil před svatbou byt, který během manželství zrekonstruoval.
•Ze společného jmění se manželům nahradí to, co ze svého výhradního majetku vynaložili na společný. Například pokud si po svatbě koupili byt a zrekonstruovali ho za úspory jednoho z nich.
•Přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí. Soud může například rozhodnout, že společný byt připadne tomu z rodičů, kdo má v péči děti.
•Dále se přihlédne k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu a jak se zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění. Například když jeden z manželů vydělával, zatímco druhý jen dělal dluhy.

Jestliže se bývalí manželé nedohodnou, případně nepodají návrh, aby bylo jejich společné jmění vypořádáno k soudu do tří let od rozvodu, uplatní se zákonná domněnka, podle které movité věci připadnou do vlastnictví toho, kdo je dosud jako vlastník užíval. Ostatní věci včetně nemovitostí se stanou podílovým spoluvlastnictvím, přičemž podíly bývalých manželů jsou na těchto věcech stejné. Dluhy a pohledávky připadnou také oběma se stejným podílem na nich.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.