Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Stížnost na sociálního pracovníka

21.09.2016

Dobry den,v momentalni chvili se soudim s vl.matkou o sve dva syny,zazadala si do pestounske pece.zajimalo by me,zda je nejaka moznost zmenit socialni pracovnici,jelikoz se dlouhodobe znaji s mou matkou a z jakehokoliv jejiho jednani je citit,ze stavi proti me.nezajima se o blaho deti,ale resi spise,zda jsem pred ix lety vse radne nahlasila napr.spol.domacnost s pritelem ohledne pridavku.nejsem alkoholik,neberu drogy,ani nejsem prostitutka,pouze jsem nemohla dlouhodobe najit praci,jelikoz jsem byla na chlapce sama,tak jsme to zvladalu z davek a alimentu a na tomto zaklade dostala matka deti do pece.v momentalni chvili se zmenili nejen pomery,ale i lepsi bydleni.A i tak soc.pracovnice,chce podrobneji zkoumat dobu deset let zpet,ikdyz se jedna o dva roky zpetne.Dekuji za odpoved

Vážená paní,
pokud nejste spokojena s postupem sociálního pracovníka/pracovnice oddělení sociálně-
právní ochrany dětí a práce s rodinou odboru sociálního, sdělte mu tuto skutečnost, v dalším
kroku se obráťte na nadřízeného pracovníka – vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a
práce s rodinou, popř. na vedoucího odboru.

2)
Pokud nejste spokojena s chováním nebo s úředním postupem sociálního pracovníka,
můžete se obrátit na nadřízenou osobu – viz výše - nebo může podat stížnost.
Stížnosti jsou chápány jako podněty pro zvýšení kvality poskytování výkonu sociálně-právní
ochrany.
V případě stížnosti, která směřuje proti nevhodnému chování sociálního pracovníka nebo je
stížností na postup odboru sociálního úřadu MČ jako správního orgánu, se postupuje
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně u odboru sociálního Úřadu MČ
a) písemně
b) • prostřednictvím datové schránky -
• elektronickou poštou na adresu e-podatelny
podání je třeba opatřit elektronickým podpisem

c) ústně do protokolu:
na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou odboru sociálního

Blíže k podání a vyřizování stížností:
Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, a co navrhuje (§ 37 odst. 2 SŘ).
Jestliže byla stížnost zaslána ve formě elektronického podání, které není opatřeno zaručeným
elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění),
a do 5 dnů nebyla potvrzena písemně nebo ústně do protokolu, vyzve správní orgán, resp.
věcně příslušný odbor stěžovatele, aby tento údaj v přiměřené lhůtě doplnil. Obdobně se
postupuje v případě podání učiněného prostřednictvím jiných technických prostředků (např.
telefax, dálnopis apod.).
Jestliže stížnost neobsahuje všechny formální náležitosti podání (§ 37 SŘ) umožňující její
vyřízení, pomůže správní orgán stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich
odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu (§ 37 odst. 3 SŘ). Současně stěžovatele
poučí, že pokud nejasnosti v přiměřené lhůtě neodstraní, stížností se dále nebude zabývat a
stížnost odloží.
Každá stížnost se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označena
(§ 37 odst. 1 SŘ).
Vedoucí odboru, do jehož působnosti stížnost spadá, se seznámí s jejím obsahem a řádně
prošetří všechny skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, provede místní
šetření, vyžádá si dokumenty, které bezprostředně s obsahem stížnosti souvisejí, případně
stanoviska, kterých se věc týká, a dále vyslechne osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě
další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.
Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, vedoucí odboru bezodkladně
učiní nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě učiní
záznam do spisu a současně o nich informuje stěžovatele.

Lhůta pro vyřízení stížnosti:
Stížnost na nesprávný postup správního orgánu a na nevhodné chování úředních osob se
vyřizuje nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu
vyřízení (§ 175 odst. 5 SŘ).
Odvolací orgán:
Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla
řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby prošetřil způsob vyřízení
stížnosti (§ 178 SŘ).

3)
Kam se obrátit na nezávislou instituci?
Nezávislou institucí, která chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí pokud je toto
jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré
správy nebo pokud jsou úřady nečinné, je Kancelář veřejné ochránkyně práv.
Kontakty:
Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
602 00 Brno
E-mail: podatelna ochrance.cz
(Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 8 MB a zpráva musí
respektovat pravidla elektronické komunikace)
ID datové schránky: jz5adky
Telefonická informační linka: (+420) 542 542 888
Telefon – ústředna: (+420) 542 542 111
Fax: (+420) 542 542 112
Informace na webu: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/
4)
Jak postupovat v případě podezření na podjatost sociálního pracovníka?
• § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Podjatost je takový vztah úřední osoby (k účastníkům řízení, jejich zástupcům nebo k
předmětu řízení), jenž může vyvolat pochybnosti o objektivitě projednávání a rozhodování ve
věci. Pro podjatost je ze správního řízení vyloučena každá úřední osoba, o které lze důvodně
předpokládat, že může mít osobní zájem na výsledku řízení. Účastník správního řízení může
napadnout podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví a to podáním námitky. O své možné
podjatosti musí úřední osoba bezodkladně informovat svého představeného, který posoudí,
zda je úřední osoba ze správního řízení vyloučena či nikoliv

Dále si Vám dovoluji pro informaci zaslat odkaz na webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí na Stanovisko MPSV k vyřizování námitek podjatosti vůči zaměstnanci orgánu sociálně - právní ochrany dětí.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/12556/2800_001.pdf

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.