Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Popření otcovství

17.07.2016

Dobry den,
narodilo se mi miminko a v rodném listě je zapsán muj manžel se kterym již nežiju, muj nynější přítel a pravy otec dítěte chce aby byl v rodném listě zapsán on jako otec, jak mám postupovat?

Dobrý den,
otázku popření (a určení ) otcovství po rozvodu manželství řeší § 776 a násl. občanského zákoníku zák. 89/2012 Sb. Pro Vás je asi nejdůležitější :
§ 777
(1) Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením.
(2) Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte.
(3) K určení otcovství k dítěti podle odstavců 1 a 2 nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.
Tedy ,proběhne řízení před soudem. Pokud v tomto řízení všichni tři zúčastnění svorně prohlásíte, že otcem dítěte je současný partner Vaší bývalé ženy, tak se tím soud nadále nebude nijak zbývat, zruší Vaše otcovství a za otce bude nadále považován současný partner matky dítěte.
Budete li podávat žalobu na popření otcovství ( nebo též návrh na zahájení řízení o popření otcovství) Vy budete v podání vystupovat jako žalobce a matka a dítě budou na straně žalovaných. Ale pokud skutečný otec otcovství nepopírá , budete –li jednat ve shodě, pak půjde o pouhou formalitu.

Opravdu jen velmi orientační vzor návrhu žaloby na popření otcovství manželem matky:
………………………..soudu v ..................................
Žalobce: ......................................, nar.: ......................., bytem ..................................
Žalovaná: ......................................, nar.: ......................., bytem ..................................
Žaloba na popření otcovství manželem matky
I.
- datum a místo uzavření manželství
- občanství manželů
- zmínka o narozených dětech v manželství či o společných dětech narozených před manželstvím
- velmi stručný popis společného soužití
-dále napište, že dne…………………..se Vaší bývalé ženě …………………….narodilo dítě ………………..(jméno dítěte ) a že na základě uplatnění první domněnky otcovství, jste do rodného listu dítěte byl jako otec zapsán Vy, bývalý manžel matky. Stručně můžete popsat i za jakých okolností se dítě narodilo.
Důkaz:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého dítěte
- výslechem účastníků
II.
Popište skutečnosti, na základě kterých se domníváte, že nejste a nemůžete být otcem nezletilého dítěte ,ač jste (bývalý) manžel matky
Dále uvedete zda a v jakém rozsahu jste udržoval intimní vztah s žalovanou/tzn. matkou dítěte
Dále tam uveďte,že žalovaná (matka dítěte) shodně s Vámi prohlašuje, že nejste otcem dítěte. Matka dítěte prohlašuje, že otcem nezletilého dítěte je pan………………………………., který své otcovství k dítěti nepopírá a uznává.
Důkaz: výslechem účastníků
Mezi důkazy možno dát i a) prohlášení matky že nejste otcem dítěte a že otcem je pan XY
b) prohlášení pana XY ,že své otcovství k dítěti nepopírá a uznává.
III.
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento
r o z s u d e k:
Určuje se, že žalobce/Vy ………………… není otcem nezletilého ………………….. nar. ………….... matce…………………….. Otcem nezletilého ………………….. nar. ………….... je pan………………………., který své otcovství uznává .
V ............................. dne .....................................
podpis(Váš)

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO