Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Popření otcovství

17.07.2016

Dobry den,
narodilo se mi miminko a v rodném listě je zapsán muj manžel se kterym již nežiju, muj nynější přítel a pravy otec dítěte chce aby byl v rodném listě zapsán on jako otec, jak mám postupovat?

Dobrý den,
otázku popření (a určení ) otcovství po rozvodu manželství řeší § 776 a násl. občanského zákoníku zák. 89/2012 Sb. Pro Vás je asi nejdůležitější :
§ 777
(1) Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením.
(2) Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte.
(3) K určení otcovství k dítěti podle odstavců 1 a 2 nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.
Tedy ,proběhne řízení před soudem. Pokud v tomto řízení všichni tři zúčastnění svorně prohlásíte, že otcem dítěte je současný partner Vaší bývalé ženy, tak se tím soud nadále nebude nijak zbývat, zruší Vaše otcovství a za otce bude nadále považován současný partner matky dítěte.
Budete li podávat žalobu na popření otcovství ( nebo též návrh na zahájení řízení o popření otcovství) Vy budete v podání vystupovat jako žalobce a matka a dítě budou na straně žalovaných. Ale pokud skutečný otec otcovství nepopírá , budete –li jednat ve shodě, pak půjde o pouhou formalitu.

Opravdu jen velmi orientační vzor návrhu žaloby na popření otcovství manželem matky:
………………………..soudu v ..................................
Žalobce: ......................................, nar.: ......................., bytem ..................................
Žalovaná: ......................................, nar.: ......................., bytem ..................................
Žaloba na popření otcovství manželem matky
I.
- datum a místo uzavření manželství
- občanství manželů
- zmínka o narozených dětech v manželství či o společných dětech narozených před manželstvím
- velmi stručný popis společného soužití
-dále napište, že dne…………………..se Vaší bývalé ženě …………………….narodilo dítě ………………..(jméno dítěte ) a že na základě uplatnění první domněnky otcovství, jste do rodného listu dítěte byl jako otec zapsán Vy, bývalý manžel matky. Stručně můžete popsat i za jakých okolností se dítě narodilo.
Důkaz:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého dítěte
- výslechem účastníků
II.
Popište skutečnosti, na základě kterých se domníváte, že nejste a nemůžete být otcem nezletilého dítěte ,ač jste (bývalý) manžel matky
Dále uvedete zda a v jakém rozsahu jste udržoval intimní vztah s žalovanou/tzn. matkou dítěte
Dále tam uveďte,že žalovaná (matka dítěte) shodně s Vámi prohlašuje, že nejste otcem dítěte. Matka dítěte prohlašuje, že otcem nezletilého dítěte je pan………………………………., který své otcovství k dítěti nepopírá a uznává.
Důkaz: výslechem účastníků
Mezi důkazy možno dát i a) prohlášení matky že nejste otcem dítěte a že otcem je pan XY
b) prohlášení pana XY ,že své otcovství k dítěti nepopírá a uznává.
III.
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento
r o z s u d e k:
Určuje se, že žalobce/Vy ………………… není otcem nezletilého ………………….. nar. ………….... matce…………………….. Otcem nezletilého ………………….. nar. ………….... je pan………………………., který své otcovství uznává .
V ............................. dne .....................................
podpis(Váš)

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.