Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Opatření proti nečinnosti správního orgánu

08.07.2016

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak dále postupovat při zjištění a prokázání syndromu zavrženého rodiče rodinnou poradnou u 10-leté dcery.
Během rozvodového řízení a po fyzickém napadení mě otcem otec začal dceru proti mě štvát a nutit ji ke zkreslenému popsání celé situace.
Již ve znaleckých posudcích byla dcera zmanipulovaná, ale znalec to neoznačil jako manipulaci ale jako ambivalentní vztah k matce. Na doporučení Ospodu jsme asbolvovali terapii celé rodiny v krizovém centru, kde byl syndrom diagnostikován..

Myslíte, že z právnického hlediska může zpráva z KC napadnout znalecké posudky?

Dále jsem se chtěla zeptat, co dělat při neochotě Ospodu řešit tento syndrom..Zatím to vypadá že se nedrží postupu pro MPVS a vypadá to, že dcera bude i nadále u otce a budeme podstupovat jenom terapii na SZR.
Přitom dcera spadá do těžších forem SZR.
Mohu např. podat sama předběžné opatření na zabránění styku otce a dcery?četla jsem, že by toto opatření měli udělat na Ospodu..
Obedně se domnívám že jenom terapie dcery a matky je nedostačující..
Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
máte pravdu, že by v dané věci měl zásadní kroky podniknout OSPOD.
Obecní úřad je povinen dle zákona č. 359/1999 Sb. (§ 10) hlásit obecnímu úřadu s rozšířenou působností jakékoliv podezření na SZR v rámci oznamovací povinnosti CAN(syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte).
U dětí s prokázaným SZR či s podezřením na SZR by mělo být postupováno podle platného Metodického pokynu MPSV k postupu obecních úřadů s rozšířenou působností při poskytování pomoci ohroženým dětem ze dne 2.1. 1995, v platném znění ze dne 1.1. 2003 (12):
1. Je-li nepříznivý vývoj dítěte ohrožen (to je v případě SZR vždy), je obecní úřad s rozšířenou působností povinen podat neprodleně soudu návrh na vydání předběžného opatření.
2. Je-li neodkladné provedení vyšetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytné k záchraně zdraví nezletilého dítěte (u všech dětí s podezřením na SZR je nezbytné diagnózu vyloučit či potvrdit co nejdříve) a rodič odpírá podrobit dítě těmto výkonům, zabezpečí obecní úřad obce s rozšířenou působností v součinnosti s lékařem přijetí dítěte do zdravotnické ústavní péče.
Každému dítěti s podezřením na syndrom CAN, tedy i SZR, zařídí Orgán sociálně-právní ochrany dítěte hospitalizaci na dětském oddělení nemocnice. Diagnózu stvrzující podezření na CAN resp. SZR dokáže stanovit až multidisciplinární tým odborníků.
Jestliže je tedy OSPODu známo podezření na SZR, pak by dle výše uvedeného měl konat. Na řadu tedy přicházejí nějaká opatření proti nečinnosti správního orgánu. Opatření proti nečinnosti musí (nikoliv může) učinit nadřízený správní orgán, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 (kalendářních, nikoliv pracovních) dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední. Kdokoliv může podat podnět k nadřízenému orgánu a oznámit mu, že podřízený orgán konat měl, avšak nekoná. Tady je tedy na místě upozornit obecní úřad s rozšířenou působností, že bylo v krizovém centru vysloveno podezření na tuto závažnou diagnózu a nic se neděje.
Můžete také sama podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, ale až po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí. Lze tak učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do pěti dnů potvrzeno, případně doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možné je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Žádost účastník podává u nadřízeného orgánu.
Podle mého názoru by soud v případném řízení o změně poměrů k dítěti nevyhodnotil zprávu z krizového centra jako "silnější", než znalecký posudek, ale jde zase o poměrně zásadní a nebezpečnou diagnosu. Doporučuji Vám se s touto otázkou obrátit na advokáta s velkými zkušenostmi z opatrovnických sporů, který vyhodnotí, zda takový návrh má šanci na úspěch.
Související právní předpis:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO