Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Překotný porod

28.07.2016

Dobrý den. Po porodu doma (překotný) nám ve spádové nemocnici odmítli udělat vyšetření novorozence- tedy do 72 hodin screening vrozených vad a ani kyčle neprošly.Prý má pediatr vypsat žádanky. Ale my nechceme lítat někde po jiných odděleních, chceme do spádové nemocnice, kterou máme 10 minut od domu. Mají právo nás odmítnou z důvodu domácího porodu? Pokud nikoliv, pak jak máme postupovat právě v nemocnici a jak máme postupovat se stížností na nemocnici posléze, pokud s nimi nebude žádná rozumná domluva?

Děkujeme.

Dobrý den.
Pediatr nebo jiný lékař musí ošetřit nebo do své péče přijmout i dítě narozené doma. Například podle vyhlášky o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Žádný právní předpis nevylučuje převzetí dítěte po ambulantním porodu , do péče ambulantního pediatra,ba naopak lékař je povinen i takové miminko ošetřit a neudělá li to jen z důvodu , že dítě nebylo standartně hospitalizováno,může jít o diskriminaci.
Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče posuzuje sám lékař a musí o těchto důvodech vydat jeho zákonným zástupcům písemnou zprávu. Důvody, pro které může lékař pacienta odmítnout zaregistrovat, jsou následující: jeho přijetím bude překročeno únosné pracovní zatížení lékaře nebo přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o dalšího pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým, vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňuje výkon návštěvní služby, není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má lékař uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkami pro občany některých států.
Co do "spádovosti "můžete se dotázat na své zdravotní pojišťovně,který její smluvní pediatr nebo jiný lékař je povinen Vaše dítě registrovat,zpravidla to opravdu bývá pediatr tzv. "nejbližší" .
Pro lepší argumentační použitelnost proto šířeji rozeberu a to i vzhledem k tomu, že "vzdálenost místa pobytu " je bohužel stále častěji užívána spíše účelově, jako prostředek šikany názorově odlišných klientů/ pacientů:
Už sice neexistuje systém tzv. spádových lékařů a pacient si vybírá lékaře dle svého svobodného uvážení a přijatelnou vzdálenost místa pobytu nového pacienta/ klienta posuzuje každý lékař sám. Ale pokud by Vás lékař nebo více lékařů odmítlo s poukazem s poukazem na vzdálenost místa pobytu, pak v případě lékaře,který má ordinaci v dostupné vzdálenosti od Vašeho bydliště a přijímá do péče nové pacienty, notabene přijímá kupříkladu nové pacienty z okruhu Vašeho bydliště , pak je povinen přijmout i Vás, protože i Vaše dítě má nárok na místní a časovou dostupnost pediatrické péče. Vzdálenost místa pobytu může být u doma narozených dětí pouhou záminkou pro odmítnutí přijetí dítěte do péče. Můžete se obrátit na zdravotní pojišťovnu, která je povinna místně a časově dostupnou péči zajistit a domluvit se smluvním lékařem. Sdělit Vám, který místně a časově dostupný pediatr má volnou kapacitu, přijímá nové pacienty a má s Vaší pojištovnou smlouvu- a ten by vás měl přijmout, v podstatě plnit povinnosti,které mu dříve plynuly z pojmu spádovost. Doporučuji se nejprve nějak prokazatelně (např.mailem)vybraného lékaře(o kterém víte že je pro Vás i vzdálenostně dobře dostupný) zeptat, zda má volnou kapacitu a zda bere pacienty z obce či ulice kde žijete. Až po kladné odpovědi konkretizovat způsob a místo narození miminka. Pro nemocnice tedy lůžková zdravotnická zařízení platí v podstatě to samé, máte právo na místně a časově dostupnou zdravotní péči a to na rovnoprávném základě. Můžete se obrátit i na ministerstvo zdravotnictví ČR ať Vám sdělí, která nemocnice by Vás měla přijmout, opět vzhledem k principu místní a časové dostupnosti to bude nemocnice nejbližší.

Poporodní vyšetření jsou pouze doporučena,u zdravých dětí jde o právo nikoli o povinnost. Pokud dítě v daný moment objektivně nejeví žádné znaky poruchy zdraví, pouhá hypotetická možnost zhoršení stavu nepostačuje naplnění zákonných podmínek a tedy k opodstatnění omezení svobody a práva rodičů rozhodovat, zda dítě poporodní vyšetření podstoupí či nikoli.
Můžete kupříkladu podat stížnost na lékaře který dítě bezdůvodně odmítl ošetřit a to ke zdravotní pojišťovně .Ta může prověřit např. zda lékař dodržuje zákonem vymezená pravidla poskytování zdravotních služeb, zda poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně, zda byly vyúčtovány pouze potřebné výkony a služby a zda druh poskytnuté zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pacienta.
Dále třeba ke správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb a to např. tehdy pokud by byla již řešena stížnost u poskytovatele a nebyl stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele.
K ČLK - stěžovat si lze na neetické nebo neodborné jednání lékaře, a to do 1 roku od doby, kdy k němu došlo.
Lze se obrátit i na ministerstvo zdravotnictví např. s žádostí o stanovisko k věci.
Právní předpisy
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Úmluva o právech dítěte
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
vyhl. 70/2012 sb. O preventivních prohlídkách, zejména např. § 3.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO