Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Těhotná nezletilá

25.06.2016

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s dávkami pěstounské péče na nevlastní nezletilou dceru, které je šestnáct a půl roku a je těhotná. Tento školní rok normálně dokončí, ale nevíme, jestli bude možné, aby nastoupila do druhého ročníku vzhledem ke zdravotnímu stavu, učí se na kadeřnici a praxi asi nebude schopna v těhotenství absolvovat. Na úřadu práce mi bylo řečeno, že pokud nebude chodit do školy, nemáme na žádné dávky ani odměnu pěstouna nárok. Zajímalo by mě, kdo má v té době tedy na dceru vyživovací povinnost, když já jako pěstounka ne. Mám v péči ještě další dvě mladší děti a jiný příjem nemám. To bych měla pečovat o tuto nezletilou dceru na úkor těchto dětí? Musela bych vlastně zařídit výbavičku i pro její dítě, na které bych vlastně také nic nedostala a ona by měla nárok na rodičovský příspěvek až po porodu. Na co máme nárok do porodu? Kdo má povinnost dceru do té doby živit? Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. O příspěvek na úhradu potřeb zletilého dítěte žádá samo zletilé dítě, dítěti je příspěvek rovněž vyplácen.
Domnívám se, že pokud by dcera měla ve škole po dobu těhotenství individuální vzdělávací plán, tak by zůstala nezaopatřeným dítětem a nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Je třeba možné rozložit ročník studia, dočasně dívku osvobodit od praxe, s tím, že by vše dohnala, až jí to bude stav umožňovat. Doporučuji ale snažit se se školou nějak dohodnout a ve studiu pokračovat.
Jako neprovdaná matka má dcera teoreticky nárok na výživné od otce dítěte po dobu dvou let od narození dítěte. Pokud tato vyživovací povinnost není plněna dobrovolně, je možné ji žalovat. Jde o jinou žalobu, než je vyživovací povinnost k dítěti. Dále má dcera teoreticky nárok na to, aby ji otec přispěl na náklady spojené s těhotenstvím a porodem, nejde tu o výbavičku a potřeby pro dítě ,to jsou součásti výživného na dítě. Pro lepší orientaci v nárocích neprovdané matky vůči otci dítěte uvádím příslušné ustanovení občanského zákoníku:
§ 920
Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
(1) Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé.
(2) Soud může na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem.
(3) Soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni podle jiného právního předpisu mateřská dovolená.
Na druhou stranu, pokud bude otec dítěte platit neprovdané matce výživné, mohlo by to mít vliv na pokračování případného nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (zde je tím dítětem myšlena nezletilá neprovdaná matka.)
Za nezletilou těhotnou podává veškeré návrhy soudu její zákonný zástupce.
Nepíšete nic o otci dítěte, je docela důležité zda je již zletilý či nikoli.
Jako nezletilá nemůže matka mít plnou rodičovskou odpovědnost, dítě by tak muselo mít jiného zákonného zástupce, zpravidla se jím stává zletilý otec není li otec zletilý, pak jiný příbuzný. Občanský zákoník stanoví, že výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který dříve přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství nenabyl plné svéprávnosti, je až do doby, kdy nabude plnou svéprávnost, pozastaven. To neplatí o výkonu povinnosti a práva péče o dítě, je však teoreticky možné, že soud vzhledem k osobě rodiče rozhodne, že výkon také této povinnosti a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy rodič nabude plnou svéprávnost.
Právní předpisy : zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

RODIČE NA START! 2018

19. května, 14:00, park Na Pankráci
Chcete zkusit bosochodíčky, chůzi po skle nebo žhavých uhlíkách?
Zveme na benefiční běh a zábavné odpoledne pro celou rodinu 1km/5km/minitratě, pochod s dítětem v šátku, bosochodníky, chůze po skle i žhavém uhlí, kreativní dílničky a mnoho dalšího.


Na podporu bezplatné právní poradny APERIO.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.