Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Těhotná nezletilá

25.06.2016

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s dávkami pěstounské péče na nevlastní nezletilou dceru, které je šestnáct a půl roku a je těhotná. Tento školní rok normálně dokončí, ale nevíme, jestli bude možné, aby nastoupila do druhého ročníku vzhledem ke zdravotnímu stavu, učí se na kadeřnici a praxi asi nebude schopna v těhotenství absolvovat. Na úřadu práce mi bylo řečeno, že pokud nebude chodit do školy, nemáme na žádné dávky ani odměnu pěstouna nárok. Zajímalo by mě, kdo má v té době tedy na dceru vyživovací povinnost, když já jako pěstounka ne. Mám v péči ještě další dvě mladší děti a jiný příjem nemám. To bych měla pečovat o tuto nezletilou dceru na úkor těchto dětí? Musela bych vlastně zařídit výbavičku i pro její dítě, na které bych vlastně také nic nedostala a ona by měla nárok na rodičovský příspěvek až po porodu. Na co máme nárok do porodu? Kdo má povinnost dceru do té doby živit? Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. O příspěvek na úhradu potřeb zletilého dítěte žádá samo zletilé dítě, dítěti je příspěvek rovněž vyplácen.
Domnívám se, že pokud by dcera měla ve škole po dobu těhotenství individuální vzdělávací plán, tak by zůstala nezaopatřeným dítětem a nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Je třeba možné rozložit ročník studia, dočasně dívku osvobodit od praxe, s tím, že by vše dohnala, až jí to bude stav umožňovat. Doporučuji ale snažit se se školou nějak dohodnout a ve studiu pokračovat.
Jako neprovdaná matka má dcera teoreticky nárok na výživné od otce dítěte po dobu dvou let od narození dítěte. Pokud tato vyživovací povinnost není plněna dobrovolně, je možné ji žalovat. Jde o jinou žalobu, než je vyživovací povinnost k dítěti. Dále má dcera teoreticky nárok na to, aby ji otec přispěl na náklady spojené s těhotenstvím a porodem, nejde tu o výbavičku a potřeby pro dítě ,to jsou součásti výživného na dítě. Pro lepší orientaci v nárocích neprovdané matky vůči otci dítěte uvádím příslušné ustanovení občanského zákoníku:
§ 920
Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
(1) Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé.
(2) Soud může na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem.
(3) Soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni podle jiného právního předpisu mateřská dovolená.
Na druhou stranu, pokud bude otec dítěte platit neprovdané matce výživné, mohlo by to mít vliv na pokračování případného nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (zde je tím dítětem myšlena nezletilá neprovdaná matka.)
Za nezletilou těhotnou podává veškeré návrhy soudu její zákonný zástupce.
Nepíšete nic o otci dítěte, je docela důležité zda je již zletilý či nikoli.
Jako nezletilá nemůže matka mít plnou rodičovskou odpovědnost, dítě by tak muselo mít jiného zákonného zástupce, zpravidla se jím stává zletilý otec není li otec zletilý, pak jiný příbuzný. Občanský zákoník stanoví, že výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který dříve přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství nenabyl plné svéprávnosti, je až do doby, kdy nabude plnou svéprávnost, pozastaven. To neplatí o výkonu povinnosti a práva péče o dítě, je však teoreticky možné, že soud vzhledem k osobě rodiče rozhodne, že výkon také této povinnosti a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy rodič nabude plnou svéprávnost.
Právní předpisy : zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO