Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výpověď, neplacené volno, další těhotenství, podpora v nezaměstnanosti

12.06.2016

Dobrý den,
v červenci mi skončí tříletá rodičovská dovolená, zaměstnavatel se mnou chce ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost (byť fiktivní, protože žádná organizační změna nenastala, pouze na mém místě pracuje jiný zaměstnanec). Samozřejmě chce co nejvíce ušetřit a nabízí pouze 3-měsíční odstupné. Práci podle pracovní smlouvy pro mě nemá, jelikož na mé pracovní místo přijal jinou osobu (nikoliv jako zástup na md/rd, ale na dobu neurčitou). A teď má 2 zaměstnance na 1 pracovní místo a jednoho se potřebuje "zbavit".
Je takový postup v souladu se zákonem?
Mám výpověď pro nadbytečnost podepsat, anebo se můžu proti takovému jednání bránit?
Co by pro mě bylo výhodnější, výpověď nebo dohoda?

Od září nastupuje dcera do školky. Chtěla jsem požádat zaměstnavatele o neplacené volno přes prázdniny, kdy nefunguje školka. Prý mi volno poskytnou, ale 21. 7. (což je první den po třetích narozeninách dcery) se mám dostavit do firmy k převzetí výpovědi pro nadbytečnost. Domnívala jsem se, že po dobu neplaceného volna platí původní pracovní smlouva. Může mi zaměstnavatel poskytnout neplacené volno a zároveň dát výpověď?
Pokud bych ve výpovědní lhůtě byla doma na překážkách ze strany zaměstnavatele, z čeho by se potom počítala podpora v nezaměstnanosti?
A pokud bych v době neplaceného volno anebo ve výpovědní lhůtě otěhotněla, budu mít nárok na ppm z tohoto zaměstnání?

Předem díky za cenné rady.

Dobrý den,
zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen ze zákonem stanovených důvodů. Výpověď může dle § 52 písm. c) zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) zaměstnanci dát, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Jestliže žádné organizační změny neproběhly, není zde dán výpovědní důvod.
Taková výpověď by byla neplatná a bylo by třeba postupovat dle § 69 zákoníku práce, dle kterého dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď, je třeba, aby zaměstnanec oznámil zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Pracovní poměr zaměstnance trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy.
Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí je třeba uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Dvouměsíční lhůta je tzv. lhůta propadná (prekluzivní). To znamená, že žalobu na určení její neplatnosti je třeba doručit soudu v uvedené lhůtě. Po jejím uplynutí není možné se dovolávat vyslovení neplatnosti výpovědi u soudu. Je přitom potřeba zdůraznit, že v rámci soudního řízení je břemeno důkazní na straně žalobce, který by musel být schopen věrohodně prokázat, že k organizačním změnám nedošlo.
Pokud by výpověď byla platná, pak by došlo ke skončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědní doby a činí zpravidla 2 měsíce. Ve výpovědní době platí Vaše pracovní smlouva, tj. jste povinna konat práci podle pracovní smlouvy, pokud ji zaměstnavatel nemá, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy.
Dohod o skončení pracovního poměru vyjadřuje vůli zaměstnavatele i zaměstnance pracovní poměr ukončit, k podpisu dohody Vás nemůže nikdo nutit. Byla-li uzavřena dohoda, skončí pracovní poměr sjednaným dnem.
Při skončení pracovního poměru výpovědí z důvodu nadbytečnosti nebo dohodou z tohoto důvodu, náleží zaměstnanci odstupné.
Ve výpovědní době Vám zaměstnavatel může poskytnout neplacené volno.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2016 tedy první dva měsíce ve výši 3 886 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 109 Kč a poslední měsíc 2 850 Kč měsíčně.) Takovou podporu pobírají např. ženy, které se evidují u úřadu práce bezprostředně po skončení rodičovské dovolené, popř. neplaceného volna.
Jinak výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50%, dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2016 tedy maximálně 15 024 Kč).
Pokud byste z důvodu překážek v práci pobírala náhradu mzdy, odvíjela by se výš podpory v nezaměstnanosti z této náhrady.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů. Výše dávky by se odvíjela od příjmů dosahovaných v zaměstnání. U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.
V souvislosti s možným těhotenstvím Vás ještě upozorňuji na § 53 zákoníku práce, dle kterého se zakazuje dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, tj. mj. v době těhotenství. Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.