Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: žádost o svěření dítěte do péče, výživné dítěte a manželky

14.06.2016

Dobrý den , podavam zadost o rozvod a potřebovala bych i zadost o svěřeni děti do své peče a výživné na dvě děti a nerizvedenou manzelku. Poradite mi jak to sepsat. Zatím žijeme ve společné domácnosti ale brzy bych se cela stěhovat. Tím na to nemám finance. Dekuji

Dobrý den,
návrh na svěření do péče mohou pomoci sepsat a poskytnout podrobnější konkrétní informace na příslušném orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Návrh může sepsat jak advokát, tak rodič si ho může podat sám na soud podle trvalého místa pobytu dítěte.
Níže uvádím vzor návrhu na úpravu poměrů nezletilého dítěte.

NÁVRH NA ÚPRAVU PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČŮ K NEZLETILÝM DĚTEM
§ 908 a § 919 z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Okresnímu soudu v ....
Matka: .................., r.č. ............... bytem ...............................
Otec: ................., r.č. ......................, bytem ...........................
Nezl.: .................., nar. ...................., bytem u matky

Návrh matky na úpravu výchovy a výživy nezl. ........................, nar. ................................

I.
S otcem dítěte jsme uzavřeli sňatek dne... Dne .................. se nám narodil syn, dcera ...(jméno). Od ..... spolu nežijeme. O výživném na syna/dceru nebylo dosud soudem rozhodováno.

Důkaz:
oddací list
rodný list dítěte

II.
Já se starám o našeho syna/dceru a veškeré náklady s tím spojené hradím ze svého příjmu, který činí ...... Kč měsíčně. Otec měl měsíční příjem od zaměstnavatele .... Kč a má příjem z pronájmu nebytových prostor v domku,jehož je vlastníkem. Žádný z nás nemá jinou vyživovací povinnost.

Důkaz: výslech rodičů
zpráva o výdělku otce od zaměstnavatele
dotaz na finanční úřad ohledně příjmu otce za poslední rok z pronájmu nemovitosti
zpráva o výdělku matky

III.
S otcem dítěte společně nežijeme a na úpravě výchovy a výživy dítěte jsme se dohodli takto: Dítě se svěřuje do péče matky, otec je povinen na dítě přispívat.......Kč měsíčně, dále bude hradit........ (dále uvést sjednaný kontakt s dítětem , či pouze uvést, že je to na dohodě rodičů). S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k :

Nezl. ............., nar. ............., se svěřuje do výchovy matky. Otec je povinen platit na výživu nezletilého částku ..........Kč měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do 10. dne v měsíci předem, počínaje dnem ................

V .... dne ...

podpis

Jde o návrh na úpravu poměrů nezl. dítěte. Místně příslušným je okresní (obvodní) soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště. Řízení ve věcech péče o nezl. děti je osvobozeno od soudních poplatků.

Pokud nejste rozvedeni platí vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely. Dle § 697 občanského zákoníku platí,že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň.

Návrh na stanovení výživného pro nerozvedenou manželku (vzor)

Okresnímu soudu v ...

Žalobkyně: ........................(jmeno a příjmení)

nar. ..........................

bytem ......................

Žalovaný: ................................... (jmeno a příjmení)

nar. ............................

bytem .........................Návrh na stanovení výživného pro nerozvedenou manželku

I.

Dne ................. jsem podala výše uvedenému soudu návrh na rozvod našeho manželství. Moje manželství se žalovaným dosud trvá a žalovaný, který žije s jinou ženou, mi odmítá přispívat na výživu, ačkoliv ví, že jsem na rodičovské dovolené. Náš syn/dcera ................. , nar. ...................... vzhledem k útlému věku vyžaduje mou celodenní péči, takže je vyloučeno, že bych mohla provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost.

Důkazy:
spis soudu sp. zn. ............... – rozvodové řízení účastníků
potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku apod.

II.

Žalovaný je zaměstnán u ............................. se sídlem v ........................ a dosahuje příjmu kolem ..................... Kč měsíčně. Nemá jinou vyživovací povinnost kromě té k našemu synovi/dceři.

Důkaz:

zpráva zaměstnavatele žalovaného

III.

Vzhledem k tomu, že můj příjem je velice nízký, navrhuji, aby soud vydal usnesení, kterým nařídí toto

Žalovaný je povinen platit žalobkyni výživné v částce ..............Kč měsíčně, splatné vždy do 15. dne v měsíci předem počínaje dnem ............ , a to až do doby dokud nebude pravomocně rozhodnuto o rozvodu manželství.

V ............ dne ...................

...............................
žalobkyně

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.