Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otec a nárok na PPM

30.05.2016

Dobrý den,
ráda bych se zeptala ohledně mateřské dovolené:

Za jakých podmínek může na mateřskou nastoupit otec dítěte?
nastupuje také 8-6 týdnů před porodem?
je ze zákona nějaká lhůta od porodu kdy musí být na mateřské matka?
Je platné tvrzení že: během mateřské dovolené nesmíte pro svého zaměstnavatele pracovat na stejné pracovní pozici, jinou práci na základě jiné smlouvy však vykonávat můžete?

děkuji za odpovědi

Dobrý den,
především je nutno poopravit právní pojmy. Mateřská dovolená je pracovní volno, které musí zaměstnavatel udělit výhradně matce v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění, která nahrazuje ušlý příjem rodiče, který nastoupí na mateřskou dovolenou a z tohoto důvodu nemůže pracovat ve svém zaměstnání. Peněžitou pomoc v mateřství (dále jen "PPM") může za zákonem splněných podmínek čerpat otec i matka.
Otec může uplatnit žádost o PPM, má to však svá pravidla. Manžel matky dítěte nebo otec dítěte může žádat o PPM na základě písemné dohody, kterou s matkou dítěte uzavře. V takovém případě musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dnů účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a podmínku účasti na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude otec o dítě pečovat a den porodu. Nárok na PPM se uplatňuje na předepsaném formuláři „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“. Tiskopis je k dispozici na OSSZ a také ke stažení na webových stránkách ČSSZ. Muž předává vyplněný tiskopis svému zaměstnavateli, který ho předá příslušné OSSZ společně s podklady pro výpočet dávky. Na OSSZ dále rodiče doručí písemnou dohodu s matkou dítěte a rodný list dítěte. Podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen. Pokud se matka dostaví k ověření podpisu na OSSZ, ověří ho sama OSSZ. Dohodu lze uzavřít nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte na dobu aspoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
Pro dohodu o předání dítětem péče otce neexistuje formulář, lze ji tedy sepsat volnou formou. Je nutné přiložit k nahlédnutí doklad, že muž je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte, rodný list dítěte nebo oddací list.
Otec tedy může v zaměstnání žádat o neplacené volno (s tím ale zaměstnavatel nemusí souhlasit) a nebo jednoduše o rodičovskou dovolenou, tomu zaměstnavatel vyhovět musí. Nastoupit na dávku tedy může až na začátku sedmého týdne po porodu. Do té doby čerpá PPM matka, pokud na ni má nárok. Případně matka čerpá rodičovský příspěvek.
Matka naopak může v zaměstnání čerpat mateřskou dovolenou, aniž by měla nárok a tudíž čerpala PPM.
Pojištěnec, který čerpá PPM (ať matka či otec) nesmí vykonávat tu výdělečnou činnost, z jejíhož pojištění je dávka vyplácena, nesmí tedy pracovat ve svém původním pracovním poměru. Z hlediska zákoníku práce může mít otec tedy uzavřenu se zaměstnavatelem nějakou například dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Taková smlouva musí být ale uzavřena na jiný druh práce, než zní původní pracovní smlouva, protože nelze mít u stejného zaměstnavatele uzavřeny dvě smlouvy znějící na stejný druh práce. Jinou otázkou je, jak se vyrovnat s tím, že ve smlouvě o převzetí dítěte do péče otec uvádí, že přebírá péči o dítě a bude plně chodit do zaměstnání... Je málo pravděpodobné, že by tento fakt, někdo řešil.

Související právní předpis:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.