Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM pro otce dítěte

24.05.2016

Dobrý den,

na první mateřskou jsem nastoupila v červenci 2014 (klasicky 6 týdnů před očekávaným porodem). Poté jsem čerpala PPM a nyní jsem na rodičovské - čerpání 11 500,- Kč, která začala v únoru 2015.

K 31.3. 2015 mi skončila pracovní smlouva na dobu určitou a nyní tedy čerpám rodičovskou, dle mého výpočtu by měla končit v sprnu 2016. Nyní jsem znovu těhotná - čekáme dvojčata, termín porodu srpen 2016. Žádná ochranná lhůta u původního zaměstnavatele se na mne již asi nevztahuje, že?

Chtěla bych se Vás tedy zeptat, kdyby byla čerpána PPM přes otce, jak by v praxi tato situace vypadala? On může nastoupit na PPM od sedmého týdne po porodu. Může pak dále pracovat na hlavní pracovní poměr u stejného zaměstnavatele? Je to vůbec z právního hlediska reálné, aby čerpal PPM a dále pracoval u stejného zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr, i kdyby to bylo třeba na jinou pracovní smlouvu, jinou profesi? Nebo by mohl pracovat pouze na nějaké dohody a jak jsou případně časově omezeny? Jaké jsou výhody a nevýhody dohod?

Co se bude dít poté se mnou, když otec může nastoupit až po 6. týdnech po porodu? Je možné, abych v tomto období (šestinedělí) ještě případně čerpala rodičovskou na první dítě? Nebo bych se musela přihlásit ihned po porodu na úřad práce a tam setrvat po dobu 31. týdnů, kdy by otec čerpal PPM a poté nastoupit na druhou rodičovskou? Nebo je možné, abych nastoupila na druhou rodičovskou a manžel v 7. týdnu po porodu nastoupil na mateřskou? Že bychom souběžně čerpali - on mateřskou a já rodičovskou?

Moc děkuji za Vaši radu.

Dobrý den,
nyní již nečerpáte rodičovskou dovolenou, to je pracovní volno, které je nedílně spjato s existencí pracovního poměru, jste nyní rodič pečující o dítě a zároveň příjemcem rodičovského příspěvku. Podle informací, které uvádíte, nebudete již mít Vy nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) zákona o nemocenském pojištění). Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. Otec musí tyto podmínky splňovat ke dni narození dítěte. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů, s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka kromě prvních 6 týdnů po porodu. Dohoda však musí být uzavřena na dobu alespoň 7 po sobě následujících dní. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu. Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení nebo na www.cssz.cz a rodný list dítěte.
Pro dohodu o předání dítětem péče otce neexistuje formulář, lze ji tedy sepsat volnou formou. Je nutné přiložit k nahlédnutí doklad, že muž je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte, rodný list dítěte nebo oddací list.
Během doby, kdy bude otec pobírat PPM, nesmí vykonávat to zaměstnání, z jehož nemocenského pojištění je PPM čerpána (v zaměstnání otec bude čerpat rodičovskou dovolenou). Otec může uzavřít jinou pracovní smlouvu (a to i u stejného zaměstnavatele, avšak na jinou pracovní pozici, než má uzavřen původní pracovní poměr. Může uzavřít i nějakou z dohod (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), opět pouze na jiný druh práce, než má uzavřenu pracovní smlouvu. Jinou otázkou je, jak se vyrovnat s tím, že ve smlouvě o převzetí dítěte do péče otec uvádí, že přebírá péči o dítě a bude plně chodit do zaměstnání...
Vy již rodičovský příspěvek nebudete moci čerpat, rodičovský příspěvek se čerpá vždy jen na nejmladší dítě v rodině, narozením dvojčat tedy započne čerpání rodičovského příspěvku nového. Do případného čerpání PPM otcem dětí budete dostávat rodičovský příspěvek, pak bude jeho výplata zastavena, protože rodičovský příspěvek není vyplácen, pokud je někdo z rodiny zabezpečen dávkami PPM a po ukončení čerpání PPM zase budete dostávat rodičovský příspěvek.
Ve Vašem případě by bylo na místě řešit, zda bude oba státními pojištěnci zdravotního pojištění.
stát je plátcem zdravotního pojištění za:
1) Nezaopatřené děti
2) Poživatelé důchodů
3) Příjemci rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
4) Ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené (podle zákoníku práce)
5) Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění.
6) Uchazeči o zaměstnání
7) Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované (podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě
8) Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
9) Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV
10) Osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
11) Osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení
12) Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
13) Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
14) Osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu (nemají odpracovány předepsané roky)
15) Osoby s trvalým pobytem na území ČR, příjemci dávek nemocenského pojištění, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani (z jiného důvodu)stát, které neplatí pojistné ani jako osoby samostatně výdělečně činné
16) Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu
17) Mladiství, umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
a další.

Vy byste tedy byla pojištěncem z důvodu osobní celodenní péče o dítě do 7 let věku (první dítě), otec by byl pojištěncem z důvodu pobírání PPM. Skutečnost, že jste osobou pečující o dít, je třeba zdravotní pojišťovně oznámit. Není důvod se evidovat na úřad práce, ani to vlastně není možné, musela byste splňovat podmínku, že jste schopna a ochotna pracovat.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.