Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Tíživá situace

14.05.2016

Dobrý den, mám dotaz ohledně bytů ale než se k tomu dostanu napíší v jaké situaci jsem.jsem v 7 měsíci tehotenst i a přítel me opustil. Bydlím u své sestry.Byt kde bydlím žádný nemůžu najít a když ano jen přes realitku
Pak jsou byty městské ale tam si musím zažádat o byt sociální kde si může dát každý i ten co dítě nemá. Čekatelů je tam přes sto .. A ja nemám tolik času plus za chvíli rodim a nemám toho tolik jelikož neschopenky to je málo peněz ze to nepokryje ani část nájmu
Děkuji předem za odpověď

Dobrý den,
Přestože vás otec dítěte opustil, měla byste se s ním domluvit nebo jej žalovat o příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce a o výživné na dítě.
Druhy nároků
Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen:
• přispívat matce přiměřeně na úhradu výživy po dobu 2 let,
• hradit i náklady spojených s těhotenstvím a slehnutím,
• hradit výživné na dítě.
Soudní vymáhání
Otce, který odmítá plnit zákonem uložené povinnosti dobrovolně, je třeba žalovat u soudu.
Tyto tři nároky ovšem není možno spojit do jednoho soudního řízení. Při řízení o samostatném nároku dítěte na výživné od otce jsou účastníky nezletilé dítě (jako žalobce zastoupený matkou nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí) a otec (jako žalovaný). Soud není v takovém řízení vázán návrhem (může tedy přiznat i výživné vyšší/nižší, než je požadováno).
Při řízení o nárocích matky jsou účastníky matka (jako navrhovatelka) a otec (jako odpůrce), přičemž matka musí v žalobním návrhu přesně specifikovat částky i délku doby, po kterou příspěvek požaduje. Soud je v tomto případě vázán jejím návrhem. Místní příslušnost soudů je odlišná, neboť jde-li o výživné pro dítě, je místně příslušný soud ten, kam se podává žaloba a který rozhoduje a který je určen podle bydliště dítěte (resp. matky). V ostatních případech, pokud jde o nároky matky, je místně příslušný soud, v jehož územním obvodu má otec bydliště (popř. kde se zdržuje, event. kde má stálé pracoviště).
O výživné na dítě může matka žádat nejdříve po porodu dítěte. O příspěvek na svou výživu může žádat od počátku těhotenství, o příspěvek na náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím nejdříve po porodu.
Aby matka nemusela podávat více žalobních návrhů ohledně svých nároků, je praktické, aby své požadavky (tedy jednak na příspěvek na výživu a za druhé na úhradu některých nákladů), sloučila do jednoho návrhu a teprve po porodu se obrátila na otce, resp. se žalobou na soud, pokud dohoda s otcem není možná. Nesmí však přitom zapomenout na možnost promlčení a žalobu musí podat nejpozději do 3 let od porodu.
Podmínky přiznání příspěvku
Pro přiznání příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce vůbec není rozhodující, zda je matka na výživu otce svého dítěte odkázána či zda je schopna se uživit sama. Jde o to, aby se v souvislosti s těhotenstvím a porodem nezhoršila její sociální situace. Při stanovení výše alimentačního příspěvku přihlédne soud k odůvodněným potřebám matky, jakož i k možnostem a majetkovým poměrům otce.

Vedle povinností otce dítěte, jakmile se dítě narodí, může vám vzniknout nárok na:
porodné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek; budete-li mít byt s nájemní smlouvou a budete-li mít na adrese bytu trvalý pobyt, můžete žádat o příspěvek na bydlení, popřípadě o dávky hmotné nouze.
Ptáte se, jak získat byt. V dotaze jste všechny možnosti vyjmenovala, snad jen zbývá charita, armáda spásy, známí a hlavně rodina.
Informace o dávkách získáte na www.mpsv.cz.
Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO