Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Tíživá situace

14.05.2016

Dobrý den, mám dotaz ohledně bytů ale než se k tomu dostanu napíší v jaké situaci jsem.jsem v 7 měsíci tehotenst i a přítel me opustil. Bydlím u své sestry.Byt kde bydlím žádný nemůžu najít a když ano jen přes realitku
Pak jsou byty městské ale tam si musím zažádat o byt sociální kde si může dát každý i ten co dítě nemá. Čekatelů je tam přes sto .. A ja nemám tolik času plus za chvíli rodim a nemám toho tolik jelikož neschopenky to je málo peněz ze to nepokryje ani část nájmu
Děkuji předem za odpověď

Dobrý den,
Přestože vás otec dítěte opustil, měla byste se s ním domluvit nebo jej žalovat o příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce a o výživné na dítě.
Druhy nároků
Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen:
• přispívat matce přiměřeně na úhradu výživy po dobu 2 let,
• hradit i náklady spojených s těhotenstvím a slehnutím,
• hradit výživné na dítě.
Soudní vymáhání
Otce, který odmítá plnit zákonem uložené povinnosti dobrovolně, je třeba žalovat u soudu.
Tyto tři nároky ovšem není možno spojit do jednoho soudního řízení. Při řízení o samostatném nároku dítěte na výživné od otce jsou účastníky nezletilé dítě (jako žalobce zastoupený matkou nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí) a otec (jako žalovaný). Soud není v takovém řízení vázán návrhem (může tedy přiznat i výživné vyšší/nižší, než je požadováno).
Při řízení o nárocích matky jsou účastníky matka (jako navrhovatelka) a otec (jako odpůrce), přičemž matka musí v žalobním návrhu přesně specifikovat částky i délku doby, po kterou příspěvek požaduje. Soud je v tomto případě vázán jejím návrhem. Místní příslušnost soudů je odlišná, neboť jde-li o výživné pro dítě, je místně příslušný soud ten, kam se podává žaloba a který rozhoduje a který je určen podle bydliště dítěte (resp. matky). V ostatních případech, pokud jde o nároky matky, je místně příslušný soud, v jehož územním obvodu má otec bydliště (popř. kde se zdržuje, event. kde má stálé pracoviště).
O výživné na dítě může matka žádat nejdříve po porodu dítěte. O příspěvek na svou výživu může žádat od počátku těhotenství, o příspěvek na náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím nejdříve po porodu.
Aby matka nemusela podávat více žalobních návrhů ohledně svých nároků, je praktické, aby své požadavky (tedy jednak na příspěvek na výživu a za druhé na úhradu některých nákladů), sloučila do jednoho návrhu a teprve po porodu se obrátila na otce, resp. se žalobou na soud, pokud dohoda s otcem není možná. Nesmí však přitom zapomenout na možnost promlčení a žalobu musí podat nejpozději do 3 let od porodu.
Podmínky přiznání příspěvku
Pro přiznání příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce vůbec není rozhodující, zda je matka na výživu otce svého dítěte odkázána či zda je schopna se uživit sama. Jde o to, aby se v souvislosti s těhotenstvím a porodem nezhoršila její sociální situace. Při stanovení výše alimentačního příspěvku přihlédne soud k odůvodněným potřebám matky, jakož i k možnostem a majetkovým poměrům otce.

Vedle povinností otce dítěte, jakmile se dítě narodí, může vám vzniknout nárok na:
porodné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek; budete-li mít byt s nájemní smlouvou a budete-li mít na adrese bytu trvalý pobyt, můžete žádat o příspěvek na bydlení, popřípadě o dávky hmotné nouze.
Ptáte se, jak získat byt. V dotaze jste všechny možnosti vyjmenovala, snad jen zbývá charita, armáda spásy, známí a hlavně rodina.
Informace o dávkách získáte na www.mpsv.cz.
Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen


Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout u nás.
* Ke stažení ZDE (formát PDF, velikost 1 MB).
* Rádi zašleme i poštou za cenu poštovného
* nebo jednotlivé články najdete v sekci Rady a informace.

Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO