Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Příspěvek na bydlení a jiné dávky

12.05.2016

Dobrý den,
po ztroskotaném vztahu mi zbyla dcera a zůstala jsem na ni úplně sama.Vzhledem k mému pokročilejšímu věku jsem se rozhodla dítě si ponechat.Bude mi 32let tento měsíc a dceru mám půlroční.Bohužel otec mé holčičky se k nám oběma chová odtažitě a dělá mrtvého brouka.Neuvedla jsem ho ani do RL,protože mě jímá hrůza,že bych ji takovému člověku musela půjčovat,ikdyby ty alimenty neplatil.On sám nemá stabilní zaměstnání,je veden na PÚ a většinou melouchaří atd..takže stejně bych z něj asi nějáké alimenty nevysoudila.Je to jeho prvorozené dítě a jinou vyživovací povinnost nemá.A mamahotel v podobě vězení by nic neřešilo.Na jednu stranu jsem zoufalá,že se k tomu takto staví,ale jsem ráda,že je holčička pouze moje a bez jakýchkoliv jeho aktivit i nadále bude.Pobírám rodičovský příspěvek,příspěvek na dítě,doplatek na bydlení zrušili a příspěvek na bydlení mi podstatně snížili,protože jsem měla za poslední 1/4roku nadstandartní příjmy.tozn,že mi po porodu přišlo nejen porodné,ale i příspěvek a doplatek na bydlení,rodič.příspěvek a doplatek na bydlení za 3měsíce zpětně.Bohužel jsem peníze povracela po známých,od kterých jsem si rozpůjčovala v době,kdy jsem neměla jako těhu na nájem ani na jídlo a otec miminka mi ani v nejmenším nepomohl.Nyní pobírám jak jsem již výše uvedla,ale na živobytí to vůbec nestačí.vychází to na 3200,-měsíčně,což stačí na jídlo pro mě a max.tak na příkrmy pro mimi,pokud se uskromnim.Je mi z toho smutno,protože i díky nervům a starostem jsem samozřejmě ztratila i mat.mléko-další výdaj navíc-sunar.Bohužel úřady to berou tak,že mám příjmy 8100,-rodi.příspěvek+příspěvek na dítě,tudíž moje příjmy nepřesahují existenční minimum pro nás dvě.Ovšem já do těch peněz přece musím sáhnou,abych zaplatila nájem a zálohy na energie..Na úřadu mi teď poradili,ať si nechám upravit nájemní smlouvu.5000,-je totiž v náj.smlouvě přiznám jako čisté nájemné(z této částky nájemce odvádí daň)+3000,-zálohu na energie-voda,plyn a ele.Když jsem jim vysvětlovala,že nájemce-můj otec po mě chce platit nájem,tak je to z toho důvodu,že nyní žiji v místě trvalého bydliště,dům se rozpadá a byt,do kterého jsem se před porodem nastěhovala pryč,byl v šíleném stavu a s otcem jsme se dohodli,že já si upravím bydlení dle svého,vymaluji,natřu atd..posbírám si po domě vše,co se mi hodí a otec mi proplatí vše,co bude nedílnou částí nemovitosti.tozn.např. obklady u kuchyně atd..zkrátka nájemné,co mu já platím,investuje na zlepšení podmínek pro bydlení..Kdybych tu nebydlela já,coby dcera,byli by tu nájemníci,co by mu platili,takže já bych byla ubytována v paneláku a neměla peníze na to zlepšit si svoje bydlení a udělat hezké prostředí pro dceru.Návrh od úřednice zněl tak,že si mám upravit náj.smlouvu a to tak,že např.2000,-bude čistý nájem(z této částky se bude odvíjet daň z pronájmu)pak rozepsat 3000,-(zbylé nájemné)rozepsat služby-odpady atd..a zbytek zůstanou zálohy..
-když něco takového s mým otcem sepíšeme,bude to tak lepší?
-mohu si jako matka samo.oficiálně vydělávat doma,nebo se mi to nevyplatí-úřady přeci přihlížej na předchozí příjmy
-mám ještě na něco nárok-se 3000měsíčně nemohu vyjít..děkuji za odpověď,hezký den

Dobrý den.
Cituji z Vašeho dotazu:
„Návrh od úřednice zněl tak,že si mám upravit nájemní smlouvu a to tak,že např.2000,-bude čistý nájem(z této částky se bude odvíjet daň z pronájmu)pak rozepsat 3000,-(zbylé nájemné)rozepsat služby-odpady atd..a zbytek zůstanou zálohy.. -když něco takového s mým otcem sepíšeme, bude to tak lepší? „
Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od příjmů osob, které na adrese bytu mají trvalý a pobyt a výše výdajů (nákladů) spojených s bydlením. Vše musíte prokazatelným způsobem doložit.
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
o jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
o součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
• Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje.
• Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
• Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (viz dále). U všech bytů se dále započítávají náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.
• Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 za kalendářní měsíc částku:
Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona Kč
jedna 1 923
dvě 2 632
tři 3 441
čtyři a více 4 150

• Výše částek, které se započítávají v případě vytápění pevnými palivy, činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 5 zákona Kč
jedna 706
dvě 966
tři 1 263
čtyři a více 1 561

• Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do nákladů na bydlení se započítávají
o uhrazené a doložené náklady na bydlení pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila,
o 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období nebo po jeho část nežila,
o náklady na bydlení uhrazené v původním bytě, pokud se stejný okruh společně posuzovaných přestěhoval do nového bytu a v původním bytě jim byl poskytován příspěvek na bydlení.
• Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
• Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 pro:

a. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet
osob
v rodině Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2016
do 31. 12.2016 podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně
Praha více než
100 000 50 000 -
99 999 10 000 -
49 999 do
9 999
jedna 7 731 6 146 5 858 4 996 4 811
dvě 11 114 8 945 8 551 7 372 7 119
tři 15 114 12 277 11 762 10 220 9 890
čtyři a více 18 947 15 526 14 905 13 046 12 648
b.
c. v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet
osob
v rodině Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků
platné od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v Kč měsíčně
Praha více než
100 000 50 000 -
99 999 10 000 -
49 999 do
9 999
jedna 4 484 4 484 4 484 4 484 4 484
dvě 6 703 6 703 6 703 6 703 6 703
tři 9 316 9 316 9 316 9 316 9 316
čtyři a více 11 887 11 887 11 887 11 887 11 887

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.
Uvádíte, že nyní máte příjem 8 100 Kč, a náklady na bydlení činí 8000 Kč. Neuvedla jste , kde bydlíte, proto dále to berte jako příklad výpočtu.
Budu počítat jako, že bydlíte mimo Prahu:
30% příjmů rodiny činí 8100 x 0,30 = 2430 Kč; takže náklady na bydlení převyšují 30% příjmu rodiny. Současně těchto 30% příjmů nepřesahuje částku normativních nákladů (najdete v tabulce shora např. Ostrava 2 osoby – 6703 Kč).
Výše příspěvku na bydlení činí rozdíl mezi skutečnými náklady a 30% příjmů, tj. 8000 – 2430 = 5570 Kč.
V případě, že upravíte nájemní smlouvu a náklady budou činit 5000 Kč, pak počítáme takto:
30% příjmů rodiny činí 8100 x 0,30 = 2430 Kč; takže náklady na bydlení převyšují 30% příjmu rodiny. Současně těchto 30% příjmů nepřesahuje částku normativních nákladů (najdete v tabulce shora např. Ostrava 2 osoby – 6703 Kč).
Výše příspěvku na bydlení činí rozdíl mezi skutečnými náklady a 30% příjmů, tj. 5000 – 2430 = 2 570 Kč.
Takže by byl příspěvek na bydlení zhruba o polovinu nižší.
Ovšem můj výpočet je orientační; nemám potřebné údaje a podklady. Doporučuji proto, abyste se dohodla s úřednicí, aby Vám to lépe vysvětlila a spočítala.
To, že vám příspěvek sebrali nebo snížili je z toho důvodu, že váš příjem byl v posuzovaném čtvrtletí mimořádně vysoký. Jakmile se dostanete do "normálu", bude vám zase příspěvek na bydlení vrácen či navýšen.

-mohu si jako matka samoživitelka oficiálně vydělávat doma, nebo se mi to nevyplatí, úřady přeci přihlížejí na předchozí příjmy
Ano, příjem je posuzován. Zda se vám to, že budete pracovat, vyplatí nebo nevyplatí, mně nepřísluší posuzovat.

-mám ještě na něco nárok- se 3000 Kč měsíčně nemohu vyjít.
Jedině snad podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, ale tam se posuzuje snaha se přičinit o příjem vlastní prací a majetkové poměry (sociální šetření) v rodině. Blíže viz na www.mpsv.cz

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.