Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Souběh více zaměstnání a nárok na PPM

07.05.2016

Dobrý den,
v současné chvíli mám dva pracovní poměry. V tom "prvním-hlavním", kde pracuji na 40 hodin týdně jsem ve zkušební době (nastoupila jsem 1.4.) s dobou určitou na půl roku, poté by následoval již na dobu neurčitou.
Můj "druhy" pracovní poměr je pouze na 10 hodin týdně, ale s vyšší hodinovou sazbou. V této druhé práci mám již smlouvu na dobu neurčitou, pracovala jsem na částečný úvazek při studiu na VŠ a min. 1 rok na 40 hodin týdně, pak jsem ale kvůli získání praxe přešla to výše zmíněného zaměstnání, kde jsem nyní ve zkušební době a v "druhém PP" jsem si ponechala těch 10 hodin týdně.
Teď jsem zjistila, že jsem těhotná (5 tt), jak to bude s PPM? A hlavně výpočtem PPM?
Pokud před zaměstnavatelem utajím své těhotenství pět měsíců dostanu smlouvu na dobu neurčitou (kvůli možnosti vrátit se do zaměstnání) a nárok na PPM budu mít z tohoto zaměstnání, kde splním podmínku být nemocensky pojištěna při odchodu na PPM a 270 dní budu mít z části i z druhého (zároveň předchozího) PP. Je to tak?
Vím že z obou bych PPM nepobírala, neboť v tom "prvním" PP nemám splněnu podmínku právě těch 270 dní pojištění.
Bylo by lepší před odchodem na PPM zrušit ten "druhý" PP, aby se mi ty měsíce s tou nízkou mzdou nějak nezapočítaly do denního výměru PPM? Nebo je to jedno jestli také poběží, prostě žádost o PPM mi vyplní pouze ten "hlavní" zaměstnavatel?

Nebo by pro mne bylo lepší rychle se vrátit do nyní "druhého PP" na plný pracovní úvazek? Mám zde jistotu, že mne ve zkušební době nevyhodí, pokud by mi bylo zle a musela bych na neschopenku a zároveň mi po půl roce neukončí PP, protože nevadí, že jsem těhotná. Zároveň v tomto nyní "druhém" PP mám vyšší hodinovou sazbu, měla bych díky tomu vyšší PPM? Co pak tyhle dva měsíce (duben, květen), to by mi šla do průměru na výpočet výše PPM velmi nízká částka. Nebo se tyto dva měsíce dají vzít z toho zaměstnání, kde byl příjem vyšší, když běží současně?

Omlouvám se za tak zmatenou formu podání dotazu, sama se v tom přesném výpočtu moc neorientuji a jsem z toho zmatená. Vím, že žádost o PPM předávám zaměstnavateli a on to vyplní, tím pádem kdybych skončila ve svém nyní "hlavním" PP a zvýšila si úvazek ve svém "druhém" PP, tak potom v žádosti o PPM budu mít cca za listopad, prosinec 2015, leden, únor, březen 2016 vyšší měsíční příjem, za duben a květen velmi nízký příjem, a pak za červen, červenec, srpen, září, říjen zase vysoký. Nebo ty dva měsíce jdou doložit o vyšším příjmu z toho mého nyní "hlavní PP". Pokud by to tak šlo, bylo by pro mne asi lepší jít do "druhého" na plný pracovní úvazek.
Pokud by to, co se výpočtu PPM týče nešlo a započítávaly by se mi tam ty dva nízké měsíční příjmy, bylo by pro mne asi lepší se snažit tutlat a tutlat a doufat, že dostanu na dobu neurčitou v tomto hlavním zaměstnání...
Děkuji za trpělivost s mým dotazem a za odpověď.

Dobrý den,
podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Co se týká nároku na peněžitou pomoc v mateřství, při souběhu více zaměstnání, tak zde se pro každé zaměstnání posuzuje nárok samostatně, jako by se jednalo o dva různé, nesouvisející případy. Pokud vznikne nárok u obou zaměstnání tak se pak částky (vypočtené samostatně na základě každého zaměstnání) sečtou do výsledné sumy.U obou zaměstnání pak musí být splněny všechny podmínky – tj. minimálně doba pojištění v délce 270 kalendářních dní za poslední dva roky a to že účast na nemocenském pojištění u daného zaměstnání trvá, nebo že jste v ochranné lhůtě (180 dní).

Ve svém dotazu nepíšete, zda jste při studiu, kdy jste pracovala, odváděla ze mzdy i zdravotní a sociální pojištění, resp. nemocenské pojištění. Pokud šlo o DPP s odměnou vyšší než 10000Kč za měsíc, pak jste byla účastna pojištění, pokud šlo o DPČ s výdělkem vyšším než 2500Kč, pak také. Jestliže tento pracovní poměr bude trvat i v době 6-8 týdnů před porodem, nárok na PPM Vám vznikne.
Z pracovního poměru, který Vám začal 1.4. Vám nárok na PPM nevznikne, pro nesplnění podmínek.

Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Jestliže k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
Denní vyměřovací základ se dále redukuje podle následujících pravidel:
• z částky do 901 CZK se počítá 100 %
• z částky od 901 do 1 351 CZK se počítá 60 %
• z částky od 1 351 do 2 701 CZK se počítá 30 %
• z částky nad 2 701 CZK se už nic nezapočítává

Pokud by se tedy vypočítávala PPM nyní, počítala by se z pracovního poměru, ve kterém na ni budete mít nárok, tedy kde nyní pracujete 10hodin týdně. A byla by nízká. Pokud tedy máte tu možnost a můžete si zde pracovní úvazek navýšit, bude to finančně výhodnější /stále předpokládám, že jde o zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění - viz výše/. Co se týká výdělku, nelze to kombinovat s druhým zaměstnáním, takže by ve výpočtu figurovaly i měsíce s nižším výdělkem, kdy byl i nižší úvazek.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.