Aperio > Poradenství > Mentoring > Mentoring pro rodiče pečující o člena rodiny s duševními obtížemi

Mentoring pro rodiče pečující o člena rodiny s duševními obtížemi

Aperio spouští unikátní mentoringový program pro rodiče pečující o člena rodiny s duševními obtížemi. Využijte jedinečné možnosti sdílet vzájemně své zkušenosti s péčí a přihlašte se jako mentor/ka nebo mentee.
Péče o člena rodiny s duševními obtížemi přináší řadu výzev. Ať už jde o partnera, dítě nebo rodiče, představuje taková péče velký zásah do rodinného života. A sladit pracovní povinnosti s péčí, zvládnout stres, nové finanční nároky nebo třeba péči o sebe bývá velmi náročné.
Cílem programu je vzájemná dobrovolná podpora a předávání zkušeností mezi rodiči. „Mentory a mentorkami“ budou zkušení rodiče pečující o někoho s duševními obtížemi. Jako „mentee“ se mohou přihlásit rodiče, kteří se do situace péče o někoho s duševními potížemi dostali nově, nebo si nevědí rady se zvládáním různých obtíží.
Mentor/ka působí jako průvodce a pomáhá mentee nalézt správný směr či řešení v  obtížných situacích.
Program bude trvat celkem 12 měsíců a je celý zdarma.

Obsah

Přihlášení zájemci o mentorskou roli projdou čtyřdenním výcvikem na téma mentoring, jeho nástroje, potřebné dovednosti, jako je nastavování hranic, asertivní komunikace, naslouchání a další. Po absolvování obdrží certifikát. V průběhu výcviku mohou dostat příspěvek na hlídání dětí.  

S přihlášenými mentees se také  setkáme a poté na základě poskytnutých informací vzájemně propojíme mentory/ky a mentee tak, aby si co nejlépe seděli.

Mentoringové páry si společně nastaví cíl mentoringu a budou v kontaktu cca 10 měsíců, minimálně jednou měsíčně se setkají osobně (jinak lze využít i e-mail, telefon či skype). Místo a formy setkávání budou na domluvě jednotlivých párů.

Aperio poskytne mentorům a mentorkám průběžnou podporu formou supervizních setkání, sloužících ke konzultacím situací spojených s mentorováním. Mentorům/kám i mentees budou také k dispozici průběžné individuální konzultace a podpora související s mentorováním.

Přihlásit se mohou otcové i matky, kteří splňují následující podmínky:

  • žijí v Praze a okolí
  • jsou současní nebo bývalí sólo rodiče, nebo rodiče s partnerskými problémy  
  • někdo z členů rodiny má psychické obtíže, může to být ADHD, autismus, mentální či kombinované postižení, neurotické obtíže – deprese, úzkost, aj.

Počítáme, že se v programu proškolí a vytvoří cca 16 párů. Případné další zájemce, kteří nebudou mít vhodnou osobu do páru, zahrneme do mentoringové sítě a budeme je zvát na některé další aktivity Aperia.

Co můžete očekávat:

  • Osobní setkávání, vzájemnou inspiraci a podporu
  • Nové dovednosti a informace v oblastech, které vás budou zajímat, např:  komunikace s partnerem a členy rodiny, finanční soběstačnost, péče o sebe, zvládání stresu, slaďování práce a péče, podpůrné služby a organizace a další
  • Rozšíření kontaktů s dalšími rodiči, kteří zažívají podobné situace, jako vy
Přihlásit se můžete do 30.9.2019.
Po obdržení přihlášky se Vám ozveme a případně s Vámi domluvíme termín telefonického rozhovoru a další postup.

Mentoři/ky:

Čtyřdenní výcvik pro mentory/ky 21. – 24.10.2019, 9 – 18 hod. v prostorách NROS na adrese: Na Václavce 1135/9, Praha

Mentorování – prosinec 2019 – září 2020

Supervizní setkání pro mentory/ky v roce 2020 – termíny budou doplněny později.

Pokud jste zkušený rodič a máte zájem se do programu přihlásit jako mentor/ka, vyplňte prosím následující on-line přihlášku:
PŘIHLÁŠKA PRO MENTORY/KY

Mentee:

Setkání pro zájemce/kyně o roli mentee – 17.10.2019, 15 – 18 hod, V Luhu 6, Praha 4

Mentoringprosinec 2019 – září 2020

Pokud jste rodič, který potřebuje podporu, a chcete se do programu přihlásit jako mentee, vyplňte následující on-line přihlášku:
PŘIHLÁŠKA PRO MENTEE

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na koordinátorku programu Silvii Novotnou silvie.novotna@aperio.cz

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás