Aperio > Kurzy > Pro odborníky

Posilování psychické odolnosti dětí a rodičů z neúplných rodin

AKREDITOVANÝ KURZ PRO ODBORNÍKY v rámci seminářů věnovaných PRÁCI SE SÓLO RODIČI
Pracujete s rodiči a sólo rodiči? Řešíte s nimi komunikační a výchovné potíže? Všímáte si specifických problémů dětí z rodin s jedním rodičem a rádi byste podpořili rodiče na jejich cestě? Hledáte inspiraci a zajímají Vás příklady úspěšné praxe z Čech i celé EU?
Semináře jsou určené pro odbornou veřejnost.

Zveme zejména:
– sociální pracovnice a pracovníky (OSPOD, azylové domy, dětské domovy, asistenční služby)
– poradkyně a poradce Úřadu práce
– všechny kdo pracují s rodinami a dětmi (na poli psychologie, výchovného poradenství, v rodinných a mateřských centrech, centrech rané péče aj.)

Témata

9:00-11:00 SOCIÁLNÍ PRÁCE SE SÓLO RODIČI – DOBRÁ PRAXE Z EU
11:30-13:30 PSYCHICKÁ ODOLNOST U DĚTÍ SÓLO RODIČŮ
14:30-16:30 JAK ZVÝŠIT RODIČOVSKÉ KOMPETENCE SÓLO RODIČŮ

SOCIÁLNÍ PRÁCE SE SÓLO RODIČI – DOBRÁ PRAXE Z EU

Neziskové organizace ze zahraničí, které pracují se sólo rodiči už desítky let, vyvinuly osvědčené postupy, jak zlepšit situaci sólo rodičů. Řadu z těchto metod lze s úspěchem použít i v ČR. Shrneme hlavní zásady, kterých je dobré se při práci s touto cílovou skupinou držet, a popíšeme si podrobně nejzajímavější strategie sociálního začleňování neúplných rodin.

PSYCHICKÁ ODOLNOST U DĚTÍ SÓLO RODIČŮ

Co ovlivňuje psychickou odolnost dítěte – vnitřní a vnější vlivy. Jak se vyvíjí složky osobnosti, které přispívají psychické odolnosti dítěte. Zvláštní význam předškolního věku pro vývoj psychické odolnosti. Role dospělých ve vývoji psychické odolnosti. Role vrstevníků ve vývoji psychické odolnosti. Osamostatňování dítěte a jak ho podpořit. Role hodnocení a jejich formy na utváření psychicky odolné osobnosti. Doprovázení dítěte při zvládání vývojových „výzev“. Jak nakládat s neúspěchem dítěte. Součástí semináře jsou i různé aktivity ke zjištění vlastních postojů a stylů zvládání zátěže. Ujasnění vlastního přístupu k řešení zátěžových situací je důležitým předpokladem pro výchovu dítěte k psychické odolnosti. Dále budou uvedeny hry a situace, které lze využít při práci s dětmi nebo při jejich výchově.

JAK ZVÝŠIT RODIČOVSKÉ KOMPETENCE SÓLO RODIČŮ

Mezi dětmi vyrůstajícími se sólo rodičem a dětmi z úplných rodin existují rozdíly co do školních výsledků a celkové psychické pohody, a to i dlouhodobě. Shrneme zjištění o hlubších příčinách těchto rozdílů, kterými jsou rodičovské kompetence, rodinný konflikt, chudoba a přetížení sólo rodiče. Dále probereme vhodné intervence, které podporují dovednosti rodičů pečovat o děti a které jim umožňují efektivně využívat sítě sociální opory v jejich okolí, které jim jsou k dispozici.

Tento kurz následného vzdělávání získal Akreditaci MPSV. Pro získání certifikátu o absolvování akreditovaného kurzu je třeba absolvovat všechny tři části daného kurzu (tedy všechny jednotlivé semináře) v plném rozsahu.

Lektorka

PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. – Psycholožka a psychoterapeutka; je ředitelkou spolku APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství a je metodickou vedoucí projektů zaměřených na rodiče.

7- 12 osob

9. listopadu 2018, 9:00 – 16:30

APERIO, V Luhu 6, Praha 4 – Nusle

1 700 Kč

Koordinátorka kurzů
Milena Jeřábková
tel.: 773 644 569
e-mail: kurzy@aperio.cz

PŘIHLÁŠKA

Praktický průvodce zákony pro rodiče 
Přehledné, čtivé a srozumitelné shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím, příběhy rodičů, příklady řešení konkrétních situací, vzory žádostí, doporučení, myšlenkové mapy, užitečné kontakty a odkazy. Zdarma ke stažení v .pdf nebo v tištěné formě za cenu poštovného.
VÍCE O PRŮVODCI
Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás