Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Neshody s pediatrem

24.09.2017

Dobrý den,

Může nás pediatr "vyhodit", tedy ukončit spolupráci?
V našem případě jsou důvodem odlišné názory (nesouvisející nijak s mým synem, jednalo se o petici SPD, kterou má paní doktorka v čekárně).

Děkuji a přeji hezký den,

Dobrý den.
Lékařka nemůže ukončit Vaši registraci u ní,způsobem jaký jste popsala.
Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách platí, že poskytovatel těchto služeb (např. pediatr) může ukončit péči o pacienta v případě, že

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele;
c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta;
ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Lékařka může každopádně Vaši registraci zrušit pouze ze zákonem stanovených důvodů, například pokud odmítáte veškerou nabízenou léčbu.
Pokud by Vás tedy odhlásila ze své péče jen pro názorový nesoulad, byl by to jednoznačný důvod pro podání stížnosti a dokonce by mohlo jít i o správní delikt, za který mu může být stanovena pokuta.
Lékař Vám navíc musí vystavit zprávu, v které odůvodňuje ukončení Vaší péče. Nevydání této zprávy je také deliktem, který může být pokutován.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Újma na zdraví

21.09.2017

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu.
Před dvěmi měsíci jsem předčasně porodila dceru v 34. týdnu těhotenství. Před porodem jsem měla preeklapsii, klesaly mi krevní destičky a zkracovalo se mi hrdlo, otevírala jsem se. Proto jsem také byla hospitalizovaná. Porod trval 2,5 hodiny, malá vážila 1570g a měřila 40cm. Po té následoval porod placenty, který byl dost nepříemný. Doktor mi mačkal břicho, ukazoval nové sestře, jak se pozná, že je placenta odloučená celá. Následně i placentu zkoumal - na to se ho i manžel ptal, proč ji tak probírá - zda je celá. Po porodu jsem měla ještě 2 hodiny kontrakce. Sestra se smála, zda jsem nikdy neměla silnější menstruaci. Smích ji přešel až tehdy, kdy mě chtěla doprovodit do sprchy a já se po pár metrech složila do vlastní kaluže krve. Nastalo masivní krvácení, povolila mi děloha. Moje dcera zůstala v nemocnici ještě měsíc. Porod byl rizikový. Mě propustili po třech dnech, ale bez jakéhokoli kontrolního ultrazvuku či odběrů. Kontrola po šestinedělí nedopadla dobře. Zůstal ve mě poměrně velký kus placenty. Momentálně jsem po jedné operaci, kdy se nepovedlo téměř nic. Nález je stejný. Byla jsem odkázána na vyšší pracoviště s anamnézou rezidua postpartum (poporodní zbytky) a placenta accreta (zarostlá placenta). Po nastudování několika i odborných článků jsem zjistila, že akretická placenta je život ohrožující, způsobuje předčasné porody, dítě váží většinou o 300g méně než má (dcera byla opravdu malá) a způsobuje poporodní krvácení, které se nemusí povést utišit. Nyní ani nevím, zda mi dělohu ponechají, zda budu moct mít ještě děti vzhledem k tomu, jak je poškozená. Zvažujeme žalobu na nemocnici. Myslíte, že máme nějakou šanci uspět? Mockrát děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Je mi líto, co se stalo. Co se týká Vaší žaloby na nemocnici, nedokážu z hlediska odborného (nejsem lékař) posoudit, zda k pochybení došlo. Pokud byste se k žalobě rozhodla, doporučuji, abyste nejdříve podala trestní oznámení (policie tak zajistí zdravotnickou dokumentaci). Bohužel někdy se dokumentace v případě, že je rovnou podána žaloba či stížnost na nemocnici, „ztratí“. V žádném případě nechci zobecňovat, jsou i seriozní nemocnice, které případnou chybu přiznají.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Zdravotní péče

18.09.2017

Dobrý den,
Rada bych se zeptala na pár dotazů ohledně tehotenske poradny a porodu:
1/ jsem v 22tt, u svého GYN jsem byla zatím jen 2x(dovolena má a pak Dr.) mezitím jsem absolvovala tehotenske UZ v Motole -vše v pořádku. Pak jsem jednou navštívila PA,jelikož jsem nestačila dojít na objednaný termín ke svému GYN. Nyní sestra (velmi nepříjemně) sdělila,že pokud nepůjdu co nejdříve na kontrolu ke svému GYN tak mě on vyřadí. Pan doktor se evidentně urazil,že jsem šla k PA,přitom jsem ho o návštěvě informovala. Nevím,jestli mě může Dr.opravdu odmítnout,když jsem u něj nějakou dobu nebyla a šla jednou k PA. Druhá věc je,že stejně jsem s jeho službami nespokojena (krome tlaku a moci mi nic nevysetril,přitom PA mi alespoň sáhla na břicho a hned odhalila rozestup břišní dutiny -podruhé jsem těhotná)a kdybych měla kontakt na vstřícnejsi GYN,nebránila bych se změny. Seženu někde kontakt na GYN nejlepe z Prahy 6?
2/ Rada bych se u druhého porodu vyhla nastrihu. Je možné se opravdu předem tohoto zákroku vyvarovat? Lékaři se často háji argumenty po zákroku,že to museli udělat,aby nedošlo k většímu natrzeni.
3/ můžu si opravdu jako řidička v 2he době porodní zvolit porod například v klece? Či jiné pozici, jaká mi bude aktuálne vyhovovat?Porodnici a PA to odmítají.. JAk se předem (po příjezdu do porodnice) hájit. Stačí mít s tímto požadavkem sepsany porodní plán?
Předem velice děkuji za odpověď,

Dobrý den.
1. Žádný zákon nezakazuje, abyste nevyužívala služeb gynekologa, využívala služeb porodní asistentky, nebo kombinovala péči gynekologa i porodní asistentky,dítě je až do svého narození součástí těla matky a o svém těle rozhodujete Vy. Máte tedy právo se sama rozhodnout o rozsahu péče kterou chcete v těhotenství akceptovat a máte právo na volbu poskytovatele péče. Prohlídky v těhotenství nejsou povinné,nemusíte ke gynekologovi vůbec chodit,ale gynekolog Vás nesmí „vyřadit z péče“ jen proto,že chodíte také k porodní asistentce. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách totiž platí, že poskytovatel těchto služeb (zde gynekolog) může ukončit péči o pacienta v případě, že

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele
c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta;
ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Lékař může péči o Vás a tedy Vaši registraci zrušit pouze ze zákonem stanovených důvodů, např. tehdy pokud odmítáte veškerou nabízenou léčbu. Vy však s léčbou souhlasíte, chcete ji pouze kombinovat s péčí porodní asistentky a případně si nepřejete některé zákroky či vyšetření. Pokud by Vás tedy lékař odhlásil ze své péče ,byl by to možný důvod pro podání stížnosti a dokonce i správní delikt, za který mu může být stanovena pokuta až 300 000 Kč.
Lékař Vám navíc musí vystavit zprávu, v které odůvodňuje ukončení Vaší péče. Nevydání této zprávy je opět deliktem, který může být pokutován až do 100 000 Kč.
Na Vašem místě bych asi zůstala v péči porodní asistentky. Kontakty na lékaře bohužel nemůžeme poskytnout.
2. Nástřih můžete odmítnout, Vy rozhodujete o svém těle. Nadto i podle čl.5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, lze jakýkoli zákrok v oblasti péče ozdraví provést jen tehdy dala li k němu dotčená osoba svobodný a informovaný souhlas. Výjimku tvoří pouze zákroky akutní a prokazatelně život a zdraví zachraňující, což ovšem není případ nástřihu.
3. Ano,i polohu by Vám měli při fyziologickém porodu umožnit si vybrat, vše si ošetřete v porodním plánu, vyberte si pokud možno respektující porodnici a tam plán předem konzultujte a trvejte na jeho dodržování- pokud vše bude probíhat fyziologicky.Navíc i kdyby ne, každý navrhovaný zákrok s Vámi musí lékaři konzultovat a Vy můžete,ale také nemusíte souhlasit.Stejně tak je to u polohy při porodu, pokud Vám budou doporučovat nějakou polohu, měli by umět zdůvodnit proč a Vy nemusíte souhlasit - je to Vaše tělo a i porod je Váš a řídíte jej Vy a Vaše dítě. Zdravotníci pouze pomáhají a měli by umět respektovat rodičku a její potřeby.

Odkazy: www.iham.cz
www.ferovanemocnice.cz

Právní předpisy :
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

07.09.2017

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli jsou prohlídky v těhotenství povinné a jestli lze chodit v pouze k Porodní asistence a jestli vůbec musím hlásit gynekologovi své těhotenství.Děkuji

Dobrý den.
Žádný zákon nezakazuje abyste využívala služeb porodní asistentky a platí, že co není zakázáno, je povoleno. Máte tedy právo se sama rozhodnout o rozsahu péče kterou chcete v těhotenství akceptovat a máte právo na na volbu poskytovatele péče. Prohlídky v těhotenství nejsou povinné, těhotenství nemusíte nikde hlásit,ani svému gynekologovi. Pouze pokud vykonáváte práci, která je těhotným zakázaná měla byste zaměstnavatele uvědomit o svém stavu, aby Vás převedl na práci jinou. Pokud však nepracujete třeba v dolech či jako dělnice v chemičce, nebo na infekčním oddělení atd. nemusíte své těhotenství nikomu oznamovat.
Právní předpisy : Úmluva o lidských právech a biomedicíně
2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Irsko- pobyt, porod

25.07.2017

Dobrý den,

omlouvám se, že obtěžuji, ale už nevím, kam se obrátit. Internet jsem pročetla tisíckrát a podobný případ jsem nenalezla. Narazila jsem ovšem na Vaše stránky, kde vidím, že máte velké zkušenosti, proto se obracím s prosbou o radu.

Můj přítel má od 1.10.2017 práci v Irsku,  já pracuji zde v ČR, ale můj zaměstnavatel mi umožnil pracovat pro ně i z Irska.
Stala se nám ovšem taková věc, že jsem nečekaně otěhotněla - termín mám na začátku února 2018. Když jsem se obrátila na pojišťovnu, zda mohu porodit v Irsku, neboť tam chci s přítelem bydlet. Oznámili mi, že porod v cizině není nezbytná péče, takže to nejde.
Nechci zůstávat v ČR až do porodu bez přítele, ale nemohu nalézt žádné řešení naší situace.
Navíc po porodu - tedy po povinné 6 měsíční pauze budu dál pracovat pro svého zaměstnavatele v ČR.
Prosím, není nějaká možnost, jak by to šlo? A pokud porodím mimo ČR mám právo na dávky - mateřská, rodičovská, nebo o ně přijdu?

Předem moc děkuji za odpověď

Dobrý den.
Jelikož Česká republika i Irsko jsou členskými státy Evropské unie, musí postupovat v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 a jeho prováděcího nařízení, tato musí respektovat jednak členské státy Evropské unie, jednak státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko (dále „členské státy“) a jejich cílem je koordinovat systémy sociálního zabezpečení, kam spadá i zdravotní pojištění, a stanovit administrativní postupy týkající se poskytování zdravotní péče včetně pravidel její úhrady. Obecně platí, že osoba může být zdravotně pojištěna (až na výjimky, které však nejsou Váš případ) pouze v jednom členském státě a primárně je vždy zdravotně pojištěna v tom členském státě, ve kterém vykonává výdělečnou činnost (ne ale při vyslání). Jestliže výdělečnou činnost nevykonává, je zdravotně pojištěna v tom členském státě, ze kterého pobírá dávky v nemoci, mateřství, podporu v nezaměstnanosti nebo důchod (dále „dávky“). Pakliže nevykonává výdělečnou činnost v členském státě, nepobírá žádné dávky a je nezaopatřeným rodinným příslušníkem živitele, bude zdravotně pojištěna v tom členském státě, kde je zdravotně pojištěn její živitel. V ostatních případech je osoba zdravotně pojištěna v členském státě, ve kterém fakticky bydlí .
Ve Vašem případě, v ČR vykonáváte výdělečnou činnost, žijete v Irsku, ale nejste nezaopatřeným rodinným příslušníkem Vašeho partnera, který sice v Irsku vykonává výdělečnou činnost,ale Vy pracujete pro českého zaměstnavatele a jste zdravotně pojištěna v ČR a tam máte nárok na poskytnutí veškeré zdravotní péče. V ostatních členských státech (tj. i v Irsku) máte nárok na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče.
Jestliže chcete porodit v Irsku, požádejte českou instituci, u které jste zdravotně pojištěna,
o vystavení formuláře E 112. Jedná se o formulář, který se týká vyžádaného či plánovaného poskytnutí zdravotní péče v jiném členském státě, než je osoba zdravotně pojištěna. Pakliže Vám tento formulář bude vydán, můžete rodit v Irsku. Náklady za poskytnutou zdravotní péči v tarifech stanovených v Irsku, by tak uhradila česká kompetentní instituce.

Pokud byste však žila v Irsku a nepracovala byť na dálku v ČR, pak byste se stala nezaopatřeným členem rodiny - nezaopatřeným rodinným příslušníkem Vašeho partnera, který sice v Irsku vykonává výdělečnou činnost, takže byste začala být zdravotně pojištěna v Irsku a zde byste čerpala veškerou zdravotní péči. Podle Irských právních předpisů.
K PPM : PPM budete čerpat z ČR,jde o pojistnou dávku a Vy pracujete a jste nemocensky pojištěna v ČR.
K RP : Bude li Vám trvat „český pracovní poměr“ budete mít i nárok na český rodičovský příspěvek, Irsko by poskytovalo případný doplatek, pokud je v Irsku obdobná dávka a ta je vyšší než český RP. Místo porodu není pro nárok na dávky rozhodujícím kritériem.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Zdravotní dokumentace

20.07.2017

Dobrý den,

chystám se vyžádat si zdravotní dokumentaci z porodnice, jak mou, tak mého syna, protože chci poté napsat nemocnici stížnost. Již jednou jsem stížnost podala, ale bohužel nemocnice na ni reagovala tak, že vlastně jen obhájili veškeré své jednání, ačkoli dle mého usouzení proběhly některé věci špatně. Nicméně když mi na mou první stížnost odepsali, zjistila jsem, že zřejmě mají ve zdravotní dokumentaci uvedeny události jinak než se staly. Např. mi v odpovědi tvrdili, že mi syna dovezli na první kojení dříve než jsem uvedla já, ačkoli to není pravda. Také mi napsali, že po porodu dělali synovi glukózový test až do druhého dne od porodu, ale o tom jsem v porodnici při hospitalizaci nebyla vůbec informována, přestože jsem se několikrát opakovaně ptala, proč syna nemohu mít u sebe. O výsledcích testu mě také nikdo neinformoval a pak jsem se dozvěděla, že naměřené hodnoty byly nízké a proto mu bylo podáno speciální umělé mléko. Mám tedy hned několik otázek:

1) Pokud poté, co nahlédnu do zdravotnické dokumentace zjistím, že údaje, které jsou tam uvedeny neodpovídají skutečnosti, jak se mohu proti tomuto bránit?
2) Jak postupovat při podání stížnosti, abych byla úspěšná a dosáhla alespoň omluvy?
3) Jak jinak mohu ještě řešit to, že mne o spoustě věcech v době mého pobytu v porodnici neinformovali?

Porod proběhl v březnu letošního roku, jedná se tedy o relativně čerstvou záležitost.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den.

1. Zdravotní dokumentace musí být vedena pravdivě, čitelně a srozumitelně viz. § 54 odst. 2 zákona 372/2011 sb. o zdravotních službách a dále se i na údaje ve zdravotní dokumentaci vztahuje obecná úprava zpracování osobních údajů dle zák. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že dokumentace není vedena pravdivě a řádně můžete požadovat nápravu-pokud v porodnici odmítnout uvést dokumentaci do souladu se skutečností trvejte na zapsání vašeho nesouhlasu s údaji ve zdravotní dokumentaci do této dokumentace.
2. To nelze příliš ovlivnit, snad jen tím,že si shromáždíte co nejvíc důkazů- listiny , svědecké výpovědi atp. a tím,že budete sveřepá, tedy při neúspěchu první stížnosti s obrátíte na na nadřízenou "instanci". Tedy podáte stížnost poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tedy lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení, v případě neúspěchu pak můžete podat stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb atd. Lze podat i stížnost k ČLK pro porušení etiky.
3. Informace o zdravotním stavu musí být pacientovi sděleny při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné. Lékař je povinen klienta informovat o jeho zdravotním stavu a o navrhované péči zejména při každé změně odsouhlasené léčby, či před každým novým zákrokem. Pokud Vás neinformovali jednali non lege artis, případný souhlas se zákrokem by mohl být shledán neplatným. Jde minimálně o porušení profesní etiky. Teoreticky i o zásah do osobnostních práv- pokud šlo o informace o dítěti, pak by mohlo jít i o neoprávněný zásah do výkonu rodičovské odpovědnosti. Doporučuji poradit se případně o dalším postupu s advokátem odborníkem na zdravotnické právo.

Právní předpisy
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Pobyt s dítětem v nemocnici

16.05.2017

Dobrý den,
V červnu nás čeká plastická operace hemangiomu dcerky (12m).
Budeme 24h na JIP a poté nás převezou na klasický pokoj.
Měla bych několik otázek.

Mám nárok být s ní na JIP?
Může se na JIP přijít podívat i manžel?
Mohu být u anestezie (před operací) a při probuzení?
Mohou mě z JIP vykázat ven?

Řídí se toto dle nějakého zákona kromě Charty lidských práv?
Čím mohu argumentovat?
Dopustili by se sestřičky či doktoři něčím ,kdyby mi odepřeli přístup?

Moc Vám děkuji

Dobrý den,
Poskytovatel lůžkové péče je podle § 47 odst. 1 písm. b) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, je povinen umožnit pobyt rodiče či obecně zákonného zástupce s dítětem. Poskytovatel může však odmítnout umožnit pobyt zákonného zástupce ve smyslu ubytovat jej, pokud nemá nemocnice kapacitu na ubytování zákonného zástupce. Nemocnice tedy nemůže bránit Vašemu požadavku být nepřetržitě přítomna hospitalizaci zvláště u takto malé holčičky, leda by Vaše přítomnost představovala riziko- třeba pokud byste měla nakažlivou chorobu nebo byla zjevně opilá.
Ale i když není kapacita v daném lůžkovém zařízení, tak platí, že pacient má vždy právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li onen pacient nezletilou osobou. Tedy dítě má vždy nárok na nepřetržitou přítomnost rodiče. Pokud pro Vás nemají lůžko,tak si přineste spacák a spěte na zemi, přes den požádejte o židli, nesmějí Vás vykázat. Právo rodiče být při svém dítěti je i dáno Listinou základních práv a svobod v čl 32
Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
K dílčím dotazům : Mám nárok být s ní na JIP? Ano, jste rodič a dítě má právo na nepřetržitou přítomnost rodiče.
Může se na JIP přijít podívat i manžel? Ano, i manžel je rodič.
Mohu být u anestezie (před operací) a při probuzení? Ano.
Mohou mě z JIP vykázat ven? Ne, ale mohou se o to pokusit,pak Vy můžete pohrozit ,tím,že zavoláte policii nebot Vám neoprávněně brání v kontaktu s dítětem a tím,že Vám říkají, že s dítětem být nemůžete, způsobují Vám vážnou újmu na Vašich právech.

Řídí se toto dle nějakého zákona kromě Charty lidských práv? Např. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 372/2011 sb., o zdravotních službách
Zákon 89/2012 sb. Občanský zákoník
Čím mohu argumentovat? viz. výše
Dopustili by se sestřičky či doktoři něčím ,kdyby mi odepřeli přístup?
Např. by se dopustili zásahu do osobnostních práv Vás i dítěte třeba tím, že by tím narušili Vaše právo na nerušený soukromý a rodinný život, zasáhli by do práv dítěte a Vám do výkonu rodičovské odpovědnosti. A pokud budou argumentovat vnitřním řádem nemocnice, tak vězte že pokud by se vnitřní předpisy dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do práv klientů, jsou v tomto rozsahu neplatné .
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Vyřazení z registrace pediatra

16.04.2017

Dobrý den, právě jsem byla vyhozena (vyřazena) od lékařky - pediatričky kvůli tomu, že zatím nechci očkovat. Prostě si takové pacietny do své ordinace nepřeje a z důvody čistého svědomí nechce, aby takové neočko pacienti ohrožovali jiné pacienty a je proti tomu. Zdá se mi, že vyřadit mne takto ale nemůže. Bohužel udání důvodu písemně mi odmítla, asi ani nezná povinnost mne předat tedy někomu jinému, když nás do péče nechce. Jak se bránit takovému přístupu? Díky

Dobrý den,

podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách platí, že poskytovatel těchto služeb (např. pediatr) může ukončit péči o pacienta v případě, že

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele;
c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta;
ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.


Lékař může každopádně Vaši registraci zrušit pouze ze zákonem stanovených důvodů, například pokud odmítáte veškerou nabízenou léčbu. Vy však s léčbou souhlasíte, chcete ji pouze odložit, proto se pokuste s lékařkou dohodnout. Pokud by Vás tedy odhlásila ze své péče i přesto, že jste se jasně (písemně) domluvili, kdy a jak budete očkovat, byl by to jednoznačný důvod pro podání stížnosti a dokonce i správní delikt, za který mu může být stanovena pokuta až 300 000 Kč.
Lékař Vám navíc musí vystavit zprávu, v které odůvodňuje ukončení Vaší péče. Nevydání této zprávy je také deliktem, který může být pokutován až do 100 000 Kč.

Domnívám se ale, že změnit lékaře pro Vás bude tou nejlepší volbou. Mezi lékařem a pacientem je velmi důležitý vztah vzájemné důvěry a respektu, tím spíše, pečuje-li o Vaše dítě. Z Vašeho popisu plyne, že byl tento vztah již velmi narušen a měla byste tak zvážit, zda chcete skutečně takovéhoto lékaře i přesto nadále navštěvovat. Zákon Vám umožňuje změnit lékaře jednou za každé tři měsíce v rámci Vaší zdravotní pojišťovny a nový lékař Vás navíc může odmítnout jen ze zákonem stanovených důvodů, například naplnění kapacity. Pojišťovna by Vám také měla pomoci najít ve Vašem okolí nového pediatra, rozhodnete-li se pro změnu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.