Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Infuze

24.02.2018

Dobrý den chtěla jsem se zeptat kdo má právo rozhodnout o novorozenci zda lékař nebo rodič , malou mam na antibiotikach zítra to hude 5 den když říkali ze 3-5 dni se podávají do zily pak sirupem, pokud není nezbytné pokračovat v podávání do zily mam právo na to aby ji dávali už sirup? Řekli mi totiz ze pro ni lépe když je bude mít déle do zily ale já stim nesouhlasím.. Už ji po druhé budou pichat novou zilku jelikož ji tam ta nevydržela .. dekuji

Dobrý den.
Podle § 28 zákona 372/2011 sb. o zdravotních službách lze zdravotní služby,včetně např. podání léku infuzí, poskytnout pacientovi pouze s jeho svobodným a informovaných souhlasem. V případě nezletilého pacienta uděluje tento souhlas jeho zákonný zástupce tedy rodič, samozřejmě záleží i na věku dítěte,ale u miminka rozhodují o léčbě a jejím způsobu rodiče. Pokud tedy nechcete infuzi,odmítněte ji a požadujte podání antibiotik orálně-formou sirupu. Svůj názor podpořte i argumentací,že chcete dítě uchránit bolesti spojené se zavedením nové kanyly. A ze dvou verzí /forem podání léků,volíte sirup,jelikož tato forma podání,je dle Vašeho názoru pro dítě lepší, bezpečnější a bezbolestnější.
S pozdravem
K.Vítová

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Císařský řez na přání

19.02.2018

Dobrý den,

Za 3 týdny mám termín porodu a dítě není otočené hlavičkou dolů. Doktorka mi nechce udělat císařský řez, že k tomu nemám žádný zdravotní důvod. Nechává mě čekat dokud nezačnu rodit a chce porod koncem pánevním. Mám právo trvat na císařském řezu ať mi dají datum operace?
Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Vaše ošetřující lékařka má pravdu, k sekci není důvod.
Nemáte právo se dožadovat provedení císařského řezu.
Císařský řez je velká břišní operace, která má nezanedbatelná rizika pro ženu,ale i pro dítě.
Je to závažný zákrok,zásah do těla, rekonvalescence po sekci je mnohem komplikovanější než po přirozeném porodu. Hojí se jizva,hrozí např. riziko tromboz po operaci, někdy se po sekci hůře kojí, s dalším těhotenstvím se musí počkat déle než po přirozeném porodu, třetí nebo čtvrté těhotenství po sekcích už může být rizikové , děti narozené sekcí mohou mít problémy např. s termoregulací, nebo respiračními problémy atp.
Platí , že k provedení každého lékařského zákroku je třeba jednak souhlasu pacienta, je li tento souhlas objektivně možné získat a především musí zde být zdravotní indikace a to platí i pro císařský řez. Pokud není indikace dána, lékaři nesmí zákrok provést, bez ohledu na to zda Vy si operaci přejete nebo ne. Platí zásada, že rozhodnutí, zda se v konkrétní situaci přistoupí k císařskému řezu nebo nikoliv, je vždy na zdravotnících, kteří by takový postup měli navrhovat pouze vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte, i zdravotnímu stavu Vašemu. Pokud zde bude indikace, císařský řez navrhnou a pokud Vy jej odsouhlasíte, provedou ho. Ano, Vy můžete doporučený císařský řez odmítnout, ale nikoli sekci bez indikace vyžadovat. Poloha KP tři týdny před porodem, není jasnou indikací k sekci,Vaše lékařka jedná správně. Jen pro úplnost-dítě se může otočit do správné polohy i těsně před termínem porodu nebo i během první doby porodní,tak mu dejte šanci.
Samozřejmě pokud budete trvat na svém, tak jistě najdete porodnici,kde Vám sekci při KP bez dalšího udělají.
Stačí se třeba pouze podívat na procenta sekcí v porodnicích a vybrat tu s nejvyšším počtem sekcí a máte slušnou šanci,že Vás opravdu budou operovat.
Každopádně „nárok“ na císařský řez na přání nemáte.
Právní předpisy :
Zákon č. 372/2011. Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: OGTT

31.01.2018

Dobrý den,chci se zeptat,jsem v 10.tt (10+3)..v pondělí jsem byla na krvi s tím,že jsem měla zvýšený cukr (měla jsem 5,3) tudíž jsem musela na krev znovu.ptala jsem se jak je možné že je to zvýšená hodnota,když cukr je snad normální do 5.5..sestřička mi řekla,že mám sice pravdu ale u těhotných je to trošku jinak,že to vlastně i teď zpřísnili a když je hodnota 5.1 tak už se to považuje za lehkou cukrovku a posílají na diabetologii..zajímal by mě Vás názor.v rodině diabetes nikdo nemá.přítel má diabetes 2.děkuji za Vás názor

Dobrý den.
V naší poradně nepracují lékaři,jsme právní poradna. Z právního hlediska můžete další vyšetření samozřejmě odmítnout.
Zdravotní péče a prohlídky v těhotenství je Vaše právo a nikoli povinnost a měla byste samozřejmě být o povaze a významu všech vyšetření náležitě informována. Platí, že žádný léčebný ani diagnostický úkon či zákrok není možné provést bez svobodného a informovaného souhlasu ženy. Z toho vyplývá, že máte právo péči tedy i vyšetření diabetu odmítnout. Jen pro úplnost - Podle kontinuálního monitorování hladiny glukózy u zdravých lidí, se normální hladina cukru nalačno pohybuje okolo 4.6 mmol/l nebo méně. Hladina pod 5.5 mmol/l je normální, 5.5 mmol/l je hraniční hodnota a ukazuje spíše na možnost vyššího rizika vzniku diabetu někdy v budoucnosti. Takové co by, kdyby. Pokud Vám odběry krve nedělají dobře,je opakované vyšetření a s ním spojený stres, možná větším zlem pro Vás i dítě,než reálný dopad hraničního cukru. Tedy vše je na Vás, na zvážení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Mrtvé miminko

21.01.2018

Dobrý den,
narodilo se nám mrtvé miminko. Chci se zeptat, zda má partner/otec dítěte nárok na otcovskou dovolenou nebo zda zákon na takovou situaci pamatuje jinak? Rádi bychom byli spolu a vzájemně se podporovali.

Předem děkuji za odpověď,

Dobrý den.
Chápu Vaši složitou situaci,ale bohužel,Váš partner nárok na otcovskou mít nebude. Nárok na otcovskou má podle zák. 187/2006 sb. O Nemocenském pojištění, pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem. U miminka, které zemřelo, však již potřeba péče o miminko není. Pojištěnec - otec tedy nepečuje. Řešením by bylo,ale možná ošetřovné,což je jiná dávka nemocenského pojištění.Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče/ ošetřování člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Tedy partner by měl nárok na ošetřovné,z důvodu péče o Vás, protože si Váš zdravotní stav vyžaduje ošetřování-ať již z důvodu poporodní rekonvalescence nebo z jiných zdravotních důvodů (třeba i psychický stav). Nárok na dávku uplatňuje tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, který vystavuje Váš ošetřující lékař .
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Porušení práv ženy lékařem

18.01.2018

Dobrý den, při mém porodu proti mému písemnému přání mi byla provedena dirupce vaku blan bez upozornění a optání a to při přijmu k porodu. Bohužel ústní informovaný souhlas jsem nedala.
Stěžovala jsem si nemocnici a tam řekli, že je to doporučovaný postup a k mému prohlášení o tom, že ale tento nemohou udělat bez mého souhlasu, napsal Primář, který u toho nebyl, že kolega jistě ústní poučení provedl. Je to lež.
Stěžovala jsem si tedy na krajském úřadě s tím, že jsem využila alespoň nějakého věrohodného materiálu a to bylo úředně ověřené Čestné prohlášení mé, že jsem nebyla informována a k tomu i otce dítěte Čestné prohlášení.
Úřad prověřoval postup a vše bylo dle doporučených postupů ČGPS a informace prý mi byla podána, protože to řekl Primář, který u toho ale ani nebyl. Na základě toho tvrzení je stížnost ukončena. Zcela ignorovali naše prohlášení. Zákroky byly provedeny v podstatě nelegálně, nebo bez zákonem stanované podmínky. Jenže nemám jak to prokázat. Krajskému úřadu stačí prolhané slovo primáře o kolegovi.
Já to ale takto nechci nechat. Co mám napsat krajskému úřadu v odvolání? Takovéto řešení stížnosti není adekvátní a je to ponižující. Přeci musí být nějaké způsoby, jak se domoci nějakého potrestání, když mi byl proveden zásah nezákonně? Jako kde žijeme? To jako může lékař ignorovat zákon a není způsob, jak ho dostat?

Díky moc M.

Dobrý den.
Inu způsob,jak lékaře v popsaném případě "dostat" moc není. V těchto kauzách se často stává,že stěžovatel doplatí na situaci "tvrzení proti tvrzení". Navíc ve společnosti stále ještě panuje názor,že lékař ví , co je pro pacienta dobré a pacient poslochá. Zejména v oblasti porodnictví, jsou rodičky , které uplatní svoje právo na sebeurčení,často devalvovány a to nejen v porodnicích ,ale i společností. Je to špatně.
Zkuste se odvolat,v odvolání popište situaci, popište proč s řešením Vaší stížnosti nesouhlasíte. Pokuste se sehnat někoho, kdo Vám potvrdí,že jste poučena nebyla. Předpokládám,ale že s odvoláním nebudete úspěšná, obraťte se se stížností k MZVČR a pak na Ombudsmanku. Nebo můžete ombudsmanku kontaktovat rovnou- jde zde o lidská práva a nevhodné chování lékařů i úředníků zřizovatele.
Teoreticky byste ještě mohla podat žalobu na ochranu osobnosti. Ocrana osobnosti člověka,jeho osobnostních práv je zakotvena v § 85 a násl. zák. 89/2012 sb.,občanského zákoníku. Žaloba na ochranu osobnosti se podává došlo li k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv, do práva na ochranu osobnosti. Může jít třeba o zásah do jeho občanské cti a lidské důstojnosti, soukromí, rodinného života, neoprávněný zásah do tělesné integrity apod. Aby byla žaloba úspěšná, je třeba, aby došlo k zásahu do práv pacienta a toto bylo prokázáno. Doporučuji,pokud budete věc řešit soudní cestou obrátit se na advokáta ,specialistu na medicínské právo. Lze zvážit i vhodnou medializaci příběhu a zkuste se obrátit i na Hnutí za aktivní mateřství ,třeba poradí další varianty řešení. www.iham.cz
Držím palce.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Poplatek za doprovod

28.11.2017

Dobrý den,
před pár dny jsem se v jedné pražské porodnici ptala, z jakých položek přesně se skládá poplatek, který vybírají v souvislosti s přítomnosti doprovodu rodičky u porodu. Tiskový mluvčí této porodnice mi tyto položky sdělil – značná část se týká edukace a něco málo za nápoj. Zeptala jsem se tedy, zda když tuto edukaci i nápoj odmítnu, bude po mě ještě někdo vyžadovat tento poplatek, načež mi bylo řečeno, že poplatek je povinný a pokud mi vadí, mám se podívat po jiné porodnici.

To se mi úplně nelíbí, chci se tedy zeptat jestli jsem dobře pochopila nález Ústavního soudu, kde stojí, že za samotnou přítomnost se vybírat nedá a cituji : „Platby spojené s účastí jiné osoby u porodu (nemusí jít pouze o otce dítěte) lze vybírat výhradně za plnění, která jsou poskytována nad rámec povinností podle zákona, ohledně těchto služeb je nutno dát dotčené osobě prostor k vyjádření, zda má o službu zájem.“

Základní edukaci považuji za standard a nadstandard, za který je možné vybírat poplatek, se musí dát odmítnout. Nebo to tak není? Poradíte mi prosím? Chci tohle řešit dál.
Mockrát Vám děkuji.

Dobrý den.
Takže napište jim dopis a v něm vhodně použijte tyto argumeny :
Právo rodičky na doprovod u porodu zakládá Zákon o zdravotních službách v § 28 odst. 3 písm. e) bod 3:
"Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem."
Dále čl. čl. 10 Listiny základních práv a svobod, který v odst. 2 zakotvuje právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a konečně je zde i zákon 89/2012 sb. Občanský zákoník, který stanoví rodičovskou odpovědnost nejen matky,ale i otce ihned po narození dítěte a právo dítěte na péči rodičů a kontakt s rodiči.
Poučení před porodem lze vnímat jako součást poučení pacientky/klientky porodnické péče, zdravotnický personál je povinen informace podat.Informace o zdravotním stavu musí být pacientovi /klientce porodní péče sděleny při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné. Sdělte jim tedy, že nepovažujete základní pučení za nadstandard,že při tomto poučení bude již Váš doprovod s Vámi,jelikož Vy máte právo na sebeurčení jakož i na přítomnost osoby blízké. Nadstandardní instruktáž odmítáte,stejně jako i občerstvení doprovodu během a po porodu a tedy nevidíte důvod proč byste za služby, které nechcete měla platit. Uveďte,že jste ochotna zaplatit jen účelně vynaložené náklady porodnice (např. jednorázové návleky či roušku) ale až po té co Vám tyto náklady porodnice věrohodným způsobem prokáže a v částce v místě i čase obvyklé.
Též jim sdělte, že si nehodláte hledat jinou porodnici, neboť víte že zdravotnické zařízení Vás může odmítnout jen ze zákonných důvodů, ty jsou uvedeny v § 48 Zákona 372/2011 sb. o zdravotních službách. Mezi tyto důvody patří např. kapacitní důvody, nikoli proto,že se „nelíbí“ Váš porodní plán nebo proto,že nechcete platit za doprovod u porodu. V dopisu upozorněte,že zdravotnické zařízení, které odmítne péči z jiných, než zákonných důvodů se dopouští přestupku.
Shrňte v závěru dopisu,že hodláte rodit v dané porodnici,ale nehodláte platit,za přítomnost osoby blízké,na kterou máte za zákona nárok. Sdělte jim,že je Vám známo,že porodnice není oprávněna vyvést Vámi určený doprovod od porodu jen z důvodu nezaplacení poplatku.
Uveďte,že jste se seznámila s vnitřním řádem zdravotnického zařízení (měl by být na webu) a,že jej akceptujete,ale nesouhlasíte s body (a vypište s čím nesouhlasíte,tedy zpoplatnění doprovodu u porodu. Sdělte jim,že je Vám známo,že pokud se vnitřní předpisy dostanou do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahnou do práv ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit. Dle Vašeho názoru ,vnitřní předpis zpoplatněním doprovodu zasahuje do Vašich práv a Vy se tedy v tomto bodě nehodláte vnitřním předpisem řídit. Sdělte jim že jim toto své stanovisko sdělujete po zralé úvaze a považujete jej za konečné.
Pokud budete samotný vnitřní předpis v porodnici při příjmu podepisovat uveďte,že nesouhlasíte se zpoplatněním přítomnosti doprovodu u porodu.
Pokud by po Vás poplatek přesto požadovali,obraťte se se stížností např.ke zdravotní pojišťovně(protože po Vás v průběhu zdravotní péče požadovali platbu za služby,které ve skutečnosti nejsou nadstandardem, vnucovali Vám placené služby o které jste nestála). Můžete se obrátit se stížností na chování personálu porodnice k vedení nemocnice a příp. ke zřizovateli nemocnice.

Právní předpisy
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Porodní plán

03.11.2017

Dobrý den, při prvním porodu nerespektovali porodní přání, byť ho odsouhlasili a porod byl bezproblému, stejně me nerespektovali téměř v ničem. Rozhodla jsem se tedy u druhého porodu využít Dříve vyslovené přání se všemi náležitostmi. Což je můj ověřený podpis a list od lékaře, jsem jsem poučena o riziku neprodělání rutinních postupů, které prostě nechci. Jenže jsem obešla 3 porodnice a nikdo mi nechce DVP takto posvětit a tím zplatnit. Nic písemně, nic nepodepíšeme, nebudeme se s Vámi bavit. jenže já mám právo učit si,co nechci (do doby, dokud nebude stav akutní) lékaři tímto vyloženě zasahují do mého práva. Nechtějí vůbec respektovat DVP. Co ale s tím? Bez něj do porodnice fakt nejdu, nevěřím jim.
Díky.

Dobrý den.
Porodní plán lze považovat za dříve vyslovené přání pro případ a účel porodu a porodnické péče.
Dříve vyslovené přání je upraveno v § 36 zákona o zdravotních službách zák. 372/2011 sb.
Dříve vyslovené přání musí mít dle výše zmíněného zákona písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí musí být písemné poučení lékaře o důsledcích takovéhopacientova rozhodnutí. Podpis lékaře však není zákonem vyžadován, dříve vyslovené přání je tedy platné i bez podpisu lékaře.
Pokud Vám nechtějí porodní plán v porodnici akceptovat, sdělte jim,že jste obeznámena s faktem,že každý lékařský zákrok musí být až na stanovené výjimky, proveden se souhlasem pacienta. Nabídněte jim, že v souvislosti s rutinními zákroky,které si u porodu nepřejete,ráda podepíšete negativní revers,ale očekáváte,že zdravotníci budou respektovat Vaše právo na sebeurčení a nebudou zasahovat do Vaší tělesné integrity bez Vašeho svobodného a informovaného souhlasu.
A vezměte si s sebou k porodu poučený a psychicky odolný doprovod, který bude v případě vypjatější komunikace s personálem,schopen pomoci Vám hájit Vaše práva a přesvědčení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: VBA2C

17.10.2017

Dobry den.
Nase miminko jsem porodila v 36. tydnu , s.c. kvuli castecne odloucene placente. Asi tri tydny jsem opakovane krvacela. V nemocnici nenasli pro krvaceni zadny zjevny duvod. Az kdyz byl videt hematom pod placentou, rekli , ze je treba s.c. A to nejlepe hned. Aby se neodloucila cela placenta a miminko neumrelo. Jedina dalsi moznost byla cekat, ale s tim, ze se placenta vlastne kdykoliv muze odloucit cela. Za te situace jsme logicky souhladila s sc , i kdyz jsem stala hodne o to , rodit prirozene. Udelala jsem dobre? Je mozne, jeste rodit normalne , i kdyz mam za sebou uz druhy sc? Mezi nimi jsem rodila naseho druhorozeneho prirozene.Dekuji za odpoved.

Dobrý den.
Ke správnosti a opodstatněnosti rozhodnutí ohledně Vašeho zatím posledního porodu se nemohu vyjadřovat, mimo jiné proto, že nemám dostatek informací.
K otázce vaginálního porodu:
I po dvou císařských řezech je vaginální porod možný(angl. zkratka VBA2C), pokud jej preferujete, ve Vašem případě je dokonce dobrá šance porodit vaginálně, jelikož mezi sekcemi jste již jednou přirozeně porodila.
Císařský řez samozřejmě můžete odmítnout a to i tehdy pokud jste prodělala již dva předcházející císařské řezy nebo i po ruptuře dělohy. Naopak zdravotníci by Vám neměli sekci vnucovat. Měli by Vám nabídnout veškeré alternativy vedení porodu včetně vaginálního. Jelikož o způsobu vedení porodu rozhodujete Vy nikoli zdravotníci,ti Vám mají pouze nabídnout jaké jsou možnosti a vysvětlit Vám a to nezaujatě. Měli by Vám vysvětlit rizika ale i plusy možných alternativ,císařský řez Vám tedy mohou doporučit,nikoli však přikázat, konečné rozhodnutí je na Vás.
Rodička je li při vědomí ,musí veškeré úkony v oblasti zdravotní péče odsouhlasit. Přestože je porod přirozený jev,v jeho průběhu se však dají předpokládat i zásahy do tělesné integrity klientky , proto se i na porod vztahuje požadavek a pravidla informovaného souhlasu. Dospělá osoba způsobilá k právním úkonům tedy má právo odmítnout jakýkoli zákrok. Výjimky stanovené v zákoně se případy plánované sekce nevztahují .
Dokonce i pokud tím ohrozí život svůj nebo život dítěte (dítě je až do narození součástí těla matky) může žena císařský řez odmítat. Pokud by Vám byl proveden císařský řez bez Vašeho souhlasu,nebo byl Vámi daný souhlas získán zmanipulováním informací,nebo zamlčením informací ze strany zdravotníků a toto by se Vám podařilo prokázat,pak by šlo o neoprávněný zásah do Vaší tělesné integrity.Riziko ruptury dělohy po 1 sekci je cca 0.2 procenta po opakovaných sekcích a po prodělané ruptuře je okolo 0.9 procenta až 1.1 procenta , to je co jsem si tak sama našla načetla a spočítala. Oficiální statistika v ČR asi neexistuje, člověk se musí pídit.
Něco lze najít např . na www. uzis.cz v publikaci rodička novorozenec, naleznete zde: http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/rodicka-novorozenec
https://www.facebook.com/notes/jemn%C3%A9-zrozen%C3%AD-hypnoporod-v-%C4%8Dr/vbac-d%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD-z-kom%C3%A1ra-velblouda/551435971593133
http://www.cochrane.org/
http://www.hencigoer.com/
www.iham.cz
www.ferovanemocnice.cz
http://www.caesarean.org.uk/
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017, využijte je ve svůj prospěch.
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.