Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

23.02.2018

Dobrý den, můj dotaz se týká návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené. Pracovala jsem tam přes 3 roky. Nyní se chci vrátit, mé místo je obsazené. Zaměstnavatel mi nabídl náhradní stejnou práci ale liší se pracovní doba. Dříve jsem ji vykonávala na ranní směnu nyní mě chce dát na odpolední. Pokud prý odmítnu, nemám nárok na odstupné ale dá mi prý mimořádnou premii ve výši jednoho platu? Je to tahle v pořádku? Nemoho pracovat odpoledne. Nejde sloučit se školkou. Jsem zoufala, že ani na odstupné prý nemám nárok . Děkuji za odpověĎ

Vážená paní,

zaměstnavatel je povinen po návratu z rodičovské dovolené Vás zařadit na práci podle pracovní smlouvy, tj., druhu práce a místa výkonu práce. Tyto podmínky jsou zřejmě splněny. Pokud máte v pracovní smlouvě uvedenou pracovní dobu, platí sjednaná pracovní doba v pracovní smlouvě. Vy však máte také určitá práva jakožto matka. Podle § 241 zákoníku práce zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Doporučuji se tedy odkázat na uvedené ustanovení zákoníku práce a žádat o úpravu pracovní doby, abyste mohla kombinovat rodinný a pracovní život. Je pravděpodobné, že jednání zaměstnavatele však spíš odpovídá tomu, že vás nechce, tak Vám návrat „osolil“. Pak je možná vhodné ještě Vaší situaci konzultovat s inspektorátem práce. Úřad, který poskytuje právní poradenství zaměstnancům (www.suip.cz) a následně o poradně s inspektorátem zaměstnavatele informovat, např. „Radila jsme se inspektorátem práce, mám Vás požádat o úpravu pracovní doby, Vy jste povinen mi vyhovět. Můžete odmítnout jen z vážných provozních důvodů. Vážné důvody může soud či úřad přezkoumávat. Prosím o úpravu, mám velký zájem u vás pracovat či pojďme najít nějaké řešení.“ Skutečně Vám pak zbývá jen soud nebo stížnost na inspektorát práce nebo přijetí nabídky zaměstnavatele s prémií.

Právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce


S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Zaměstnání a podnikání rodičů

23.02.2018

Dobrý den, může mi zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost hned po skončení mateřské dovolené? Do práce po skončení rodičovské dovolené už se vracet nechci, jestli může jak mám dále pokračovat? Děkuji za odpověď.
Pěkný den

Dobrý den.
Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnankyni výpověď z důvodu nadbytečnosti v době čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Pokud po skončení mateřské dovolené nenastoupíte na rodičovskou dovolenou, pak po skončení mateřské dovolené výpověď dostat můžete. Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Z uvedeného vyplývá, že pokud byste po obdržení výpovědi čerpala rodičovskou dovolenou, bylo by třeba ještě podepsat prohlášení, že na prodloužení pracovního poměru netrváte.
Pracovní poměr lze také skončit dohodou, a to kdykoli, s tím, že pracovní poměr skončí sjednaným dnem. Při skončení pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti budete mít nárok na odstupné.
Ve Vaší situaci tedy považuji za nejvhodnější skončení pracovního poměru dohodou. Do dohody nezapomeňte uvést, že důvodem skončení pracovního poměru je nadbytečnost.
Předpokládám, že po skončení pracovního poměru budete pobírat rodičovský příspěvek, a proto za Vás bude plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Tuto skutečnost nezapomeňte oznámit své zdravotní pojišťovně.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Skončení pracovního poměru

22.02.2018

Dobry den,
chtěla bych Vas poprosit o par informaci.Jsem na mateřské dovolené, pobiram rodičovský příspěvek.16. dubna 2018 bych mela po 3 letech nastoupit zpátky do zaměstnání.Zaměstnavatel mi nabídl práci.Bohužel se mi nepodarilo dceru umístit do skolky,prodlouženi na 4 roky pro neplacene volno mi zaměstnavatel nevyhověl.Kdy musím nejpozdeji zaměstnavateli oznámit,ze nenastoupim?Kdy musím podat výpověď nebo podepsat dohodu o ukončení prac.poměru? Jaký je rozdíl mezi výpovědi z me strany a dohodou o ukončení?Když mi nenabidne zaměstnavatel dohodu, bude mít moje výpověď nějaký následek po následném přihlášení na prac.úřad nebo pozdeji do dalšího zamestnani?

Děkuji moc za odpoved

Dobrý den,
pokud jste si jistá, že do zaměstnání nastoupit nemůžete, doporučuji Vám tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli již nyní a pokusit se s ním dohodnout na ukončení pracovního poměru dohodou; v takovém případě skončí pracovní poměr sjednaným dnem.
Pokud byste se nedohodli, je na místě podat výpověď. Výpovědní doba činí 2 měsíce, pokud nebyla sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud výpověď zaměstnavateli doručíte v únoru, výpovědní doba počne běžet 1. března a skončí 30. dubna. Tj. od 17. dubna do 30. dubna byste měla vykonávat pro zaměstnavatele práci podle pracovní smlouvy, pokud se s ním nedohodnete jinak, nebo Vám v tom nebudou bránit překážky v práci. Proto je vhodné výpověď podat s dostatečným předstihem, aby výpovědní doba uplynula během rodičovské dovolené. Zpravidla však v uvedeném případě nebývá problém se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodnout.
Kromě výše popsaného rozdílu ve dni skončení pracovního poměru, pro Vás nebude v ukončení pracovního poměru dohodou či výpovědí žádný rozdíl, ani z hlediska evidence u úřadu práce, ani z hlediska nástupu do nového zaměstnání. Do výpovědi i dohody můžete uvést, že důvodem je péče o dítě.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Odstupné

22.02.2018

Dobry den,

Rada zeptala jak je to s narokem na odstupne pokud mam u zamestnavatele smlouvu na dobu neurcitou, na ni jsem oficialne na materske. Soucasne u stejneho zamestnavatele pracuji na DPC. Na puvodni kontrakt mne uz neumisti, ale mam moznost zustat pracovat na DPC. Mam na konci materske narok na odstupne z puvodni smlouvy pokud u zamestnavatele pracuji na DPC?
Predem dekuji za odpoved

Vážená paní,
ačkoliv podle § 68 odst. 1 zákoníku práce platí „bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část“ , nevztahuje se toto ustanovení na Vaši situaci, protože máte souběžné dva pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti z každého pracovněprávního vztahu se budou posuzovat zcela samostatně. To znamená, pokud dojde k výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele či dohodě o rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů (např. nadbytečnosti), nárok na odstupné máte.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Dovolená

21.02.2018

Dobrý den, na mateřskou dovolenou nastupuji v polovině května letošního roku. Prozatím pracuji, ale od začátku dubna nastupuji na nemocenskou. Mám nárok na 20 dní dovolené, popřípadě mohu ji čerpat před odchodem na mateřskou nebo nemocenskou? Děkuji za odpověd.

Dobrý den.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Podle § 217 odst. 2 zákoníku práce může zaměstnavatel určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
Z výše uvedeného vyplývá, že nárok na dovolenou za kalendářní rok Vám vznikne. Tuto dovolenou si budete moci v nezkrácené výši vyčerpat na základě Vaší žádosti v návaznosti na mateřskou dovolenou. Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou Vám zaměstnavatel může (ale nemusí) umožnit (§ 217 odst. 2 zákoníku práce).
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: čerpání dovolené po mateřské dovolené

21.02.2018

Dobrý den, na mateřskou dovolenou nastupuji v červnu 2018 a skončí mi přesně 30.12.2018. Je možné požádat zaměstnavatele o čerpání dovolené za mateřskou dovolenou až po vyčerpání rodičovské dovolené (tedy nikoli bezprostředně po mateřské)?
Důvodem je to, aby měl manžel nárok na slevu na dani na vyživovanou manželku v roce 2019. Já už ale budu mít příjmy ve výši 54000Kč za rok za pronájem bytu. Kdyby se k tomu tedy přičetly příjmy za dovolenou, přesáhla bych limit 60000 Kč.
Děkuji mnohokrát za odpověď.

Dobrý den,

poskytnutí dovolené po mateřské dovolené je vaše právo nikoliv povinnost. Dovolenou si můžete vyčerpat po rodičovské dovolené.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Dovolená

20.02.2018

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda mám jako samoživitelka (vdova) nárok na delší dovolenou, řeším hlídání děti během letních prázdnin, děti jsou na 1. stupni ZŠ, tudíž je ještě nemohu nechat doma samotné a babičky pracují, takže mohou pomoci jen částečně, děkuji za odpověď.

Dobrý den,
chápu Vaši nelehkou situaci, zákoník práce však samoživitelkám (vdovám) delší dovolenou nepřiznává.
Můžete zaměstnavatele požádat o neplacené volno. Vaší žádosti však není povinen vyhovět.
Můžete též např. zaměstnavatele požádat o vhodnou úpravu pracovní doby nebo kratší pracovní dobu tak, aby se Vám podařilo péči o děti zajistit. Pokud mu v tom nebudou bránit vážné provozní důvody, měl by takové žádosti vyhovět.
Z vlastní zkušenosti Vám mohou doporučit příměstské tábory a spolupráci s ostatními rodiči.
Držím Vám palce, ať se Vám podaří situaci vyřešit a letní prázdniny si všichni užijete.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Dovolená při kratší pracovní době

20.02.2018

Dobry den, chtela bych se zeptat pracuji v druze na trictvrte uvazek mam stejny narok na dovolenou a samostudium jako ty ktere maji plny uvazek nebo mam min dni na dovolenou i min na samostudium ?? Dekuji

Vážená paní,

délka dovolené či studijního volna náleží v rozsahu čtyř týdnů (popř. více), její čerpání je uzpůsobeno rozvržení kratší pracovní doby. To znamená, pokud každý den pracujete 6 hodin, náleží Vám náhrada mzdy v rozsahu 6 hodin. Dovolená se čerpá po týdnech, to znamená, že pokud pracujete jen po některé pracovní dny, vyčerpáte týden dovolené, tj. 5 dní, nikoliv jen např. 4 dny, pokud máte pracovní dobu rozvrženou pouze na 4 pracovní dny.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017, využijte je ve svůj prospěch.
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.