Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Odstupné

15.12.2018

Dobrý den, mám následující dotaz. Plánuji nastoupit po rodičovské dovolené na půl roku pouze na poloviční úvazek. Pokud se v této době zaměstnavatel rozhodne pozici zrušit z organizačních důvodů, bude se počítat odstupné z polovičního nebo z celého platu? Je možné toto dopředu nějak ošetřit v dodatku ke smlouvě, který bude muset být podepsán kvůli změně úvazku před nástupem do práce po rodičovské dovolené?Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
odstupné upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 67 tak, že zaměstnanci u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.
Průměrný výdělek je upraven v §351 a násl. cit. předpisu.
Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je zpravidla předchozí kalendářní čtvrtletí. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
Ve Vámi uvedeném případě by se tedy vycházelo z příjmů dosahovaných v době trvání polovičního úvazku.
Zákoník práce nicméně uvádí jen minimální nároky zaměstnance, které lze dohodou zvýšit nebo rozšířit (nikoliv omezit). Při dodržení podmínky zákazu diskriminace, se lze dohodnout na jiné výši odstupného.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Ochrana těhotných

14.12.2018

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohkedně těhotenství a práce přesčas. Mé zaměstnání je kancelářské, bohužel se však blíží období inventury, kde máme zaměstnavatelem nařízený přesčas, který trvá tři dny (denně 12 hodin) to tedy znamemá celková práce dvanáct dní v kuse - nelze si v tomto období vzít dovolenou z důvodu podstavu zaměstnanců. Tato inventura se koná ve skladě v prašném prostředí.

Momentálně jsem v ranném stadiu těhotenství, při probíhající inventuře se bude jednat o 6tt Vím, že v té době se jedná opravdu o krátké těhotenství, já však trpím nevolnostmi a bohužel jsem již letos o jedno miminko ve třetím měsíci přišla, nerada bych tedy něco podcenila.

Pokud se nejedná ještě o potvrzené prosperující těhotenství (obdržení těhotenské průkazky) vztahují se na mě také ochranná ustanovení těhotných zaměstnankyň?

Budu Vám velice vděčná za odpověď.

S pozdravem

Dobrý den,

ochrana těhotných zaměstnankyň se týká všech zaměstnankyň, tedy i již v raném stadiu těhotenství. Pokud vykonáváte práci, která je těhotným zakázána či která dle Vašeho ošetřujícího lékaře ohrožuje Vaše těhotenství, má zaměstnavatel povinnost Vás převést na jinou práci. Pokud pro Vás žádnou jinou vhodnou práci nemá, jedná se o překážku na jeho straně a Vám náleží 100 % náhrada mzdy.
Těhotným zaměstnankyním nemůže být nařízena práce přesčas.

Zde odkaz na článek týkající se ochrany těhotných žen:
http://www.aperio.cz/684/tehotna-zamestnankyne-a-zamestnani

Související ustanovení zákoníku práce:

§ 41 zákoníku práce
...
c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,
...

Pracovní podmínky zaměstnankyň
§ 238
(1) Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu.
(2) Je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

§ 239
(1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.
...

§ 241
...
(3) Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Neplacené volno a zdravotní pojištění

12.12.2018

Dobrý den, prosím o odpověď ještě k rodičovské dovolené.
Pokud je žena zaměstnancem, končí ji rodičovská dovolená po 3 letech narození dítěte, požádá a sepíše dohodu se zaměstnavatelem o neplacené volno do 4 let věku dítěte, kdo bude hradit zdravotní pojištění?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud budete stále i na neplaceném volnu pobírat rodičovský příspěvek (RP), bude za Vás zdravotní pojištění odvádět stát z tohoto titulu. Pokud již RP pobírat nebudete, lze se na zdravotní pojišťovně nahlásit jako tzv. osoba celodenně řádně a osobně pečující o alespoň jedno dítě do 7 let věku a i v tomto případě by za Vás zdr. pojištění hradil stát. Osoba pečující se pojišťovně prokazuje čestným prohlášením. Více informací u Vaší zdravotní pojišťovny.

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Pracovní doba

07.12.2018

Dobrý večer,
Nastoupila som po rodičovské dovolené do práce. Žadala som o dodatek k smlouve ,paragraf 241 odst. 2 zakoniku práce o úpravu pracovní doby na hlavní pracovní pomer.V dodatku také žádam že budu zařazovaná do směn bez svátku a nedele. Ich odpoveď bola, že souhlasí s podmínkami.
Zamestnávateľ teraz odo mne požaduje ,aby jsem si nadrobila sviatky. Tvrdí mi že , obchodní jednotka je o vanocích zavřená a z toho dôvodu by mi chybel fond hodin a proto si je musím nadrobiť.
Ja si myslím že pravdu zamestnávateľ nemá. Ako sa tomu brániť? Porušuje zamestnávateľ dodatek ke smlově?
Ďakujem za vašu odpoveď

Dobrý den,
bohužel to, co popisujete, je skutečně tak specifické, že takto na dálku, bez znalosti příslušných dokumentů a bez znalosti Vaší pracovní smlouvy, zařazování zaměstnanců do směn u Vašeho zaměstnavatele a dalších důležitých skutečností, nemohu vyjádřit ani názor na to, zda je nynější postup zaměstnavatele v pořádku. Neuvádíte žádné informace o tom, jak je naplňován u Vašeho zaměstnavatele fond pracovní doby. Další otázkou, kterou nelze takto na dálku vyřešit, ale měla byste ji prodiskutovat se zaměstnavatelem je, zda fakt, že v pracovní dny zavře Vaše pracovní místo, nemá být posouzeno jako překážka na straně zaměstnavatele. Zároveň je nutno si uvědomit, že by na tuto dobu mohl zaměstnavatel nařídit čerpání řádné dovolené, pokud Vám ještě nějaká zbývá. Je zkrátka třeba to řešit opravdu s ním, s poukázáním na fakt, že máte smluvně (alespoň to uvádíte) zaručeno, že nebudete pracovat o víkendech a jak tedy s Vámi tuto specifickou úpravu pracovní doby hodlá vyřešit.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Dovolená

05.12.2018

Dobrý den. Chci se prosím zeptat na nárok dovolené. Manželka by měla nastoupit na mateřskou v polovině prosince 2018. Mateřskou by tedy čerpala ještě cca 25 týdnů v roce 2019. Dovolenou za rok 2018 vyčerpala před nástupem na mateřskou. Je samozřejmě nadále v pracovním poměru na dobu neurčitou. Vzniká ji tedy nárok na celou dovolenou za rok 2019, když bude čerpat mateřskou dovolenou ještě 25 týdnů v roce 2019. Její výše dovolené (dle smlouvy) je 5 týdnu/rok. Dle platného zákona práce se dle mého názoru z hlediska nároku na dovolenou považuje mateřská dovolená za výkon práce. Je to tak ? Tudíž bude mít "odpracováno" za rok 2019 více než 60 dní (konkrétně cca 125 dní) a tudíž by měla mít nárok na celou dovolenou za rok 2019. Je tato úvaha správná? A je zaměstnavatel povinen tuto dovolenou proplatit (po rodičovské dovolené) nebo je lepší ji vyčerpat hned po mateřské dovolené, resp. před rodičovskou dovolenou? Četl jsem však, že v době dovolené není ze zákona chráněna a může dostat výpověď (v období čerpání dovolené za rok 2019). Moc vám děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v §211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Z uvedeného vyplývá, že Vaší manželce vznikne nárok na celou dovolenou za rok 2019. Dovolenou si může na základě její žádosti vyčerpat v návaznosti na mateřskou dovolenou.
V době čerpání dovolené není zaměstnankyně proti výpovědi chráněna. Výpověď ale může obdržet jen ze zákonem stanovených důvodů (§ 52 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění). Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a skončí uplynutím 2 měsíců, nebyla-li sjednána výpovědní doba delší. Pokud byla výpověď podána před počátkem ochranné doby (např. rodičovská dovolená), po ochrannou dobu výpovědní doba neběží, pracovní poměr skončí uplynutím zbytku výpovědní doby po s končení ochranné doby, pokud zaměstnanec neprohlásí, že na prodlužení výpovědní doby netrvá (§ 53 odst. 2 zákoníku práce).
Pokud zaměstnavatele zaměstnankyně o poskytnutí dovolené nepožádá, zaměstnavatel jí nemůže čerpání dovolené určit, neboť zákon zakazuje určit čerpání dovolené na dobu, kdy je zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené. Nemůže-li zaměstnavatel určit čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí dobu čerpání této dovolené po skončení rodičovské dovolené. (§218 odst. 3 zákoníku práce).
Nepožádá-li tedy zaměstnankyně svého zaměstnavatele o čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou, určí jí její čerpání po skončení rodičovské dovolené. Pokud však v příslušném roce, za který vznikl nárok na dovolenou, zamešká z důvodu čerpání rodičovské dovolené více než 100 dnů, bude se jí dovolená krátit dle pravidel uvedených výše. Rodičovská dovolená se totiž pro účely vzniku nároku na dovolenou nepovažuje za výkon práce a na zaměstnankyni se nebude vztahovat výjimka stanovená v §223 odst. 1 zákoníku práce, podle které dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 zákoníku práce před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Na závěr připomínám, že se jedná o čerpání, nikoli proplacení dovolené. (Z hlediska faktického se pro zaměstnankyni nic nemění – nebude chodit do práce a obdrží náhradu mzdy, z hlediska právního je mezi čerpáním dovolené a poskytnutí náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou podstatný rozdíl.)
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Práce přesčas

04.12.2018

Dobrý den, mám dotaz, v květnu 2018 jsem podepsala smlouvu na dobu určitou, smlouva je na zkráceny úvazek 4,5 hod. denně,ve smlouvě je uvedeno, že me muže zaměstnavatel vysílat na služební cestu, a muže mi nařídit práci přesčas, muže mi opravdu zaměstnavatel nařídit služební cestu?Pak mi zaměstnavatel napsal misto výkonu prace Prostějov, ale me misto výkonu je Brodek u Konice , je takova smlouva v pořádku? Už jsem takto musela do Prostějova cestovat a pracovat denne na 7,5 hod . Přitom sem nastoupila na zkraceny, protoze mam male deti. Četla jsem, že při zkracenem úvazku mi zaměstnavatel ani nemůže nařizovat práci přesčas, jak to prosim tedy je?Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
nejprve informace co je práce přesčas (§ 78 odst. 1 písm. i). Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.
U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit.
Zaměstnanec může, po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem, vykonávat práci nad rámec sjednané kratší pracovní doby, ale příplatek za práci přesčas mu bude náležet teprve za vykonanou práci nad rámec stanovené týdenní pracovní doby.
Podle výše uvedeného Vám zaměstnavatel nemůže nařídit práci přesčas.
Podle § 240 zákoníku práce těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem (a to i když mají manžela nebo manželku či druha nebo družku, kteří by mohli péči o dítě převzít). Zaměstnanci uvedení v § 240 zákoníku práce tedy musejí s každou pracovní cestou explicitně souhlasit, a to i když dříve případně udělili souhlas pro všechny budoucí pracovní cesty, např. v pracovní smlouvě. Mohou tedy pracovní cestu kdykoliv odmítnout. I uvedení vybraní zaměstnanci jsou však povinni absolvovat cestu v rámci obce, kde mají pracoviště nebo kde bydlí, pokud jim to zaměstnavatel nařídí. Takže Vám jako matce malých dětí nemůže zaměstnavatel nařizovat pracovní cesty.
Jinou otázkou je, jakou máte pracovní smlouvu. Nelze se ptát, jestli je Vaše pracovní smlouva v pořádku, pokud máte uvedeno jiné místo výkonu práce, než obvykle pracujete. Takovou jste ji podepsala a s tím jste souhlasila. Neznám její podrobnosti, ale podle toho, co uvádíte, je místem výkonu práce Prostějov a zaměstnavatel Vám zcela oprávněně může přidělovat práci tam.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Dovolená a mateřská dovolená

02.12.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně čerpání dovolené za kalendářní rok v souvislosti s přechodem z mateřské na rodičovskou. Přítelkyni se narodila 22/5/2018 dvojčata. Před tím byla zaměstnána na klasický pracovní poměr několik let. Před narozením dětí nastoupila na mateřskou dovolenou, ta jí skončí 30/1/2019. Má v plánu vyčerpat zbytek dovolené z roku 2018 po skončení mateřské dovolené a před zahájením rodičovské dovolené. Má v takovém případě po skončení mateřské právo žádat i o čerpání dovolené za kalendářní rok 2019, přestože nebude v roce 2019 pracovat těch 60dní? Je kritérium 60 dní potřebné pouze jednou po nástupu do práce, nebo se musí splnit každý kalendářní rok znovu? Děkuji,

Vážený pane,

rodič má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud u zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce alespoň 60 dnů, a to za podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok. To znamená, že podmínky pro vznik nároku na dovolenou se sledují každý kalendářní rok zvlášť.

Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Tak tomu bude pravděpodobně i u Vaší přítelkyně, které za rok 2019 nejspíše vznikne nárok na 1/12 dovolené, tj.- 1,5 dne při nároku na čtyři týdny dovolené a 2 dny dovolené při nároku na pět týdnů dovolené.

Vzor žádosti o dovolenou
Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Vzor žádosti:
Příklad: „Dne xxx. 2018 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne 22. 5. 2018 se mi narodily dvě děti. Dne 30. 1. 2019 mi končí mateřská dovolená. Mateřská dovolená se považuje z pohledu nároku na dovolenou jako výkon práce. Žádám o čerpání celé nevyčerpané dovolené za rok 2018 a celou dovolenou za rok 2019, na kterou mi vzniká nárok."
Žádost je nutné podat před nástupem na dovolenou, v tomto případě před 31. 1. 2019.

Informace:
Oblastní inspektorát práce - bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, tedy i nároku na dovolenou- www.suip.cz.

Právní předpisy
§ 211 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Čerpání dovolené

28.11.2018

Dobrý den. Ráda bych se informovala, jak je to s čerpáním dovolené během mateřské. U prvního dítěte jsem o to u zaměstnavatele nežádala, protože jsem netušila, že je to možné. Do 31.5.2018 jsem pobírala rodičovský příspěvek. Od 1.6.2018 do 13.12.2018 pobírám mateřskou. Na kolik dní dovolené u zaměstnavatele mám tedy nárok? Je nutné žádost předat osobně nebo lze doručit poštou? Jde mi o to, aby zaměstnavatel nepopřel, že jsem mu žádost dodala. Je nutné z tohoto příjmu podávat daňové přiznání? Co dělat v případě, že zaměstnavatel dovolenou nebude chtít proplatit? Mockrát děkuji za odpověď.

Dobrý den,
nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Z výše uvedeného vyplývá, že před skončením mateřské dovolené, můžete Vašeho zaměstnavatele požádat o čerpání dovolené, Vaší žádosti je povinen vyhovět. Neznám podrobnosti Vašeho případu, ale obecně platí, že takto můžete požádat i o čerpání dovolené, na kterou Vám vznikl nárok za účinnosti zák. č. 262/2006 Sb. v souvislosti s narozením předchozího dítěte. Pokud totiž zaměstnavatel nemůže určit čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí dobu čerpání této dovolené po skončení rodičovské dovolené (§218 odst. 3 zákoníku práce).
Žádost o dovolenou doporučuji podat písemně a prokazatelně doručit, tj. předat osobně s tím, že si na žádosti necháte potvrdit doručení, popř. zaslat poštou s doručenkou.
Připomínám, že se jedná o čerpání, nikoli proplacení dovolené. (Z hlediska faktického se pro zaměstnankyni nic nemění – nebude chodit do práce a obdrží náhradu mzdy, z hlediska právního je mezi čerpáním dovolené a poskytnutí náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou podstatný rozdíl.)¨
Počítám-li správně, v roce 2018 zameškáte více než 100, ale méně než 121 pracovních dnů, proto se Vám dovolená za rok 2018 bude krátit o 1/12; ohledně případného nároku na dovolenou za dobu čerpání mateřské dovolené s prvním dítětem Vám nemohou podat bližší informace, neboť neznám potřebné údaje.
Pokud Vám zaměstnavatel neposkytne náhradu mzdy za čerpanou dovolenou, doporučuji jej upomenout. Pokud nebude náhrada mzdy za nečerpanou dovolenou poskytnuta ani po upomenutí, můžete se obrátit na příslušný inspektorát práce (www.suip.cz) – ten může u zaměstnavatele provést kontrolu a zjištěné pochybění pokutovat, nemůže však řešit individuální spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, k jejich řešení je příslušný jedině soud.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.