Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Přivýdělek

07.10.2018

Dobrý den,

od soboty 29. 9. 2018 (6 týdnů před termínem porodu) jsem přihlášena na pobírání peněžité pomoci v mateřství. Jelikož mi to zdravotní stav dovolí, chtěla bych se se zaměstnavatelem domluvit na spolupráci na DPP. Četla jsem různé diskuze, ale není zřejmé, zda při pobírání PPM může se mnou zaměstnavatel uzavřít DPP (do 10 tis/měsíčně). DPP by byla uzavřena na jinou pracovní činnost než mám v současné pracovní smlouvě. Na personálním mi tuto možnost nejprve potvrdili, ale dnes přišli s tím, že to při PPM a před porodem nelze. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Pracovat během pobírání PPM můžete, ale nesmíte vykonávat práci, z jejíhož nemocenského pojištění, sociální dávka náleží. Nemůžete tedy vykonávat stejnou práci, za kterou jste pobírali mzdu nebo odměnu, z níž bylo odváděno pojistné na nemocenské pojištění, tedy ze které je dávka vypočítána a vyplácena. Takže nesmíte mít u jednoho zaměstnavatele dvě či více smlouvy na stejný druh práce, jelikož u téhož zaměstnavatele nesmíte v dalším pracovně právním vztahu vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce ve vašem běžícím pracovním poměru, z něhož nyní čerpáte mateřskou dovolenou a dávku PPM.
V době pobírání PPM tedy smíte vykonávat práci u dosavadního zaměstnavatele v dalším pracovním poměru nebo na základě dohody – DPČ či DPP- jen s jiným druhem práce.
Po dobu šestinedělí se sice předpokládá, že je žena práce neschopná a neměla by pracovat, ale nijak se to nekontroluje a nevymáhá, je na zvážení ženy zda se již v brzkém poporodním období cítí na to,aby si při péči o miminko i přivydělávala. Výjimkou jsou samozřejmě práce těhotným a kojícím ženám zakázané, totéž platí pro období před porodem u fyziologicky probíhajícího těhotenství.
Právní předpis :
zák. 262/2006 sb. Zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek na RD

04.10.2018

Dobrý den,

potřebuji poradit, jak nejlépe pracovat při mateřské i rodičovské dovolené.
Nemůžu pouze pobírat příspěvky, splácím hypotéku a svůj stálý příjem i nadále potřebuji..
Nyní jsem zaměstnaná ve svém sro.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.

Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele. Můžete samozřejmě i podnikat a zvyšovat si tak svůj příjem .

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek na RD

04.10.2018

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, budu na rodičovske dovolené od prosince. Naskytla se mi příležitost jít od zárí 2019 na zkrácwný úvazek 20 hodin týdně, ale na jinem pracovišti. Mohu nastoupit či musím požádat svého zaměstnavatele o souhlas? Děkuji za radu

Dobrý den,
během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.

Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek na RD, daně

04.10.2018

Dobrý den,
chci požádat o radu ohledně "růžového" prohlášení při práci na DPP. Jsem hlášená na pojišťovně jako pečující o dítě do 7 let věku a mám 5,5 let syna na domácím vzdělávání (namísto povinné předškolní docházky). Od 3/2018 jsem uzavřela DPP u jedné organizace a vydělám si měsíčně do 2700 Kč. U této organizace jsem nepodepisovala Prohlášení poplatníka daně z příjmů, výplata která mi chodí na účet je již ponížena o 15% daň. Nyní jsem si přibrala ještě jednu činnost na DPP od 9/2018 a zde jsem prohlášení podepisovala, protože mi účetní poradila, že ho podepsat mám. Na tuto druhou DPP si vydělám menší obnos měsíčně, zhruba do 1000 Kč. Mám tedy nyní uzavřeny dvě DPP, jedna platí od 3/2018 do 11/2018 a druhá od 9/2018 do 12/2018. Vůbec nevím, jak nyní postupovat při placení daní. Musím podávat příští rok daňové přiznání? A musela jsem opravdu podepisovat v druhé organizaci "růžové" prohlášení nebo ho mám nechat stornovat? Měla jsem dojem, že pokud neuplatňuji žádnou slevu na dani, prohlášení vyplňovat nemusím, dostanu zaplacenu částku po strhnutí daně a nebudu muset podávat daňové přiznání.
Děkuji moc za odpověď!

Dobrý den,
pokud jsem to správně pochopila, tak jste vedená u své zdravotní pojišťovny jako osoba celodenně a řádně pečující o jedno dítě do 7let , ale tam je podmínky, že tato osoba nesmí vykonávat žádnou výdělečnou činnost! Viz - stát platí zdravotní pojištění za osoby:
Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
Podmínka se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy. Do této kategorie se může zařadit u jednoho dítěte vždy pouze jedna osoba, a to otec, matka, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Do této kategorie se nemůže zařadit osoba, která má příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Toto by bylo třeba dát tedy do pořádku. Pokud chcete mít i nadále DPP, musíte se na zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů, nebo musíte ukončit ony DPP a vyřídit s pojišťovnou období, kdy jste pracovala a zároveň Vás pojišťovna považovala za osobu pečující.

Co se týká „růžového“ prohlášení, samozřejmě ho nemusíte podepisovat nikde, ale je finančně výhodnější, podepsat ho v zaměstnání, kde beru nejvíce. Každý zaměstnavatel by Vám měl po ukončení pracovního poměru, nebo zkraje následujícího roku dát Potvrzení o zdanitelných příjmech a Vy pak provedete roční zúčtování daně. Jelikož jste měla více než jednoho zaměstnavatele souběžně, musíte si daňové přiznání udělat sama.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Práce na DPČ během RD a nárok na další PPM

27.09.2018

Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené s prvním dítětem. Mám smlouvu na dobu neurčitou. Momentálně jsem si přivydělavala u stejného zaměstnavatele na jiné pozici na DPP ale tu jsem již vyčerpala. Momentálně bych tedy měla pracovat na DPč a chtěla bych se zeptat, zda to ovlivní výši mateřské v případě, že bych z rodičovské šla ihned na další mateřskou? Případně zda by bylo výhodnější fakturovat na vedlejší živnostenskou činnost? Děkuji

Dobrý den.
Předpokládám, že výdělečná činnost, kterou budete vykonávat na základě DPČ neovlivní výši peněžité pomoci v mateřství, neboť ta Vám bude náležet z pracovního poměru, který máte uzavřený na dobu neurčitou a ve kterém čerpáte rodičovskou dovolenou. Pokud na peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte za trvání pracovního poměru do 4 let věku předchozího dítěte, výše dávky se bude odvíjet od stejného denního vyměřovacího základu, jako tomu bylo u první peněžité pomoci v mateřství, pokud to pro Vás bude výhodnější.
Pokud byste i z dohody o pracovní činnosti splnila podmínky pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství (trvání účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství a trvající účast na nemocenském pojištění ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství), pak by Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství z pracovního poměru i z dohody o pracovní činnosti. Předpokládám však, že toto nebude Váš případ, neboť na základě dohody o pracovní činnosti budete vykonávat pracovní činnost pouze v době, kdy již nemůžete být výdělečně činná na základě dohody o provedení práce z důvodu vyčerpání maximálního počtu hodin.
Pro úplnost dodávám, že výkon samostatné výdělečné činnosti (práce na živnostenský list) zakládá účast na nemocenském pojištění pouze v případě, že se k ním OSVČ dobrovolně přihlásí, pokud tak neučiní, nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ani jiné dávky nemocenského pojištění. Taková činnost tedy výši peněžité pomoci v mateřství nikterak neovlivní.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Danění dohody o provedení práce

26.09.2018

Dobrý den, prosím Vas, ráda bych se zeptala - budu brát rodičovský příspěvek do třech let dítěte, dítě má tři roky v únoru 2019, od září 2018 je dítě přijato do MŠ, nyní se mi naskytla možnost přivýdělku - cca 9500 hrubého měsíčně, nejspíš na DPP. Stále jsem vedena v zaměstnaném poměru v práci před mateřskou. Mzdová účetní mi chce částku danit 15%. Nerozumím tomu proč, když na rodičaku si můžu přivydělat do 10tis a nedanit. Řekla mi, že je to kvůli tomu, že každoročně podepisuji u zaměstnavatele daňové přiznání, i když nic nedanim a nepriznavam. Když pak dolozim příjmy za 2018 budou mi daně vráceny? Děkuji za informaci.

Dobrý den.
Pokud budete během rodičovské dovolené výdělečně činná na základě dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, pak se u uvedeného příjmu neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění, příjem se však daní. Vzhledem k tmu, že nepodepíšete „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnost a z funkčních požitků“ (to můžete podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele), pak Vám zaměstnavatel srazí daň 15%. Pokud pak příjmy uvedete v daňovém přiznání a budete mít během roku nízké příjmy, získáte sraženou daň zpět. Zaměstnavatel Vám po skončení kalendářního roku vydá na požádání formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohody o provedení práce“, které bude přílohou daňového přiznání. V podrobnostech Vám doporučuji obrátit se na daňového poradce, popř. finanční úřad.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: výdělečná činnost při rodičovské dovolené

19.09.2018

Dobry den,
chci vas poprosit o radu, ktera se tyka prividelku behem RD. Jsem OSVC a toho casu jsem na na rodicovske dovolene s prvnim synem. V prosinci mam termin druhyho porodu. Po prvnim porodu jsem si prestala platit nemocenskou, proto se bude druhy RP pocitat z partnerovho platu. Dostala jsem ponuku na praci do 10 000 na DPP, nez porodim. Pak se uvidi. Zajima me, zda mi tenhle prividelek muze ovlivnit vysi stavajiciho RP, pripadne, jestli muze ovlivnit vysi materske, nebo nastavajiciho RP. Predpokladam, ze prijem budu muset priznat pak v danovem priznani.
Dekuji moc za odpoved.

Dobrý den,
pokud budete pracovat na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč/měsíc, nebude mít tento přivýdělek na zmiňované dávky vliv.

Z odměny na základě dohody o provedení práce se odvádí daň z příjmu. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění z odměn do výše 10 000 Kč měsíčně (u jednoho zaměstnavatele).

Jestliže rodič pracuje převážně na základě dohod o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, může být jeho postup z pohledu odvodu daně z příjmu následující:

1) Rodič nepodepíše „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků":

Zaměstnavatel srazí z odměn daň 15 %. Rodič tyto příjmy nemusí nikde uvádět. V případě, že rodič příjmy uvede v daňovém přiznání a má během roku nízké příjmy, získá zpět sraženou 15% daň z příjmu. Zaměstnavatel mu po skončení kalendářního roku na požádání vydá formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce“. Toto potvrzení je přílohou daňového přiznání.

2) Rodič podepíše formulář „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků":

Formulář „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ může zaměstnanec podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnavatel pak odvede z odměny 15% daň z příjmů a sníží ji o měsíční slevu na dani pro poplatníka, tj. maximálně ve výši 2 070 Kč měsíčně. Po konci roku vydá zaměstnavatel rodiči „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce“ a rodič zahrne odměny do svého ročního daňového přiznání.

Jestliže má rodič pouze příjmy na dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, pak do celkového ročního příjmu cca 165 600 Kč neodvádí žádnou daň z příjmů, pokud postupuje výše uvedeným způsobem.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Návrat do zaměstnání - kratší pracovní doba; další peněžitá pomoc v mateřství atd.

11.09.2018

Dobrý den,
v současné době jsem na rodičovské dovolené (od 2.6.2018). Smlouvu u zaměstnavatele mám plný úvazek na dobu neurčitou. Zaměstnavatel by byl rád, abych nastoupila od začátku roku 2019 (v roce dítěte) na částečný úvazek (přesně 0,1-0,2). Jednalo by se o stejný druh práce i pracovní zařazení. Potřebovala bych vědět, zda-li by změnou pracovního úvazku ve smlouvě od roku 2019 došlo k zamezení možnosti čerpání případné druhé mateřské dovolené nastoupené do 4let věku prvního dítěte v plné výši té předchozí. A také je-li možné se kdykoliv vrátit k čerpání rodičovské dovolené do 3let věku dítěte i po nastoupení na již zmíněný častečný úvazek. Před první mateřskou jsem několik měsíců čerpala nemocenskou pro rizikové těhotenství, ale to by nemělo mít na danou záležitost vliv. Předpokládám, že čerpání rodičovského příspěvku musí být ukončeno před vznikem případné druhé mateřské a nesouvisí s nástupem na částečný úvazek.
Předem děkuji za informace.

Dobrý den.
U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství (§ 19 odst. 3 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění). Kratší pracovní úvazek tedy neovlivní následnou peněžitou pomoc v mateřství.
Zaměstnavatel je povinen Vám na Vaši žádost poskytnout rodičovskou dovolenou ve Vámi zvoleném rozsahu maximálně do 3 let věku dítěte (§ 196 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění). Pokud budete chtít, můžete tedy opět nastoupit na rodičovskou dovolenou.
Při pobírání rodičovského příspěvku můžete být výdělečně činná, výše příjmů není nikterak sledována. Po dobu své výdělečné činnosti jste povinna dítěti mladšímu 2 let zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že docházka dítěte mladšího 2 let do mateřské školy nebo obdobného zařízení je omezena. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
Pracovní neschopnost, která předcházela první mateřské dovolené, nemá na výše uvedené vliv.
Při pobírání peněžité pomoci v mateřství lze pobírat rodičovský příspěvek jen, pokud je vyšší, a to ve výši rozdílu mezi oběma dávkami.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.