Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Přivýdělek na RD, založení živnosti

23.02.2018

Dobrý den,jsem do září 2018 na RD + pečuji o 8-leté dítě s PNP v I.stupni. Dostala jsem pracovní nabídku na cca 2-3 hodiny denně ovšem s podmínkou zřízení ŽL. Co to obnáší a vyplývá z toho pro mne vůči státu a odvodům?
Zatím pracuji na dohody, což by u nové práce nešlo. Lze vůbec současně mít ŽL a dohody? Děkuji

Dobrý den,
během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ, nebo i založit si SVČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, nebo pracovní poměr s jiným zaměstnavatelem na stejný druh práce se souhlasem původního zaměstnavatele, můžete si ale i založit svou živnost. Vše může probíhat současně s čerpáním rodičovské dovolené.

Pokud si plánujete založit živnost, bude Vaše SVČ považována za vedlejší - nemusíte odvádět minimální odvody na zdravotní a sociální pojištění, bude se vycházet z Vašeho skutečného příjmu.
Vedlejší a hlavní SVČ
Vedlejší SVČ vykonává zejména ta OSVČ, která:
• má nárok na rodičovský příspěvek nebo na PPM nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců;
• osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká
závislost) nebo o jakoukoliv osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV;
• vykonává souběžně zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění;
• je nezaopatřeným dítětem do 26 let (student).
Více můžete prostudovat např. zde http://www.jakpodnikat.cz/jak-zacit-podnikani.php

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek

21.02.2018

Kolik si mohu vydělat při mateřské a jak se platí zdravotní a sociální.

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz do poradny.
Nejdříve vysvětlení pojmů; peněžitá pomoc v mateřství, mateřská dovolená, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek.
K tzv. „mateřské“ uvádím, že správný výraz je peněžitá pomoc v mateřství („ PPM“), kterou pobírá žena, která je u svého zaměstnavatele na mateřské dovolené. Po mateřské dovolené obvykle žena žádá o rodičovskou dovolenou, a to nejdéle do 3 let věku dítětě, tj do doby, kdy je chráněna před výpovědí za strany zaměstnavatele.
Bez ohledu na to, zda ženě trvá či netrvá pracovní poměr, je jí státem vyplácena dávka od státu, tj. rodičovský příspěvek.
Kdy a jak si můžete přivydělat
Pokud pobíráte PPM (u jednoho dítěte 28 týdnů) můžete se zaměstnant jedině u jiného zaměstnavatele, než je ten, kde jste naposled pracovala, měla příjem, ze kterého se PPM vypočítala. Také se můžete zaměstnat u tohoto zaměstnavatele, ale na jiný druh práce, jinak výplata PPM bude zastavena.
Rodičovská dovolená a pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat.
U rodičovského příspěvku platí omezení, co se týká zabezpečení péče o dítě. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.
Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

S jinou výdělečnou činností musí souhlasit Váš stávající zaměstnavatel, pokud se jedná u jiného zaměstnavatele o shodný předmět činnosti, který je zapsaný ve veřejném rejstříku.

Zdravotní pojištění odvádí z přivýdělku (příjmu) zaměstnavatel a stát.
V případě, že byste pracovala na dohodu, je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce (viz naše odpovědi v poradně).

Co se týká odvodu pojistného na sociálního zabezpečení, které se dále dělí na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a přípěvek na státní politiku zaměstnanosti, platí, že odvod provede zaměstnavatel ze skutečného příjmu (co se týká dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce opět odkazuji na dotazy již v poradně zodpovězené).

Jinak doba péče o dítě ve věku do 4 let je pro účely důchodového pojištění náhradní dobou (započítává se do odpracovaných let).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost během neplaceného volna

15.02.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat ohl. rodičovské dovolené do 4 let věku dítěte. Všude se píše, že v takovémto případě musím zaměstnavatele požádat o neplacené volno. Je možné se ale se zaměstnavatelem domluvit tak, že pro něj budu pracovat z domu na dohodu (samozřejmě na jiné pozici, než jakou mám v prac.smlouvě), on mi rodičovskou dovolenou prodlouží do 4 let a stejně tak si prodloužím čerpání rodičovského příspěvku do 4 let?
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Rodičovskou dovolenou lze čerpat nejdéle do 3 let věku dítěte.
Pokud chcete pečovat o dítě déle, je třeba zaměstnavatele požádat o neplacené volno.
Rodičovský příspěvek (jako dávka státní sociální podpory) a rodičovská dovolená (překážka v práci) jsou dva na sobě zcela nezávislé instituty, můžete tedy pobírat rodičovský příspěvek, aniž byste čerpala rodičovskou dovolenou.
Během neplaceného volna můžete na základě dohody se zaměstnavatelem vykonávat práci jiného druhu na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost během RD

13.02.2018

Dobry den,
chtela bych se zeptat jake vyhody a nevyhody sebou nese ukonceni rodicovske dovolene , ale rodicovsky prispevek budu dale pobirat. Jedna se o to, ze dceri je 14 mesicu a zamestnavatel u ktereho mam smlouvu na dobu neurcitou by chtel, abych na sve pozici vypomahala "dle potreby" tedy nahodile. Mela bych uzavrit nejakou z dohod, nebo budu zamestana dle me puvodni smlouvy? Nemude pak po me vyzadovat zamestnavalet cely uvazek, ikdyz mi slibuje nahodile smeny dle potreby?
Predem dekuji za odpoved

Dobrý den,
během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, nebo pracovní poměr s jiným zaměstnavatelem na stejný druh práce se souhlasem původního zaměstnavatele.
Určitě bych v tuto chvíli původní pracovní smlouvu nerušila, ale řešila vše uzavřením DPP či DPČ.

Pokud Vaše dcera nebude navštěvovat MŠ, bude Vám náležet i rodičovský příspěvek. Při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Práce při rodičovské dovolené

12.02.2018

Dobrý den,
ráda bych se zeptala na to, jak je to s prací na rodičovské. Vím, že mohu pracovat pro svého zaměstnavatele, ale vykonávat jinou práci na jinou smlouvu. Je zde ale nějaké omezení počtu hodin za měsíc? Nebo je omezena nějak max. výše výdělku? Vykonávala bych práci na PC a to přímo z domu. Musím po dobu práce (jednalo by se převážně o večerní hodiny) zajistit nějaké hlídání? Jsem sama, bez přítele či manžela. Tedy sama v domácnosti. Existuje nějaká kontrola, která dohlíží na to, zda je v době výkonu práce se mnou někdo jako hlídání dítěte, přítomen? Ne že bych chtěla dítě odložit či zanedbat, to jistě ne, ale osobně mi přijde zbytečné, když dítě bude spát, mít hlídání. Když spát nebude, pracovat přirozeně nemohu.
Vím, že u jeslí je omezení na 46 hodin měsíčně.
Zkrátka jaká jsou pravidla pro práci na mateřské, pokud ji vykonávám z domu.
Moc děkuji za pomoc.

Dobrý den,
omezení počtu odpracovaných hodin by bylo pouze v případě, kdy byste pracovala na základě dohody o provedení práce, tam je pro jednoho zaměstnavatele stanoven zákoníkem práce limit 300 hodin ročně. Vzhledem k práci při péči o dítě žádný limit neexistuje, nikdo Vás nebude kontrolovat, zda o dítě pečujete a při tom vykonáváte práci. Limit je stanoven skutečně jen pro docházku do předškolního zařízení. Dokonce i kdybyste běžně chodila do zaměstnání a péči do dítě zajistila jinou dospělou svéprávnou osobou (hlídáním u babičky třeba), tak by podmínky nároku na rodičovský příspěvek zůstaly zachovány.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost během rodičovské dovolené - další těhotenství

04.02.2018

Dobrý den,
Obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně kombinace dvou smluv u svou různých zaměstnavatelů. Pobírám RP a zároveň pracuji na PP na částečný úvazek u jiného zaměstnavatele než před nástupem na PPM. U předchozího zaměstnavatele mám smlouvu na neurčito. Jsem opět těhotná a smlouva u zaměstnavatele u kterého nyní pracuji je do konce srpna. Jak mám tedy postupovat, když pobírám RP. Mám možnost nastoupit na neschopenku (dále pobírat jen RP) nebo musím dát výpověď. Popř.pokud nastoupím na neschopenku budu mít vycházky nebo ne, když pečuji o syna? Za jakých okolností budu mít nárok na vyšší PPM ( smlouvu mám od 1.9.2017-31.8.2018). Termín porodu cca září 2018.
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Předpokládám, že u zaměstnavatele, kde máte smlouvu na dobu neurčitou, stále čerpáte rodičovskou dovolenou a poté nastoupíte na mateřskou dovolenou s dalším dítětem.
O vzniku pracovní neschopnosti rozhoduje lékař. Pokud Vás uzná práce neschopnou, bude Vám od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti náležet nemocenské ze zaměstnání, ve kterém nyní vykonáváte práci; v zaměstnání, kde čerpáte rodičovskou dovolenou, Vám nemocenské náležet nebude. Při pobírání nemocenského můžete nadále pobírat rodičovský příspěvek. Rozhodnutí o vycházkách je kompetenci ošetřujícího lékaře, který je stanoví při určení léčebného režimu; s ohledem na Váš zdravotní stav samozřejmě zohlední i péči o dítě .
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě.
Nárok na dávku se bude v každém zaměstnání posuzovat samostatně. Pokud splníte podmínky nároku na dávku v obou zaměstnáních, což předpokládám, bude Vám náležet z obou z nich. V těchto případech se postupuje tak, že v každém zaměstnání se stanoví denní vyměřovací základ, poté se sečtou, upraví podle redukčních hranic a procentní sazbou se vypočte výše dávky. Dávka se tedy vyplácí jen jednou.
Pro orientační výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost po dobu rodičovské dovolené

30.01.2018

Dobrý den,
u zaměstnavatele pracuji na HPP na pozici personalistka.
Během mateřské (PPM) bych si chtěla přivydělávat u stejného zaměstnavatele na DPP jako archivářka. PPM budu čerpat z HPP a tudíž přepokládám, že DPP na jinou činnost by neměl být problém. Předpokládám tak správně? Děkuji za odpověď

Vážená paní,
ano. Váš názor mohu potvrdit. Práce na dohodu o provedení práce je oblíbená jak u zaměstnavatele tak zaměstnance, především z daňových důvodů. Viz dále. Tato práce má však jedno omezení: rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, , než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Rodičovský příspěvek a podnikání

30.01.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a chci začít podnikat. V zaměstnání mi skončila pracovní smlouva, která byla na dobu určitou, tudíž můj příjem teď činí pouze rodičovský příspěvek. Moje otázka zní, pokud mé příjmy v podnikání přesáhnou hranici příjmu pro vedlejší pracovní poměr, která je aktuálně 67.757,- za rok, jak se změní moje situace? Budu na zdravotním a sociálním pojištění pouze doplácet nebo si ho celé hradit sama? A přejde tím automaticky podnikání na hlavní pracovní poměr? Předem děkuji za objasnění situace.

Vážená paní,

pokud se týká zdravotního pojištění v případě překročení Vámi uvedené hranice se pro Vás nic nemění. Minimální měsíční záloha pro rok 2018 na pojistné je 2024 Kč, která se hradí poprvé za leden 2018 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2018). Tutéž zálohu odvádí OSVČ, která zahájí v roce 2018 SVČ. Splatnost záloh na pojistné je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.
Minimální vyměřovací základ neplatí mj. pro OSVČ, která je příjemcem rodičovského příspěvku.
Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Pojistné se stanovuje ve výši 13,5 % vyměřovacího základu. Vyměřovací základ činí 50 % z daňového základu.

Pokud se týká sociálního pojištění, překročením uvedené hranice Vám vznikne povinnost odvádět pojistné na sociální pojištění, avšak rovněž nebudete mít povinnost minimálního odvodu na pojistné na sociální pojištění pojištění, protože Vaše samostatná výdělečná činnost je vedlejší (jste příjemcem rodičovského příspěvku). Pojistné činí 29,2 % vyměřovacího základu (z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Pokud Vám v letošním roce vznikne povinnost hradit pojistné na sociální pojištění, pak Vám vznikne povinnost hradit zálohy pro příští kalendářní rok na pojistné na sociální pojištění. Vaše OSVČ se nestane hlavní zůstane vedlejší.

Informace

• Internetové stránky: www.cssz.cz, www.mpsv.cz, www.jakpodnikat.cz, www.podnikatel.cz, www.mpo.cz
• Zdravotní pojišťovny: www.vzp.cz, www.ozp.cz atd.

Právní předpisy

1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017, využijte je ve svůj prospěch.
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.