Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Přivýdělek na RD

21.11.2017

Dobrý deň, do 09/2018 som na rodičovskej dovolenke. Výplata rodičovského príspevku mi končí 02/2018. U zamestnavateľa mám zmluvu na dobu neurčitú , HPP.
Mám možnosť práce z domova na źivnostenský list. Ide o inú prácu ako je moje povodné zamestnanie. Budem musieť z tohoto príjmu platiť daň a sociální a zdravotné poistenie?

Ďakujem

Dobrý den,
pokud si budete zařizovat ŽL, stanete se OSVČ. Jelikož stále pobíráte rodičovský příspěvek, bude Vaše SVČ považována za vedlejší. Nebudete povinna odvádět minimální pojistné na zdravotní a sociální pojištění, ale pouze ze skutečných příjmů. Na sociální pojištění do jisté hranice příjmů nebudete povinna odvádět pojistné vůbec. Více informací najdete zde: http://www.podnikatel.cz/specialy/podnikani-na-vedlejsak/osvc-vedlejsi/.

Právní úprava:
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost během pobírání PPM

21.11.2017

Dobrý den,
nedávno se nám narodilo 2. dítě. Ženě teď při 2. dítěti již nevznikl nárok na PPM. Při studování zákoníku práce a hledání na internetu (i ve vaší poradně) jsem zjistil, že nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) zákona o nemocenském pojištění). Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena. Muž může PPM pobírat od začátku 7. týdne po porodu dítěte nejdéle v délce 22 týdnů. Toto je u nás splněno. Jako otec bych si tedy po skončení 6-ti nedělí zažádal o PPM, žena bude mít status „pečující o dítě do 7 let věku“ a bude doma se starším z dětí. Tím bude mít vyřešeno pojištění, ale nebude mít žádný příjem. Můj dotaz se týká práce při pobírání PPM. Jelikož i při péči o dítě si to dovedu zorganizovat tak, abych mohl trochu pracovat, chtěl bych si na těch cca 22 týdnů najít práci. Pokud se nemýlím, tak zákon povoluje (po 6 nedělí matky) ženě/muži pracovat i při pobírání PPM, a to buď u jiného zaměstnavatele, nebo u stávajícího ale vykonávat jiný druh činnosti. Mám momentálně 2 nabídky. Jedna je u jiného zaměstnavatele, ale na obdobnou pracovní činnost jako jsem vykonával nyní. Stávající zaměstnavatel mi přislíbil písemný souhlas, aby vše bylo v souladu s § 304 zákoníku práce. Druhá nabídka je pro mě trochu zajímavější. Je to práce ve druhé společnosti mého stávajícího zaměstnavatele. Tady se přiznám, že tomu moc nerozumím a nevím, jak se to zde rozlišuje (dceřiná firma, holding, atd.). Prostě obě společnosti mají jiné IČO, zabývají se každá něčím jiným, ale patří jednomu majiteli a spolupracují spolu. Zde bych mohl být zaměstnán na DPP/DPČ na jiné pozici než je stávající a vykonával bych tedy odlišnou činnost. Chtěl bych se zeptat, zda jsou obě možnosti z hlediska zákona v pořádku? Studováním zákoníku práce mi přijde že ano. Více mě láká druhá varianta. Jedná se v tomto případě z hlediska zákona o jiného zaměstnavatele, i když majitel je stejný? A pokud ne, řeší situaci to že by se jednalo o zcela jiný druh práce? Předpokládám, že ve chvíli, kdy bych pobíral PPM, nemůže žena pobírat RP a k RP se přihlásí až po těch 22 týdnech, kdy skončí PPM mně. Chápu to celé správně? Děkuji.

Dobrý den,
ano, obě varianty jsou možné. Můžete tedy uzavřít další smlouvu se stejným zaměstnavatelem na jiný druh práce, nebo s jiným zaměstnavatelem i na stejný druh práce se souhlasem zaměstnavatele.
Souběh pobírání PPM a RP v rodině není možný, tak jak píšete, žena začne čerpat RP až vy dočerpáte PPM.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Práce při rodičovské dovolené

19.11.2017

Dobrý den,
jsem otec dítěte, se kterým je manželka na rodičovské dovolené a pobírá příspěvek, návrat do práce neplánuje. Já pracuji na hlavní pracovní poměr (zaměstnavatel A), ale nastupuji na dva roky na rodičovskou dovolenou souběžně s manželkou. Během této doby budu pomáhat ženě a zároveň bych chtěl také nějakou dobu pracovat, ale u jiného zaměstnavatele (zaměstnavatel B).

Je pro otce možné po dobu RD pracovat i na HPP jinde, než u původního zaměstnavatele? Pokud by šlo o HPP, vím o podmínce jiného předmětu činnosti - stačí, pokud obě firmy A a B nejsou konkurenty? Nebo nesmí mít ani stejný předmět činnosti, např. "výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" i když podnikají v jiných oblastech a nijak si nekonkurují?

Z pohledu daní je to potom tak, že i když nastoupím do jiného HPP, tak SP a ZP by za mě po dobu rodičovské dál platil stát? Musím v takovém případě něco oznamovat jednomu ze zaměstnavatelů (A nebo B), nebo pro ně se nic nemění a tato skutečnost pro ně není podstatná?

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
zákoník práce nyní nerozlišuje pojmy jako hlavní a vedlejší pracovní poměr a zároveň nijak nezakazuje mít uzavřeno několik pracovních smluv pro různé zaměstnavatele, jen je zaměstnanec povinen plnit své závazky z těchto smluv. Jestliže ale u jednoho zaměstnavatele budete čerpat rodičovskou dovolenou, nemusíte zde chodit do práce a můžete tak být schopen plnit závazky u nějakého jiného. Původnímu zaměstnavateli ani není třeba tuto skutečnost oznámit, konflikt se zákoníkem práce v otázce povinností zaměstnance by mohl nastat pouze v případě, že byste chtěl vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s hlavním předmětem činnosti Vašeho zaměstnavatele. V takovém případě byste k výkonu takové výdělečné činnosti potřeboval souhlas svého zaměstnavatele. Není ale podstatné, jaké jsou předměty činnosti zaměstnavatelů A a B, ale to, co byste dělal konkrétně Vy. Extrémně zjednodušeně si to lze představit takto: Pracujete jako účetní u výrobce cukrovinek. Chcete jít pracovat jako účetní u jiného výrobce cukrovinek. V tomto případě konflikt nenastává, protože Vaší výdělečnou činností bude účetní činnost, souhlas nepotřebujete. Nicméně souhlas byste potřeboval, kdybyste sám (například jako OSVČ) chtěl při zachování původního pracovního poměru vyrábět cukroví, případně také, kdybyste pro jiného zaměstnavatele nastoupil jako cukrář. Je ovšem nutno vědět, že porušení této povinnosti zákoníku práce definitivně stejně může rozhodnout až soud v případném sporu. Další věcí, kterou je třeba prověřit, je Vaše pracovní smlouva, zda v ní není sjednána konkurenční doložka (samozřejmě legálně sjednána). Domnívá se tedy, že pokud je Vaše konkrétní činnost odlišná od předmětu podnikání zaměstnavatele, tak mu o své druhé práci vůbec nemusíte ani nic sdělovat.
Budete muset pouze u svého nového zaměstnavatele sdělit skutečnost, že máte jinde trvající pracovní poměr, protože nebudete schopen odevzdat personalistovi potvrzení o zaměstnání (dříve "zápočtový list"), protože to se vystavuje až po skončení pracovního poměru. Stejně tak můžete mít jen u jednoho ze zaměstnavatelů podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, takže u druhého se Vám bude daň strhávat v zálohách a k definitivnímu přepočítání daní dojde až po ukončení kalendářního roku v daňovém přiznání, které si budete pravděpodobně sám podávat. Teprve v tomto daňovém přiznání dojde k odečtu daňové slevy na poplatníka, na vyživované dítě a případně na vyživovanou manželku.
Pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění se odvádí tam, kde vzniká příjem, takže to budete mít odvedeno standardně z příjmu jako u každého jiného zaměstnání. Je možné, aby bylo za poplatníka odváděno částečně jako za státního pojištěnce a částečně z jeho příjmu. Toto je ale starost zaměstnavatele, to bude zpracovávat a odvádět z Vaší mzdy on.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: přivýdělek na rodičovské dovolené

19.11.2017

Dobrý den,

v současné době jsem na rodičovské dovolené s půlročním dítětem a pobírám rodičovský příspěvek. Můj stávající zaměstnavatel, u kterého mám smlouvu na dobu neurčitou, mi nabídl přivýdělek. Rád by se mnou uzavřel další smlouvu na jinou činnost, HPP, na zkrácený úvazek. Je možné v mé situaci takovou smlouvu podepsat?

Velmi děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v době rodičovské dovolené můžete uzavřít další pracovní poměr i některou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr za níže uvedených podmínek. Jestliže jste na rodičovské dovolené, pak můžete pro svého zaměstnavatele pracovat pouze na jiný druh práce, než jste pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou. Zákoník práce totiž nepřipouští u téhož zaměstnavatele výkon prací stejného druhu na základě jiného pracovněprávního vztahu (§ 34b odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění). Takže, pokud se jedná o jinou práci na jinou smlouvu, pak další práci pro zaměstnavatele vykonávat můžete.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost po dobu rodičovské dovolené

13.11.2017

dobrý den,
mám dotaz ohledně - práce při rodičovské dovolené. Současný zaměstnavatel se mi ozval, s nabídkou práce. Než k nim půjdu vyjednávat "podmínky" tak bych chtěla být maximálně informovaná.
Mateřskou dovolenou mám nahlášenou do června 2019. A nechtěla bych ji rušit. můj dotaz zní takto. jak mám postupovat, mám mít klasickou smlouvu, nebo musím mít dohodu. a co jiného bych si případně měla ohlídat. Práce bude na 90% z domova.
předem děkuji za jasné vysvětlení

Vážená paní,
spolupráce se zaměstnavatelem během rodičovské dovolené je vhodný způsob, jak neztratit kontakt se zaměstnavatelem, prací a kolegy. Jistě usnadní nástup do práce po rodičovské dovolené.
Práci lze vykonávat na základě původní pracovní smlouvy, tj. zpravidla na kratší pracovní dobu. V tomto případě ale matka nečerpá rodičovskou dovolenou a ani není v ochranné době, tj. chráněna před výpovědí.

Zaměstnavatelé však často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.

Dohoda o provedení práce
Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, je omezen na maximálně 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec vykonává pro jednoho zaměstnavatele práci na základě dvou a více dohod o provedení práce, doby práce se sčítají. Horní hranice mzdy není omezená.
V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Dohoda musí být uzavřena písemně. Z odměny na základě dohody se odvádí daň z příjmu. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění z odměn do výše 10 000 Kč měsíčně (u jednoho zaměstnavatele). Rodič tak může pracovat s těmito příjmy pro více zaměstnavatelů. Sraženou daň z příjmu si může zaměstnanec v rámci ročního daňového přiznání nárokovat zpět, má-li za rok nízké příjmy. Zaměstnavatel mu na požádání vydá vyplněný formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohody o provedení práce.“ Je-li hrubá odměna vyšší než 10 000 Kč měsíčně, odvádí se i pojistné na zdravotní a sociální pojištění stejně jako u pracovního poměru.
Dohoda o provedení práce a daň z příjmu
Jestliže rodič pracuje převážně na základě dohod o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, může být jeho postup z pohledu odvodu daně z příjmu následující:
1) Rodič nepodepíše „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“:
Zaměstnavatel srazí z odměn daň 15 %. Rodič tyto příjmy nemusí nikde uvádět. V případě, že rodič příjmy uvede v daňovém přiznání a má během roku nízké příjmy, získá zpět sraženou 15% daň z příjmu. Zaměstnavatel mu po skončení kalendářního roku na požádání vydá formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce“. Toto potvrzení je povinnou přílohou daňového přiznání.
2) Rodič podepíše formulář „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“:
Zaměstnavatel odvede z odměny 15% daň z příjmů a sníží ji o měsíční na slevu na dani pro poplatníka, tj. maximálně ve výši 2070 Kč měsíčně. Po konci roku vydá zaměstnavatel rodiči „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce“ a rodič zahrne odměny do svého ročního daňového přiznání. Tento postup je výhodný, pokud má rodič více zaměstnavatelů s příjmy do 10 000 Kč.
Jestliže má rodič pouze příjmy na dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, pak do celkového ročního příjmu cca 165 600 Kč neodvádí žádnou daň z příjmů, pokud postupuje výše uvedeným způsobem.
Podle mého názoru dohoda o provedení práce je nejvhodnější způsob spolupráce zaměstnance a zaměstnavatele po dobu rodičovské dovolené.

Dohoda o pracovní činnosti
Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít pouze tehdy, pokud rozsah práce nepřekročí v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (poloviční úvazek – 20 hodin týdně). Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Je stanovena povinná písemná forma dohody. Z této dohody se kromě daně z příjmů odvádí i pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení stejně jako u pracovního poměru. Pojistné na zdravotní a sociální pojištění se neodvádí, jestliže měsíční příjem je nižší než 2500 Kč.

Pravidla pro obě dohody
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.
Na práci konanou na základě obou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se použije úprava pro výkon práce v pracovním poměru. To však neplatí pro právní úpravu týkající se především:
• odstupného (nárok nevzniká);
• pracovní doby a doby odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích;
• skončení pracovního poměru (dohody mají vlastní právní úpravu jejich skončení);
• odměňování (tj. nevzniká nárok na příplatky, avšak pravidla ohledně minimální mzdy platí i zde);
• cestovní náhrady (zaměstnavatel není povinen hradit cestovní náklady).
Při práci na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti není zaměstnavatel povinen rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu. Nárok na dovolenou a na náhradu mzdy po dobu jiných důležitých osobních překážek (např. doprovod dítěte k lékaři) sice nevzniká, ale je možné je v dohodě sjednat, popř. tak může stanovit zaměstnavatel vnitřním předpisem.
Zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit
a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni;
b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně;
c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží. To znamená, že dohoda je nadále platná.

Informace
www.jakpodnikat.cz, www.vyplata.cz
Právní přepisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek na RD

10.11.2017

Dobrý den,
jsem na RD a mám u současného zaměstnavatele uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. Teď mám možnost začít pracovat u jiného zaměstnavatele (jiný obor než ten původní) na smlouvu nebo dohodu o PČ. Vím, že o rodičovský příspěvek nepřijdu. Nevím však, jak je to se zánikem rodičovské dovolené. Kdybych tuto druhou práci ve zkušební době skončila, platí za mě dál pojistné stát a rodičovská mi pokračuje dál? K původnímu zaměstnavateli se budu vracet až v říjnu 2018 a o této druhé práci mu říkat nechci.

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel maximálně do 3let věku dítěte. Tu čerpáte a budete i nadále čerpat u svého zaměstnavatele, kde máte uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou.
V době čerpání RD si můžete přivydělávat neomezeně a můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Pokud pracovní poměr ukončíte např. ve zkušební době, nic se neděje. Jak jsem psala výše, u původního zaměstnavatele čerpáte i nadále RD a zdravotní pojištění za Vás platí stát.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: SVČ během mateřské a rodičovské dovolené

04.11.2017

Dobry den. Muzu na materske (po sestinedeli) zacit pracovat pro sveho zamestnavatele na zivnostensky list a vykonavat stejnou cinnost ,kterou jsem pro nej delala pred nastupem na materskou? Pred nastupem jsem byla klasicky zamestnanec s hlavnim pracovnim pomerem. Nebo je zde omezeni a musim i v pripade osvc pro nej vykonavat jinou cinnost? A je pak pripadne nejake omezeni na rodicovske? Nebo zde uz je to jedno a na rodicovske muzu jako osvc pro sveho zamestnavatele delat stejnou praci jako pred matrskou?dekuji predem za radu

Dobrý den,
během mateřské a rodičovské dovolené můžete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
Pokud se bude jednat o výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Vašeho zaměstnavatele, lze tuto činnost vykonávat jen s jeho předchozím písemným souhlasem (§ 304 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny (§ 34b odst. 2 zákoníku práce), tj. u téhož zaměstnavatele nemůžete při čerpání rodičovské dovolené vykonávat tutéž práci na základě dalšího pracovního poměru či některé z dohod (o pracovní činnosti či provedení práce). Toto omezení pro samostatnou výdělečnou činnost neplatí.
Při výkonu téže práce na základě živnostenského listu ale pozor na tzv. švarcsystém – výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah je považováno za nelegální práci (§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, v platném znění). Výkon nelegální práce je stíhán citelnými pokutami.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost po dobu mateřské dovolené

03.11.2017

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda pokud převezmu dítě do péče pouze na měsíc, zda mi PPM bude vyplácena pouze po tu dobu a poté bude opět psána na manželku?
Je možné si při pobírání PPM přivydělávat jako OSVČ, pokud PPM je čerpána z pojištění u zaměstnavatele?
Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak. U muže se přitom platí další podmínka, a to že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
Po dobu čerpání mateřské dovolené není dovoleno vykonávat zaměstnání, ve kterém se mateřská dovolená čerpá.
Peněžitá pomoc v mateřství nenáleží za období, kdy je vykonáváno zaměstnání, ze kterého je dávka poskytována. Poskytování peněžité pomoci v mateřství však nebrání výkon práce v jiném zaměstnání, tj. na jinou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, popř. být samostatně výdělečně.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.