Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Přivýdělek na RD na pracovní smlouvu

17.08.2018

Dobrý den, jsem stále na rodičovské dovolené a vyskytla se příležitost si přivydělat. Nabízejí mi klasickou pracovní smlouvu (od jiného zaměstnavatele). Je možné mít klasickou pracovní smlouvu (ne dohodu)? Mám nárok na dovolenou na zotavenou plynoucí z této pracovní smlouvy nebo při pobírání rodičovského příspěvku toto není možné?
Děkuji

Dobrý den.

Při rodičovské dovolené (RD) u jednoho zaměstnavatele můžete mít uzavřený pracovní poměr i u jiného zaměstnavatele. Může jít jak o dohodu o pracovní činnosti či o provedení práce, tak i o klasický pracovní poměr.
Jediné omezení nastává v případě, pokud by se jednalo o výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti nynějšího zaměstnavatele - v takovém případě by byl nutný jeho předchozí písemný souhlas (viz níže § 304 zákoníku práce).

Co se týče dovolené, jde o klasický pracovní poměr, i nárok na dovolenou tedy vzniká dle obecně platných pravidel v zákoníku práce, pobírání rodičovského příspěvku na to nemá vliv. Pokud odpracujete alespoň 21 dní, vznikne Vám nárok na dovolenou za odpracované dny ve výši 1/12 dovolené za každých odpracovaných 21 dní. Pokud odpracujete alespoň 60 dní, vznikne Vám nárok na poměrnou část dovolené (1/12 za každý celý kal. měsíc trvání prac. poměru), nebo nárok na celou dovolenou za rok (pokud u zaměstnavatele budete pracovat celý kal. rok).

§ 304
(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
(2) Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
(3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
§ 212
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
(2) Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

Dovolená za odpracované dny
§ 214
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Ustanovení § 212 odst. 1 věty druhé platí i zde.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek na RD

14.08.2018

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o rady ohledně přivýdělku na RD a jeho zdanění.

Mám smlouvu HPP na neurčito ale ráda bych si během RD přivydělávala u jiného zaměstnavatele. Mám ke svému stávajícímu zaměstnavateli nějakou oznamovací povinnost nebo mu další přivýdělek hlásit nemusím? Podával za mě daňové přiznání - musela bych si ho tedy podat sama? (V případě, že bych měsíčně vydělávala nižší částku, která by nepodléhala zdanění, je i tak nutné tento výdělek do daňového přiznání zahrnout?)

Vím, že je možné přivydělat si na RD neomezeně, jak je to ale s placením soc. a zdrav. poj.? V případě DPP a výdělku do 10.000,- bude pojištění platit stát, je to tak?

Předem moc děkuji za upřesnění a přeji hezký den.

Dobrý den,
během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele.
V případě, že budete mít více zaměstnavatelů, musíte si daňové přiznání podat sama.

Daň z výdělku platíte vždy a to 15%, je ale možné, že když u zaměstnavatele podepíšete prohlášení poplatníka /růžový papír/, bude Vám zaměstnavatel poskytovat slevu na poplatníka tj. 2070Kč, takže daň může být nulová, záleží na výši výdělku.
U DPP do výše 10000Kč za měsíc se pojištění neodvádí, stejně tak jako u DPČ s výdělkem do 2500Kč.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečená činnost na MD

12.08.2018

Dobry den,
14/8/2018 budu nastupovat na mateřskou dovolenou. Dosud jsem pracovala dlouhodobe na HPP tudiz na matersky prispevek budu mit narok. Dle dostupnych informaci vim, ze si mohu u stavajiciho zamestnavatele i pri materske privydelat (na jine DPP), co by me vsak zajimalo zda je vyse privydelku nejak omezena ? Popr. at si privydelam na DPP 5000,- nebo 20 000,- budu z DPP platit socialni i zdravotni i zalohu na dan (stejne odecty jako u HPP)? Dekuji za odpoved. Hezky den.

Dobrý den.
Při pobírání peněžité pomoci v mateřství můžete mít příjmy z jiného zaměstnání, než ze kterého Vám tato dávka náleží. U stávajícího zaměstnavatele si tedy můžete přivydělat na základě jiného pracovně právního vztahu s tím, že se musí jednat o práci jiného druhu. Dle § 34b odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění totiž zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Připomínám, že i v případě uzavření dohody o provedení práce musí být dodržena minimální mateřská dovolená v délce 14 týdnů s tím, že v době šesti týdnů po porodu nesmíte vykonávat práci, ani kdybyste s výkonem práce souhlasila. Výše přivýdělku není omezena. Výše uvedená pravidla platí i pro přivýdělek na rodičovské dovolené.
Z dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč se neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění, z příjmu přesahujícího 10 000 Kč se pojistné na zdravotní a sociální pojištění odvádí.
Co se týče daní, zde záleží i na tom, zda budete mít u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani.
Pokud budete mít příjem do 10 000 Kč a nebudete mít podepsané prohlášení k dani, srazí se daň ve výši 15%. Příjem se již nemusí uvádět v daňovém přiznání.
Pokud budete mít příjem do 10 000 Kč a podepíšete prohlášení k dani, pak bude odváděna 15 % daň zálohová a Vy můžete uplatnit slevy na dani a případně daňové zvýhodnění na vyživované děti. Prohlášení k dani lze mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.
Při příjmu přesahujícím 10 000 Kč bez podpisu prohlášení se bude příjem danit 15% zálohovou daní; připomínám, že z příjmu bude odváděno i pojistné; pokud podepíšete prohlášení, budete moci uplatnit slevy na dani a případné zvýhodnění na vyživované dítě.
Bližší informace naleznete např. v naší příručce „Nebojujte se zákony“ (str. 63), kterou si můžete zdarma stáhnout ve formátu pdf na našich webových stránkách.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: výdělečná činnost při pobírání peněžité pomoci v mateřství pro stejného zaměstnavatele.

31.07.2018

Dobrý den, chtěla bych u mateřské hned po 6ti nedělí pracovat u stejného zaměstnavatele na skrácený úvazek. Na DPP, nebo DPČ to bohužel nejde. Stačí změnit dodatek k pracovní smlouvě, kde se změní pozice a úvazek, nebo je nutné nastavit úplně novou smlouvu? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v průběhu mateřské dovolené nesmí rodič vykonávat tu práci, ze které čerpá mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství, nicméně může pro svého zaměstnavatele pracovat na základě jiné pracovní smlouvy,dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, přičemž druh práce musí být odlišný od druhu práce, který vykonává v původním pracovním poměru. Vzhledem k tomu, že se u Vás jedná o stejnou smlouvu, i když změněnou, nelze dodatek uzavřít,aniž byste ztratila nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Musela by to být jiná smlouva.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Příjem z dohod konaných mimo pracovní poměr

30.07.2018

Dobrý den, v současné době jsem na RD, dítěti je 6 měsíců. Máme hypotéku na byt. Rádi bychom si ale vzali ještě jednu hypotéku na dům. Proto potřebujeme vyšší příjem. Mám pár otázek:
1) počítá se do příjmu rodiny moje dohoda o pracovní činnosti? Předpokládám, že ano, takže
2) jak se to daní? Do dohody můžu mít napsáno 10.000 Kč měsíčně a nebudu odvádět vůbec nic anebo něco ano?
3) Kolik dohod mohu mít jak matka na RD na sebe napsaných, tj. kolik peněz si mohu vydělat, aniž bych to musela danit??? Budu-li mít na sebe napsané například 2 dohody o pracovní činnosti, tj. výdělek 20.000 Kč měsíčně, musím z toho něco odvádět?
4) Předpokládám, že v případě, že budu mít výdělek 15-20.000 Kč měsíčně, nemůže potom manžel na mne uplatňovat slevu na dani v práci, že ano?
5) dohody budu mít u jiných zaměstnavatelů než mám pracovní poměr- je to nějak omezeno? Musím vykonávat jinou činnost anebo mohu vykonávat stejnou činnost, jakou mám psanou u hlavního zaměstnavatele?

Ještě pro úplnost dodávám, že dítě bude v mé péči stále, budu pracovat z domova.
Moc děkuji za vyčerpávající odpověď

Dobrý den,
předpokládám, že Vám jde o to, zda se Váš příjem z nějaké dohody uzavřené mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) bude počítat do příjmů pro posouzení banky o Vaší bonitě pro přidělení úvěru. V tomto případě musím uvést, že je zcela na rozhodnutí banky, komu úvěr poskytne a je tak na jejich vnitřních podmínkách, jaké příjmy bude akceptovat a jaké nikoliv. Obecně pak (například pro posouzení nároku na nějakou sociální dávku) je třeba uvést, že se jakýkoliv takovýto příjem do příjmu společně posuzovaných osob započítává.
Domnívám se, že došlo k nějaké nepřesné informaci a směšujete povinnost odvádět daň z příjmu a povinnost odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Jestliže máte z výdělečné činnosti příjem, je třeba jej danit i v případě dohod uzavřených mimo pracovní poměr. Daň z příjmu je 15 % a je odváděna buď srážkovou daní a nebo zálohovou daní. Toto je již ale záležitost účetní u zaměstnavatele, pro kterého budete práci vykonávat.
Jiné je to u odvodů pojistných částek. U dohody o provedení práce s příjmem do 10000 Kč (včetně) není odváděno pojistné ani na zdravotní pojištění, ani na sociální pojištění. U dohody o pracovní činnosti nesmí v takovém případě překročit výdělek 2500 Kč. Dohod pro různé zaměstnavatele můžete mít uzavřeno neomezené množství, pokud své závazky zvládnete plnit bez problémů.
Jestliže v daném kalendářním roce vyděláte více než 68 000 Kč, nebude si již Váš manžel moci uplatnit daňovou slevu na nevýdělečnou manželku.
Jak již bylo uvedeno, počet dohodo není omezen, souhlas zaměstnavatele byste potřebovala pouze v případě, že by se Vaše nová výdělečná činnost shodovala s hlavním předmětem činnosti Vašeho zaměstnavatele. Není tedy důležité, co u svého základního zaměstnavatele děláte Vy, ale jaký předmět činnosti má ten samotný zaměstnavatel.
Hezký den

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost na RD a další PPM

28.07.2018

Dobrý den,
v září nastupuji RD s prvním dítětem (do jejích 3let), pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou. Zajímá mě, pokud bych si přivydělávala při RD (poloviční nebo částečný úvazek) u mého zaměstnavatele a do roka otěhotněla, jaká bude výše druhé mateřské? Bude stejná jako ta první (kdy jsem měla plný úvazek) nebo se počítá z toho částečného (a byla by tedy menší - v takovém případě nemá pro mě smysl si při RD přivydělávat)?
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele.

Jestliže budete mít stále stejného zaměstnavatele, pak podle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., platí: pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ /DVZ/ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. PPM tedy v žádném případě nebude nižší a bude se počítat jako u předešlého dítěte.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek na DPP u jiného zaměstnavatele v době šestinedělí

24.07.2018

Dobrý den, přečetla jsem si příručku "Nebojujte se zákony", konkrétně kapitolu č.11.
Píše se v ní hned v úvodním odstavci, že po uplynutí šestinedělí, je možné se vrátit do práce (konkrétně se mi jedná o DPP u jiného zaměstnavatele). Nikde na následujících stránkách jsem však nenašla limitaci práce v šestinedělí, dohodu jsem uzavřela dnem nástupu na mateřskou. Jsou pro DPP pro to nějaká omezení? Nerada bych kvůli tomu přišla o mateřskou u svého zaměstnavatele.
Děkuji

Dobrý den,

v právních kruzích se lze setkat s oběma názory - jak úplným zákazem práce v šestinedělí (pro tento závěr ale dle mého názoru není opora v zákoně), tak pouze se zákazem práce na smlouvu na pracovní poměr, ze kterého plyne peněžitá pomoc v mateřství (PPM).

Zde co jsem k tématu našla:
"Podle některých právních výkladů je nezbytné v zájmu ochrany zdraví ženy považovat za minimální dobu mateřské dovolené dobu 6 týdnů po porodu. Po tuto dobu nesmí zaměstnavatel umožnit zaměstnankyni výkon jakékoliv práce (práci v souladu s pracovní smlouvou ani jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, či práci pro jiného zaměstnavatele). Podle názoru odborníků z inspektorátu práce to však za určitých podmínek možné je. Odkazují na ustanovení § 195 odst. 5 zákoníku práce, kdy nesmí být mateřská dovolená v souvislosti s porodem nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. To se však týká jen pracovního poměru, z něhož je odvozena mateřská dovolená. Zákoník práce totiž neobsahuje výslovný zákaz vykonávat práci u daného zaměstnavatele na základě jiného pracovněprávního vztahu. Je dodáno, že se však nesmí jednat o stejný druh práce, který by jinak (nebýt mateřské dovolené) dotyčná vykonávala v pracovním poměru, neboť dle ustanovení § 34b odst. 2 zákoníku práce nesmí zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Zákoník práce pak ani výslovně nezakazuje ženám v šestinedělí vykonávat práci u jiného zaměstnavatele.
Ve všech shora uvedených případech si však musí zaměstnavatel uvědomit, že je v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. a zákoníku práce povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. S ohledem na zásadu smluvní volnosti je zaměstnávání žen v období šesti týdnů po porodu zpravidla přípustné, avšak nesmí se jednat o výkon práce na základě pracovního poměru, od kterého je odvozena mateřská dovolená, dále u stejného zaměstnavatele nemůže být se zaměstnankyní uzavřen pro stejný druh práce jiný pracovněprávní vztah, a dotyčná by měla být také zdravotně způsobilá k výkonu předmětné práce."

I podle tohoto se domnívám, že i při pobírání PPM můžete během šestinedělí vykonávat práci u jiného zaměstnavatele, pokud Vám to Váš zdravotní stav dovolí. O PPM byste přišla pouze v případě, že byste vykonávala práci, ze které Vám vznikl nárok na vyplácení PPM.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost a RP

17.07.2018

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.
Mam doma 3leteho syna a Rodičovskou mam na 4 roky.Byla mi přidána automaticky neměla jsem na výběr na jak dlouho si ji mužů určit.Naskytla se příležitost si prividelat ale pouze na smlouvu.Mužů byt zaměstnána na HPP a pobírat RD?A nebo si ji zrušit.Děkuji

Dobrý den,
při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.
Pokud tedy máte hlídání pro syna, klidně můžete jít pracovat.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.