Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Odstupné

12.04.2018

Dobrý den, ráda bych poprosila o radu v oblasti pracovně právních vztahů. V roce 2015 jsme nastoupila u stávajícího zaměstnavatele na rodičovskou dovolenou, nahlásila jsem si trvání do 3 let věku dítěte. V květnu 2016 jsem na naléhání zaměstnavatele začala pracovat na stejné pozici na zkrácený úvazek 9 hodin týdně /částečně home office a částečně na pracovišti/. Se zaměstnavatelem jsem podepsala dohodu o změně pracovní smlouvy s pracovním úvazkem 9 hodin týdně a mzdový výměr. S nadřízeným jsem byla domluvená, že na plný úvazek nastoupím až po skončení rodičovské dovolené - tedy ve 3 letech dítěte. Nyní, necelé 3 měsíce před tímto termínem, mi zaměstnavatel předal výpověď z pracovního poměru podle paragrafu 52, pism. c) ZP s tím, že došlo ke zrušení mé pozice /přestože ostatní kolegové na stejných pozicích nadále zůstávají/. Mám sice nárok na 3 měsíční odstupné, ale pouze ve výši mého výdělku za zkrácený úvazek. Mám nějakou možnost se bránit? Moc děkuji za Vaši odpověď. Petra H.

Dobrý den.
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí či dohodou z určitých, zákoníkem práce uvedených důvodů( např. nadbytečnost), náleží dle § 67 zákoníku práce odstupné ve výši:
- jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
- dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
- trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.
Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek v rozhodném období .
Rozhodné období je za obvyklých okolností vždy bezprostředně přecházející kalendářní čtvrtletí.
Do základu pro výpočet průměrného výdělku se zahrnují pouze ty částky, které jsou poskytovány za vykonanou práci.
Tedy i ve Vašem případě se bude odstupné jeho výše odvíjet od toho jaký průměrný měsíční výdělek (v předcházejícím čtvrtletí) jste měla. Tím,že jste podepsala dohodu o změně původní pracovní smlouvy a tím si zkrátila úvazek,jste se opravdu uvedla do nevýhodné pozice, zaměstnavatel je nyní vázán jen tím zkráceným úvazkem na kterém jste se dohodli v roce 2015.
Velkou šanci se úspěšně bránit sice nevidím,ale čistě teoreticky pokud Vás zaměstnavatel při sjednávání změny pracovní smlouvy uvedl v omyl,pak by dohoda o změně pracovní smlouvy teoreticky byla neplatná. O neplatnosti by však musel na Váš návrh rozhodnout soud. Velkou šanci na úspěch v takovémto sporu však za popsaných okolností nevidím.
Právní předpis : zák.262/2006 sb. Zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD, odstupné, podpora

06.03.2018

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o radu. 17. května 2018 budou synovi 3 roky, rodičovskou mám také na tři roky, tudíž mi bude končit. Mým problémem je, že jsem se během mateřské přestěhovala do jiného města a nemohu již dojíždět do stávajícího zaměstnání, mám dvě děti a tří-směnný provoz je nyní pro mne nemožný, a hlavně dost daleko na dojíždění a skloubení školy, školky a hlídání... Tudíž se do stávajícího zaměstnání již nechci vracet a chci si najít zaměstnání blíže bydliště. Jak mám postupovat, jak a kdy dát výpověď, abych nepřišla o prozatímní podporu, než si najdu novou práci. Jak skloubit ukončení rodičovské s výpovědí v práci, úřadem práce a hledáním nové práce. Budu moc vděčná za Vaši odpověď.

Dobrý den,
nejjednodušší bude, když si co nejdříve domluvíte se zaměstnavatelem schůzku a o všem ho budete informovat. Je možné, že zaměstnavatel přistoupí na ukončení pracovního poměru dohodou, tzn. spolu si určitě den, kdy pracovní poměr skončí. Nejpozději ale 18.5.2018, kdy byste měla do zaměstnání zpět nastoupit.
Pokud by zaměstnavatel s dohodou nesouhlasil, musela byste podat výpověď z pracovního poměru. Od následujícího měsíce ale běží dvouměsíční výpovědní lhůta a pracovní poměr končí až po jejím uplynutí. Tzn. jestliže dáte výpověď v březnu, tak od 1.4. do 31.5. běží výpovědní lhůta a pracovní poměr skončí 31.5.2018. Období od 18.5 do 31.5. byste musela buď chodit do zaměstnání, nebo se řádně omluvit, např. ošetřovačka na dítě, pracovní neschopnost…

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění, požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
K žádosti se přikládají další dokumenty: evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodné listy dětí apod.
Rozhodné období
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do čtyř let věku, resp. do 10 let věku v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.
Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti
Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání:
do 50 let věku pět měsíců,
od 50 do 55 let věku osm měsíců,
nad 55 let věku 11 měsíců.
Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí: první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně, další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně, zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.
Ve Vašem případě, pokud neodpracujete ani jeden den, bude podpora minimální.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Návrat do zaměstnání po RD

06.03.2018

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o rady ohledně nástupu do práce po 3-leté rodičovské dovolené.
Před nástupem na MD jsem pracovala na pozici účetní metodik (veřejný sektor), plný úvazek. V průběhu RD jsem se přestěhovala do jiného města. Nyní před koncem RD mi byla nabídnuta pozice majetkáře (tedy jiná pozice) na 60% úvazek - 2 dny v týdnu práce u zaměstanavatele, zbytek možnost z domu (tedy 1 den).
Podle mého názoru by mi ale měla být nabídnuta původní pracovní pozice, 100% úvazek - po mém odchodu na MD byly přijaty 2 zaměstnankyně, mou práci si rozděliliy. Mám tedy nárok na výpověď ze strany zaměstnavatele - 2měsíční výpovědní lhůta + 3měsíční odstupné? A má vůbec zaměstnavatel "právo" mi nabídnout pouze zkrácený pracovní úvazek místo původního plného?
Předem Vám děkuji za ochotu a za pomoc.

Dobrý den,
vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.

Píšete, že Vaši práci přebrali další zaměstnanci, nevím, jestli to bylo reorganizací, o které je možné dohledat záznam. Pokud tomu tak nebylo a zaměstnavatel na Vaši pozici přijal jiné zaměstnance /ne pouze jako Váš zástup za RD/není to Váš problém, a zaměstnavatel by Vám měl přidělit práci dle pracovní smlouvy. Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte. Se změnou pracovní doby i úvazku byste tedy musela souhlasit.
Zaměstnavatel se pak může snažit s Vámi ukončit pracovní poměr dohodou, s tím však Vy vůbec nemusíte souhlasit. Dohoda je o tom, že s tím souhlasí obě strany. V případě že nebude souhlasit, zaměstnavatel Vám může dát výpověď. Tu Vám může dát nejdříve první den po ukončení rodičovské dovolené. Pak začíná běžet výpovědní lhůta, začíná od prvního dne následujícího měsíce. Pracovní poměr pak skončí až po jejím uplynutí. V době po skončení RD až do konce výpovědní lhůty jste doma na překážkách na straně zaměstnavatele, placena 100%.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Návrat do zaměstnání po RD, úprava pracovní doby

23.02.2018

Dobrý den,
20.dubna mám nastoupit do práce do tříleté rodičovské dovolené.
Pro syna mám zajištěné pouze dopolední hlídání, chci tedy zaměstnavatele požádat o poloviční úvazek. Jak postupovat, pokud nebude souhlasit? Mám právo na odstupné?
Další přijatelná varianta je prodloužení smlouvy do doby, než budu mít zajištěnou školku. Jak postupovat, pokud zaměstnavatel nebude souhlasit s neplaceným volnem?
Ještě dodám, že plánujeme druhé dítě - je z nějakého důvodu výhodnější mít smlouvu u původního zaměstnavatele?
Poslední dotaz - lze si přivydělat a do jaké výše, pokud budu nahlášená jako osoba pečující o dítě.
dějuji

Dobrý den,
podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.

Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte. Zaměstnavatel se pravděpodobně bude snažit s Vámi ukončit pracovní poměr dohodou, s tím však Vy vůbec nemusíte souhlasit. Dohoda je o tom, že s tím souhlasí obě strany. V případě že nebude souhlasit, zaměstnavatel Vám může dát výpověď. Tu Vám může dát nejdříve první den po ukončení rodičovské dovolené. Pak začíná běžet výpovědní lhůta, začíná od prvního dne následujícího měsíce. Pracovní poměr pak skončí až po jejím uplynutí.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

V případě, že pro Vás zaměstnavatel bude mít vhodnou pracovní pozici a Vy přesto nebudete moc nastoupit, je na Vás ukončit pracovní poměr. V tomto případě Vám odstupné nenáleží. Ukončit pracovní poměr můžete dohodou, pokud na to zaměstnavatel nepřistoupí, budete muset dát výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Z tohoto důvodu je vhodné, informovat se u zaměstnavatele s předstihem, zda s Vaším návratem počítá a co Vám může nabídnout.

Další varianta, jak píšete je požádat zaměstnavatele o neplacené volno. S tímto zaměstnavatel nemusí souhlasit. V době neplaceného volna nejste nemocensky pojištěna, pokud by tedy Vaše těhotenství bylo rizikové, nenáleželo by Vám nemocenské. To by bylo možné až po ukončení neplaceného volna. Z tohoto důvodu se i doporučuje žádat o neplacené volno na kratší úseky.

V případě, že plánujete další dítě, je samozřejmě lepší, aby pracovní poměr trval, a Vy jste tak měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství a následně volbu výše rodičovského příspěvku.

Stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje 4 hodiny denně. Akorát pozor, za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Přivydělat si tedy nemůžete.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Návrat do zaměstnání, RP a návštěva MŠ

17.02.2018

Dobrý den,pobiram rodicovsky prispevek a of dvou let dcery bych chtela jit do prace.Mohu pobirat RP a zároveň chodi do prace,kdyz bud mit dceru v mateřské školce?A je u dvouleteho dítěte nějak omezena doba ve školce?

Dobrý den,
při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.
Pokud tedy dítěti bude více jak 2roky, můžete do práce a dítě může neomezeně navštěvovat MŠ, přesto Vám výplata RP bude i nadále náležet.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Ukončení pracovního poměru, těhotenství

11.02.2018

Dobrý den,
od května 2016 pracuji na dobu určitou, jako zástup za mateřskou a další rodičovskou dovolenou. Kolegyně, za níž jsem nastoupila, nyní oznámila, že k 26.2.2018 se do zaměstnání vrací. Pracovní smlouva mi tedy končí. Vzhledem k tomu, že jsem těhotná, chci se zeptat, zda je v mé situaci výhodnější přihlásit se jako nezaměstnaná na úřad práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo nastoupit na pracovní neschopnost (rizikové těhotenství). Děkuji.

Dobrý den,
o vystavení pracovní neschopnosti rozhoduje lékař, nemohu Vám tedy napsat, co je pro Vás výhodnější. Jen bych Vás chtěla upozornit, že PN Vám lékař může vystavit maximálně do 7 dní od ukončení pracovního poměru.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto: 1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Výše nemocenské je do 4. dne nic, od 4-15. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy od zaměstnavatele, od 15. -30. dne nemocenské ve výši 60% denního vyměřovacího základu, 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.
Nevím, jak dlouho bude trvat ještě Vaše těhotenství a zda budou shledány důvody k vystavení PN. Pokud PN bude vystavena, musíte počítat s tím, že se Vás bude týkat režim práce neschopných, tj. zejména budete omezena vycházkami.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Neplacené volno po RD, další těhotenství

08.02.2018

Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně nenavazující mateřské dovolené na dovolenou rodičovskou. Rodičovskou dovolenou mám do tří let dítěte, tj. do konce května 2018, rodičovský příspěvek mám již vyčerpaný, červen 2017. Začátkem roku jsem se byla domluvit se svým zaměstnavatelem, smlouvu mám na dobu neurčitou, ohledně nástupu do zaměstnání po skončení RD. Zaměstnavatel mi oznámil, že v současné době pro mě žádnou práci nemá a pokud se něco do konce května nezmění, budeme mi nabídnuto odstupné. Nyní jsem těhotná, cca 2 měsíce. Mezi koncem RD a začátkem MD by mi chyběly cca dva měsíce. Jak mám postupovat se zaměstnavatelem a na co mám nárok? Může mě propustit? Může se mi změnit výše PPM? Nebo mohla bych na toto období čerpat novou dovolenou, pokud mám na ni nárok?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
po ukončení rodičovské dovolené samozřejmě můžete nastoupit zpět do zaměstnání i v případě, že jste těhotná. Pokud to Váš zdravotní stav nedovolí, může Vám lékař vystavit pracovní neschopnost.
V případě, že nebude důvod vystavit PN a nastoupit do zaměstnání nechcete, můžete zaměstnavatele požádat o neplacené volno. V tomto Vám však zaměstnavatel nemusí vyhovět. Na čerpání dovolené za rok 2018 v tuto chvíli nemáte nárok, protože se rodičovská dovolená nepovažuje za odpracované dny, nevznikl vám tedy zatím na dovolenou nárok.
Zaměstnavatel s Vámi nemůže ukončit pracovní poměr, protože jste těhotná a proti výpovědi jste tak chráněná.

Jestliže budete mít stále stejného zaměstnavatele, pak podle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., platí: pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ /DVZ/ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. PPM tedy nebude nižší, než v prvním případě.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Úprava pracovní doby popř. ukončení pracovního poměru

06.02.2018

Dobrý den,
v září se mám po tříleté variantě rodičovské vracet na své původní místo učitelky na výtvarné výchovy na gymnáziu. Bohužel v mé situaci nelze skloubit práci s péčí o syna (dojíždění, vyzvedávání ze školky, atd.). Protože mám svou práci opravdu ráda, poprosila jsem již nyní zaměstnavatele o zkrácení pracovní doby o pár hodin. Učím EVV a zaměstnavatel mi řekl, že na těch pár hodin za mě nástup nemá (byla jsem jediná, kdo na škole výtvarku učil). Takže jsem se dostala do nemilé situace, budu nucena podat výpověď. Nerada bych ovšem na pracáku nakonec ještě k tomu dostala minimální podporu. Pokud bych uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru a uvedla vážný důvod ten, že mi zaměstnavatel odmítl zkrátit pracovní dobu a že se starám o dítě do čtyř let věku, mám nárok poté získat podporu vypočtenou z výši mé "původní" pozice pedagoga? Když nastoupím na ÚP ihned po skončení RP? Budu mít přeci počítaný rok za poslední dva roky náhradní doby z rodičáku. Nebo musím nějaký den odpracovat a pak teprve uzavřít dohodu? Nevím, jak by se toto dalo vůbec prakticky ve školství udělat, nějak mi nejde do hlavy, že bych učila v září byť jen týden:-D a pak by se studentům změnil kantor jen tak ihned? Prosím poraďte, jak postupovat v této situaci, když zaměstnavatel odmítá zkrátit pracovní dobu a přitom nechci zůstat na úřadu za minimum podpory. (Možná se situace ještě změní, ale čas letí, tak bych chtěla dopředu vědět, zdali mám nějakou naději). Velmi děkuji a přeji krásný den.

Dobrý den,
podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
Osobně nevidím ani jeden důvod, proč učitelce nevyhovět v kratší pracovní době. Výtvarná výchova se jistě nezařazuje do rozvrhu hodin na první hodinu a nemusí být ani mezi posledními. Doporučuji podat písemnou žádost o kratší pracovní dobu s odvoláním na § zákoníku práce a počkat na vyjádření zaměstnavatele /po písemné odpovědi se můžete více bránit, nenechat se odbýt slovním vyjádřením/. Myslím, že vážné důvody by zaměstnavatel u soudu neobhájil.
Další možnost, která mě napadá je přihlásit dítě k docházce do MŠ v místě výkonu práce. Je to asi složitější varianta, dojíždět ráno s dítětem a školka může mít v podmínkách, že bere jen spádové děti s trvalým bydlištěm, ale i v tom by zaměstnavatel mohl pomoc, kdyby stál o Váš návrat zpět.

Nárok na podporu má občan ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo potřebnou dobu pojištění získal prostřednictvím tzv. náhradních dob (pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, atd.)Doba, kterou jste čerpala rodičovskou dovolenou, se Vám počítá jako náhradní doba pojištění (§41 odst. 3 písm. c zákona o zaměstnanosti) a podpora bude minimální.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči:
• jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku - to by byl i Váš případ;
• který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
• jemuž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.
Možná by i toto šlo vyřešit tím, že učitelé začínají pracovat již v srpnu, tak RD ukončit tak, abyste mohla v srpnu na několik dní do práce nastoupit, a k poslednímu srpnu rozvázat pracovní poměr dohodu. Studentům by se pak neměnil vyučující po několika dnech.

Jestliže po ukončení RD neodpracujete ani jeden den, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti, která však bude minimální. Podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby první dva měsíce 4315 Kč, další dva měsíce 3452 Kč, a poslední měsíc 3164 Kč.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

RODIČE NA START! 2018

19. května, 14:00, park Na Pankráci
Chcete zkusit bosochodíčky, chůzi po skle nebo žhavých uhlíkách?
Zveme na benefiční běh a zábavné odpoledne pro celou rodinu 1km/5km/minitratě, pochod s dítětem v šátku, bosochodníky, chůze po skle i žhavém uhlí, kreativní dílničky a mnoho dalšího.


Na podporu bezplatné právní poradny APERIO.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.