Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Otcovství- kamarád

24.02.2018

Dobrý den,
budu svobodnou matkou, otcem dítěte, tedy spíše dárcem je kamarád.
Domluvili jsme se, že nebude zapsaný v rodném listě a nebude mít žádné povinnosti ani práva k dítěti.
Zajímalo by mě, zda je nějaký způsob jak právně ošetřit to, aby to tak zůstalo a měl jistotu i on, že z mé strany za pár let nedojde k tomu, že na něj budu mít nějaké vyživovací nároky a budu žádat o určení otcovství.
Děkuji.

Dobrý den.
Bohužel toto ošetřit předem nijak nelze .Pro podání žaloby o určení otcovství totiž není stanovena žádná lhůta, matka dítěte , dítě nebo muž který o sobě tvrdí,že je otec dítěte tak může učinit kdykoli. Má se za to,že je právem dítěte znát své rodiče a proto u určení otcovství, narozdíl od popření otcovství již určeného,lhůta pro podání žaloby o určení otcovství stanovena není.
Žádná dohoda,kde si předběžně stanovíte,že se nebudete nikdy v životě domáhat určení otcovství,anebo stanovení výživného, se obávám,že by neměla žádné právní následky, jelikož byste se takovouto dohodou ,vzdala za dítě jeho práv,nadto práv z nichž některá teprve vzniknou.
Tedy dárce,se nemůže před určením svého otcovství předem nijak chránit. A na druhou stranu,ani vy nemáte jistotu,že on sám si jednou vše nerozmyslí a nebude sám chtít svoje otcovství určit.
Jedinou šancí,jak se před dvěma výše uvedenými možnostmi,chránit je,že byste třeba časem našla partnera,který by se sám nechal zapsat do rodného listu dítěte,jako otec. Do té doby si budete muset s kamarádem a dárcem jen vzájemně důvěřovat.
Věřím,že to půjde a že to zvládnete.
Vážená paní situace do které se nyní s Vaším kamarádem dostáváte,je bohužel způsobena,tím,že v ČR zatím stále není dostatečně zákonem upraveno (a povoleno) umělé oplodnění single žen na základě žádosti a svobodné volby.Takové oplodnění sice není zákonem zakázáno,tedy podle zásady,co není zákonem zakázáno je povoleno,by mělo být toto oplodnění možné,ale zákon o specifických zdravotních službách ,podmiňuje provedení tohoto zákroku žádostí ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit společně.
Takže ženy jako Vy a muži,kteří jim jsou ochotni pomoci jsou bohužel vháněny a vháněni do podobných situací jakou popisujete v dotaze.
Držím palce Vám,kamarádovi i miminku.
Právní předpisy :
zák.89/2012 sb. Občanský zákoník

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Úprava styku dítěte s otcem, změna příjmení

23.02.2018

Dobry den, mám 5 měsíční dceru a s otcem dítka jsme se rozešli. Otec je uveden v rodném listě a take dcera nosí jeho příjmení. Byla jsem stále pod tlakem, bývalý partner pochází z rodiny, kde probíhalo domácí násilí z důvodu žárlivosti. Postupem času mi připominal jeho otce, začalo to tím, ze mi řekl, ze malou nechtěl, potom mi přiznal, ze na ni zarli a ze ani nevím jaké to je, když s ni tak hezky mluvím. Před rozchodem jsem se dozvěděla, ze užívá pervitin. Do toho chodí na psychiatrii a užívá take antidepresiva. Celou dobu si dcery nevsimal a od doby co jsem odešla, začal jevit zájem a co druhy den si ji chce brát. Mám strach. Samozřejmě mu v ničem nebranim, i když místo odpočinku sedim v kuchyni a hledim na hodiny. Dcera je kojena. Několikrát mi říkal, ze ji chce na noc, ze ji dá sunar, ale holcicka je na mě tolik vázána, ze by ji snad nezvládl ani uspat.. teď je dcera nachlazena a chtěl si pro ni přijít, napsala jsem mu, ze je nachlazena, tak ze nikam nepůjde a ze si za ni muže přijít ke mě domu, což si myslím ze je to jen z me dobre vůle. Odmítal a říkal, ze ho to nezajímá, ze ať je nachystana apod. Prý ať mu zkusím ještě tohle napsat, tak ze uvidím. Jednou mi řekl, ze mě o ni připraví. Nevím si rady, nevím jak dal. Nedělám mu žádný problém, bylo to poprvé, co jsem mu řekla, ze nikam nepůjde (ale mohl jít za ni ke mě domu). Vždy když si pro ni přišel, tak jsem mu s sebou pro ni dala zeleninový prikrm, ať s ni muže být o něco déle, jsem až dost tolerantní a vstřícná. Ob den si pro ni chodit mi přijde až moc, kdybych aspoň tak věděla, ze mu mužu 100% věřit, ale ten strach je hrozny. Taky jsem se chtěla zeptat, zda je možno dcerku přejmenovat. Nejhorší je, ze mu ani tolik nejde o dítě, jako o mě, ze to jsou vše jen naschvaly, abych s ni byla já co nejméně. Zarli na ni a bojím se kdy mu co preskoci. Nechci, aby ji nevidal, ale přece jen bych byla raději, kdyby ty návštěvy byly nějak dané a aby mi jen stále nevyhrozoval, jsem z toho cela špatná. Dneska byla konverzace z jeho strany dost sprostá a mám obavy... omlouvám se za dlouhý dotaz, mockrát děkuji za vás čas a odpověď!

Dobrý den,
z Vašeho dotazu mi nevyplývá, jestli máte soudně nějak stanoveno svěření dítěte do péče. Pokud ne, podejte návrh k soudu na svěření dcery do Vaší péče a otci dítěte bude umožněn styk s dítětem. Zároveň otci dítěte bude vyměřeno výživné na dítě, ale klidně byste mohla požádat i o výživné Vás, jako neprovdanou matku.
Dokud nemáte dítě svěřené do péče, máte na něj oba stejný nárok. Chápu, že dcerka je ještě maličká a hlavně, pokud kojíte, nepřipadá v úvahu nějaké přenocování mimo domov bez Vás. Tohle by měl otec dítěte pochopit.
Je moc dobře, že otci dítěte nechcete bránit ve styku s dítěte. Dítě má právo stýkat se s rodičem, který jej nemá v péči, stejně tak jako rodič, který nemá dítě v péči má právo stýkat se s dítětem.
Rodiče by měli mít na paměti zájem svého dítěte, a tím je bezesporu kontakt s oběma rodiči.
Jak je pro dítě kontakt s oběma rodiči důležitý je vidět např. z dokumentu „ 20 proseb dítěte“ (http://www.kdejsitato.cz/rozvod/20-proseb-ditete.html).

Co se týká komunikace, tak je zcela jasné, že by Vám nemělo být vyhrožováno, nadáváno. Je to ale vzájemné. Komunikovat spolu budete muset minimálně do zletilosti dítěte. Pokud byste měla pocit, že komunikace otec dítěte už je za hranou, neustále Vám vyhrožuje, obviňuje Vás, nadáví Vám, můžete celou situaci oznámit policii.

Změnu příjmení dítěte musí odsouhlasit otec dítěte, je to také ta nejjednodušší cesta, jak toto dosáhnout. Pak je možné podat na matriční úřad žádost v místě trvalého pobytu dítěte. Doklad o souhlasu druhého rodiče není třeba předkládat (tudíž se nevyžaduje souhlas druhého rodiče) pouze v extrémnějších případech, kdy by trvání na souhlasu druhého rodiče bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo by ochrana zájmů druhého rodiče byla v rozporu s dobrými mravy nebo základními zájmy nezletilého dítěte. Jde o případy taxativně vyjmenované v § 76 odst.4 zákona o matrikách, a to tehdy pokud druhý rodič zemřel, pokud byl druhý rodič zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo byl-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven, popřípadě pokud byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena. Doklad o poskytnutí souhlasu druhého rodiče se změnou příjmení dítěte dále není vyžadován, není-li známo místo trvalého pobytu tohoto druhého rodiče. Samotná žádost pak má řadu formálních náležitostí včetně náležitého zdůvodnění (musí být takové, aby z něho vyplynulo, že změna příjmení není v rozporu se zájmy nezletilého – v takovém případě se totiž změna příjmení nepovolí, i kdyby oba rodiče souhlasili) a řadu povinných dalších příloh. Není však předepsán žádný formulář.
Druhou cestou je žaloba na nahrazení souhlasu druhého rodiče se změnou příjmení podaná u příslušného soudu. Pokud otec dítěte jeví zájem o dítě, řádně na něj platí, myslím, že toto u soudu neprojde.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Rodičovská zodpovědnost

22.02.2018

Dobrý den , měla bych dotaz jsem rozvedená a mám děti ve své péči a chtěla bych se odstěhovat ale chci děti přihlásit na jinou školu ale prý musím mít souhlas druhého rodiče tak se ptám vás jestli mi můžete pomoci ? Bydlím sama z děti a nemůžu je přihlásit jinam proč je takovýhle zákon jsou na tom by ti ty matky nejvíce můžete mi prosím poradit i když děti mám ve své péči já proč je nemůžu přihlásit na jinou školu ? Děkuji za odpověď

Dobrý den,
i když je dítě svěřeno do péče jednomu z rodičů, oběma rodičům zůstává stejná rodičovská zodpovědnost, takže musí společně rozhodovat o všech zásadních záležitostech týkajících se dítěte, takovou záležitostí je i to, jakou školu bude dítě navštěvovat a vlastně i to, kde dítě bude bydlet. Nicméně nelze ale bránit matce v jejím dalším životě a nelze jí bránit, aby se v souladu s budováním pracovních příležitostí a lepšího života přestěhovala. Je zkrátka třeba najít rovnováhu mezi těmito protiklady a jediným rozumným řešením je dohoda rodičů tak, aby z toho profitovalo dítě. Pokud dohoda není v žádném případě možná, je možno podat k soudu žalobu, aby nahradil rozhodnutí druhého rodiče. Můžete se ale dostat do situace, že soud otázku nahrazení souhlasu se změnou školy odmítne řešit, protože se již dříve vyskytla rozhodnutí, která uvádí, že k zapsání dítěte do spádové školy podle místa trvalého pobytu dítěte není souhlas druhého z rodičů třeba. V každém případě ale, pokud půjdete s otcem dětí do ostrého soudního sporu, vztahy to pouze zhorší a je pravděpodobné, že to bude velmi v neprospěch dětí.
Hezký zbytek dne.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Vymáhání výživného

22.02.2018

Dobrý den,
mám jen dotaz zda pokračovat soudní cestou nebo to nemá cenu. Na rozhodnutí soudu je udáno, že otec platí dceři na stavební spoření roční částku 18000,-. a od tohoto tvrzení se i odvíjelo výživné. Nyní jsme s dcerou zjistily, že otec spoření neplatil.
Děkuji za radu
S pozdravem

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz do poradny.

Doporučovala bych Vám, abyste se nejdřív pokusily s otcem dcery dohodnout, upozornit, že dceři dluží částku ve výši…..Kč.
Pokud dohoda není možná, pak přikročte k soudnímu vymáhání plnění rozhodnutí soudu, popřípadě podáte nový návrh na určení výše výživného.

Mohou Vám s tím pomoci zde: www.VaseVyzivne.cz.

Jsou to peníze Vaší dcery, proto jejich vymáhání za to stojí. je však třeba osobní jednání ve věci. Takto na dálku, bez listinných podkladů, nemohu radit.

Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výživné

21.02.2018

Dobrý den, jsěm v začátku rozpadu manželstvi. Nevím si rady s uvedením příjmu manžela k řešení placeni alimentu. Je hlášeny na úřadu práce pět měsíců, takže pobírá peníze z UP. Jenže pracuje na černo , takže má k dobru nemalé peníze a navíc spolu máme čtyři byty , které pronajímáme a já se až teď dozvěděla , ze neplatí z najmu daně. Na dva byty je hypotéka a dva byty jsou zaplacené. Nevím co mám dělat. vše chodí na jeho účet nemam k ničemu přístup . Sama kvůli malému synovi pracuji na čtyři hodiny , peněz mám málo. Děkuji za odpověď a diskrétnost

Dobrý den,
v první řadě, pokud se budete s manželem chtít rozvést, bude nutno mít vyřešeny vztahy k dětem, včetně svěření do péče a výživného. Prvním krokem, který k tomuto ale má směřovat je dohoda rodičů. Navždy budete rodiči společného dítěte, navždy budete muset o zásadních záležitostech, které se ho budou týkat, rozhodovat společně a proto stojí za to hned na počátku dokázat v těchto otázkách spolupracovat a ne proti sobě hned bojovat.
Pokud by dohoda o péči a o výživném nebyla možná, musela byste u soudu argumentovat při obhajování nároku dětí na výživné životní úrovní manžela, jehož příjmy a život neodpovídají tomu, že by byl nezaměstnaný. Jistě by byl velmi nerad, kdyby skutečnosti, že pracuje "načerno" vyšli u soudu najevo. Po rozvodu bude nutno vyřešit vypořádání společného jmění manželů, je v podstatě nerozhodné, že nemáte nyní přístup k manželovým účtům, z právního hlediska, pokud nemáte nějakým způsobem upraveno manželské majetkové právo, tak veškeré příjmy spadají do společného jmění a po jeho zániku bude třeba majetek rozdělit.
S podzravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Opatrovník nezletilého v dědickém řízení

21.02.2018

Dobrý den
Zemřel otec rodiny a zůstaly dvě nezletilé děti a jejich matka. Pro projednávání pozůstalosti byli stanoveni dva poručníci. Není mi jasné jak to zafunguje při nějakém dalším právním případu. Jmenují se vždy pro každý případ (mohou být i jiní) a nebo zůstávají pořád ti samí.

Děkuji

Dobrý den,
Děkujeme za Váš dotaz do poradny.
Domnívám se, že nejde o poručenství, ale o opatrovnictví – opatrovníka (právní úpravu naleznete v občanském zákoníku) nebo o zvláštního opatrovníka, kdy pozůstalostní soud jmenuje nezletilému podle § 119 zákona o zvláštních řízeních soudních usnesením zvláštního opatrovníka (někoho z příbuzných, advokáta, OSPOD); přečtěte si řádně usnesení soudu. Určitě v něm naleznete i odpověď na Vaši otázku, zda se jedná o opatrovníka jen pro případ dědického řízení nebo i pro další právní jednání ve věci majetku nezletilých. Jedná se o velmi specifickou oblast práva, pro laika dosti složitou, proto jako další variantu doporučuji, abyste si usnesení soudu nechala vysvětlit přímo notářskou kanceláří, u které dědické řízení probíhá. Můžete tak učinit i elektronickou poštou.

Obecně k právní úpravě dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (naleznete např. na www.zakonyprolidi.cz)

Poručenství
Situace, kdy
• oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli,
• byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti,
• výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo
• nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu,
řeší občanský zákoník ustanovením poručníka, který bude nezletilé dítě
• vychovávat,
• zastupovat a
• spravovat jeho majetek místo rodičů.

Pokud soudem ustanovený poručník bude o dítě osobně pečovat a naplňovat všechny složky rodičovské odpovědnosti, nastupuje namísto rodičů téměř v celém rozsahu.
Jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem především toho, koho doporučili rodiče a pokud nebyl takto nikdo doporučen, má soud ustanovit poručníkem někoho z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobu. Poručníkem mohou být ustanoveni i manželé.
Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Práva a povinnosti poručníka
Na vztahy poručníka a dítěte se přiměřeně vztahují ustanovení o právech a povinnostech rodičů a dětí, funkce poručníka ale nezakládá poručníkovi vyživovací povinnost vůči dítěti. Poručník odpovídá soudu za řádné plnění funkce poručníka a podléhá jeho pravidelnému dozoru. Zejména je povinen podávat soudu zprávy o osobě poručence a předkládat účty ze správy jeho jmění. Soud však může poručníka zprostit této povinnosti, pokud výnosy nepřesahují náklady na výchovu a výživu poručence. Soud může také poručníkovi přiznat na jeho žádost přiměřenou odměnu ze jmění dítěte, pokud je správa jmění spojena se značnou námahou.
Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudem.
Pokud poručník nechce poručenství dále vykonávat, soud jej této funkce zprostí. Totéž platí, pokud se poručník stane pro výkon poručenství nezpůsobilý nebo porušuje svoje povinnosti, které jako poručník vůči dítěti má. V případě, že poručníky jsou manželé, kteří se hodlají rozvést, soud musí vždy posoudit, zda je v zájmu dítěte, aby tuto funkci vykonávali nadále oba rozvedení manželé. Pokud to není vhodné, soud jednoho z rozvádějících se manželů poručenství zprostí.
Je-li poručníkem člověk, který o dítě osobně pečuje tak, jako by mu bylo dítě svěřeno trvale do péče, náleží mu hmotné zabezpečení jako pěstounovi.
Pečuje-li poručník o dítě osobně spolu se svým manželem, použijí se ustanovení o poměru rodiče a jeho manžela k dítěti obdobně.

Je-li poručníkem člověk, který o dítě osobně pečuje, a péče o jmění dítěte je značně obtížná, zejména pro rozsáhlost či rozmanitost majetkového souboru, může poručník navrhnout, aby soud jmenoval pro správu jmění dítěte opatrovníka; součástí návrhu je soupis jmění dítěte ke dni podání návrhu.

Nebyl-li opatrovník pro správu jmění jmenován, použijí se ustanovení týkající se opatrovníka pro správu jmění obdobně pro poručníka, který pečuje o jmění dítěte, ledaže je v ustanoveních týkajících se poručníka stanoveno jinak.
Opatrovnictví dítěte
Opatrovník

Soud jmenuje dítěti opatrovníka, hrozí-li střet zájmů dítěte na straně jedné a jiné osoby na straně druhé, nehájí-li zákonný zástupce dostatečně zájmy dítěte, nebo je-li toho v zájmu dítěte zapotřebí z jiného důvodu, anebo stanoví-li tak zákon. Jmenovaný opatrovník má právo podat návrh na zahájení řízení vždy, je-li z hlediska zájmu dítěte zapotřebí, aby soud nebo jiný orgán veřejné moci v záležitosti dítěte rozhodl.
Pro opatrovnictví, opatrovníka a opatrovance platí ustanovení o poručenství, poručníkovi a poručenci přiměřeně.
V rozhodnutí o jmenování opatrovníkem soud uvede zejména, proč je opatrovník jmenován, zda a jak je omezena doba, po niž má funkci vykonávat, jaká jsou jeho práva a povinnosti, a to i ve vztahu k dalším osobám, zda k některému právnímu jednání potřebuje souhlas soudu, zda a jak podává zprávy soudu, zda má právo na náhradu všech nebo některých nákladů a právo na odměnu.

Dříve než opatrovník přistoupí v zastoupení dítěte k právnímu jednání, k jehož provedení byl jmenován, zjistí stanovisko rodiče, popřípadě poručníka, je-li to možné, i stanovisko dítěte, a je-li to vhodné, rovněž stanoviska dalších osob.
Opatrovníka, který nebyl jmenován jen k určitému právnímu jednání, zprostí soud jeho funkce i tehdy, netrvá-li již potřeba, která vedla k jeho jmenování.

Opatrovník pro správu jmění dítěte

V rozhodnutí o jmenování opatrovníkem pro správu jmění soud vymezí rozsah jmění, které bude tento opatrovník spravovat; rovněž zpravidla určí, jakým způsobem má s jednotlivými částmi jmění nakládat, popřípadě, jaký způsob nakládání se mu zakazuje.
Opatrovník pro správu jmění postupuje při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře a nesmí podstupovat nepřiměřená rizika.
Opatrovník pro správu jmění odpovídá za řádné plnění své funkce soudu a podléhá jeho stálému dozoru.

Pro právní jednání opatrovníka pro správu jmění platí ustanovení o tom, jak rodiče vykonávají správu jmění dítěte obdobně; soud určí, považuje-li to za potřebné, která právní jednání opatrovníka pro správu jmění musejí být schválena soudem.

Opatrovník pro správu jmění předkládá soudu pravidelně zprávy a účty ze správy jmění, a to vždy za dobu, jejíž délku soud stanoví; tato doba nesmí být delší než jeden rok.
Opatrovník pro správu jmění má právo odečíst si z výnosu jmění dítěte potřebné náklady souvisící se správou jmění dítěte. Nestačí-li výnos, může soud rozhodnout, že náklady budou uhrazeny z majetku.
Opatrovník pro správu jmění má právo na přiměřenou odměnu z výnosu jmění dítěte. Výši odměny a dobu, za kterou má být odměna opatrovníkovi pro správu jmění stanovena, určí soud s ohledem na povahu výnosu jmění dítěte.

.Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Informační povinnost

20.02.2018

Dobrý den,chtella bych moc poprosit o radu.zda ma otec povinnost informovat neprodleně matku o onemocnění jejich dítěte,když je zrovna na víkend u otce.aom tvrdí,že když je dítě zrovna u něj,že nemusí o onemocnění matku informovat. A ještě otázku,jestli běžně onemocnění dítěte je důvodem k vrácení od otce matce dříve,než je dáno soudem.mnohokrat Vám děkuji za Vaši odpověď a radu.

Dobrý den.
Rodiče mají tzv. informační povinnost, tj. jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů (§ 890 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
Při styku rodiče s dítětem je třeba zohlednit zejména zájem dítěte; ten by měli mít na paměti i rodiče a měli by se pokusit se na všech podstatných věcech souvisejících s dítětem dohodnout.
Rozsah informační povinnosti otce ohledně zdravotního stavu dítěte samozřejmě záleží na konkrétních okolnostech. Na místě je zapojit spíše selský rozum, než se pouštět do složitých interpretací daného ustanovení.
Otec je bezpochyby povinen informovat matku o závažném úrazu dítěte, pokud ale dítě začne 2 hodiny před ukončením styku mírně kašlat, postačí na tuto skutečnost matku upozornit při předání dítěte, pokud se rodiče nedohodnou jinak.
Běžné onemocnění dítěte není bez dalšího důvodem k předčasnému ukončení styku s druhým rodičem. I zde by však měl být zohledněn zájem dítěte – pokud chce nemocné dítě „k mamince“, je na místě zvážit, zda styk neukončit a nedohodnout se na náhradním termínu styku.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Dohoda o výchově a výživném mezi rodiči

19.02.2018

Dobrý den,
prosím o informaci, jaký je rozdíl mezi soudním rozhodnutím na základě dohody mezi rodiči nezletilé, které určuje pěči o nezletilé dítě a další podrobnosti a dohoudou podepsanou rodiči před notářem.
S bývalým parterem bychom se chtěli dohodnou ohledně péče o pětileté dítě a nechat povrdit soudem. Nyní bývalý partner přišel s tím, že stačí dohodu jen nechat podepsat před notářem a trvá na tom. Domluva s ním je někdy těžká. Je dost náladový a názory často mění. Má smysl přistoupit pouze na dohodu u notáře? Jaké jsou rozdíly, jakou mají váhu obě varianty a jak se v obou případech řeší to, když by se z nějaké strany dohoda porušovala?

Děkuji velmi za odpověď.

Vážená paní,

jedině soudně schválená dohoda má právní relevanci, je vynutitelná a je možné podat návrh na exekuci výživného. Dohoda s podpisy u notáře nemá právní vynutitelnost, nicméně můžete tuto dohodu podepsat a následně podat návrh k soudu, který bude obsahovat v podstatě to na čem jste se dohodli, ale nebude se jednat o schválení vaší dohody, ale o návrh na rozhodnutí soudu. Jinak řečeno pro rozhodnutí soudu může Vámi uzavřená dohoda sloužit jako dobrý podklad vaší vzájemné vůle.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017, využijte je ve svůj prospěch.
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.