Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Určení otcovství

24.11.2017

Dobrý den, chci se zeptat. Začatkem těhotenství jsme se rozešli ve zlem. Během těhotenství se vůbec o ditě nezajímal. Ted ma mala 3 měsice. Otec není v RL. Nezajimase. Ani nic jineho. Nelze sním komunikovat ani se nijak spojit. Podala jsem žalobu na uznaní otcovství a určení výživného.
Bojím se toho všeho. Mužu u soudu dodat že bych byla pro návrh o zákazu styku s dítětem z důvodu uplného nezajmu a žadne možné komunikacr sním?
Nebo se uplně vykašlat na něho a stáhnout žalobu? Bojím se dalšich problemu a dlouheho jednání. Mohu nějak ztáhnout žalobu?

Dobrý den.
Ve Vašem případě je otcovství určováno sporně tedy na základě žaloby na určení otcovství. V řízení soud zpravidla nařídí znalecký posudek testováním DNA a spolehlivost takových testů je téměř stoprocentní,tedy otec se určení svého otcovství nevyhne. S řízením o určení otcovství je spojeno rozhodování o svěření dítěte do péče, vzhledem k faktu,že otec o dítě nejeví dostatečný zájem,dítě nemá k otci citové vazby ,bude dítě svěřeno do péče Vás-matky a otci bude určeno (vyměřeno) výživné.
Otce lze zbavit práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, soud o tom může rozhodnout a platí,že aby byl rodič zbaven rodičovských práv, musela by být splněna podmínka, že svých práv dlouhodobě závažným způsobem zneužívá , nebo že o dítě dlouhodobě neprojevuje zájem. Vždy se bude posuzovat, zda zbavení rodičovských práv je v zájmu dítěte- v popsaném případě by podmínky mohly být splněny, otec se o dítě nezajímá,lze tedy dovodit,že zbavení je v zájmu dítěte,ale rozhodnutí soudu nikdy nelze předjímat.
Zbavení rodičovských práv nezbavuje povinnosti platit výživné. Nezbavuje ani povinnosti zaplatit výživné dlužné.
Žalobu/návrh na určení otcovství můžete vzít zpět(jednoduše,napíšete soudu,že návrh podaný dne toho a toho ve věci xy, pod č.j. berete z toho a toho důvodu zpět),ale domnívám se,že vzhledem k tomu ,že je právem dítěte,znát své rodiče ,tak pokud to uděláte podá pravděpodobně,tento návrh kolizní opatrovník dítěte,tedy orgán sociálně právní ochrany dětí, tzv. ospod obecně nazývaný „sociálka“. Tento orgán již o situaci Vašeho dítěte ví, jelikož už jste podala návrh na určení otcovství,tím jste zahájila řízení v němž je ospod kolizním opatrovníkem dítěte a musí jednat v zájmu toho dítěte.
Právní předpisy:
Zák. 292/2013 sb. o zvláštních řízeních soudních
Zák.89/2012 sb. občanský zákoník
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: nárok na styk s dcerou

23.11.2017

Dobrý den. Měla bych dotaz ohledně nezletilé dcery. Je jí 15 let. V rodném liště nemá uvedeného otce. V jejích 5 letech jsem se vdala. Nyní chci zažádat o rozvod. Manžel jí neosvojil ani neadoptoval. Nyní můj dotaz. Má manžel nějaký nárok dceru vídat. Nebo mám výhradní nárok na péči o její výchovu jen já. Dělá si nárok a nechce mi dovolit jí odstěhovat ke mně. Již bydlím se svým přítelem.

Dobrý den,
pokud není manžel zapsán v rodném listě dítěte, není z hlediska práva brán jako otec dítěte, nemá rodičovská práva ani povinnosti a tudíž nemůže Vaší dceři bránit, aby žila s Vámi. Ale pokud mají manžel i dcera k sobě vztah, rozhodně bych jim v setkávání nebránila.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Změna bydliště dítěte

22.11.2017

Dobrý den, mam stridavou peci na osmileteho syna.,Bydlime oba v Sokolove. Ja se chci s novým partnerem odstehovat do vedlejsi vesnice o 25 km dal a tak zmenit synovi skolu. Bývalý mi vyhrožuje policii a ze v žádném pripade nebude souhlasit. Tady jsem jen v podnajmu. Nevim co delat.

Dobrý den
Pokud se s otcem dítěte skutečně není možné na změně bydliště a školy dítěte dohodnout, pak Vám nezbude než se v uvedené věci obrátit na soud. Dle § 877 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění platí, že nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče. Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. Příslušným soudem je okresní soud dle trvalého bydliště dítěte.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Úprava styku rodiče s dítětem

22.11.2017

Dobrý den, přítel má z manželství dceru, nar. 2014, v letošním roce byli po delším jednání rozvedeni, dítě svěřeno do péče matky. Ospod byl již před rozvodem kontaktován s tím, že matka brání v kontaktu s dítětem, byla sepsána dohoda, kdy má přítel dítě každý lichý týden v měsíci. Tuto dohodu matka opakovaně porušuje, dítě je údajně nemocné, bez vědomí přítele se s dítětem přestěhovala do jiného města, čímž kontakt ještě ztížila. Domníváme se, že vzhledem k častému střídání partnerů a stěhování dochází k psychické újmě dítěte, které je jeví psychicky nevyrovnané azačíná mít i zdravotní potíže. Matka zatím nesdělila ani bydliště, ani ošetřujícícho lékaře nebo školku dítěte. Máme svědectví jiných osob o nevhodném prostředí, kam je dítě brán v nočních hodionách (bary, hospody), bydlení po pochybných ubytovnách. Z toho důvodu zvažujeme o žádosti o svěření dítěte do péče otce - má toto šanci v případě, že otec řádně splácí dluhy vzniklé za doby trvání manželství? Žijeme v menším nájmením bytě se společným dítětem (5m), děti by sice neměly vlastní pokoj, ale postele, místo na oblečení, hračky, prostor na hraní ano.
Velmi děkuji.

Dobrý den.
Nevím, zda dohoda s matkou dítěte je nebo není možná, v každém případě byste prostřednictvím OSPOD měli řešit porušování dohody, přestěhování, nesdělení údajů o dítěti a v rámci toho pak i řešit jinou možnou úpravy styku otce s dítětem a nebude-li zbytí, tak nakonec podání návrhu svěření dítěte do péče otce, kde by se v rámci soudního řízení řešilo mimo jiné, jaké podmínky má dítě vytvořeno u matky a jaké by mělo u otce.
V každém případě, dítě má právo na oba rodiče, zároveň rodičovskou odpovědnost mají rovněž oba rodiče. Rodiče by se měli oprostit od svého nevydařeného vztahu a vše by měli směřovat tak, aby jejich konání bylo v zájmu dítěte.
Pokuste se proto prostřednictvím OSPOD o novou dohodu. V případě, že se budete obracet na soud, můžete využít tzv. mediace, kdy k dohodě vás povede mediátor (viz web Okresní soud Nový Jičín nebo Most). Chápu však, že někdy dohoda není možná.
Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Společná domácnost nesezdaných partnerů

21.11.2017

Dobrý den,
zajímalo by mě, jaké mám práva jako partnerka a matka společného dítěte, nikoli manželka. Přítel mi řekl, ať si vyberu, jestli bude opravovat dům u rodičů pro nás všechny nebo pro sebe a dceru. (Zatím stále bydlíme u nich v jedné místnosti.) Takže podle mého chápání mi v podstatě vyhrožoval, že mi "sebere" dceru a já ať si klidně jdu. To znamená, že má dost jasno, že radši bude beze mě než aby bydlel jinde. Doufám, že tak daleko to nezajde. Taky mi vyčítá, že všechno platí. Ale já mám příjem jen 5000 Kč jako rodičovský příspěvek a on vydělává přes 20 000 čistého. Já jsem byla předtím nezaměstnaná (on mě živil), tudíž nemám práci, do které bych se vrátila. Dcera bude mít teprve 2 roky. Je zatím na mě hodně závislá, kojená, málo jí a pít taky nechce, stále má plínky, dost se všeho bojí, takže práci zatím hledat nechci. Na penězích jsme se dohodli, že bude platit on. Ale o peníze si musím vždy říct a on mi je dá - objednané balíčky zaplatí (oblečení pro nás, drogerie, boty, dárky na vánoce, narozeniny pro všechny, jídlo občas - to často nakupuje on), ale pak mi to vyčítá. Měla bych právo žádat o peníze na domácnost a dítě, třeba měsíčně nějakou částku - třeba i soudně?
Děkuji za odpověď

Dobrý den,
domnívám se, že Vaše současná situace pramení z nějakého aktuálního nepochopení se s partnerem a doufám, že vše brzo upravíte. Rozhodně si nemyslím, že by věci pomohlo soudně se domáhat nějakého plnění.
Z hlediska práva lze uvést pouze to, že otec dítěte, v případě nesezdaných rodičů, má kromě vyživovací povinnosti k dítěti, ještě vyživovací povinnost k matce tohoto dítěte a to po dobu dvou let. Neplnění vyživovací povinnosti lze v občanskoprávním řízení žalovat, ale ve Vámi uvedeném případě k plnění této vyživovací povinnosti dochází dobrovolně. Vyživovací povinnost k dítěti je podle všeho plněna také. Jak sama uvádíte, bydlení a nákupy otec dítěte platí, oblečení, hygienické potřeby, není vlastně co žalovat. Otázku, zda budou tyto náklady placeny tak, že Vám bude měsíčně svěřovat určitou částku k hospodaření a nebo, zda bude všechny věci konkrétně platit, musíte vyřešit mezi sebou, je třeba si sednout a určité věci, které v komunikaci skřípají, doladit a dohodnout režim. Pokud jako nesezdaní rodiče chcete tvořit společnou domácnost, musíte být schopni také vytvořit pravidla společné domácnosti a hrazení nákladů této domácnosti.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Péče o dítě

19.11.2017

Dobrý den, s partnerkou jsme se rozhodli založit rodinu. Jde o rozhodnutí spíše z rozumu, protože partnerce je 38 a mě 47 a ani jeden děti nemáme. Partnerka původně děti nechtěla, ale rozhodla se že mi vyhoví, protože pro mě je potomek životním cílem. Máme ale ústní dohodu, že po ukončení kojení se partnerka vrátí zpět do práce a o dítě se budu pak starat já. Zároveň jsme domluvení že v případě že se rozejdeme, zůstane dítě u mě. Chtěl bych se tedy zeptat, zda jde taková domluva ošetřit písemně a zda zákon takovou dohodu vůbec umožňuje.
Děkuji.

Dobrý den,
samozřejmě, že něco takového lze sepsat i do písemné dohody. Jen je třeba mít na paměti, že taková dohoda bude fungovat jen do té doby, dokud ji obě smluvní strany budou ochotny dodržovat. Existuje samozřejmě i možnost nechat si takovou dohodu rovnou schválit soudně, ale domnívám se, že to není na pořadu dne. Otázkou je, kdo z Vás se chce takovou dohodou více "jistit" a o čem vlastně. Pokud se Vám narodí dítě, budete již stále rodiči společného dítěte. Je také třeba počítat s tím, že, co si nyní zejména budoucí maminka představuje, že by pro ni bylo ideální v otázce péče o dítě, může být po té, co bude mít miminko pár týdnů doma, úplně jinak.
Fakt, že chcete být s potomkem na rodičovské dovolené, je již zcela běžný a v pořádku, nikde není stanoveno, že by se o dítě musela starat matka, pokud chce pokračovat v práci. Jen si rozvrhněte, zda péči převezmete ještě v době případného čerpání peněžité pomoci v mateřství či až po jejím dočerpání (v naší poradně bylo již opravdu mnohokrát zpracováno téma čerpání peněžité pomoci v mateřství otcem), abyste zbytečně o dávku nepřišli.
Otázku svěření dítěte do péče po teoretickém rozchodu můžete vyřešit třeba hned po narození ideálně tak, že si necháte schválit dohodu u soudu. V takovém případě, byste měl dítě v péči oficiálně administrativně Vy, i když fakticky by bylo v péči společné a po rozchodu by se tato otázka nemusela řešit. Nicméně to neznamená, že kdyby vůbec někdy k rozchodu došlo a praktická otázka by se musela opravdu řešit, nepodala by matka návrh k soudu na změnu takového rozhodnutí. Život je zkrátka nepřetržitý vývoj a nejde stanovit něco na věčné časy. Ostatně svěření dítěte do péče znamená fakticky opravdu jen to, s kým dítě bezprostředně více bydlí, kdo mu dává jíst, dělá s ním úkoly a podobně. Rodičovská práva a povinnosti (rodičovská zodpovědnost) zůstává u obou rodičů stále stejně silná a na všech podstatných záležitostech týkajících se dítěte se stejně budete muset podílet společně.
Věřím, že tyto otázky jsou stejně pouze teoretické, protože budete do budoucna spokojená rodina a Vy skvěle pečující tatínek.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Zápis rodičovství na matrice

18.11.2017

Dobry den,chtela bych se zeptat cekam miminko,ale ziju s pritelkyni je mozne na matrice zapsat na misto otce svoji pritelkyni?Nebo je to u nas v CR nemozne?Dekuji za odpoved...

Dobrý den,
Český právní řád neumožňuje zapsat narozenému dítěti do rodného listu dvě matky nebo dva otce. Dosud také není umožněno adoptovat dítě druhého z partnerů, i když takové návrhy na změnu zákona již dlouho jsou prostřednictvím legislativního procesu diskutovány. V nedávné době rozhodl Ústavní soud o jednom individuálním případu, kdy bylo odmítnuto soudem nižšího stupně zapsat dítěti do rodného listu dva otce, ale zde šlo o specifický příklad, kdy partneři ve státě, ve kterém je toto umožněno, vychovávali dvě děti, byli zapsáni oba do jejich rodného listu a protože jeden z otců byl státním příslušníkem ČR, tím pádem po něm děti měli také české občanství, snažil se domoci vydání českého rodného listu. Do toho však byl zapsán sám jako otec a kolonka druhá zůstala prázdná. Během několika soudních řízení bylo rozhodnuto o nutnosti akceptovat rodný list dítěte tak, jak byl vydán v druhém státě. Nicméně ani to zatím nepovede k situaci, ve které by bylo možno zapsat Vašemu dítěti do rodného listu dvě matky.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Styk dítěte s otcem

18.11.2017

Dobry den
chci se zeptat s byvalou partnerkou mame syna ktery se narodil 22.3.2015 a asi od pul roku jeho veku spolu nezijeme. Matka neustale brani v kontaktu a bojuje za to abych ze synem byl. Soucasna situace je takova ze jsem s nim liche patky od 14:30 do 18:30 a v zimnim case od 14:30 do 18:00 a sude soboty od 10:00 do 18:00. chtel bych moc byt s fandou uz i pres noc a o vanocich nebo silvestru. Dal jsem zadost na soud protoze s matkou neni rec a nereaguje na moje zadosti a k soudu jsem dal ze bych chtel viend jednou za 14 dni a poresit i prazdniny a vanocei sivestra ale u soudu me bylo receno ze si pro syna nejezdim pravidelne a ze pokud chci nejake soudni rozhodnuti tak me da to co uz mame v dohode ty casy a navic jakmile to vyda soudnim rozhodnutim a ja si neprijdu tak me bude pokutovat ze nejezdim a nezajima ji to ze jsem pracovne pryc ze jedine co me omluvi je lekar a tak at si rozmyslim co chci. Tim padem jsem byl nucen zadost na to ze chcy ze synem byt dele musel stahnout a uz nevim jak dal :( Po soude jsem voal na socialku a tam me rekla ze me nema jak pomoct v tom abych byl ze synem a at si to dam zase klidne na soud a zazadam treba o zmenu soudkyne. A tim rozhovor se socialkou byl u konce :( prosil jsem matku kolikrat ze mam dovolenou a ze ona jezdi pracovat do prahy kazdy tyden a ze bych byl rad s fandou nez aby ho dala do jesli ale moje zadosti uplne ignorovala a ignoruje cokoli ja chci nejak zmenit :( Asi jedina moznost je nasetrit na nejake super pravniky a zkusi to s nima a nebo to vzdat byt s fandou jen ty vymezene hodiny ktere jsou strasne malo :( a doufat ze az bude moct on sam si rict kde a jak dlouho chce byt ze on sam rekne ze chce byt s tatou dele....ale to je myslim az v deseti nebo jedenacti letech veku :( ach jo nevim co mam delat:( Jen jeste k tomu ze pokazde nejezdim pro syna ... jsem vojak a casto jsem na cviceni mimo domov, ale dam vzdy dopredu vedet matce a treba ji i prosim ze mam volno pred cvicenim jestli muzu byt ze synemm ale take marne :( Mate nejakou radu prosim?

Dobrý den,
ačkoliv jsou Vámi uváděná vyjádření soudkyně velmi sporná a podle mého názoru nepravdivá (nebyl byste pokutován za to, že jste nevyužil svého práva na styk se synem ze služebních důvodů), tak je nutno přiznat, že u rodičů, kteří v zaměstnání nemají pravidelný režim, je tento postup většinou uplatňován. Obvykle soud nechává styk s dítětem na okamžité dohodě rodičů, protože při stanovení pevných dní, které není možno využit, nic nenutí druhého rodiče, aby poskytl nějaký náhradní termín. Samozřejmě, že do budoucna nic nebrání tomu, abyste opět navrhoval změnu styku s dítětem, které bude starší a budete o něj moci pečovat i na delší dobu. Nyní však vidím jako aktuálně nejvíce průchozí řešení v dohodě s matkou, nejlépe za pomoci nějaké mediační služby nebo alespoň za účasti OSPODu.
Neuvádíte z jakého jste kraje či města, mohli byste se v budoucnu setkat i s postupem soudu, který je poněkud odlišný od dosud zaběhlé praxe. Někteří soudci již začali postupovat ve sporech o děti dle cochemské praxe, která se zaměřuje přísně na zájem dítěte a na specializované postupy všech zúčastněných, aby děti byly rozvodem rodičů zasaženy co možná nejméně a dopadlo to pro ně nejlépe jak lze. Informace můžete čerpat zejména na stránce http://cochem.cz/, i kdyby soud podle této praxe dosud nepostupoval, naleznete zde mnoho inspirativních informaci, jak co nejméně zatěžujícím způsobem vyřešit otázky společných dětí. Na stránce http://www.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=163&o=153&k=6632&d=353259 můžete nalézt tzv. rodičovský plán, který má rozcházejícím se rodičům pomoci uzavřít dohodu a vyhnout se tak spornému řízení, válce, která nebude ku prospěchu vůbec nikomu.
Domnívám se, že nejvíce pomůže, aby i matka pročetla všechny možné dostupné informace o této iniciativě, protože to obvykle má lepší dopad na případnou budoucí dohodu o dítěti, než silový soudní spor, byť s účastí drahého a schopného právníka se specializací na rodinné právo.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.