Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Snížení výživného na děti

15.12.2018

Dobrý den,
rád bych se zeptal na řešení svého problému.
Je mi 29 let, mám dvě děti, každé s jinou partnerkou. Mám 3 zapisy v rejstříku trestů takže práce se mi neshání úplňe nejlépe ale aktuálně jsem již delší dobu zaměstnán (3roky) se smlouvou na dobu neurčitou s platem cca 14500kč.
Na každě ze svých dětí platím alimenty 3000kč, oboum dětem jsou 4 roky.
Dále mám půjčku na uhrazení vzniklé škody při ujmě na zdraví a splácím 4000kč. Dále půjčku soukromé osobě 2000kč měs.Do toho paušál co potřebuji k práci a na bydlení s jídlo už mi nezbývá. Jinak pravidelně docházím na kontroly k probační (ještě 4 roky). A všechny dluhy i alimenty pravidelně platím.
Rád bych se zeptal jestli je možné že by mi soud alimenty na děti zmírnil. Popřípadě jak na to, a kolik by takový spor stál.
Moc děkuji

Dobrý den,
výše výživného na dítě se vždy určuje podle dvou základních kritérií – na jedné straně se jedná o schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného rodiče. Soud zjišťuje jeho majetkové poměry, a to nejen aktuální příjmy, ale i možnosti příjmů s ohledem na vzdělání, praxi a zdravotní stav (tj. jakých příjmů dosahují lidé pracující v daném oboru). Soud v této souvislosti taktéž zkoumá, zda se povinný rodič nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, zda nemá v dané oblasti nápadně malé příjmy atd. Dále by měl soud přihlížet k celkové majetkové situaci povinného, tzn. ke způsobu bydlení, vlastnictví nemovitostí, vlastnictví cenností, ale i třeba nákladnost každodenního života dané osoby. Soud bere do úvahy i majetek získaný děděním, darováním, v rámci restitucí apod. Ke zjištění skutečného majetkového stavu soud činí dotazy např. u finančního úřadu, soudů, stavebních spořitelen apod.
Na druhé straně musí soud dále zohledňovat odůvodněné potřeby dítěte (závisí zejména na jeho věku a zdravotním stavu a dalších skutečnostech souvisejících s dítětem). Soud může určit částku vyšší nebo i nižší, než je navrhovaná. Není stanovená žádná horní ani spodní hranice výše výživného. Dohodnou-li se rodiče na výši výživného, soud většinou jejich dohodu schválí.
Při výpočtu orientační výše výživného se základ bere čistý příjem povinného rodiče, bez jakýchkoliv dalších odpočtů, tedy bez zohlednění nákladů na domácnost, splátek úvěrů, hypoték, leasingů apod.
Doporučující tabulka pro určení výše výživného
věk dítěte výše výživného
v % z příjmu
do 5 let 11 až 15 %
od 6 do 9 let 13 až 17 %
od 10 do 14 let 15 až 19 %
od 15 do 17 let 16 až 22 %
nad 18 let 19 až 25 %
Tabulka má doporučující charakter, není závazná.

Nevím, z jakého výdělku soud vycházel, ale pokud byl stejný jako nyní, nepředpokládám, že by došlo ke snížení částky pro jednotlivé děti. Pokud příjmy výrazně poklesly, popř. Vám vznikla další vyživovací povinnost, můžete zkusit podat k soudu návrh na snížení výživného /výhodnější je dohoda s matkou dítěte o snížení částky, pokud to bude možné/. Návrh je osvobozen od soudního poplatku. Jde o to, že pokud u soudu neuspějete, může Vám dát soud k úhradě náklady na řízení, popř. i náklady na právníka, kterého by měly matky dětí.

Nevím, jak nyní žijete, kde bydlíte s kým atd., nemohu Vám tedy sdělit, jestli máte nárok na nějaké dávky či příspěvky. Odkážu Vás tedy na aplikaci „Sociální poradce“ na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce . Zde po vyplnění dotazníku, získáte přehled dávek, na které byste mohl mít nárok. Získáte zde i informace, kde se příslušná žádost podává a co k ní je třeba doložit.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Ukončení placení výživného na dítě

14.12.2018

dobrý den,prosím vás o radu.můj bývalý muž po 14ti letech po mě požadoval
papír kdy syn studoval aby jeho advokát zjistil do kdy byla jeho vyživovací
povinnost.pro informaci-syn studoval od 1.9.2014 do 30.6.2017 s tím že
závěrečnou zkoušku neudělal a dostal náhradní termín na červen 2018 kdy opět
neuspěl a kdy jsme zaslali e-mail p.řediteli s tím,že končí a nebude již
dělat další opravné zkoušky.mezitím syn vykonával občasné brigády a až
12.11.2018 nastoupil na hlavní pracovní poměr a je samostatně výdělečný.hned
na to jsem exmanželovi poslala SMS ať přestane posílat alimenty.Nyní mě
bývalý muž chce dát k soudu ,že jsem pobírala neoprávněně rok alimenty bude
požadovat jejich vrácení.....na internetu jsem četla,že jeho povinnost do
doby,(a to max.věku syna 26ti let )než začne sám vydělávat.
toto mě odpověděl můj bývalý mu:

Výživné je nárok, který musí být jako ostatní nároky prokázán. Je na synovi,
aby vzhledem k věku prokázal, že vyživovací povinnost stále trvá. Pokud syn
nebude dál studovat, končí vyživovací povinnost ukončením studia, případně
vykonáním opravné zkoušky či vyloučením ze studia. Od té chvíle je totiž syn
sám schopen se živit.

To potvrzení budu předávat právníkovi, spolu s ostatními doklady (např.
výpis z účtu) a on bude už vědět.
předem děkuji

Dobrý den,
nabytím zletilosti (v osmnácti letech) se mění žadatel výživného. Do té doby o výživné na nezletilé dítě žádal zákonný zástupce (obvykle druhý rodič). Po dosažení plnoletosti o výživné žádá samo dítě. To se v případě soudního řešení stává žalobcem, žalovaným pak je rodič, na němž je výživné požadováno – otec nebo matka.
Vyživovací povinnost rodičů k dítěti patří k nejdůležitějším povinnostem obou rodičů k dítěti. Vyživovací povinnost trvá až do doby, kdy jsou děti schopny samy se živit, což nemusí nutně znamenat dosažení zletilosti či hranice věku 26 – ti let. Vyživovací povinnosti rodičů k dětem trvá, pokud dítě i přes dosažení zletilosti, není schopno samo se živit (např. dítě soustavně se připravující na své budoucí povolání studiem na vysoké škole, jsou registrování na ÚP a zaměstnání si teprve hledají). Vždy je třeba posoudit, zda dítě hodlá své vzdělání dokončit, doplnit či prohloubit. Vyživovací povinnost rodičů dítěte zaniká např. uzavřením sňatku, kdy je tato vyživovací povinnost nahrazena vyživovací povinností mezi manžely.
Pokud se jednalo o nárazové a příležitostné brigády, nelze to považovat za schopnost dítěte se samo živit /alespoň ne zcela, záleží na výdělcích/. Schopnosti sám se živit dosáhl syn pravděpodobně v době, kdy uzavřel pracovní poměr.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Střídavá péče

14.12.2018

Dobry den, chci se zeptat ohledne stridave pece muj expritel me dal k soudu te mu nechci davat malou na vikendy je ji rok a kdyz jsme u nej naposled byli mala na sebe vylila kafe a on ji rekl ze si za to muze sama ze tam nema lezt jde mi o to jak mam postupovat v tomhle protoze uz nevim kudy kam a k tomu mi vyhrozuje jeho zena ktera o me rodine nevi vubec nic a plete se mu do vseho mohli by jste mi poradit? Dekuji a preju hezky den

Dobrý den,
předpokládám, že dceru máte svěřenou do své péče, a otci byl určen styk s dítětem a stanoveno výživné. Pokud i přes soudem stanovený styk s druhým rodičem mu dceru odmítáte dávat, porušuje tím rozsudek a to je důvod, otevřít nový soudní proces, což asi otec dítěte udělal.
Při rozhodování ve věcech dítěte má soud na zřeteli především zájem dítěte. Střídavá péče vždy klade vysoké nároky zejména na rodiče. Musí být schopni spolu komunikovat, dohodnout se na tom, jak bude péče o jejich dítě probíhat a jakým způsobem bude financována a samozřejmě mnoho dalších záležitostí.
Podmínky pro úspěšné zvládnutí střídavé péče /SP/
• Schopnost obou rodičů domluvit se na SP ve prospěch dítěte. Především chci zdůraznit prospěch dítěte. Dítě nesmí být nikdy prostředníkem k vyřešení konfliktů mezi otcem a matkou. Tyto konflikty mají být vyřešeny před tím, než se o SP jedná.
• Schopnost rodičů domluvit se na podobných výchovných principech, které budou uplatňovat při výchově. Pro dítě je totiž velmi matoucí to, když mu jeden z rodičů danou věc dovolí a druhý ne. Dítě by samozřejmě pak mohlo využívat ten výchovný princip, který mu vyhovuje, proti druhému rodiči.
• Neočerňovat jeden druhého před dítětem. Rodič má za úkol mluvit o druhém v dobrém. Má dítěti ozřejmit, z jakého důvodu se spolu rozvádějí a mluvit s dítětem o svých pocitech, svých přístupech k danému rozvodu. Často tento způsob komunikace vyplývá z celkového přístupu matky nebo otce k životu a z toho, jak umí správně tento rodič komunikovat. Případné konflikty si mají rodiče vyřešit sami, bez přítomnosti dítěte. Dítě samozřejmě častokrát vidí nebo slyší nebo vnímá, že se mezi rodiči něco děje. Mají ho pak o tom informovat, ale ne před jeho zraky neshodu řešit.
• Umět společně komunikovat o věcech, které se týkají dítěte. Stanovit si důležité prvky ve výchově, jak jsem již o nich mluvila a nebát se setkat se svým bývalým partnerem a mluvit o tom, co se týká dítěte. Předávat si zkušenosti s dítětem po 14denním pobytu
• Zachovávat podobné výchovné postupy a stereotypy pro dítě u matky i u otce. Shodnout se na nich společně. Samozřejmě vytýčit si ty nejzákladnější, které oba rodiče uplatňují na dítěti.
• Pravdivě informovat druhého rodiče o tom, co se stalo dítěti v době pobytu. Platí tady i vzájemná důvěra jednoho ke druhému. Pokud je dítě nemocné nebo se mu stane v době přítomnosti u otce, že dostane špatnou známku, jistě to není chyba otce, otec má o tom říct matce a informovat ji i o tom, co už udělali spolu s dítětem pro nápravu.
• Rodiče by měli být před dítětem pravdomluvní. Dítě velmi dobře pozná na rodiči, pokud pravdu překrucuje nebo ji neříká celou. Ostatně tak, jak si přeje rodič, aby bylo dítě pravdomluvné, tak si to stejně přeje i dítě a pravda většinou vyjde najevo.
• Rodiče by se měli navzájem tolerovat a respektovat. Vychází to jistě už ze zmiňované vzájemné komunikace rodičů.
• Rodiče by měli umět v době, kdy u nich dítě je, využít chvíle spolu s ním a starat se o něj, věnovat mu čas, užívat si to. V rámci SP si rodič může lépe rozdělit a naplánovat čas a může mít tak v době pobytu dítěte víc času pro něj. Další čas, kdy je dítě u druhého rodiče, může využít tento čas plně pro práci.
• Rodiče by neměli soutěžit o lásku dítěte. Myslím tím kupování drahých dárků proto, aby dítěti kompenzovali čas, který spolu stráví.
• O výchovných problémech by měl mluvit rodič nejprve s druhým rodičem. Podle toho, jak se rodiče shodnou na výchovném principu, má být o tom informováno dítě.
• Pokud žije rodič s jiným partnerem, nemá vnucovat dítěti hned postoje a názory tohoto partnera. Dítě se s ním musí nejdříve nenásilně seznámit. Je to však stále partner, pro kterého se rozhodl rodič, ne dítě.
• Důležitou roli hraje také to, jak umí rodič tuto celou situaci prezentovat příbuzným a jaký postoj příbuzní k této celé situaci mají. Příbuzní mají respektovat to, pro co se rozhodl rodič.
Podle již zmíněného je tedy jasné, že při tom, zda bude stanovena SP, hraje nejvýznamnější roli schopnost rodičů domluvit se na jednotlivých pravidlech, která budou dobré v první řadě pro dítě, ne pro rodiče samotné. Samozřejmě, že dalším pravidlem je také to, zda si dítě samo přeje žít s oběma rodiči i po rozvodu.
Otázka svěření dítěte do střídavé péče rodičů je nesmírně komplikovaná. V konečném rozhodování stejně vždy záleží na individuálním rozhodování soudce, kterému předchází komplikované dokazovaní a mnohdy i znalecké posudky psychologů týkající se jak dítěte, tak rodičů. Obvyklejší je, že se střídavá péče nařídí u rodičů, kteří jsou schopni se domluvit a střídavá péče tak bude dítěti ku prospěchu.

Rodiče by měli mít na paměti zájem svého dítěte, a tím je bezesporu kontakt s oběma rodiči.
Řešením je, že si jako rodiče oba uvědomíte, že jste sice jako partneři skončili, ale rodiče společných dětí budete stále a Vaším základním motivem musí být myšlenka, že děti za Vaše vzájemné odcizení nemohou a není možné, aby to jim kazilo život. Je třeba, abyste se oba pokusili odložit stranou Vaše porušené vztahy partnerské a soustředili se na roli rodičů. Doporučuji seznámit se s novým náhledem na řešení sporů o děti, který začíná v některých regionech být aplikován již i u soudu ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), který je zaměřen nikoliv na práva rodičů ale na práva a zájmy nezletilých dětí. Informace můžete čerpat zejména na stránce http://cochem.cz/, i když není ve Vašem kraji dle tohoto systému postupováno, naleznete zde mnoho inspirativních informaci, jak co nejméně zatěžujícím způsobem vyřešit otázky společných dětí. Na stránce http://www.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=163&o=153&k=6632&d=353259 můžete nalézt tzv. rodičovský plán, který má rodičům pomoci uzavřít dohodu a vyhnout se tak spornému řízení, válce, která nebude ku prospěchu vůbec nikomu. Doporučuji seznámit se s článkem http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/porozvodove-boje-kdyz-rodice-zapominaji-na-deti-136.html, kde jsou velmi podrobně zpracovány různé otázky související s rozchodem rodičů malých dětí včetně tzv. 20 proseb dítěte, které by všichni rozcházející se rodiče měli znát.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Rozvod manželství

13.12.2018

Dobrý den,
poprosila bych o zodopovězení dotazu týkajícího se rozvodu. Před 7 lety jsem se rozvedla s cizincem, z Pobřeží Slonoviny. Rozvod proběhl vzájemnou dohodou a naprosto bez problémů.Děti jsme neměly. Můj, nyní již, exmanžel se mnou poté vůbec nekomunikoval ani si nevyzvedl rozsudek soudu o rozvodu. Nyní po 7 letech mě kontaktoval a chce po mně kopii rozsudku soudu, že je rozvedený- důvod nechce uvést- ženit se prý nechce, a ten doklad potřebuje prostě jen tak.
Jenže já jsem dostala strach- nyní jsem podruhé vdaná, mám dítě, druhé dítě čekám a máme společně s manželem SJM a také nemovitosti a další majetek. Mám spokojený manželský rodinný život.
Mám obavy, že můj exmanžel chce zpochybnit a napadnout rozsudek o rozvodu- nejspíš mu hrozí ztráta trvalého pobytu v ČR a chce to řešit takto. Konkrétně se domnívám, že by se to pokoušel zpochybnit na základě toho, že moc dobře nevěděl co podepisuje- vše bylo v českém jazyce, který ovládá velmi málo.
Je to jako noční můra, představuji si ty nejhorší možné scénáře, že by se mu to třeba povedlo, tím pádem, by moje stávající manželství bylo určitě neplatné a současné SJM by utrpělo i tím, že můj exmanžel má spoustu dluhů- neustále cestoval, zdravotní pojištění a ostatní povinnosti neřešil. Já i můj současný manžel bychom museli ještě platit jeho dluhy.
Chci se tedy zeptat, zdali je to možné- nebo třeba existuje nějaká promlčecí doba od rozvodu, že už to teď zneplatnit nejde?
Má šanci se vůbec odvolávat na to, že nerozumněl tomu, co podepisuje?
Případně k čemu člověk vůbec potřebuje rozsudek o rozvodu, když se nechce ženit? Dá se to ještě nějak jinak využít?
Co by mi dalšího mohlo hrozit? A jak se mohu bránit?
Mám ten rozsudek mu vydat? Případně i kdyby chtěl, tak mu ho někde na soudě i vydají nebo ne?
Moc děkuji

Dobrý den, Vážená paní,
dle toho, co v dotaze uvádíte a dle mého právního názoru, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství zpochybnit nelze. Navíc uvádíte, že se jednalo o nesporný rozvod, tedy, že jste se na rozvodu dohodli. Máte pravdu, kopii rozsudku o rozvodu manželství exmanželovi na soudě za poplatek vydají. Exmanžel možná chce doložit dobu trvání manželství, tedy důvod pobytu v ČR.. Jinak pravomocný rozsudek o rozvodu manželství slouží k doložení rodinného stavu - rozvedený.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Určení otcovství - porod po rozvodu

11.12.2018

Dobrý den,
jsem rozvedená a s přítelem čekáme dítě. Mám obavu, aby termín narození dítěte (22. 6. 2019) nespadal do tzv. ochranné lhůty po rozvodu a tedy aby bývalý manžel nemusel být zapsán jako otec.
Termíny v rozvodovém řízení jsou následující:
Zahájení řízení: 29. 5. 2018
Vydání rozhodnutí: 27. 7. 2018
Datum pravomocného ukončení věci: 8. 8. 2018
Skončení věci: 27. 8. 2018

Pokud správně chápu, tak ochranná lhůta trvá 300 dní po zániku manželství, tedy v mém případě 300 dní po 27. 8. 2018 (nebo se počítá termín 8. 8. 2018?). Pokud platí termín 27. 8. 2018, tak doba 300 dní uplyne právě v den porodu, takže v případě porodu před termínem se dítě narodí v době ochranné lhůty.

Pokud by k této situaci došlo, lze nějak předejít tomu, aby byl v rodném listu zapsán bývalý manžel? Mám na mysli třeba podepsání prohlášení apod.?

Předem děkuji za odpověď,

Dobrý den,
§ 776 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění stanoví, že narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo, má se za to, že otcem je manžel matky. Rozhodné je datum právní moci rozhodnutí o rozvodu, tj.ve Vašem případě 8.8.2018.
Při porodu v termínu se tedy dítě narodí až po uplynutí 300 dnů ode dne rozvodu a bývalý manžel nebude zapsán do rodného listu jako otec dítěte.
Pokud by k porodu došlo dříve a dítě by se narodilo do 300 dnů ode dne zániku manželství, pak lze postupovat podle § 777 cit. předpisu, který situaci upravuje takto: Pokud se dítě narodí v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení manžela se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z účastníků. Příslušným soudem je okresní (v Praze obvodní) soud podle bydliště dítěte. Dojde-li k souhlasenému prohlášení, soud tuto skutečnost oznámí matrice. Uvedený postup ale nelze uplatnit u tzv. nascitura, tj. ještě nenarozeného dítěte. Z uvedeného vyplývá, že v rodném listě by byl uveden jako otec dítěte bývalý manžel, po narození dítěte by pak bylo třeba podat příslušný návrh k soudu a následně by byl údaj v matrice změněn.
Na závěr ještě doplňuji, že pokud byste se před porodem provdala za otce dítěte, pak by byl za otce od počátku považován on, neboť dle § 776 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., cit. předpisu, platí, že pokud se narodí dítě ženě znovu provdané, má se za to, že otcem je manžel pozdější, i když ještě neuplynula lhůta 300 dnů od zániku manželství.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výživné na zletilé dítě

10.12.2018

Dobrý den,

pokud bude zletilá dcera soudně žádat o zvýšení výživného (do 18. let byla v péči matky), musí požádat o stanovení výživného u obou rodičů nebo je na jejím rozhodnutí, zda bude výživné požadovat pouze od jednoho z nich? Jedna se mi o situaci, kdy zletilá dcera bydlí a stravuje se u matky a to je dle jejího názoru dostatečný a konečný příspěvek. Jinými slovy, pokud prohlásí, že s matkou je na výživném domluvena, případně ho nepožaduje, může žádat výživné pouze po otci?
Děkuji

Dobrý den,
vyživovací povinnost má být primárně plněna dobrovolně a na její výši je ideální se se svým dítětem dohodnout. Jde o Vaše dítě a o to, aby dítě mohlo stále studovat a připravovat se na své budoucí povolání. Pokud vyživovací povinnost není z nějakého důvodu plněna dobrovolně případně v odpovídající výši a zletilé dítě se rozhodně, že není zbytí a musí její plnění vymáhat soudně, je zcela na něm, zda podá žalobu pouze proti jednomu rodiči. Jak uvádíte, dcera se způsobem plnění vyživovací povinnosti od své matky souhlasí, jsou dohodnuty a není tedy důvod, aby žalobu proti matce podávala. Soud v řízení o rozhodování o existenci vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti a o její případné výši bude posuzovat životní úroveň obou rodičů, aby byla zachována zásada, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Nicméně se nestane, že by se soud vměšoval do plnění vyživovací povinnosti matky vůči zletilé dceři ani do její formy.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výživné na nezletilé dítě

10.12.2018

Dobrý den. OS zamítl navýšení výživného pro nezletilé dítě. Otec pracující 4 roky jako OSVČ předložil opět pouze daňové přiznání a soud vycházel z výpovědi otce, kdy otec uvedl opět "smyšlené" orientační příjmy. Toto soudu postačilo a více již nezkoumal skutečné příjmy otce. Přičemž otec uvedl měsíční výdaje vyšší, které neodpovídají jeho zmíněnému výdělku. Je v tomto prostor pro odvolání ke KS, ke zjištění skutečných příjmů otce?Co by měl otec předložit soudu, respektive z kterých "listin, podkladů" by soud mohl zjistit příjmy otce? Děkuji

Dobrý den,
co požaduje soud předložit jako důkazy nějakého tvrzení, co bude brát za relevantní a co nikoliv, to záleží vždy na konkrétních okolnostech případu a také samozřejmě na samotném soudci a jeho nezávislém rozhodování. Nelze tedy uvést, co by měl vše otec předložit jako doklad o svých příjmech. Prostor k odvolání v případě nepravomocného prvoinstančního rozhodnutí o výši výživného však samozřejmě je, soud má posuzovat nejen přiznané příjmy, ale celkovou životní úroveň povinného rodiče a tak lze poukazovat i na jiné skutečnosti, než je prostý deklarovaný příjem. Lze uvádět také způsob života povinného rodiče, věci, které si kupuje, na jakou dovolenou jezdí a další skutečnosti. I rozpor v příjmech a výdajích, nad kterým se prvoinstanční soud nijak nepozastavil, stojí za to uvést v odvolání.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Svěření dítěte do péče

10.12.2018

Dobrý den, mám dotaz ohledně svěření dítěte do péče, jsem těhotná a termín porodu mám v únoru 2019, s přítelem jsme se rozešli a chtěl by dítě do své péče, na matrice jsme nebyli a ex přítel nemá ani trvalé bydliště, chtěla jsem se zeptat jestli má na dítě vůbec nárok, aby mi ho nevzali. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v dotazu nepíšete, zda jste zletilá, budu tedy předpokládat, že ano. Každému musí být jasné, že po porodu dítě nejvíce potřebuje matku, která ho bude především kojit. Vy tedy musíte být v klidu, aby se Vám mléko tvořilo.
Pokud před porodem neučiníte spolu s otcem dítěte na matrice souhlasné prohlášení o jméně a otec nepřizná otcovství, nemá k němu po porodu žádná práva ani povinnosti. Po porodu může on, ale i Vy k soudu podat žalobu na určení otcovství. Pokud by se dokázalo, že je otcem dítěte, bude zapsán do rodného listu dítěte a získá k němu práva i povinnosti.
V tu chvíli by bylo vhodné podat k soudu návrh na svěření dítěte do Vaší péče, kde se stanoví otci výživné a jak bude probíhat kontakt s dítětem.
Otec dítěte má vyživovací povinnost nejen k dítěti, ale i k matce dítěte. Neprovdaná matka má dle občanského zákoníku právo na příspěvek na přiměřenou výživu po dobu dvou let a dále právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím od otce jejího dítěte. Zde nejde o výživné na to dítě, ale o výživné neprovdané matce. Pod pojem náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím se běžně řadí náklady na těhotenské šaty, obuv, zvláštní léky, náklady na pobyt v nemocnici a lékařský zákrok apod. Pod tento termín však nelze podřadit náklady, které matce vznikly při pořizování výbavičky dítěte, kočárku, postýlky, sedačky atd. Toto by bylo možno již považovat na náklady výživného na dítě.
V případě příspěvku na přiměřenou výživu matce zákon hovoří o lhůtě dvou let ode dne narození dítěte. Přiměřený příspěvek na výživu by měl soud individuálně určit tak, aby byly zajištěny všechny odůvodněné potřeby matky dítěte.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.