Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nárok na rodičovský příspěvek

16.12.2018

Dobrý den,
jsem provdaná za cizince, mimo EU. Před svatbou jsem pracovala v ČR, před rokem jsem se přestěhovala za manželem - mimo EU, země třetího světa. Otěhotněla jsem, v brzké době se chci navrátit do ČR, porodit v ČR a pobývat v zemi minimálně půl roku po porodu. V ČR mám trvalý pobyt, odvádím nějaké daně skrz DPP (pracovní poměr zanikl před odchodem do zahraničí). Mám přislíbenou práci v ČR po návratu, ale ještě není 100% jistá.
Můj dotaz zní, zda budu mít nárok na rodičovský příspěvek, když manžel pracuje v zahraničí mimo EU. V dané zemi nejsou žádné sociální dávky. Manžel bude v ČR částečně se mnou (může pracovat i na dálku), budeme vyřizovat přechodný pobyt, ale bude se pravidelně vracet do své země. Zajímalo by mě také, zda je nějaký rozdíl pro mě co se týče nároku na RP, když budu mít pracovní poměr X nebudu mít pracovní poměr v ČR (před porodem) a zda stále budu mít nárok na RP, pokud po určitém čase po porodu odjedu za manželem opět do zahraničí.

Moc děkuji za odpověď!

Dobrý den,
nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do čtyř let věku, které je nejmladší v rodině, a o tento příspěvek požádal na předepsaném tiskopisu u úřadu práce. Rodič žádající o rodičovský příspěvek a dítě zakládající nárok na tuto dávku (občané ČR, kteří nemigrovali v rámci EU) musejí pro přiznání rodičovského příspěvku splnit podmínku trvalého pobytu a bydliště v ČR. Bydlištěm se rozumí místo dlouhodobého faktického pobytu nebo místo, kde má osoba středisko svých zájmů, například kde vykonává výdělečnou činnost, plní povinnou školní docházku apod. Jestliže druhý rodič je občanem země mimo EU, neuplatní se pravidla určená evropskými předpisy. Nemělo by to tedy rodičovský příspěvek nijak ovlivnit. Jestliže ale přestanete splňovat podmínku pobytu v ČR, ztratíte na rodičovský příspěvek nárok.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek

15.12.2018

Dobry den, nemam slozity dotaz - ale vygooglila jsem ruzne odpovedi a jiz je to urgentni :-)
Mam RD do 29.6. 2019, synovi je 2,5 let. Prihlasila jsem ho do statni skolky (byl 4x dopoledne). Jsem v 5.mesici tehotenstvi (musim si zkratit rod.prispevek). TP 12.5.
Poradite, kolik dni v mesici muze syn chodit do skolky? Abych neprisla o RD.
Pripadne jak idealne zkratit soucasny RD - aby to ale neovlivnilo vysi MD a syn treba i mohl chodit do skolky bez omezeni..?
Napadlo me vybrat ted temer vse - par mesicu pred porodem nechat vyplacet treba 50,- kc, nechat syna ve skolce denne a nechat si tedy tech 50,-/měs.dobrovolne odebrat...
Rozumite, jak to myslim?
Moc dekuji,
Ps.výše HM pred nastupem na MD bylo cca 30.000 kč
Nyni beru 4300,- (tz.zbyva ca 25.800,- )

Dobrý den.
U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do mateřské školy či obdobného zařízení omezena. I v případě, že syn bude navštěvovat mateřskou školu celodenně, můžete tedy nadále pobírat rodičovský příspěvek.
Výše rodičovského příspěvku také nikterak neovlivňuje peněžitou pomoc v mateřství.
Za předpokladu, že máte uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou a nyní čerpáte rodičovskou dovolenou, Vám bude v souvislosti s narozením dalšího dítěte náležet peněžitá pomoc v mateřství , jejíž výše se bude odvíjet od stejného denního vyměřovacího základu, jako tomu bylo při čerpání předchozí peněžité pomoci v mateřství .
Rodičovský příspěvek byste měla dočerpat před nástupem na další peněžitou pomoc v mateřství. Výši rodičovského příspěvku můžete měnit jedenkrát ta 3 měsíce. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše.Bližší informace k rodičovskému příspěvku a příslušné tiskopisy naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2 nebo je obdržíte na příslušném kontaktním pracovišti státní sociální podpory.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Volba RP dle výše DVZ otce dítěte

14.12.2018

Dobrý den,
můžu si v roce 2019 upravit délku pobírání rodičovského příspěvku, když nemám nárok na PPM, nebo se mi automaticky stanoví délka na 4 roky?

Může dobu pobírání ovlivnit otec dítěte, popř. za jakých podmínek?

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší.

Pokud jste neměla nárok na PPM, dnem porodu začnete pobírat RP ve výši 7600Kč. Změnu RP můžete provádět každé 3měsíce. Pokud otcovi lze ke dni porodu dítětestanovit DVZ, můžete si zvolit výši RP dle jeho DVZ. K žádosti o RP doložíte potvrzení o výši DVZ, který mu potvrdí zaměstnavatel.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek - cizí prvek

13.12.2018

Dobrý den, chci se zeptat. Jsem těhotná a termín porodu mám v lednu 2019, měla jsem nastoupit na mateřskou,ale byla mi zamítnutá z důvodu skončení ochranné lhůty. Jsem vedená na úřadu práce a podpora mi skončila v listopadu 2018. Tedy bych měla od narození dítěte pobírat rodičovskou. Zajímá mě tedy,já v lednu nebudu mít žádný příjem a přítel pracuje v Německu, ale denně dojíždí domu takže je jako pendler. Jde o to,že mi řekli na úřadu,že budu muset pobírat Německý rodičák,co je na tom pravdy a proč? Dítě se narodí tady v Čr tak bych měla automaticky pobírat rodičovskou tady ne? A když bych pobírala Německý rodičák jak to je po 12 měsících,to bych musela do práce,nebo mě převedou do Čr na český úřad a pak bych pobírala zbytek tady? Vůbec tomu nerozumím. Děkuji za radu a informace

Dobrý den,

pokud se v rodině vyskytne nějaký cizí prvek (typicky zaměstnání či bydliště v zahraničí), musí se nejprve určit, která země bude příslušná k vyplácení rodinných dávek. Pravidla pro určení příslušné země stanovují koordinační nařízení EU.
Země primárně příslušná k výplatě rodinných dávek je země, ve které je vykonávána výdělečná činnost. Pokud je výdělečná činnost konána ve více zemích, je rozhodující místo bydliště dítěte. Bydlištěm se rozumí faktické bydliště, tedy místo, kde se dítě skutečně převážně zdržuje, nikoliv trvalý pobyt.

Píšete, že Vám již pracovní poměr skončil, jediná výdělečná činnost Vaší rodiny je tedy nyní momentálně v Německu, kde je zaměstnán a pojištěn otec dítěte. Německo je tedy příslušné k výplatě rodinných dávek. Avšak na dávky, na které budete mít případně nárok v Německu (Kindergeld, Elterngeld,...) se informujte na příslušných německých úřadech, naše poradna nedisponuje odborníky na německé právo. Pokud by v Německu obdobná rodinná dávka neexistovala či by byla nižší než rodičovský příspěvek v ČR, z titulu Vašeho bydliště v ČR je ČR sekundárně příslušná a byla by povinna doplatit částku do výše našeho RP.
O německé dávky si buďto můžete zažádat sami v Německu (rychlejší postup), nebo žádat na úřadu práce, který je případně sám povinen žádost předat německým úřadům.

V ČR můžete nadále zůstat v evidenci úřadu práce, za uchazeče o zaměstnání odvádí zdravotní pojištění stát. Pokud byste z nějakého důvodu na ÚP evidována nebyla, můžete se nahlásit na své zdravotní pojišťovně jakožto osoba celodenně řádně a osobně pečující o alespoň jedno dítě do 7 let a pojištění za Vás i nadále bude odvádět stát. Tato skutečnost se pojišťovně prokazuje čestným prohlášením.

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
...;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Nárok na dávky - zahraniční prvek

13.12.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, žiji již skoro 5let ve Francii a platím si zdravotní pojištění tady a ne v Čechách. Před mým odjezdem jsem studovala vysokou školu a pracovala jen v létě na brigádách. Teď mám dvouměsíční dceru, jejíž otec je Francouz, a chtěla bych se s ní přestěhovat zpátky Čech. Budu mít nárok na peněžitou státní pomoc?

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Nárok na PPM je tedy vázaný na účasti na nemocenském pojištění. Jelikož dle Vašeho popisu situace podmínky nesplníte, nárok na PPM Vám v ČR nevznikne.
Co se týče rodičovského příspěvku (RP), jde o dávku státní sociální podpory, která není na pojištění vázána. Je však třeba určit zemi, která bude primárně určena k výplatě takových rodinných dávek. Dle unijních nařízení je příslušná země výdělečné činnosti. Pokud tedy otec dítěte vykonává jakoukoli výdělečnou činnost ve Francii, zatímco v ČR žádná výdělečná činnost neprobíhá, příslušná k výplatě rodinných dávek je Francie. Pouze pokud ve Francii žádná obdobná dáka neexistuje či je nižší než náš RP, byla by ČR sekundárně příslušná a povinna k doplacení rozdílu.
Pokud otec dítěte ve Francii nepracuje, byla by rozhodná země, kde má bydliště dítě - v takovém případě tedy po přestěhování ČR.
Pokud otec dítěte vykonává výdělečnou činnost ve Francii a Vy byste se přestěhovala zpět do ČR a našla si zde též zaměstnání či začala podnikat jako OSVČ, byla by příslušná ČR.
Pro konkrétní informace se obraťte na úřad práce, odbor státní sociální podpory, kde se o RP žádá.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek - výše dle manžela

10.12.2018

Hezký den do poradny,

ráda bych se Vás zeptala na informaci související s čerpáním rodičovského příspěvku, pokud budete tak laskaví. Na konci měsíce prosince budu přecházet na rodičovskou dovolenou a měla bych si zažádat o rodičovský příspěvek. Dočetla jsem se, že by se měl daný příspěvek čerpat lépe na osobu s vyšším příjmem. Je tedy možné čerpat RP na manžela, ač on by docházel do zaměstnání a já bych byla na RD doma s dítětem?

Manžel má obavy, zda pro něj z čerpání RP na jeho osobu neplynou nějaké zvláštní povinnosti či podmínky, když bude nadále pracovat.
Má prosím Vás na čerpání RP manželem vliv to, že má prozatím pracovní smlouvu na dobu určitou? (Pracuje v zaměstnání však již několik let s trvalým příjmem.)

Velice děkuji za Vaši odpověď!
Přeji pěkný den.

Dobrý den,

ano, rodičovský příspěvek (RP) je možné čerpat ve výši dle vyměřovacího základu otce dítěte. Žadatelkou tedy můžete být Vy, výše RP však lze stanovit i dle příjmu Vašeho manžela. Na OSSZ je třeba dodat potvrzení o jeho příjmech ze zaměstnání - ať si manžel nechá v zaměstnání vyplnit přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství. Na OSSZ dle toho vypočtou manželův denní vyměřovací základ a tento dokument z OSSZ budete přikládat k žádosti o RP na úřadu práce. Manžel může dál chodit do zaměstnání a Vy můžete být doma s dítětem na RD. Smlouva na dobu určitou na toto nemá žádný vliv.

§ 30 zákona o státní sociální podpoře
...
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Volba výše RP

10.12.2018

Dobrý den,hledala jsem dotaz na OSVČ,nenašla,tak jsem Vás chtěla poprosit o radu.
Jsem OSVČ a vzhledem k tomu,ze jsem pozdě zjistila,že jsem těhotná,tak jsem si neplatila nic navíc (nemocenskou apod).
Chtěla jsem se zeptat a poradit, na co mám nárok od státu a kdy ke možné začít příspěvky pobírat. Dle prozatím zjištěných informací snad az nekdy hodne po porodu. To skutečně zůstanu bez prostředků? Chtela bych si zažádat tak na cca 8 měsíců rodicak,mam na to narok na tak kratkou dobu?
Pritel ma nizke prokazatelné příjmy-cca 10 000/měsíčně. A nase výdaje uz jen na bydlení jsou 20 000kc. Jsem z toho vcelku špatná a netuším co budu dělat. Rodit bych mela v unoru.
Velice si vážím Vaší práce a moc děkuji za Váš čas,ktery mi věnujete. S pozdravem

Dobrý den,
v případě, že jste si jako OSVČ neplatila dobrovolně nemocenské pojištění, nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Dnem porodu začnete pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7600Kč.
Jestli to dobře chápu, tak i otec dítěte je OSVČ a asi ani on si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. Pak bohužel nemáte na výběr a RP budete pobírat v maximální výši 7600Kč, více to nelze.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Čerpání rodičovského příspěvku

07.12.2018

Dobrý den... Mám dotaz ohledně vyplacení RP.
Je možné si po narození dítěte nechat vyplatit celou částku 220 tisíc naráz?

Dobrý den,
rodičovský příspěvek jednorázově vyčerpat nelze.
Je třeba se řídit platnou právní úpravou: Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.