Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Rozložení RP

21.11.2017

Dobrý den, jsem v situaci, kdy končím rodičovskou s dcerou (3 roky jí budou v prosinci, ukončení rodičovské mám k 30.11).
Momentálně mám 2 různé příjmy od dvou zaměstnavatelů, oba na DPP. V jednom se mi má navyšovat úvazek a zjišťuji, zda to má pro mě cenu vzhledem k odvodům. U jednoho zaměstnavatele mám příjem cca 2000, u druhého se mi má navýšit na 12 000 hrubého (ale možná bych měla zůstat u 10. 000 kvůli platbě zdravotního, neboť z 12000 bych zaplatila 1480 a zbyde mi cca 10500 čistého, počítám správně?)
Mé dotazy jsou:
- pokud se zdrav.pojištění neodvádí při výdělku na DPP do 10.000 (mám možnost si buď protáhnout rodičák, nebo být osobou celodenně pečující), platí to u každého zaměstnavatele zvlášť, nebo se výdělky sčítají a snížení úvazku na výdělek 10 tis. u jednoho zaměstnavatele mi nijak nepomůže a zdravotní budu muset odvést?
- má pro mě nějakou cenu si protahovat rodičovský příspěvěk? Hodí se mi to k něčemu? Bude má dcera mít možnost např. být ve školce více než 4h denně (až jí bude více než 3 roky), nebo to nehraje roli a omezení je stejné jako při osobě celodenně pečující? Z výdělku např. 12000 měsíčně při pobírání rodič.příspěvku bych stejně musela odvést zdravotní (1480 Kč), že?
- pokud by mi zaměstnavatel nevyšel vstříc a žádal po mně úvazek s výdělkem 12.000 hrubého, má pro mě nějakou cenu zůstávat na rodičovském příspěvku či stát se osobou celodenně pečující o dítě? Nebo mi ani jedno v ničem nepomůže?
- Je pravda, že důchodové pojištění nemusím řešit do 4 let věku dítěte bez ohledu na výše uvedené nastavení? Tedy je jedno, zda pobírám rodič.příspěvek, nebo zda jsem osobou celodenně pečující, nebo ani jedno z toho a do 4 let věku dítěte to nemusím řešit?

Předem moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,
pokud bude Vaše DPP s výdělkem vyšším než 10000Kč měsíčně, budete odvádět zdravotní a sociální pojištění. K tomu samozřejmě daň. Pokud budete mít více DPP s tímto výdělkem, pojištění byste platila z každého zaměstnání. Výdělky se nesčítají.
Zdravotní pojištění za Vás bude stát platit v případě, kdy bude pobírat rodičovský příspěvek, nebo budete na rodičovské dovolené. RD Vám končí v prosinci 2017, kdežto RP můžete pobírat až do 4let věku dítěte, tedy 12/2018.
Zdravotní pojištění platí stát i za osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy. Do této kategorie se může zařadit u jednoho dítěte vždy pouze jedna osoba, a to otec, matka, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Do této kategorie se nemůže zařadit osoba, která má příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Do této kategorie se tedy nebudete moc zařadit, jelikož máte uzavřené DPP.
Od 1.1.2018 se zvedá minimální mzda na 12200Kč, pokud byste tohoto výdělku nedosahovala, musela byste si doplácet zdravotní pojištění, jako byste brala minimální mzdu. Z tohoto důvodu by bylo lepší přistoupit na zvýšení mzdy. Doplácela byste pouze z rozdílu tj., z 200Kč. Další variantou je rozložit si RP až do věku 4let dítěte, pak je prakticky jedno, kolik si vyděláte / situace bude stejná jako dosud/.
Sociální pojištění se platí jen z výdělku a je pravda, že doba péče o dítě do věku 4let se počítá do odpracovaných let do důchodu jako doba náhradní.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Více činností pro jednoho zaměstnavatele

19.11.2017

Dobrý den,

jsem na rodičovské dovolené. U zaměstnavatele mám smlouvu na dobu neurčitou a plánuji pro něj pracovat na DPČ (stejný výkon práce jako před nástupem na mateřskou) a také na živnostenský list (práce jiná, než kterou jsem doposud vykonávala). Chtěla jsem se zeptat, zdali souběh těchto dvou prací pro stejného zaměstnavatele nevadí a zdali nebude ohrožen rodičovský příspěvek?
Moc Vám děkuji.

Dobrý den,
s čerpáním rodičovského příspěvku Vaše pracovní aktivity vlastně nijak nesouvisí, jediné, co nesmíte, je nechat dítě v předškolním nebo obdobném zařízení na dobu delší než stanovuje zákon (u dítěte do 2 let je to 46 hodin měsíčně, u staršího dítěte se již docházka nesleduje). Problém je ve Vaší plánované DPČ. Vy nemůžete mít u zaměstnavatele uzavřené dvě smlouvy se stejným předmětem činnosti, což byste měla v pracovní smlouvě a v DPČ. Buď by musela DPČ být uzavřena na jiný druh práce a nebo pracujte ve svém pracovním poměru pouze s nějakou vzájemně dohodnutou změnou pracovní smlouvy (velikost úvazku, místo výkonu práce apod.). Čerpání rodičovské dovolené totiž není podmínkou čerpání rodičovského příspěvku, ten můžete dostávat i když Vaše práce bude normálně pokračovat. Pokud plánujete ještě k tomu mít samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, pak nevidím problém.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená

18.11.2017

Dobrý den,jsem na rodičovské dovolené,kterou mám do 30.9.2018 i s rodičovským příspěvkem. Dcera měla 1.10.2017 2 roky. Od ledna 2018 nastupuji do práce na 4hod denně na svou původní pozici. Zajímá mě jak to má být s pracovní smlouvou nebo dodatkem. Pracovní doba původní je totiž od 6:00 do 14:00 jeden týden (tzn. 5 prac.dní) a od 14:00 do 22:00 druhý týden,ale já jí budu mít od 9:00 do 13:00 (nebo od 10:00 do 14:00) jeden týden a od 18:00 do 22:00 druhý týden (dvousměnný provoz). Pochopila jsem,ze do 30.9.2018 o rodičovský příspěvek nepřijdu,ale zbytek nechápu. A nerada bych,aby byl potom nějaký problém s pracovní pozicí,s prac.smlouvou,daněmi apod. Děkuji,

Vážená paní,

Je třeba zdůraznit, že rodičovská dovolená jakožto nárokové pracovní volno podle zákoníku práce a rodičovský příspěvek (finanční podpora) podle zákona o státní sociální podpoře jsou dva samostatné a na sobě nezávislé právní instituty.
Příklad: Matka se vrátila po 1,5 roce rodičovské dovolené do zaměstnání. Dítě hlídá v době výkonu zaměstnání babička. Matka zvolila čerpání rodičovského příspěvku na tři roky.
Matka může pobírat RP, protože splnila podmínky pro jeho pobírání, i když nečerpá rodičovskou dovolenou.
Příklad: Matka zvolila RP na dva roky. Po dvou letech zjistila, že dítě je často nemocné, a proto se rozhodla, že bude čerpat rodičovskou dovolenou do 3 let.
Matka po dovršení druhého roku věku dítěte nepobírá rodičovský příspěvek, ale čerpá rodičovskou dovolenou.

Zaměstnavatele zásadně nezajímá, jak Vy čerpáte rodičovský příspěvek, to je Vaše věc. Z Vaší odpovědi mi vyplývá, že se zaměstnavatelem uzavřete dodatek k pracovní smlouvě, kde sjednáte kratší pracovní dobu. Tento dodatek bude platit buď tak dlouho, jak se zaměstnavatelem dohodnete např. kratší pracovní doba platí po dobu pěti let nebo v dodatku neurčíte, jak dlouho bude kratší pracovní doba platit a pak platí tak dlouho, dokud se se zaměstnavatelem opět nedohodnete. Pracovní smlouva a její sjednané podmínky jsou výsledkem jednání zaměstnance a zaměstnavatele. Podle § 80 zákoníku práce platí, že kratší pracovní doba
Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.
Druhým postupem je Vaše žádost a vyhovění zaměstnavatele vaší žádosti, v tomto případě se neuzavírá žádný dodatek: podle § 241 odst. 2 zákoníku práce požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. nevýhodou druhého postupu je, že zaměstnavatel může jednostranně zrušit kratší pracovní dobu, pokud mu v tom začnou bránit vážné provozní důvody.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek

18.11.2017

Dobrý večer, měla bych dotaz. Pobírám rodičovský příspěvek ve výši 6.875,- do 3let věku dítěte. Nyní skrz finanční situaci, bych si chtěla příspěvek navýšit, tedy zkrátit do 2let dítěte. 2 roky budou synovi v březnu. Poté bych si chtěla zažádat zpátky o prodlouzeni do 3let, s tim, ze budu pobirat mensi castku. Je to možné? Děkuji za odpověď

Vážená paní,
ano. mohu potvrdit, že změna výše rodičovského příspěvku (RP) je možná. Volbu výše RP lze měnit podle potřeb rodiny, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl RP vyplácen. Volba výše RP se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby. Volbu výše RP nelze provést zpětně.
Právní předpisy:
Zákon 117/1995 Sb., rodičovský příspěvek

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: rodičovský příspěvek a odhlášení na ÚP

17.11.2017

Dobrý den,
V květnu jsem dokončila studium a otěhotněla. Od září jsem přihlášena na úřadu práce.Na Mateřskou dovolenou nemám nárok. Chtěla bych se zeptat, zda při nástupu na rodičovskou dovolenou se musím z ÚP odhlásit. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
za příjemce rodičovského příspěvku je plátcem zdravotního pojištění stát, sociální pojištění se nehradí. Vzhledem k tomu, že nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, bude Vám od narození dítěte náležet rodičovský příspěvek. Není tedy po přiznání rodičovského příspěvku důvod být v evidenci úřadu práce a poskytovat úřadu potřebnou součinnost pří hledání zaměstnání pro Vás .

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Výplata RP

16.11.2017

Dobrý den.
Prosím sdělit, zda má matka nárok na výplatu rodičovského příspěvku, když nastoupí dlouhodobou léčbu mimo své bydliště a dítě zanechá v péči své matky důchodkyně a svého manžela, který chodí do práce. Dítěti je 13 měsíců.
Nebo je lepší, aby RP přepsala na manžela? Nevadí, když je v práci?
Má oznamovací povinnost vůči ÚP? Tj. zda je povinna oznámit, že nastupuje např. na 6 měsíců na léčbu a tedy bude dítě v péči jiných příbuzných osob?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Pokud RP pobírá osoba, která se delší dobu nebude moc osobně starat o dítě, bylo by lepší přepsat RP na otce dítěte. Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží mimo jin, i když rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje. Otec dítěte tedy může normálně pracovat a po dobu jeho výdělečné činnosti se o dítě bude starat babička.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: RP pěstouna

16.11.2017

Dobrý den, převzala jsem dítě do pěstounské péče od PPPD. Přechodní pěstouni vyčerpali 2/3 rodičovského příspěvku. My jsme tedy vyčerpali zbylou 1/3 a rok jsem byla na rodičovské dovolené bez rodičovského příspěvku. Nyní jsem slyšela, že podle názoru Ombudsmanky jsem měla nárok na celou dávku RP, jako by před mnou čerpáno nebylo a že si mohu požádat o doplatek až 3 roky zpětně. Zajímalo by mne, jak mohu prakticky uplatnit nárok na tento doplatek a jak se počítají tyto lhůty a zda mohu požádat o celý doplatek naráz, nebo jen o splátky.. Děkuji.

Dobrý den,
rodičovský příspěvek dle § 30 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, je nárokem pečujícího rodiče, nikoli nárokem dítěte, o něž rodič pečuje. Omezující podmínka pro čerpání rodičovského příspěvku v celkové částce 220 000 Kč v § 31 odst. 1 citovaného zákona se proto nutně vztahuje na péči o totéž nejmladší dítě v téže rodině. Pokud se rodina dítěte změní (např. od pěstounů na přechodnou dobu přejde dítě do péče budoucích osvojitelů), nelze celkovou částku 220 000 Kč považovat za částku společně sdílenou oběma pečujícími osobami jak z první, tak z druhé rodiny. Byť obě (nikoli současně, ale postupně) pečují o totéž dítě, nepečují o totéž nejmladší dítě v téže rodině a nejde ani o společně posuzované osoby ve smyslu § 7 odst. 1 téhož zákona. Viz http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0021_6Ads_1700023_20170601143852_prevedeno.pdf

Z uvedeného plyne, že pokud Vám část RP vyčerpala přechodná pěstounka, měla byste mít nárok na jednorázové doplacení RP. O přesné částce nyní nemohu psát, pokud jste měla nárok pouze na výplatu RP ve výši 3800Kč, pak je to částka počet měsíců do věku 4let dítěte x 3800Kč. Pokud jste pobírala RP vy vyšší částce, tak můžete mít nárok až na celou částku, kterou vyčerpala přechodná pěstounka. Co se týká času, tak 3roky se počítají od odejmutí nároku na RP, tedy doby, kdy Vám přestal být RP vyplácen.
Nyní byste měla obrátit na svůj ÚP a podat žádost o neoprávněně nevyplacenou částku RP.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Přechod z RD na RD (nejlepší řešení k dovyčerpání RP na 1.dítě)

15.11.2017

Dobrý den,

čerpám RP do tří let věku dítěte (nyní 1080 Kč/měsíc - původně jsem měla RP na 2 roky, ale v květnu 2017 jsem prodloužila na 3 roky).
Poslední dávka by měla být za duben 2018 a přijít by měla v květnu 2018. Jsem znovu těhotná, datum porodu mám 3.4.2018, nárok na PPM nemám, protože mi v průběhu rodičovské dovolené s prvním dítětem skončila pracovní smlouva na dobu určitou.
Řeším teď, jak dočerpat, co nejvíce peněz z prvního RP.

Bylo by možností zkrátit RP jen do března 2018 a o trochu navýšit částku (samozřejmě se může stát, že 2. dítě porodím v březnu..a stejně přijdu o dávku za březen pro starší dítě,ale zatím na tuto variantu přihlížet nebudu)? Pokud bych zkrátila RP do března a dítě se narodí třeba až v polovině dubna, plynou z toho pro mě nějaké povinnosti na ty dubnové dny před porodem? Např. nějaké hlášení se na zdravotní pojišťovně nebo něco podobného?

Jaké řešení byste mi prosím radili? Pomohou mi nějak nové legislativní změny od ledna? Mám počkat s případným řešením až na ně?

Ještě jsem se chtěla zeptat, do kdy musím ÚP informovat o narození 2.dítěte a zažádat o RP - když nemám nárok na PPM? Je to potřeba ještě z porodnice? Díky manželovi, kterému zaměstnavatel hradí nemocenské pojištění, bych měla mít možnost volit si délku RD a vyplácení RP (chtěla bych na 3 roky)...nerada bych dostala státem vyměřené 4 roky.

Moc děkuji za odpovědi.

Dobrý den.
Volbu výše rodičovského příspěvku je možné změnit jedenkrát za 3 měsíce, můžete tedy rodičovský příspěvek navýšit.
Pokud jej dočerpáte v březnu 2018 a od dubna 2018 budete opět pobírat rodičovský příspěvek v souvislosti s narozením dalšího dítěte, není třeba v souvislosti s pauzou mezi ukončením pobírání rodičovského příspěvku a pobíráním rodičovského příspěvku provádět žádné zvláštní hlášení. Neboť jak v měsíci březnu, tak v měsíci dubnu za Vás bude plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát z důvodu pobírání rodičovského příspěvku. Z opatrnosti můžete zdravotní pojišťovnu informovat, že od dubna 2018 pobíráte rodičovský příspěvek z důvodu péče o další dítě.
Narození dalšího dítěte v souvislosti s ukončením pobírání rodičovského příspěvku na starší dítě je třeba příslušnému pracovišti úřadu práce oznámit ve lhůtě 8 kalendářních dnů. O rodičovský příspěvek můžete zažádat i později, dávka Vám bude event. vyplacena zpětně.
Od 1. 1. 2018 mohou všichni rodiče volit rodičovský příspěvek ve výši 7.600,- Kč měsíčně, v závislosti na výši příjmů otce dítěte můžete podle jeho denního vyměřovacího základu zvolit rodičovský příspěvek i vyšší.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.