Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nárok na RP

24.02.2018

Dobrý den,

prosím jestli by jste nám mohli poradit, zda budeme mít nárok na rodičovskou dovolenou. Žijeme a pracujeme v Portugalsku, žena(vĕk 39) má portugalské státní občanství, já(vĕk 45) české.
Máme dvĕ dĕti, 4 roky a 1 rok. Chtĕli bychom se přestĕhovat do česka příští rok. Já budu pracovat a rádi bychom aby manželka zůstala doma s naší dcerou alespoň do jejich tří let.
Není mi jasné, zda-li musíme mít trvalý pobyt v česku delší než jeden rok když já mám a naše dĕti budou mít české občanství. Zda dávku budou vyplácet portugalské úřady,
a podle jakých kritérií by se v případĕ uznání rodičovský příspĕvek vypočítal.

"Cizinci mimo zemí EU musí pro nárok na rodičovský příspĕvek splňovat stejné zákonem stanovené podmínky jako občané ČR. Podmínka trvalého pobytu je u těchto občanů splněna po uplynutí doby 365 dní ode dne hlášení na území ČR. Občané EU podléhají Nařízením EU č. 987/2009 a 883/2004. V praxi to tedy znamená, že tuto dávku jim vyplácí ta členská země, ve které naposledy odváděli sociální pojištění. Kompetentní stát k výplatě se stanoví na základě výdělečné činnosti obou rodičů, popř. na základě bydliště dítěte."

Taktéž bych se rád zeptal jak to bude s trvalým pobytem našich dĕtí. Podali jsme žádost o provedení zápisu narození do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna přes Českou ambasádu v Lisabonu a vydání rodného listu.
Na formuláři je toto upozornĕní:

"Upozornění: na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky (§ 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit."

Znamená to, že budeme muset požádat o ukončení trvalého pobytu v České republice a následnĕ o nĕj znovu požádat když se tam přestĕhujeme?
Kde by bylo zapsáno jejich trvalé bydlištĕ a vznikly by z toho pro nás nĕjaké povinnosti vůči Českému státu?
Mnohokráte děkujeme a přejeme pěkný den.

Norbert Polášek

Dobrý den,
v případě, že se přestěhuje celá rodina do ČR, Vy zde začnete pracovat, budete mít nárok na výplatu rodičovského příspěvku /RP/na nejmladší dítě v rodině. RP může pobírat klidně manželka. Rodičovskou dovolenou /RD/však čerpat nebude, protože to je volno, které poskytuje zaměstnavatele a toho mít ona nebude. RP bude pobírat bez RD, což lze.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.
Pokud rodič bral na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku i v jiné zemi, odečte se mu z celkové částky 220 tisíc korun rodičovského příspěvku částka vyplacená na toto dítě jiným státem. Takže doporučuji přivést s sebou potvrzení o to, zda jste v Portugalsku čerpali dávku obdobnou RP a kolik to bylo celkem.

Co se týká trvalého pobytu a bydliště na území ČR, tak občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky (místo trvalého pobytu je určováno podle výše uvedeného). Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území České republiky od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do zvláštní matriky. Poznámka o rušení pobytu je tam proto, že i takto získaný trvalý pobyt lze budoucnu zrušit, či změnit po stěhování. Vy ho samozřejmě po získání rušit nebudete.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Čerpání RP a narození dalšího dítěte

23.02.2018

Dobrý den,
v zodpovězených dotazech jsem našla podobnou odpověď, ale pořád tomu úplně nerozumím (spíš vůbec).
Chtěla bych se zeptat, zda budu mít nárok na PPM, když mi pracovní smlouva (na dobu určitou) skončila 31.12.2014, na mateřskou jsem nastoupila 1.12.2014 a v současné době jsem na rodičovské se synem (3r) a rodičovský příspěvek mi má skončit 8/2018. Jsem těhotná a termín porodu je také 8/2018. Pokud by nárok na PPM vznikl, zajímá mě, zda bude vypočítán ve stejné výši jako ten původní a co musím všechno udělat ohledně úřadů - já nebo bývalý zaměstnavatel a kdy? A případně s tím rodičovským příspěvkem už nemusím dělat nic? Jestli není nutné ho ještě prodloužit o měsíc např..
Moc děkuji za Váš čas a odpověď!!

Dobrý den,
jelikož Vám pracovní poměr skončil uplynutím doby a v tuto chvíli nejste zaměstnaná, nevznikne Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Dnem porodu začnete pobírat rodičovský příspěvek. Pokud se má dítě narodit v srpnu a stávající RP budete brát ještě v srpnu, doporučuji upravit jeho výši tak, abyste ho dočerpali již v předchozím měsíci. RP totiž náleží jen na nejmladší dítě v rodině. Až se Vám narodí další dítě, musíte tuto skutečnost oznámit na ÚP, a případně nedočerpaný RP na předchozí dítě Vám propadne.
Jen pro upřesnění v tuto chvíli nejste ani na rodičovské dovolené, tu totiž poskytuje zaměstnavatel, kterého Vy nemáte. Vy pouze čerpáte rodičovský příspěvek, což je dávka státní sociální podpory.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Výše RP

22.02.2018

Dobrý den.
Obracím se na Vás s dotazem ohledně rodičovského příspěvku.
V březnu roku 2017 jsem se vrátila ze zahraničí a založila živnost v ČR. Byla jsem v 2. měsíci těhotenství. Od poloviny září 2017 pobírám PPM, která mi byla vypočítána na 323kč za den, tzn.9690Kč za 30 dní. Nyní mám žádat o RP (od března 2018). Zohledňuje se výše mého měsíčního příjmu jako OSVČ (daňové přiznání se podává do konce března), na výši a rychlost výběru RP? Nebo se to bude určovat podle výše PPM.
Pokud by se zohledňovala výše mého příjmu jako OSVČ, musím zažádat o RP zpětně, kvůli daňovému přiznání, že? A kolik bych si musela vydělávat měsíčně, abych si mohla regulovat výši a rychlost výběru RP?

Mockrát děkuji za odpověď.
S pozdravem

Dobrý den,
pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo je-li 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně.
Na výši RP tedy nemá vliv Váš nynější příjem, ale DVZ. Nyní již jeho výši nemůžete nějak ovlivnit. Podle kalkulaček, můžete čerpat maximálně 7600Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Doba pobírání rodičovského příspěvku

19.02.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak to je s koncem rodičovského příspěvku.
V únoru 2015 se mi narodila dcerka a teď ji byly tři roky ale když jsem si vypocitala poslanou mateřskou a rodičovský příspěvek tak to nedává dohromady tech 220 000.
Tak se chci zeptat do kdy čerpám rodičovský příspěvek.
Dekuji

Dobrý den.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Pokud splňujete podmínky nároku na dávku (tj. např. dítě je stále nejmladším dítětem v rodině), budete rodičovský příspěvek pobírat do vyčerpání uvedené částky. Doba čerpání záleží na výši rodičovského příspěvku.
Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: RP s cizím prvkem

19.02.2018

Dobrý den,
čekáme s přítelkyní rodinu, žijeme v zahraničí v Nizozemí, platíme zde daně. Máme nárok na jakékoliv příspěvky z ČR (zejména rodičovský příspěvek)? V ČR máme trvalé pobyty, lékaře, centrum zájmu. Má nějaký vliv, zda budu veden v rodném listě jako otec na získání příspěvku ? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
rodičovský příspěvek v ČR, je vyplácen maximálně do 4 let věku dítěte v celkové částce 220000Kč. V případě, kdy jste oba dva výdělečně činný v některé ze zemí EU, pak v ČR nárok na výplatu RP nevznikne.
Výplata RP se pak řídí tzv. pravidly přednosti. Pravidla přednosti:
Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti /toto je Váš případ/. Vyplývá-li nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší. Vyplývá-li váš nárok v obou zemích z vyplácení důchodu, je za vyplácení dávek odpovědná ta země, v níž žijí děti, pokud v ní zároveň jeden z rodičů pobírá důchod. V ostatních případech je to ta země, kde máte pojištění nejdéle, nebo kde máte nejdéle bydliště.
Pokud nárok vyplývá ze skutečnosti, že v obou zemích máte bydliště, odpovídá za dávky ta země, kde žijí vaše děti.
Jak vidíte, to jestli budete zapsán v RL, nemá žádný vliv, protože matka dítěte pracuje také mimo ČR.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: nárok na rodičovský příspěvek

18.02.2018

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zdali nejednám protizákoně, když pobírám rodičovský příspěvek na dceru, o kterou se řádně starám a mám ji ve své péči, a bývalá přítelkyně a matka naší dcery čeká dalšího potomka a jelikož spolu nežijeme, tak i ona se rozhodla pobírat po peněžité pomoci v mateřství i rodičovský příspěvek. Otce nenarozeného dítěte zatím nechce uvést, ale nevylučuje, že jím mohu být i já. Bohužel jsme se v nedobrém rozešli a tak mě zajímá, jak je to v tomto případě s čerpáním rodičovského příspěvku. Případně jaké kroky máme podniknout, abychom nejednali protizákoně a zároveň mohli oba čerpat rodičovský příspěvek. Děkuji

Dobrý den,
dle § 30a odst.1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění je dáno, že nárok na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině zaniká posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem v rodině jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a to i v případě, že nebyla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku. Zanikl-li nárok na rodičovský příspěvek proto, že se nejmladším dítětem v rodině stalo jiné dítě, náleží rodičovský příspěvek v kalendářním měsíci, v němž vznikl nárok, ve výši, která náleží z důvodu péče o dítě, které se stalo nejmladším dítětem v rodině. Což znamená, že pokud budete zapsán jako otec dítěte, nebude Vám rodičovský příspěvek z důvodu péče o starší dítě již náležet. Pokud v rodném listě nebudete zapsán jako otec, ke kolizi nedojde.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Osvojitel a rodičovský příspěvek od 1. 1. 2018

16.02.2018

Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně rodičovského příspěvku od 1.1.2018.
Od října 2015 máme v osvojení syna (nyní 3 roky), který byl v péči pěstounů na přechodnou dobu. V listopadu 2017 nám bylo ukončeno vyplácení rodičovského příspěvku. Máme nárok na jeho navýšení dle nového zákona od 1.1.2018?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz do poradny.

Podle novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, platí, že od 1. 1. 2018 nevzniká nárok na rodičovský příspěvek pěstounovi majícímu dítě svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu.

Rodič (osvojitel), který převzal dítě ve věku do čtyř let z pěstounské péče na přechodnou dobu, může čerpat rodičovský příspěvek až do výše 220.000, Kč (úřad práce nebude do této částky započítávat od 1. 1. 2018 částky rodičovského příspěvku vyplacené z důvodu péče o totéž dítě pěstounovi na přechodnou dobu).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Nárok na rodičovský příspěvek

15.02.2018

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat hned po škole jsem odjela do Anglie kde pracuji. Chtěla bych se vrátit do ČR a mít rodinu v ČR. Jaké jsou podmínky získání rodicovske v ČR. Je možné převést odpracované roky z UK do ČR. Dekuji

Dobrý den,
nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč. Rodičovský příspěvek tedy nesouvisí s odpracovanou dobou, ale je podstatné, zda máte v ČR hlášení k pobytu. Pro bližší informace o rodičovském příspěvku a i dalších možných sociálních dávkách doporučuji prostudovat stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, zejména https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017, využijte je ve svůj prospěch.
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.