Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: OSVČ a RP

19.06.2018

Jaké důsledky bude mít na placení pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na st. politiku zaměstnanosti matkou skutečnost , že rodičovský příspěvek na dítě do 2 let pobírá otec v pracovním poměru?
Bude to mít pro matku ještě i jiné důsledky?
Matce nevznikl nárok na MD, celodenně pečuje o dítě (které nenavštěvuje žádné předškolní zařízení, ale 46 hodin měsíčně jej hlídá chůva).
Matka si přivydělává jako OSVČ s živnostenským listem, není dobrovolně účastna na nemocenském pojištění. Děkuji

Dobrý den,
i v případě, že matka neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může pobírat rodičovský příspěvek. Jeho výše může být stanovena na základě denního vyměřovacího základu otce. Pokud bude pobírat RP její SVČ bude považována za vedlejší. V případě, že nebude pobírat RP, její SVČ bude hlavní a podle toho také bude muset platit zálohy na všechna povinná pojištění.
Pokud dítě mladší 2let nenavštěvuje předškolní zařízení děle než 46hodin v měsíci, rodič má nárok na výplatu RP. V případě, že dítě hlídá chůva je toto časově neomezeno a výplata RP rodiči náleží.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: nárok na rodičovský příspěvek - cizinka mimo EU

13.06.2018

Dobrý den, mám pro vas tuto otázku: Jsem cizinka, porodíla dítě na Ukrajině.Dostavam matersku ale ne vim mužu požadat pro podíčovský přispevek nebo ne?

Dobrý den,

bohužel neuvádíte ve svém dotazu více informací o Vaší konkrétní situaci . Takže podávám jen obecné informace. Jako cizinka máte nárok na rodičovský příspěvek, pokud jste hlášená k pobytu v ČR déle než 1 rok a Vy i Vaše dítě máte v ČR platný pobyt.
K žádosti o rodičovský příspěvek musíte předložit rodný list dítěte (úředně ověřený překlad), vyplněný formuláře žádosti, potvrzení o pobírání nebo nepobírání PPM z Okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení, potvrzení o příjmu pro volbu výše RP, potvrzení o povoleném pobytu v ČR, vyplněný dotazník o bydlišti a případné další přílohy. Doporučuji se s upřesňujícími údaji obrátit osobně přímo na danou pobočku ÚP.
Vííce informací lze nalézt na :http://www.cicpraha.org/cs/socialni-poradenstvi/manzelstvi-narozeni-ditete-rodina/socialni-zabezpeceni-matek-cizinek.html, případně lze s Centrem konzultovat osobně.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: krácení rodičovského příspěvku

09.06.2018

Dobrý den, na základě žádosti o rodičovský příspěvek (od 2.5.2018 na 28 měsíců ve výši 7857,-, do 1.5.2018 mám PPM) mi přišlo oznámení o přiznání dávky ve výši 7136,- s vysvětlením, že výše poskytovaného příspěvku se stanovuje jako rozdíl mezi přiznanou částkou dávky a částkou PPM tedy 7857 - 721 = 7136. Bude mi tedy výše RP po celých 28m krácena a z jakého důvodu, nebo je to jen tento první měsíc kdy se mi překrývá MD a RD? Pokud by mi byla krácena je nějaká možnost se k 721,- za 1m nebo 200000-721=20188,- za 28m dostat?
Děkuji

Dobrý den,

§30b odst. 3 zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, stanoví, že pokud má v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a peněžitou pomocí v mateřství. Nižší částka náleží jenom v tom měsíci, kdy budete ještě mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek

08.06.2018

Dobrý den,
podobný dotaz tu sice už je, ale u mě je to trochu jiné. Od března pobírám rodičovský příspěvek, který jsem si nastavila do 07/19. Zároveň jsem na zkrácený úvazek od března ve stávajícím zaměstnání v Brně (samozřejmě na jiné pozici). Mám možnost nastoupit do jiného zaměstnání od 12/18 či 01/19 na HPP v Praze (samozřejmě na základě přijímacího pohovoru, takže to není stoprocentně jisté), přičemž náplň práce se zásadně liší od předchozí i nynější práce. To, že o rodičovský příspěvek nepřijdu, jsem se zde již dozvěděla. Jde mi o dvě možné situace, které mohou nastat, se kterými si trochu nevím rady - 1) Práci dostanu: dítěti bude rok a půl a ve chvíli, kdy bude v jeslích více jak 46 hodin/měsíc, přijdu o RP (bylo by tedy lepší si požádat o navýšení výplaty RP na maximální možnou částku už teď, ačkoliv nevím, jak pohovor dopadne?); 2) Práci nedostanu: pokud bych si RP navýšila na maximální možnou částku již teď, vyčerpám RP přibližně 03/19. Co pak? Mám jít na úřad práce? Zkusit si najít jiné zaměstnání? Popř. je možnost, že budeme mít druhé dítě, ale já budu bez příjmů... (pokud mi tedy stávající zaměstnavatel nenechá zkrácený úvazek - k tomu se váže ještě jeden dotaz: lze mít zaměstnání zároveň na HPP i zkrácený úvazek?).
Doufám, že jsem dotaz napsala srozumitelně a předem děkuji za jeho zodpovězení.
Děkuji,

Vážená paní,

účelem rodičovského příspěvku je podpora rodiče, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, proto právní úprava logicky stanoví určitá omezení. Podle mě by bylo lepší požádat o navýšení rodičovského příspěvku a vyčerpat jej dříve, vždyť peníze můžete ušetřit a nechat si na další období. Pokud se týká případného neúspěchu u pohovoru, pak pravděpodobně budete čerpat nadále rodičovskou dovolenou u svého zaměstnavatele, za osoby čerpající rodičovskou dovolenou (až do tří let). Takže z pohledu sociálního zabezpečení a státní sociální podpory byste byla zabezpečena. Také by Vám pravděpodobně zůstal příjem z částečného úvazku u současného zaměstnavatele.
Pokud se týká souběhu dvou zaměstnání, pak je to možné za určitých podmínek. možnost výkonu zaměstnání pro jiného zaměstnavatele během čerpání mateřské/rodičovské dovolené právní předpisy nevylučují. Tato pracovní činnost má omezení. Matka (otec) může vykonávat vedle svého zaměstnání výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Pro některá povolání jsou stanoveny přísnější podmínky, např. pro bankovní úředníky, státní zaměstnance apod.
Příklad: Matka je zaměstnána u zaměstnavatele, jehož činností je nakládání s nebezpečnými odpady jako účetní. Matka nesmí bez souhlasu svého zaměstnavatele pracovat pro jiného zaměstnavatele, který rovněž podniká v oboru nakládání s nebezpečnými odpady. Může však pracovat jako účetní pro neziskovou organizaci, která se zabývá péčí o seniory, a to bez souhlasu či vědomí zaměstnavatele. Předmět činnosti lze vyhledat ve veřejném rejstříku, který je přístupný na www.justice.cz

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Dávky v EU

07.06.2018

Dobrý den,
mám dítě (nyní 1 rok) - otec dítěte začal pracovat v Anglii. Doteď jsem pobírala rodičovský příspěvek z ČR, ale byla jsem informována, že protože nemám pracovní smlouvu v ČR budu nejdříve muset požádat o rodičovský příspěvek z Anglie. Od kamarádek jsem slyšela, že v Anglii žádná taková dávka není. Je tomu tak? Najdu někde informaci, v jakých státech mohu o jaké rodinné dávky požádat? Předem děkuji.

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz do poradny.
Je tomu tak, že v Anglii rodičovský příspěvek není a ani dávka obdobná. O zastavení výplaty rodičovského příspěvku musel úřad práce rozhodnout. Proti tomuto rozhodnutí máte právo se odvolat z důvodu toho, že Anglie uvedenou dávku nemá a proto, že by měl úřad rozhodnout o prozatímním určením příslušnosti, kdy příslušným k výplatě by byla prozatím ČR do doby než se úřední cestou (prostřednictvím úřadu práce v ČR) vyřídí s Velkou Británií.
Podle pravidel výplaty rodinných dávek v rámci EU (otec vykonává práci v Anglii) je skutečně k výplatě dávky určena Velká Británie, ale protože takováto dávka tu není bude ČR “doplácet” rozdíl.
Nebo rovnou úřad písemně požádejte o prozatímní určení příslušnosti a prozatímní výplatu dávky než se mezi státy vše úřední cestou vyřeší.

Informace o dávkách včetně právních předpisů naleznete zde: https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/benefits/index_cs.htm
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Změna zaměstnání - nárok na peněžitou pomoc v mateřství

07.06.2018

Dobrý den,

prosím o Vaši radu. Od roku 2011 do konce května 2018 jsem pracovala na HPP u jednoho zaměstnavatele. V květnu mi skončil prac. poměr na základě dohody se zaměstnavatelem. Nyní jsem od června vedena na ÚP. Pokud bych například v srpnu otěhotněla a našla si zároveň novou práci, náležel by mi nárok na PPM pokud bych do této práce nastoupila a byla v ní až “do porodu”? Pokud bych v této nové práci odpracovala 3 měsíce zkušební lhůty a pak nastoupila na neschopenku pro rizikové těhotenství ( dva předchozí potraty), náležel by mi nárok na PPM? Pokud by mi nenáležel nárok na PPM ale pouze na rodičovskou, je pravda, že by mi byl automaticky vystaven RP na 4 roky a že nemám právo volby například jen na 3 roky?

Děkuji

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Pokud tedy v srpnu nastoupíte do nového zaměstnání a otěhotníte, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne, a to i v případě, že budete následně v pracovní neschopnosti. Výše dávky se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v novém zaměstnání. Pro zjištění orientační výše dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – http://www.mpsv.cz/cs/11580
Pokud byste do nového zaměstnání nenastoupila, a po celou dobu těhotenství jste byla v evidenci úřadu práce, nárok na peněžitou pomoc v mateřství by Vám nevznikl. V takovém případě by Vám z důvodu péče o dítě náležel rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Výši rodičovského příspěvku můžete volit podle denního vyměřovacího základu otce dítěte. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně. Rodičovský příspěvek ve výši 7 600,- Kč si tedy můžete zvolit v každém případě. Bližší informace naleznete na www.mpsv.cz/cs/2.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovská dovolená x rodičovský příspěvek

04.06.2018

Dobrý den.
Mám pár doplňujících informací k mému dotazu http://www.aperio.cz/poradna/43198 .
Takže pokud jsem to pochopila správně, když 10.8.2018 půjdu na RD na úřadu mi řekli, že zároveň mohu nastoupit na dovolenou je to pravda? A v tom případě mě nemohou vyhodit?? A když by mě vyhodili tak po skončení RD což je k 31.3.2020 a byla jsem znovu těhotná a šla na neschopenku a poté MD tak z by se mi to stále počítalo z práce a neběžela by mě výpovědní lhůta??
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem

Dobrý den,
je třeba rozlišovat mezi rodičovskou dovolenou jako pracovním volnem, rodičovským příspěvkem jako sociální dávkou a řádnou dovolenou jako dalším zákonným pracovním volnem. Čerpat rodičovský příspěvek po dobu čerpání řádné dovolené je možné, můžete zároveň dostávat tuto sociální dávku a náhradu mzdy za čerpanou dovolenou.Čerpat rodičovskou dovolenou a řádnou dovolenou zároveň je nemožné, protože nelze čerpat dvě pracovní volna naráz. V době čerpání řádné dovolené může zaměstnavatel při existenci zákonného výpovědního důvodu dát výpověď, ale při nástupu na rodičovskou dovolenou se zastaví běh výpovědní doby a pracovní poměr neskončí do té doby, dokud budou trvat všechny následující ochranné doby. Jestliže tedy budete pak čerpat rodičovskou dovolenou, pak budete znovu těhotná a nastoupíte znovu na mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, tak pracovní poměr bude nadále pokračovat a nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: RP s cizím prvkem

01.06.2018

Dobrý den.Prosim o radu.Pracuji a odvádím daně ve Švýcarsku.Moje pritelkyne je na úřadu práce v cr.Mame 6 týdnů do porodu.Pritelkyne není vedena ve svycarsku.Zadne pojištění žádná adresa.Pouze já.Po dnešní návštěvě cssz ve velkém Meziříčí bylo me přítelkyni sděleno že o pomoc v mateřství si má zadat ve Švýcarsku protože tam pracuje otec dítěte.Rad bych věděl jestli je to opravdu tak a pokud ano jak mám zadat o pomoc v mateřství pro člověka který nikdy nebyl vedený v CH.Dekuji za odpověď.

Dobrý den,
pokud jeden z rodičů pracuje v některé ze zemí EU, poskytování dávek se řídí tzv. pravidly přednosti.
Pravidla přednosti
Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok vaší rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti. Vyplývá-li váš nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší.
Vyplývá-li váš nárok v obou zemích z vyplácení důchodu, je za vyplácení dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň jeden z rodičů pobírá důchod. V ostatních případech je to ta země, kde máte pojištění nejdéle, nebo kde máte nejdéle bydliště.
Pokud váš nárok vyplývá ze skutečnosti, že v obou zemích máte bydliště, odpovídá za dávky ta země, kde žijí vaše děti.
Na peněžitou pomoc v mateřství přítelkyně nárok nemá, jelikož nesplní podmínky, má nárok až na rodičovský příspěvek. Jelikož ale Vy pracujete v zahraničí a přítelkyně nemá v ČR pracovní poměr, RP ji nemůže být vyplácen z ČR, o rodičovský příspěvek budete muset žádat Vy ve Švýcarsku.

Předpisy
• Nařízení (ES) č. 883/2004 ve znění nařízení Evropské komise (EU) č. 1244/2010
• Prováděcí nařízení (ES) č. 987/2009 ve znění nařízení Evropské komise (EU) č. 1244/2010

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.