Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Přerušení výpovědní doby

18.07.2018

Dobrý den,
Ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o radu. Snažíme se s přítelem o miminko (docházíme do IVF centra), ale těhotná ještě nejsem. V práci jsem dostala výpověď pro nadbytečnost a pracovní poměr mi končí 31.8. V současném zaměstnání jsem od 1.11.2016. Když by se mi podařilo na začátku srpna 2018 otěhotnět, byla by tím výpověď pozastavena? Těhotenský test bych stihla udělat ještě v srpnu, ale ultrazvukové vyšetření by bylo až v září, tedy po skončení výpovědní lhůty.
Pak jsem se chtěla zeptat, zda správně rozumím zákonu – když otěhotním až v září či později a budu zaměstnaná u nového zaměstnavatele, bude ochranná lhůta pouze tak dlouhá, jak dlouho budu u nového zaměstnavatele? Ptám se pro případ, že by mě propustili ve zkušební době.
Moc děkuji a přeji příjemný den.

Dobrý den,
pro případné pozastavení výpovědní doby při výpovědi ze strany zaměstnavatele je podstatné, kdy započalo těhotenství, nerozhodně na tom, zda jste o něm při skončení pracovního poměru věděla nebo nevěděla. Počátek těhotenství v takovém konfliktním případě určuje ošetřující lékař. Jestliže tedy určí den počátku těhotenství kdykoliv do konce srpna, Vy to oznámíte zaměstnavateli a od toho dne se bude považovat výpovědní doba za přerušenou.
Pokud byste otěhotněla až po skončení tohoto pracovního poměru, pak opravdu platí, že by ochranná lhůta byla jen tak dlouhá, jak dlouho by tento nový pracovní poměr trval. Žádný zákon však nenutí zaměstnankyni své rané těhotenství hlásit, vyjma případu, kdy by vykonávala práci s těhotenstvím neslučitelnou.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: těhotenství v novém zaměstnání

18.07.2018

Dobry den, chci se optat jak to funguje kdyz hledam jinou praci a nahodou by me vzali tedka v sprnu a ja otehotnela?rikali jsme s manzelem ze tomu nechame volnej prubeh co se tyka zalozeni rodiny tak nevim kdyby se nahodou postestilo ted hned tak jak to funguje a zda mam narok na materskou?diky za odpoved

Dobrý den,

pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství musíte splnit podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, a jsou zde následující podmínky:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání- max. 180 dní. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství je 8 až 6 týdnů před porodem dle volby ženy.

Pokud by bylo zaměstnání ve zkušební době ukončeno (ve zkušební době Vás může zaměstnavatel propustit i pokud jste těhotná), nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám z ochranné lhůty nevznikne. Ochranná lhůta pro nemocenské je 7 kalendářích dnů od skončení zaměstnání a ochranná lhůta pro peněžitou pomoc v mateřství je 180 kalendářních dnů, pokud zaměstnání tak dlouho trvalo.
Pokud byste byla v pracovní neschopnosti až do plánovaného nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (i po skončení pracovního poměru), náleželo by Vám nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. V tomto je nutné si dojít na příslušnou OSSZ a požádat o potvrzení, že Vám nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Vašemu ošetřujícímu lékaři doložíte následně toto potvrzení správy sociálního zabezpečení, že nesplňujete podmínky nároku na peněžitou pomo v mateřství, lékař nebude Vaši pracovní neschopnost k 6.týdnu před očekávaným datem porodu ukončovat, nýbrž v ní bude pokračovat až do konce šestého týdne po porodu, jestliže nebudete i nadále práce neschopná z jiných důvodů, než je souvislost s těhotenstvím a porodem. Následně byste měla mít nárok na rodičovský příspěvek s možností jeho volby.

Pokud uplyne zkušební doba, nový zaměstnavatel s Vámi pracovní poměr skončit nemůže.Pokud splníte podmínku
účasti na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, bude Vám dávka náležet.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Střídání rodičů u PPM

17.07.2018

Dobrý den, prosím o radu ke své situaci. 25.8.2018 mi skončí DPČ a 26.8.2018 nastupuji na mateřskou tj. 6 týdnů před porodem. Termín porodu je 7.10.2018. Nárok na mateřskou mám, ale ráda bych, aby co nejvíce týdnů z mateřské mohl čerpat manžel (je zaměstnanec, ale u mateřské by pracoval jako OSVČ). Proto se chci zeptat:
1. Zda je možné abych se od 26.8. do termínu porodu evidovala na úřadu práce (který za mě bude platit pojištění a případně vyplatí podporu v nezaměstnanosti) nebo platila sama za sebe ZP a SP a peníze z mateřské nečerpala, následně v šestinedělí se vyplácela mateřská dovolená z mého platu, a poté 22 týdnů mateřská z manželova platu (v této době bych si já opět platila buď sama SP a ZP nebo se evidovala na úřadu práce a po uplynutí mateřské šla já zpět na rodičovskou). Na které úřady se v jednotlivých fázích evidovat?
2. Pokud výše uvedené nelze, abych před porodem PPM nepobírala, v šestinedělí ano, a poté manžel, tak je varianta, že od 26.8., tedy od nástupu na mateřskou bude mateřská vyplácena z mého platu, během šestinedělí taktéž a poté zbylých 16 týdnů manželovi a já bych si platila opět pojištění sama nebo se evidovala na ÚP?
3. Jak se mé situace týká dle zákona informace, že mateřská musí trvat minimálně 14 týdnů?
Děkuji za odpověď

Dobrý den,
obávám se, že na ÚP Vás nezaregistrují, protože na svém webu píší, že nemůže být do evidence uchazečů o zaměstnání zařazena fyzická osoba, která mimo jiné pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu. Vy v tu dobu asi ani nebude stát o nějaké zprostředkování zaměstnání, takže nemá smysl se na ÚP registrovat. Tam se budete registrovat až v případě, že budete mít zájem o zprostředkování zaměstnání a budete připravena do zaměstnání nastoupit.
Nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte a to na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Maximálně může čerpat PPM 22 týdnů. O PPM bude otec žádat prostřednictvím svého zaměstnavatele, na jiný úřad není třeba chodit.
Pokud dobrovolně nenastoupíte na PPM před porodem, krátí se Vám podpůrčí doba o dny, kterých jste k PPM nevyužila. Pokud nechcete pobírat PPM 6 týdnů před porodem, po porodu budete mít nárok pouze na 22 týdnů.
Nevidím důvod, proč nechcete čerpat PPM v období 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu.
S ohledem na ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kdy podpůrčí doba pobírání peněžité pomoci v mateřství se sčítá, to znamená, že do podpůrčí doby u pojištěnce (otce dítěte) se započítává doba, po kterou byla peněžitá pomoc v mateřství vyplácena matce dítěte, s výjimkou doby od porodu do konce šestého týdne po porodu; začne-li se matce dítěte znovu vyplácet peněžitá pomoc v mateřství, započítává se do její podpůrčí doby doba, po kterou byla peněžitá pomoc v mateřství vyplácena pojištěnci. Jedním z případů, kdy se takto postupuje, písemná dohoda o předání dítěte do péče (otec s matkou dítěte se střídají na mateřské či rodičovské dovolené).
Ustanovení, že mateřská dovolená nesmít kratší než 14 týdnů je pro Vás zcela irelevantní, protože Vy nebudete čerpat MD. MD je volno, které poskytuje zaměstnavatel z důvodu těhotenství a porodu a Vy již žádného zaměstnavatele mít nebudete. Budete pobírat pouze dávku nemocenského pojištění, PPM, což je zcela něco jiného.
Ohledně ZP Vám již odpovídala kolegyně.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Smlouva na dobu určitou, ochranná lhůta

17.07.2018

Dobrý den, do prvního zaměstnání po úspěšném ukončení docházky na VOŠ (v červnu) jsem nastoupila od 1.9. 2017 a dostala smlouvu na dobu určitou, do 1.9. 2018. Během zaměstnání jsem otěhotněla, nástup na mateřskou dovolenou je možný od 6.10. 2018. Zaměstnavatel již o těhotenství ví, a nadále mi smlouvu neprodlouží. Na mateřskou a volbu délky rodičovského příspěvku bych nárok tudíž měla mít. Zajímá mě, co je ale ta ochranná dobrá těhotné 180 dní, o které všude čtu, ale nikde nemohu najít, co to vlastně znamená. Mám se během té doby přihlásit na úřad práce a budu pobírat podpora v nezamestnanosti, nebo si po dobu ochranné doby mám hradit zdravotní pojištění sama?? Počítá se pak měsíc podpory do vyměřovacího základu mateřské? Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Podmínku 1) máte tedy splněnou. Co se týče podmínky 2), díky nástupu na PPM v rámci ochranné lhůty bude taktéž splněna a nárok na PPM Vám tedy vznikne. Ochranná lhůta tedy zaručuje, že i zaměstnancům, kterým v nedávné době skončila účast na nemocenském pojištění (tedy kterým skončilo zaměstnání) a kteří by tedy jinak nesplnili podmínku 2), vznikne nárok na PPM.
Ochranná lhůta plyne z pojištěné činnosti, která skončila v době těhotenství, a trvá tolik dní, kolik dní trval pracovní poměr, maximálně však 180 dní od zániku pojištění. Pokud Vám tedy pracovní poměr skončí dne 1.9.2018, od 2.9. poběží 180 dní dlouhá ochranná lhůta. Vzhledem k tomu, že Váš nástup na PPM nastane 6.10., tedy před uplynutím ochranné lhůty, vznikne Vám nárok na PPM.

Zdravotní pojištění musí být za Vás vždy v měsíci uhrazeno. V době zaměstnání za Vás tuto povinnost plní zaměstnavatel, naposledy v měsíci, ve kterém končí pracovní poměr. Pokud tedy pracovní poměr končí až v září, za září zdravotní pojištění řešit nemusíte. (Pokud by však pracovní poměr končil již 31.8. a tím pádem byste nebyla zaměstnána celé září, musela byste si za září zdr. pojištění uhradit jakožto osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) sama a takto se nahlásit na pojišťovně. Případně by za Vás odváděl pojištění stát, pokud byste se registrovala na úřad práce jakožto uchazečka o zaměstnání (podmínky viz níže).)
Za osoby pobírající PPM odvádí zdravotní pojištění stát, v říjnu už tedy budete tzv. státní pojištěnkou - opět je nutné toto nahlásit a doložit Vaší zdravotní pojišťovně.

Do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce se evidují osoby, které mají zájem o zprostředkování zaměstnání a jsou schopny a ochotny plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Předpokládám, že takto před porodem si již nechcete hledat nové zaměstnání, do kterého byste mohla nyní nastoupit, a evidence na ÚP by proto nebyla možná. Pokud byste si však ještě chtěla hledat novou práci a plnit veškeré povinnosti uchazeče o zaměstnání, těhotenství obecně evidenci na ÚP nebrání. Není však možné se stát uchazečem o zaměstnání při pobírání PPM před porodem a 6 týdnů po porodu (viz zákon o zaměstnanosti níže).
Podpora v nezaměstnanosti se nezohledňuje pro výpočet PPM.

§ 15 zákona o nemocenském pojištění
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

§ 25 zákona o zaměstnanosti
...
(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou
...
c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo
...

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
...
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Výše peněžité pomoci v mateřství

12.07.2018

Dobrý den... mám dotaz ohledně výše PPM. Od 1.2.2018 do 30.6.2018 jsem byla zaměstnaná na HPP. Dříve jsem vždy měla pouze DPP ze kterých za mě zaměstnavatel neodváděl pojištění. Průměrná hrubá měsíční mzda byla 29000 Kč. Nyní jsem těhotná a nedaří se mi sehnat práci na HPP, pro nárok na PPM mi zbývá odpracovat 120 dní. Chtěla bych se zeptat, pokud bych si sehnala nyní od 1.8.2018 do 29.11. 2018 práci na DPČ a splnila tak podmínku 270 odpracovaných dni, pocita se mi vyse pouze z posledni prace na DPC? Takze kdybych mela smlouvu na DPC na 10000 Kc mesicne, budu pobirat materskou ve vysi 6930 Kč a pokud DPČ na 30000 Kč měsíčně, budu pobírat 21000 Kč měsíčně? Zde se nezohlednuje celkovy vydelek za 12 mesicu, kdyz by jsem mela dva ruzne zamestnavatele a mezitim mesicni pauzu bez zamestnani? Byla jsem se ptat i na CSSZ, ale odmitli mi pomoci s vypoctem, ze to nesmeji, takze moc nevim na koho jineho se obratit. Moc dekuji za radu!

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Výše dávky se odvíjí od příjmů dosahovaných v posledním zaměstnání; v případě, že došlo v průběhu rozhodného období ke změně zaměstnání, k příjmům v předchozím zaměstnání se nepřihlíží.
Peněžitá pomoc v mateřství má nahrazovat příjem ze zaměstnání, které žena nemůže z důvodu těhotenství a mateřství vykonávat - proto se výše dávky odvíjí pouze od příjmu dosahovaného v aktuálním zaměstnání.
Pro orientační výši dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – http://www.mpsv.cz/cs/11580
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

12.07.2018

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Když jsem podala výpověď dohodou kvůli organizací nové vedoucí(malí syn chodicí do školky)chtěla abych chodila na půl 5 rano,což nešlo školka je od 6hod.Hlavně kvůli čemu píši je to že jsem k 3.6.2018. Skončila a vypadá že ke stejnému datu jsem otěhotnila.Mám si tudiž pak žádat o mateřskou ještě u zaměstnavatele nebo už z up.mám odpracovaný rok.díky

Vážená paní,

základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). Vzhledem k tomu, že nepíšete podrobnosti, nemohu jednoznačně určit, zda podmínky splňujete či nikoliv. Pokud Vám 8 týdnů před očekávaným dnem porodu vyjde alespoň na 27.12.2018, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství se podává i u svého bývalého zaměstnavatele.
Zaměstnanec předá žádost o dávku, kterou zpravidla vystavuje lékař, svému zaměstnavateli, který ji spolu s podklady pro stanovení nároku na dávku a její výplatu zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která provádí nemocenské pojištění zaměstnanců. K žádosti zaměstnance o dávku nemocenského pojištění je zaměstnavatel povinen vyplnit zákonem předepsaný tiskopis, jehož vydávání zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se o přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Tato příloha je uveřejněna na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (viz níže). Na tiskopisu zaměstnavatel uvede především započitatelné příjmy zaměstnance v rozhodném období a počet tzv. „nezapočitatelných dnů“ v tomto rozhodném období, aby okresní správa sociálního zabezpečení mohla vypočítat denní výši dávky. Zaměstnavatelé přijímají žádosti o dávku i od svých bývalých zaměstnanců.
Další informace.
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Výše peněžité pomoci v mateřství

11.07.2018

Dobrý den,

v březnu 2018 mi skončila 3 letá rodičovská dovolená a se zaměstnavatelem jsem se domluvila na neplaceném volnu do 4 let věku dítěte.
Nyní jsem v začátku těhotenství a nejsem si jistá, zda porod stihnu do 4 let věku prvního dítěte. Pokud ano, budu mít stejně vysokou mateřskou jako u prvního dítěte? Pokud porodim o pár dní později, na jakou dávku mám, prosím, nárok? Budou mi nadále držet místo?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
jestliže jste neměla u tohoto zaměstnavatele od poslední mateřské dovolené žádný příjem, tak je nerozhodné, kdy na novou peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte. Pravidlo, že je třeba nastoupit na dávku do čtyř let věku dítěte je podstatné jen v okamžiku, kdy byste mezi dvěma mateřskými dovolenými pracovala například na zkrácený úvazek pro svého původního zaměstnavatele a dosahovala nižšího výdělku. I tak není rozhodující, kdy se dítě narodí, ale podstatné je, aby se stihlo na dávku nastoupit do čtyř let věku dítěte. Vaše peněžitá pomoc v mateřství bude, soudě dle Vámi uvedených informací, odvozena od příjmu dosahovaného před první mateřskou dovolenou.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM a RP - cizí prvek

11.07.2018

Dobrý den.
Mam na Vas pár otazok, na ktoré by som potrebovala odpoved aplikovanim priamo do mojho prípadu. Veľmi by mi to pomohlo ak by ste mi mohli poradiť. Nemám sa na koho obrátiť osobne, kedze žijem v zahraničí.

Ako uz z písania vyplýva, som Slovenka, môj manžel je Čech a uz skoro 7 rokov žijeme spolu v Anglicku. Tento rok k 1. septembru (září) sa plánujeme vrátiť do Čiech. Avšak som tehotná a k 1.9.2018 budem v 20.tyzdni tehotenstva. Som zamestnaná na 23 h týždenne a trvalý pracovný pomer tu v Anglicku bysomchcela rozviazať k 31.8.2018.

Chcela by som sa opýtať ake sú moje práva/ nároky na PPM ( peňažnú pomoc v materstvi) v CR?
Trvalý pobyt mam stale na Slovensku. V anglicku robím celých 7 rokov nepretržite, bez medzier v zamestnaní.
Pred vyše rokom a pól som ukončila materskú, ktorú som poberala tu v Anglicku 12 mesiacov, ale hned potom som znova nastúpila do zamestnania. Takze nemám žiadne medzery v zamestnanosti celé obdobie, co sme v zahraničí. Avšak v ČR som nikdy nerobila, kedze pred odchodom do Anglicka som žila Na Slovensku.
Moja otázka znie : budem mat nárok na PPM a následne na rodičovský príspevok ked sa natrvalo usadime v ČR?
Pripadne ake sú moje možnosti aby som PPM a rodičovský príspevok dostala? Potrebujem uz teraz začať platiť nemocenské poistenie českej krajine alebo to nie je potrebné resp. je to zbytocne?

Ďalším kameňom úrazu je, ze sa budem musieť nahlásiť na úrad prace, kedze prácu mat nebudem a nemyslím si, ze by ma niekto ako tehotnú na pár mesiacov zamestnal.
Moja ďalšia otázka znie, budem mat vôbec nárok na dávku v nezamestnanosti, kedze mam trvalý pobyt stale na Slovensku? A bude mat aj tato skutočnosť vplyv na výšku materskej? Z
Potrebujem nájsť rozumne riešenie aby sme ako rodina nezostali na minimálnej resp žiadnej dávke v nezamestnanosti a následnej minimálnej resp. žiadnej materskej/rodičovskej podpore.
Z jedneho platu nebudeme moct fungovať a anglicky stať mi bohužiaľ materskú nedá skôr než minimálne 11 týždňov pred pôrodom.
Veľmi pekne ďakujem za odpoved.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

V rámci EU platí tzv. koordinační nařízení, která uvádějí v soulad systémy sociálního zabezpečení jednotlivých zemí. V důsledku volného pohybu a migrace pracovníků v EU je třeba zajistit, aby osoby, které např. pracovaly v jednom státě, po přesunutí do dalšího státu nebyly kráceny o své nároky z důvodu rozdílných systémů a jinak nastavených podmínek.Tato nařízení zajišťují, že např. doba odpracovaná v určité zemi bude zohledněna i v další zemi.

Z tohoto důvodu, co se týče podmínky 1), by se Vám měla do oněch 270 dnů účasti na nemocenském pojištění započítávat i doba účasti ve Velké Británii.
Co se však týče podmínky 2), pro nárok na PPM v ČR by bylo třeba, abyste zde byla účastna nemocenského pojištění (či byla v ochranné lhůtě) v době nástupu na PPM (což je 8-6 týdnů před termínem porodu). Pokud tedy po Vašem návratu do ČR již zde neuzavřete pracovní poměr, který zakládá nemocenské pojištění, nárok na PPM Vám zde nevznikne. Aby Vám nárok na PPM vznikl, musela byste zde ještě získat účast na nemocenském pojištění a tato účast (či ochranná doba z ní) by musela trvat ke dni nástupu na PPM. (V poradně se zabýváme českým právním řádem, proto nemůžeme hodnotit Váš případný nárok v Anglii.)
Nemocenského pojištění nemůžete být účastna, aniž byste byla zaměstnána nebo OSVČ, nelze si ho "doplatit".
Pokud Vám nevznikne nárok na PPM, máte právo žádat od narození dítěte na úřadu práce, odboru státní sociální podpory, o rodičovský příspěvek.

Co se týče rodičovského příspěvku (RP), zde je situace jiná, jelikož jde o dávku státní sociální podpory, tedy dávku nezávislou na účasti na nemocenském pojištění. Nárok na RP má osoba, která celodenně, osobně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, nárok má vždy pouze jeden rodič. V rámci EU platí tzv. pravidla přednosti, která určují, která země má přednost při vyplácení rodinných dávek. Jako první je příslušná země, ve které je výdělečná činnost (tedy kde je placeno pojištění) - určuje se jak u matky, tak u otce dítěte. Pokud není nikde výdělečná činnost, bude rozhodujícím kritériem, kde se rodina nachází, kde skutečně žije. Nezkoumá se trvalý pobyt, ten je pouze evidenčním údajem, jinak nemá vypovídající hodnotu. Jde o skutečné, faktické bydliště rodiny s dítětem. Pokud zde tedy budete všichni žít a nebude uzavřen žádný prac. poměr v zahraničí, nárok na RP Vám zde vznikne. Pokud by však ale např. otec dítěte měl stále uzavřený pracovní poměr v Anglii, byla by k vyplácení dávek příslušná Anglie. Pouze pokud by v Anglii obdobná rodinná dávka nebyla, či by byla nižší, ČR by nastoupila jako tzv. sekundární země z důvodu Vašeho bydliště v ČR, a byla by povinna doplatit rozdílnou částku.

Ohledně podpory v nezaměstnanosti. Nárok na podporu má osoba, která za poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání byla účastna důchodového pojištění alespoň 12 měsíců. Pokud jste tedy pracovala několik let v zahraničí, poté se vrátíte do ČR a zde se budete rovnou evidovat na úřadu práce, aniž byste předtím zde v ČR nastoupila do zaměstnání, nevznikne Vám dle mého názoru zde nárok na podporu v nezaměstnanosti. Tento nárok byste měla uplatnit v zemi posledního zaměstnání (poté je možnost převést vyplácení dávek do ČR - tzv. transfer dávek).

Viz např. web MPSV: https://portal.mpsv.cz/eures/navrat

Jinak by tomu mohlo být, pokud byste i po dobu práce v zahraničí měla zde zachované bydliště, pak byste mohla žádat o podporu i v ČR. Pokud jste však byla několik let v zahraničí a dokonce tam i porodila a pobírala mateřskou, předpokládám, že byste zachovalé bydliště v ČR neprokázala a nárok na podporu v nezaměstnanosti zde v ČR by Vám tedy nebyl uznán.

Obecně není překážkou pro evidenci na úřadu práce těhotenství, pokud je osoba v dobrém zdravotním stavu a může plnit úlohu uchazeče o zaměstnání (tedy součinnost, docházet na příp. schůzky apod.), i když už Vám s největší pravděpodobností žádná vhodná práce nalezena nebude. Výhodou uchazeče o zaměstnání je fakt, že je za něj odváděno zdravotní pojištění státem. Pokud totiž nebudete zaměstnána ani OSVČ a ani státní pojištěnka, budete tzv. osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a zdravotní pojištění si budete muset hradit sama (momentálně jde o částku 1647 Kč měsíčně).
Jen pro jistotu však dodávám, že evidence na úřadu práce není Vaší povinností, ale pouze Vaším právem.

Píšete však, že již jedno malé dítě máte, můžete se tedy místo evidence na ÚP nahlásit na své zdr. pojišťovně jako tzv. osoba celodenně, osobně a řádně pečující o alespoň jedno dítě do 7 let věku (prokazuje se čestným prohlášením). Také tyto osoby mají zdravotní pojištění hrazené státem.
Podmínka osoby pečující se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy.

Související ustanovení:

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI
§ 39 zákona o zaměstnanosti
(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

§ 41
(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.