Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nárok na další PPM

24.02.2018

Dobrý den,
v současné době jsem na rodičovské dovolené s prvním dítětem a zajímá mě situace s hypotetickým druhým dítětem. Jsem zaměstnaná, mám smlouvu na dobu určitou do 31.1.2019. Na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 10.7.2017 a zároveň jsem od toho dne začala pobírat PPM, a to do 21.1.2018. Vím, že musím splnit dvě podmínky, abych mohla pobírat PPM. Zaprvé, musím na mateřskou nastoupit nejpozději poslední den pracovního poměru (tj. 31.1.2019) nebo v ochranné lhůtě 180 kalendářních dní od tohoto dne. Započítá se poslední den pracovního poměru do ochranné lhůty 180 dní (tedy nejpozději bych musela nastoupit na mateřskou 29.7.2019), nebo se ochranná lhůta počítá od následujícího dne (tedy nejpozději bych musela nastoupit na mateřskou 30.7.2019)? Zadruhé, ke dni nástupu na mateřskou musím za poslední 2 roky být účastna alespoň 270 kalendářních dní na nemocenském pojištění. V mém případě by se jednalo o období (07/2017-07/2019), ve kterém jsem byla na mateřské a rodičovské dovolené - započítávají se oba tyto stavy do výše zmíněných 270 dní, resp. splňuji tedy podmínky pro pobírání PPM v případě nástupu na mateřskou dovolenou nejpozději 30.7.2019? Výše PPM by se v tomto případě počítala ze stejného denního vyměřovacího základu jako PPM u prvního dítěte? Pro úplnost dodávám, že po skončení mateřské dovolené ke dni 21.1.2018 si ještě vybírám nevyčerpanou dovolenou u mého zaměstnavatele. Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,
aby Vám vznikl nárok na další PPM, musíte opět splnit podmínky pro její výplatu. Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Váš pracovní poměr končí 31. 1. 2019 a od 1.2. začíná běžet 180 denní ochranná lhůta pro výplatu PPM. Ta skončí 30. 7. 2019, v tento den tedy musíte mít maximálně 8 týdnů do porodu. Termín porodu tedy nejpozději 24. 9. 2019.
K druhému dotazu jen uvádím, že rodičovská dovolená, kterou nyní čerpáte, se do oněch potřebných 270dní účasti na nemocenském pojištění počítá.
Jestliže budete mít stále stejného zaměstnavatele, pak podle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., platí: pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ /DVZ/ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. PPM tedy v žádném případě nebude nižší a bude se počítat jako u předešlého dítěte.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

23.02.2018

Dobrý den,
mám dotaz ohledně mateřské dovolené. Do 17.6.2017 jsem byla na RD se starší dcerou, která se narodila 17.6.2014, v březnu 2017 jsem znovu otěhotněla, poté jsem nastoupila zpět do zaměstnání, kde jsem hned dostala výpověď kvůli částečného zrušení zaměstnavatele (pobočka ve městě, další je 200km daleko), takže jsem 19.6.-30.6. byla vedena jako zaměstnanec, poté mi běžela výpovědní lhůta 2 měsíce, tedy do 31.8.2017 a od 1.9. Jsem nastoupila na úřad práce. Na MD jsem nastoupila 19.10. ve 180 denní ochranné lhůtě, po problémech se zaměstnavatelem jsem si teprve minulý měsíc vyřídila mateřskou, která mi teď přišla zpětně, ale o 96,- nižší denní základ než při minulé, měla jsem za to, že bych měla mít stejně vysokou MD jako u první dcery, když ji ještě nejsou 4 roky, ale prý tím, že jsem ukončila pracovní poměr to tak není a vypočítali mi to z těch dvou a půl měsíce, co jsem pracovala, pro stejného zaměstnavatele a na stejnou smlouvu jako před tím, nebo z čeho se to počítá, jako přílohu k MD jsem odevzdávala jen ty 2 a půl měsíce. Je to vypočítané správně? V zákoníku o nemocenském pojištění jsem to nenašla, nebo spíše tomu nerozuměla.
Děkuji za odpověď

Vážená paní,
to je skutečně zvláštní. Po návratu do práce po skončení rodičovské dovolené jste skutečně mohla mít nižší mzdu a tím i vyměřovací základ pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Avšak mělo se postupovat podle ustanovení, které říká, vzniká-li za trvání stejného zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte nárok na PPM, porovnává se denní vyměřovací základ před redukcí s denním vyměřovacím základem před redukcí u předchozího dítěte. Matce náleží PPM z vyměřovacího základu, který je pro ni výhodnější.(§ 19 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). To znamená, že by Vaše peněžitá pomoc v mateřství měla být stejná, ne-li vyšší, jelikož se peněžitá pomoc v mateřství každý rok zvyšuje. Doporučuji se ohledně výše peněžité pomoci v mateřství obrátit na správu sociálního zabezpečení (www.cssz.cz), podle místa vašeho bydliště. Také můžete ve Vaší věci kontaktovat call centrum sociálního zabezpečení na tel. 800 050 248. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje individuální dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská). Více na http://www.narodni-pojisteni.cz/cz/o-cssz/informace/call-centra/.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM

23.02.2018

Dobrý den, v květnu 2017 jsem odmaturovala a statut studenta jsem měla do září. Poté jsem byla 2 měsíce evidovana na pracovním úřadě a 1.listopadu 2017 jsem nastoupila do práce. Smlouvu mám na dobu určitou ,tedy do 31.července 2018. Jsem ve 3 měsíci těhotenství a tak mě zajímá, jestli budu mít nárok na mateřskou. ( I v případě,že bych nastoupila v květnu na nemocenskou).

Děkuji za odpověď

Dobrý den,
podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Píšete, že jste ve 3. měsíci těhotenství, budu tedy předpokládat termín porodu někdy koncem srpna. Nárok na PPM byste mohla mít tedy od konce června /6-8 týdnů před porodem/. Oněch 270dní nemocenského pojištění potřebných k získání PPM se bude počítat dva roky zpět tedy od 6/2016 do 5/2018. Jelikož je úspěšně zakončené studium počítáno do oné lhůty, nárok na PPM v tomto bodu splníte.
Jelikož Váš pracovní poměr skončí 31.7.2018,tak splníte i druhou podmínku a tou je v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění. Pro tuto záležitost je zcela irelevantní, že budete mít popř. od určité doby vystavenu pracovní neschopnost. Nárok na PPM tak mít budete.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: PPM a pobyt v Anglii, návrat do ČR

23.02.2018

Dobrý den chci se zeptat bydlim v Anglii a jsem tu 6 mesicu a jsem v 9 mesici porodim tady a pro dite udelam cesky rodny list. A chci se vratit do CR jsem slovenka ale mam trvalej pobit v CR a chodila jsem do skoly nez jsem otehotnela pote jsem ukoncila skolu a jela do Anglie kdybych se vratila mela bych narok na materskou ? Take mam pritele a ten je čech.. A tady v Anglii pracuje a bude se vracet semnou .. V cr mam i gynekologa mam knizku a tam mam napsane vse az do 6-7 mesice .

Dobrý den,
nárok na mateřskou /pravděpodobně tím myslíte peněžitou pomoc v mateřství/ mít nebudete, neboť to je dávka nemocenského pojištění a pokud jsem to pochopila, tak zaměstnaná nejste. Mateřskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel v souvislosti s těhotenstvím a porodem v délce 28 týdnů, přičemž MD může začít 6-8 týdnů před porodem.
Pokud se Vy s dítětem i otec dítěte vrátíte zpět do ČR, mohla byste mít nárok na rodičovský příspěvek. RP je dávka státní sociální podpory a je vyplácena v celkové výši 220000Kč maximálně do 4let věku dítěte. Pokud by však otec dítěte zůstal pracovat v Anglii a nevrátil se s Vámi, nárok na RP v ČR Vám nevznikne.
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo je-li 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: PPM ze dvou zaměstnání

21.02.2018

Dobry den, mam dotaz ohledne pobirani penezite pomoci v materstvi na druhe dite. Nyni jsem tehotna a mela bych mit narok na PPM ze sveho zamestnani, kde jsem pracovala pred narozenim prvniho ditete na dobu neurcitou. Behem rodicovske dovolene jsem u tehoz zamestnavatele vykonavala pouze na DPC jinou cinnost. Dle vseho jsem behem DPC splnila take podminky na PPM. Muj dotaz zni,zda si mohu zadat o PPM i z teto cinnosti,kdyz se jedna o stejneho zamestnavatele,u ktereho mam smlouvu na dobu neurcitou. A prip. zda se nemusim bat,ze by mi byla PPM pocitana pouze z DPC. Velice Vam dekuji za odpoved.

Dobrý den,
jestliže je z obou příjmů odváděno nemocenské pojištění, tak se Vám do vyměřovacího základu pro peněžitou pomoc v mateřství budou počítat oba příjmy. Lékař vystaví dvě žádosti o PPM, pro každou závislou činnost jednu. Na správě sociálního zabezpečení se tyto příjmy sečtou a PPM budete dostávat jednu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Neplatné rozvázání pracovního poměru

21.02.2018

Dobrý den,
moje dcera otěhotněla ve zkušební době, která ji skončila dne 31.1.2018. Dne 8.2.2018 oznámila toto svému zaměstnavateli, který jí zpětně, k datu 31.1.2018 vystavil výpověď ve zkušební době. Dcera sice výpověď nepodepsala, ale přihlásila se jako nezaměstnaná na úřad práce. Ráda bych věděla, jestli je nějaký rozdíl v částce PPM a dále rodičovského příspěvku, v případě že je před mateřskou dovolenou zaměstnaná, nezaměstnaná na úřadu práce, případně na nemocenské. Termín porodu má v polovině července. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
Vaše dcera již nemůže nastoupit na dávky nemocenského, protože jí uplynula ochranná lhůta po skončení pracovního poměru. Na peněžitou pomoc v mateřství také nebude mít nárok, protože nestihne v ochranné lhůtě, která bude v jejím případě pouze tříměsíční, nastoupit na dávky peněžité pomoci v mateřství. Fakt, že je evidována na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, na nároku na PPM nic nemění. Pokud dcera najde znovu práci a na dávky PPM nastoupí z tohoto nového zaměstnání a nebo alespoň v ochranné době, která bude maximálně tak dlouhá, jak dlouhé bude toto zaměstnání, tak nárok na dávku vznikne, výše PPM se bude počítat z příjmu z tohoto nového zaměstnání. Výše rodičovského příspěvku se bude odvíjet od případné výše denního vyměřovacího základu pro PPM, pokud nárok na PPM nevznikne, bude výše rodičovského příspěvku 7600 Kč.
Jinou možností je zvážit, zda nestojí za to pokusit se neplatné rozvázání pracovního poměru napadnout. Zaměstnavatel nemůže ukončit pracovní poměr ve zkušební době, pokud tato již uplynula. Nicméně podvodné antedatování jeho rozhodnutí by bylo nutno dokázat, což by se dalo například tak, že byla za dny v únoru vedena evidence pracovní doby, zaměstnanci Vaši dceru v práci viděli, za odvedenou práci musela dostat mzdu apod. Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním (§ 72 ZP). Zaměstnavateli je bez zbytečného odkladu nutno sdělit, že považuje toto zrušení pracovního poměru za neplatné, trvá na dalším zaměstnávání a také mu sdělit, že jeho jednání hodlá napadnout u příslušného soudu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: pozdější nástup po rodičovské dovolené

21.02.2018

Dobrý den,
chtěla bych se, prosím, zeptat na prodloužení rodičovské do věku 4.let z důvodu nepřijetí do mateřské školky. Jsem zaměstnána od roku 2001 na dobu neurčitou. V roce 2012 jsem nastoupila s prvním dítětem na mateřskou dovolenou, v roce 2015 jsem navázala na rodičovskou dovolenou další mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Rodičovská dovolená mě má skončit k 1.5.2018, kdy dosáhne dítě 3.let. Ale nepřijali je od na tento školní rok do školky a nemám jinou možnost, než se o ni nadále starat. Jelikož zápis dětí do mateřské školy je posunut až na květen a já se dozvím až v druhé půli května, zda-li ji přijmou od září 2018 do mateřské školy, byla jsem si na úřadě prodloužit rodičovský příspěvek do 4. let věku dítěte, tj. do 1.5.2019. Na personální jsem volala a informovala je o této skutečnosti, mám si podat žádost o prodloužení rodičovské dovolené z důvodu nepřijetí do mateřské školy. Chtěla bych proto vědět, jestli o prodloužení žádat dle nějakého paragrafu, podle kterého je zaměstnavatel povinen mě rodičovskou prodloužit, a nebo jak postupovat. Dále bych se chtěla zeptat, jak se mění mé podmínky po návratu do práce po 4.roku rodičovské dovolené, jestli mám nárok na vrácení se na své místo, když budu mít souhlas na prodloužení rodičovské dovolené, nebo se podmínky mého návratu do práce mění a nebo můžu dostat i výpověď. Děkuji za Vaši radu.

Dobrý den,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v § 196 říká, že rodičovskou dovolenou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni nejvýše do 3 let věku dítěte. Následně lze se souhlasem zaměstnavatele čerpat neplacené volno. Při neplaceném volnu nejste proti výpovědi chráněna. Po návratu platí Vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám měl přidělovat práci v souladu s ní (pracovní smlouvou).

Vzor žádosti o poskytnutí neplaceného pracovního volna
Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele.
Příklad: „Dne 12. února 2015 dosáhne moje dcera Johana tří let věku a tímto dnem mi končí rodičovská dovolená. Vzhledem k tomu, že má dcera nebyla přijata do předškolního zařízení a není nikdo, kdo by o dceru mohl pečovat, žádám o poskytnutí neplaceného volna do 1.9.2015.“ Datum a podpis

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

20.02.2018

Dobrý den,

Pokusila jsem se co nejpečlivěji nastudovat podmínky nároku na PPM, ale přesto bych byla ráda, pokud byste to po mě zkontrolovali, prosím.

Momentálně jsem 9tt, termín porodu zhruba 23.9.2018. Tj. nástup na mateřskou nejdříve někdy 30.7.2018.
V posledních 2 letech jsem pracovala od 1.8.2016 do 31.5.2017 (tj. 304 dní, ale z toho 121 dní pracovní neschopnosti). Pokud se počítá i pracovní neschopnost, měla bych mít splněno 270 dní. Počítá se? Mám to správně?
Od té doby jsem na ÚP, tj. nesplňuji zaměstnání ani ochrannou lhůtu. Nicméně teď mám možnost nastoupit od března do zaměstnání. Tj. pokud bych tam vydržela do nástupu na mateřskou nebo alespoň zhruba 2,5 měsíce, aby mi vycházela ochranná lhůta, budu již mít nárok na PPM? A mateřská by se mi počítala z tohoto posledního zaměstnání, protože je v posledních 12 měsících jediné?
Současně, chápu správně, že pokud by náhodou nebylo něco v pořádku, mohla bych z tohoto nového zaměstnání na rizikové těhotenství?

Mám to takto správně? Ráda bych si byla jistá, že už neexistuje žádná další skrytá podmínka nebo komplikace, kterou bych nezohlednila a že to tedy takto můžu použít.

Předem mnohokrát díky za odpověď i práci, kterou děláte. Je to velká pomoc!

Vážená paní,

základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. Správně jste určila rozhodné období a spočítala počet dní, které převyšuje počet 270 dnů. Do této doby se započítává i doba dočasné pracovní neschopnosti za trvání zaměstnání. To se týká i nového zaměstnání, kdy v případě rizikového těhotenství můžete nastoupit dočasnou pracovní neschopnost a i tato doba dočasné pracovní neschopnosti za trvání zaměstnání se Vám započítává do doby 270 dnů.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Ano. Podmínku ochranné lhůty nesplňujte, je třeba nastoupit do zaměstnání. Pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství je třeba nastoupit do zaměstnání.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).

Právní předpisy.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017, využijte je ve svůj prospěch.
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.