Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: nárok na peněžitou pomoc z pracovního poměru a zároveň z DPČ

25.09.2017

Dobrý den,
v červnu 2016 jsem úspěšně dokončila magisterské studium na univerzitě. Od 11.7.2016 jsem zaměstnána na HPP v zaměstnání A, kde jsem účastna nemocenského pojištění. Od 1.9.2017 jsem souběžně s pracovním poměrem A zaměstnána v pracovním poměru B, kde jsem též účastna nemocenského pojištění (DPČ). V zaměstnání A mám nižší DVZ než v zaměstnání B. Jaký bude výpočet PPM plynoucí ze zaměstnání A a B?
Předpokládaný nástup na MD je 27.12.2017.
Děkuji moc za radu.

Dobrý den,

podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

Podmínky jsou:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo doba účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium – pokud bylo úspěšně dokončeno;
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

V minulosti bylo zrušeno ustanovení o zaměstnání namísto, což znamená, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství se posuzuje v každém zaměstnání samostatně. Výše uvedené podmínky splníte bez problému v zaměstnání A, ovšem u DPČ nesplníte potřebnou dobu pojištění 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Dávka Vám bude vyplácena ze zaměstnání A.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platné znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: PPM u dalšího dítěte

25.09.2017

Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené, dcera je narozena 2.7.2015. Ráda bych se zeptala, když bych si nyní pořídila druhé miminko, ale protože již nyní vím, že nestihnu porodit do tří let věku prvního dítěte, zajímalo by mne:
1. když si současnou RD prodloužím na 4 roky, z jakého platu se mi bude vypočítávat druhá mateřská? Z toho původního, jako má první mateřská?
2. Nebo je finančně výhodnější ve třech letech prvního dítěte nastoupit do mého zaměstnání byť třeba na 3/4 měsíce a odejít zase až 6-8týdnů před druhým porodem? Z jakého platu by se v tomto případě počítala MD?
3. A pokud bych si přeci jen prodloužila MD nyní na 4roky, zaměstnavatel nemá již povinnost mi držet mé původní místo, je to tak?

Předem velmi děkuji za odpověď.

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou zaměstnavatel poskytuje maximálně do 3 let věku dítěte, pokud budete chtít s dítětem zůstat doma déle, musíte zaměstnavatele požádat o neplacené volno. S tímto však zaměstnavatel nemusí souhlasit, pak byste musela den po 3. narozeninách dítěte nastoupit zpět do práce. V době neplaceného volna nejste nemocensky pojištěna, nemáte tak nárok na případnou nemocenskou v případě např. rizikového těhotenství.

Co se týká další PPM tak jestliže budete mít stále stejného zaměstnavatele, pak podle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., platí: pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ /DVZ/ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. PPM tedy v žádném případě nebude nižší a bude se počítat jako u předešlého dítěte.
Pokud tedy začnete pracovat a nárok na PPM /6-8 týdnů před porodem/ Vám vznikne do 4. narozenin prvního dítěte, budou se porovnávat DVZ a pro výpočet PPM se bude počítat ten vyšší.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

25.09.2017

Dobrý den, k 31.8.2017 mi skončila rodičovská dovolená s prvním synem. Syn se narodil v listopadě 2017 a k 31.12.2017 mi skončila smlouva na dobu určitou (měla jsem nárok na PPM). Nyní jsem těhotná a přihlášená na ÚP. Zajímalo by mně zda budu mít nárok na PPM i u druhého dítěte, když bych byla cca od října až do porodu - listopad 2017 zaměstnaná na hlavní prac.poměr nebo popř. jaký typ dohody by mi to umožnil.
Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů; pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je tedy nezbytné, abyste počátkem 6.-8. týdne před očekávaným dnem porodu splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech a aby tato Vaše účast na nemocenském trvala, popř. trvala ochranná lhůta. Účast na nemocenském pojištění zakládá pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na nemocenském pojištění, pokud sjednaná částka započitatelného příjmu dosahuje částky rozhodného příjmu, kterou je částka 2500 Kč; dohoda o provedení práce zakládá účast na nemocenském pojištění jen v těch měsících, ve kterých zaměstnanec dosáhl započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč, tj. jestliže v kalendářním měsíci nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, dosáhnete tohoto příjmů, pak jste pojištěna a máte při splnění dalších podmínek nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Výše dávky se odvíjí od příjmů dosahovaného v posledním zaměstnání.
Ve Vašem dotazu jsou nesrovnalosti ohledně dat, proto nemohu Váš dotaz zcela konkrétně zodpovědět. Věřím však, že na základě výše uvedených informací si Váš případný nárok na dávku dokážete vyhodnotit sama.
Pokud nesplníte podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství kvůli nedostatečné době účasti na nemocenském pojištění, potom stále ještě můžete splnit podmínky vzniku nároku na nemocenské. Těhotnou ženu, která nesplňuje podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, lékař uzná práce neschopnou od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu a její pracovní neschopnost ukončí uplynutím 6 týdnů po porodu, pokud zde nejsou dány důvody pro delší trvání pracovní neschopnosti. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti náleží takové ženě tzv. nemocenské v souvislosti s porodem. OD 4. do 14. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy, pokud tyto dny spadají do doby trvání pracovního poměru.
Bližší informace ohledně Vaší účasti na nemocenském pojištění a dávek nemocenského pojištění můžete obdržet na příslušné OSSZ.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Účast na nemocenském pojištění, pracovní neschopnost

24.09.2017

Dobrý den, vím, že musím splnit 270dní placeného nemocničního pojištění za 24 měsíců zpět,abych měla nárok na PPM. Jsem v zaměstnání těhotná a mám vypočítané, že v době, kdy budu v 7 měsíci těhotenství, dosáhnu oné hranice 270 dnů.
DOčetla jsem se ale o tzv.vyloučených dnech, které sice neovlivňují výši PPM, ale nevím, zda to znamená i to, že nebudou tyto dny, v době nemocí, započítané do onoho minimálního limitu 270 dnů.
Budou dny pracovní neschopnosti počítané jako dny placeného nemocničního pojištění, mohu s nimi počítat nebo ne?

Velice Vám děkuji za odpověď, přeji hezké dny.

Dobrý den,
doba pracovní neschopnosti za trvání pracovního poměru se započítává do dnů účasti na nemocenském pojištění. Pokud budete v době trvání pracovního poměru uznána práce neschopnou, tyto dny budou do doby účasti na nemocenském pojištění započítány, neovlivní však výši peněžité pomoci v mateřství, neboť pro výpočet výše dávky budou považovány za tzv. vyloučené dny, které se do výpočtu výše dávky nezahrnují.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

23.09.2017

Dobrý večer, potřebovala bych radu ohledně PPM. V srpnu mi skončila mateřská dovolená ( 3 roky), Před tím jsem byla zaměstnána tři roky ve firmě, která v průběhu mé mateřské dovolené zanikla. Tedy návrat do ní, nebyl možný. Proto jsem zaměstnaná od května ve firmě nové.15 srpna mi skončila zkušební lhůta a na první rok mám samozřejmě smlouvu na dobu určitou. Chceme s manželem druhé dítě a já se teď totálně ztrácím v tom, zda musím mít rok odpracovaný v nové firmě, abych měla nárok na PPM. Na úřadu práce jsem nebyla, ihned jsem do zaměstnání (vlastně ještě před doběhnutím mateřské) nastoupila. Jak by se mi PPM počítala?Ještě z předchozího zaměstnání?Mnohokrát děkuji za odpověď

Dobrý den,

nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, a jsou zde následující podmínky:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Odpracovaný rok v nové firmě mít nemusíte, do potřebné doby pojištění se Vám započítají i dny účasti na nemocenském pojištění v minulém zaměstnání, které spadají do posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství .

Peněžitá pomoc v mateřství by se Vám počítala z nového zaměstnání.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění znění.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Vliv pracovní neschopnosti na výši peněžité pomoci v mateřství

22.09.2017

Dobry den,
mela bych dotaz ohledne vypoctu vyse materske dovolene.
Zajimalo by me,zda se do prumerovane castky zapocitava i pracovni neschopnost nebo treba mesicni dovolena?
Jestli treba matka na rizikovem,ktera je doma od zacatku tehotenstvi a pobira pouze podporu v neschopnosti pak bude mit malou materskou oproti matce,ktera ma tehotenstvi bezproblemove a chodi do prace?
Snad jsem dotaz napsala srozumitelne.
Mnohokrat dekuji za odpoved.

Dobrý den.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2017 první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 901 Kč, druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 412 Kč, třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 824 Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že případná pracovní neschopnost výši peněžité pomoci v mateřství nesníží, neboť dny pracovní neschopnosti jsou tzv. vyloučené dny.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na další PPM, RP

21.09.2017

Dobrý den, chtěla bych se dopředu informovat a získat nějaký přehled o mé situaci. Pokusím se ji popsat:
V době těhotenství jsem byla zaměstnaná, ale dostala jsem výpoved ve zkušební době, ale vešla jsem se do ochranné lhůty a měla jsem nárok na mateřskou, na kterou jsem nastoupila 8 týdnů před porodem. V listopadu mi bude končit mateřská a budu se rozhodovat zda nastoupit na 2 nebo 3 roky, když budu pobírat rodičvský příspěvek (220 000), s tím, že by jsme pak chtěli navázat dalším těhotenstvím.
A můj dotaz tedy zní, jelikož už jsem nezaměstnaná a budu nezaměstnaná až znovu otěhotním, chtěla bych vědět zda musím otěhotnět ještě při pobírání rodičovského příspěvku a porodit do konce vyčerpání částky a nebo mohu otěhotnět po skončení RP a budu dalších 9 měsíců doma, zda bych pak měla nějaký nárok už jako nezaměstnaná třeba na nemocenskou nebo PPM nebo něco takového, abych těch 9 měsíců pak nebyla bez penez. Doufám, že jsem to napsala trochu srozumitelně. Mockrát děkuji za odpoveď.

Dobrý den,
jestliže nemáte a nebudete mít svého zaměstnavatele, nevznikne Vám nárok při dalším těhotenství na peněžitou pomoc v mateřství. Nebudete mít nárok ani na nemocenskou, protože Vám nebude unikat žádný zisk.
V případě že se Vám narodí druhé dítě, začnete na něj dnem porodu čerpat nový rodičovský příspěvek. Případný nevyčerpaný RP na první dítě propadne. V době, kdy bude mít zájem o zprostředkování zaměstnání se můžete registrovat na ÚP a budete pobírat minimální podporu. Je možné, že Vám vznikne nárok na některý příspěvek či dávku. Odkážu Vás tedy na aplikaci „Sociální poradce“ na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce . Zde po vyplnění dotazníku, získáte přehled dávek, na které byste mohla mít nárok. Získáte zde i informace, kde se příslušná žádost podává a co k ní je třeba doložit.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nízká PPM

20.09.2017

Dobrý den,
adoptovali jsme dítě a žena dostává peněžitou pomoc v mateřství.Žena pracovala na zkrácený poměr.Částku vypočítali z průměrného výdělku na 6700 Kč/měsíc.
Naše paní OSPOD nám říkala ,že máme nárok na doplatek do částky 7600 Kč/ měs.
Prosím o odpověď zda je tento nárok oprávněný a popřípadě jak a kde o něj zažádat.DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ.

Dobrý den,
pokud je PPM nízká, lze požádat o doplatek do výše 7600Kč, tak jak Vás sdělila pracovnice OSPOD. Částka je doplácena z balíku 220000Kč, které jsou určeny na výplatu rodičovského příspěvku, tzn., o tuto částku bude celková výše RP nižší.
Vše zařídíte na Úřadu práce oddělení státní sociální podpory, kde se o výplatu RP žádá.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.