Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Ovlivní nemocenské výši peněžité pomoci v mateřství?

24.09.2018

Dobry den. Prosim o radu ohledne vyse tzv. mateřské. Jsem v 7. mesici tehotenstvi a od 3. mesice jsem doma na rizikovem a pobiram nemocenskou. Vim, ze se materska vypocitava z poslednich 12ti odpracovanych měsíců. Zahrnuje se sem i doba na nemocenske a snizuje tim zaklad pro výpočet nebo se bude castka vypocitavat z 12. mesicu pred nastupem na nemocenskou? Dekuji za odpoved. S pozdravem, S.K.

Dobrý den.

Rozhodným obdobím u peněžité pomoci v mateřství (PPM) je 12 kalendářních měsíců před kal. měsícem, ve kterém došlo k nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby pojištěnky v období od počátku 8. do 6. týdne před očekávaným termínem porodu (tedy např. pokud by byl nástup na PPM plánován v říjnu 2018, rozhodným obdobím je říjen 2017 až září 2018). Dny dočasné pracovní neschopnosti se považují za tzv. vyloučené dny (viz § 18 odst. 7 zákona níže), tzn. že se tyto dny nezapočítávají do rozhodného období a nesnižují tím pádem vyměřovací základ pro výpočet PPM. Vaším rozhodným obdobím tedy stále bude předchozích 12 kal. měsíců, dny dočasné pracovní neschopnosti se však z výpočtu vynechají.

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu; do úhrnu měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem.
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
...
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.
(7) Vyloučenými dny jsou
...
b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: placení zdravotního pojištění u těhotné studentky

20.09.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na placení zdravotního pojištění u těhotné studentky. Jsem studentkou doktorského studia a na mateřskou dovolenou bych nastoupila 26.října, což je 6 týdnů před porodem, který je plánovaný na 8.12. Chtěla bych se zeptat k jakému datu by bylo vhodné přerušit studium, abych si nemusela platit zdravotní pojištění a platil ho za mě stát. Je mi více než 26 let.
Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud jste stále studentka bez výdělečné činnosti, nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství a od narození dítěte budete mít nárok na rodičovský příspěvek. Za příjemce rodičovského příspěvku je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platné znění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Pracovní poměr na dobu určitou; další těhotenství

19.09.2018

Dobrý den, jsem na rodičovske do 2,5 let dcery , tj. Asi Do 11/2019. Dcera ma momentalně 16m. Dne 31.12.2018 mi u zamestanavatele končí smlouva na dobu určitou a zaměstnavatel mi ji určite neprodlouží. Planovali jsme druhe dite tak aby to na sebe navazovalo. Ale je pravda, ze pokud mi skočí smlouva tak jsem v ochranne lhute (180 dní) na nastup na dalsi materskou? V pripade ze nenastoupim na materskou , pak nemam narok na materskou ale jen rodicovsky prispevek? V pripade ze nastoupim, materska bude stejna jako prvni? Dekuji za odpovedi

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Pokud budete ke dni skončení pracovního poměru těhotná a den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (6-8 týdnů před očekávaným dnem porodu) bude spadat do ochranné lhůty, pak Vám v souvislosti s dalším těhotenstvím vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze skončeného zaměstnání. Žádost o dávku předložíte Vašemu bývalému zaměstnavateli, výše dávky se bude odvíjet od posledních příjmů dosahovaných v zaměstnání.
Nebudete mít ale garantovanou peněžitou pomoc v mateřství v minimálně stejné výši, jako tomu bylo v případě předchozího těhotenství – ta dle § 19 odst. 3 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, náleží ženám, kterým vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství do 4 let věku předchozího dítěte za trvání téhož zaměstnání (nikoli po jeho skončení).
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. rodičovská dovolená) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
V roce 2018 první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 000 Kč, druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 499 Kč, třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 998 Kč.
Pokud nástup na peněžitou pomoc v mateřství nebude spadat do ochranné lhůty, bude Vám v souvislosti s narozením dalšího dítěte náležet pouze rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Dávky v souvislosti s těhotenstvím

19.09.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené, přičemž v práci jsem nahlásila délku dovolené do 3 let věku dítěte (tj. do 4.1. 2019), ale protože mi syna nevzali do školky, prodloužila jsem si pobírání rodičovského příspěvku na ČSSZ do srpna 2019 (v práci jsem tuto změnu nenahlásila - je vůbec ze zákona možné, aby zaměstnavatel držel místo déle než 3 roky?). Nakonec jsme našli soukromou školku a já se vrátila teď od září na půl úvazku do práce, ovšem pár dní po nástupu jsem zjistila, že jsem znovu těhotná. Jelikož jsem několikrát potratila a první dítě máme z IVF, pravděpodobně mě doktor pošle kvůli rizikovému těhotenství na pracovní neschopnost. A teď mi není jasné několik věcí:
1) Budu mít nárok na nemocenskou, když stále pobírám rodičovský příspěvek?
2) Budu mít nárok na mateřskou? Pokud by vše dopadlo dobře, měla bych nastoupit cca v březnu 2019. U prvního syna jsem nárok na PPM měla.
3) Mám v práci nahlásit, že jsem změnila délku doby pobírání rodičovského příspěvku? Bude to mít na něco vliv?
Jak byste mi radili postupovat? Ještě je ve hvězdách, zda těhotenství dopadne dobře. Moc Vám děkuji za rady

Vážená paní,
dovolím si odpovědět na Vaše otázky postupně:
ad1) ano. Souběh rodičovského příspěvku a nemocenské je možný.
ad2) ano. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství mít budete. Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). Tyto podmínky splníte, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne. Navíc platí pravidlo: Vzniká-li za trvání stejného zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte nárok na PPM, porovnává se denní vyměřovací základ před redukcí s denním vyměřovacím základem před redukcí u předchozího dítěte. Matce náleží PPM z vyměřovacího základu, který je pro ni výhodnější. To znamená, že kratší pracovní doba by neměla ovlivnit Vaši výši peněžité pomoci v mateřství. Její výše by měla být srovnatelná jako u prvního dítěte.
ad3) Ne. To vlastně zaměstnavatele nezajímá. Jen upozorňuji, že není možné souběžně pobírat rodičovský příspěvek a peněžitou pomoc v mateřství. Podle § 30b odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře platí, má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění.
Informace:
Informace ohledně dávek nemocenského pojištění sdělí nejlépe příslušná OSSZ, která rovněž řeší konkrétní případy. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění na telefonním čísle 800 050 248.

Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM, ochranná lhůta

19.09.2018

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně nároku na mateřskou dovolenou.

28.6. 2018 jsem úspěšně odpromovala na vysoké škole.

Od 1. 9. 2018 jsem nastoupila do zaměstnání ale zjistila jsem, že jsem již v 6 týdnu těhotenství.

Ráda bych se zeptala, zda-li mám nějaký nárok na mateřskou nebo ne a to z důvodu, že nemám a do porodu nebudu mít odpracováno 270 dní.

Na internetu jsem se dočetla o nějaké ochranné lhůtě 180 dní ale moc tomu nerozumím.

Mohu Vás požádat o radu?

Mnohokrát Vám děkuji.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Abyste tedy splnila podmínku 1), musíte mít ke dni nástupu na PPM splněnou účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů. Do těchto 270 dnů se však započítává i doba studia na VŠ, pokud bylo toto studium úspěšně ukončeno. Podmínku 1) tedy splníte.
Co se týče podmínky 2), pokud budete v době nástupu na PPM stále zaměstnána, splníte i tuto podmínku a nárok na PPM Vám vznikne. Jelikož jste těhotná, zaměstnavatel Vás až na výjimky nemůže propustit, jelikož těhotenství je tzv. ochrannou dobou, která Vás před výpovědí chrání (výjimkou je výpověď z důvodu zrušení či přemístění zaměstnavatele).
Nárok na PPM Vám tedy vznikne.

Co se týče Vámi zmiňované ochranné lhůty 180 dnů, ta se zaměstnankyň týká v případě, kdy dojde k ukončení pracovního poměru v době těhotenství - poté běží ochranná lhůta, která činí tolik dnů, kolik dnů trvalo zaměstnání, max. však 180 dnů. Pokud zaměstnankyně nastoupí na PPM ještě před uplynutím ochranné lhůty, nárok na PPM i tak vznikne.

Související ustanovení:
§ 32 zákona o nemocenském pojištění
...
(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též
a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,
...

§ 15
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53 zákoníku práce
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
...
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
...

§ 54
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

18.09.2018

Dobrý den přeji,

pracuji jako designérka, před odchodem na MD jsem byla 3 měsíce zaměstnána na projektu na dobu určitou - předtím jsem byla taky zaměstnána a nárok na MD vznikl - můj syn bude mít brzo 1,5 roku, nyní pobírám rodičovský příspěvek. Zjistila jsem, že jsem neplánovaně těhotná, dokonca již ve 3 měsíci. Právo na MD již neznikne pokud se nezaměstnám. Pokud se zaměstnám - na jak dlouhou dobu to musí být - v mé práci je běžné, zaměstnání na 1-3 měsíce po dobu trvání projektu klienta - plat bych mohla mít hezký - ale právě proto mám taky obavu, aby se mé zaměstnání nepovažovalo za účelové k získaní MD. I když samozřejmě takovým bude, ale taky si ho odpracuji. Jak se to tedy posuzuje? Prosím poradíte mi, kolik měsíců před nástupem na MD musím mít odpracováno, pokud přicházím z rodičovského příspěvku? Mám obavu, aby mi nevyšel projekt na 1 měsíc... to neumím ovlivnit. ( pokud se nezaměstnám někde jinde ) Děkuji za odpověď,

Vážená paní,
základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby. U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). Do doby 270 dnů by se Vám mohly počítat tři měsíce před nástupem na předchozí peněžitou pomoc v mateřství, tj. 90 dnů máte, je ještě třeba splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění („odpracovat“) 180 dnů do nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, tj. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Vzhledem k tomu, že neuvádíte přesná data, nemohu ani orientačně spočítat, zda podmínky splňujete či nikoliv. Takové zaměstnání by nebylo považováno za účelové, vždyť si to poctivě odpracujete. Správa sociálního zabezpečení posuzuje splnění či nesplnění podmínek. V případě, že byste podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství nesplnila, může Vám vzniknout nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem. Na tuto dávku vzniká nárok tehdy, jestliže těhotná žena je k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu:
• účastna na nemocenském pojištění, tj. je zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě;
• nemá nárok na PPM (doloží potvrzením OSSZ).
O vzniku dočasné pracovní neschopnosti ženy, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, rozhodne lékař. Po šesti týdnech ode dne porodu lékař tuto dočasnou pracovní neschopnost ukončí. Na další nemocenské může mít žena nárok z jiného důvodu, než je těhotenství nebo porod.
Právní předpisy
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

17.09.2018

Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně mateřské dovolené. V září 2016 jsem ukončila vysokoškolské studium a živila jsem se jako lektorka. To znamená, že jsem pracovala na dpp smlouvu a nehradila jsem si nemocenské pojištění. Od 01.06. do 24.08.2017 jsem poté pracovala v jedné firmě na plný úvazek a pojištění mi bylo již hrazeno. Z důvodu stěhování jsem ale práci opustila a začala opět pracovat jako lektor, kdy jsem si opět nemocenské pojištění nehradila. Od 01.02.2018 pracuji v další firmě na plný úvazek a na mateřskou dovolenou chci nastoupit 01.10.2018. Podle mých výpočtů bych měla splňovat 270 dní, ale stále si nevím rady, zda se do těchto dnů započítávají i víkendy, svátky a taky doba nemocenské 11 dnů v červenci. Na to bych se Vás právě chtěla zeptat a také na to, jestli když teď předám mému nynějšímu zaměstnavateli žádost kvůli mateřské dovolené, tak jestli si čssz dohledá, že mi bylo pojištění hrazeno i od jiné firmy, aby se mi právě vyšlo těch 270 dní.

Velmi Vám děkuji za Vaši pomoc a přeji pěkný den,

Dobrý den,

nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, a jsou zde následující podmínky:

- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).¨

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Pracovní neschopnost, svátky i víkendy se v době trvání pracovního poměru započítávají do potřebné doby pojištění.
Ossz si sama dohledá předešlé doby pojištění.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platné znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Další PPM, vyčerpání RP

15.09.2018

Dobrý den, před prvním dítětem jsem byla zaměstaná na dobu neurčitou, pak jsem pobírala mateřskou a teď pobírám rodičovskou, kterou mám nastavenou do dvou let dítěte. Jsem podruhé těhotná, na mateřskou bych měla nastoupit 15.12.2018 , dva roky dceři budou ale až 12.2.2019. Vím, že je teď už možné si výši rodičovského příspěvku změnit a vybrat jej rychleji. Musí se mi doba pobírání příspěvku rodičovská - mateřská překrývat? Nebo bych teoreticky mohla vybrat zbytek rodičovského příspěvku už například do listopadu? Děkuji moc za odpověď

Dobrý den,
souběžné vyplácení PPM a rodičovského příspěvku odporuje platným zákonům. Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53.
To znamená, že současné vyplácení rodičovského příspěvku a peněžité pomoci v mateřství je možné pouze v případě, že byste například měla rodičovský příspěvek 7600 Kč a mateřskou pouze 4000 Kč. Pak by se vám mohl vyplácet ještě rodičovský příspěvek ve výši 3600 Kč (rozdíl mezi tím kolik jste měla RP a jaká je výše PPM).
Až nastoupíte na dslší MD, musíte tuto skutečnost oznámit na ÚP, prostřednictvím kterého je Vám vyplácen RP, jeho výplata bude zastavena. Nevyčerpaná částka propadne.
Je tedy vhodné, dojít si na ÚP a zkusit si zvednout vyplácenou částku na maximumtak, abyste vybrala co nejvyšší částku. Ukončit čerpání RP můžete kdykoliv před nástupem na další MD, nemusí tedy trvat až do nástupu na MD a nemusí navazovat. Pokud RP vyčerpáte dříve, bude do nástupu na další MD bez prostředků.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.