Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

23.11.2017

Dobrý den.

Pracovala jsem 12 let u jednoho zaměstnavatele. Skončila jsem u něj k 31.3.2017 a k 10.4.2017 jsem nastoupila do současného zaměstnání. Mezitím jsem byla nahlášena na úřadu práce 9 dnů. Nyní mám sml. do 8.3.2017.Snažíme se s manželem o dítě. Bohužel už to zaměstnavateli došlo a zaslechla jsem, že mi smlouvu neprodlouží. Vůbec nevím, jestli a kdy se nám to podaří. Obnáší to plno návštěv u lékaře, takže mám obavy, že v dalším zaměstnání se mě zbaví rovnou ve zkušební době. Může se tedy stát, že zůstanu bez nároku na rodičovskou ? Dá se tomu nějak předejít tím, že bych si v případě, že skončím na pracáku platila nemocenské pojištění jako je to třeba u OSVČ ? Z kterého zaměstnání se pak rodičovská počítá ?

Předem děkuji za odpoved

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů; pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání. Výše dávky se odvíjí od příjmů dosahovaných v zaměstnání.
Pokud byste otěhotněla po nástupu do nového zaměstnání a zaměstnavatel by s Vámi zrušil pracovní poměr ve zkušební době, pak by Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl. Pokud byste byla uznána za trvání pracovního poměru nebo v ochranné lhůtě 7 dnů ode dne jeho skončení práce neschopnou např. z důvodu tzv. rizikového těhotenství, a tato pracovní neschopnost trvala po celé těhotenství, pak by pracovní neschopnost lékař ukončil uplynutím 6. týdnů ode dne porodu. Po celou tu dobu by Vám náleželo nemocenské. Pokud by Vám nevznikl nárok na nemocenské ani peněžitou pomoc v mateřství, náležel by Vám rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí. Bližší informace o rodičovském příspěvku naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
Dobrovolně se účastnit nemocenského pojištění můžou jen osoby samostatně výdělečně činné; uchazeči o zaměstnání nejsou účastni nemocenského pojištění a nemohou se k němu ani dobrovolně přihlásit.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: PPM otec - počátek a ukončení podpůrčí doby

22.11.2017

Pokud dobře rozumím tomu co čtu, tak dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 sb. platí, že chce-li PPM namísto matky pobírat otec:
Podpůrčí doba (jak dlouho bude pobírat PPM) bude 22 týdnů. Začne ode dne, kdy otec převezme dítě k péči, skončí po 22 týdnech. Otec může dítě do péče převzít nejdříve 7. týden od porodu. Ale zároveň pokud matka nemá na PPM nárok, není nikde řečeno, že musí převzít k péči už ten 7. týden. Takže dotaz zní. Může otec převzít dítě do péče např. 3 měsíce po porodu a poběží mu celá podpůrčí doba (22 týdnů)? Tři měsíce + 22 týdnů se vleze do 1 roku věku dítěte, takže se domnívám že ano. Chápu to správně? Jde o to, že manžel by pobíral PPM, ale ne hned po skončení 6 nedělí. A zároveň by PPM chtěl pobírat po celou podpůrčí dobu. Prosím o odpovědi zakládající se na dobré znalosti toho zákona nebo osobní zkušenosti.

Zde je výcuc stěžejních paragrafů toho zákona:

§ 32
(1)
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
(6) Dítětem se pro účely odstavce 1 písm. e) rozumí dítě do dosažení 1 roku věku

§ 33
Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství činí
c) 22 týdnů u pojištěnce uvedeného v § 32 odst. 1 písm. e)

§ 34
(1) Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává
c) dnem převzetí dítěte pojištěncem do péče v případech uvedených v § 32 odst. 1 písm. e).

(2) Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství končí uplynutím doby uvedené v § 33, nejpozději však dnem, kdy dítě dosáhlo věku uvedeného v § 32 odst. 6.

Dobrý den.
Ano, je možné, aby otec dítěte převzal péči o dítě ve 3 měsících věku dítěte a vyčerpal podpůrčí dobu v délce 22 týdnů.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: rodičovský příspěvek ,rodičovská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, pojistné - ČR, SR

20.11.2017

Dobrý deň

Som momentálne na rodičovskej dovolenke ( pracovný pomer v ČR a zmluva na dobu neurčitú). Aj ja aj moja rodina žijeme na Slovensku, partner a otec aj pracuje v SR. Rodičovskú mi platí Slovensko a doplácala mi aj Česka republika, zvolila som si v 2 ročnú variantu(doplácali mi okolo 5700,-kč, na slovensku mam do troch rokov rodičák. Moj partner ma na Slovensku tak isto nárok na materskú dovolenku(može isť na materskú aj mama aj otec)on si potrebne dokumenty uz zariadil v práci.s tým, ale keď partner nastúpi na materskú ja sa musím odhlásiť z rodičovskej na slovensku a odvody si platiť sama. V Čr mi rodičovská končí 30.11.2017.Do práce nechcem isť až do veku 3 rokov, takže si chcem vziať neplatené voľno na 7 mesiacov a potom keď partnerovi skončí materská po 7 mesiacoch tak sa opať nahlásiť na rodičovskú a dobrať ju do 3 rokov. Moja otázka znie všetky odvody si budem platiť v Čr, keďže som tam zamestnaná?
Musím sa pred čerpaním neplateného voľna zamestnať? alebo len oň požiadať zamestnávateľa?
Čo ak počas doby neplateného voľna ( odvody si budem platiť minimálne)znovu otehotniem ako a z čoho sa mi bude počítať materská? Bude to z príjmu z pred prvej materskej?
Ďakujem za informácie.

S pozdravom

Dobrý den,

svého zaměstnavatele v ČR můžete pořádat o rodičovskou dovolenou i opakovaně do tří let věku dítěte. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět. Do tří let dítěte si neplacené volno brát nemusíte. Za osoby na rodičovské dovolené je plátcem zdravotního pojištění stát.
Dle § 19, odst. 4, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění platí,že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.Což znamená, že pokud bude Váš nástup na peněžitou pomoc v mateřství do 4 let věku předchozího dítěte, tak by Vaše peněžitá pomoc v mateřství neměla být v žádném případě nižší než u prvního dítěte.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Zaměstnání po dobu mateřské a rodičovské dovolené

18.11.2017

Dobry den,
Pochopila jsem z Vasich dotazu a odpovědí správně, ze:
V sestinedeli - zena nesmi vykonavat praci - zamestnani
Na materske - smi u stejneho zamestnavatele (jako pred nastupem na materskou) pravovat, ale musi vykonavat jinou praci, stejnou nelze
Na rodicovske - muze vykonavat i stejnou praci. Ale musi zajistit peci o dite napr chuvou. Dite nesmi navstevovat jesle, skolku ...
Dekuji.

Vážená paní,

ano. Váš názor je zásadně správný, jen upřesním.

1) Práce v šestinedělí, mateřská dovolená - nemá být vykonávána. Pro čerpání mateřské dovolené platí, že mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů. Nemůže v žádném případě skončit, ani být přerušena, před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Není tedy možné nastoupit do zaměstnání dříve, než uplyne 6 týdnů od porodu, a to ani v případě, že by s tím zaměstnankyně a zaměstnavatel souhlasili.

2) Peněžitá pomoc v mateřství a výdělečná činnost: Peněžitá pomoc v mateřství nenáleží za období, kdy je vykonáváno zaměstnání, ze kterého je dávka poskytována. Poskytování peněžité pomoci v mateřství však nebrání výkon práce v jiném zaměstnání.

3) Práce a rodičovská dovolená:Práci lze vykonávat na základě původní pracovní smlouvy po skončení mateřské dovolené, tj. zpravidla na kratší pracovní dobu. V tomto případě ale matka nečerpá rodičovskou dovolenou a ani není v ochranné době, tj. chráněna před výpovědí. Matka se vrací do práce. Zaměstnavatelé však často nabízejí rodičům na rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.

4) Práce a rodičovský příspěvek - příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Právní předpisy:
zákon č. 262/2006 Sb., o zákoník práce
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

18.11.2017

Dobrý den!
Prosím o pomoc při řešení situace, resp. objasnění systému výpočtu PPM.
Dnem 12/10/17 jsem nastoupila na MD s dvojčaty. 10/17 mi byla vyplacena poslední dávka rodičovského příspěvku na prvorozeného syna (nar. 18/07/14). Předchozí PPM u syna jsem měla vypočítanou ze dvou smluv a to úvazek 1,0 na dobu neurčitou a DPČ. Pracovala jsem jako lékařka v nemocnici a na DPČ jsem vykonávala služby u stejného zaměstnavatele, kde jsem měla i hlavní úvazek. Nyní mi bylo řečeno, že moje další PPM bude vypočítaná pouze z vyšší ze dvou smluv a tedy z hlavního úvazku na dobu neurčitou.
Je možné, aby moje PPM byla nižší, než ta předchozí, i když jsem nastoupila na MD ve lhůtě do 4 let věku prvního dítěte? Do práce jsem v mezičase nenastoupila, měla jsem rizikové těhotenství a běžela mi pořád platná RD.
Obě smlouvy jsou u stejného zaměstnavatele, z obou bylo odváděno sociální pojištění.
Jedná se o nemalou finanční častku, tím spíše, že jsem na MD s dvojčaty a tedy by mi měla být PPM ze zákona vyplácena déle.
Zaměstnavatel tímto způsobem obcházel problematiku přesčasů. Já jsem nevědoma problematiky smlouvu podepsala (chápu, že to je moje chyba) a nemyslela na podobné situace do budoucnosti.
Děkuji za odpověď,
s pozdravem

Vážená paní,

vykonává-li osoba více zaměstnání současně, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěna z každého z těchto zaměstnání (pojištěných činností).
V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Splňuje-li pojištěnec ve všech zaměstnáních podmínky pro pobírání např. nemocenského, náleží mu nemocenské ze všech zaměstnání. Dávka se ovšem vyplácí
ze všech zaměstnání (pojištěných činností) jen jednou. V každém zaměstnání se samostatně zjistí denní vyměřovací základ, poté se sečtou, provede se redukce pomocí redukčních hranic a procentní sazbou se vypočítá výše dávky.

Podmínky pro další peněžitou pomoc v mateřství (PPM) do 4 let věku předchozího dítěte platí:
• Pro nárok na PPM se doba rodičovské dovolené i neplaceného volna do 4 let věku dítěte posuzuje jako doba účasti na nemocenském pojištění. PPM náleží při narození dalšího dítěte i bez návratu do zaměstnání. V praxi to znamená, že matce, u níž při nástupu na další PPM trvá pracovní poměr, nárok na další PPM vzniká vždy.
• Nebude-li mít matka v rozhodném období žádný příjem ze zaměstnání (např. z důvodu čerpání rodičovské dovolené) nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, považuje se za rozhodné období první předchozí kalendářní rok, v němž měla matka započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Z tohoto příjmu se určí denní vyměřovací základ pro výpočet další PPM.
• Vzniká-li za trvání stejného zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte nárok na PPM, porovnává se denní vyměřovací základ před redukcí s denním vyměřovacím základem před redukcí u předchozího dítěte. Matce náleží PPM z vyměřovacího základu, který je pro ni výhodnější (19 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Citace § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění:
"(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21."

Pokud je peněžitá pomoc v mateřství nižší, důvodem může výše průměrného výdělku, která je podkladem pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud Vám nevypočítávají PPM z dohody o pracovní činnosti, pak je otázka, zda Vám dohoda o pracovní činnosti nebyla na dobu určitou. Peněžitá pomoc v mateřství se vypočítává ze zaměstnání, která při nástupu trvají anebo běží ochranná lhůta - 180 dní od skončení zaměstnání. Aby došlo k porovnání vyměřovacích základů je potřeba, aby obě zaměstnání trvaly.

Doporučuji Vám se obrátit na call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství): 800 050 248. Podávají informace i v konkrétních případech a podají Vám odůvodnění.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství a výdělečná činnost

15.11.2017

Dobrý den,
dne 30.9.2017 jsem nastoupila na MD, řádně 6 týdnů před porodem, u více svých zaměstnavatelů.

Práci na HPP u jednoho zaměstnavatele jsem přestala plně vykonávat.

Pro druhého zaměstnavatele stálé vykonávám činnost administrativní na DPC, avšak výdělek z daného úvazku nikdy nepřesahl 2500 korun, nevznikl tedy z tohoto úvazku nárok na MD. Je možné toto zaměstnání nadále vykonávat i za předpokladu, že by byl výdělek vyšší a bylo by odváděno vše potřebné na sociálním, zdravotním i nemocenském pojištění?

U třetího zaměstnavatele mám úvazky na DPC a DPP. Z DPC mi byl přiznán nárok na příspěvek MD. Práci jsem byla schopna dosud nadále vykonávat v částečném rozsahu a tak v konečném součtu jsem si i daného zaměstnavatele vydělala 6500 korun z obou úvazků. Ohrozila jsem tím svůj příspěvek MD u poměru na dohodu o pracovní činnosti. Je možné vykonávat práci pro zaměstnavatele alespoň na některém z úvazků
při MD?
Kdybych práci na DPC vykonávala dal a nepřekrocila výdělek 2500 korun měsíčně, nebylo by tedy odváděno nemocenské pojištění, ohrozilo by to pobírání MD z tohoto úvazku?
Mohu vykonávat práci na obou úvazcich po skončení MD a přestupu na RD.

Děkuji za odpověď

Vážená paní,

pojištěnec nemá nárok podle § 16 zákona č. 187/2006 sb., o nemocenském pojištění na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou
a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,
b) mu náleží podle zvláštních právních předpisů17) ze zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný příjem s výjimkou služebního příspěvku na bydlení poskytovaného podle zákona o vojácích z povolání17a).

To znamená, že z těch zaměstnání, ze kterých Vám náleží dávka nemocenského pojištění nesmíte konat výdělečnou činnost, a to ani do výše 2 500 Kč v případě DPČ u druhého zaměstnavatele. To znamená, že můžete konat práci na DPP u třetího zaměstnavatele a DPČ u druhého zaměstnavatele, ze které Vám nenáleží peněžitá pomoc v mateřství. U třetího zaměstnavatele nelze konat práci na DPČ, pokud Vám z této výdělečné činnosti náleží peněžitá pomoc v mateřství.

Ano. Po skončení peněžité pomoci v mateřství, je možné konat práci ve všech zaměstnáních a zároveň pobírat rodičovský příspěvek. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

14.11.2017

Dobry den,mela bych na Vas dotaz a prosbu.
Nevim si vubec rady,moc tomu totiz nerozumim....
Mam odpracovane 4 roky v nemocnici,pote hned nasledne ze dne na den dalsi zamestnani 3roky v soukrome ordinaci. Tady pracovni pomer skoncil pred tydnem.
Tyden jsem na uradu prace s tim,ze si hledam zamrstnani sama a uz se.mi rysuje.
Chci se ale zeptat, kdybych nastoupila.do noveho zamestnani ted ,vlastne byla jsem asi 16 dni na.uradu prace.
A.zjistila jsem,ze jsem tehotna, je to uplny zacatek , 4tyden, zatim neni nic jisteho.
Ale.chci vedet jak by to bylo v mem pripade s narokem na materskou pote?
Kdyz mam odpraxovano v minulem zamestnani tech 270 dni , ale.tech 16 dni jsem byla na uradu prace mam narok na materskou?? Nebo jak ta ochrana lhuta se na.to poji???

Dekuji moc za.odpoved. budu rada,kdyz mi odpovite.

Dobrý den,

nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, a jsou zde následující podmínky:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Stačí, abyste v době plánovaného nástupu na peněžitou pomoc v mateřství měla uzavřen pracovní poměr a do nároku na peněžitou pomoc v mateřství se započítají i potřebné dny účasti na nemocenském pojištění v předchozím zaměstnání za poslední dva roky před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství.Pokud podmínku účasti 270 dnů splníte, bude Vám dávka náležet bez ohledu na evidenci na ÚP. Po uplynutí zkušení doby jste v novém zaměstnání proti výpovědi chráněna.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

14.11.2017

Dobrý den,
prosím Vás o radu ohledně nároku na peněžitou pomoc v mateřství, jestli na ni budu mít nárok nebo ne. U prvního zaměstnavatele jsem byla od 1.5.2015 do 31.5.2017 pak chvíli na úřadu práce a následně od 25.9.2017 zase zaměstnaná, 25.12.2017 mi vyprší zkušební lhůta. Termín porodu mám koncem května 2018. Vznikne mi nárok na mateřskou? Musím zůstat po zkušební době v práci nebo mi tím zanikne nárok?Předem Vám děkuji za radu.

Dobrý den,

nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, a jsou zde následující podmínky:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Stačí, abyste v době plánovaného nástupu na peněžitou pomoc v mateřství měla uzavřen pracovní poměr, ve kterém budete účastna na nemocenském pojištění, do nároku se započítají i potřebné dny účasti na nemocenském pojištění v předchozím zaměstnání. Po uplynutí zkušení doby jste proti výpovědi chráněna.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.