Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Dávky SSP a odměna pěstouna

16.03.2018

Dobrý den,
započítává se odměna pěstouna do příjmů v rámci dávek státní sociaální podpory? Konkrétně např hraje v roli v žádosti přídavku na dítě a příspěvku na bydlení?

Děkuji

Dobrý den,
dávky pěstounské péče, tedy odměna pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte jsou dávkami státní sociální podpory a do příjmů na ostatní dávky SSP /přídavek na dítě, příspěvek na bydlení/se nepočítají.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Ozdravovna

14.03.2018

Dobry den.

Mela bych dotaz ohledne neschopenky pro doprovod do ozdravovny u starsiho ditete.

Muj syn ma schvalenou ozdravovnu na 3 tydny. Je mu 8 let a nechce tam byt sam. Rozhodla jsem se tedy, ze pojedu s nim jako samoplatce.

Zajimalo by me jestli si mam v zamestnani vzit dovolenou a nebo dostanu v laznich neschopenku. Zamestnavatel chce abych si vzala dovolenou popripade neplacene volno, kdyz jedu se synem na zaklade sveho rozhodnuti a ne na schvaleny doprovod od lekare.

Informace na netu i od lekaru se ruzni.

Diky za oblasneni

Dobrý den.
Důvody vzniku dočasné pracovní neschopnosti jsou upraveny v zákoně č. 187/2006 sb. nemocenském pojištění. Mezi nimi je i jeho přijetí do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého do lůžkové péče. Tento pojem je dále konkretizován v zákoně č. 48/1997 sb.o veřejném zdravotním pojištění, který pod definici průvodce při lůžkové péči řadí i pobyt s dítětem v zařízení, které poskytuje komplexní lázeňskou péči. Za tohoto průvodce je považována zejména osoba, která doprovází dítě mladší šesti let, ale nárok na nepřetržitý kontakt s rodiči mají při poskytování zdravotních služeb nezletilí obecně. U dětí do šesti let je při hospitalizaci pobyt doprovodu hrazenou službou ze zdravotního pojištění vždy,tedy ze zákona u dětí nad 6 let pouze po schválení revizního lékaře. Pokud revizní lékař doprovod neschválí,neznamená to,že dítě nesmí třeba v lázních doprovod mít,jen si náklady rodič musí platit sám.Rozdíl je tedy v úhradě ne v nároku dítě doprovázet. Můžete být tedy,dle mého názoru, přijata do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého do lůžkové péče a pokud se tak stane ,rozhodne lékaař o Vaší PN z důvodu tohoto přijetí a pak budete mít nárok na nemocenské.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Dávky z Německa

12.03.2018

Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, jak mám popohnat Německo o rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Partner pracuje v Německu. Žádosti které jsem podávala v ČR jsou již poslané v DE....paní na úřadě, mě poradila abych nečekala na to než mě Německo bude kontaktovat. Proto se chci zeptat jak je mám popohnat a nebo jak mám začít. Děkuju za každou radu. S pozdravem Bystřičanová

Dobrý den, Vážená paní,
Děkujeme za Váš dotaz do poradny.
Ptáte se, jak popohnat úřady v Německu. Německé předpisy nemá naše poradna k dispozici, ale napadá mě jedině, že když otec dítěte v Německu pracuje, mohl by osobně příslušný úřad navštívit a situaci s prodlením ve vyřizování řešit. Také jsme našla na internetu adresu paní, která uvádí, že s vyřízením německých dávek na děti má dlouholeté zkušenosti, zde je adresa http://www.sandrazubacova.cz/.
Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Nemocenské po RD

12.03.2018

Dobrý den,
v květnu mi končí rodičovská dovolená a ze zdravotních důvodů budu muset jít na nemocenskou, je nějaký rozdíl mezi tím, když nastoupím jeden den do zaměstnání nebo nastoupím rovnou na nemocenskou? Pokud nastoupim rovnou na nemocenskou, budu stále zaměstnancem? Z čeho se vypočítává výše nemocenské?

Dobrý den,

nástupem na nemocenské nepřestanete být zaměstnancem. Aby člověk přestal být zaměstnancem, musí dojít k platnému ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, uplynutím sjednané doby atd.). Zaměstnanec na dočasné pracovní neschopnosti je v tzv. ochranné době, nemůže mu tedy být doručena výpověď.
Ať již nastoupíte na nemocenské ihned či po dni, výpočet výše nemocenského bude stejný.

Výše nemocenského za kal. den činí:
- 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ) do 30. kal. dne dočasné pracovní neschopnosti (DPN),
- 66% DVZ od 31. do 60. kal. dne DPN
- 72% DVZ od 61. kal. dne DPN.

DVZ se zjistí tak, že se vyměřovací základ vydělí počtem dnů v rozhodném období. Vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno celkový výdělek za rozhodné období, rozhodným obdobím ve Vašem případě bude první předchozí kal. rok před nástupem na nemocenské, ve kterém jste dosáhla příjmu a bylo zde alespoň 30 dnů, které nebyly vyloučenými dny (viz níže, co jsou vyloučené dny).

Za první tři dny DPN Vám nenáleží nic, za 4.-14. kal. den DPN Vám náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele, až od 15. kal. dne Vám náleží dávka nemocenské.

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18 zákona o nemocenském pojištění

(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.

(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období....

(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.

(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
...
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

(7) Vyloučenými dny jsou

a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst. 4,

b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,

c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská nebo ošetřovné,

d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně činná podle zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění,

e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná nebyla účastna pojištění.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Nárok ma dávky SSP, HN

09.03.2018

Dobrý den, prosím vás, nerada obtěžuji,ale raději se zeptám, než abych donekonečna obíhala úřady,jelikož si to nemohu dovolit.
Zajímá mě přspěvek na bydlení. Můj čistý příjem činí kolem 18000kč.
alimenty na dceru dostavám 2500kč plus dlužnou čásstku z alimentů když bývalý neplatil 2000kč.Nájem platím 9600kč (i voda a úklid společných prostor a popelnice) + poplatky které mám nastavené na 1700kč. Trvalý pobyt v bytě mám .Bydlím tam jen já(30let) a dcera (7let) .
Co vše potřebuji k přiznání příspěvku na bydlení kromě vyplněné žádosti? Opravdu musím každého čtvrt roku osboně na úřad vše znovu doložit? Nebo stačí poslat poštou?

Mám nárok i třeba na hmotnou nouzi když se mi porochá automobil?
Na nejbližším úřadu práce jsou velice nepříjemní věštinou jezdím do prahy, ale tam je to na celý den.
Za odpověĎ předem děkuji

Dobrý den,
bohužel nemám všechny potřebné informace, abych Vám mohla na dálku napsat, jestli nárok na příspěvek na bydlené máte, či ne. Od letošního roku se opravdu jak příjmy, tak výdaje musí dokládat každé čtvrtletí. Do příjmů se bude započítávat jak Vaše mzda, tak i výživné a dlužné výživné, které dostáváte, popř. přídavek na dítě. Výdaje jsou letos také pozměněny, nepůjde dokládat náklady na bydlení paušální částkou, protože podle novely zákona musí být v žádosti o příspěvek na bydlení nově náklady podrobně rozepsány na jednotlivé položky. U všech položek se také uvede, zda dané náklady jsou nebo nejsou placeny zálohově. Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně jednou ročně.
O příspěvek na bydlení můžete žádat až tři měsíce zpětně, musíte mít ale doložené řádné zaplacení všeho potřebného. Na internetu je spoustu kalkulaček, kde si můžete ověřit /po zadání všech potřebných údajů/, zda Vám nárok vznikne. https://www.penize.cz/prispevek-na-bydleni/330392-prispevek-na-bydleni-2018-kalkulacka-a-prehled-pravidel
Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
o jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
o součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje.
Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (viz dále).
U všech bytů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva.
Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc částku:
Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona Kč
jedna 1 988
dvě 2 721
tři 3 558
čtyři a více 4 291
Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení vždy rozepsány na jednotlivé položky, které se prokazují podrobným rozpisem. Náklady placené zálohově musí být v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční.
Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do nákladů na bydlení se započítávají
o uhrazené a doložené náklady na bydlení pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila,
o 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období nebo po jeho část nežila,
o náklady na bydlení uhrazené v původním bytě, pokud se stejný okruh společně posuzovaných přestěhoval do nového bytu a v původním bytě jim byl poskytován příspěvek na bydlení.
Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 pro:

f. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet
osob
v rodině Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než
100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 7 870 6 227 5 928 5 036 4 844
dvě 11 186 8 938 8 530 7 308 7 046
tři 15 116 12 176 11 642 10 045 9 702
čtyři a více 18 827 15 282 14 639 12 712 12 299
g.
h. v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet
osob
v rodině Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než
100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 420 4 420 4 420 4 420 4 420
dvě 6 489 6 489 6 489 6 489 6 489
tři 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939
čtyři a více 11 298 11 298 11 298 11 298 11 298
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Co se týká hmotné nouze, tak osobně se domnívám, že náklady na opravu osobního auta se nedají zařadit ani do jednoho příspěvku HN /doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, úhrada nezbytných nebo odůvodněných nákladů, úhrada nezbytného jednorázového výdaje, pomoc při hrozbě újmy na zdraví/.

Právní úprava:
Zákon č. 111/2006 Sb. - o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Přídavek na dítě

09.03.2018

Dobrý den, ráda bych se zeptala ohledně příspěvku na dítě. V měsíci březnu měl manžel (zaměstnanec) vyšší výplatu z důvodu vrácení přeplatku daně. Ráda bych se proto zeptala, zda se bude počítat do rozhodného příjmu jenom čistý plat bez vrácené daně nebo celková částka vyplacena ve výplatě dohromady s vrácenou daní?
Velice děkuji za Vaši odpověď
S pozdravem

Vážená paní,
ano. Přeplatek na dani se započítává do rozhodného příjmu pro nárok na přídavek na dítě.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Zamítnutí porodného

06.03.2018

Dobrý den, můj dotaz je směrován k opakovanému zamítnutí porodného.
Podala jsem žádost o vyjmutí ex partnera ze společně posuzovaných osob (nežijeme spolu již od doby co jsem byla na úplném počátku těhotenství.. avšak je zapsán v rodném liště, protože jsem k tomu byla nucena, abych dosáhla nároku na příspěvek v hmotné nouzi a doplatek na bydlení). Donesla jsem vše co po mně úřednice požadovala a to: čestné prohlášení mé a ex partnera, že spolu nesdilime spolecnou domácnost, návrh + předvolání + rozsudek od soudu, kde je uvedeno od kdy spolu nežijeme že nejsme manželé a že na mě v těhotenství finančně přispíval jako na nezaopatrenou matku atd., dále také doklad o tom že na naší dceru neuplatňuje daňové úlevy.. navíc jsem sepsala čestné prohlášení o tom, že v době těhotenství u mne doma proběhlo sociální šetření z odboru hmotné nouze, které mělo kladný závěr a peníze mi přiznali. Dále jsem odložila ještě na jejich vyzvání další důkaz a to návrh na soud na svěření dcery do mé péče.
Přes veškeré důkazy jsem několikrát byla osočena, že jsem lhářka, že ex partner se mnou žije, protože viděli na jeho Facebooku fotky po narození dcerky kde jsem s ex a dcerou a nějaké fotky dcery a mě které si tam dával on! (přitom se dávno zdržuje na svém trvalém bydlišti na Slovensku) a celé porodné pro nedostatečné důkazy opět zamítli a s tím mi bez upozornění pozastavili veškeré peníze, tj. rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení.. Takže jsme s dcerkou momentálně bez finančních prostředků, než oni uzavřou řízení.
Dokážete prosím poradit, co mohu udělat ještě více???
Předem děkuji za odpověď.
Hezký den.

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz do poradny.

Vašemu dotazu rozumím tak, že jste o porodné požádala, zároveň jste požádala o vyloučení otce dítěte ze společně posuzovaných osob a přiložila k oběma žádostem potřebné doklady. Obě žádosti byly zamítnuty, vy jste se odvolala a s odvoláním jste neuspěla.
Nebo je to tak, že ještě čekáte na rozhodnutí?

Také k rozhodnutí o pozastavení dávek musel úřad vydat rozhodnutí a vy jste měla právo na odvolání. Využila jste jej?

Pokud jste bez finančních prostředků, požádejte o dávky hmotné nouze, než se vše uzavře.

Pokud jste již vyčerpala všechny možnosti, jak se bránit, včetně odvolání, obraťte se :
• přímo na vedení Úřadu práce,
• nebo můžete věc konzultovat s Generálním ředitelstvím úřadu práce (kontakt: http://portal.mpsv.cz/upcr/gr);
• nebo můžete podat podnět na úřad veřejné ochránkyně práv – kontakt zde: https://www.ochrance.cz/kontakty/.

Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Kindergeld

06.03.2018

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně výplaty přídavku na dítě z Německa. Bývalý manžel pracuje v Německu jako pendler, nežije s námi ve společné domácnosti a pobírá na naše obě dcery přídavky na děti z Německa.Penize však ani jedna z dcer od otce nedostává.Dceram je 12 a 21 let (studuje na VŠ). Když jsem bývalému manzelovi řekla, že by peníze měl posílat dětem,řekl,že jsou to peníze pro něho, protože pracuje v Německu. Nevím kam se obrátit o pomoc.Dekuji za odpověď.

Dobrý den,
pokud otec dítěte dávku pobírá a neposkytuje ji na úhradu potřeb dítěte, obraťte se na zaměstnavatele v Německu či náš úřad práce, aby Vám pomohl kontaktovat přísl. úřad v Německu a tam oznamte, že se dávka nedostává k dítěti. Je možné, aby Kindergeld byl vyplácen přímo k rukám matky dítěte tam, kde dítě žije. Kindergeld není určen pro pracujícího, ale pro děti. Minimálně starší dcera musí spolupracovat při získání dávky – musí otci poskytnout potvrzení o studiu. Pokud otec odmítá Kindergeld posílat dětem, nechť mu již toto potvrzení nedává.
Nepíšete, jestli otec řádně platí výživné na děti i zde může být zohledněno to, že v Německu pobírá Kindergeld. Pokud to při stanovení výživného nebylo bráno v potaz, můžete se na soud obrátit s návrhem na zvýšení výživného /lze tak žádat až o 3 roky zpětně/. Rozhodnutí soudu nelze předjímat, při stanovení vyživovací povinnosti bude vycházet z majetkových poměrů otce (ale i Vašich) a potřeb dětí. V žádosti o zvýšení výživného vycházejte např. z nákladů na vzdělání dětí, školní aktivity, sportovní aktivity, koníčky, kroužky, kulturní potřeby, dovolené, zdravotní potřeby apod.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Máte chuť pomáhat rodičům v podobné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a projíme s mentees.

Staňte se mentorkou

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.