Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nárok na dávky

25.09.2017

Dobrý den, chci se zeptat, co mám dělat, kam se hlásit a na jakou dávku mám nárok, když mi za 2 měsíce končí rodičovská dovolená, kterou mám na 2 roky a 7 měsíců, jelikož jsem nepobírala mateřskou dovolenou z důvodu výpovědi ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, po té co jsem mu oznámila, že jsem těhotná. Dceru mi do školky nevezmou, protože ji nejsou 3 roky (nejsou na to ve školce přizpůsobeni). Mockrát Vám děkuji za odpověď.

Dobrý den,
pokud nemáte zajištěno hlídání dítěte, nemá smysl se evidovat na ÚP a žádat o zprostředkování zaměstnání a podporu. Až Vám skončí výplata RP, zajděte si na svou zdravotní pojišťovnu a přihlaste se tam jako osoba celodenně a řádně pečující o dítě do věku 7let, pak za Vás bude stát hradit i nadále zdravotní pojištění.
Co se týká nároku na dávky či příspěvků, nemám dost informací Vám zodpovědně poradit, na co konkrétně máte nárok. Odkážu Vás tedy na aplikaci „Sociální poradce“ na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce . Zde po vyplnění dotazníku, získáte přehled dávek, na které byste mohla mít nárok. Získáte zde i informace, kde se příslušná žádost podává a co k ní je třeba doložit.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Nárok na dávky státní sociální podpory

24.09.2017

Dobrý den,
prosím o radu pro osobu mi blízkou.

Svobodná matka s 9letou dcerou. Otec s nimi nežije, nepřispívá, je ale zapsán do RL.Ústní dohoda je střídavá péče. Matce se zvýšili náklady (pronájem a bydlí pouze s dcerou) a zmenšili příjmy z HPP práce. Ráda by požádala o příspěvky od státu. Má na ně ale nárok pokud nemá soudem ani dohodou opravenou péči o dítě?

Dobrý den,
předpokládám, že matka zvažuje podání žádosti o některou z dávek státní sociální podpory podle zák. č. 117/1995 Sb., v platném znění, a to příspěvek na bydlení nebo rodičovský příspěvek.
Tyto dávky se poskytují v závislosti na výši příjmů rodiny, přičemž za rodinu se pro účely příspěvku na bydlení považují osoby hlášené v předmětném bytě k trvalému pobytu a pro účely přídavku na dítě, oprávněná osoba (matka) a s ní společně posuzované osoby, tj. otec dítěte a dcera s tím, že pokud je dítě ve střídavé výchově obou rodičů, posuzuje se s nezaopatřeným dítětem rodič určený na základě dohody rodičů. Jestliže spolu rodiče po dobu nejméně 3 měsíců prokazatelně nežijí, je možné podat žádost o rozhodnutí, aby se na ně nepohlíželo jako na osoby společně posuzované; příjmy rodiče, který nežije s dítětem, se pak nebudou započítávat pro výpočet dávek.
Předpokládám, že otec dítěte bude z okruhu společně posuzovaných osob vyloučen a dcera bude posuzována s matkou.
Do příjmů pak budou patři příjmy matky a výživné na dceru, v souvislosti s podáním žádosti o dávky je tedy třeba prokázat výši výživného.
Nárok na přídavek na dítě mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte. Výše dávky pro 9leté dítě je 610 Kč.
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
Bližší informace, včetně seznamů kontaktních pracovišť a formulářů příslušných žádostí naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs, zde naleznete též aplikaci sociální poradce (http://portal.mpsv.cz/soc/poradce, která po vyplnění příslušných údajů vyhodnotí dávky, na které byste mohla mít nárok.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Nárok na dávky SSP, HN

20.09.2017

Mám v blízkosti mladou ženu, která je z mého pohledu ve velmi obtížné situaci, ráda bych jí poradila. Má dvouletou dceru, která je však v péči otce, pouze se vídají, usiluje o četnější kontakty. Nepracuje a nemá vůbec žádný příjem. Byla vyloučena díky svému pochybení z evidence úřadu práce. Žije s partnerem, který pracuje a má podprůměrný plat. Brzy čekají narození miminka. Bydlí v nebytovém prostoru, takže nemá nárok na příspěvek na bydlení. Nepobírá žádné sociální dávky, má povinnost hradit 1485 Kč měsíčně zdravotní pojištění a 1500 Kč (soudem stanovené) výživné. Má na nějaké dávky nárok? A jak by případně měla postupovat?

Dobrý den,
základem všeho by byla určitě nejlepší registrace na ÚP. Pokud však byla sankčně vyloučena, musí uplynout určitá doby, aby se znovu mohla registrovat. Nárok na dávky hmotné nouzi mít nebude, protože není vedena na ÚP. Nepíšete nic o tom, kde má daná žena trvalé bydliště, i to je důležité třeba pro dávky státní sociální podpory. Nemám dost informací Vám zodpovědně poradit, na co konkrétně máte nárok. Odkážu Vás tedy na aplikaci „Sociální poradce“ na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce . Zde po vyplnění dotazníku, získáte přehled dávek, na které byste mohla mít nárok. Získáte zde i informace, kde se příslušná žádost podává a co k ní je třeba doložit.
Dnem porodu začne pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7600Kč, dále si budou moci požádat o přídavek na dítě.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
Zákon č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Kindergeld

20.09.2017

Dobry den,
mam na Vás dotaz týkající ses Kindergeld. Pracuji 3.rokem v Německu a dcera žije v Čechách s otcem. Je jí 15.let a v současné době studuje střední školu.
Chci de zeptat, jestli mám já nebo otec nárok na Kindergeld a kdo o ně má zažádat Předpokládám, že otec. Co je potřebné ķ žádosti o Kindergeld předložit.
Děkuji za odpověď

Dobrý den,
nárok na "Kindergeld" lze uplatnit na dítě, které žije v domácnosti s člověkem (je jim živeno), který v Německu platí sociální pojištění a dítě žije kdekoliv v EU. Nárok na "Kindergeld" je i zpětný za dobu, za kterou živitel platil v Německu sociální pojištění." Žádat o Kindergeld bude Vy, jelikož Vy pracujete v Německu.
Pro 1., 2. dítě 184,- Euro měsíčně, za třetí 190€, za každé další 215 Euro měsíčně (12/2013). Do 18ti let pro všechny děti. Od 18ti jsou určité výjimky, pokud např. dítě nevydělá víc jak 7680,- Euro za rok, pro nezaměstnané děti do 21ti let, pro studující děti do 24ti let.
Přídavky na děti jsou přiznány pouze na základě písemné žádosti. Formulář žádosti lze obdržet na úřadu práce (u fondu rodinných přídavků). Více informací je dispozici rovněž na internetové stránce http://www.familienkasse.de.
Úřad práce (fond rodinných přídavků) hradí přídavky na určený bankovní účet v měsíci, za který je daný přídavek na dítě vyměřen.
Jste povinni z vlastní iniciativy a bez odkladu nahlásit úřadu práce (fondu rodinných přídavků) veškeré změny údajů, jež jste poskytli při podání žádosti, které by mohly mít vliv na váš nárok na přídavky na děti (například ukončení odborné přípravy dítěte).
Nárok na pobírání přídavků na děti (Kindergeld) upravuje zákon o přídavcích na děti− Bundeskindergeldgesetz, resp. zákon o dani z příjmu − Einkommensteuergesetz −a jiné zvláštní zákony a předpisy platné ve spojení s legislativou EU.
Nárok na Přídavek na dítě v SRN není ovlivněn výší příjmu. Nárok má každý, kdo řádně v SRN odvádí daně z příjmu a splní všechny podmínky nároku. Žádosti českých pracovníků, vykonávajících pracovní činnost v SRN, zpracovává Familienkasse Chemnitz. Vyplněný formulář se všemi potřebnými dodatky můžete zasílat rovnou tam, nebo žádost podat na nejbližší pobočce německých úřadů práce (Agentur für Arbeit), která ji do Chemnitz přepošle za vás. Je tedy na otci dítěte, který v Německu pracuje, aby Kindergald vyřídil. Máme informace, že vyřízení této dávky trvá několik měsíců.
Adresa: Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
Deutschland
E-mail: Familienkasse-Sachsen(a)arbeitsagentur.de
Formulář žádosti a příslušné přílohy v češtině a němčině ke stažení zde: https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Formulare/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI516433.
Součástí žádosti musí být i formulář Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse, který nahrazuje formulář E401 Potvrzení o složení rodiny (rodinného stavu). Tento formulář potvrzuje Generální ředitelství ÚP ČR v Praze, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7. Po vyplnění zašlete na uvedenou adresu, potvrzený Vám bude odeslán zpět.
Formulář E411 si německá Familienkasse vyžádá po oddělení Státní sociální podpory příslušného Úřadu práce ČR sama.
Familienkasse vydala k dětským přídavkům příručku s informacemi v českém jazyce. Obecné informace naleznete zde:https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjy1/~edisp/l6019022dstbai743992.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI74399

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Vyčerpaný rodičovský příspěvek za trvání rodičovské dovolené

19.09.2017

Dobrý den,nyní jsem na rodičovské dovolené do 3 let dítěte... což bude mít v lednu 2018.Rodičovsky příspěvek již však mám vyčerpán. U svého zaměstnavatele jsem měla před nástupem na materskou dovolenou uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. Nyní jsem opět těhotná... TP duben 2018.Vim, že mohu od dovršení 3 let dítěte nastoupit na nemocenskou až do nástupu na md. Je pro mě nějaké řešení, abych nebyla teď ty tři měsíce bez příjmu..tj.rijen - prosinec.Dekuji.

Dobrý den.
Pokud již máte vyčerpaný rodičovský příspěvek a čerpáte rodičovskou dovolenou, tj. nemůžete v případě pracovní neschopnosti pobírat nemocenské, není zde žádná speciální dávka pro osoby ve Vaší situaci.
Připomínám, že o vzniku pracovní neschopnosti rozhoduje lékař a nemocenské náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Pokud prvních 14. dnů pracovní neschopnosti bude spadat do období rodičovské dovolené, budete po jejím skončení pobírat rovnou nemocenské.
Můžete se pokusit najít si přivýdělek; v závislosti na výši příjmů Vaší rodiny Vám může vzniknout nárok na některou dávku státní sociální podpory, např. přídavek na dítě či příspěvek na bydlení. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí můžete využít aplikaci sociální poradce http://portal.mpsv.cz/soc/poradce , kde Vám po zadání vstupních údajů systém sám vyhodnotí dávky, na které byste mohla mít nárok.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Společně posuzované osoby pro přídavek na dítě

19.09.2017

Dobrý den, jak je to s příspěvkem na dítě. Já jsem na škole s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, studuji. Bratr je již přes rok pracující s trvalým pobytem s mojí mamkou u Semil, ale bydlí v pronájmu v Liberci. Má jen u ní TP. Jak je to tedy s příspěvky na dítě?... posuzovaly by se jen příjmy mamky, popř. moje a výživné? Bráchu ne, i když má TP na adrese mamky? :( (ten na nic nepřispívá, prostě nic když bydlí jinde a má jen ten TP.
Děkuji moc za odpověď. ;-)

Dobrý den,
pro posouzení nároku přídavek na dítě je podstatné, jaký je příjem společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro dávky státní sociální podpory, kam patří i přídavek na dítě, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, v platném znění. § 7 tohoto zákona mimo jiné říká, že:
Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.
Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,
a) nezaopatřené děti ,
b) nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,
c) manželé, partneři) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),
d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče [písmeno b)] těchto rodičů,

Vymezení nezaopatřenosti dítěte je v § 11 zákona o státní sociální podpoře:
(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání , nebo
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení
(2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
(3) Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

Váš bratr tak dle výše uvedeného již není nezaopatřeným dítětem, takže jej nelze zahrnout do společně posuzovaných osob, tím spíš, když ani s Vámi netvoří společnou domácnost.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Sociální dávky

15.09.2017

Dobrý den,
ráda bych se informovala na pár věcí. Jsem samoživitelka s dvouletým synem, nyní mame trvaly pobyt v míste(Praha) kde žiju, pobírám doplatek na bydlení v ramci hmotné nouze, rodičovský přispevek a pridavek na díte. Alimenty nemam, otec neni uveden v RL.

Muj dlouholety kamarad (momentalne přítel) se dostal do tiživé situace, bývala partnerka ho v unoru opustila a on s malým také dvouletym synem, Vojtikem, do konce srpna pobyval v azylovém domě ve Strakonicich. Odtamtud museli odejit a nyni žije na vesnici, kde vyrustal v pronajatem pokoji v penzionu (u rodicu to neni možné). V blízké době bude probíhat soud, který rozhodne, komu bude svěřen do péče. Jelikož matka o Vojtu ma zajem pouze víkendově a přítel malého v péči chce, bylo by dobré kdyby tak soud rozhodl. Bohužel v této době ale nemá Vojtík nejspís takové zazemí, aby ho u přítele nechali.

Ráda bych si je vzala k sobě, ale majitel bytu je proti tomu.

Chteli bysme si tudíž najit novy pronajem, aby oba nasi kluci a my meli zazemi.

MOhla bych se prosím informovat , jaké mame možnosti pro začatek s novým pronajmem, jak velky byt a cca kolik by mel maximalne stat, abysme v prvnich mesicich mohli (jako dva rodice na RP (2x4300), jeden s alimentama,jeste neni urceno) cerpat doplatek nebo prispevek na bydleni? Je nutne mit k doplatku na bydleni hlaseny trvaly pobyt v novém pronajmu? Protože se obavam, že trvaly pobyt mi v novem pronajmu nikdo moc nenabídne.. Uvadim v prvnich mesicich, jelikoz pocitame s tim, že až bude pritel v Praze najde si regulerni praci a ja budu s detmi doma..

Jak nejlepe tedy bysme se meli zachovat? Zda jit do pronajmu spolu nebo prozatim najit priteli byt zvlast, pokud by tedy mel moznost bez trvaleho bydliste zadat o doplatek na bybdleni..? Doufám, že je muj dotaz dostatečně srozumitelny, a mnohokrát dekuji za odpoved.

S pozdravem Jana

Dobrý den,
Z toho, co jste uvedla a s ohledem na Vaše příjmy (kdybyste bydleli spolu) a dle mého odhadu, byste určitě na příspěvek na bydlení i na doplatek na bydlení dosáhli. Zřejmě by byla situace „výhodnější“, kdybyste bydleli odděleně, jen ale co se týká sociálních dávek, ovšem na druhé straně je třeba zvážit i to, že povedete dvě domácnosti a to také něco stojí, takže v konečném výsledku, společné nebo oddělení bydlení vyjde na stejno. Omlouvám se, ale propočty toho, jak velký byt a jaká výše nájemného by měla být, abyste měli, co největší příspěvek, dělat nebudu. Pro orientační výpočet můžete použít kalkulačky, které internet nabízí.
Pro vás je spíš podstatné to, že musíte splňovat podmínky zákona, a to takto:
Příspěvek na bydlení
• Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
• Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
o jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
o součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
• Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje.
• Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
• Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (viz dále). U všech bytů se dále započítávají náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.
• Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc částku:
Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona Kč
jedna 1 944
dvě 2 660
tři 3 478
čtyři a více 4 194

• Výše částek, které se započítávají v případě vytápění pevnými palivy, činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 5 zákona Kč
jedna 711
dvě 973
tři 1 272
čtyři a více 1 572

• Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do nákladů na bydlení se započítávají
o uhrazené a doložené náklady na bydlení pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila,
o 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období nebo po jeho část nežila,
o náklady na bydlení uhrazené v původním bytě, pokud se stejný okruh společně posuzovaných přestěhoval do nového bytu a v původním bytě jim byl poskytován příspěvek na bydlení.
• Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
• Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 pro:

a. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet
osob
v rodině Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2017
do 31. 12.2017 podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně
Praha více než
100 000 50 000 -
99 999 10 000 -
49 999 do
9 999
jedna 7 720 6 114 5 822 4 950 4 763
dvě 11 004 8 806 8 407 7 213 6 957
tři 14 896 12 022 11 500 9 939 9 604
čtyři a více 18 577 15 112 14 482 12 599 12 195
b.
c. v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet
osob
v rodině Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků
platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně
Praha více než
100 000 50 000 -
99 999 10 000 -
49 999 do
9 999
jedna 4 357 4 357 4 357 4 357 4 357
dvě 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429
tři 8 880 8 880 8 880 8 880 8 880
čtyři a více 11 244 11 244 11 244 11 244 11 244
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Doplatek na bydlení
• Je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.
• Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jejichž příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na živobytí.
• Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem/příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky.
• Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na specifické situace spojené s bydlením. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení poskytnout do části bytu, po splnění hygienických podmínek a udělení souhlasu obce do ubytovacího zařízení a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení).
• Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.
Bližší informace Vám poskytne úřad práce.

Právní předpisy:
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
odkaz na zákony: www.zakonyprolidi.cz

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Příspěvek na bydlení

15.09.2017

Dobrý den, jak je to s příspěvkem na bydlení. Já jsem na škole s trvalým pobytem v Ústí nad Labem. Bratr je již přes rok pracující s trvalým pobytem s mojí mamkou ale bydlí v pronájmu v Liberci. Má jen u ní TP. Jak je to tedy s příspěvky na bydlení... posuzují se jen příjmy mamky, popř moje a výživné? Děkuji za odpověď. ;-)

Dobrý den,
příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje.
Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady. U všech bytů se dále započítávají náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.
Pokud má tedy bratr trvalé bydliště u matky, bude se počítat i jeho příjem do nároku na dávku.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.