Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Dávky a společně posuzované osoby

15.12.2017

Dobrý den prosím vás porad te mi co mám dělat,. Sem samozivitelka s 10letou dcerou, a máme byt v pronájmu, nájem elektrika plyn činí 6500.do nedávná sem měla přítele a bydlel s námi.meli sme oba brigádu prividelek, oba prijmi sem dodávala na úřad kde sem zadala životní minimum, jenže sme se rozešli a přítel už měl smlouvu a celý plat, jenže na úřadě.mi nevěří že najednou sme se rozešli tak měli přijít keme na kontrolu vždycky sem byla doma jenže 2 mě nezastihli doma protože sem měla jiné zařizování, tak to rozhodli že mi bejvaliho napocitali do domácnosti vše mi sebrali dali mi 311kc a na bydlení s přidávkama 2100 tak na 2 měsíce mám 2400 a to mi dali až po měsíce musela sem zebrat u babičky abych dala holce na jist a zaplatila za mě nájem, tak měli přijít na novej průzkum čekám na ně 6 den a oni nikde drzej mi peníze a budou svátky. A obavy ze nebudu mít na nájem poraďte co mám dělat.. A ještě dotaz na úřadě měli bejvaliho příjem který sem jim dala ale už sme spolu nebyli ten papír ale nebyl podepsanej a bez jeho vědomí ho použili mají nato pravo to

Dobrý den,
Děkuji za váš dotaz, bohužel je pro mě velmi nesrozumitelně napsaný.
Rozumím dotazu tak, že jste pobírala, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a zřejmě příspěvek na živobytí. To vše jste brala, když jste žila s přítelem. Oba jste pracovali brigádně. Přítel nyní pracuje na pracovní smlouvu a rozešel se s vámi. Úřad práce si však chce tuto skutečnost, že váš přítel již není společně posuzovanou osobou ověřit (bohužel, na to má úřad právo) a zatím započítal vyšší příjem přítele a tím se vám snížily dávky.
Než se váš případ vyřeší, doporučuji vám, abyste úřad požádala o mimořádnou okamžitou pomoc.
Ptáte se dále, zda úřad mohl použít údaj o výši příjmu vašeho přítele…..ale ten údaj jste úřadu poskytla vy nebo se mýlím?
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Ošetřovné

09.12.2017

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak je to s možností čerpání OČR. Jsem otec, po rozvodu, kdy jsme se s matkou dohodli s ohledem na tehdejší zdravotní problémy našeho syna na tom, že bude svěřen do péče matky. V současné době je již na tom tak dobře, že nám to funguje několik let tak, že si syna beru na každý víkend(pá-ne) a pokud mám volno tak i v týdnu.Synovi je méně než 10 let. Nicméně podstata dotazu je, jestli mohu jít na OČR se synem, jestliže jej nemáme ve střídavé péči.
V případě kladné odpovědi ještě druhá otázka, jestli tato možnost pro mne neplatí, je-li matka třeba zrovna na úřad práce.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
dle § 39 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo. V případě ošetřování dítěte mladšího 10 let rodičem nemusí být splněna podmínka společné domácnosti, tj. ošetřovné může čerpat i rozvedený rodič, kterému dítě nebylo svěřeno do péče. Situace matky se pro účely výplaty dávky neposuzuje.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Příspěvek na živobytí

07.12.2017

Dobry den chtela bych se zeptat jestli v prispevku na zivobiti se zapocitava rocni danovy bonus na deti ?

Dobrý den,
podle mého mínění, by se neměla započítávat částka vyplacená ve formě daňového bonusu.
K tomuto stanoví zákon o životním a existenčním minimu,(110/2006 Sb.) v § 7, odstaveci 2:

(2) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona dále považují

h) příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od této daně osvobozeny, nejde-li o příjmy uvedené v písmenech a) až g) nebo v odstavci 5, s výjimkou

11. příjmu plynoucího ve formě daňového bonusu

Naopak ale vrácená daň za děti, tedy nikoliv bonus, ale navrácená záloha na daň, by se do příjmu rozhodného pro přiznání dávky příspěvku na živobytí počítat v souladu se zákonem měla.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Společná domácnost, osoby společně posuzované pro sociální dávky

04.12.2017

Dobrý den,
chtěli bychom požádat o přídavky na dítě, ale bydlíme v domě společně s prarodiči. Bude se při žádosti zohledňovat i jejich příjem, přestože máme v podstatě každý svou domácnost a společná je pouze kotelna? Případně co udělat pro to, aby byl zohledněn pouze příjem naší rodiny (rodiče a děti)? Existuje nějaké jednoduché řešení, např. stačí pouze podat žádost o vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob - je to v takovémto případě možné?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v současné době již občanský zákoník neobsahuje definici pojmu společná domácnost, i když s ní nadále některé zákony operují. Pokud jde o vymezení pojmu „společná domácnost" ve smyslu "starého" občanského zákoníku, pak bylo uvedeno v § 115 a touto definicí si lze vypomoci i nyní. Podle tohoto ustanovení Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podle komentáře k tomuto ustanovení je výrazem spolužití těchto osob zpravidla i jejich společné bydlení v témže bytě, společné bydlení však není v každém případě k naplnění pojmu bezpodmínečně nutné. Znakem domácnosti není ani přihlášení se fyzické osoby k pobytu podle přepisů o evidenci obyvatelstva.
Spolužití musí být dále trvalé. Ke spolužití proto nestačí např. jen občasné návštěvy, občasné přespání, přechodné ubytování, výpomoc v domácnosti. Soudní praxe dospěla k závěru, že spolužití ve smyslu § 115 občanského zákoníku je trvalé jen tehdy, jestliže objektivně zjistitelné okolnosti svědčí o úmyslu osob založit a vést takové spolužití nikoliv pouze na přechodnou dobu. Úmysl vést společnou domácnost tedy je poměrně zásadním kritériem a dle Vámi uvedené informace s prarodiči společnou domácnost netvoříte (podobně, jako ji netvoří sousedé jednoho bytového domu, kteří mají všichni stejnou adresu trvalého pobytu).
Podle mého názoru není na místě žádat o vyloučení prarodičů ze společně posuzovaných osob, ale zkrátka je v okruhu společně posuzovaných osob od samého začátku neuvádět, protože prostě do tohoto okruhu nepatří, když pouze bydlíte na stejné adrese, ale netvoříte společnou domácnost.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Kindergeld, výplata RP v ČR

01.12.2017

Dobrý den,

odkazuji se na téma: Kindergeld, výplata RP v ČR - číslo 41738.

Velice děkuji za sepsání Vaší odpovědi, dále bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Přítelkyně se mnou odmítla jet do Německa a máme to mezi sebou trochu na ostří nože, v horším případě půjdeme definitivně od sebe, má otázka zní, jak je tato situace řešitelná, pokud rodiče žijí odděleně? Jinak řečeno, v ČR by žila matka s dcerou, kde mají své trvalé bydliště (ne ve stejném bytě, jako doposud se mnou). Naopak já bych byl pracující otec v Německu.

Mnohokrát děkuji.

S pozdravem

Dobrý den,
tato skutečnost nemá žádný vliv na mou předchozí odpověď. Rozhodující tady je ta skutečnost, že jste otcem dítěte a jste zapsaný v RL.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Příspěvek na péči

01.12.2017

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,dcera je diabetik 1 st. pracují v Německu, kde chci zadat ó příspěvek na peci,. Řekli mi, že mám žádat na pojišťovně AOK .Jaké jsou stupně postizeni a v jaké výši?Proplácejí příspěvek i zpětně? Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Dcera je občankou ČR a je na území ČR hlášena k trvalému pobytu,patří do okruhu oprávněných osob pro účely příspěvku na péči, je o dávku nepojistnou a Vaše zaměstnání v SRN ji tedy nijak neovlivní.
O příspěvek na péči nežádejte pojišťovnu,ale Úřad práce ČR. Celou agendu příspěvku na péči spravuje totiž Úřad práce ČR. Žádost o tuto dávku proto podejte na příslušnou pobočku Úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště . Jelikož zde se žádost týká nezletilého dítěte, žádost podává rodič.
Na Úřadu práce podejte příslušný tiskopis, můžete si ho vyzvednout přímo tam anebo stáhnout zde:
Odkazy na formuláře ohledně příspěvku na péči:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=PnP140101551&CMD=EditForm&SSID=Fz3V49av02.H6YruQX091VArWu3YbYsl

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OPp140102553&CMD=EditForm&SSID=mogrvViHwLLjGe23Xb~53qZOJvHkBWUr
U dětí je poskytovatelem péče/pomoci obvykle rodič. Jako osoba blízká na to nemusíte mít žádnou smlouvu o poskytování soc. služeb, jen se napíšete do oznámení.
Zda Úřad práce vyhodnotí žádost kladně a příspěvek na péči přizná, závisí zejména na posudkovém lékaři České správy sociálního zabezpečení. Ten totiž na základě zdravotní dokumentace a sociálního šetření rozhodne o takzvaném stupni závislosti. Potřebnou zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od dceřina pediatra. Na sociální setření přijde sociální pracovnice Úřadu práce, bude chtít vidět dcerku v jejím přirozeném prostředí.
Příspěvek se v případě kladného vyřízení žádosti poskytuje ode dne podání žádosti- tedy podáte li třeba 15.12.2017 a přiznán bude v květnu 2018,tak dostanete dávku vyplacenou zpětně od 12/2017 .
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

a) 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

b) 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

c) 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

d) 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb,
a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.
U nezletilého se za nezvládnutí považuje situace,kdy dítě při zvládání životní potřeby potřebuje větší dohled než stejně staré zdravé dítě.
Právní předpis :
Zák.108/2006 sb. O sociálních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Porodné - společně posuzované osoby

28.11.2017

Dobrý den,

chci se zeptat ohledně porodného v roce 2018. V únoru mám termín, čekáme druhé dítě. Můj dotaz zní, zda bych měla nárok na porodné i přesto, že na naše číslo popisné jsou nahlášeni ještě babička a manželův strýc (na jedno číslo popisné jsou dva domy - náš a tzv. vejmínek)? Jejich důchody se tedy také započítávají do našeho příjmu nebo ne?
Mockrát děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Za rodinu budete považována Vy, Váš manžel a Vaše děti; nikoli babička a manželův strýc žijící na téže adrese v tzv. vejminku.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Ošetřovné - redukční hranice

27.11.2017

Dobrý den, ráda bych se optala jak se stanovuje redukční hranice pro ošetřování člena rodiny, dočetla jsem se, že jsou stanoveny 3 hranice, ale nevím podle čeho zjistím jaká se mě týká, jsem doma s nemocným synem, tak jsem si chtěla vypočítat mzdu. Děkuji mnohokrát

Dobrý den,
výše ošetřovného činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo ke vzniku potřeby ošetřování) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se provede tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Redukční hranice od 1. 1. 2017 činí:
1. redukční hranice 942 Kč
2. redukční hranice 1 412 Kč
3. redukční hranice 2 824 Kč
Pro orientační výpočet dávky můžete využít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/13622.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.