Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Studentka -truhlářka a nárok na PPM a sirotčí důchod

13.11.2018

Dobry den, chtela jsem se zeptat. Jsem tehotna, ale studuji truhlarinu. Je proto pro me nemozne zustavat. Jak je s neschopenkou/omluvenkou popripade s materskoy dovolenou kdybych skolu prerusila, a zustane mi sirotci duchod? Dekuji za odpoved.

Dobrý den.
Podmínkou nároku na sirotčí důchod je trvání řádného studia. V době přerušení studia nejste nezaopatřeným dítětem a nárok na sirotčí důchod nemáte. Sirotčí důchod totiž náleží nezaopatřeným dětem do 26 let, ale pouze za předpokladu, že se soustavně připravují na budoucí povolání. Až začnete znovu studovat třeba v novém školním roce budete tím pokračovat ve studiu, buďto na stávající škole - třeba jinou formou- nebo na jiné škole, budete mít opět nárok na sirotčí důchod ale je třeba, abyste ČSSZ předložila nové potvrzení o studiu. Na Vašem místě bych požádala vedení školy o povolení IVP- individuálníhovzdělávacího/ studijního plánu (možné je třeba rozložení ročníku a vynechání předmětů,které nyní z důvodu těhotenství nemůžete navštěvovat a jejich posunutí do let popzdějších). Při IVP by Vám sirotčí důchod zůstal.
Rozhodnutí lékaře o Vaší pracovní neschopnosti bude sloužit jako omluvenka do školy a na praxi, nárok na dávku nemocenské nemáte, jelikož nejste nemocensky pojištěná.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství-je potřeba splnit několik podmínek. Zejména musíte být účastna alespoň 270 dní během dvou let před nástupem na mateřskou, nemocenského pojištění.Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, Vy nyní nejste účastna nemocenského pojištění, abyste měla nárok ma PPM musela byste úspěšně dokončit studium a nastoupit do zaměstnání. Což nemůžete,tedy nárok na PPM Vám nevznikne. Od narození dítěte budete čerpat rodičovský příspěvek.
Právní předpisy :
zák.117/1995 sb. O státní sociální podpoře
zák. 187/2006 sb. O nemocenském pojištění
zák. 155/1995 sb. O důchodovém pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Kindergeld

12.11.2018

Hezký den,
bývalý manžel pracuje v Německu, trvalé bydliště má v ČR.
Sdělil mi informaci, že si v Německu mohu žádat o dávku Kindergeld na studující dceru, kterou mi soud svěřil do péče a se kterou žiji ve společné domácnosti. Opravdu si mohu o dávku žádat i když jsme rozvedeni, nemáme společné bydliště, nežijeme spolu a dcera byla svěřena do mé péče? Tento argument použil u soudu, když jsem žádala o zvýšení výživného. Děkuji Vám.

Dobrý den,
v Německu Kindergeld vyplácí familienkasse (://www.familienkasse.de.), doporučuji Vám, abyste se informovala přímo u příslušné instituce na vznik a podmínky nároku na Kindergeld. Podmínky výplaty dávky jsou upraveny německým právem, jež nemá naše poradna k dispozici.
Nárok na "Kindergeld" lze uplatnit na dítě, které žije v domácnosti s člověkem (je jim živeno), který v Německu platí sociální pojištění a dítě žije kdekoliv v EU. Nárok na "Kindergeld" je i zpětný za dobu, za kterou živitel platil v Německu sociální pojištění."
• - Pro 1., 2. dítě 194€ měsíčně, za třetí 200€, za každé další 240 Euro měsíčně. Do 18ti let pro všechny děti. Od 18ti jsou určité vyjímky, pokud např. dítě nevydělá víc jak 7680,- Euro za rok, pro nezaměstnané děti do 21ti let, pro studující děti do 24ti let.
Přídavky na děti jsou přiznány pouze na základě písemné žádosti. Formulář žádosti lze obdržet na úřadu práce (u fondu rodinných přídavků). Více informací je dispozici rovněž na internetové stránce http://www.familienkasse.de.
Úřad práce (fond rodinných přídavků) hradí přídavky na určený bankovní účet v měsíci, za který je daný přídavek na dítě vyměřen.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Přídavky na dítě s mezinárodním prvkem

10.11.2018

Dobrý den,

jsme rodina 3 děti a momentálně jsem na rodičovské dovolené, nemám žádný příjem. S celkovým příjmem rodiny včetně příjmu manžela máme nárok na čerpání přídavků na děti. Na dceru 2,5 a syna 9 příspěvek čerpám. nejstarší syn má jiného otce žijícího ve Francii (neplatí výživné a nejsme v kontaktu) a na příslušném úřadě v ČR mi bylo sděleno, že o tuto dávku musím nejprve požádat ve Francii a obdržet informaci o zamítnutí (informace stará 1 rok) a že totéž učiní i oni (doposud nemají žádnou odpověď). Doté doby, dokud dokud nebudu mít rozhodnutí z francouzské strany mi přídavky nepošlou. Zaslala jsem tedy emailem dotaz do Francie, kde mi bylo sděleno, že pokud se nezdržuji na území Francie na přídavek nemám nárok. Tuto odpověď jsem sdělila i příslušné úřednici a bylo mi opět sděleno, že musím nejdřívě žádat ve Francii. Na stránkách MPSV https://portal.mpsv.cz/eures/podminky/francie/ je příslušný manuál, kde je jasná informace, že musím být na uzemí Francie pro čerpání dávky. Jsme v tíživé finanční situaci a již rok nejsem schopna se s příslušnou úřednící na tomto dohodnout a blokuje mi tak přídavky na dítě, na které mám nárok. děkuji předem za odpověď

Dobrý den,
je pravdou, že úřady práce se snaží si ulehčit práci a přehodit řešení sociálních dávek s mezinárodním prvkem čistě na klienta.Doporučuji s úřednicí již nekomunikovat a žádost o přídavek na dítě podat písemně na podatelnu s potvrzeným podáním. Sociální dávku má vyplácet stát, který je k tomu primárně příslušný. Příslušnost se posuzuje dle ekonomické zainteresovanosti, tedy jde o stát, kde má některý z rodičů práci. Jestliže Vy čerpáte skutečně rodičovskou dovolenou, pak máte zachován pracovní poměr a jste ekonomicky zainteresována v ČR. Otec dítěte je ekonomicky zainteresován ve Francii. Jestliže tedy nelze použít toto pravidlo, přichází na řadu místo pobytu dítěte a rodiče. Pokud byste tedy práci stále měla, byla by státem primárně příslušným k výplatě ČR. Pokud Vy pracovní poměr nemáte, je primárním státem Francie. Toto ale má úřad práce řešit sám, na základě Vaší žádosti o dávku. Sám má oslovit druhou stranu a zjistit, zda a jaké jsou dávky vypláceny, případně doplácet rozdíl, pokud by dávky byly vypláceny nižší, než jsou v ČR. Jestliže zjistí, že ve Francii se za tam určených podmínek nevyplácí, pak má vyplácet dávky ČR. Do doby, než toto úřad je schopen vyřešit, můžete z důvodu finanční nouze požádat o výplatu prozatímní dávky. Opět doporučuji písemně pes podatelnu. Jakmile totiž je žádost úřadu doručena, musí jednat a do určité doby vydat rozhodnutí. Na přepážce Vám úřednice "vysvětlí" (i chybně), že musíte splnit určité podmínky a nenechá Vás tak žádost podat, aby nemusela to rozhodnutí učinit. Po té, co je Vám doručena odpověď nebo rozhodnutí ve Vaší věci, již můžete opět písemně činit další kroky, jako je stížnost či odvolání.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Porodné

06.11.2018

Dobrý den, rada bych se zeptala, zda mohu pozadat o porodne, paklize jsem v hmotne nouzi a je mi kazdy mesic prispivan doplatek na bydleni. Kazdy mesic dokladam prijmy a tak me zajima,jestli porodne se zapocitava do rozhodnych prijmu pro hmotnou nouzi.. Kdyby jo, pravdepodobne pro me bude zbytecne si zazadat.

Dekuji mockrat za odpoved

Vážená paní,

§ 5 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pro účely přiznání dávky považuje tyto příjmy:
(1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují

a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:

1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební účely podle zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8,

2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a jde-li o uvedené příjmy podléhající dani z příjmů stanovené paušální částkou, předpokládaný příjem, nejméně však částka stanovená v odstavci 5; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka ve výši a za podmínek stanovených v odstavci 8,

3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů,

4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy,

b) z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, tyto příjmy:

1. příjem přijatý v rámci plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné nebo plnění přijala,

2. výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3c),

3. příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let, a to v rozsahu a za podmínek, za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů,

4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního předpisu3e),

5. náhrada mzdy (platu, odměny) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od čtvrtého do čtrnáctého a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů3i),

6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření,

7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,

8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů,

9. příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,

10. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů,

c) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění po odpočtu daně z příjmu připadající na tuto dávku,

d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)

e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených v písmenech a) a b), nebyly-li tyto příjmy už započteny podle písmen a) až d),

f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení,

g) přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení,

h) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů,4a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval,

i) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h), a to za podmínek, v rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až h).

To znamená, že dávky hmotné nouzi nemají vliv na porodné. Porodné nemí vliv ani na dávky pomoci v hmotné nouzi.

Podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi se za příjem považují ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu. To jsou podle § 7 odst. 2 zákona č. 110/2006, o životním a existenčním minimu.
i dávky státní sociální podpory, s výjimkou příspěvku na bydlení a jednorázových dávek. Jednorázovou dávkou je i porodné.

Doporučuji žádost o porodné podat.

S poozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Samoživitelka a nárok na dávky

01.11.2018

Ziji v zahranici v nemecku mesto Rosenheim. Mam 14mesicniho syna s partnerem jsme SE po porodu domluvili udelat testy otcovstvi, bohuzel vysly negativně. Presto jsme se 14mesicu pokoušeli vztah udržet ale z me strany je obrovská touha odejit. Chtěla bych se přestěhovat poblíž českým hranicím ci okolí. V cr město Tachov mam 12 ti letoun dceru kterou uz 3roky vychová otec s rodinou. Jako matka s dítětem jaké mam prosim vas možnosti žití sama. Konkrétně přídavky a různé mozne finanční zázemí. Dekuji

Dobrý den,
mám od Vás jen hodně málo informací, abych Vám mohla zodpovědně říct, jestli máte nárok na nějaké dávky či příspěvky v ČR. Do doby, než zde budete mít trvalé bydliště rozhodně ne. Dále musíte počítat s tím, že na úřadu se budou zajímat, kdo je otcem dítěte, zda dostáváte výživné na dítě, dále výživné na neprovdanou matku – obojí po Vás mohou vyžadovat. Rodina má totiž vždy přednost při plnění vyživovací povinnosti, než stát ve výplatě dávek. Zkuste se podívat na aplikaci „Sociální poradce“ na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce . Zde po vyplnění dotazníku, získáte přehled dávek, na které byste mohla mít nárok. Získáte zde i informace, kde se příslušná žádost podává a co k ní je třeba doložit.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: pracovní neschopnost po rodičovské dovolené

31.10.2018

Dobrý den,dne 30.11.2018 my končí rodičovský přispěvek.3roky.ja mezitím omarodila vyhřezla plotýnka.v práci smlouva na dobu neurčitou.prosim co s tím mohu navázat nemocenskou z čeho se bude počítat,nebo mě vyhodí když se nevratim,že jdu marodit.

Dobrý den,

v den nástupu po rodičovské dovolené do práce nenastoupíte a zaměstnavateli předáte doklad o pracovní neschopnosti. Výpověď z pracovního poměru Vám zaměstnavatel dát nemůže.
Co se týká výpočtu nemocenského, tak dávka náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za kalendářní dny. Během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny, avšak náhrada mzdy, platu či odměny nebude příslušet za první 3 takovéto dny. Náhrada mzdy náleží pouze za dobu, v níž trvá doba zaměstnání, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Podpůrčí doba pro poskytování nemocenského trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény (včetně případných zápočtů předchozích pracovních neschopností), pokud není stanoveno jinak.
Výše nemocenského za kalendářní den činí po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60% redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. roičovská dovolená, pracovní neschopnost), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo ke vzniku pracovní neschopnosti. Pokud jsou v rozhodném období jen vyloučené dny, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet nemocenské tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
V roce 2018 první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 000 Kč, druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 499 Kč, třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 998 Kč.
Kalkulačku je možno nalézt např. na https://www.penize.cz/kalkulacky/nemocenska.

Právní úprava:
Zákon č. 187/ 2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: nemocenské poskytované v souvislosti s porodem

22.10.2018

Dobrý den, jsem nyní na nemocenské kvůli rizikovemu těhotenství a pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Nyní mám dva týdny před porodem. Na ossz mi řekli že mi nevzniká nárok na PPM což jsem tušila. Proto zůstávám na neschopence. Ovšem zjistila jsem že mohu pobirat nemocenskou v souvislosti s porodem 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po, ale lékař by mi musel změnit diagnózu z důvodu porodu. Chci se zeptat zda musí ukončit neschopenku která trvá ke dni těch šesti týdnů před termínem porodu a vystavit novou nebo stačí změnit tu stávající. Případně jak to teď udělat správně. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
pokud budete v pracovní neschopnosti až do plánovaného nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, bude Vám náležet nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. V tomto případě je nutné si dojít na příslušnou OSSZ a požádat o potvrzení, že Vám nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Vašemu ošetřujícímu lékaři doložíte následně toto potvrzení správy sociálního zabezpečení, že nesplňujete podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, lékař nebude Vaši pracovní neschopnost k 6.týdnu před očekávaným datem porodu ukončovat (nárok by zanikl), nýbrž v ní bude pokračovat až do konce šestého týdne po porodu, jestliže nebudete i nadále práce neschopná z jiných důvodů, než je souvislost s těhotenstvím a porodem.Následně budete mít nárok na rodičovský příspěvek s možností volby jeho výše.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Přídavky na děti v zahraničí

21.10.2018

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak postupovat, až Rakousko schválí indexaci přídavků na děti. Partner pracuje v Rakousku už od roku 2007 na vysoce odborné pozici, platí poměrně vysoké daně a odvody. Bydlíme s dětmi v ČR v příhraničí. Cítíme se tímto krokem Rakouska diskriminováni a domníváme se, že je v rozporu s právem EU (diskriminace podle místa bydliště rodinných příslušníků). Kam a jak případně podat stížnost či žalobu, přímo na Rakouský stát, na jaký úřad? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
podle dostupných informací je zamýšlený postup Rakouska nyní v hledáčku orgánů Evropské unie právě pro posouzení, zda se nejedná o diskriminační řešení a zda je v souladu s předpisy EU. Dokud nebude rozhodnuto a Rakousko své předpisy nezmění, nemá smysl se zabývat tím, jak se proti takovému rozhodnutí bránit. Dále je nutno upozornit, že poradna Aperia je zaměřena na český právní řád a nedisponuje odborníky na zahraniční právo a ani by to nebylo v souladu se zaměřením poradny.
S pozdravem.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.