Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Mimosoudní dohoda

20.04.2018

Dobrý den. Jak mam sepsat mimosoudni dohodu. Dekuji

Dobrý den,
Váš dotaz je příliš obecný, nevím, čeho by se měla dohoda týkat. V dohodě by měli být označeny všechny strany dohody, čeho se věc týká, na čem se spolu dohodly ,datum a podpisy. Pokud máte zájem o nějakou konkrétní dohodu, zkuste nám napsat víc .

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Pracovní poměr na dobu určitou a rodičovská dovolená

20.04.2018

Dobry den, jsem momentalne na rodicovske dovolene (mozna). V lednu tohoto roku mi skoncil pracovni pomer na dobu urcitou. Pochopila jsem dobre,ze tedy nejsem na materske dovolené, ale pouze pobiram rodivovsky prispevek. Na uradu prace me pry ale nevedou jako nezamestnanou, tak co ted tedy jsem

Dobrý den,
jestliže Váš pracovní poměr skončil, opravdu již nečerpáte ani mateřskou dovolenou, ani rodičovskou dovolenou. Toto jsou volna, která poskytuje zaměstnavatel v délce 28 týdnů, resp. do 3let věku dítěte.
V současné době jste osoba, které je vyplácen rodičovský příspěvek a stát za Vás hradí zdravotní pojištění. Až budete mít zájem o zprostředkování zaměstnání, půjdete se zaregistrovat na ÚP, do té doby je to bezpředmětné.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: plátce pojistného na sociální zabezpečení po skončení nároku na rodičovský příspěvek

19.04.2018

Dobrý den,
předem moc děkuji za Vaše služby!

Potřebovala bych se s Vámi poradit. Mám dvouleté dítě a právě mi skončil rodičovský příspěvek. Bohužel jsem nezareagovala dříve a nerozložila si platby, čehož teď lituji. Do práce se nechystám, chci se starat o dceru a navíc plánujeme i dítě druhé.

Chtěla bych se Vás zeptat na nynější postup. U VZP jsem se informovala a tam se stačí registrovat, abych nemusela odvádět zdravotní poplatky. Složitější je to však se sociálním pojištěním, tam narážím na různé názory.

Ve Vaší poradně jsem se dočetla, že je stát plátcem pojistného mj. za osoby na rodičovské dovolené, což by se na mne vztahovalo. Jiné zdroje mi však tvrdí, že rodičovská dovolená je jen ve vztahu k zaměstnavateli a pokud mi rodičovský příspěvek již skončil, mám povinnost začít si platit sociální pojištění.

Můžete mi prosím poradit, jak z toho ven? Vzhledem k péči o dítě nechci mít tisícové výdaje na sociálním pojištění, zvláště když plánuji otěhotnět.

Mockrát děkuji za rady.
S přáním krásného víkendu.

Dobrý den,

pokud Vám trvá pracovní poměr, tak můžete svého zaměstnavatele žádat o rodičovskou dovolenou, a to až do 3 let věku dítěte, o rodičovskou dovolenou lze žádat i opakovaně.
Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnankyně na rodičovské dovolené je stát; pojistné na sociální zabezpečení se v době rodičovské dovolené neplatí, doba péče o dítě do 4 let věku dítěte se považuje za náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění.
Pokud již nejste zaměstnána a chcete být s dcerou doma, tak je nejlepší řešení, jak uvádíte, zaregistrovat se na Vaší zdravotní pojišťovně jako osoba pečující. Stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku při splnění zákonných podmínek. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Za osobu pečující se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.
Co se týká sociálního pojištění, tak pojistné na sociální zabezpečení se platí jen z příjmu, tudíž i jako osoba pečující pojistné hradit nemusíte. I zde se doba péče o dítě do 4 let věku dítěte považuje za náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Daňové zvýhodnění na děti - pořadí dětí

15.04.2018

Přiznání k dani z příjmů FO. Jsem OSVČ. Mám 2 děti. Jedno dítě naroz. 2012 se ZTP/P a jedno dítě naroz. 04/2017 bez ZTP/P. V daňovém přiznání tabulka č. 2 – údaje o dětech:
l. dítě zapíši – dítě bez ZTP/P naroz. 04/2017 a 2. dítě zapíši – dítě se ZTP/P naroz. 07/2012 i když se narodilo první. Rozhoduje pro zapsání pořadí dětí jejich rok narození. Tabulka neuvádí pořadí, ale jedno dítě a druhé dítě. Pro daňové zvýhodnění na dítě je pro nás výhodnější zapsat první narozené dítě se ZTP/P jako druhé / vyšší zvýhodnění a dvojnásobek za ZTP/P / a druhé narozené dítě zapsat jako první / 04/2017 – 9 měsíců /. Na FÚ mi sdělily, že musím zapsat děti opačně, neboť se 2. dítě narodilo až v dubnu 2017 a že v příštím roce pořadí už mohu změnit. V zákoně jsem se nedočetla, že má vliv na pořadí dítěte měsíc narození.Děkuji.

Dobrý den,
zákon skutečně nestanoví pořadí, ve kterém se uvádí děti do daňového přiznání a je rozhodně výhodné dítě se ZTP/P uvádět jako poslední v pořadí.
Ovšem daňové zvýhodnění ve výši na druhé dítě můžete uplatnit jen v těch měsících, kdy máte zároveň 2 vyživované děti.
V období leden-březen jste měla v péči pouze jedno dítěte – ZTP/P, teprve od dubna jste měla v péči 2 děti. Vzhledem k tomu, že pořadí dítěte nelze v průběhu kalendářního roku měnit, je třeba, aby v daňovém přiznání za rok 2017 bylo dítě se ZTP/P zapsáno jako první v pořadí. Předpokládám, že v roce 2018 budete mít po celý rok v péči 2 děti, pak tedy můžete pořadí změnit.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Daňová sleva na děti

15.04.2018

Dobrý den, prosím, dítě svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu je předáno do rodiny budoucích osvojitelů (dlouhodobých pěstounů, bio rodiny). Kdo má v daném měsíci nárok na daňou slevu na dítě? Některé FÚ ji uznají oběma rodinám, jiné jen jedné. Co je správně. Děkuji.

Dobrý den,
již ze situace, kdy různé finanční úřady odpovídají na tuto otázku rozdílně, je zřejmé, že jde o stav, kdy zákon není zjevně dostatečně přesvědčivý ve své dikci a odpověď tedy nelze získat. Obecně se uvádí, že nárok na daňovou slevu na dítě má ten, kdo má dítě v péči na počátku měsíce, nicméně ani to není zcela jednoznačné a působí to nejasnosti zejména například v situaci, kdy rodiče mají děti ve střídavé péči. Rozhodně tak nemůže nikdo jiný než soud, podat právně závazný výklad zákona a na tuto Vaši otázku jednoznačně odpovědět.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Trvalý pobyt a platba za komunální odpad

15.04.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat mám dítě narozene v USA, otec dítěte zůstal tam. Syn má vyřízené už i české občanství. Když jsem přišla syna přihlásit k trvalému pobytu bylo mi řečeno, že syn má trvalý pobyt od data narození (2016), chtěli tedy po mě zaplatit komunální odpad od doby trvalého pobytu ikdyž jsme se vrátily do ČR v lednu tohoto roku. Chtěla bych se zeptat zda je to normální. Dále jsem se chtěla zeptat, byla jsem žádat o rodičovský příspěvek, bylo mi řečeno, že na něj nemám nárok kvůli tomu že otec dítěte zůstal v USA že bych měla prvně řešit soudně do svěření péče atd. Po dvou dnech mi volali z ÚP, že na to nárok mám aniž bych musela řešit soudně svěření do péče. Oba jsme češi. Jsem z toho zmatená. Chtěla bych se zeptat, když syn má uznaný trvalý pobyt od datumu narození, zda má taky nárok ze zákona na vyplacení celého rodičovského příspěvku. Bydlím momentálně u svých rodičů, takže nepobírám žádné příspěvky na bydlení apod. Předem mockrát děkuji za odpověď. Hezký den.

Dobrý den,
občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky. Jde tedy o to, kdy byl syn u této matriky zapsán. Ze zákona pak má zákonný zástupce povinnost platit i za své děti. Každé město si vyhláškou upravuje poplatek za komunální odpad, kdo je od poplatku osvobozen, kdo má úlevu na poplatku, cenu a splatnost. Můžete prostudovat tyto materiály na webu města.
Co se týká výplaty rodičovského příspěvku, tak ano, RP na dítě je v celkové výši 220000Kč, ale může být vyplácen pouze do věku 4let dítěte. V případě že Vám nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ /nesplnila jste podmínka pro výplatu PPM/, je maximální měsíční výše vypláceného RP stanovena na 7600Kč. Po dobu, kdy jste se synem byla v USA, jste nesplňovala podmínky pro výplatu RP, tzn., nemohla jste ho pobírat.

Právní úprava:
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Cizinka matkou

15.04.2018

Dobry den,
Som slovak žijúci a zamestnaný v prahe (dlhodobo, ale mam len prechodny pobyt). Mam priateľku, ktorá študuje na slovensku (taktiež občan SR) a teraz otehotnela. Chcel by som, aby sa prestahovala za mnou. Ako by to bolo s lekarmi? Mala by narok na standardnu starostlivost? A co samotne dieta, az by sa narodilo? Pokryvala by ho moje zakonne zdravotne poistenie pre lekarsku starostlivost? I v pripade, ze by sa narodilo na slovensku?
Vopred dakujem za odpoved
S pozdravom

Dobrý den,
účastníky veřejného zdravotního pojištění mohou být kromě občanů ČR i:
- občané EU;
- cizinci v zaměstnaneckém poměru u firmy se sídlem v ČR;
- cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR.
Vy jste tedy v ČR pojištěný protože zde pracujete a tak je z Vašeho příjmu odváděno zdravotní pojištění. Vaše družka nemůže být pojištěna z Vašeho pojištění, ale může být účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění, protože je občankou EU. Pravděpodobně by si jej ale musela platit, pokud by nenastal nějaký důvod, pro který by mohla být státním pojištěncem zdravotního pojištění. Ze zdravotního pojištění placeného na Slovensku jí jako občance EU bez dalšího nebude poskytována jiná péče než bezodkladná, což není například v žádném případě plánovaný porod.
Dítě, které se narodilo rodičům s trvalým pobytem, azylantům, žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, občanům EU pracujícím nebo podnikajícím v ČR, je od narození účastníkem veřejného zdravotního pojištění, takže Vaše dítě bude účastníkem veřejného zdravotního pojištění v ČR a bude mít stejnou pojišťovnu jako Vy.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Úprava majetkových vztahů v nesezdaném soužití

15.04.2018

Dobry den. Ziji s druhem. Chtela bych se zeptat jak sepsat smlouvu o majetku mezi druhem a druzkou tak,aby bylapravne v poradku a nebyla napadnutelna. Vetsinu zarizeni v byte, jsem porizovala ja ,za penize ziskane z prodeje sveho bytu. Byt ve kterem nyni zijeme je na katastru psan na nas oba. On i ja mame kazdy z predchoziho vztahu deti. Ti by dedily byt. Jeho deti jsou jeste nezletile.kdyby se memu druhovy neco nedej Boze stalo, nerada bych, aby do bytu vbehla matka jejich deti, meho pritele exmanzelka ,pod zastitou dedictvi deti,a delala si naroky na veci mnou kupovane a placene. Existuje nejaky vzor, na takovou smlouvu?Dekuji

Dobrý den,
taková smlouva v nějakém obvykleji užívaném vzoru neexistuje. Není jí totiž třeba, jestliže nejste manželé, nevzniká žádné spoluvlastnictví ze zákona, tak jako vzniká v manželství. Vlastně ve Vašem případě nemá jít o smlouvu, ale spíše o nějakou formu prohlášení. Věci, které jste pořídila Vy, zůstávají Vaše. Toto se ovšem netýká vybavení bytu, které o něho nelze oddělit (typicky například kuchyňská linka na míru), takové pořízené věci se stávají součástí bytu a zvyšují jeho případnou hodnotu. Pokud tedy chcete mít jasnější a zřetelnější, co kdo pořídil a má tedy ke konkrétním věcem vlastnické právo, sepište prohlášení o vlastnictví konkrétních movitých věci. Pokud se nákup movitých věcí dá doložit účty či fakturami, také nebude sporné vlastnictví.
Jestliže máte byt ve spoluvlastnictví, v případě dědění by do dědického řízení přecházela vždy jen ideální podíl zemřelého, vlastnictví druhého z vlastníků by zůstalo stále stejné. Můžete také oba sepsat závěť a v této vyřešit dědictví odlišně od dědění ze zákona. V případě dědického řízení se v rámci soupisu dědictví rozlišují věci nemovité a movité, takže by se nedědil podíl na bytu i s jeho vybavením, ale musela by se stanovit hodnota vybavení bytu, hodnota peněz na účtech, a další jednotlivé položky pozůstalosti.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

RODIČE NA START! 2018

19. května, 14:00, park Na Pankráci
Chcete zkusit bosochodíčky, chůzi po skle nebo žhavých uhlíkách?
Zveme na benefiční běh a zábavné odpoledne pro celou rodinu 1km/5km/minitratě, pochod s dítětem v šátku, bosochodníky, chůze po skle i žhavém uhlí, kreativní dílničky a mnoho dalšího.


Na podporu bezplatné právní poradny APERIO.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.