Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

22.09.2017

Dobrý den,

jsem na rodičovské - starší dítě 5 let, v týdnu dochází do školky, mladší dítě 2,5 roku bylo přijato též do MŠ k celodenní docházce. Během mé rodičovské firma u které jsem roky pracovala byla prodaná. Kupující nová firma za ní sice převzala závazky, ale stejnou pozici s prac. náplní jako jsem měla před mateřskou nemá. Budu se tam pokoušet získat jiné místo - to obnáší doplnění jazykových znalostí, jízdy v autoškole atd. Myslela jsem, že to zvládnu během posledních pár měsíců rodičovské, když mi i druhé dítě přijali do školky. Nicméně od začátku narážím na postoj dvou paní učitelek z oddělení, které tam mladší děti tří let nechtějí, že na to nejsou zařízené. Jakmile navíc zjistí, že je matka na rodičovské začne kolotoč systematického nátlaku, citového vydírání, tvrzení že jinde takto malé děti vůbec neberou a že oni se pak nemůžou věnovat ostatním atd. atd. Chápu že je to pro ně náročné, ale školka tyto děti přijala - dokonce na celodenní docházku, prošli jsme vypsaným přijímacím řízením, splnili všechny podmínky, platíme plné školkovné, přesto ani po dvou adaptačních týdnech nemohu naprosto bezproblémové dítě dávat na víc než dvakrát týdně na dvě hodiny. Za tuto dobu ale skutečně naprosto nic nezařídím, toto rozpětí sotva pokryje jízdu do centra a zpět, aniž bych absolvovala například zmiňovaný jazykový kurz. Vím že při věku 2,5 roku je syn ještě malý, a ačkoliv byl přijat na celodenní docházku, rozhodně ho nechci nechávat ve školce každý den, a ani na mnoho hodin. Myslím že je rozumné, aby ve školce zatím týdně trávil tak tři dopoledne (po 4hod.) . Má tam sourozence, kamarády, je tam spokojený, krátce plakal akorát při prvních dvou předávkách, ale teď už i toto krásně zvládá. Manžel je navíc momentálně na práci v zahraničí a hlídání téměř nemám žádné.
Nejsem konfliktní tip, vše ráda řeším laskavou cestou, ale tato situace se pro mě stává krajně nepříjemnou. Místo abych se připravovala na náročné změny v pracovní oblasti, řeším neustálé nátlaky a výčitky od učitelek, že chci dítě dávat na pár dopolední do školky. Myslím že hřeší na to, že tu v místě máme pouze jedinou školku, proto si nikdo z rodičů netroufne stěžovat.
Zajímá mne, zda si můžou takové jednání učitelky dovolit, aby mi bránily syna do MŠ dávat, když jejich důvodem minimální docházky je, že je ještě malý, že je to pro ně náročné nebo že se nemůžou tolik věnovat ostatním?
Na koho se nejlépe obrátit, pokud toto bude pokračovat a nenajdu zastání ani u řiditelky?
A ještě poslední dotaz: existuje nějaké omezení např. limit hodin, kdy dítě může být ve školce, když pobírám rodičovskou, abych o ní nepřišla? Dřív něco takového bylo, ale to už snad neplatí. Chci být raději informovaná, kdyby se na to v MŠ odvolávaly.

Předem Vám děkuji za pomoc a odpověď.

Vážená paní,

pokud se na Vaši situaci podíváme z právního hlediska, pak mateřská škola porušuje zásadu zákazu diskriminace ve smyslu § 2 odst. 1 školského zákona vzdělávání je založeno na zásadách
a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.

Přístup odlišného přístupu k Vašemu dítěti nemá oporu ve školském zákoně a je i v protikladu s ideou, proč byla novela školského zákona přijata. Důvodem snížení hranice ze tří na dva roky bylo umožnit rodičům dvouletých dětí návrat do práce. To samozřejmě zahrnuje i možnost si práci najít. Je otázkou, jak je adaptace a docházka do mateřské školy řešena ve školním řadě.

Z pohledu učitelek je opravdu velký nesmysl dávat do mateřské školy i děti výrazně mladší tří let. Je to chyba špatné a nekoncepční politiky ministryň školství a práce a sociálních věcí. Učitelky nemají ani vzdělání pro výchovu takto malých dětí. Na druhou stranu zákon je schválený a přesně tak jak píšete dvouleté dítě bylo přijato, platí školné, má právo stejně jako ostatní děti na předškolní vzdělávání.

Doporučuji se sejít s nejdříve s učitelkami a následně s paní ředitelkou a na počátku zdůraznit, že Vaše dítě má právo na stejné vzdělání jako ostatní děti podle školského zákona a že je adaptované. Zároveň vyjádřete pochopení pro jejich přístup a klidně kritizujte špatnou politiku ministryně Valachové (určitě je lepší hledat viníka jinde). Nicméně zákon je demokraticky schválen a Vy máte právo plnou pětidenní docházku, dále jin sdělte, že budete nastupovat do práce a se zaměstnavatelem jste se dohodla na absolvování nutných školení, a proto potřebujete, aby Vaše dítě chodilo do školky třikrát v týdnu.

Pokud budou Vaše jednání neúspěšná, obraťte se postupně na zřizovatele - město, Krajský úřad (Magistrát v Praze), Ministerstvo školství. Zdůrazněte, že je bráněno neodůvodněně předškolní docházce Vašeho dítěte a že dochází k diskriminaci.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Domácí škola

22.09.2017

Dobry den
muj syn ma 9 let a ma fekalni incontinence to znamena casto potrebuje jit na zachod a vycistit si. Chodi letos do 4 rocnik a prestoze snazime se pres odborniky resit tento situaci ale bohuzel ma porad problem. Od prvni rocnik mel v skole problem jini zaky ho ponizili a ...chtela by se zeptat jestli ma pravo dostat domaci vzdelavani a stat podporuje to.
predem vam dekuji

Vážená paní,
Podle § 18 školského zákona ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák nebo student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v souvislosti s touto skutečností.
Více informací se dočtete v dokumentu, který lze otevřít zde: http://www.msmt.cz/file/39262/.
Dále si Vás dovoluji informovat, že EU podporuje cca 1mld Kč v ČR děti se specifickými potřebami. Mezi tyto děti patří i Váš syn. Vaše škola by Vám v tomto ohledu měla poradit, jak postupovat nebo odkázat na příslušné poradenské zařízení. Situaci Vašeho syna je třeba odborně řešit.

S pozdraven

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela

16.09.2017

Dobrý den, právě mi přišla exekuce na bankovní účet. Ovšem o žádné exekuci jsem nebyla informovaná. Na tento účet chodí jen plat manžela, který byl exekučně zabaven a nám nezůstalo ani na nájem. Jsem na RD s ročním dítětem a nevím jak postupovat a co dělat aby jsem z platu, který je zabaven manželovi i když exekuce je na mě získali nějakou částku. Děkuji

Dobrý den,
k vymožení výlučného dluhu jednoho z manželů, pro který lze postihnout SJM (dluh vznikl za trvání manželství), či k vymožení dluhu, který patří do SJM, lze nařídit výkon rozhodnutí/exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, není-li dost peněz na účtu samotného povinného. Obstavení účtu se nedotkne poloviny uložených peněz. Tu banka na žádost vyplatí.
Mzda, důchod, některé dávky nebo jiné příjmy, které nahrazují odměnu za práci, lze exekucí postihnout pouze částečně – srážkami. Některé dávky exekuci nepodléhají vůbec. Před postižením účtu se však nezkoumá, odkud pocházejí peníze na něm uložené. Vzhledem k zákonem omezené možnosti postižení uvedených příjmů nepochybíte, pokud zaměstnavatele (plátce důchodu, poskytovatele dávek) požádáte, aby Vám peníze napříště vyplácel jinak. Chcete-li získat „zpět“ částky naposledy zaslané na účet, můžete se obrátit na exekutora. Pokud mu doložíte původ peněz na účtu (např. prostřednictvím posledních tří výpisů z účtu), mohl by uvolnit poslední mzdu (důchod, dávky), a za určitých okolností exekuční příkaz dokonce zrušit. Nedosáhnete-li takto řešení situace, podejte u exekutora nejpozději do 15 dnů návrh na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost . Uveďte a doložte, že je přikázáním pohledávky z účtu postižena mzda nebo jiný příjem, který podle platné právní úpravy podléhá exekuci pouze formou srážek ze mzdy, nebo jí nepodléhá vůbec. Obstavení účtu (jednoho z účtů povinného) se však nedotkne částky odpovídající dvojnásobku životního minima (aktuálně celkem 6.820,- Kč). Tuto částku Vám banka na žádost vyplatí. Jde pouze o jednorázovou ochranu povinných bez ohledu na původní povahu prostředků na účtu. O tomto právu Vás soudní exekutor musí poučit (v exekučním příkazu). Pokud je na účet zasílána mzda (důchod, dávky), musíte za účelem jejich další ochrany před exekucí využít postupů popsaných výše. Pokud přes uplatnění výše popsaných postupů aktuálně nemáte prostředky ani k zabezpečení základních potřeb, můžete u příslušné krajské pobočky (kontaktního pracoviště) Úřadu práce ČR podle místa svého trvalého pobytu požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, která je dávkou pomoci v hmotné nouzi. Při běžném posuzování nároku na dávky úřady nemohou zohlednit postižení příjmu exekucí, pokud Vám však aktuálně s přihlédnutím k faktickým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům hrozí vážná újma na zdraví (nemáte prostředky k nákupu potravin), lze přiznat právě mimořádnou okamžitou pomoc.
Další informace o exekucích zde: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/EXEKUCE-dotazy-X_2015.pdf
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Nájemní smlouvu si nekupujte

15.09.2017

Dobrý den, žiji sama s tříletým synem a momentálně řešíme problém s bydlením, končí nám nájemní smlouva. Naskytla se mi možnost koupit nájemní smlouvu od majitele domu s bytovými jednotkami a platit tak dlouhodobě nižší nájem , vlastně na neurčito.Zajímá mě, kdybych nedej bože zemřela, zdali můj syn by měl právo na tento byt a jestli mám toto zanést do smlouvy, že by tam bydlel v tomto případě se svým otcem (otec nebydlí nyní v Praze) Taktéž mě zajímá, na co si v tomto případě dát pozor abych někomu nedala své uspory a pak byla nešťasná. Vím, že se situace v OZ změnila ale narážím na netu na ifo hlavně z doby, kdy se toto dělalo nelegálně se státními byty. Z výpisu katastru jsem si zjistila, že dum má opravdu vlastníka fyzickou osobu. Díky moc za info

Dobrý den, Vážená paní,
doporučuji, abyste, dříve než nájemní smlouvu podepíšete a než za nájemní smlouvu zaplatíte, abyste se poradila např. v poradně Sdružení nájemníků ČR (najdete na internetu), kde smlouvu přečte právník nebo advokát. Takto na dálku vám nemohu zaručit, že pro vás smlouva bude či nebude výhodná. Nevím, zda by pronajímatel přistoupil na to, že v případě vašeho úmrtí, přechází nájem bytu na dobu neurčitou na vašeho syna a jeho otce, zákon zní jinak viz dole.

V každém případě i dle současné právní úpravy je to, že zaplatíte za nájemní smlouvu nelegální a nezaručuje vám to, že o nájem bytu nepřijdete. Stačí, když se „vymění“ vlastník - pronajímatel domu a bytu nebo se dostanete do finanční tísně, nebude po určitou dobu hradit nájemné a pronajímatel vám pak dá v souladu se zákonem výpověď, nebo vám navrhne zvýšení nájemného a další možné situace. Hodně záleží na tom, co je v nájemní smlouvě uvedeno, ale i tak tam rozhodně nebude uvedeno, že jste za nájemní smlouvu zaplatila, takže v případě soudního sporu byste tímto ani nemohla argumentovat.

Pro úplnost doplňuji ještě, jak upravuje přechod nájmu v případě smrti nájemce občanský zákoník ve Vámi naznačeném případě. Syn jako člen vaší domácnosti má přednostní právo, aby na něj nájem bytu přešel a to v době kdy bude nezletilý, ale nejdéle do 20 let, pokud již v té době nebude mít vlastní byt nebo pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak nebo nebude jiná dohoda ve vaší nájemní smlouvě. Co se týká otce vašeho syna, přechod nájmu ze zákona není možný (jiná dohoda možná je), protože není člen vaší domácnosti, tj. nebydlí s vámi v bytě.

Právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Zdravotní pojištění a PPM, RP

15.09.2017

Dobry den!!!.A poradte prosim budu mit VZP pokud pujdu na mateřsku od 16-30. 11. 2017 i budu musit platit za porod nebo ne?Dikuji za odpověd.

Dobrý den,
v minulém dotazu jste psala, že máte uzavřenou DPČ, z ní odvádíte jak zdravotní tak sociální pojištění. Již jsme si i vysvětlili, že Vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství /PPM/. Stát je plátcem zdravotní pojištění za osoby, které pobírají PPM, dále i za příjemce rodičovského příspěvku. Zdravotně pojištěná tedy budete a porod platit nebudete.
Pokud budete mít ještě nějaký související či navazující dotaz, odkažte se na mí odpovědi a situaci opět popište. Špatně se nám odpovídá na věci, kde nevíme souvislosti a musíme je dohledávat. Děkuji

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Kindergeld a Elterngeld

12.09.2017

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat. Snoubenka pobírala rodičovskou v čr ale v 10 měsíci věku dítěte jí zastavili dávky, z důvodu že nemá platnou pracovní smlouvu a já jako otec mám smlouvu v německu. Tudíž si o ně máme zažádat tam.
Je nutné o elterngeld žádat přímo v německu, nebo je možnost zažádat v čr a úřad si to s německou stranou vyřeší? Pokud je nutnost žádost podat v německu na jakém úřadě se žádá ? Děkuji za odpověď .

Dobrý den,
o rodinné dávky můžete zažádat v kterékoli zemi EU, kde vy nebo druhý rodič vašich dětí máte na dávky nárok. Příslušný úřad v zemi, ve které jste žádost podali, se obrátí na všechny země, které jsou ve věci vašeho případu příslušné.
Pokud o dávky zažádáte v jedné zemi ve stanovené lhůtě, bude se mít za to, že jste žádost podali včas v kterékoli jiné zemi EU, ve které máte na rodinné dávky nárok. Vyplácení dávek, na které máte nárok, vám nemůže být zamítnuto jen proto, že země, kde jste podali žádost nejdříve, poslala váš spis příslušnému orgánu v jiné zemi příliš pozdě.
Rodičovský příspěvek je poskytován pouze na základě písemné žádosti. Za posouzení vaší žádosti a vyplácení dávky nesou odpovědnost úřady pro rodičovské příspěvky. V jednotlivých spolkových zemích tento úkol přísluší různým úřadům. Úřad pro rodičovské příspěvky odpovědný ve vašem konkrétním případě a formuláře žádosti naleznete na internetové stránce http://familien-wegweiser-regional.de/Elterngeld.73.0.html.
Zároveň si zde můžete požádat i o Kindergeld, což je obdoba našeho přídavku na dítě. http://www.germany.cz/mkportal/modules/wiki/index.php/Mateřská_a_přídavky_na_děti_v_Německu
http://www.germany.cz/mkportal/modules/wiki/index.php/P%C5%99%C3%ADdavky_na_d%C4%9Bti_a_rodi%C4%8Dovsk%C3%A1_v_N%C4%9Bmecku

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Samoživitelka a dávky

11.09.2017

Dobrý den.
Jsem samoživitelka a dcera nastoupila do 1. třídy. Hodně zvažuji ukončit práci a začít si vydělávat různě (hlídání, učení v jazykvce, atd.), abych ji mohla vyzvedávat ze školy a také dokončit vysokou školu. Zajímá mne, do jakého roku (je jí v listopadu 7) nemusí matky platit sociální a zdravotní (péče o dítě), dále zda mohu žádat nějaký příspěvek na bydlení - mám svůj byt s hypotékou. Na hmotné nouzi mi říkali, že na hypotéky nepřispívají, jen na podnájem. Ale kamarádka našla něco jiného.. Mám možnost získat nějaké další příspěvky? Od otce mám stanovené výživné 2000Kč, které platí. 3 roky jsem dělala učitelku, ale teď musím ze zákona studovat vysokou a v práci si to napracovávat... a mám dojem, že to s dcerou v 1. třídě a bez babiček nedávat...
Děkuji moc za rady.

Dobrý den.

Stát za Vás může platit zdravotní pojištění do 7 mi let věku dcery.

Stát totiž hradí pojistné na zdravotní pojištění m.j. za osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Podmínka se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy. Do této kategorie se může zařadit u jednoho dítěte vždy pouze jedna osoba, a to otec, matka, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Do této kategorie se nemůže zařadit osoba, která má příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
Stran dávek,ze státní sociální podpory byste mohla mít nárok na přídavek na dítě . Na přídavek má nárok nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem rodiny za minulý kalendářní rok nepřevýšil hranici 2,4násobku životního minima rodiny. Rozhodný příjem pro nárok na přídavek na dítě se počítá vždy za kalendářní rok.
nezaopatřeného dítěte ve věku do 6 let 500 Kč;
dítěte od 6 do 15 let 610 Kč
dítěte od 15 do 26 let 700 Kč.
Příspěvek na bydlení.
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu.U bytu v osobním vlastnictví Vám do nákladů na bydlení opravdu nezapočítají-jen vodné stočné, topení a elektřinu či plyn. Nárok byste tedy mít mohla,ale nebude to nijak vysoká částka.
Na dávky pomoci v hmotné nouzi s příjmem učitelky nedosahnete.
Právní předpisy :
zák. 117/1995 sb. O státní sociální podpoře
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Druhé dítě

11.09.2017

Dobrý den,chci se zeptat,pobíram rodičovský příspěvek na svou dceru,teď jsem zjistila,že jsem znovu těhotná,ale jsem úplně na začátku těhotenství,kdy to mám jít nahlásit na sociálku,děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Samotné těhotenství nikam hlásit nemusíte. Až na druhé dítě uplatníte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak tento fakt nahlásíte Úřadu práce a ten zastaví výplatu RP na starší dcerku. RP lze totiž čerpat vždy jen na nejmladší dítě v rodině a současné pobírání "dobíhajícího" RP na starší dítě a PPM na to mladší tedy též není možný. Pokud Vám u druhého dítěte nárok na PPM nevznikne, budete rovnou čerpat RP na dítě druhé a to od jeho narození. Žádat o RP na druhé dítě budete na Úřadu práce a zde také nahlásíte,že dcera na kterou jste RP dosud pobírala přestala být nejmladším dítětem v rodině.
Pokud se ptáte,jak to bude s PPM a jak uplatnit nárok na PPM u druhého dítěte, tak platí,že pokud máte stále stejného zaměstnavatele, tak platí, že vznikne-li u vás nárok na PPM do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. Nárok na PPM uplatníte stejným způsobem jako u předchozího dítěte, tedy až Vám gynekolog vystaví příslušný formulář- „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství-,odevzdáte jej zaměstnavateli. Jste li osvč tak nárok na PPM se uplatňuje také pomocí formuláře „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který vydá ošetřující lékař (gynekolog), a Vy formulář odevzdáte u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství lékař vystaví cca v poslední třetině těhotenství, jelikož na PPM se nastupuje v den který si Vy určíte v období 6-8 týdnů před očekávaným porodem.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.