Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Do evidence úřadu práce nemusíte

20.11.2017

Dobrý den, v současné době pobírám rodičovský příspěvek, který dočerpám v prosinci 2017. Dceři budou v té době 2 roky a 9 měsíců. Vzhedem k tomu, že nemám možnost se vrátit do původní práce (byl s námi rozvázán pracovní poměr z důvodu zrušení pobočky), tak se budu muset zaevidovat na úřadu práce jako nezaměstnaná. Bude se mi počítat péče o dítě do 4 let do důchodu, když budu v evidenci jako nezaměstnaná? Jaké jsou nevýhody evidence u úřadu práce jako nezaměstnaná hned po rodičovské dovolené?
Děkuji za odpověď,

Dobrý den.
Jestliže rodič pečuje o dítě do čtyř let věku, pak není nutné, aby se evidoval na úřadu práce, a to jak ke vztahu ke zdravotnímu pojištění, tak ke vztahu k důchodovému pojištění. Osoby pečující o o dítě do čtyř let věku nemusí být evidovány na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání proto, aby jim bylo hrazeno zdravotní pojištění a započítána doba péče pro důchodové pojištění (náhradní doba pojištění pro zápočet let na důchod).
Zdravotní pojištění je státem hrazeno fyzickým osobám, pokud celodenně osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínkou je, aby tyto osoby nebyly příjemci rodičovského příspěvku nebo na mateřské či rodičovské dovolené. Podmínka celodenní péče e považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřesahuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku po dobu návštěvy školy. Za pečující osoby se považuje vždy jedna osoba – matka nebo otec dítěte či osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy za zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.
V případě, že skutečně chcete pracovat a nemáte práci, pak se na úřad práce zaevidujte jako uchazeč o zaměstnání. Jako uchazeč o zaměstnání budete muset dodržovat podmínky uchazeče o zaměstnání a plnit potřebnou součinnost, tj. např. v určených intervalech se dostavíte na úřad práce a ten vám poskytne nabídky zaměstnání – vyšle vás k zaměstnavateli, ten vám potvrdí, že jste u něj skutečně byla apod.
Do evidence úřadu práce, pokud dobře rozumím vašemu dotazu, že pracovní poměr byl již v průběhu rodičovské dovolené ukončen, půjdete jako „žena z domácnosti“ nebo žena po rodičovské dovolené, to jsou tzv. náhradní doby zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti se proto nebude počítat z vaší průměrné mzdy u posledního zaměstnavatele (pracovní poměr již netrvá, byl ukončen v průběhu rodičovské dovolené).
V tomto případě pak činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (4 050 Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek (3 240 Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek (2 970 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 činí 27 000 Kč.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 15 660 Kč.
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 17 550 Kč.
Informace o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání naleznete mimo jiné zde: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch.
Právní předpisy:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Pojištění hospitalizace a SSP

20.11.2017

Dobrý den,
jsem na rodič.příspěvku s 18.ti měsíčním synem, pobírám i příspěvek na bydlení a hmotnou nouzi.
Byla jsem operována a hospitalizována. Moje mamka mi platí pojištění pro případ hospitalizace..jsem tudíž připojištěna v její pojistce do svých 26 let. Je mi 21.let. Nastala situace , že mi bude vyplaceno pojistné plnění z mamčiny pojistky 42.tisíc kč za hospitalizaci, musím tento příjem uvádět na SSP v žádosti na tyto příspěvky?
děkuji

Dobrý den,
k případu mám málo informací, ale můj názor je takovýto, že jste pojištěna pro případ hospitalizace. Vyplacená pojistka je považována za náhradu příjmu, je nutno ji zdanit (zřejmě bude daň ve vašem případě nulová) a tudíž se jedná o příjem, který musíte přiznat i pro účely dávek státní sociální podpory.
Právní předpis:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Správa pozůstalosti

18.11.2017

Dobrý den,
před měsícem jsem se stala vdovou.Mám tři děti dceru 23 samostatně výdělečně činná,syna 20 student na VUT,syna10let.Vše co se týkalo majetků pozemků aut i domu bylo napsáno na manžela.Mohu disponovat s penězi na manželově podnikatelském účtu-ujedné firym měl dluh a do konce měsíce prosince se musí umořit.Na koho se mám obrátit,o jaké příspěvky si mohu zažádat.Děkuji

Dobrý den,
v první řadě je třeba zjistit, zda byl ustanoven správce pozůstalosti.
Správce pozůstalosti je fyzická nebo právnická osoba vykonávající správu pozůstalosti nebo její části v období mezi úmrtím zůstavitele a skončením dědického řízení (tj. právní mocí usnesení o dědictví). Správce pozůstalosti je ten, koho zůstavitel pověřil, aby po jeho smrti samostatně obstarával až do vyřízení dědictví záležitosti spojené s děděným majetkem. Stanovení správce dědictví se hodí hlavně pro podnikatele, kteří vlastní zcela nebo zčásti nějaký podnik. Tímto opatřením mohou předejít případným nenahraditelným škodám vyplývajícím z ochromení chodu podniku, nebo i ze sporů dědiců. Chrání také zůstavitele a dědice před neuváženým nebo vynuceným jmenováním nevhodné osoby, která by pak měla s majetkem disponovat.[
Pokud zůstavitel nezanechal závěť a neurčil správce závěti a ani nepovolal správce pozůstalosti veřejnou listinou, pak spravují pozůstalost dědicové. Oni sami však nemohou jmenovat nikoho třetího. O jmenování správce pozůstalosti v tomto případě rozhodne pozůstalostní soud. Spravovat pozůstalost mohou jen dědicové, nebo jediný dědic. Musí však být jasně prokázáno, že nejsou pochybnosti o jejich či jeho dědickém titulu. Pokud není zůstavitelem určen žádný správce pozůstalosti, nebo vykonavatel závěti, nebo nominovaný správce pozůstalosti odmítne tuto funkci, nebo správce není způsobilý se ujmout tohoto povolání a dědicové nejsou schopni spravovat pozůstalost sami, pak soud v součinnosti s dědici okamžitě přistoupí ke jmenování nového správce pozůstalosti. V tomto případě tak může učinit každý okresní soud, protože hrozí nebezpečí z prodlení. Soud také může ustanovit vice správců pozůstalosti; činí tak usnesením, ve kterém se uvádí rozsah spravovaného majetku. Je zde podmínka, že správce pozůstalosti musí souhlasit s tímto jmenováním. Soudem je v případě řízení o dědictví pověřený notář, který vystupuje ve funkci soudního komisaře. Věc je tedy v případě nutnosti řešit s ním.
Neuvádíte, jakou právní formu měla manželova podnikatelská činnost, pokud šlo o nějakou obchodní společnost, je také podstatné, zda byl jediným společníkem, jakou ve společnosti zastával funkci a další náležitosti. Další takto na dálku neřešitelnou záležitostí je vyřešení otázky, kdo je majitelem "podnikatelského účtu", kdo je případně dědicem. Praktickou otázkou pak je, zda vůbec budete schopna účet ovládat, zda nebude již zablokován.

Po úmrtí rodiče a manžela vzniká nárok na pozůstalostní důchody. Za poměrně přehledně zpracované informace považuji přímo webovou stránku české správy sociálního zabezpečení, kam je třeba se obrátit se žádostí o přiznání těchto důchodových dávek.
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/pozustalostni-duchody.htm

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Nahlášení novorozence zdr.pojišťovně

16.11.2017

Po porodu jsem cekala na rodne cislo. Jenze me odvezla zachranka .dite nemam stale prihlasene k pojistovne z duvodu me hospitalizace . Je to problem nebo to pojistovna pochopi

Dobrý den.
Pihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění musíte provést jako jeho zákonný zástupce do osmi dnů ode dne narození u té zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte. Dítě může přihlásit kromě zákonného zástupce také jeho opatrovník nebo poručník. Předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že do této doby nebude k dispozici rodný list dítěte s uvedením rodného čísla, provede se registrace co nejdříve po uplynutí lhůty osmi dnů.
Pokud tedy nemáte rodný list, přihlásíte dítě až RL budete mít.
Pokud už RL máte,ale jste hospitalizovaná, může dítě ke zdravotní pojišťovně přihlásit jeho otec.
Nemá li dítě otce, přihlásíte jej k pojišťovně po svém propuštění z nemocnice, v takovém případě je dobré pojištovně svou hospitalizaci doložit- jinak by Vám teoreticky mohla od pojišťovny hrozit pokuta) Doložit hospitlizaci lze jakýmkoli dokumentem z nemocnice,z kterého fakt hospitalizace vyplývá nebo potvrzením (paní xy byla na našem .oddělení............v...................hospitalizována od........................ do.......................)

Problém by to být neměl.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Krácení dovolené

16.11.2017

Dobrý den, mám otázku, může mi zaměstnavatel krátit dovolenou? 1. 9. 2016 jsem začala marodit(těhotná)...Zůstalo mi 8 dnů nevyčerpané dovolené.Marodila jsem do 17.3.2017. 18.3.2017 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, ta mi končila 29.9.2017.Od 1. 10.2017 jsem na rodičovské dovolené. Za kalendařní rok 2017 bych měla mít 25 dnů dovolené.....takže celkem 33 dnů....no zaměstnavatel mi ji zkrátil na celkem 27 dnů. Je to v pořádku? Děkuji

Dobrý den.
Ano, obecně zaměstnavatel dovolenou krátit může, ovšem za určitých podmínek. Dovolená se krátí v případě, že zaměstnanec neodpracuje pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, alespoň 100 dnů. Nejčastěji se jedná o případy omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci z důvodu pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz, rodičovskou dovolenou.
Za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů se krátí zaměstnanci dovolená o 1/12 a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o 1/12.
Jako výkon práce se pro účely dovolené posuzuje (viz § 216 odst. 2 zákoníku práce) kromě výkonu práce samého i například :
doba čerpání mateřské dovolené (která činí zpravidla 28 týdnů, resp. 37 týdnů při narození dvou a více dětí),
doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
A od roku 2018 se doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění se pro účely dovolené bude posuzovat jako výkon práce.
Vy jste v roce 2016 ,ale zameškala jen 89 dní a podle § 223 zákona 262/2006 sb. ,Zákoníku práce,se dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce. Tedy počítají se jen dny pracovní neschopnosti od 1.9. 2016- 31.12. 2016
Pak nabíhá rok 2017, v něm jste potřebný počet dní odpracovala pobytem na MD. I v roce 2017 jste sice byla v pracovní neschopnosti,ale opět méně než 100 dní. Tedy Vám se dovolená nekrátí ani za rok 2016 ani za rok 2017. Měla by Vám v obou letech zůstat dovolená v plné výši.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Příjmení dítěte narozeného po rozvodu

15.11.2017

Dobrý den, dovoluji se na Vás obrátit s dotazem. Po rozvodu s manželem budu ve lhůtě 300 dní po rozvodu rodit dceru, která je manželova. Sama již žiju s novým přítelem, u kterého budeme dceru vychovávat a s bývalým manželem se budeme domlouvat na péči atd...

Zajímalo by mě, jaký je systém určení příjmení dcery? Vychází se ze stejného příjmení, jako kdyby se narodila v rámci trvání manželství, nebo může mít i příjmení nově vznikající rodiny (příjmení mého přítele)?

Jsou na volbu příjmení nějaká pravidla či zákony, či je to na volbě matky či rodičů?

Hezký den, děkuji za radu.

Dobrý den,
dle § 19 odst. 3 zák. č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, se dítěti, které se narodí v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo, zapíše příjmení, na kterém se manželé dohodli při uzavření manželství; dítě tedy nemůže mít příjmení Vašeho přítele.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: docházka do MŠ

14.11.2017

Dobrý den, mám syna narozeného v březnu 2015, tedy jsou mu necelé tři roky. Od září nastoupil do běžné MŠ (byl normálně přijat, máme zaplaceno školné, dali jsme i příspěvek na spotřební materiál atd.). Protože nemá zvládnutou hygienu, byl syn bez nějaké formální procedury ponechán doma (prostě mi ze dne na den řekli, ať ho do MŠ aspoň měsíc nedávám, aby se vše doma doučil). Akceptovali jsme to, ale oba s manželem pracujeme (já z domova, ale na plný úvazek). Syn nyní chodí do placeného hlídacího centra, a dovednosti pro MŠ zatím nemá zvládnuté. Ráda bych se zeptala, zda lze od určitého věku skutečně požadovat, aby si dítě v MŠ nechali (např. pokud bychom chtěli obnovit chození od 1.1. nebo 1.2., kdy se mu více přiblíží 3. rok). Podotýkám, že psychicky vše zvládá bez pláče atd., jen ta hygiena. Je možné požadovat, aby na spaní syn dostával plenu? Předem děkuji. Pavla

Dobrý den,

dle § 34 odst.3 školského zákona rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, ředitel školy, Kromě povinného posledního roku a očkování žádné jiné podmínky zákon ani vyhláška o předškolním vzdělávání neuvádí. Je to na domluvě s učitelkou v MŠ.

Právní úprava:
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Pojistné na zdravotní pojištění během rodičovské dovolené

14.11.2017

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli je provázána výplata rodičovského příspěvku a úhrada zdravotního pojištění státem za matku pečující o dítě. Rodičovský příspěvek mám nastaven na dva roky, ale rodičovskou dovolenou na tři. Bude mi stát hradit zdravotní pojištění i ten třetí rok, kdy už nebudu dostávat rodičovský příspěvek? Nebo si musím upravit vyplácení rodičovského příspěvku na tři roky, abych si nemusela hradit zdravotní pojištění sama? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
dle § 7 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění mj. za příjemce rodičovského příspěvku (pím. c) a osoby na rodičovské dovolené (písm.d)
Pokud tedy čerpáte v zaměstnání rodičovskou dovolenou, bude za Vás plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, i když už nebudete pobírat rodičovský příspěvek.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.