Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: České občanství u dítěte narozeného v zahraničí

14.08.2018

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak a kde mohu zažádat o dvoji občanství pro tříletého syna. Žijeme v Irsku od roku 2004 (oba jsme češi) a malej se nám narodil 12.6.2015. Jelikož splnil irské podmínky, dostal irské občanství (pas, rodný list) ale rádi bychom aby měl i české jako my, včetně jeho staršího bratra (který se také narodil v Irsku, ale občanství tu nedostal, tak má české. Doba je nejistá, některé státy zvažují vystoupení z EU a nase situace je divná, jedno dítě Čech, druhé Ir.
Můžete mi prosím poradit, co mám dělat?
Děkuji,

Dobrý den,
v případě, že alespoň jeden z rodičů má české státní občanství, české občanství získá i dítě. Níže uvádím podmínky nezbytné pro získání českého cestovního pasu pro vaše dítě.
O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením. Jedná se pouze vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje, např. cestovní pas, občanský průkaz, v případě dítěte narozeného v zahraničí také o vydání českého rodného listu. Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě má české státní občanství (za splnění výše uvedených podmínek), pouze o tom nedisponuje žádnými doklady. Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby se provádí zpravidla až při vydávání prvního občanského průkazu, popř. dříve, má-li být dítěti vydán cestovní pas nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte rodiče.
U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky (blíže včetně požadovaných dokladů viz matriky - narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně http://www.mvcr.cz/clanek/narozeni-uzavreni-manzelstvi-vznik-registrovaneho-partnerstvi-nebo-umrti-statnich-obcanu-cr-v-cizine-zvlastni-matrika-v-brne.aspx , na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. K zápisu narození do zvláštní matriky je třeba připojit i osvědčení o státním občanství České republiky dítěte (blíže včetně požadovaných dokladů viz státní občanství České republiky - vydávání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky.
Pokud se vaše dítě narodilo v zahraničí, má samozřejmě nárok na české občanství, nicméně je potřeba ho jako narozené v zahraničí zapsat do zvláštní matriky v Brně, která registruje děti narozené mimo území ČR. Se žádostí o zapsání do této matriky je nutné zároveň podat žádost o určení českého státního občanství. Jakmile budou tyto žádosti vyřízeny, je možné vystavit např. cestovní pas (pro cestu do ČR a zpět lze do doby vyřízení žádosti vystavit krátkodobý náhradní cestovní doklad).

K zápisu budete potřebovat:
Platný český doklad prokazující státní občanství ČR alespoň jednoho z rodičů a jeho rodný list, cizozemský rodný list dítěte (úplný výpis z matriky nikoliv pouze mezinárodní tabulku) opatřený apostilou (příslušným ověřením podle platných mezinárodních úmluv) a úředním překladem, český oddací list (v případě sezdaných párů) a žádosti o zápis narození, příp. požadovaný tvar příjmení, které vyplníte na konzulátě.
Pokud se dítě narodí mimo manželství je potřeba předložit další doklady prokazující stav matky v době narození dítěte, aby bylo možné určit otcovství (např. rozsudek o rozvodu, úmrtní list, prohlášení o otcovství, které je nutno vždy učinit před ZÚ, etc.). Upozorňujeme, že celá procedura trvá několik měsíců. Podrobnější informace obdržíte na zastupitelském úřadě.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Rodičovská zodpovědnost

14.08.2018

Dobrý den, mám syna ve své péči. Matka má soudně nařízený styk 1x za 14 dní. Matka neustále dělá problémy, nekomunikuje, pouze v akutních případech. Byli jsme na OSPODU, kde souhlasila se změnou skoly, vzhledem k tomu že jsme se přestěhovali, ale v zápětí několikrát kontaktovala školu, že si nepřeje aby tam chodil, atd. Lze v tomto případě zažádat o omezení nebo zbavení rodičovských práv, aby se toto nemuselo den co den řešit, nebo a kluk tím nebyl stresován? Jelikož pokaždé co je u ní, tak neslyší nic jiného než nastěhuje se zpátky, chod do původní školy, tobě se nebude stýskat atd. Synovi je 13 let. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
zbavení rodičovské zodpovědnosti znamená, že rodič nemůže svoji rodičovskou zodpovědnost vykonávat vůbec. Jde o nejzávažnější zásah do rodičovských práv.
Předpokladem pro zbavení této zodpovědnosti je, že ze strany rodiče dochází k hrubému porušování nebo zneužívání práv a povinností, tvořících obsah rodičovské zodpovědnosti. Takovým zneužíváním se zpravidla rozumí ohrožování tělesného a duševního vývoje dítěte, vybízení k trestné činnosti a nemorálnímu způsobu života, ubližování na zdraví, týrání nebo pohlavní zneužívání dítěte apod. Dále k závažným zanedbáním rodičovské zodpovědnosti patří např. trvalé zanechání dítěte ve výchovném zařízení a zároveň projevený nezájem o toto dítě, soustavné neplnění zákonné vyživovací povinnosti, nemorální způsob života rodiče apod. Zbavení rodičovských práv nezbavuje povinnosti platit výživné (a už vůbec ne zaplatit již dlužné výživné). Soud bude v řízení posuzovat spoustu okolností a nelze odhadnout, zda by v popisovaném případě rodičovská práva omezil nebo zrušil.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Žijí v zahraničí

12.08.2018

Dobry den,

Jsem obcankou SR s prechodnim pobytem v CR, v srpnu mi konci castecni uvazek, na ktery jsem momentalne zamestnana v CR. Od cervna jsme se kvuli praci meho muze s rodinou prestehovali do zahranici (mimo EU). Budeme zde zit minimalne rok.

Po skonceni meho zamestnaneckeho pomeru v CR zvazuji nasleduji dve moznosti:

1. Zaridit si OSVC v CR a pracovat na zakazky na dalku ve state, kde zijeme. Vyhodou je, ze bych "neztratila" rok z penzijniho pojisteni, ackoliv by muj vydelek byl pravdepodobne pomerne nizky. Existuje moznost zalozit si ceske OSVC ze zahranici (napr. pomoci mistniho ceskeho velvyslanectvi ci podobne)? Bohuzel CR navstivime nejdrive o Vanocich.

2. Stat se osobou pecujici o male dite (syn ma 5 let) a tim mit hrazene zdravotni pojisteni statem, pricemz bych mohla plnit sve zakazky z CR a moje mzda by se vyplacela formou DPP. Pokud zvolim tuto moznost, musim to predem nahlasit svemu soucasnemu zamestnavateli? Co ma, prosim, presne uvest zamestnavatel na mem vystupnem listu, abych spadala do kategorie osob pecujicich o male dite? Mam podniknout ja nejake kroky napr. vuci zdravotni pojistovne ci UP?

Mockrat dekuji za odpoved.
S pozdravem,

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Vaše dotazy.
Vašemu dotazu rozumím tak, že Váš pracovní poměr u zaměstnavatele v ČR v měsíci srpnu skončí.
Ptáte se, zda řešit další práci v ČR jako OSVČ, což je možné a zda je možné si živnostenské oprávnění v ČR vyřídit prostřednictvím místního českého velvyslanectví. Tuto informaci získáte prostřednictví místního českého velvyslanectví nebo rovnou když napíšete e-mail příslušnému českému živnostenskému úřadu. Problém však vidím v tom, kde a jaké služby budete na český živnostenský list poskytovat, zda v ČR nebo v cizině – mimo EU. S tímto také souvisí odvod zdravotního a sociálního zabezpečení. Na konkrétní Vaši situaci či představu, kde a jak budete podnikat Vám živnostenský úřad, zdravotní pojišťovna i správa sociálního zabezpečení odpoví.
Vaší druhé otázce rozumím tak, že byste dál byla v ČR zaměstnána na dohodu o provedení práce (300 hodin v roce u jednoho zaměstnavatele) a zdravotní pojišťovně oznámila, že jste matkou v domácnosti pečující o dítě ve věku do 7 let. Nerozumím tomu, proč řešíte souhlas jiného zaměstnavatele a zároveň se ptáte, co má zaměstnavatel uvést zdravotní pojišťovně, aby plátcem zdravotního pojištění byl za Vás stát.
Váš zaměstnavatel v ČR oznámí zdravotní pojišťovně ukončení pracovního poměru a přestane za Vás odvádět sociální pojištění
Co se týká zdravotní pojišťovny, tak u obou variant je třeba změnu, to, že jste dlouhodobě vycestovala a řešit vztah pojištění v ČR a jiné zemi. Vše lze řešit i e-mailovou poštou.
Jen na okraj uvádím, že je nutné řešit také zdravotní pojištění dítěte.
Obávám se, že když v ČR nebudete, NEBUDE za Vás stát plátcem zdravotního pojištění z titulu toho, že jste doma (v cizině) a pečujete o dítě ve věku do 7 let.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že zákon se vztahuje na:
a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.
Stát platí zdravotní pojištění mimo jiné za:
§ 7 písm. k) - osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, POKUD NEMAJÍ PŘÍJMY ZE ZAMĚSTNÁNÍ NEBO ZE SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNNOSTI.
Doporučuji, abyste Vaši konkrétní situaci řešila s příslušnými institucemi v ČR e-mailovou poštou.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Neplacení výživného

12.08.2018

Dobrý den mám na vás dotaz.mam syna 9let a jsem sním sama, bývalí na něj neplatí ani floka.ale bohužel vím jen to že bydlí na Moravě a nevím zdali dělá byl vždy netahlo.ale chtěla bych pro kluka získat nějaké penize.kvuli bývalému jsem teď musela vyhlásit osobní bankrot a mě zbývá 8000kc.mohli by jste mi prosím poradit jak mám postupovat.dekuji

Dobrý den,
doporučuji dojit na Policii ČR a podat na otce dítěte trestné oznámení. Určitě znáte nacionále, jako je den narození a rok, místo narození, možná i rodné číslo. PČR může ve své evidenci dohledat, kde je právě hlášený k trvalému pobytu.
PČR otce dítětem bude kontaktovat, vyšetřovat, proč si neplní vyživovací povinnost k synovi a je možné, že celý případ pak předá státnímu zástupci, a věc se tak dostane až k soudu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Změna příjmení

13.08.2018

Dobrý den,
Mám syna v péči, matka soudně upravený styk 1x za 14 dní o víkendu a každý týden ve středu. S matkou jsme se nevzali a syn se jmenuje po matce. Nyní syn projevil přání jmenovat se po mě. Matka s tímto naprosto nesouhlasí. Dá se s tím něco dělat? Děkuji

Dobrý den.
Podle § 877 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že „nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.“
Nehraje přitom roli, jestli se jedná o rodiče nesezdané, rozvedené či rodiče spolu stále žijící v manželství
Jestliže je ke změně příjmení syna vážný důvod, syn se změnou souhlasí, ale matka nesouhlasí, můžete se obrátit na soud. Ten na Váš návrh vydá (může vydat) rozhodnutí, které nahrazuje souhlas matky. Soud nicméně vždy pečlivě posuzuje, jestli je změna příjmení v zájmu dítěte. Soud změnu příjmení nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého, nebo není-li pro tuto změnu vážný důvod. Vzhledem k věku syna bude podstatnou roli hrát názor syna a pokud si syn změnu příjmení přeje, soud jí patrně posvětí.
Podejte tedy k soudu návrh na nahrazení souhlasu druhého rodiče se změnou příjmení nezletilého dítěte. Důvody změny detailně v návrhu popište. Pro tento typ řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodu má syn faktické bydliště s tím, že nezletilý syn bude zastoupen opatrovníkem – orgánem sociálně právní ochrany dětí. Soud po provedeném dokazování buď návrh zamítne, nebo mu vyhoví, tedy nahradí souhlas druhého rodiče (zde matky) s konkrétním jednáním (zde se změnou příjmení).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Cestovní doklady dítěte

08.08.2018

Dobrý Den Chtěl bych jse zeptat Jak muže Moje Dítě Cestovat do Uk Muže Mít usebe jenom Rodný list Nebo potřebuje Pas Jemu 15 let

Dobrý den,
při cestování s dětmi do zahraničí, musí mít tyto platný cestovní doklad. I nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanku nebo pas) - rodný list dítěte není cestovním dokladem!
Dětem do 15 let věku vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Doba platnosti těchto dokladů je 5 let.
Píšete, že dítěti je již 15 let, takže by měl mít již svůj vlastní OP. K vycestování mu stačí ten.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: PN po ukončení pracovního poměru

06.08.2018

Dobrý den,
dne, 19.7. mi končila rodičovská, měsíc před v červnu jsem se zaměstnavatelem podepsala dohodu - výpověď, která , ale platila ode dne 19.7.2018.
Dne 16.7. jsem se zdravotních důvodů nastoupila na PN, 3 dny před ukončenou rodičovskou.
Mám nárok na náhradu mzdy 4. až 14. den neschopenky? Zaměstnavatel řekl, že ne, jelikož je podepsaná výpověď. Má pravdu?
Dál nemocenská pokračuje, nyní zaměstnavatel řekl ať si to sama posílám na sociálku, i když si myslím , že by to měl zasílat bývalý zaměstnavatel.
Mám dotaz i ohledem zdravotního pojištění , nyní když jsem v neschopence , ještě nejsem hlášená na úřadu práce, ale v zaměstnání mám výpověď, kdo za mně platí zdravotní pojištění, mám někde něco nahlásit?

Dobrý den,
v případě náhrady mzdy od 4. do 14.dne má zaměstnavatel pravdu. V Té době již budete mít pracovní poměr ukončen, neuchází Vám tedy žádna mzda, která by se měla nahradit. Od 15.dne Vám již náleží nemocenská, která je vyplácená prostřednictvím OSSZ. Lístky na peníze byste měla odevzdávat i nadále nyní již svému bývalému zaměstnavateli, protože on je povinen vyplnit potřebná data pro výpočet nemocenské.
Stát platí zdravotní pojištění i za příjemce nemocenského pojištění po skončení zaměstnaneckého poměru. Příslušné zdravotní pojišťovně je nutné tuto skutečnost oznámit, aby byl u zdravotní pojišťovny vyřešen pojistný vztah. Je třeba tedy dojít nejlépe s neschopenkou na ÚP a vše tam nahlásit.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Pojištěnec EU

04.08.2018

Dobrý deň,

chcela by som vás poprosiť o radu.
Som poistencom českej VZP, nakoľko z českej republiky poberám materské, pracovná zmluva v ČR mi v jeho priebehu zanikla. VZP mi vystavila formulár S1/ E106, ktorý bol zaslaný k 1.7. 2018 Slovenskej poisťovni avšak ešte čakám na jeho registráciu.
Trvalý pobyt mám na Slovensku, prechodný pobyt v ČR mi ukončením pracovnej zmluvy zanikol.
Termín pôrodu mám stanovený na 13. augusta a rodiť chcem na slovensku, český gynekológ mi 31.7. 2018 ukončil poradne a odovzdáva ma do starostlivosti pôrodnice.
Mám Európsky preukaz zravotného poistenia( EPZP/ EHIC).
Chcem sa opýtať či ďalsie kontroly v pôrodnici ako aj samotný pôrod sú v tomto prípade( do registrácie S1 slovenskou ZP) preplácané zdravotnou poisťovňou, alebo si ich budem musieť hradiť sama.Poprípade na aký paragraf by som sa mohla v danej problematike odvolať.

Za odpoveď vopred ďakujem

Dobrý den, Vážená paní,
průkaz evropského pojištěnce Vám zaručuje nezbytnou péči a vzhledem k tomu, že Vám VZP vystavila formulář S1/E 106, máte zaručenu plnou péči a nic platit nebudete. V případě potíží volejte své slovenské zdravotní pojišťovně.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.