Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Zálohová daň z příjmu

21.06.2018

Dobrý den,
jsem na RD a současně mám u svého zaměstnavatele DPP s podepsaným prohlášením a výdělkem nad 10000 Kč/měs. Mimo to mám ještě vedlejší živnost, čili si budu podávat i daňové přiznání. Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním, to chápu, ale chtěla bych se zeptat, jak je to se zálohovou daní při DPP (a případně DPČ, na kterou budu za chvíli přecházet). Mám nějakou možnost ji získat zpět?

Dobrý den,
jestliže je daň odváděna jako zálohová (nikoliv srážková), pak musíte po konci zdaňovacího období podat daňové přiznání ze všech svých příjmů a v tomto daňovém přiznání si odečtete započitatelnou položku na poplatníka (popřípadě jiné odečitatelné položky) a případný přeplatek na dani z příjmu budete žádat vrátit.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Separace dítěte a matky

21.06.2018

Dobrý den, zajímá mne legislativa ohledně odpovědnosti za dítě. Jak překročíme práh nemocnice, všude říkají, že mají odpovědnost za dítě lékaři. A že prý pokud nebude po porodu personál na sále z důvodu kapacity, nemůže zůstat dítě na mém těle, že za něj mají odpovědnost. Jak to tedy právně s tou odpovědností je a jak ochránit, aby nebyl konflikt o dítě v případě, že personál bude muset jinam a já zůstanu třeba s dítkem sama, nebo s otcem a oni budou nepříjemní, že ho musí bud vzít, nebo dát do toho boxíku vedle lůžka. Já odmítám.
Děkuji.

Dobrý den.
Oba rodiče mají právo na kontakt s dítětem, je toto právo garantováno jak Listinou základních práv a svobod, tak Mezinárodní úmluvou o lidských právech a biomedicíně, kterou je Česká republika vázána. Rodiče mají toto právo už od narození dítěte. Od narození dítěte mají rodiče k dítěti rodičovskou odpovědnost, což je souhrn práv a povinností vůči dítěti. Rodičovská odpovědnost dle zák. 89/2012 sb., občanského zákoníku, zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Tedy o dítěti rozhodují a to i v oblasti zdravotní péče rodiče a to již od narození. Rodiče nesou odpovědnost za dítě, zdravotníci jsou odpovědní za kvalitu zdravotní péče nikoli za dítě. O dítěti rozhodují rodiče, dítě má právo být s rodiči, má právo na péči rodičů a rodiče mají právo na nerušený kontakt s dítětem a to už od jeho narození. Tato práva může omezit pouze soud a to pouze ku prospěchu dítěte. Sice je trochu specifická situace zdravotníka , který na jednu stranu nesmí porušovat práva rodiče na kontakt s dítětem, ale také musí dítěti i rodiči poskytnout péči neohrožující život a zdraví, ale i tak ve většině případů poskytnutí zdravotních služeb dítěti rozhodují rodiče, jelikož podle zákona o zdravotních službách může bez poskytnutí souhlasu zákonného zástupce, lékař provést nezbytné zákroky pro ochranu života a zamezení vážného poškození zdraví. Pokud je dítě v pořádku a kontakt dítěte s matkou a otcem dítě neohrožuje, pak nemá personál porodnice právo dítě rodičům odebrat. Ani vnitřní předpisy nemocnice,toto nemohou zdravotníkům dovolovat, jelikož vnitřní předpisy nemocnice nemohou být v rozporu se zákony ani s Ústavou či Listinou základních práv a svobod.
Doporučuji požadavek na nepřetržitý kontakt s novorozencem zařadit do porodního plánu a tento požadavek na poporodní kontakt s dítětem v porodním plánu pečlivě popsat a porodní plán pak opatřit svým úředně ověřeným podpisem. Tak bude personálu porodnice předem dostatečně dáno najevo jaká jsou vaše přání požadavky ohledně porodu a tyto požadavky bude personál v případě ,že nenastanou u porodu závažnější komplikace,povinen i respektovat, jelikož jde o dříve vyslovená přání. Další možností je navrhnout, že podepíšete negativní revers. V něm uvedete, že souhlasíte s umístěním dítěte do vyhřívaného lůžka nebo dětské postýlky, pouze v případě, že dítě bude po porodu v ohrožení života.
Vhodné je také si sebou vzít k porodu osobu blízkou. Tato osoba vás bude podporovat a pomůže vám prosadit Vaše přání.
Pokud po porodu budete Vy i Vaše dítě v pořádku, sdělte lékařům, že si nepřejete separaci dítěte a dítě si například z postýlky vezměte. Zdravotníci nemohou vzít rodičům novorozeně násilím. Vystavili by se tím nebezpečí žaloby na ochranu osobnostních práv, kterou byste mohla podat. A v krajním případě byste mohla na zdravotníky podat i trestní oznámení.
S pozdravem.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Odjezd s dítětem ze zahraničí do ČR bez souhlasu druhého rodiče

21.06.2018

Dobrý den mám dotaz. Ziji v anglii s pritelem a nasi 16mesicni dcerou nejsme manzele. A s pritelem spolu uz asi nechceme byt a ja se chci s dcerou vratit do cech mame tam obe trvaly pobyt a obe ceske obcanstvi ale pritel mi kvuli male vyhrozuje ze mi ji neda ze sni nesmim odjet a drzi me tu kvuli ni rodinu mame v cechah a tady jsme sami. Ma otazka zni muzu se sni vratit do cech a nebudu mit nejake problemy ze strany pritele ? Drzi me tu vuci me vuli. On tu jen pracuje ale trvaly pobyt ma taky v cechach a ceske obcanstvi. Dcera se narodila v anglii ale ma ceske obcanstvi a trvaly pobyt v cesku dekuji moc

Dobrý den.

Předpokládám,že dcera má otce zapsaného v rodném listě.
Vy do ČR z Velké Británie samozřejmě vycestovat můžete,ale pokud byste chtěla vycestovat s Vaší nezletilou dcerou a zůstat s ní natrvalo v ČR,potřebujete souhlas otce, který jak z dotazu vyplývá,žije a hodlá dále žít ve velké Británii.
U nezletilých dětí se totiž posuzuje "obvyklé bydliště".
Obvyklým bydlištěm dítěte nemusí být místo trvalého bydliště ani stát, jehož je dítě státním občanem, nemusí to být ani stát jehož občany jsou matka nebo otec dítěte.. Jedná se o místo, na němž se rodiče naposledy dohodli, že tam bude dítě žít, místo, kde se dítě fakticky zdržuje po určitou delší dobu, kde chodí do školy či školky, má zde lékaře, má vytvořené zázemí. Vaše dcera se narodila ve Velké Británii,žije zde po celý svůj život-obvyklým bydlištěm Vaší dcery je v tuto chvíli Velká Británie. Pokud dceru odvezete bez souhlasu jejího otce,nebo dokonce proti jeho vůli z místa jejího současného obvyklého bydliště, mohla byste se tím dopustit mezinárodního únosu dítěte(to že jste matka nehraje roli, dítě má dva rodiče,oba rodiče mají k dítěti stejná práva a povinnosti). Pokud odvezete dítě z místa jeho obvyklého bydliště, proti vůli druhého rodiče,mohla byste mít problémy a ne malé. Uvědomte si,že přátelské vazby a zázemí v ČR máte Vy nikoli Vaše dcera- ta žije od svého narození ve Velké Británii.Nadto v tuto chvíli ani nemáte dceru svěřenou do péče,pečujete o ni s otcem oba a dcerka má právo na péči obou rodičů. Takže svůj neuvážený krok byste neobhájila ani zájmem dítěte, nadto byste tím zásadně zkomplikovala kontakt dítěte s otcem,který by zůstal ve Velké Británii. Nemůžete odjet s dítětem,ze státu,kde dítě žije, bez souhlasu druhého rodiče. Pokud byste tak učinila a otec by se následně bránil,mohlo by vše časem skončit i odebráním dcery z Vaší péče a její navrácení do Velké Británie k otci. Jen pro úplnost dodám,že Česká republika je členským státem Evropské unie a zároveň signatářem haagské Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí,, která upravuje možnosti navracení protiprávně přemístěných či zadržených dětí do místa jejich obvyklého bydliště.
Takže pokud byste Vekou Británii opustila s dcerou bez souhlasu jejího otce nebo bez souhlasu (britského) soudu,tak by v případě ,že by se otec bránil,musely české úřady spolupracovat na nápravě vzniklé situace s britskými úřady.
Doporučuji Vám se s otcem dohodnout.

Další informace můžete nalézt zde:
www.umpod.cz

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Péče o osobu závislou na péči jiné osoby

20.06.2018

Dobrý den,

mám 3 děti a blíží se mi konec čerpání náhradního volna z důvodu péče o dítě do 4 let. Zároveň jsem osobou pečující o osobu závislou na péči jiné osoby - moje matka (III. st. závislosti) již od r. 2012. Se zaměstnavatelem jsem měla vždy dobré vztahy a chtěla bych požádat o další náhradní volno. Bude za mě plátcem zdr. poj. i nadále stát? Soc. poj. se naplatí, ale započítávají roky na důchod? Kdybych byla nemocná, nárok na nemocenské ani náhradu mzdy není? Maminka je na tom špatně, nevím, jak to do budoucna s ní bude, mohu případně náhradní volno stále prodlužovat, pokud se se zaměstnavatelem dohodneme nebo je nějaké omezení? Nebo by bylo lepší pracovní poměr ukončit? Je v tom pro mě nějaký rozdíl, pokud budu na neplaceném volnu nebo pracovní poměr ukončím - myslím z hlediska placení pojistného, případně nějakých jiných povinností či nároků? Děkuji.

Dobrý den.
Dle § 7 odst. 1 písm. g) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) a osoby pečující o tyto osoby, je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.
Dle § 5 odst. 2 písm. d) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění jsou důchodového pojištění účastny osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. Jedná se o tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost), rozhodl příslušný orgán sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu.
V době neplaceného volna Vám v případě pracovní neschopnosti nemocenské ani náhrada mzdy nenáleží.
Doba poskytnutí neplaceného volna zaměstnavatelem není omezena; případné ukončení pracovního poměru by na účasti na důchodovém pojištění a placení pojistného na zdravotní pojištění státem nic nezměnilo.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Nabytí státního občanství narozením

20.06.2018

Dobrý den,

Ziju v zahraničí a jsem těhotná. Můj přítel se se mnou rozešel. Začal soud o první dceru, chce ji získat do pece a mě zavřít ve Španělsku. Dcera nemůže cestovat, mám ji zatím docasne v péči já. Řeším, co s porodem. Potřebuji, aby mělo dítě české občanství a nebylo zablokovane otcem jako dcera.

Chápu, ze když se odhlásim tady ze systému, tak není problém zařídit všechno v Česku. Jenže bez dcery nemůžu odjet trvale. Když přijedu do Česka jenom porodit, co se stane? Bude mít dítě rychle vyřízené české papíry? Budu za nej muset platit všechno, protože já budu pojištěna v jiné zemi EU? Jak ho potom prihlasim v zahraničí? Budu pak na nej moci brát v zahraničí mateřskou, i když se narodilo v ČR?

A kdybych se odhlásila tady ze systému a přihlásila se těsně před porodem v Česku, mám nárok na dodatečnou PPM? Už sem 34tt a nestihla bych přehlasit se včas.

Dekuju moc za odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme Vám za dotaz do poradny.
Doporučuji Vám vyřídit státní občanství obou dětí úřední cestou. Z dále uvedených informací je patrno, že nemusíte odjet rodit do ČR. Doklady o státním občanství ČR pro obě děti vyřídíte prostřednictvím zvláštní matriky v Brně.
Nabývání státního občanství České republiky narozením
Kdo a za jakých podmínek
Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky. Místo narození dítěte nemá na nabytí českého státního občanství narozením žádný vliv. Rovněž skutečnost, že dítě nabude automaticky ze zákona vedle českého státního občanství i státní občanství cizího státu, nic nemění na nabytí státního občanství České republiky dítětem. Český právní řád připouští, aby v takovém případě mělo dítě dvojí popř. víceré státní občanství. O nabytí státního občanství České republiky není třeba v tomto případě nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením.

Jak a kam se obrátit
O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením. Jedná se pouze vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje, např. cestovní pas, občanský průkaz, v případě dítěte narozeného v zahraničí také o vydání českého rodného listu. Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě má české státní občanství (za splnění výše uvedených podmínek), pouze o tom nedisponuje žádnými doklady. Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby se provádí zpravidla až při vydávání prvního občanského průkazu, popř. dříve, má-li být dítěti vydán cestovní pas nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte rodiče.
U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky (blíže včetně požadovaných dokladů viz matriky - narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně), na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. K zápisu narození do zvláštní matriky je třeba připojit i osvědčení o státním občanství České republiky dítěte (blíže včetně požadovaných dokladů viz státní občanství České republiky).

Právní úprava
• Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a změně některých zákonů

Další informace
Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 nebo Magistrát hlavního města Prahy) nebo Oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonních číslech 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz . Informace týkající se vydání rodného listu dítěti lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.
:
• Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
obcanmat@mvcr.cz ,
tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství a matrik)
tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství a matrik)

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:
• fyzická osoba, které se zápis týká nebo
• členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) i bez plné moci nebo zplnomocnění zástupci
Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u
• zastupitelského úřadu ČR nebo
• kteréhokoli matričního úřadu (včetně zvláštní matriky)

Jaké doklady je nutné mít s sebou
K vyplněné a podepsané žádosti o zápis do zvláštní matriky je nezbytné připojit:
• cizozemský matriční doklad (rodný list dítěte), který se týká matriční události (narození,…), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
• Osvědčení o státním občanství ČR pro děti narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území ČR vydává Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1
• plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce s úředně ověřeným podpisem žadatele
• další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady
• u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.
• Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, případně jej získáte přímo na oddělení zvláštní matriky nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed; zde je odkaz ke stáhnutí formuláře: http://www.brno-stred.cz/file/6212/.
Právní úprava
• 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Kde získáte bližší informace
• Na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
• Na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství
a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
tel. 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
email: jhalova@mvcr.cz, nicol.novakova@mvcr.cz
úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 hodin
Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Brno- střed
Zvláštní matrika
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
Adresa internetové stránky
www.brno-stred.cz
________________________________________
Adresa e-podatelny
Elektronická podatelna: podatelna@brno-stred.cz

________________________________________________________

K vaší variantě – porod v ČR uvádím, že se mi jeví jako složitá s ohledem na to, že je tu již prvorozené dítě, které ponecháte v cizině.

Pokud přece jen budete rodit v ČR, pak:

Budete-li mít v pořádku zdravotní pojištění, od gynekologa těhotenský průkaz, kde budou všechna vyšetření, pak se ve 14 týdnu těhotenství musíte zaregistrovat u nějaké porodnice v ČR.

Po porodu dítěte budete řešit rodný list dítěte (asi týden), zdravotní pojištění dítěte (odvíjí se od Vašeho zdravotního pojištění), pediatra (alespoň první ošetření dítěte) a pas dítěte.

Peněžitá pomoc v mateřství(„mateřská“ nebo „PPM“) se v ČR odvíjí mimo jiné od trvání pracovního poměru a vy do ČR přijedete jen porodit, takže v ČR nepracujete, tudíž Vám zde nevznikne nárok na „mateřskou“. Blíže viz www.cssz.cz.

Abyste v ČR mohla čerpat rodičovský příspěvek, musela byste v ČR skutečně bydlet nejen tu mít trvalý pobyt. Blíže viz www.mpsv.cz.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Nárok na PPM a RP - cizí prvek

20.06.2018

Dobry den,
Jsem obranka CR, mam v Praze Trvaly pobyt a zamestnani. Pritel je obcan Italska, stale bydli a pracuje v Italie. Chtela bych pochopit jaky scenarij by byl pro nas jednodussi pri narozeni dite a odchodu na Materskou a Rodicvsku. Kdyz budu vdana pred narozenim nebo lepe zustat jako svobodna. Cetla jsem, ze kdyz ho ukazu v rodnem liste dite stale budu potrebovat prokazovat ze nebereme zadny davky v Italie. Chtela bych po narozeni dite odjet do Italie, budu mit stale narok na Rodicovskou nebo musim stale mit trvaly pobyt v CR proto abychom ten narok zustal? Idealne abychom nekdo mohl poradit vsechny za/proti pri techto trech scenariji:
-kdyz budu vdana za obcan IT;
-kdyz nebudu vdana a zapisu ho jako otce v rodny list dite;
-kdyz nebudu vdana a nebudu ho psat v RL (existuje moznost to tam pridat az pak?);
Predem dekuji,

Dobrý den,

co se týče peněžité pomoci v mateřství (PPM), tam pokud splníte podmínky dané zákonem o nemocenském pojištění ( 1. podmínka - alespoň 270 dní účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM, 2. podmínka - účast na nemocenském pojištění či běžící ochranná lhůta v době nástupu na PPM), pak máte nárok na PPM.

U rodičovského příspěvku (RP) se musí určit země příslušná k vyplácení. V rámci EU a harmonizačních předpisů jsou stanovena pravidla přednosti, dle kterých se určí tzv. primární země, která je příslušná k výplatě RP.
Pokud bude otec dítěte zapsán v rodném listu, bude posuzován společně s Vámi. Jestliže tedy bude situace taková, že Vy budete mít uzavřený pracovní poměr v ČR, otec dítěte v Itálii a všichni budete pobývat v Itálii (posuzuje se faktický pobyt, nikoli trvalý, bude tedy klíčové, kde jako rodina skutečně žijete), pak by byla příslušná země k vyplácení RP právě Itálie. ČR by byla pouze sekundární zemí (z titulu Vašeho trvajícího pracovního poměru v ČR), tzn. že v případě, že by v Itálii žádné obdobné dávky neexistovaly, příp. by byly nižší než je RP v ČR, pak by byla ČR povinna dávku doplácet. Pokud byste však v ČR neměla trvající pracovní poměr, pak by ČR nebyla příslušná ani sekundárně a příslušná by byla pouze Itálie.

Varianta, kdy by otec dítěte nebyl zapsán v rodném listu - při nároku na RP byste se posuzovala pouze Vy. Pokud byste tedy měla stále plynoucí pojištění - zaměstnání v ČR, byla by k vyplácení RP příslušná ČR, jelikož přednost má vždy země, kde je odváděno pojištění z výdělečné činnosti, a v tomto případě by se nezohledňovala Itálie.

Pokud se dítě narodí v manželství, je za otce automaticky dle práva považován manžel matky, a je tedy jako otec zapsán do rodného listu. Pokud nebudete vdaná, máte možnost otce dítěte neuvést. Je však třeba si uvědomit všechny důsledky spojené s tím, že dítě nemá otce uvedeného v rodném listu.
V případě, že se rozhodnete, že otce neuvedete, otci nevznikne rodičovská zodpovědnost. Rodičovská zodpovědnost je souhrnem práv a povinností při péči o nezletilé dítě (zejména péče o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj), při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění. Otec nemá právní nárok na styk s dítětem. Dále samozřejmě nevznikne vyživovací povinnost otce. Dítě také nemůže po otci dědit. Nevytvoří se právní vztahy s biologickou rodinou otce (babička, dědeček apod.).
Není povinností matky podávat proti otci žalobu o určení otcovství, je to pouze její právo. Jestliže nebudete chtít otce uvádět a podávat proti němu žalobu o určení otcovství, pak je třeba si uvědomit, že návrh na určení otcovství může podat i dítě a otec.
Nevýhodou je, že se můžete připravit o určitá finanční plnění, na něž máte ze zákona nárok. Okamžikem narození dítěte totiž oběma rodičům vzniká vyživovací povinnost vůči dítěti, která trvá až do doby, dokud dítě není schopno samo se živit.

K soudu můžete Vy, otec i dítě kdykoli podat návrh na určení otcovství.

§ 783 občanského zákoníku
(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.
(2) Má se za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti.
(3) Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných

19.06.2018

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, co má obsahovat dohoda mezi nesezdanymi rodiči, kteří nežijí ve společné domácnosti? Chci vyloučit otce s posuzovanych osob, abych nemusela dokladat jeho přijmi.

Děkuji

Dobrý den,
nevím, kdo po Vás tuto dohodu požaduje. Pokud chcete žádat o některou z dávek státní sociální podpory, existuje formulář Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob viz. https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?FN=VSpo160501120&CMD=EditForm&SSID=lwZLTGr9yBeSxARi3~_S0mtnD89fOqz2
Pokud přesto budete potřebovat nějakou dohodu, měla by obsahovat označení obou stran, na čem jste se dohodli, od kdy, datum a podpis obou stran.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Ošetřovné

19.06.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda mám nárok na ocr po dobu 9 i více dní,když jsem zaměstnanec České pošty a můj syn je mentálně postižený a ted jeste k tomu dlouhodobe memocny.Je mu 33 let a pobiram na něj příslušnou dávku. V práci me obviňují,ze pokud pobiram od státu příslušnou dávku nemám pry nárok na OCR.O syna se v ramci moznosti stridame v peci(otec,dcera) Děkuji za informace.

Dobrý den.
Na ošetřovné nárok máte - ošetřovné je pojistná dávka nemocenského pojištění, nesouvisí s otázkou, zda pobíráte, respektive zda Váš syn pobírá příspěvek na péči - tedy dávku dle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách.
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování:
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Podpůrčí doba ošetřovného by činila v popsaném případě 9 dnů.
Právní předpisy:
zák. 187/2006 sb. o nemocenském pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.