Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Pokuta pro nezletilého sportovce

22.10.2018

Dobrý den, mám syna který sportuje a je mu 16.let. Má otázka zní...může trenér reprezentačního týmu požadovat na synovi peněžitou pokutu ve vyšší 10000kč za požití alkoholu? Pokud nezaplatí nebudou mu hradit zimní přípravu , podotýkám, že peníze jsou mu přiděleny podle danneho klíče z Ministerstva Školství přez sportovní svaz. Má podobný postup oporu v zákoně? Pokud zaplatí, tedy pokud zaplatí rodiče, tak zimní přípravu bude mit. Vypadá to jako trest pro rodiče. Samozřejmě alkohol neschvaluji, a děkuji za odpověď. S pozdravem pěkného dne

Dobrý den, Vážená paní,
nejsem expert na sportovní právo, ale domnívám se, že Váš syn byl poučen o nepožívání alkoholu. Dále se domnívám, že Váš syn a vy jako rodiče nezletilého jste s klubem podepsali smlouvu, ve které určitě uvedené poučení také bylo a zřejmě i včetně všech možných sankcí. Dále je zřejmě u klubu disciplinární řád. Pokud je sportovci provinění prokázáno, je s výsledkem rozhodnutí seznámen a u nezletilých sportovců jsou s proviněním obeznámeni i rodiče, a to včetně sankce. Pokud máte důvod pro odvolání, můžete se proti rozhodnutí odvolat. Bohužel za nezletilého nesou odpovědnost jeho rodiče.
Pokud se ve svých závěrech mýlím, směřujte svůj dotaz přímo na Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Předběžné opatření na odebrání dítěte z rodiny

19.10.2018

Dobry den ,
Mam dotaz , matce bylo odebráno dítě 3 dny po porodu na základě predbezneho opatreni podle paragrafu 452 - 464 z.ř.s .
A předáno do PPPD .
Můj dotaz zní jak dlouho bude trvat PPPD vtom to případě ?
Jestli 1 rok nebo nez zkončí rizeni ve ve i same ?

Jak by OSPOD mnelo postupovat ?

Další dítě je odebrání na základě paragrafu 452 z.ř.s je umístěno do nemocnice ,Pak je usneseni změněno stim ze nemusí byt dítě v nemocnici ale ma se predat do PPPD - tak pak OSPOD podava navrh na vydáni ditete do predpestouncke pece jelikoz konci lhůta na PPPD muze trvat jen 1 rok .

Dekuji s pozdravem

Dobrý den,
§ 459 Trvání předběžného opatření
(1)předběžné opatření trvá po dobu 1 měsíce od jeho vykonatelnosti.
(2) Předběžného opatření, kterým se dítě svěřuje do pěstounské péče na přechodnou dobu podle § 452 odst. 2 věty druhé, trvá 3 měsíce od jeho vykonatelnosti; bylo-li před uplynutím doby zahájeno řízení ve věci samé, pak trvá do doby, než se stane vykonatelným rozhodnutím, kterým se toto řízení končí, nebo rozhodnutí, kterým bylo předběžné opatření zrušeno.
§ 460 Prodloužení doby trvání předběžného opatření
(1)Bylo-li před uplynutím doby podle ustanovení § 459 odst. 1 zahájeno řízení ve věci samé, může soud předběžné opatření na dobu nejvýše 1 měsíce opakovaně prodloužit tak, aby celková doba trvání předběžného opatření nepřesáhla 6 měsíců od jeho vykonatelnosti. Poté lze dobu trvání předběžného opatření výjimečně prodloužit jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů a objektivních příčin možné v této době skončit důkazní řízení ve věci samé.
(2) Postupoval-li soud, kterému byla věc předána podle § 453 odst. 2 věty druhé, a nebylo-li o příslušnosti nadřízeným soudem dosud rozhodnuto, rozhodne o prodloužení doby trvání soud, který předběžné opatření nařídil.

Nemohu předjímat, jak dlouho bude trvat předběžné opatření. Dítě jím bylo svěřeno do přechodné pěstounské péče z nějakého důvodu. Pokud tento důvod pomine, předběžné opatření ztratí smysl a dítě se může vrátit zpět do biologické rodiny. Záleží tedy na důvodu odebrání a na tom, jak se rodina bude snažit situaci vyřešit. Pokud se poměry v rodině neurovnají, dítě může být po roce v PPPD umístěno do trvalé pěstounské péče nebo do některého ústavního zařízení typu kojenecký ústav a dětský domov.

Právní úprava:
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Dědictví

15.10.2018

Dobrý den,
minulý týden nám zemřela babička. Náš otec zemřel na rakovinu, když jsme byli velmi malí. Po babičce zůstali ještě její děti - dcera a syn (pro nás teta a strýc).
Babička vlastnila byt v osobním vlastnictví a přesně před rokem (27.9.2017) svůj byt darovala strýci a tetě. Vůbec jsme s mým bratrem nebyli informováni o daru, nebo přepisu bytové jednotky. Toto jsme se dozvěděli, nyní když zemřela.
Moje otázka zní: patříme s bratrem do první linie děditství?
Mohli bychom zpětně reagovat, že nesouhlasíme s darem pro tetu a strýce, protože jsme o tom nebylí informování.
Máme nějakou šanci získat / případně znepříjemnit danou situaci?
Velmi nás to zaskočilo, za babičkou jsme pravidelně chodili.
V minulosti, když zemřel děda, tak jsme se vůči babičce vzdali dětitství po dědovi, aby ji mohlo být všechno připsáno.

Na internetu jsem našla toto (ale nevím, jestli by se to mohlo vztahovat i na náš případ):
Rodiče a prarodiče se obvykle snaží obdarovat své potomky rovným dílem. Někdy se to však nestihne. V takovém případě může dar zasáhnout do dědictví. Do povinného dílu potomků zemřelého se totiž započítává i to, co bezplatně obdrželi v posledních třech letech před jeho smrtí. V závěti je dokonce možné tuto lhůtu prodloužit".

Předem děkuji za pomoc. Pokud bych Vás mohla požádat o rychlou odpověď, byla bych moc ráda. Ve čtvrtek je pohřeb a pak se obávám, že nás nikdo nebude už chtít vidět.

Dobrý den.
Rozhodně se alespoň s částí rodiny uvidíte během dědického řízení.Babička za života nepotřebovala k obdarování strýce Váš souhlas, byl to její majetek a její rozhodnutí. Rovněž nebyla povina o nakládání se svým majetkem kohokoli z rodiny.
Nyní jde o dědické řízení - Je zde možnost započtení daru. Započtení v dědickém právu má zohlednit při stanovení výše dědických podílů (tedy určení toho, co, a kolik toho kdo zdědí) to, co dědic ( váš strýc) za života zesnulé zůstavitelky( babičky) od ní obdržel, zvláště u větších nebo nemovitých darů, aby nedocházelo k nespravedlivému a nedůvodnému zvýhodňování tohoto dědice na úkor ostatních (například vás), kterým se ze strany zůstavitele za jeho života nedostalo ničeho. Ale pozor- § 1658 občanského zákoníku (zák.89/2012 sb.) říká, že započtení na povinný díl nebo na dědický podíl nezakládá povinnost něco vydat, strýc tedy byt vracet nebude,jen bude z toho co zbylo méně dědit. Při dědickém řízení sdělte notáři,že došlo k daru v roce 2017.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Kázeňský postih

15.10.2018

Dobrý den,
jsem matkou dvou dětí, sedmnáctiletého syna a dvanáctileté dcery.
Chtěla bych Vás požádat o pomoc ve věci týkající se dcery.
Má dvanáctiletá dcera navštěvuje 7. třídu základní školy. Minulý týden ve čtvrtek obdržela poznámku od paní učitelky zeměpisu za nevhodné chování, následně v pátek důtku třídního učitele. Za nevhodné chování bylo označeno - paní učitelka zeměpisu položila oznámkované testy na svůj stůl, dcera sedí před katedrou, všimla si, že na vrchu je její test, postavila a naklonila se.
Obratem jsem emailem kontaktovala třídní učitelku a žádala o setkání. Třídní učitelka mi odepsala „Předpokládám, že jde o tu třídní důtku, proto nejprve oslovím paní učitelku ….., která u situace byla, abych Vám neposkytovala zprostředkované informace.
Domnívala jsem se, že třídní učitel, pakliže musí udělit důtku třídního učitele, má k dispozici všechny důležité informace pro její udělení.
Nevím na kolik je závažné toto provinění dcery, za které si dcera vysloužila dvojitý postih, málem bych zapomněla, přesazení dcery do zadní lavice.
Je toto vůbec standardní postup? Paní učitelka je mladá (44let), byla třídní učitelkou i mého syna. Dcera má nyní myšlenky na přestup na jinou školu, přestože, v kolektivu je oblíbená, třída si ji zvolila jako předsedu třídy a ona sama je spokojená. Nebojí se otevřeně zastat se spolužáků, říci pravdu.
Podobné problémy měl i syn, který nyní studuje na gymnáziu, a naopak je třídním profesorem chválen.
Vždy jsem respektovala vyjádření školy před dětmi, ale v tomto případě jsem mírně zmatená.
Děkuji za odpověď.
S úctou
I.Svatošová

Dobrý den.
Dle školského zákona,zák. 561/2004 sb., §21- máte Vy i Vaše dcera právo na ina informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a též právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí dceřina vzdělávání, přičemž Vašim i dceřiným vyjádřením musí být věnována adekvátní pozornost -tedy udělení důtky třídního učitele bez předchozího upozornění zákonného zástupce a bez řádného projednání s dítětem i jeho zákonným zástupcem,není v souladu s literou ani duchem školského zákona. Bylo obejito právo žákyně i jejích zákonných zástupců na informace i na vyjádření názoru.
uiiiiNadto pokud byla za jeden prohřešek dána poznámka a důtks je to dvojí potrestání za jedno provinění.
Obraťte se na vedení školy se stížností na postup třídní učitelky, pokud nebudete s řešením situace ze strany vedení školy spokojena, kontaktujte Českou školní inspekci.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Sirotčí důchod

13.10.2018

Dobrý den ,mám dotaz .
Pracuji v DD a mám na starosti dítě jehož matka zemřela v nápravném zařízení ,ale byla zbavena rodičovských práv. Má toto dítě nárok na nějaký sirotčí důchod?
Děkuji

Dobrý den,
tím, že matka byla omezena či zbavena svých rodičovských práv nezaniklo její mateřství a nebyla vymazána z rodného listu dítěte. Pokud matka splnila podmínky pro to, aby mohl být dítěti vyplácen sirotčí důchod, bude dítěti vyplácen. Doporučuji tedy zajít na OSSZ a vše začít vyřizovat.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Trvalý pobyt dítěte

13.10.2018

Dobrý deň,
som slobodná matka a v únoru porodím dieta. V ČR nemám trvalý pobyt ale prechodný. Chcem sa informovať či je možné ked sa narodí malá jej dať adresu trvalú slovesnkú akú mám ja a prechodnú jej vybavim v českej republike. Alebo ako by to bolo lepšie pre mňa a moje dieťa.

Ďakujem

Dobrý den,
místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí, a to zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Slouží čistě evidenčním účelům. Místem trvalého pobytu narozeného dítěte je místo trvalého pobytu matky v době jeho narození. Nemá-li matka trvalý pobyt na území ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce v ČR. V případě, že ani jeden z rodičů nemá trvalý pobyt na území ČR, postupuje se podle právní úpravy státu, kde rodiče mají trvalý pobyt.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Odvolání proti nepřijetí do MŠ

08.10.2018

Dobrý den, můj dotaz se týká přijímacího řízení do mateřské školy. Můj tříletý syn letos v Praze 10 nebyl přijat. Ve skolce byly deti prijimany podle jedineho kriteria, data narozeni.Protože byl 40.pod čarou, nedělali jsme si naděje, ze by nás přijali ani dodatečně a sehnali mu místo v soukromé MS. Na radnici Prahy 10 jsem sice napsala dopis, ten ale prý ztratili. Ted zpětně mi z radnice tvrdí, ze nevěděli o mém zájmu o místo ve školce, protože jsem se neodvolala. Dokonce nazývají odvolání druhým kolem přijímacího řízení. Žádné druhé kolo ale vypsané nebylo, presto to vypadá, ze radnice v tomto tzv. druhem kole nabídla místa ve skolkam pouze rodicum, kteri se odvolali. Je takovyto postup spravny? Misto toho, aby i mista, ktera se uvolni po radnem prijimacim rizeni, zaplnili detmi podle stejnych kriterii, tedy podle data narozeni, neodvolane deti preskoci?

Dobrý den.
Kritéria pro přjímání dětí do MŠ stanovuje ředitel mateřské školy. Proti zamítavému rozhodnutí se odvolává rodič ke zřizovateli, obvyklý postup je takový,že pokud se třeba uvolní kapacita v MŠ může ředitel přijmou původně nepřijaté dítě v rámci tzv. autoremedury, případně zasáhne zřizovatel školky. Přijímací řízení do MŠ je řízení správní, pokud nepodáte proti zamítavému rozhodnutí odvolání, znamená to že s rozhodnutím souhlasíte a řízení je ukončeno, právě tím nepřijetím. Tím,že jste se neodvolala,jste vlastně deklarovala,že nemáte o vzdělávání v MŠ dále zájem. Vaše dítě nebylo přeskočeno,jen jeho zákonní zástupci,neuplatnili své právo se odvolat a zřizovatel i MŠ tedy logicky dále jednali s těmi,kteří se odvolali.
Nazývat odvolací řízení druhým kolem,je sice poněkud zmatečné, nicméně Vy jste se opravdu měli odvolat.
Obce jsou ze zákona povinny zajistit kulturní a sociální potřeby svých občanů, zkuste tedy kontaktovat školský odbor obce,aby Vám pomohl situaci řešit a třeba poskytl informaci,zda v některé z MŠ nezbyla volná místa.
A v září obvolejte školky v místě Vašeho bydliště, zda se někde místo neuvolnilo.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Svěření dětí zpět do péče

04.10.2018

Dobrý den, chtěla bych vás požádat o radu co mám dělat ve své situaci. Momentálně můj syn (16m) je v předběžné péči u mojí matky, tudíž u mého syna babičky. Situace uz je taková po druhé, po prve ho měla v předběžné péči před cca měsícem nebot já nebyla v situací, že bych se malého mohla starat. Nicméně tehdy se situace změnila, matka mě vzala k sobě, všechno fungovalo, opravdu sem se snažila aby soud se nekonal a matka žádost o přidělení do péče stáhla. To se také stalo a soud nás požadavek o zrušení návrhu stáhl. Jenze se pak stalo něco co každej i soud uvidí trochu jinak. Neboť moje matka má na své straně úplně všechny, vymýšlela si báchorku jak jsem syna nechala u ní, bylo mi jedno co s ním bude atd .. že má podezření že užívám opět návykové látky a takový prostě no p*coviny!!!ř to co ona tam nalhala za pohádku nemůžu nikdy vyhrát .. Popravdě to bylo tak, že moje matka si za dva měsíce či byla se synem doma, zvyklá a co si budeme povídat práce ji už oka asi nevoněla... Z ničeho nic jsme se hrozně pohádali a ona mě vyhodila z baráku jejího přítele... Hádka byla vážně velká a vzhledem k tomu že tam byl malý syn tak jsme byla prostě rozumná a šla jsme teda logicky co jsme emla dělat.. jenže kdybych si v tu dobu vázal malého tak by na mě zavolala policajty nebo sociálku že jsem na ulici s dítětem... No tak co jsme měla dělat... No den na to matka šla na sociálku, že jsem ji tam nechala dítě a už jela to co jsme psala výše... Upřímně minulost s drogami mám, ale momnerálně už neužívám žádný drogy, jsem dokonce v kontaktu a pravidelně docházím do odborného lecebneho centra tady u nás ve městě .. což myslím že za osoudu by mohli být malé plus ne ? Teď bydlím s přítelem, který malého má rád a nevadí mu, takže když získám zpátky syna, máme kde být..za měsícc mám být u soudu .. prosím poradili by jste mi co bych měla udělat abych napomohla vyhrát u soudu ? Je to vůbec možný ? Vrátí mi ho? :'(((... děkuju mockrát předem za odpověd už si nevím rady ...

Dobrý den,
ocitla jste se v opravdu těžké situaci. Doporučila bych Vám spolupracovat se všemi, kteří to po Vás budou požadovat. Hlavně s pracovnicí OSPOD, která bude u soudu zastupovat Vaše dítě. Nemilé je, že situace se již opakovala. Soudu budete muset dát záruku, že máte především stabilní bydlení /že se nepohádáte, a zase nebudete mít kam s dítětem jít/, že abstinujete od drog a alkoholu /tady je dobře, že jste si našla odbornou pomoc, chce to ale vydržet/ a v neposlední řádě, že máte pro syna finanční prostředky na nákup potravin, oblečení a celkové zázemí pro něho.
Zkuste si již nyní vyhledat v okolí Azylový dům pro matku s dětmi, kam byste se v případě potřeby mohla se synem uchýlit. Po hádce má člověk trochu zatemněno, ale je třeba jednat jasně a důrazně.
Syna se snažte co nejvíce navštěvovat, projevovat o něj zájem, to je další plus k soudu.

Držím Vás pěstí

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.