Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Evidence uchazečů o zaměstnání

22.02.2018

Dobrý den,v září 2018 mi končí rodičovský příspěvek,dceři bude 2roky a půl. Budu se evidovat na úřad práce. Smlouva v práci mi skončila. Měla jsem smlouvu na dobu určitou.Chtěla jsem se zeptat na částku,která mi bude úřadem vyplácena a jak dlouho a jestli si mohu k podpoře přivydělat na brigádě.
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem

Vážená paní,

výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku, tak jak je tomu ve Vašem případě.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.

Uchazeč o zaměstnání a možnost přivýdělku (tzv. nekolidující zaměstnání)
Uchazeč si může přivydělat až do výše poloviny minimální mzdy, tj. 6 100 Kč měsíčně (od 1.1.2018), po dobu trvání tohoto zaměstnání však nenáleží podpora v nezaměstnanosti. Zaměstnáním se rozumí výdělečná činnost na základě pracovního či služebního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. Výkon nekolidujícího zaměstnání nesmí být překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. Přivýdělek na dohodu o provedení práce není možný.
V praxi to tedy znamená, že uchazeč o zaměstnání i po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání s úřadem práce spolupracuje, projednává doporučená volná pracovní místa. Uchazeč je povinen úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky sčítají.

Právní předpisy

§ 50 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Registrace na úřadě práce

20.02.2018

Dobrý den chci se vás zeptat dostala jsem doporučenku od UP a dnes jsem byla na výběrové řízení a jsem přijata od pondělí.V pondělí tedy mám nastup a to znamená když to mám doporučenku a nebude se mi práce libit tak odejít a výpověď nemohu dát,abych se mohla znovu registrovat na UP?S partnerem bereme příspěvek na bydlení.

Vážená paní,

podle § 24 odst. 8 písm a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce. To znamená, že zaměstnání nemůžete skončit z důvodu, že se Vám nelíbí, ale pouze z vážného důvodu. Takovým důvodem mohou být např. zdravotní důvody.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

19.02.2018

42486 Dobrý den, děkuji mnohokrát za obsáhlou odpověď a zasílám ještě upřesnění..po skončení rodičovské dovolené jsem čtyři měsíce pracovala na HPP. Až poté jsem se hlásila na ÚP.
Děkuji předem za dodatečné upřesnění.

Dobrý den, Vážená paní,

to, co uvádíte, mění situaci.

Kontaktujte proto, prosím, Generální ředitelství úřadu práce (viz má předchozí odpověď) a žádejte o prošetření Vašeho případu. Pokud neuspějete, obraťte se na Veřejnou ochránkyni práv, adresu najdete na www.ochrance.cz. Zde podejte podnět k prošetření.

Dle mého názoru a hlavně ale z toho, co jste v dotazu uvedla, že jste po rodičovské dovolené 4 měsíce pracovala, Vám náleží podpora v nezaměstnanosti z Vaše průměrného výdělku, naposled používaného pro pracovněprávní účely v posledním zaměstnání.

Než učiníte kroky, které Vám doporučuji, sjednejte si osobní schůzku s vedoucím oddělení a ještě zkuste znovu jednat.

Přeji Vám hodně úspěchů.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

19.02.2018

Dobrý den!

Jsem na rodičovské dovolené a chtěla bych ukončit pracovní poměr. RD mi končí 21.4., pracovní smlouva na dobu určitou 30.6. Zaměstnavatel mi smlouvu neprodlouží. Chtěla bych skončit z důvodů péče o dítě do 4 let, protože nemám pro dítě hlídání, takže bych po skončení RD nemohla nastoupit do práce. Zajímalo by mě, kdy je pro mě nejvýhodnější skončit z hlediska nároku na podporu v nezaměstnanosti (hned, po skončení RD, konec smlouvy).

Za odpověď moc děkuji!

Vážená paní,

není možné se evidovat na úřadě práce, pokud Váš pracovní poměr trvá. Souběh nároku na rodičovský příspěvek s podporou nezaměstnanosti je možný. To znamená, že je možné se zaevidovat po skončení pracovního poměru.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění,
požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
K žádosti se přikládají další dokumenty: evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodné listy dětí apod.
Rozhodné období
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Náhradní doba

Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do čtyř let věku, resp. do 10 let věku v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.
Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti
Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání:
do 50 let věku pět měsíců,
od 50 do 55 let věku osm měsíců,
nad 55 let věku 11 měsíců.

Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti

Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.
Příklady:
• Uchazeč bezprostředně po čerpání tříleté rodičovské dovolené žádá o podporu v nezaměstnanosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč, který ke konci rodičovské dovolené uzavře se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru, má nárok na odstupné.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč po skončení rodičovské dovolené dostane od zaměstnavatele výpověď, ve výpovědní době dostává mzdu (plat).
– Výše podpory se stanoví z průměrného výdělku, popř. pravděpodobného výdělku vypočteného za předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Uchazeč nastoupí po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání dne 30. 8. 2018, dne 31. 8. 2018 jeho zaměstnání skončí.
– Výše podpory se stanoví z pravděpodobného výdělku, odvozeného z hodinové mzdy za dny 30. 8. 2018 a 31. 8. 2018.
• Uchazeč, který nastupuje bezprostředně po rodičovské dovolené na podporu v nezaměstnanosti a který během rodičovské dovolené jeden rok pracoval na dohodu o pracovní činnosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z výše příjmu z dohody o pracovní činnosti za podmínky, že tento jeden rok celý spadá do posledních dvou let před podáním žádosti (do tzv. rozhodného období).

Zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu. Vážným důvodem může být:
nezbytná osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby,
docházka dítěte do předškolního zařízení,
povinná školní docházka dítěte,
místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání,
vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské,
důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.
Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Vážný důvod se zpravidla zjišťuje z obsahu výpovědi, dohody či potvrzení o zaměstnání. Posuzování probíhá v rámci správního řízení na základě zjištěných a prokázaných skutečností.
Pokud tedy uzavřete dohodu o rozvázání pracovního poměru a nebudete mít některý z výše uvedených důvodů bude Vaše podpora 3 164 Kč měsíčně.

Právní předpisy

§ 50 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Výše podpory v nezaměstnanosti

17.02.2018

Dobrý den, zasílám upřesnění k dotazu 42486. V průběhu zaměstnání jsem nemocná nebyla. Ale z důvodu nemoci jsem se nezaregistrovala na ÚP do tří pracovních dnů (v zákoně stojí že podpora se počítá ode dne registrace z posledních tří měsíců v zaměstnání, která není povinná). U matek na rodičovské dovolené je prý ale v zákoně o důchodovém pojištění výjimka (nenašla jsem) o které se UP nikde nezmiňuje, ani stránkách MPSV jsem nic nenašla- v případě matky po rodičovské dovolené, která nastoupí na HPP, pracovní poměr jí skončí a nepřijde na UP do tří dnů po ukončení se jí počítá podpora v nezaměstnanosti z HDP. Nikde oficiálně o této výjimce nejsou informace, takže i když jsem splnila všechny požadavky UP, na podporu z platu nemám prý nárok. O důvodu pozdní registrace jsem informovala referentku na evidenci UP. Nebylo mi sděleno, že potřebuji nemocenský lístek, aby mi UP počítal podporu v nezaměstnanosti z platu ze zaměstnání. U lékaře jsem nebyla protože jsem již nebyla v zaměstnaneckém poměru.Tím pádem mi vypočítali podporu z HDP, což činí 4.300,- Kč, místo 12.000 Kč z platu, což je při dvou dětech likvidační částka. Nevím jak se bránit, určitě nejsem sama komu se taková věc stala, ale postupovala jsem dle instrukcí ÚP a dle zákona a na podporu v plné výši nemám nárok, protože jsem si nenastudovala zákon o důchodovém pojištění? Kde jsem nakonec ani potřebné informace o výjimce nenašla. Chápu, že je dotaz složitý, telefonovala jsem na MPSV a ani tam si paní nevěděla rady. Děkuji moc za informace, přeji Vám příjemný den. S pozdravem

Dobrý den, Vážená paní,

Nejdříve krátce shrnu Váš dotaz. Ukončila jste zároveň s rodičovskou dovolenou pracovní poměr. Teprve 4. pracovní den jste se šla zaevidovat na úřad práce, a to proto, že jste byla nemocná hned po ukončení pracovního poměru, ale neměla jste vystaven průkaz práce neschopného. Úřad práce Vám vyplácí podporu z průměrné mzdy v národním hospodářství nikoliv z Vaší průměrné mzdy z posledního zaměstnání.

K nemoci uvádím, že pokud jste onemocněla v ochranné lhůtě (pro nemoc činí 7 kalendářních dní od skončení pracovního poměru), pak Vám vznikl nárok na vystavení průkazu práce neschopného (ne na nemocenskou) a toto by pro Vás byla omluvenka pro úřad práce. To byste ale nejdřív musela do evidence úřadu práce a pak (třeba stejný den) onemocnět a jako omluvenku donést, poslat „neschopenku“. V době nemoci by Vás totiž úřad práce nezaevidoval.
K výplatě podpory v nezaměstnanosti tak, aby navazovala na ukončení pracovní neschopnosti uvádím slovy zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:
㤠26
Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

(1) Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li fyzická osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1, nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.“
„§ 42 odst. (3) Jestliže uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností uvedených v § 25 odst. 1 nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, přizná se podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo uvedených činností.“
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Jinak řečeno, vy jste se šla zaevidovat až 4. pracovní den, tudíž Vám náleží podpora v nezaměstnanosti až od tohoto 4. pracovního dne od ukončení pracovního poměru.

K výši podpory v nezaměstnanosti v případech, kdy jste zaevidována z tzv. náhradní doby – např. rodičovská dovolená, mateřská dovolená (náhradní doba - blíže § 41 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který

• získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (dále jen "předchozí zaměstnání") - tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání,
• požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti,
• ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti činí
• v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 %,
• 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).
Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

NÁHRADNÍ DOBA
Mimo jiné v případě, kdy
• doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, TOTO JE VÁŠ PŘÍPAD; VÁM SICE TRVAL PRACOVNÍ POMĚR, ALE NEODPRACOVALA JSTE PŘI JEHO UKONČENÍ ANI JEDEN DEN (KDYBYSTE JEJ ODPRACOVALA, POČÍTALA BY SE PODPORA Z VAŠÍ PRŮMĚRNÉ MZDY); BYLA JSTE SICE ÚČASTNA DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ, ALE ZAMĚSTNAVATEL ZA VÁS NIC NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ NEODVÁDĚL (ZROVNA TAK JAKO NEPLATIL ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, NEODVÁDĚL DANĚ, PROTOŽE JSTE NEMĚLA PŘÍJEM), PROTOŽE ZE ZÁKONA JE DOBA PÉČE O DÍTĚ DO 4 LET VĚKU NÁHRADNÍ DOBOU POJIŠTĚNÍ - VIZ § 5 odst. 2 písm.c) v souvislosti s § 11 a násl. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů;

činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (4 315 Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek (3 452 Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek (3 164 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 činí 28 761 Kč.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 16 682 Kč.
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 18 695 Kč.

Se shora uvedeného je patrno, že abyste dostala podporu ve nezaměstnanosti ze svého průměrného výdělku, musela byste u zaměstnavatele po rodičovské dovolené odpracovat alespoň den, abyste byla „fakticky“ účastna důchodového pojištění (tj. měla příjem a z něho vyměřovací základ pro výpočet důchodového pojištění). Podmínky pro výplatu podpory jste splnila, ale podpora se bude počítat, jak již jsem uvedla, z průměrné mzdy v národním hospodářství.

Ještě doplňuji, že odvod pojistného na sociální zabezpečení, které se skládá z nemocenského a důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny právní předpisy v textu uvedené jsou dostupné např. na www.zakonyprolidi.cz.

Snad jsem to napsala srozumitelně. V případě nejasností znovu pište. Souhlasím s Vámi, že je v této části zákon o zaměstnanosti nesrozumitelný a úřady práce by měly uchazeče v tomto směru lépe informovat.

V případě ale, že si informace uvedené v odpovědi chcete dále ověřit, je možné se obrátit na Generální ředitelství úřadu práce ČR – viz kontakt zde: http://portal.mpsv.cz/upcr/gr.

Přeji hezký večer

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

16.02.2018

Zdravím, řeším situaci, kdy jsem po rodičovské dovolené (3roky) nastoupila na HPP. Skončila mi smlouva se zaměstnavatelem, na ÚP jsem se zaregistrovala z důvodu nemoci až 4.den po skončení pracovního poměru (o nemoci jsem telefonicky informovala referentku na ÚP už 3.den a osobně při registraci také) a podpora v nezaměstnanosti mi byla spočítána z HDP. Takže místo cca 12.000,- se jedná o 4.300,-. Prý se jedná o vyjímku ze zákona o důchodovém pojištění o náhradní době zaměstnání (což jsem si zjistila na informacích MPSV), ale tuto vyjímku nemůžu nikde dohledat, není nikde uvedena na stránkách MPSV o registraci uchazeče a zajímalo by mne, zda-li se dá proti takovémuto postupu bránit. Děkuji a přeji hezký den

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz do poradny.
Problematiku Vašeho dotazu řeší zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vašemu dotazu rozumín tak, že po rodičovské dovolené jste se vrátila do práce, pracovala jste, onemocněla jste, skončil Vám pracovní poměr, nemoc trvala i po skončení pracovního poměru, takže jste se šla zaevidovat na úřad práce až 4. den po skončení pracovního poměru?
Nebo jak to bylo. Prosím upřesněte, uveďte fakta. Pak Vám ráda odpovím.
Děkuji a přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Výše podpory v nezaměstnanosti

12.02.2018

Dobrý den, prosím o radu.
V dubnu 2018 mi končí 3-letá RD. Se zaměstnavatelem jsem slovně domluvená na ukončení PP dohodou. Práci pro mě nemají, ale výpoved’ mi nedají. Přestěhovali se, v rámci hlavního města, pro mě by to bylo časově a finančně náročnější, místo výkonu nemám na konkrétní adrese.
Mám jako OSVČ vedlejší činnost, loni jsem něco přivydělala, letos mi tento zdroj skončil, uvažuji o přerušení SVČ a přihlášení na ÚP. Zajímá mě, zda-li mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud ano, v jaké výši, z čeho by se počítala? Kdybych neukončila SVČ, ta by se musela změnit na hlavní? Jaké bych platila zálohy na zdravotní a sociální pojištění? Pokud by důvodem ukončení pracovního poměru dohodou byla péče o dítě do 4 let, mohlo by jít do celodenní školky, bez toho abych přišla o případnou podporu?
Děkuji za odpovědi. Přeji hezký den.

Dobrý den,
je důležité, aby při ukončení pracovního poměru bylo zřejmé a doložitelné, že jste to udělala právě z důvodu nutnosti péče o malé děti, abyste se sama nepřipravila o nárok na plnou podporu. Není důležité, že Vaše dítě bude chodit do školky, ale že důvodem uzavření dohody je neslučitelnost práce a péče o malé dítě.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal Úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti;
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.– 2. měsíc ve výši 65 %, 3.– 4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
V případě, že uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával SVČ, stanoví se podpora z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči
• jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku;
• který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
• jemuž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

Pokud bez svého zavinění nemůžete osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, anebo u vás nelze průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ stanovit, ale splnili jste podmínku pro přiznání podpory – podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby se podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 4315 Kč, 3452 Kč, 3164 Kč. Tuto podporu budete dostávat, pokud ukončíte pracovní poměr s koncem rodičovské dovolené. Pokud byste byť jen jeden den pracovala a dostala mzdu, počítala by se případná podpora v nezaměstnanosti z příjmu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Průměrný výdělek a úřad práce

08.02.2018

Dobrý den,
obracím se na Vás,touto cestou,s dotazem ohledně situace po skončení ''Rodičovské dovolené''.
Dne 31.3.2018 mi končí RD.
U firmy jsem zaměstnaná od roku 1998,na dobu neurčitou.
Tudíž 1.4.2018 bych měla nastoupit zpět do zaměstnání.
V roce 2008 jsem otěhotněla a šla nejdříve na nemocenskou (rizikové těhotenství),následně na mateřskou.Z mateřské do mateřské jsem šla postupně dál - mám 3 děti po sobě.
Teď nastává situace,kdy nejmladší bude mít 3 roky a já se měla vrátit zpět do práce,což bude zřejmě nereálné.A to z důvodu toho,že:
1. Syn nastoupí do školky na pravidelnou docházku až v září 2018
2. Mé zaměstnání je časově náročné (směnný provoz)
3. Partner má také časově náročné zaměstnání (děti vychovávám téměř sama)
Zaměstnavatel mi zamítl ''Neplacené volno'' - do září,než syn nastoupí do školky.Budu muset dát tedy ''Výpověď z důvodu nezaopatřeného dítěte do 4 let věku.
MOJE otázka zní- aby mi mohla být ''Podpora v nezaměstnanosti'' ( po řádném zaregistrování na ÚP ) počítána z výdělku,kterého jsem dosahovala v zaměstnání a ne z ''Rodičovského příspěvku'', na jak dlouhou dobu se musím do zaměstnání,prosím,vrátit?

VELICE děkuji za Váš čas a za odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,

žena, která pečuje o dítě ve věku do 4 let nemusí být v evidenci úřadu práce, plátcem zdravotního pojištění je za ni stát (musí se jednat o celodenní řádnou péči, dítě může navštěvovat předškolní zařízení 4 hodiny denně a tato doba péče od díte ve věku do 4 let je náhradní dobou pro účely důchodového pojištění.

Pokud přece jen chcete po skončení pracovního poměru do evidence úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti, pak je třeba, abyste odpracovala alespoň jeden den, aby výše podpory byla počítána z průměrného výdělku u zaměstnavatele používaného pro pracovněprávní účely, tady z předchozího čtvrtletí. Jelikož vy v předchozím čtvrtletí neodpracujete 21 dní (podmínka pro výpočet průměrného výdělku dle zákoníku práce) , bude použit tzv.pravděpodobný výdělek, tj. průměrný výdělek s Vámi srovnatelného zaměstnance – stejná pozice v současnosti.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017, využijte je ve svůj prospěch.
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.