Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nárok na podporu v nezaměstnanosti po návratu ze zahraničí

20.06.2018

Dobrý den, pracovala jsem několik let v zahraničí kde jsem porodila dcerku a probírala mateřskou. Podala jsem výpověď a přestěhovala se do Čr kde pobíram rodičovský příspěvek. Bohužel mi dcerku nevzali do školky a babičky bydlí daleko.Tudiz nemohu nastoupit do zaměstnání .Moje otázka zní, zda mám nárok na podporu v nezaměstnanosti či nikoliv?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Dobrý den,

pokud jste pracovala několik let v zahraničí, poté jste se vrátila do ČR a zde se budete evidovat na úřadu práce, aniž byste předtím zde v ČR nastoupila do zaměstnání, nevznikne Vám dle mého názoru zde nárok na podporu v nezaměstnanosti. Tento nárok byste měla uplatnit v zemi posledního zaměstnání (poté je možnost převést vyplácení dávek do ČR - tzv. transfer dávek).

Viz např. web MPSV: https://portal.mpsv.cz/eures/navrat

Jinak by tomu mohlo být, pokud byste i po dobu práce v zahraničí měla zde zachované bydliště, pak byste mohla žádat o podporu i v ČR. Pokud jste však byla několik let v zahraničí a dokonce tam i porodila a pobírala mateřskou, předpokládám, že byste zachovalé bydliště v ČR neprokázala a nárok na podporu v nezaměstnanosti zde v ČR by Vám tedy nebyl uznán.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

11.06.2018

Dobrý den, chci se domluvit se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou po rodičovské dovolené tak, že jeden den odpracuji a tím dnem bude poměr končit (30.7.2018)
Abych byla registrovaná od následujícího dne, musím se registrovat do 3 dnů na ÚP. Vychází to ale na týden, kdy bychom mohli mít dovolenou, jelikož manžel má celozávodní.

1) stačí k registraci jen dohoda o ukončení a zápočtový list dodat později? Mohu se registrovat dříve, ještě v červenci třeba 27.7., s tím že ostatní dokumenty dodám později? Nebo prostě s dovolenou nemáme počítat?

2) Když bych nestihla 3denní lhůtu a zaregistrovala se o týden později, bude se mi podpora vypočítávat z předpokládaného příjmu v předešlém zaměstnání nebo prodleva bude brána jako péče o dítě do 4 let? Musím tuto dobu nějak řešit na zdravotní pojišťovně? Doplatit nebo se hlásit jako pečující o dítě do 4 let?

Děkuji

Vážená paní,

evidence na úřadě práce je možná až po skončení zaměstnání, tj. nejdříve 31.7.2018. Pokud se týká podpory v nezaměstnanosti, pokud se nezaevidujete do tří pracovních dnů od skončení zaměstnání, bude Vaší poslední činností náhradní doba zaměstnání, tj. péče o dítě do čtyř let, a proto podpora bude minimální. Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně. Zdravotní pojištění řešit nemusíte. Pokud po část měsíce je u Vás důvod, aby pojistné na zdravotní pojištění hradil stát, pak je pojistné zaplaceno za celý měsíc. V červenci to bude z důvodu čerpání rodičovské dovolené a v srpnu z důvodu evidence na úřadě práce. Nikde se hlásit do doby evidence na úřadě práce nemusíte.
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Rozhodné období

07.06.2018

Dobrý den,
od 1.5.2018 jsem v evidenci úřadu práce. Na úřad práce jsem doložila, že jsem byla zaměstnána od 2.2.2009 do 30.4.2018. Rozhodné období dobou důchodového pojištění ze zaměstnání bylo údajně období od 1.5.2016 do 5.2.2017 a od 10.7.2017 do 31.7.2017, a dále jsem uvedla započtení náhradní doby zaměstnání. Pokud jsem se přihlásila 1.5.2018, nemělo by být tedy rozhodné období do 30.4.2018 a od této doby 12měsíců? Tedy duben 2016 - únor 2017 včetně července 2017?Děkuji. Jedná se mi o to, jak se počítá doba rozhodná pro dobu důchodového pojištění...

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme Vám za Váš dotaz do poradny.

Problematiku upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
• získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (dále jen "předchozí zaměstnání") - tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání,
• požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti,
• ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Jestliže jste byla vzata do evidence uchazečů o práci 1. 5. 2018, je rozhodné období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018 a v rámci tohoto rozhodného období se hledá 12 měsíců zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, ze které bylo odváděno sociální zabezpečení (jeho složkou je i důchodové pojištění). Ne z každé činnosti je odváděno důchodové pojištění.

Pokud máte pochybnosti nebo jste přesvědčena, že úřad pochybil tak se běžte na úřad dohodnout, upozornit na chybu nebo se proti rozhodnutí úřadu odvolejte nebo můžete požádat Generální ředitelství úřadu práce o prošetření Vašeho případu; kontakt.zde: https://portal.mpsv.cz/upcr/gr.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: evidence na úřadu práce a mateřská dovolená

28.05.2018

Dobrý den, ráda bych zeptala, jak mám postupovat. Nyní jsem na mateřské dovolené, ale po uplynutí 6nedělí bude mateřskou přebírat papírově partner, já se ale dal budu starat o mimi, takže do práce se vracet nebudu. Kvůli zdravotnímu pojištění bych se tedy zaregistrovala na pracovním úřadě, kde bych byla registrovaná po dobu partnerovi mateřské a následně bych čerpala rodičovskou dovolenou opět na sebe. Zajímalo by me tedy,zda je tento postup v pořádku, aby mi byl rodičovský příspěvek vyplácen. Dále pak zda se 14tydnu me mateřské dovolené počítá, jako odpracované měsíce, kvůli nároku na podporu v nezaměstnanosti. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
nejsem si jistá, jestli se dobře orientuji ve Vámi uváděných termínech. Pokud by Vám trval pracovní poměr a Vy jste tedy čerpala mateřskou a následně rodičovskou dovolenou, pak evidence na ÚP není možná.
Pokud Vám ale pracovní poměr netrvá, pak se po dobu pobírání peněžité pomoci otcem dítěte, můžete samozřejmě zaevidovat na ÚP. Po skončení nároku manžela na ppm, můžete požádat o rodičovský příspěvek, a to i na základě jeho příjmu.

Dle § 41 odst.3 písm. c) zákona o zaměstnanosti je dáno, že náhradní dobou pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je mimo jiné i osobní péče o dítě ve věku do 4 let- tedy zápočet lze jen od narození dítěte.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

22.05.2018

Dobrý den,
Je mi 37 let a mám děti 7 a 3,5 roku.
V srpnu 2017 byli synovi 3 roky – ukončila jsem pracovní poměr u původního zaměstnavatele a přihlásila jsem se na úřad práce.
Vyčerpala jsem podporu 5 měsíců a od března 2018 jsem nastoupila do nového zaměstnání. Bohužel děti jsou hodně nemocné a mám obavy, že zaměstnavatel mi dá výpověď.
Pokud bych zůstala s dětmi doma, bralo by se to jako péče o dítě do 4 let/synovi budou 4 v srpnu 2018/ a započítalo by se mi to do odpracovaných 6 ti měsíců, aby mi vznikl opět nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Děkuji za odpověd

Dobrý den,
dle § 49 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise (výpověď ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. a) –c) zákoníku práce) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.
Do doby 6 měsíců nelze započíst náhradní dobu, tj. péči o dítě do 4 let věku.
Pokud byste zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností nezískala dobu pojištění alespoň v délce 6 měsíců, nárok na podporu by Vám nevznikl.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

17.05.2018

Dobrý den, můj dotaz je ohledne vyplacení podpory v nezaměstnanosti.
Jde o to, že od 7.3.2018 jsem na mateřské dovolené, cca v říjnu jdu na rodičovskou.
Dneska mi volala kamarádka s informací, že mám nárok na podporu v nezaměstnanosti při čerpání rodičovské dovolené po dobu 5 ti měsíců, ikdyz se budu po rodičovské dovolene vracet do stávajícího zaměstnání.
Pokud to tak je, kolik bych měla dostat, když je moje hrubá mzda cca 40tis. hrubého.
Dekuji vřele za odpověď.

Dobrý den,
podpora v nezaměstnanosti náleží při splnění zákonem stanovených podmínek uchazečům o zaměstnání. Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát (až na výjimky) osoba v pracovněprávním poměru (§ 25 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění). Během rodičovské dovolené trvá Váš pracovní poměr, tudíž podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti nesplňujete.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Skončení pracovního poměru - evidence u úřadu práce, placení pojistného na zdraovtní pojištění, ...

07.05.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, 27.7.2018 budou mladší dceři 3 roky. Jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Potřebovala bych ale s dětmi zůstat déle doma. Žádala jsem zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna, ale nevyhověl mi, nemá pro mě stejně volné místo. Dohodli jsme se na výpovědi pro nadbytečnost s dvouměsíční výpovědní lhůtou + 3 měsíce odstupné.
Chtěla bych se zeptat, jestli se po výpovědi musím hned přihlašovat na úřad práce, když bych zaměstnání ještě nehledala, nemám hlídání pro dceru. Nebo jestli stačí nechat si rozložit rodičovský příspěvek třeba až do čtyř let věku dcery (dokud je z čeho, poslední dávku bych měla mít za červenec 2018) a byla bych vedená jako osoba pečující o dítě? Potom už není potřeba se přihlašovat na úřad práce a zdravotní a sociální pojištění je za mě hrazeno? A ještě se zeptám, z čeho by se potom případně počítala podpora v nezaměstnanosti?

Dobrý den.
Evidovat se u úřadu práce je Vaším právem, nikoli povinností. Pokud chcete pečovat o dítě a zaměstnání nehledáte, není na místě se u úřadu práce evidovat.
Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za příjemce rodičovského příspěvku.
Dále je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění na základě ust. § 7 odst. 1 písm. k) cit. předpisu jako za osobu celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o příjemce rodičovského příspěvku nebo ženu na mateřské či rodičovské dovolené. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce zdravotní pojištění, je pojištěnec povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně.
Pro účely pojistného na zdravotní pojištění není nutné rodičovský příspěvek rozkládat.
Dle § 5 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který alespoň 12 měsíců v rozhodném období vykonával zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje (podle § 41, odst. 3 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku podle ust. § 41 odst. 1 jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

05.05.2018

Dobrý den,
jsem v současné době na rodičovské dovolené a se svým zaměstnavatelem jsem před časem rozvázala pracovní poměr z důvodu nedodržení zákonem stanovené lhůty k vyplacení mzdy (v mém případě za dovolenou čerpanou bezprostředně po mateřské) z jeho strany. Předpokládám, že po ukončení rodičovské mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud se mi o té doby nepodaří najít jiné zaměstnání a chtěla bych se zeptat, jestli o tento nátok nepřijdu, když si v průběhu letních prázdnin najdu brigádu. Jednalo by se o dohodu o provedení práce, ne o zaměstnanecký poměr.
Děkuji a přeji hezký den,

Vážená paní,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
- v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění,
- požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.

K žádosti se přikládají další dokumenty: evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodné listy dětí apod.

Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Náhradní doba
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do čtyř let věku, resp. do 10 let věku v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.
Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti
Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání:
do 50 let věku pět měsíců,
od 50 do 55 let věku osm měsíců,
nad 55 let věku 11 měsíců.
Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.

To znamená, že o nárok na podporu v nezaměstnanosti nepřijdete, podmínky pro splnění podpory v nezaměstnanosti splňujete, avšak výše podpory bude minimální. Práce na dohodu o provedení práce nemá vliv na výši podpory v nezaměstnanosti ani na jeho nárok. Upozorňuji Vás, že po dobu výkonu práce na dohodu o provedení práce není možné být v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.