Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Rozvázání pracovního poměru

19.08.2018

Dobry den. K 31.8.2018 mi končí rodičovská dovolená. Mam u zaměstnavatele smlouvu na dobu neurčitou, ale do prace se vratit nemohu. Muj dotaz zní: z ceho se mi bude vypocitavat podpora a jak mam ukončit pracovní poměr? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

pracovní poměr se zaměstnavatelem můžete rozvázat dohodou nebo výpovědí. Dohoda vyjadřuje shodnou vůli obou stran ukončit pracovní poměr k určitému dni. Výpověď byste musela dát v případě, že by zaměstnavatel s dohodou nesouhlasil. Výpovědní doba trvá dva měsíce a běží od prvního dne následujícího měsíce, tj. v případě že dáte výpověď do dne 31.8.2018, výpovědní doba běží od 1.9.2018 do 31.10.2018 a tímto dnem pracovní poměr skončí.

Vzor dohody a výpovědi je možné stáhnout zde:
https://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/detail/article/dohoda-o-rozvazani-pracovniho-pomeru-vzor/
https://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/detail/article/vypoved-z-pracovniho-pomeru-dana-zamestnancem-vzor/

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
- 1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.

Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku, což nastane nejspíš i ve Vašem případě.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.

Právní předpisy

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Evidence u úřadu práce; podpora v nezaměstnanosti

18.08.2018

Dobrý den,
Mám dotaz skončil mi pracovní poměr 30.6.2017 a 10.8 mě skončila mateřská a přešla jsem na rodičáku. Chci se zeptat rodičáku mám na 20měs což je do 2 let dítěte a chtěla bych druhé, když se to nepovede a já nebudu rodit na konci rodičáku a budu muset na pracák z čeho se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti?? A je pravda že jsem měla jít při skočení pracovní smlouvy na pracovní úřad se nahlásit??
Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Evidovat se u úřadu práce je Vaším právem nikoli povinností. Je tedy pouze na Vás, zda a kdy tak učiníte.
Pokud se poté, co přestanete pobírat rodičovský příspěvek, budete evidovat u úřadu práce, budete pobírat podporu v nezaměstnanosti první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce ve výši 3 452 Kč a poslední měsíc ve výši 3 164 Kč.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Nezaměstnanost

14.08.2018

Dobrý den,

momentálně jsem na rodičovské dovolené, která vyprší ke dni 11. 1. 2019, můj zaměstnavatel ruší svou činnost a zaniká, budeme tedy rozvazovat pracovní poměr. A to dohodou během srpna s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která končí 31. 10. 2018 a s odstupným trojnásobku průměrného výdělku, ve výpovědi je psaný i důvod rozvázání pracovního poměru a to §52a.
Zajímá mě, jak vysokou budu mít podporu v nezaměstnanosti, když se budu po skončení rodičovské dovolené registrovat na úřadu práce? Nebudu bitá právě výpovědí dohodou, neměla bych trvat na výpovědi zaměstnavatelem, je vůbec možná, když jsem tohoto času v ochranné lhůtě? Před nástupem na mateřskou a potažmo rodičovskou dovolenou jsem pracovala celé čtyři roky. A bude mít vliv na podporu v nezaměstnanosti i pobírání peněžité pomoci na rodičovské, která mi díky mému nastavení vyprší k 08/2019?
Dále mě zajímá, jak je počítán průměrný výdělek? Poslední čtvrtletí, které jsem odpracovala celé bylo 3. 2015, ve 4. 2015 jsem pracovala pouze část října, pak následovala zhruba měsíc pracovní neschopnost a v prosinci jsem přešla do mateřské dovolené. Čím se v tomto případě zaměstnavatel řídí a má být výpočet součástí výpovědi?

Velice děkuji a budu se těšit na Vaši brzkou odpověď.

S pozdravem


Dobrý den,
pokud zaměstnavatel ruší svou činnost či provozovnu, může Vám dát výpověď i v době trvání RD.
V případě, že se po ukončení RD, resp. péče o syna budete registrovat na ÚP, bude podpora jen minimální. Není to ale ovlivněno tím, že pracovní poměr byl skončen v průběhu RD a bylo vyplaceno odstupné. Každý kdo se bezprostředně po ukončení RD registruje na ÚP, bude mít podporu minimální.
průměrný výdělek např. pro výplatu odstupného se počítá s výdělku s předchozího kalendářního čtvrtletí, které předchází výplatě odstupného. V případě, jako je Váš, kdy zaměstnankyně neodpracuje v rozhodném období (kal. čtvrtletí) ani 21 dní, použije se na místo průměrného výdělku, tzv. pravděpodobný výdělek.
Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Výpočet Vašeho pravděpodobného výdělku by se měl alespoň rovnat Vašemu průměrnému výdělku naposled používanému pro pracovně právní účely, ale spíše by to měl být průměrný výdělek zaměstnance srovnatelného s Vámi.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

12.08.2018

Dobrý den, moc Vas prosim o radu. Rodicovska dovolena mi skoncila 22.3.2018, ale se zamestnavatelem jsme se domluvili na neplacenem volnu do 10.9.2018. Posledni rodicovsky prispevek budu pobirat ted v srpnu. Samozrejmne mi zamestnavatel oznamil ze se mnou dal pocitat nebude a chce se domluvit. Ma otazka zni, kdyz nastoupim 10.9. do zamestnani a odpracuji si 3 dny a podam vypoved z duvodu pece o dite do 4 let, z ceho se mi bude vypocitavat podpora v nezamestnanosti? Z tech poslednich odpracovanych dni? Nebo z rodicovskeho prispevku?
A jak dal postupovat? Po vypovedi hned v ten den na UP?
Dekuji moc za odpoved

Dobrý den.
Nejprve si Vás dovolím upozornit, že při podání výpovědi končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, ta činí zpravidla 2 měsíce, nebyla-li sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Pracovní poměr lze také skončit dohodou, pokud se na ukončení pracovního poměru shodnou zaměstnavatel i zaměstnanec; v takovém případě končí pracovní poměr sjednaným dnem.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2018 tedy maximálně 16 682 Kč).
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
Pokud po skončení neplaceného volna nastoupíte do zaměstnání a po 3 dnech podáte výpověď z důvodu péče o dítě, popř. pracovní poměr skončíte dohodou z téhož důvodu, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Požádáte-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete zařazena do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání. V takovém případě se výše podpory bude odvíjet od posledních příjmů dosahovaných v zaměstnání; jinak bude minimální.
Užitečné rady " Co dělat při ztrátě zaměstnání" jsou uvedeny na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod
Základní práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání - http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Tzv. vážné důvody dle zákona o zaměstnanosti

08.08.2018

Dobry den, delsi dobu hledam odpoved na svou konkretni otazku, na portalu mpsv.cz mi to take nebylo zcela jasne, ale pri serfovani na Vasich strankach jsem ziskala pocit, ze u Vas valitni odpoved dostanu, tak tedy Vas timto prosim o ujasneni. Pracuji X let v gastronomii na HPP a ted resim. tuto situaci-v dubnu jsem otehotnela a prestoze nemam vetsi potize s miminkem spojene,s ohledem na danou praci mela jsem potřebu posledni dva mesice omezit pomer na polovicni uvazek-sice to mirne ovlivni vysi PPM, ale neni to tak,, zle,,. Od zari ale zvazuji volnejsi rezim, i lekar s ohledem na vek atd by me rad videl vice odpocivat, tedy nejlepe nastup na,, rizikove,, Ma to ale své nevyhody, proto se chci zeptat-jelikoz jsem jiz v ochranne lhute, je mozna varianta ukoncit pracovni pomer dohodou a nastoupit na 2,5 mesicu na urad prace, aby se mi dal nesnizoval zaklad pro PPM?A je tehotenstvi mozno povazovat za zavazny duvod ukonceni PP k ziskani naroku na vyssi podporu?
Dekuji Vam za Vasi brzkou odpoved a preji hodne úspěchů v dalším působení. Zdravi Vas ctenarka z C. B.

Dobrý den.
Děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátila na naši poradnu.
Pracovní poměr lze dohodou ukončit kdykoli. Jak je Vám známo, v případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Vážné důvody jsou uvedeny v § 5 písm. c) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a to tak, že vážnými důvody jsou důvody spočívající v:
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.
Těhotenství mezi vážnými důvody výslovně uvedeno není. Domnívám se, že by mohlo být po náležitém zdůvodnění podřazeno pod bod 7. mezi jiné vážné osobní důvody nebo důvody hodné zvláštního zřetele; konkrétní zkušenosti s úřadem práce v této věci však nemám.
Pro úplnost dodávám, že pokud budete uznána práce neschopnou, dny pracovní neschopnosti patří mezi tzv. vyloučené dny, které se do výpočtu denního vyměřovacího základu nezahrnují a výši peněžité pomoci v mateřství tak neovlivní. V době pracovní neschopnosti se nelze evidovat u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání; pozdější vznik pracovní neschopnosti evidenci u úřadu práce nebrání.
S případnými dalšími dotazy se neváhejte opět obrátit na naši poradnu.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti

29.07.2018

Dobrý den,
tento měsíc mi končí rodičovská dovolená a zaměstnavatel mě informoval o zrušení mého místa. Výpověď dohodou odmítnu a nastoupím dvouměsíční výpovědní lhůtu doma a budu pobírat průměrný plat, poté dostanu ještě odstupné. Zajímalo by mne, zda mám pak v případě nahlášení se na ÚP nárok na nějakou podporu v nezaměstnanosti, případně v jaké výši?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
jestliže budete po dobu běhu výpovědní doby dostávat náhradu mzdy, bude se Vám případná podpora v nezaměstnanosti počítat z tohoto dosahovaného příjmu. Pokud se chcete nechat zaevidovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce je třeba počítat s tím, že je nutno splňovat podmínku, že jste schopna a ochotna pracovat a také se po zaevidování chovat v souladu s podmínkami úřadu práce, tedy zejména s ním spolupracovat, dostavit se na určené schůzky a pod.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Evidence na ÚP

11.07.2018

Dobrý den,prosím o radu mám 17letého syna který nedokončil SOU z finančních důvodú.Již jednou byl zaevidován na ÚP. Paní ke které byl zařazen konkrétně pí.... byla velice nevlídná zvala ho každý třetí den .Já jsem osobně scháněla brigády ale problém je ten že mu není 18 let.Ona ho tedy vyřadila na 6 měsíců a řekla mi že si mám stěžovat to byla její odpověd.Je ted zaevidován od 25.6.2018 a poizván již po třetí.Když jsem jí řekla že si nevydělává a já na to nemám mu dávat každou chvíli na autobus opověděla mi to je váš problém.Já pracuji od 18 let ve třísměnném provoze a musela jsem skončit ze zdravotních důvodú a nyní jsem na ÚP.Ated mu vlastně řekla když si nenajde brigádu do termínu tak ho dokonce ani nezařadí do evidence.Prosím jak mám postupovat děkuji

Dobrý den,
nemám před sebou rozhodnutí o vyřazení z evidence ÚP, jak syn porušil povinnosti uchazeče o zaměstnání. Předpokládám, že již uplynula ona lhůta 6měsíců, po kterou byl vyřazen. Pokud syn spolupracuje s úřednicí, nemůže si ona dovolit ho ze svého rozmaru znovu do evidence zařadit. Vždy pro to musí mít zákonný důvod. Posílám Vám odkaz na stránky ÚP, kde najdete vše potřebné, co je třeba, aby syn plnil, důvody, proč lze do evidence nezařadit atd. Rozhodně podmínka brigády není v pořádku https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch
Pokud máte pocit, že úřednice se na syna zaměřila, doporučuji podat písemnou žádost o změnu pracovnice a to k nejbližšímu nadřízenému pracovníkovi /vedoucímu/.

Co se týká vhodného zaměstnání pro syna, opět nemohu poradit nic bližšího, ale obecně lze zaměstnávat osoby již od 15 let a myslím, že dnes s tím zaměstnavatelé nemají problém. Syn má pouze základní vzdělání, nemůže tedy vykonávat žádnou odbornou práci, protože k ní nemá kvalifikaci, ale na trhu je spousty nabídek práce i pro nekvalifikované. Nemusí se spoléhat jen na ÚP, může zkusit hledat zaměstnání přes pracovní agenturu,může si sám podat inzerát… dnes je možností opravdu mnoho. Pouze pokud bude nezletilý, musíte pracovní smlouvu podepsat Vy jako zákonný zástupce.

Jen ještě jedno upozornění, v případě, že by syn byl v době sankčního vyřazení z ÚP dále nezaměstnaný, pak si musí jako osoba bez zdanitelných příjmů hradit sám zdravotní pojištění, pokud tak nečinil, vznikl mu dluh a běží i penále.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

09.07.2018

Dobry den, obracim se na Vas s dotazem ohledne pobirani podpory v nezamestnanosti po ukonceni rodicovskeho prispevku: nyní mi konci RP, v srpnu dostanu posledni Rp, a to za cervenec 2018. Syn se narodil 22.8.2016. Do byvale prace se nemohu vratit, ted k 31.7.2018 mi konci prac.smlouva na dobu urcitou, pokud by mi ji zamestnavatel prodlouzil, podle zakoniku prace by musel uz na dobu neurcitou. Jenze jsem se dozvedela, ze pokud je zena ma MD, zamestnavatel smlouvy neprodluzuje :-( mam novou praci, ale zajistenou od zari 2018, tudiz prvni vyplatu dostanu az v rijnu. To ale pro me znamena, ze cele zari budu bez financnich prostredku! Chci se proto zeptat, zda mam narok na podporu v nezamestnanosti. Behem materske jsem pracovala jen pul roku.... vzhledem ke zdrav.stavu ditete to vic neslo. nikdy jsem ale nebyla vedena na Up, od 19let pracuji a u zamestnavatele jsem od 1.8.2010,ale vzdy na dobu urcitou...
Velice dekuji za odpoved a preji hezky den,

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz do poradny.

K Vašemu dotazu uvádím:

Podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti splníte.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který

• získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (dále jen "předchozí zaměstnání") - tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání,
• požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti (ke stažení Žádost o podporu v nezaměstnanosti),
• ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Za náhradní dobu zaměstnání se považuje mimo jiné doba
• osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
.
Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebo ode dne následujícího po skončení zaměstnání, pokud uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení tohoto zaměstnání nebo činností považovaných za náhradní doby zaměstnání.

Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen doložit.

Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání, kterému je ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti
• do 50 let věku 5 měsíců
• nad 50 do 55 let věku 8 měsíců
• nad 55 let věku 11 měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

V případech, kdy
• doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,což je Váš případ,

činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (4 315 Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek (3 452 Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek (3 164 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017.
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 činí 28 761 Kč.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 16 682 Kč.
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 18 695 Kč.

Právní předpis:
Zákon č. 435/2004 Sb., o nezaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Informace a formuláře naleznete na www.mpsv.cz.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.