Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Rodičovská dovolená, další těhotenství, pracovní neschopnost

16.08.2018

Dobrý den, potřebovala bych poradit se svou situací.Končí mi 19měsíční rodičovská dovolená. Tento měsíc mi byla zaslána poslední dávka. Z důvodů rizikového těhotenství jsem měla přejít od září na neschopenku. Bohužel jsem potratila. Momentálně nemám kam dát 2letého syna a v práci jsem už dříve nahlásila, že nenastoupím a nepočítají se mnou. Chci se zeptat, zda je možné si ještě rodičovskou prodloužit a být doma bez příspěvku. U zaměstnavatele se dohodneme. Ještě teda nevím, zda mi po potratu dají neschopenku na rekonvalescenci. To zjistím na příští kontrole. Chceme další dítě a už teď vím, že těhotenství bude bráno jako rizikové. Nevím jak to mám nejlépe udělat, abych pak mohla na neschopenku nastoupit. Pokud bych si nemohla prodloužit mateřskou je i možnost se třeba nechat někde na dohodu částečně zaměstnat a být účastníkem zdrav.pojištění a až bych otěhotněla tak poté přejít na nemocenskou? Mnohokrát děkuji.

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou můžete čerpat ve Vámi zvoleném rozsahu, nejdéle do 3 let věku dítěte. Vaší žádosti o prodloužení rodičovské dovolené (maximálně do 3 let věku dítěte) je zaměstnavatel povinen vyhovět.
Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou 2 rozdílné, na sobě nezávislé instituty – lze tedy čerpat rodičovskou dovolenou, aniž byste pobírala rodičovské příspěvek. Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance na rodičovské dovolené je stát.
Připomínám, že pokud jste v době trvání rodičovské dovolené uznána práce neschopnou, nemocenské Vám nenáleží.
S ohledem na plánované další těhotenství, které bude spojeno s pracovní neschopností, je ve Vašem případě nejvhodnější prodlužovat rodičovskou dovolenou postupně, např. po 3 měsících.
Pokud v době, kdybyste měla nastoupit do zaměstnání, budete v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, do zaměstnání samozřejmě nenastoupíte. Zaměstnavateli tuto skutečnost oznámíte a doložíte a ten je povinen omluvit Vaší nepřítomnost v zaměstnání. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti Vám bude náležet nemocenské. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy. Náhrada mzdy se neposkytuje za první 3 dny pracovní neschopnosti. Pokud prvních 14 dnů pracovní neschopnosti bude spadat do období rodičovské dovolené, budete po jejím skončení pobírat rovnou nemocenské.
Za předpokladu, že Vaše těhotenství bude důvodem k pracovní neschopnosti po celou dobu těhotenství, ukončí lékař Vaši pracovní neschopnost ke dni nástupu na mateřskou dovolenou (6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu). V době mateřské dovolené Vám bude náležet peněžitá pomoc v mateřství.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rozvázání pracovního poměru

15.08.2018

Dobrý den.
Jsem na rodicovske dovolene,(dite2,5roku). muj zamestnavatel se zrusil k 31.7.2018. Chce ukonceni dohodo,coz mu podepsat nechci. mam narok na vypoved z jeho strany s odstupnym. kdy muzu smlouvu podepsat(s jakym datem)abych neprisla o příspěvky a nemusela si nic platit(zdravotni.) ?muze to byt k poslednimu v mesici,nebo az po skonceni rodicovske? Dekuji

Vážená paní,
zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů, které výslovně uvádí zákoník práce.
Jedná se mj. o tyto důvody:
• ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
• přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
• stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců
za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách;
Z jiných důvodů zaměstnavatel dát výpověď nemůže (např. z důvodu těhotenství ženy). Výpověď musí být písemná a musí být doručena zaměstnanci, jinak je neplatná. Výpověď musí obsahovat i vlastnoruční podpis zaměstnavatele či odpovědného zaměstnance, jinak může být zpochybněna autentičnost. Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem zaměstnance; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
Zaměstnavatel nesmí dát výpověď rodičům, kteří jsou v tzv. ochranné době. To je v době, kdy rodič čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo kdy je v dočasné pracovní neschopnosti.
Zákaz výpovědi v ochranné době se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny, tj. z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části. Zaměstnavatel Vám tedy výpověď dát může.
Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. O dobu rodičovské dovolené se neprodlužuje. Ze stejného důvodu můžete uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru. Za Vašeho pohledu jde o podmínky dohody. Měla by obsahovat ustanovení o odstupném. Na odstupné je nárok v případě, že byla zaměstnanci dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Délka RD

14.08.2018

Dobrý den, mohla bych se zeptat, jaký je rozdíl v tom, když zaměstnavateli oznámím, že budu na rodičovské do dvou či tří let dítěte? Chápu, že rodičovský příspěvek se na dobu řečenou zaměstnavateli neváže, tedy příspěvek mohu pobírat třeba dva roky, ale ze zaměstnání být "pryč" tři. Je ale nějaký rozdíl třeba v placení sociálního a zdravotního pojištění? Je "strategičtější" říci zaměstnavateli o plánované dvouleté absenci a pak si ji o rok prodloužit, nebo naopak říci "pro jistotu" tři roky a pak chtít dobu zkrátit? Ve druhém případě mi ale zaměstnavatel nemusí vyjít vstříc, zatímco v prvním ano, je to tak?
Dále plánuji po dobu mateřské pracovat - pro svého původního zaměstnavatele, nevím, zda je možné pracovat na DPP či DPČ nebo obojí a jaké to má své výhody a nevýhody? I v této souvislosti přemýšlím, zda je vhodnější oznámit absenci na dva či tři roky. Co byste mi doporučili a kde jsou rizika či výhody?
A poslední dotaz: pokud se po dobu mé mateřské změní vedení a to nové mě již "nebude chtít", může mi zamezit návrat a za jakých podmínek?
Moc děkuji,

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel maximálně do 3 let věku dítěte. Lze ji čerpat najednou, prodlužovat. V zásadě platí, že se sjednává dle Vašich dalších plánů. Plánujete další dítě? Jste finančně limitováni a budete se chtít vrátit do práce, co nejdřív to půjde, protože hlídání pro dítě bude zajištěné? Pokud jen trochu uvažujete o tom, že chcete jít co nejdříve do práce, je lepší sjednat RD na kratší dobu. Po uplynutí doby můžete zaměstnavatele požádat o prodloužení a on Vám musí vyhovět, pokud dítěti nebudou 3roky.
V případě, že si sjednáte RD na 3roky /nebo v žádosti neuvedete žádný termín, má se za to, že RD budete čerpat do 3let věku dítěte/ a budete se chtít vrátit do práce dříve, zaměstnavatel Vás nemusí přijmout a nic s tím neuděláte.

Během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené

13.08.2018

Dobrý den, k 1.9. jsem se chtěla vrátit z RD do práce. Zaměstnavateli jsem tuto skutečnost v červnu nahlásila. Až tento týden mi nabídli pozici recepční úvazek 0,5 a 12 hodinové směny v nepřetržitém provozu. Dříve jsem pracovala jako sekretářka ředitele 40h týdně. Mohou mi tuto pozici vůbec nabízet? Dále mi teď nabízejí ukončení pracovní smlouvy dohodou, ale nikde v ní neuvádějí důvod a ani ho uvést nechtějí (na př, z organizačních důvodů). Nabízejí mi odstupné trojnásobek mého průměrného platu. Je to tak to v pořádku? Nebo můžu požadovat i něco jiného? Děkuji.

Dobrý den,
vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Záleží tedy na tom, jak máte pracovní smlouvu široce definovanou.
Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovní smlouvy, tj. nabídnout rodiči práci jinou -nemusíte přijmout. Pokud by zaměstnavatel žádné pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě pro Vás neměl a Vy byste trvala na zařazení dle původní pracovní smlouvy, je to bráno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a je na něm, aby situaci řešil. Nevyhnutelným řešením by v tomto případě zřejmě bylo skončení pracovního poměru. Skončit pracovní poměr můžete buď dohodou nebo výpovědí. Pokud ukončíte pracovní poměr dohodou, trvala bych na pětiměsíčním odstupným(za výpovědní dobu). Pokud se budete evidovat na Úp, doporučuji do dohody uvést důvod ukončení pracovního poměru, jinak bych na dohodu nepřistupovala a nechala si dát výpověď.
Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (a to v ustanovení § 52 zákoníku práce). Ve Vašem případě by se uplatnil důvod pod písmenem c) zmíněného ustanovení , kdy se jedná o tzv. „nadbytečnost“.

Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z uvedeného důvodu, měla byste nárok na tříměsíční odstupné (§ 67 odst. 1 zákoníku práce). Nárok na stejné odstupné byste měla i v případě, kdy by ze zmíněného důvodu skončil Váš pracovní poměr po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem (§ 67odst. 1 zákoníku práce). Výpovědní doba je u podání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem stejná a činí minimálně dva měsíce.

Ještě pro úplnost uvedu základní informaci o konání práce během běhu výpovědní doby. Pokud jde o konání práce v této době, pak samozřejmě platí vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám musel přidělovat práci v souladu s ní (pracovní smlouvou). Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně (jak je již ostatně uvedeno výše), kdy zaměstnankyni (zaměstnanci) náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do doby ukončení pracovního poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství

12.08.2018

Dobrý den.

Nyní jsem na mateřské dovolené a brzy budu přecházet na rodičovskou dovolenou. Plánuji rodičovský příspěvek vyčerpat rychle a další měsíce být stále na rodičovské dovolené, ale bez rodičovského příspěvku. Mezitím bych ideálně ráda otěhotněla a následně s druhým dítětem rovnou (bez návratu do práce) nastoupila na mateřskou. Kamarádka mě ale upozorňovala, že pokud rodičovský příspěvek dočerpám už dřív, tak pak na mateřskou nemám nárok. Takto to ale bylo dřív a teď od 2018 se to změnilo nebo to je stále tak a musela bych v rámci rodičovského příspěvku pobírat aspoň něco, bych pak měla nárok na mateřskou? Trošku mě tím vystrašila, protože bych nerada o mateřskou přišla, každý peníz dobrý. Když budu na rodičovské dovolené, ale budu mít rodičovský příspěvek už vyčerpaný, tak zdravotní pojištění řešit nemusím, to za mě stále platí stát, je to tak?

Děkuji,

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebyl a není vázán na předchozí čerpání rodičovského příspěvku. Nárok na dávku má dle zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě.
Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby na rodičovské dovolené (bez ohledu na to, zda čerpají rodičovský příspěvek či nikoli) je stát (§ 7 odst. 1 písm. d) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění).
Pokud máte uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou, je Vámi zvolená varianta (rychlé čerpání rodičovského příspěvku, následné pokračovaní v rodičovské dovolené, nástup na další mateřskou dovolenou) možná.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rodičovská dovolená; rodičovský příspěvek

12.08.2018

Dobrý den. Ráda bych se s Vámi poradila. V současné době mám nahlášený konec rodičovské dovolené a s tím i čerpání rodičovského příspěvku ke dni 30.11.2018. Zároveň od 13.11.2018 bych měla nastoupit na druhou mateřskou dovolenou a začít pobírat PPM. Na základě této skutečnosti plánuji pobíraní rodičovského příspěvku zkrátit o 1 měsíc a nastavit si to do 31.10.2018, abych stačila vybrat celý rodičovský příspěvek na první dítě. Dotaz: mám v tomto případě povinnost nahlásit ÚP, že ukončuji pobíraní rod. příspěvku? Nebo tato povinnost vzniká pouze tehdy, když v jednom měsíci se ukončí pobíraní rod. příspěvku a začne se pobírat PPM? Také se chci zeptat, jestli bude v pořádku nemít jakoby "pokryté" těch 12 dnů v listopadu, kdy nebudu na rodičovské a zároveň ještě nebudu na mateřské. Nebude lepší si poslední den rodičovské nastavit na 12.11.2018, aby druhá mateřská se na první rodičovskou hladce navazovala?
Děkuji Vám moc za odpověď.

Dobrý den.
Pokud dočerpáte rodičovský příspěvek v měsíci říjnu, není třeba úřadu práce oznamovat ukončení pobírání rodičovského příspěvku. Pokud jste již vyčerpala celou výši dávky (220 000 Kč), je zřejmé, že z důvodu péče o totéž dítě již rodičovský příspěvek dále čerpat nelze.
V dotazu uvádíte, že jste požádala o rodičovskou dovolenou do 30.11.2018. Rodičovskou dovolenou můžete ponechat beze změn. Pokud nastoupíte dne 13.11.2018 na mateřskou dovolenou s dalším dítětem, rodičovská dovolená skončí nástupem na další mateřskou dovolenou. Připomínám, že rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou dva rozdílné instituty, lze tudíž čerpat rodičovskou dovolenou a nečerpat rodičovský příspěvek. Je zcela v pořádku, pokud dočerpáte rodičovský příspěvek v měsíci říjnu, v listopadu budete do 12.11. pokračovat v čerpání rodičovské dovolené a dne 13.11.2018 nastoupíte na mateřskou dovolenou.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: RD a přechod na další MD

08.08.2018

Dobry den. Jsem na RD s 1.ditetem a cekam 2. dite. Prvnimu bude v dobe narozeni 2.ditete necelych 2,5 roku. Konkretne bych mela nastupovat na MD kolem 15.8. (To budu cca 7 tydnu pred porodem). Chtela bych se zeptat na par veci ohledne prechodu z RD na MD. Jsem normalne zamestnana na plny uvazek a v prubehu RD jsem jenom odpracovala par hodin na dohodu mimo puvodni uvazek
1. jak je to s narokem na cerpani dovolene? Se synem jsem cerpala dovolenou klasicky mezi MD a RD. Ted predpokladam, ze mam na to taky narok, ale nevim na kolik dni. A jestli jenom z 2018 anebo i za cast roku 2019. Mohli by jste mi prosim objasnit vypocet? Pripadne jestli to muzu jeste ovlivnit konkretnim datumem nastupu na MD?
2. Slysela jsem o nutnosti oznamit UP, ze budu prechazet z RD na MD. Vysi cerpani PPM mam nastaveny tak, ze by to melo vyjit. Mam i tak stale povinnost nahlasovat ten prechod na MD? Co se stane kdyz to nenahlasim?:-)
3. PPM bude ve stejne vysi anebo se navysuje treba o inflaci?
4. Zmenila jsem v prubehu RD trvale bydliste. Se synem jsem si vyrizovala RP na UP dle trvaleho bydliste v Praze a OSSZ potvrzeni na pobocce v Praze dle sidla zamestnavatele. Ted mam trvaly pobyt ve stredoceskem kraji. Musim na OSSZ do Prahy anebo muzu dle meho trvaleho bydliste?
Dekuji moc za vase odpovedi

Dobrý den,
nárok na dovolenou upravuje zákoník práce zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má zaměstnanec nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok. Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Dovolená za rok 2018 se Vám bude krátit o dny na RD, které jste do 15.8.2018 zameškala. Dovolená by se Vám měla krátit o 3/12, resp. ¼.
Za rok 2019 „neodpracujete“ více než 60dní tím že čerpáte MD, nevím, kolik dní dovolené Vám zaměstnavatel poskytuje, je teoreticky možné, že čerpáním MD a čerpáním dovolené z roku 2018 by Vám nárok mohl vzniknout. Doporučuji obrátit se na mzdovou účetní.

To, že začnete pobírat PPM /dávka nemocenského pojištění/, musíte oznámit na ÚP v tom případě, pokud budete pobírat i RP na starší dítě. Nástupem na MD se totiž výplata RP zastavuje. Pokud byste tak neučinila, vznikl by Vám přeplatek, který bude posléze vymáhán.

Jestliže budete mít stále stejného zaměstnavatele, pak podle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., platí: pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ /DVZ/ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. PPM tedy v žádném případě nebude nižší a bude se počítat jako u předešlého dítěte.

Nevím, jaké potvrzení OSSZ máte na mysli. Formulář o nástupu na MD a výši PPM Vám vystavuje gynekolog, Vy ho předáte svému zaměstnavateli, který ho dále posílá na OSSZ. VY si RP vyřizujete na ÚP dle trvalého bydliště.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Návštěva školky

26.07.2018

Dobrý den,
můžu dát svoji dceru do školky,když jsem na RD,(kterou mám na 4roky)a zatím žádnou brigádu nemám?Dcera bude mít v říjnu 3roky,do školky už zapsána je,ale nevím,zda ji tam můžu dát celých 5 dní v týdnu nebo je to nějak omezené??Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

nejprve je třeba si vyjasnit pojmy rodičovská dovolená (RD) a rodičovský příspěvek (RP), jelikož z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, co myslíte. RD je volno poskytované zaměstnavatelem k prohloubení péče o dítě do maximálně 3 let věku dítěte. Poté je možné zaměstnavatele požádat o neplacené volno, na které již není právní nárok. Naopak RP je dávka státní sociální podpory vyplácená úřadem práce max. do 4 let věku dítěte. Tyto dva instituty jsou na sobě nezávislé.

Pokud stále pobíráte RP, docházka dítěte do předškolního zařízení se hlídá pouze u dětí mladších 2 let (docházka je možná max. 46 hodin měsíčně). Pokud tedy dítě není mladší 2 let, docházka do MŠ se již nijak nekontroluje a můžete tam dítě umístit dle Vašich potřeb.

Jediné další možné omezení by nastalo v případě, pokud byste již nebyla na RD (ale byla např. na neplaceném volnu) a ani byste nepobírala RP, ale byla byste na zdravotní pojišťovně nahlášena jako tzv. osoba celodenně osobně a řádně pečující o dítě do věku 7 let. V takovém případě byste mohla dítě umístit do školky pouze na 4 hodiny denně.

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.