Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Souhlasné prohlášení o jméně dítěte

14.08.2018

Dobry den,

S pritelem Britem se nam ma narodit dite v listopadu. V zari se stehujeme oba dva do Prahy. Radi bychom aby dite melo na rodnem listu oba rodice a pritelovo prijmeni. Rada bych se zeptala co musime udelat pro to aby byl muj pritel uznan jako otec ditete. Docetla jsem se, ze si musi zaridit officialni cesky preklad rodneho listu a zaridit si prekladatele ktery s nami pujde na matriku potrvdit otcovstvi. Je to tak? Je mozne vse vyridit i po narozeni ditete? Nejsme si totiz jisti se jmenem a radi bcyhom teda jmeno poskytli az po narozeni.

Dekuji za vasi odpoved.

S Pozdravem

Dobrý den,
je-li otec dítěte cizinec Určení otcovství se řídí právním řádem státu, jehož příslušnost nabylo dítě narozením.

Oba rodiče se dostaví před matriční úřad a předloží tyto doklady:
• matka – původní rodný list dítěte, svůj rodný list, občanský průkaz (v případě že má uvedený osobní stav v OP „rozvedená“, doloží i rozsudek o rozvodu)
• otec – cestovní doklad, rodný list opatřený příslušnými úředními ověřeními a přeložený českým soudním tlumočníkem.
Před matričním úřadem učiní oba rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství narozeného dítěte, které oba podepíší. Současně se dohodnou na jménu a příjmení dítěte. Po provedení zápisu bude vystaven nový rodný list. Otec musí znát český jazyk slovem i písmem (učiní před matrikářkou prohlášení). Pokud úřední jazyk neovládá, musí se dostavit s českým soudním tlumočníkem, který tento zápis otci přečte a potvrdí. Náklady spojené s řízením (tlumočníkem) hradí rodiče. Tento zápis lze učinit i před zastupitelským úřadem České republiky v cizině.

Pokud do porodnice nebudete mít souhlasné prohlášení o jméně dítěte, bude se dítě jmenovat po Vás. Souhlasným prohlášením o jméně lze dítěti změnit jméno i po narození.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: České občanství u dítěte narozeného v zahraničí

14.08.2018

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak a kde mohu zažádat o dvoji občanství pro tříletého syna. Žijeme v Irsku od roku 2004 (oba jsme češi) a malej se nám narodil 12.6.2015. Jelikož splnil irské podmínky, dostal irské občanství (pas, rodný list) ale rádi bychom aby měl i české jako my, včetně jeho staršího bratra (který se také narodil v Irsku, ale občanství tu nedostal, tak má české. Doba je nejistá, některé státy zvažují vystoupení z EU a nase situace je divná, jedno dítě Čech, druhé Ir.
Můžete mi prosím poradit, co mám dělat?
Děkuji,

Dobrý den,
v případě, že alespoň jeden z rodičů má české státní občanství, české občanství získá i dítě. Níže uvádím podmínky nezbytné pro získání českého cestovního pasu pro vaše dítě.
O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením. Jedná se pouze vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje, např. cestovní pas, občanský průkaz, v případě dítěte narozeného v zahraničí také o vydání českého rodného listu. Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě má české státní občanství (za splnění výše uvedených podmínek), pouze o tom nedisponuje žádnými doklady. Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby se provádí zpravidla až při vydávání prvního občanského průkazu, popř. dříve, má-li být dítěti vydán cestovní pas nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte rodiče.
U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky (blíže včetně požadovaných dokladů viz matriky - narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně http://www.mvcr.cz/clanek/narozeni-uzavreni-manzelstvi-vznik-registrovaneho-partnerstvi-nebo-umrti-statnich-obcanu-cr-v-cizine-zvlastni-matrika-v-brne.aspx , na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. K zápisu narození do zvláštní matriky je třeba připojit i osvědčení o státním občanství České republiky dítěte (blíže včetně požadovaných dokladů viz státní občanství České republiky - vydávání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky.
Pokud se vaše dítě narodilo v zahraničí, má samozřejmě nárok na české občanství, nicméně je potřeba ho jako narozené v zahraničí zapsat do zvláštní matriky v Brně, která registruje děti narozené mimo území ČR. Se žádostí o zapsání do této matriky je nutné zároveň podat žádost o určení českého státního občanství. Jakmile budou tyto žádosti vyřízeny, je možné vystavit např. cestovní pas (pro cestu do ČR a zpět lze do doby vyřízení žádosti vystavit krátkodobý náhradní cestovní doklad).

K zápisu budete potřebovat:
Platný český doklad prokazující státní občanství ČR alespoň jednoho z rodičů a jeho rodný list, cizozemský rodný list dítěte (úplný výpis z matriky nikoliv pouze mezinárodní tabulku) opatřený apostilou (příslušným ověřením podle platných mezinárodních úmluv) a úředním překladem, český oddací list (v případě sezdaných párů) a žádosti o zápis narození, příp. požadovaný tvar příjmení, které vyplníte na konzulátě.
Pokud se dítě narodí mimo manželství je potřeba předložit další doklady prokazující stav matky v době narození dítěte, aby bylo možné určit otcovství (např. rozsudek o rozvodu, úmrtní list, prohlášení o otcovství, které je nutno vždy učinit před ZÚ, etc.). Upozorňujeme, že celá procedura trvá několik měsíců. Podrobnější informace obdržíte na zastupitelském úřadě.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Neplacené volno

14.08.2018

Dobrý den, dočerpala jsem rodičovský příspěvek a v září jsem měla nastoupit do práce. Se zaměstnavatelem jsem se domluvila, že nastoupím až v říjnu, z důvodu
zvykání dítěte ve školce a prodloužil mi rodičovskou dovolenou. Teď si jenom nejsem jistá, jestli se mám hlásit na ÚP a kdo za mě bude platit sociální a zdravotní pojištění. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou může rodič čerpat pouze do věku 3 let věku dítěte. Nevím, kolik je Vašemu dítěti, je možné, že jste rodičovský příspěvek čerpala kratší dobu a zároveň i rodičovskou dovolenou. V tom případě si ji můžete prodloužit bez problémů.
V případě, že dítěti již byly 3roky a skončila jste s čerpáním RD, zaměstnavatel Vám může dát neplacené volno na smluvenou dobu. V tom případě je třeba dojít na svou zdravotní pojišťovnu a oznámit toto, že se staráte o dítě mladší 7let a stát za Vás i nadále bude platit zdravotní pojištění, jako když jste byla na RD.
Na ÚP se registrovat nemůžete, protože Váš pracovní poměr nebyl ukončen a stále trvá.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Přivýdělek na RD

14.08.2018

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o rady ohledně přivýdělku na RD a jeho zdanění.

Mám smlouvu HPP na neurčito ale ráda bych si během RD přivydělávala u jiného zaměstnavatele. Mám ke svému stávajícímu zaměstnavateli nějakou oznamovací povinnost nebo mu další přivýdělek hlásit nemusím? Podával za mě daňové přiznání - musela bych si ho tedy podat sama? (V případě, že bych měsíčně vydělávala nižší částku, která by nepodléhala zdanění, je i tak nutné tento výdělek do daňového přiznání zahrnout?)

Vím, že je možné přivydělat si na RD neomezeně, jak je to ale s placením soc. a zdrav. poj.? V případě DPP a výdělku do 10.000,- bude pojištění platit stát, je to tak?

Předem moc děkuji za upřesnění a přeji hezký den.

Dobrý den,
během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele.
V případě, že budete mít více zaměstnavatelů, musíte si daňové přiznání podat sama.

Daň z výdělku platíte vždy a to 15%, je ale možné, že když u zaměstnavatele podepíšete prohlášení poplatníka /růžový papír/, bude Vám zaměstnavatel poskytovat slevu na poplatníka tj. 2070Kč, takže daň může být nulová, záleží na výši výdělku.
U DPP do výše 10000Kč za měsíc se pojištění neodvádí, stejně tak jako u DPČ s výdělkem do 2500Kč.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Rodičovská zodpovědnost

14.08.2018

Dobrý den, mám syna ve své péči. Matka má soudně nařízený styk 1x za 14 dní. Matka neustále dělá problémy, nekomunikuje, pouze v akutních případech. Byli jsme na OSPODU, kde souhlasila se změnou skoly, vzhledem k tomu že jsme se přestěhovali, ale v zápětí několikrát kontaktovala školu, že si nepřeje aby tam chodil, atd. Lze v tomto případě zažádat o omezení nebo zbavení rodičovských práv, aby se toto nemuselo den co den řešit, nebo a kluk tím nebyl stresován? Jelikož pokaždé co je u ní, tak neslyší nic jiného než nastěhuje se zpátky, chod do původní školy, tobě se nebude stýskat atd. Synovi je 13 let. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
zbavení rodičovské zodpovědnosti znamená, že rodič nemůže svoji rodičovskou zodpovědnost vykonávat vůbec. Jde o nejzávažnější zásah do rodičovských práv.
Předpokladem pro zbavení této zodpovědnosti je, že ze strany rodiče dochází k hrubému porušování nebo zneužívání práv a povinností, tvořících obsah rodičovské zodpovědnosti. Takovým zneužíváním se zpravidla rozumí ohrožování tělesného a duševního vývoje dítěte, vybízení k trestné činnosti a nemorálnímu způsobu života, ubližování na zdraví, týrání nebo pohlavní zneužívání dítěte apod. Dále k závažným zanedbáním rodičovské zodpovědnosti patří např. trvalé zanechání dítěte ve výchovném zařízení a zároveň projevený nezájem o toto dítě, soustavné neplnění zákonné vyživovací povinnosti, nemorální způsob života rodiče apod. Zbavení rodičovských práv nezbavuje povinnosti platit výživné (a už vůbec ne zaplatit již dlužné výživné). Soud bude v řízení posuzovat spoustu okolností a nelze odhadnout, zda by v popisovaném případě rodičovská práva omezil nebo zrušil.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Nezaměstnanost

14.08.2018

Dobrý den,

momentálně jsem na rodičovské dovolené, která vyprší ke dni 11. 1. 2019, můj zaměstnavatel ruší svou činnost a zaniká, budeme tedy rozvazovat pracovní poměr. A to dohodou během srpna s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která končí 31. 10. 2018 a s odstupným trojnásobku průměrného výdělku, ve výpovědi je psaný i důvod rozvázání pracovního poměru a to §52a.
Zajímá mě, jak vysokou budu mít podporu v nezaměstnanosti, když se budu po skončení rodičovské dovolené registrovat na úřadu práce? Nebudu bitá právě výpovědí dohodou, neměla bych trvat na výpovědi zaměstnavatelem, je vůbec možná, když jsem tohoto času v ochranné lhůtě? Před nástupem na mateřskou a potažmo rodičovskou dovolenou jsem pracovala celé čtyři roky. A bude mít vliv na podporu v nezaměstnanosti i pobírání peněžité pomoci na rodičovské, která mi díky mému nastavení vyprší k 08/2019?
Dále mě zajímá, jak je počítán průměrný výdělek? Poslední čtvrtletí, které jsem odpracovala celé bylo 3. 2015, ve 4. 2015 jsem pracovala pouze část října, pak následovala zhruba měsíc pracovní neschopnost a v prosinci jsem přešla do mateřské dovolené. Čím se v tomto případě zaměstnavatel řídí a má být výpočet součástí výpovědi?

Velice děkuji a budu se těšit na Vaši brzkou odpověď.

S pozdravem


Dobrý den,
pokud zaměstnavatel ruší svou činnost či provozovnu, může Vám dát výpověď i v době trvání RD.
V případě, že se po ukončení RD, resp. péče o syna budete registrovat na ÚP, bude podpora jen minimální. Není to ale ovlivněno tím, že pracovní poměr byl skončen v průběhu RD a bylo vyplaceno odstupné. Každý kdo se bezprostředně po ukončení RD registruje na ÚP, bude mít podporu minimální.
průměrný výdělek např. pro výplatu odstupného se počítá s výdělku s předchozího kalendářního čtvrtletí, které předchází výplatě odstupného. V případě, jako je Váš, kdy zaměstnankyně neodpracuje v rozhodném období (kal. čtvrtletí) ani 21 dní, použije se na místo průměrného výdělku, tzv. pravděpodobný výdělek.
Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Výpočet Vašeho pravděpodobného výdělku by se měl alespoň rovnat Vašemu průměrnému výdělku naposled používanému pro pracovně právní účely, ale spíše by to měl být průměrný výdělek zaměstnance srovnatelného s Vámi.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Délka RD

14.08.2018

Dobrý den, mohla bych se zeptat, jaký je rozdíl v tom, když zaměstnavateli oznámím, že budu na rodičovské do dvou či tří let dítěte? Chápu, že rodičovský příspěvek se na dobu řečenou zaměstnavateli neváže, tedy příspěvek mohu pobírat třeba dva roky, ale ze zaměstnání být "pryč" tři. Je ale nějaký rozdíl třeba v placení sociálního a zdravotního pojištění? Je "strategičtější" říci zaměstnavateli o plánované dvouleté absenci a pak si ji o rok prodloužit, nebo naopak říci "pro jistotu" tři roky a pak chtít dobu zkrátit? Ve druhém případě mi ale zaměstnavatel nemusí vyjít vstříc, zatímco v prvním ano, je to tak?
Dále plánuji po dobu mateřské pracovat - pro svého původního zaměstnavatele, nevím, zda je možné pracovat na DPP či DPČ nebo obojí a jaké to má své výhody a nevýhody? I v této souvislosti přemýšlím, zda je vhodnější oznámit absenci na dva či tři roky. Co byste mi doporučili a kde jsou rizika či výhody?
A poslední dotaz: pokud se po dobu mé mateřské změní vedení a to nové mě již "nebude chtít", může mi zamezit návrat a za jakých podmínek?
Moc děkuji,

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel maximálně do 3 let věku dítěte. Lze ji čerpat najednou, prodlužovat. V zásadě platí, že se sjednává dle Vašich dalších plánů. Plánujete další dítě? Jste finančně limitováni a budete se chtít vrátit do práce, co nejdřív to půjde, protože hlídání pro dítě bude zajištěné? Pokud jen trochu uvažujete o tom, že chcete jít co nejdříve do práce, je lepší sjednat RD na kratší dobu. Po uplynutí doby můžete zaměstnavatele požádat o prodloužení a on Vám musí vyhovět, pokud dítěti nebudou 3roky.
V případě, že si sjednáte RD na 3roky /nebo v žádosti neuvedete žádný termín, má se za to, že RD budete čerpat do 3let věku dítěte/ a budete se chtít vrátit do práce dříve, zaměstnavatel Vás nemusí přijmout a nic s tím neuděláte.

Během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Odměňování

14.08.2018

Dobrý den,
od začátku září nastupuji zpět po 3-leté mateřské dovolené do pracovního procesu. Během čerpání dovolené došlo ve firmě k plošnému zvýšení mzdy všem zaměstnancům o 4 %. Mám i já nárok na zvýšení mzdy? Podotýkám, že jsem po dobu mateřské dovolené pracovala pro zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti.
Děkuji moc za infomarci.
Přeji hezký den
S pozdravem

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz.
Uvádíte, že došlo u zaměstnavatele k plošnému navýšení mzdy o 4 %. Neuvádíte, na základě jakého dokumentu se tak stalo (kolektivní smlouva, vnitřní předpis zaměstnavatele), neuvádíte, jak přesně je toto navýšení formulováno (všem stejně nebo průměrně) ,takže vycházím jen z Vašeho sdělení, že se jedná o plošné navýšení – proto mohu jen konstatovat, plošně, znamená pro všechny, tedy se navýšení týká i Vás.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.