Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Další peněžitá pomoc v mateřství

07.12.2017

Dobrý den.
V květnu 2017 jsem nastoupila po rodičovské do práce kde jsem byla zaměstná i před.Chci se zeptat, chci byt rok v práci a jít na další mateřskou ale asi nesplním všechny kriteria hlavně s těma 270 dnu nevím jestli tohle splňuji .A prosím jak je to s OČR na dítě jak se počítá do mateřské.Děkuji moc za odpověď

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění.
Do doby účasti na nemocenském pojištění se počítá i doba čerpání mateřské a rodičovské dovolené a ošetřování člena rodiny za trvání pracovního poměru, předpokládám tedy, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne.
Dny čerpání rodičovské dovolené, ošetřování člena rodiny atd. jsou tzv. vyloučené dny, které se do výpočtu peněžité pomoci v mateřství nezahrnují.
Pokud na další peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte do 4 let věku předchozího dítěte, bude se peněžitá pomoc v mateřství vypočítávat ze stejného denního vyměřovacího základu jako následná peněžitá pomoc v mateřství.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Dovolená

07.12.2017

Dobrý den, mohu poprosit o radu ?
Od 12.12.2016 jsem byla kvůli rizikovemu tehotenstvi v pracovní neschopnosti, kterou ukončil az nástup na mateřskou dovolenou dne 4.7.2017 (porod 14.8.2017). Kdy přesně tedy mateřská dovolená končí? Mám nárok na dovolenou od zamestnavatele za rok 2017 a v jaké delce (ve firme pracuji od roku 2009, obvykle máme nárok na 20 dni) ? Kdy by bylo ideální na ni nastoupit ( + mam ještě nedobranou dovolenou za rok 2016 - 9 dni) a od kdy pak začít rodičovského dovolenou (následujícím pracovnim ci kalendářním dnem ? Předem děkuji za ochotu.

Dobrý den,
při narození jednoho dítěte činí mateřská dovolená 28 týdnů, počítám-li správně , mateřská dovolená tedy končí 16.1.2018.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět.
Z výše uvedeného vyplývá, že za rok 2017 Vám vznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok. Před nástupem na mateřskou dovolenou jste z důvodu pracovní neschopnosti zameškala více než 100 pracovních dnů, proto se Vám dovolená bude krátit dle pravidel uvedených výše.
Tuto dovolenou si můžete na základě Vaší žádosti vyčerpat spolu s dovolenou za rok 2016 v návaznosti na mateřskou dovolenou.
V roce 2018 se za výkon práce bude považovat čerpání mateřské dovolené a čerpání dovolené, dle § 214 zákoníku práce Vám tedy za rok 2018 bude náležet dovolená za odpracované dny, a to v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Tuto dovolenou si můžete na základě Vaší žádosti vyčerpat spolu s dovolenou za rok 2016 a 2017 v návaznosti na mateřskou dovolenou.
O rodičovskou dovolenou požádejte tak, aby navazovala na čerpání dovolené.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Skončení pracovního poměru po RD

07.12.2017

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Dne 17.1.2018 budou mému synovi 3 roky a ten den mi končí rodičovská dovolená. Během rodičovské dovolené jsem se dozvěděla, že v mém zaměstnání proběhla organizační změna a zaměstnavatel pro mě již nemá práci. Po návratu z rodičovské dovolené (tj. 18.1.2018) tedy dostanu výpověď z důvodů organizačních změn a tříměsíční odstupné. Chtěla jsem se zeptat, pro vyšší podporu v nezaměstnanosti je pro mě výhodnější:
1) uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru nebo výpověď?
2) uvést v dohodě/výpovědi skončení pracovního poměru z organizačních důvodů nebo z důvodu nadbytečnosti?

Dozvěděla jsem se, že pokud do zaměstnání nastoupím alespoň 1 den po příchodu z rodičovské dovolené, vypočítá mi UP podporu v nezaměstnanosti z průměrného měsíčního čistého výdělku, tedy ne z „národního hospodářství“. Chtěla jsem se zeptat:
3) jaké datum by mělo být v mém případě uvedeno ve výpovědi, abych dostala od UP podporu v nezaměstnanosti z průměrného měsíčního čistého výdělku?
4) pro podporu v nezaměstnanosti z průměrného měsíčního čistého výdělku je potřeba nejen vhodné datum na výpovědi, ale i odvod důchodového pojištění ze strany zaměstnavatele? Tj. aby v evidenčním listu důchodového pojištění by ten jeden den uveden?

Děkuji mnohokrát za pomoc

Dobrý den,
v první řadě je nutno si ujasnit, jaký rozdíl je v tom, zda dostanete výpověď a nebo zda uzavřete dohodu o rozvázání pracovního poměru.
Dohodu můžete uzavřít kdykoliv a ke skončení pracovního poměru může dojít k jakémukoliv datu.
Výpověď můžete dostat až 18. ledna a je neoddělitelně spjata s výpovědní dobou, která započne běžet od 1. února a Váš pracovní poměr tak skončí až na konci března. Protože zaměstnavatel nemá práci, kterou by Vás v souladu s pracovní smlouvou mohl zaměstnávat, jde o překážku na jeho straně a musí Vám až do skončení pracovního poměru platit náhradu mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku. Kromě toho za Vás po celou tu dobu musí odvádět zdravotní a sociální pojištění, protože Váš pracovní poměr takto bude normálně trvat až do března. Tato varianta je tak jednoznačně nejvýhodnější. Teprve po skončení pracovního poměru vznikne nárok na odstupné ve výši tří měsíčních výdělků. Výpovědní důvod musí být ve výpovědi jednoznačně uveden a popsán, v případné dohodě také musí být tento důvod uveden, jinak nárok na odstupné nevznikne.
Pokud byste uzavřela přeci jen z nějakého důvodu dohodu o rozvázání pracovního poměru, pak je opravdu z důvodu možné podpory v nezaměstnanosti důležité, aby pracovní poměr skončilo později než rodičovská dovolená, aby byl odpracován alespoň den a bylo odvedeno příslušné pojištění.
Dále je nutno počítat s tím, že podporu nebudete dostávat po tu dobu, po kterou budete "pokryta" odstupným, tedy v případě standardního odstupného po dobu tří měsíců. Také budete muset plnit veškeré povinnosti spojené s evidencí mezi uchazeči o zaměstnání, chodit na dohodnuté schůzky jak na úřadu tak se zaměstnavateli apod.
Pokud je ve Vašich plánech co nejrychlejší opětovné otěhotnění, pak opravdu nedoporučuji uzavírat dohodu, protože až do března budete mít čas. Pokud byste otěhotněla před vypršením výpovědní doby, tato by se zastavila, pracovní poměr by neskončil a Vám by tak opětovně vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Popření otcovství

07.12.2017

Dobrý den, potřebuji poradit našla jsem si přítele který má 3 děti, jednomu z nich je 4roky který je celý podobný na přítele ale potom má dvojvajecny dvojčata . V době kdy jsem si začala s přítelem tak sem mela kolegyni v práci která mého přítele znala ...jelikož přítel se v lednu rozvádí, tak v době kdy bydlel ještě s manželkou a dětmi tak ta moje kolegyně znala jeho manželku a říkala mi jaký to.maji doma a že jeho manželka má jiného chlapa ale můj přítel to nevěděl. Pak se stalo to že sem se dozvěděla s kym ta jeho manželka chodí což byl chlap se kterým sem.pred xxx roky chodila snim já...postupem času sem zjistila od mé kolegyně která se bavila s tou manželkou přítele že její milenec od té doby co se narodili dvojčata tak potaji jezdil ji pomáhat o nocích se starat o.ne a od té doby byli spolu potaji když přítel byl v práci na noční. Pak nastalo seznamování s dětmi když jsem viděla poprvé děti tak sem.videla podobu z jedno dvojčat na toho mého bývalého se kterým je ta přitelovi manželka...postupně času se mi přiznal pochybnosti o otcovstvi děti..jestli jsou vůbec jeho, protože v době kdy otěhotněla z dvojčatama tak přítel nebyl v ČR ale.jezdil do prace Do Německa...jelikož když se narodil první syn tak v ty době se znali všichni tři..protoze ta manželka se kterým je tedka chlapem taky jeho rodiče jim.pronajimali být takže se znali v minulým čase...poté co zjistila že otěhotněla tak.se najednou přestěhovali to.jineho města. Jde mi o to že podoba je na 99%podobná na toho mého ex se kterým je tedka.ona, přítel chce podstoupit DNA test...ale zdá když platil alimenty na kterým se dohodli v klidu a i když ne vycházela matka s dětmi s penězi tak nechtěl víc peněz...takže když přítel to bude mít černým na bílým že není otec a platil předem alimenty zda nemusí nějakou dobu platit alimenty protože v tom případě byl přeplatek za děti když nebudou jeho?? Nebo zda se to řeší soudně? Spíš mi jde o to že kdybych neznala toho mého ex se kterým je tak.i na dále by platil alimenty na deti i z pochybností že nejsou jeho děti protože je miluje...ale.jde mi o to až snim budu.mit já rodinu tak by to bylo Nespravedlivé....protoze jeho ještě manželka bere peníze alimenty od mého přítele tak ji pomáhá i ten její ve všem. Děkuji.

Dobrý den,
v této situaci je třeba si uvědomit, co vlastně chce Váš partner. Uvádíte, že děti miluje, na druhou stranu ale uvažuje o tom, že by si nechal udělat test DNA, pro možné vyloučení otcovství. Je dobré si ale uvědomit, k čemu mu tato informace bude. Bud´zamýšlí popření otcovství, pak si nemusí on sám dělat testy, protože v soudním řízení budou s vysokou pravděpodobností testy stejně nařízeny.
Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít své otcovství u soudu, nejpozději však do šesti let od narození dítěte. Otcovství popírá vůči dítěti a matce, jsou-li oba naživu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému; není-li naživu žádný z nich, manžel toto právo nemá. Toto samozřejmě svědčí i bývalému manželovi, který je otcem dětí z důvodu první domněnky otcovství (otcem je manžel matky). Jestliže dojde k úspěšnému popření otcovství, nebude již existovat vyživovací povinnost (od platnosti rozsudku), spotřebované výživné se ale už nevrací. Nicméně také ale přestane mít Váš partner k dětem jakákoliv práva, takže nebude mít možnost o nich nijak rozhodovat, nebude mít právo na to je vídat, bude se muset dětem vysvětlit, proč člověk, kterého dosud považovali za tatínka, již o ně nejeví zájem. Jak jsem uvedla, je to zásadní uvědomit si, čeho má být vlastně dosaženo.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Zapsání otce do rodného listu

07.12.2017

Osvojení
Dobrý den, mám z předchozího vztahu dvě děti, jejich otec nebyl uveden v rodném listě. Momentálně čekám dítě se svým současným přítelem a dítě se bude jmenovat po něm. je možné sby si osvojil i mé dvě děti aniž bychom se vzali a aniž by se měnily příjmení mých dvou dětí z předchozího vztahu? starší děti mají mé příjmení, lze to tak ponechat i po připsání mého současného přítele do jejich rodného listu?
Díky za info

Dobrý den,
naprosto není nutné, aby se dětem po zapsání otce do rodného listu měnilo příjmení, stejně tak není naprosto nutné a není automatické, že se dítě nesezdaných rodičů musí jmenovat po otci. Na jméně a příjmení dítěte se musí rodiče dohodnout, pokud není předem při svatbě stanoveno, jak se budou jmenovat společné děti snoubenců. Pokud by se tedy Váš aktuální partner stal právním otcem dětí a posléze jste se vzali, při svatbě musíte prohlásit, jak se budou jmenovat Vaše společné děti, tak by se příjmení změnilo i těmto dětem, protože by to byly Vaše společné děti.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výpovědní doba

06.12.2017

Dobrý den,
ráda bych věděla, jaká mám práva při nástupu zpět do práce po mateřské a rodičovské dovolené. Do současného zaměstnání jsem nastoupila 1.3.2011. V lednu 2015 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a od 1.2.2018 bych ráda nastoupila zpět do zaměstnání (syn bude mít v březnu 3 roky). Zaměstnavatel mi sdělil, že pro mne nemá místo, moje původní bylo zrušeno (již není práce) a nabízí mi různá jiná místa (neodpovídající mé pracovní smlouvě, pracovala jsem v projektovém a finančním řízení a nabízí mi pozici technika nebo obchoďáka). To jsem odmítla. Pak mi zaměstnavatel nabídl, že mi tedy najde práci někde jinde (v jiné firmě) a abychom se dohodli. To jsem také odmítla, práci si umím najít sama. Řešením je tedy výpověď + vyplacení odstupného. Ale jak postupovat v případě, že mi zaměstnavatel nechce platit náhrady mzdy během výpovědní doby a chce po mě, abych nastoupila, že mi nějakou (jakoukoli) práci bude přidělovat. Může takto postupovat? Mohu odmítnout nastoupit? Jak mám v této situaci prosím postupovat? Děkuji.

Dobrý den.
Délka výpovědní doby musí být stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele. Minimální délka výpovědní doby je zákoníkem práce stanovena na 2 měsíce.Po celou výpovědní dobu pracovní poměr a všechna z něj vyplývající práva a povinnosti nadále trvají. Vy i váš zaměstnavatel musíte během výpovědní doby dodržovat stejné povinnosti jako v jiné době trvání pracovního poměru.
Zaměstnavatel je tak povinen přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy,tedy práci podle obsahu pracovní smlouvy a platit za vykonanou práci mzdu a také vytvářet Vám odpovídající podmínky pro plnění pracovních úkolů. Vy jste naopak povinna konat práci osobně, podle pracovní smlouvy a podle pokynů zaměstnavatele. Zaměstnatel Vám tedy ani během výpovědní doby musí přidělovat práci,která odpovídá obsahu pracovní smlouvy.
V případě, že zaměstnavatel nechce nebo nemůže a nebude Vám během výpovědní doby přidělovat práci, jde o tzv. překážky v práci na straně zaměstnavatele.Pracovní poměr však nadále trvá a zaměstnavatel je nadále povinen Vám platit náhradu mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku.Sdělte zaměstnavateli ideálně písemně,že respektujete výpovědní dobu a její délku,že do práce docházet samozřejmě budete,ale za stejných podmínek,jako po dobu celého pracovního poměru a že jej tedy žádáte,aby Vám i během výpovědní doby přiděloval práci odpovídající obsahu původní pracovní smlouvy.Pokud takovou práci nemá, jde o překážku na jeho straně.
Právní předpis :
Zák. 262/2006 sb. Zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: rodičovský příspěvek- doplnění dotazu

06.12.2017

dakujem za odpoved ohladom doplacania rodicaku z dovodu odstahovania sa na slovensko.

zaujima ma este situacia, ktora by mohla byt realna:
v cr sme ziskali narok na rodicak, pretoze obaja manzelia sme mali pracovny pomer. neskor sa odstahujeme na slovensko, obaja zrusime pracovnu zmluvu, na slovensku si manzel najde pracu a ja budem dalej na rodicovskej dovolenke.
No manzelovi ostane v ceskej republike este jeden pracovny pomer - na DOHODU, kde bude vykonavat zarobkovu cinnost mesacne do 10 tisic.

Co v tomto pripade? Bude ceska strana doplacat rozdiel medzi ciastkou poberanou na slovensku a ciastkou, ktoru sme pred vystahovanim poberali v ceskej republike? (i ked su davky v oboch statoch rovnake, len je tam rozne casove obdobie ich cerpania).

dakujem,

Vážená paní,
k Vašemu doplňujícímu dotazu na nárok na rodičovský příspěvek při přestěhování do jiného státu EU doplňuji. Pokud budete stále čerpat rodičovskou dovolenou (ve smyslu zákoníku práce), t.z., že bude v ČR trvat Váš pracovní poměr a rodina se přestěhuje na Slovensko, ČR by bylo sekundárním státem výplaty dávky a vyplácelo by doplatek rodičovského příspěvku. Pokud Váš pracovní poměr skončí,v ČR ukončíte pracovní poměry a budete žít na Slovensku, nárok na dávku v ČR zanikne.
V případě, že manžel v ČR bude vykonávat činnost na dohodu o provedení práce do 10 tis.Kč, nebude účasten sociálního pojištění v ČR, nárok na dávku v ČR Vám rovněž zanikne (doporučuji přesně popsat situaci a informovat se na příslušném úřadu práce, kde je dávka vyplácena).
Dovoluji si znovu upozornit, že po dobu trvání nároku na dávku (dávku a doplatek) můžete čerpat dávku při splnění zákonných podmínek v plné výši. Dávky vyplacené jiným členským státem však mohou ve smyslu nařízení EU být odečteny z celkového limitu členského státu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

06.12.2017

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na PPM. V červnu 2017 jsem úspěšně ukončila střední odborné učiliště výučním listem. Od srpna 2017 do listopadu 2017 jsem pracovala na HPP jako prodavačka. 5.12. jsem se dozvěděla, že jsem těhotná. A 6.12. nastupují do nové práce na HPP. Samozřejmě, pracovat chci co nejdéle to půjde. Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů, pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.
Do doby účasti na nemocenském pojištění se započítává doba studia na střední škole, pokud bylo úspěšně zakončeno, doba Vašeho zaměstnání od srpna do listopadu a současný pracovní poměr. Pokud budete v pracovním poměru až do nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, nárok na dávku Vám vznikne. Výše dávky se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v posledním zaměstnání.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.