Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství - tzv. vyloučené dny; ochranná lhůta

14.10.2017

Dobrý den mám 2 otázečky. Pokud jsem těhotná a moje zaměstnání mi nedovoluje pracovat tudíž jsem ihned nastoupila na neschopenku, bude se mi PPM počítat z období před nástupem na nemocenskou? A druhý dotaz. Když mám smlouvu na určito a ta mi končí 3 měsíce před termínem porodu tím pádem mi skončí i nemocenská a musím jít na prac. úřad nebo jak se řeší toto období bez zaměstnání během těhotenství?

Dobrý den.
Dny pracovní neschopnosti jsou tzv. vyloučenými dny, které se do výpočtu denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nezahrnují.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění.
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
Pro orientační výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580.
Žádost o dávku se podává bývalému zaměstnavateli.
Pokud po skončení zaměstnání budou nadále dány důvody Vaší pracovní neschopnosti, pak Vám bude nemocenské náležet i nadále. Lékař ukončí Vaši pracovní neschopnost ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: změna výkonu místa práce po rodičovské dovolené

14.10.2017

Dobrý den, manželka je na rodičovské dovolené a v květnu příštího roku se chce vrátit na své původní místo u zaměstnavatele na pozici účetní. Ovšem zaměstnavatel již na její pozici přijal náhradu se kterou již uzavřel smlouvu na dobu neurčitou. Může manželku zaměstnavatel přeřadit na jiné pracoviště v rámci města Prahy pokud jí nabídne stejné nebo obdobné pracovní zařazení? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

záleží na tom, jak má manželka definovanou pracovní smlouvu. Pokud má paní v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce Praha, pak jí bohužel přeřadit může. Jestliže nabízené pracovní místo pracovní smlouvě odpovídá, má manželka 2 možnosti - buď zkusit tuto pracovní pozici přijmout nebo ukončit pracovní poměr z její strany bez nároku na odstupné.

Pokud nabízená pozice její pracovní smlouvě neodpovídá, nemusí na tuto nabídku přistupovat. Pokud zaměstnavatel nemá jinou práci odpovídající její pracovní smlouvě, pak zřejmě přistoupí k podání výpovědi.

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (§ 52, zákoníku práce). Pokud by jí dal zaměstnavatel výpověď z důvodů vymezených v § 52 písm c („stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách“.) (nadbytečnost), měla by nárok na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné by měla i v případě, pokud by ze zmíněných důvodů skončila pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou, ovšem je nutno v této dohodě vymezit výpovědní důvod (§ 67,odst. 1, zákoník práce). Výpovědní doba u podání výpovědi zaměstnavatelem činí minimálně dva měsíce.

Pokud jde o konání práce v době, kdy by běžela výpovědní doba, pak platí její pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by musel přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do ukončení pracovního poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Nedoručené sociální dávky

13.10.2017

Dobry den. Tento mesic tedy rijen jsem nedostala pridavky na deti a ani prispevek na bydleni. Zadala jsem si v cervenci vsecky papiry jsem mela v poradku a v srpnu i v zari jsem penize dostala. Ted se budou dokladat papiry az koncem rijna. Tak nevim kde se stala chyba. Vsem kamaradkam co bydli ve stejnem meste prisli jen me ne. Tak nevim co se deje. Diky za pomoc

Dobrý den,
nárok na sociální dávky je posuzován dle příjmu za předchozí kalendářní čtvrtletí, čtvrtletí skončilo na konci září, podle mého názoru tedy také je možno příjmy za předchozí čtvrtletí je možno doložit až nyní v říjnu, tedy po ukončení září. Ke zpoždění mohlo dojít i nějakou opravdu jen administrativní či provozní chybou, Vámi zcela nezaviněnou, ale naprosto není v silách poradny Aperia, abychom mohli znát důvod, proč Vám dávky nebyly vyplaceny, nemůžeme Vám tedy nijak pomoci. Doporučuji Vám obrátit se s tímto dotazem na místně příslušný úřad práce, který Vám dávky vyplácí a pravděpodobně Vám bude sděleno, v čem mohl nastat problém.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Samostatná výdělečná činnost během rodičovské dovolené

13.10.2017

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jestli je možné na rodičovské dovolené vykonávat stejnou činnost jako OSVČ jako před mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Momentálně jsem zaměstnaná na HPP se smlouvou na dobu neurčitou. Ráda bych si přivydělala jako OSVČ (vedlejší činnost) a platila si také nemocenské a sociální pojištění, abych měla v budoucnu vyšší mateřskou dovolenou. Když budu čerpat mateřskou dovolenou z HPP i OSVČ, mohu potom vykonávat stejnou činnost jako OSVČ i v rámci rodičovské dovolené? Vím, že v rámci mateřské dovolené to není povoleno, ale jak je to potom? Po dobu čerpání mateřské dovolené bych pozastavila činnost a chtěla ji zvnou obnovit až přejdu na rodičovskou.

Mnohokrát děkuji za odpověď

Přeji hezký den

Dobrý den.
Během rodičovské dovolené můžete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ovšem pokud se bude jednat o výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Vašeho zaměstnavatele, lze tak učinit jen s jeho předchozím písemným souhlasem (§ 304 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Připomínám, že účast na nemocenském pojištění OSVČ je dobrovolná a vzniká na základě přihlášky. Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ je nutné splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že po dobu alespoň 180 dnů v posledním roce se jednalo o nemocenské pojištění OSVČ. Během pobírání peněžité pomoci v mateřství OSVČ nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost; poté (během rodičovské dovolené ze zaměstnání) samostatnou výdělečnou činnost vykonávat lze.
Pokud matka splní podmínky vzniku nároku na dávku z více pojištěných činností, postupuje se v těchto případech tak, že v každém zaměstnání se stanoví denní vyměřovací základ, poté se sečtou, upraví podle redukčních hranic a procentní sazbou se vypočte výše dávky. Dávka se tedy vyplácí jen jednou.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek

13.10.2017

Dobrý den.
Dcera na řádné mateřské onemocněla poporodní trombózou, nemohla chodit a nemohla se starat o druhorozenou dceru. Její manžel si proto musel vzít OČR (nemocensky též řádně pojištěn ze svého pracovního poměru) na druhorozenou dceru, jelikož její matka onemocněla a nemohla se o ni řádně postarat. Nyní dcera končí mateřskou a začíná pobírat rodičovský příspěvek a bylo jí oznámeno, že tento příspěvek jí nyní krátí o dávky OČR, které čerpal její manžel, když byla nemocná.
Nezdá se mi toto vůbec správně, protože oba byli řádně zaměstnáni, z jejich mzdy je (bylo) odváděno nemocnenské pojistění a nyní defacto byl její manžel doma "zadarmo", protože částku (již tak malou), kterou dostal za OČR sebrali nyní dceři z rodičovského příspevku.
A ještě dotaz - jak by to bylo s OČR pro manžela nyní, když dcera pobírá příspěvek v rodičovství a stalo by se znova, že onemocní a nebude se moci starat o druhorozenou dceru.
Mnohokrát děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Dle § 39 odst. 3 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, apod., nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud matka onemocní, otec dítěte může pobírat ošetřovné z důvodu péče o dítě, přestože matka pobírá rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.
Dle § 36 zákona o nemocenském pojištění se peněžitá pomoc v mateřství nevyplácí pojištěnci za dobu, po kterou nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé (tj. trvající déle než 1 měsíc) onemocnění, pro které byl uznán dočasně práce neschopným, a dítě bylo z tohoto důvodu v péči jiné fyzické osoby. Pominou-li tyto důvody, pro které se peněžitá pomoc v mateřství pojištěnci nevyplácela, pokračuje se ve výplatě peněžité pomoci v mateřství, až do uplynutí podpůrčí doby, s tím, že se prodlužuje se podpůrčí doba o dobu, po kterou se mu peněžitá pomoc v mateřství nevyplácela. Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle než 3 kalendářní měsíce, nenáleží výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního měsíce (§ 30b odst. 2 zák.č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění).
V ostatních případech by měly být dávky vyplaceny.
Domnívám se, že se jedná o nedorozumění a doporučuji Vaší dceři žádat vysvětlení s odkazem na příslušná ustanovení zákona a případnému nesprávnému rozhodnutí se bránit.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Návrat do zaměstnání po RD

13.10.2017

Dobrý den,
v listopadu tohoto roku mi končí 2letá rodičovská dovolená. Nyní zvažuji, zda si ji prodloužit o další rok a nebo se zkusit domluvit se zaměstnavatelem na mém nástupu zpět do práce. Mé pracovní místo je v současné době obsazeno někým jiným, kdo má smlouvu stejně jako já na dobu neurčitou. Proto se chci zeptat:
1) Pokud mám ve smlouvě uvedenou konkrétní pozici :Head of Credit Analyses Unit, tj. Vedoucí týmu schvalovatelů. Musí mne zařadit zaměstnavatel na stejnou pozici nebo mi může nabídnout stejné zařazení - tj. pozici vedoucího, ale například pro jiný tým a já toto musím akceptovat ?
Pokud bych toto neakceptovala, na co mám nárok a o co si můžu požádat ?
2) Pokud bych chtěla zaměstnavatele požádat o návrat na částečný úvazek, musí mi vyhovět ? A může mi v takovém případě nabídnout jakoukoliv pozici a nebo se musí jednat opět o pozici vedoucího ? A může být tento úvazek i nižší než 0,5 HPP ? A je pravda, že tím ztrácím nárok na plný úvazek, o který bych chtěla časem (až bude dítě větší) požádat ?
3) Pokud bychom se nedohodli a pracovní poměr ukončili dohodou. Můžu se přihlásit na ÚP ihned a nebo až poté, co mi skončí výplata rodičovského příspěvku, který mám do 9/2018 ?
4) Pokud bych se rozhodla zůstat nakonec o rok déle na mateřské dovolené, protože to bude nejvýhodnější pro obě strany. Kdo za mne bude platit zdravotní pojištění ? I nadále zaměstnavatel a nebo stát ?

Předem moc děkuji !!! Nevím, kam se obrátit o radu a brzy mne čeká rozhovor se zaměstnavatelem.

Dobrý den,
vezmu to poněkud pozpátku, aby bylo jasno, jak návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené probíhá.
Pokud jste po skončení mateřské dovolené požádala o rodičovskou dovolenou do dvou let věku dítěte jsou nyní dvě možnost. Buď můžete nastoupit do zaměstnání a buď pracovat dle své pracovní smlouvy a nebo dostat výpověď, případně můžete požádat znovu o čerpání rodičovské dovolené (na Vámi určenou dobu), což můžete učinit opakovaně až do tří let věku dítěte a zaměstnavatel musí vždy vyhovět. Pokud byste se rozhodla pokračovat v rodičovské dovolené, Váš pracovní poměr pokračuje a budete nadále státním pojištěnce zdravotního pojištění. Sociální pojištění se v tomto období neodvádí, ale péče o dítě do čtyř let věku se považuje pro důchodové nároky jako náhradní doba pojištění.
Ať nyní nebo až ve třech letech věku dítěte pokud se budete vracet do zaměstnání, platí, že máte platnou trvající pracovní smlouvu, jejíž podmínky musíte oba (Vy i zaměstnavatel) dodržovat. Zaměstnavatel Vás tedy musí zaměstnávat prací dohodnutou v pracovní smlouvě a v místě výkonu práce, které je zde uvedeno. Jestliže máte druh vykonávané práce uveden takto konkrétně, pak se domnívám, že jakákoliv jiná pozice by již nebyla v souladu s pracovní smlouvou, nicméně je třeba mít na paměti fakt, že definitivně by na tuto otázku odpověděl pouze soud. Pokud by tedy takovou pozici zaměstnavatel neměl, pak jde o překážku na jeho straně. Pokud by takovou pozici neměl, protože došlo na jeho straně k rozhodnutí, které směřuje např. ke změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení anebo snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce -rozhodnutí o organizační změně, pak by to byl i výpovědní důvod a mohl by Vám dát výpověď pro nadbytečnost. Fakt, že takové pracovní místo ale chybně obsadil zaměstnancem na dobu neurčitou není vznikem nadbytečnosti, judikatura stanoví, že toto samo o sobě výpovědní důvod nezakládá.
V případě, že by zaměstnavatel nemohl přidělovat práci v souladu s pracovní smlouvou, musel by Vám až do skončení pracovního poměru platit náhradu mzdy. Nemá tedy smysl přistupovat na dohodou o skončení pracovního poměru. Trvání pracovního poměru může mít význam například v situaci, kdy byste během výpovědní doby otěhotněla, pak by se výpovědní doba zastavila, pracovní poměr by pokračoval dál, Vy byste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství a pracovní poměr by skončil až po uplynutí všech ochranných dob. Po skončení pracovního poměru vznikne nárok na odstupné.
Fakt, že zaměstnání náhradníka na dobu neurčitou není skutečností odůvodňující existenci nadbytečnosti, má samozřejmě význam až v situaci, kdy byste podala po výpovědi z tohoto důvodu žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Pak by soud posuzoval, zda nadbytečnost existovala či nikoliv.
Dle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Za vážné provozní důvody nelze v žádném případě považovat to, že se zkrácení vašeho úvazku zaměstnavateli nehodí a poněkud by mu to zkomplikovalo život, např. by musel učinit nějaká opatření. Musí se skutečně jednat o provoz, který by nemohl fungovat, pokud by se vám zkrátil úvazek. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody musí být zaměstnavatel schopen prokázat a účinně obhájit, ovšem definitivní rozhodnutí může dát pouze soud. Z toho vyplývá bohužel to, že pokud bude zaměstnavatel trvat na tom, že Vám zkrácení úvazku neumožní, definitivně Vám pomůže opět až soud. V případě, že ke zkrácení úvazku dojde, změní se pracovní smlouva jen v této části, ostatní zůstává stejné. Další změna například zpět k plnému úvazku by mohla nastat až dohodou se zaměstnavatelem, do té doby by pracovní smlouva platila se zkráceným úvazkem. Nikde není stanoveno, o jak minimální úvazek si můžete požádat. Můžete se zaměstnavatelem i zkusit dohodnout další varianty a jejich kombinace, například kombinaci s prací z domova.
Do evidence uchazečů o zaměstnání se můžete přihlásit i když budete pobírat rodičovský příspěvek. Jen je třeba počítat s tím, že budete muset plnit podmínky uchazeče, tedy zejména se zúčastňovat schůzek se zaměstnavateli, schůzek na úřadu práce apod. Pokud byste se do evidence zařadit nechtěla, mohla byste být státním pojištěncem zdravotního pojištění nejprve z důvodu čerpání rodičovského příspěvku, pak z důvodu osobní celodenní péče o dítě do 7 let věku.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Výživné zletilému dítěti

13.10.2017

Dobrý den,
Prosím o radu přítelův zletilý syn byl vyloučen ze studia z důvodu nedostavení se k opravné zkoušce.. Od matky s kterou bydlel se odstěhoval. Syn matce zdělil, že je dospělý. Ona prý momentálně neví kde bydlí. Na syna kontakt nemá jen ten k matce, kde už nebydlí. Peníze doposud posíla k matce na účet. Má i nadále platit výžívné, když matka tvrdí že s ní nebydlí a kontatk na něj nemá. Děkuji

Dobrý den,
od nabytí zletilosti již mělo být výživné plněno dítěti samotnému, plnění matce je vlastně plněním bezdůvodným a z její strany jde o bezdůvodné obohacení. Fakticky tedy vlastně není zletilému dítěti již plněno, zatímco matka otci peníze dluží. Doporučuji tuto situaci vyřešit dohodou mezi matkou a otcem, pokud tedy matka peníze synovi nepředala, pak by se mohlo ve sporu prokázat, že byla jen prostředníkem a výživné našlo svého adresáta. Obecně platí, že s ukončením soustavné přípravy na budoucí povolání končí i vyživovací povinnost ke zletilému dítěti. Kdyby otec přestal plnit, bylo by na synovi, aby podal žalobu a aby dokázal, že má stále na výživné nárok. Obvykle se doporučuje, aby otec podal k soudu žalobu na skončení vyživovací povinnosti, aby bylo vše jasně a "úředně" rozhodnuto, ale každou situaci je třeba posoudit individuálně, někdy může být skončení vyživovací povinnosti jasné i bez rozhodnutí soudu a ve většině případů se rodič s dítětem normálně dohodne, že již jeho pomoc není třeba.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výživné

13.10.2017

Dobrý den mám dotaz oženil jsem se a vzal jsem si ženu s dvouma dětma a její bývalý neplatí alimenty můžu podniknout nějaké kroky jako manžel nebo je to vše na manželce protože manželka nedělá nic pro to aby alimenty dostala a mě už nebaví koukat na jejího bývalého jak má bezstarostný život a směje se mi do obličeje

Dobrý den,
v první řadě je nutno (pravděpodobně znovu) rozumně promluvit s matkou, protože právo na výživné není jejím právem, ale právem dětí a ona jako rodič je povinna dbát řádně o práva svých dětí a jako jejich zákonný zástupce by měla výživné vymáhat. Oproti tomu o Vaše děti nejde a Vy jim výživným povinován nejste, i když chápu, že i tyto děti se podílí na Vaší životní úrovni a toto je Vám jednoznačně ku cti. Je možno tuto situaci sdělit příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), který, jak je již z názvu zřetelné, má stát na straně dítěte a tento by měl, dle mého názoru, také podat žalobu na vymožení výživného proti povinnému rodiči, který neplní vyživovací povinnost dobrovolně. Dále je nutno vědět, že neplnění vyživovací povinnosti řádně déle jak 4 měsíce je trestným činem a je možno podat na povinného rodiče trestní oznámení. Děti Vaší manželky jsou pro Vás zcela nepochybně osobou blízkou a je tedy zcela v pořádku, že Vás jejich práva a životní úroveň oprávněně zajímají.
Pakliže máte na otce dětí kontakt, můžete mu skutečnost, že hodláte podat trestní oznámení, sdělit, leckdy to pomůže. Výživné lze vymáhat tři roky zpětně (dlužné výživné) ode dne podání návrhu na placení výživného. Pokud byl již vydán rozsudek na plnění vyživovací povinnosti, je tento exekučním titulem a je možno tedy postupovat vymáháním takové pohledávky. Ideálním (a zpravidla prvním řešením) je vymáhání výživného exekučně ze mzdy povinného rodiče. Pak již není na jeho vůli, zda zaplatí či nikoliv, ale je mu výživné a případné dlužné částky strháváno přímo ze mzdy.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.