Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Dohoda o pracovní činnosti

12.12.2017

Dobrý den,
jsem na rodičovském příspěvku a budu mít brigádu na Dohodu o pracovní činnosti. Ráda bych se zeptala, kolik za mne bude odvádět zaměstnavatel pojistného, zdravotní a sociální?
Děkuji

Vážená paní,

příjmy na základě dohody o pracovní činnosti jsou předmětem daně z příjmů a rovněž se z nich odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění, a to v případě pokud výše příjmu dosáhla alespoň částky 2500 Kč měsíčně. Doporučuji zaměstnavateli oznámit, že jste příjemcem rodičovského příspěvku, pak za Vás zaměstnavatel nemusí odvádět minimální pojistné na zdravotní pojištění, pokud by příjem nedosahoval minimální mzdy, tj. 12 200 Kč měsíčně. Orientační kalkulačka mzdy a jejích odvodů lze najít na www.vyplata.cz.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

12.12.2017

Dobry den,dne 30.9. mi skoncil pracovní poměr na dobu neurčitou u bývalého zaměstnavatele dohodou,rodičovská s prvním dítětem mi skoncila 31.10. (po dobu RD jsem tedy byla stále zaměstnání),od 1.11. jsem v nové práci a 4.7. 2018 mám termín druhého porodu.Budu mít nárok na mateřskou a případně jak se její výše bude vypočítávat?Předem děkuji za odpověď.

Vážená paní,
základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. Obě tyto podmínky splníte, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám proto vznikne.

Dávky se počítají z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na denní vyměřovací základ.

Podle§ 18 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění platí, jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění (tj. nástupu do zaměstnání u nového zaměstnavatele) zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla. Jednoduše řečeno výše peněžité pomoci v mateřství bude vycházet z příjmů od současného (nového) zaměstnavatele.

Informace ohledně dávek nemocenského pojištění sdělí nejlépe příslušná OSSZ, která rovněž řeší konkrétní případy. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040. Podrobnosti o této službě naleznete na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/call-centra/.

Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Daňové zvýhodnění

12.12.2017

Dobrý den,
manžel s námi nežije ve společné domácnosti, ale trvalé bydliště máme shodné. Nadále si uplatňuje daňové zvýhodnění na děti? Já jsem nyní na RD. Co by následovalo, pokud by se toto neoprávněné čerpání řešilo? Jak postupovat v případě uplatnění úroků z hypotéky? Děkuji.

Vážená paní,

podmínkou pro využití slevy na dani je, že vyživované dítě žije s poplatníkem ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost - například cestování po světě - vás nicméně o slevu nepřipraví.
Na slevu má rodič nárok jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku splňuje obě podmínky ("vyživování" a "společnou domácnost").
Jestliže otec podmínky nesplňuje, doporučuji se s otcem dohodnout, že budete slevu na dani uplatňovat Vy (výhodné pokud máte příjmy ve výši 1/2 minimální mzdy ročně). Předpokládám, že dohoda je těžká, ne-li nemožná. Pokud se nebude chtít dohodnout, doporučuji jednání přes zaměstnavatele, kdy jej oficiálně informujte, že otec podmínky na slevu nesplňuje a že uplatnění slevy je neoprávněné a že např. od 1.1.2018 uplatňujete slevu Vy.
Pokud se týká slevy na hypotéku, zde žádná zákonná pravidla nejsou. Záleží na vzájemné dohodě. Můžete podat návrh k soudu, který rozhodne, kdo a kdy si může slevu uplatnit.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: nárok na dovolenou

12.12.2017

Dobrý den měla bych dotaz 1.11.2015 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou kterou jsem čerpala do 5.5.2016 poté jsem hned nastoupila na rodičovskou dovolenou a dovolenou z práce jsem si nevybrala . Vím že za rok 2015 mám nárok na celou dovolenou která u nás v práci činní 28 dní ale bude mi krácena . Chtěla bych se zeptat jakým poměrem mi bude krácena a na kolik dní z 28 mám nárok děkuji

Dobrý den,

problematiku čerpání dovolené upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba rodičovské dovolené a pracovní neschopnosti se pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje. Doba čerpání mateřské dovolené a doba čerpání dovolené ano.

Co se týká nároku na dovolenou za rok 2015, tak pokud jste nezameškala před nástupem na mateřskou dovolenou více než 100 dní, bude Vám náležet dovolená v plné délce. Dovolenou si vyčerpáte po skončení rodičovské dovolené. Co se týká roku 2016, tak nárok
na dovolenou Vám díky čerpání mateřské dovolené vznikne též, ale vzhledem k tomu, že v roce 2016 zameškáte více než 100 dnů díky čerpání rodičovské dovolené, dovolená se Vám bude krátit dle pravidla, které zní "Nepracoval-li zaměstnanec, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce (pracovní neschopnost, rodičovská dovolená), krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené

12.12.2017

Dobrý den, mám dotaz ohledně návratu do zaměstnání po rodičovské. V létě jsem slyšela v rádiu informaci, že od 01. ledna 2018 nastává v zákonku práce (?) změna pro rodče, kteří se vrátí po rodičovské do zaměstnání- a to taková, že zaměstnavatel musí držet po celou dobu trvání rodičovské konkrétní místo, které rodič vykonával před odchodem na mateřskou. Takže když např. zdr. sestra pracovala na chirurgické ambulanci, musí se zase vrátit na ambulanci na chirurgické ambulanci a ne že ji bez jejího souhlasu umístí např. na ambulanci interny. Je to pravda?
Pokud to tak je, týká se to i příslušníků ozbrojených sborů, kde pracuji já? Mám obavu, že když se za tři roky po rodičovské vrátím do služby, bude na mé tabulce sedět někdo jiný a já budu muset buď do záloh nebo na jinou tabulku :-(
Děkuji za zodpovězení mého dotazu,

Dobrý den,
o novelizaci zákoníku práce, která zajistí nárok rodičům na stejnou práci a pracoviště po skončení rodičovské dovolené se hovoří již dlouho, viz např. https://www.mpsv.cz/cs/27758
Podíváte-li se však do § 47 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) ve znění účinném od 1.1:2018 předmětné ustanovení se nemění a nadále stanoví povinnost zaměstnavatele zařadit zaměstnankyni na tutéž práci a pracoviště pouze po skončení mateřské dovolené, nebo zaměstnance po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.
Žádná změna nebyla v tomto směru provedena ani v zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Peněnžitá pomoc v mateřství

12.12.2017

Dobrý den,chtěla bych poprosit o radu,v květnu jsem ukončila školu,červen-srpen první práce,září-prosinec druhá práce,v současné době mi hrozí neschopenka v těhotenství,termín porodu je na konci července,nemám odpracovaných 270 dní,ale četla jsem že se počítá i studium,budu mít nárok na mateřskou?co se bere jako úspěšné ukončení studia?čeká mě v květnu opravná zkouška u maturity.Děkuji za radu.

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů; pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.
Do doby účasti na nemocenském pojištění se započítává i doba studia na střední škole, pokud toto bylo úspěšně zakončeno. Za úspěšné zakončení studia se považuje složení závěrečné (maturitní) zkoušky v řádném termínu; nikoli složení zkoušky v opravném termínu.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud již do dalšího zaměstnání nenastoupíte, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nevznikne. Nemocenské můžete pobírat i po skončení pracovního poměru, pokud budou trvat důvody pracovní neschopnosti. Pokud budete v pracovní neschopnosti po celou dobu těhotenství, ukončí lékař Vaši pracovní neschopnost uplynutím 6. týdnů po porodu. Nemocenské pobírané v období od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne po porodu je tzv. nemocenským v souvislosti s porodem. Poté budete pobírat rodičovský příspěvek.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Výpočet výše peněžité pomoci v mateřství

12.12.2017

Dobrý den,

chci se zeptat jestli by jste mi uměli poradit i s otázkou peněžité pomoci v mateřství když jsem OSVČ ?
Řeším výši mateřské a jelikož jsem začala podnikat v roce 2016 v červnu měla jsem minimální příjem, ale tenhle rok už je dobrý a příjem je dostačující.
Termín porodu mám až dubnu příští rok.
Žila jsem v tom, že se PPM bude vypočítávat z roku 2017 a tím pádem by jsme byla spokojená, ale podle toho co jsem se dočetla v zákonu a na internetu to vypadá tak, že tomu tak nebude.
Můžete mi prosím poradit jak to tedy je a jestli by mi pomohlo dodatečné DP za rok 2016 v případě žeby se dávka vypočítavala z roku 2016.
Anebo jestli existuje varianta, žeby dávku pobíral přítel, ale fyzicky by na mateřskou nenastoupil.

A ještě mám jeden dotaz, je možné jako OSVČ zvolit si délku čerpání rodičovného příspěvku?

Moc Vám Děkuji za pomoc
S pozdravem

Vážená paní,

dávky se počítají z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na denní vyměřovací základ. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění.

Ve Vašem případě budete nastupovat nejspíše na peněžitou pomoc v mateřství v březnu 2018, tzn. rozhodné období bude březen 2017 - únor 2018. Dávka se tedy spočítá z úhrnu vyměřovacích základů v uvedeném období, ze kterých jste odvedla pojistné na nemocenské pojištění. Orientační kalkulačku výpočtu peněžité pomoc v mateřství je možné najít zde https://www.penize.cz/kalkulacky/materska-osvc.

Konkrétní informace přímo k vašemu případu Vám sdělí Call centrum nemocenského pojištění, které vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Telefon 800 050 248.

Pokud by otec nastoupil na peněžitou pomoc v mateřství, nesmí vykonávat činnost (zaměstnání), ze které mu dávka náleží (§ 16 písm. a),b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Pokud se týká volby délky rodičovského příspěvku, dochází od 1. ledna 2018 k velkým legislativním změnám.
Novelou zákona o státní sociální podpoře se upravuje rodičovský příspěvek. Ten si budou rodiče od 1. ledna 2018 volit do částky:
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně (rozšiřuje se tak možnost čerpat rodičovský příspěvek ve vyšší částce pro takzvaně nemocensky nepojištěné rodiče – studenti, nepracující, například ženy v domácnosti či OSVČ, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění), nebo
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže je možné aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč (tato částka je zároveň maximální možnou částkou rodičovského příspěvku (32 640 korun), u vysoce příjmových rodičů bude možné vyčerpat celou částku rodičovského příspěvku na jedno dítě – tzn. 220 000 korun zhruba za šest měsíců). Pokud bude možné u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vyjde se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší.

To znamená, že se od roku 2018 rozšiřuje možnost volby rodičovského příspěvku.

Citace příslušného ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:

§ 18
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem.
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Pracovní poměr na dobu určitou

11.12.2017

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak je to s nástupem na mateřskou dovolenou. Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnankyni v případě Pracovní smlouvy na dobu určitou ( konkrétně do 31.12.2017 ) a nástupem zaměstnankyně na mateřskou dovolenou ( konkrétně 19.12.2017) tedy před skončením pracovního poměru. Zda pracovní poměr končí dnem 31.12.2017 bez ohledu na mateřství nebo zda pracovní poměr trvá a kdy je možno jej ukončit, či sám později k nějaké skutečnosti zanikne.
Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

podle § 48 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoníku práce pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, tzn. 31.12.2017. Zaměstnankyně bude v době od 19.12.2017 do 31.12.2017 čerpat mateřskou dovolenou. Dne 19.12.2017 bude zaměstnavatel plnit povinnosti spojené s nástupem na mateřskou dovolenou včetně oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení a ke dni 31.12.2017 úkony spojené se skončením pracovního poměru (vůči státní správě a zdravotní pojišťovně). Pracovní poměr skončí sám na základě skutečnosti - uplynutím sjednané doby.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.