Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Výpověď v době těhotenství

19.03.2018

Dobrý den, prosím Vás chtěla bych se zeptat ohledně práce a těhotenství. 31.10.2017 jsem dostala výpověď jelikož majitel firmy si neprodloužil místo podnikání a bar kde jsem pracovala v našem městě zkončil. Běžela mi 2 měsíční výpovědní lhůta zkončila jsem tedy 31.12.2017. Dostala jsem odstupné. Začátkem února jsem zjistila že jsem těhotná lékař mi vypočítal že jsem otěhotněla v půlce prosince tedy jestě ve výpovědní lhůtě. Musela jsem na neurologii pro zprávu ohledně těhotenství jsem po operaci mozkových aneurysmat a po prodělané těžké meningitidě. Lékař mi napsal rizikové těhotenství. Je možné zrušit moji výpověď a jít na neschopenku když jsem otěhotněla v době zaměstnání těhotenství mám rizikové ale ještě jsem to nevěděla byla jsem teprve ve 2 týdnu těhotenství. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

pokud došlo k výpovědi ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů dle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce, tedy z důvodu zrušení zaměstnavatele, nejste bohužel ani jako těhotná před výpovědí chráněna, výpověď byla tedy platně podána a nelze ji zrušit. Na neschopenku byste měla nárok v případě, pokud byste na pracovní neschopnost nastoupila v ochranné lhůtě, což je do 7 kalendářních dnů od skončení zaměstnání. Bohužel nyní již na neschopenku nastoupit nemůžete, jelikož jste se nevešla do ochranné lhůty.

Související ustanovení:

Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 52 zákoníku práce
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
....

§ 54
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,

§ 15 zákona o nemocenslém pojištění
(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Nárok na dovolenou

19.03.2018

Dobrý den , potřebovala bych radu .

Od 2.3 2017 jsem byla na nemocenské , od 2.9.2017 jsem byla na mateřské .
Letošním rokem 15.3.2018 nastupuji na Rodičovský příspěvek .
A od 16.3.2018 si vybírám strarou dovolenou 20 dni.

Mám nárok na letošní dovolenou ?
Podle tohoto odkazu ano : http://www.aperio.cz/689/dovolena-v-souvislosti-s-materskou-a-rodicovskou-dovolenou
Potřebovala bych to vědět jestli mě zaměstnavatel chce okrást o letošní dovolenou nebo ne .

Předem děkuji

Dobrý den,

ptáte se tedy pouze na letošní dovolenou - nárok za rok 2018. Abyste měla nárok na dovolenou za celý kal. rok, musíte být u zaměstnavatele zaměstnána po celý kal. rok a mít odpracováno alespoň 60 dnů (mateřská dovolená a dovolená se považuje pro účely výpočtu dovolené za odpracovanou dobu). Pokud Vaše mateřská dovolená trvala do 14.3.2018 a poté ještě dojde k čerpání 20 dnů dovolené, měla byste mít odpracováno více než 60 dnů, a tím pádem Vám vznikne nárok na celou dovolenou za rok 2018..
Pokud budete o veškerou dovolenou žádat po mateřské dovolené před nástupem na rodičovskou dovolenou (RD), nesmí být z důvodu čerpání následné RD krácena.

§ 212 zákoníku práce

(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Nárok na PPM

19.03.2018

Dobrý den, chci se zeptat. 6.2016 jsem dokončila střední školu s vyučním listem a pak jsem šla na úřad práce. Dne 15.1.2017 jsem nastoupila na brigádu (zkoušku) do zaměstnání.
Dne 1.2.2017 jsem nastoupila do zaměstnání na 6 měsíců na dobu určitou. Dne 1.8.2017 byla pracovní smlouva prodloužena na rok, to je do 1.8.2018. Dnes je 14.3.2018 a pracovní smlouva končí 1.8.2018. Včera mi gynekolog zjistil 5 týden těhotenství. Tak mě zajímá jak to vlastně je. Zda mám nárok na mateřskou dovolenou. Jak to vše bude probíhat. Kde si mám zajít, aby mi uznali mateřskou.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy 1) účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM a 2) účast na nemocenském pojištění či plynoucí ochranná lhůta z tohoto pojištění v době nástupu na PPM.

Pokud jste byla 14.3.2018 v 5. týdnu těhotenství, termín porodu u Vás, pokud správně počítám, nastane kolem půlky listopadu, nástup na PPM nastává v rozmezí od 8. do 6. týdne před termínem porodu (tedy u Vás cca konec září až začátek října). K datu Vašeho nástupu na PPM byste tedy musela splnit obě podmínky viz výše.
Podmínku odpracovaných 270 dnů v předchozích 2 letech splníte. Co se týče druhé podmínky, jelikož Vaše smlouva končí 1.8.2018, v době nástupu na PPM tedy nebudete zaměstnána a nemocensky pojištěna, musíme tedy zkoumat, zda se vejdete do ochranné lhůty. Ochranná lhůta plyne ze zaměstnání, které skončilo v době těhotenství, a trvá tolik dnů, kolik trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Poněvadž od ukončení Vašeho prac. poměru dne 1.8. do nástupu na PPM v září až říjnu uplyne méně než 180 dnů, nárok na PPM Vám vznikne.

O PPM budete žádat přes Vašeho (v té době již bývalého) zaměstnavatele. Zanesete mu od gynekologa vystavený formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, ve kterém si zvolíte den nástupu na PPM v rozmezí 8.-6. týdne před očekávaným termínem porodu. Zaměstnavatel poté sám tuto žádost předá na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), která Vám bude dávku vyplácet.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Neplacené volno

18.03.2018

Dobry den,
prave mi skoncila trileta RD a nyni bych si chtela prodlouzit RD na dalsi rok. Zamestnavatel souhlasi s moznosti vratit se az potom do prace na stejnou smlouvu. Rodicovsky prispevek jsem uz docerpala po dvou letech na RD. Dite navstevuje soukomou skolku registrovana MSMT v 4 dnech tydne na minimalne 6 hodin. Mam za techto podminkach pravo byt na RD i ten 4. rok? Je nutne prestup na 4. rok na RD nekde oznamit? A nejduleziteji pro me: Mam narok, aby mi stat zaplatil i nadale zdravotni pojisteni? Dekuji

Vážená paní,
po skončení rodičovské dovolené se rodič může být v situaci, kdy nemůže nebo i nechce nastoupit zpět do zaměstnání. V takovém případě je možné požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna bez náhrady mzdy z důvodu péče o dítě. Rodiče obvykle žádají o neplacené volno do 4 let věku dítěte nebo po kratší dobu, než dítě nastoupí do předškolního zařízení. Dalšími důvody jsou zdravotní důvody dítěte nebo i fakt, že matka či otec chce strávit více času se svým dítětem. To je zřejmě i Váš případ. Se zaměstnavatelem máte sjednáno neplacené volno. V případě, že dojde k dohodě, je vhodné zvolit písemnou formu této dohody. Takto jsou lépe chráněny obě dvě strany a v neposlední řadě jsou i písemně upraveny podmínky čerpání neplaceného volna. Samotná dohoda by měla obsahovat označení zaměstnankyně i zaměstnavatele (tj. kdo koho žádá o neplacené volno), dále by bylo vhodné uvést důvod a stanovit od kdy do kdy o neplacené volno zaměstnankyně žádá. Dohodu je potřeba podepsat a označit datem vyhotovení.
Po dobu čerpání neplaceného volna není možné čerpat nemocenské ani náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
Jediné, co je potřeba vyřešit je pojistné na zdravotní pojištění. Podle § 7 odst. písm l) 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za pojištěnce, který splňuje všechny tyto podmínky:
- pojištěnec celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (tj. dítě není svěřeno do péče jiné osoby, třeba i z rodiny nebo umístěno do zařízení s týdenním nebo celoročním pobytem),
- dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně,
- dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či obdobném zařízení (družina) po dobu přesahující návštěvu školy,
- pojištěnec nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
- za pojištěnce nehradí stát pojistné z důvodu pobírání rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství či čerpání mateřské/rodičovské dovolené.
Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Zdravotní pojišťovně je třeba doručit čestné prohlášení, že splňujete výše uvedené podmínky.
Vzor
Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
(podle § 7 odst. písm l) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění)
Čestně prohlašuji, že v době od .... do....... splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) …………… (jméno a příjmení) datum narození: …………. Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. Nevykonávám žádnou výdělečnou činnost.
Zdravotní pojišťovně je třeba předložit rozhodnutí úřadu práce o odnětí rodičovského příspěvku.
Jestliže výše uvedené podmínky nesplníte, pak jste z pohledu zdravotního pojištění tzv. osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pojištěnec – OBZP je povinen sám platit měsíčně pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě po zaokrouhlení na korunu nahoru. Od 1. 1. 2018 po zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč je pojistné OBZP 1 647 Kč měsíčně.
Pojistné je splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se platí. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Více informací lze nalézt v praktické příručce Nebojujte s úřady a zaměstnavateli http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech (kap. Sociální pojištění a péče o děti).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Dohoda nebo výpověď

18.03.2018

Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené. Zaměstnavatel mě informoval, že moje pozice byla zrušena a nabízí 5 průměrných platů za podepsání ukončení prac. poměru dohodou. Mám nastoupit 2.5. Jak by to vypadalo v případě odmítnutí a tudíž obdržení výpovědi od zaměstnavatele? Zam. tvrdí, že bych musela nastoupit na 2 měsíce, i když pozice byla zrušená a dohoda je pro mě výhodnější.Tudíž 2.5. nastoupím a výpověď začne platit až od června a musím odpracovat květen, červen a červenec a až poté mám nárok na 3 měsíce odstupného? Mohu se potom zaregistrovat na Úřadu práce? Děkuji za radu.

Vážená paní,
návrh zaměstnavatele je podle mě férový, Vaší pracovní zrušil, jste proto nadbytečná, uzavřel by dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni, který byste sjednali. Z odstupného se neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Nicméně, tím, že by Vaší poslední činností byla péče o dítě do čtyř let a nikoliv zaměstnání, ze kterého by bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění, byla by Vaše podpora v nezaměstnanosti minimální.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.
Příklady:
• Uchazeč bezprostředně po čerpání tříleté rodičovské dovolené žádá o podporu v nezaměstnanosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč, který ke konci rodičovské dovolené uzavře se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru, má nárok na odstupné.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč po skončení rodičovské dovolené dostane od zaměstnavatele výpověď, ve výpovědní době dostává mzdu (plat).
– Výše podpory se stanoví z průměrného výdělku, popř. pravděpodobného výdělku vypočteného za předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Uchazeč nastoupí po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání dne 30. 8. 2018, dne 31. 8. 2018 jeho zaměstnání skončí.
– Výše podpory se stanoví z pravděpodobného výdělku, odvozeného z hodinové mzdy za dny 30. 8. 2018 a 31. 8. 2018.
• Uchazeč, který nastupuje bezprostředně po rodičovské dovolené na podporu v nezaměstnanosti a který během rodičovské dovolené jeden rok pracoval na dohodu o pracovní činnosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z výše příjmu z dohody o pracovní činnosti za podmínky, že tento jeden rok celý spadá do posledních dvou let před podáním žádosti (do tzv. rozhodného období).

Patrně výhodnější by pro Vás byla výpověď. Jak správně popisujete výpovědní doba by běžela od 1.6.2018 do 31.7.2018. Zaměstnavatel se však mýlí, když Vám tvrdí, že byste musela květen a výpovědní dobu pracovat. Pokud je Vaše pracovní místo zrušené, není možné Vám po tuto dobu Vám přidělovat práci. Tím by zaměstnavatel potvrdil, že práci pro Vás má a taková výpověď by byla neplatná.

Nadbytečnost jako výpovědní důvod je početní nebo profesní. Zaměstnavatel v důsledku této změny už nepotřebuje práci zaměstnance vůbec, nebo ji potřebuje v původním rozsahu. Je třeba, aby existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, zaměstnanec byl nadbytečný a byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance. O výběru zaměstnance, který je nadbytečný, rozhoduje sám zaměstnavatel.
V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti je třeba, aby:
• existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečným,
• byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.

Příklad: Matka se vrací po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání, zaměstnavatel pro ni nemá práci z důvodu organizačních změn, které u zaměstnavatele proběhly. Navrhne skončení pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti. V tomto případě náleží matce odstupné. Je však nutné trvat na uvedení důvodu rozvázání pracovního poměru (např. organizační důvody) v dohodě. Je to důležité i z hlediska posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Příklad: Rodič se vrací do práce po skončení rodičovské dovolené. Na jeho pracovním místě pracuje jiný zaměstnanec, který má uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou.
V tomto případě zaměstnavatel nemůže dát rodiči vracejícímu se z rodičovské dovolené výpověď z organizačních důvodů, přestože je „nadbytečný“. Důvodem je neexistence organizační změny. Výpověď by v tomto případě byla neplatná a zaměstnanec by mohl zaměstnavatele úspěšně žalovat. Zaměstnavatelé často tuto situaci řeší rozvázáním pracovního poměru s rodičem dohodou s tím, že rodiči vyplatí určitou odměnu jakožto náhradu za odstupné.

Zaměstnanec nemusí být vždy pro zaměstnavatele nadbytečným již v době podání výpovědi. Platnost právního jednání je třeba posuzovat v okamžiku a se zřetelem na okolnosti, kdy bylo právní jednání učiněno. Rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o organizačních změnách, které má za následek nadbytečnost konkrétního zaměstnance, musí být přijato před podáním výpovědi. Pracovní poměr podle podané výpovědi však nesmí skončit dříve, než nastala účinnost rozhodnutí o organizačních změnách. Zaměstnavatel je povinen s organizační změnou seznámit zaměstnance.

Příklad: Zaměstnavatel rozhodne o účinnosti organizačních změn k 30. 6. 2018. Zaměstnanec dostane výpověď dne 31. 3. 2018.
Vzhledem k tomu, že výpovědní doba skončí před účinností rozhodnutí o organizačních změnách, by v případě soudního sporu o neplatnost této výpovědi bylo určeno, že výpověď je neplatná.

Příklad: Zaměstnavatel rozhodne o účinnosti organizačních změn k 1. 7. 2018. Zaměstnanec dostane výpověď dne 30. 6. 2018.
Zaměstnavatel od 1. 7. 2018 nemůže s ohledem na účinnost organizační změny přidělovat zaměstnanci práci. Zaměstnanec bude na překážkách v práci a s nárokem na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. V případě, že zaměstnavatel by zaměstnanci práci přidělil, prokázal by, že práci pro zaměstnance má a že nebyl důvod k výpovědi. Zaměstnanec by mohl úspěšně napadnout platnost výpovědi.

Podle mého názoru by bylo nejlepší pro Vás oba uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru dohodou s 5 až 6 ti násobkem měsíčního průměrného výdělku k prvnímu dni po skončení rodičovské dovolené, s tím, že Vám zaměstnavatel proplatí jeden až dva dny překážek v práci, tím bude odvedeno pojistné na důchodové pojištění a tím se podpora v nezaměstnanosti bude odvíjet od výše mzdy. Nutné je se zaevidovat do tří pracovních dnů od skončení zaměstnání. Jinak Vaší poslední činností bude opět péče o dítě do čtyř let a podpora zase minimální.

Více info v brožuře Nebojujte s úřady - http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech (kapitola Úřad práce, podpora v nezaměstnanosti a kompenzace).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Krácení dovolené

18.03.2018

Dobrý den, potřebovala bych prosím zkontrolovat můj výpočet dní dovolené, na které budu mít nárok po skončení mateřské dovolené. Byla jsem v roce 2017 do 8.8. na RD, od 9.8. do 21.9. na PN a od 22.9. jsem na další mateřské. Spočítala jsem, že jsem tedy chyběla v práci 183 pracovních dní (svátky se do toho nepočítají?) Čili dovolená by se v tom případě krátila o 4/12, takže při 25 dnech dovolené bych měla nárok na 16,5 dne? A když končí mateřská 5.4.2018, tak za rok 2018 by to bylo celých 25 dní, pokud budu čerpat dovolenou ihned po skončení mateřské? Četla jsem několikrát ve vaší poradně, že pokud se čerpá dovolená bezprostředně po skončení mateřské dovolené, tak se nárok v roce 2018 nekrátí, zaměstnavatel mi však stále tvrdí, že se krátí o 3/12. Pokud mám pravdu já a nárok se nekrátí, můžete mi prosím i dát odkaz na zákon, kde je toto uvedeno?
Děkuji moc!
S pozdravem

Dobrý den,
výpočet nároku na Vaši dovolenou mi vychází stejně jako Vám, jak v otázce krácení nároku na dovolenou (svátky se jako zameškané samozřejmě nepočítají, když se nemá pracovat), tak v otázce nároku na dovolenou v roce 2018. Máte pravdu i v tom, že pokud si o dovolenou požádáte tak, aby bezprostředně navazovala na skončenou mateřskou dovolenou, musí Vám ji zaměstnavatel udělit a nemůže Vám ji krátit z důvodu absence čerpáním následné rodičovské dovolené.

Zákoník práce v § 217 dost. 5 stanoví"

"Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět."

dále stanoví v §223 odst. 1 v poslední větě:

"Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit."

Zaměstnavatel tedy jednoznačně nemá pravdu, pravděpodobně jeho vyjádření pramení z nedostatečné znalosti zákoníku práce, je to poměrně obvyklá chyba, které se zaměstnavatel dopouští.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Rodič asistentem vlastního dítěte

18.03.2018

Vážené Aperio,
chtěla bych se zeptat, jak je to s prací asistenta v MŠ pro vlastní dítě? Mám 4letého syna s downovým syndromem, který začal chodit do MŠ a má tam i asistenta. Jsme moc spokojení, ale mně skončila RD a jsem na ÚP. Vzhledem k tomu, že je to 3. dítě a já byla 11 let doma, není lehké si najít práci. Musela by být určitě na zkrácený úvazek a nejlépe z domu (na takovou jsem zatím v inzerátech narazila jen jednou a neprošla jsem). Z domu proto, že syn je vždy půl roku téměř neustále nemocný, a tudíž nechodí do MŠ. Brzy se to promítne do naší finanční situace, proto se ptám, zda by se to dalo řešit i tím, že bych byla jeho asistentka. Mám pedagogické vzdělání pro ZŠ.
Předem děkuji za odpověď a záslužnou práci.
S pozdravem.

Dobrý den,
v zákoně jsem nenalezla překážku pro to, aby rodič mohl být zaměstnán jako asistent ve školce a to i svému vlastnímu dítěti. V případě, že má jít o funkci asistenta pedagoga, nemusí ani mít pedagogické vzdělání, ale je to samozřejmě určitá výhoda. Záleží tedy víceméně na tom, jak se k této věci postaví ředitel školy. Nicméně doporučuji celou tuto situaci zkonzultovat s lékařem dítěte, případně s odborníkem například v pedagogicko-psychologické poradně, protože se nedoporučuje, aby rodič byl zároveň asistentem svého dítěte z důvodu odlišení těchto dvou rolí, aby dítě mělo více podnětů a více životních rolí.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Výpověď v těhotenství

18.03.2018

Konec RD, ukončení HPP a registrace na ÚP v době těhotenství
Dobrý den,
22.3.2018 mi končí RD na 3 roky s prvním dítětem. Na začátku těhotenství mi byla předložena výpověď dohodou pro nadbytečnost s nárokem na 3m odstupné ( pracuji na HPP více jak 2 roky). Tu jsem samozřejmě z důvodu těhotenství nepodepsala, a tak jsem zůstala i přes velikou nelibost svého za-tele do PPM v prac.poměru. Nyní jsem opět znovu těhotná a to ve 3 měsíci (nástup na PPM 3.8.2018) a nástup na HPP mám 23.3.2018. Počítám s tím, že opět dostanu výpověď pro nadbytečnost. Vím, že se to dá řešit neschopenkou. Já bych ale nerada byla skoro celé léto v neschopnosti a to jen z důvodu, že mě tam za-tel nechce. Zajímalo by mě, kdybych výpověď podepsala k 23.3.2018, zda by mi to nějak ublížilo. Mám několik otázek...za 1. mohla bych se přihlásit na ÚP a být tam do nástupu na PPM? Za 2. délka a výši PPM mi zůstane stejná jako u prvního dítěte? Za 3. budu si moci délku RD stanovit podle sebe? A za 4. jak je to s pojištěním po dobu ÚP, budu si muset něco platit? Moc Vám děkuji za pomoc a chválím vaši poradnu. Přineslo mi to mnoho užitečných a cenných rad. S pozdravem Mrhová

Dobrý den,
pokud jste nyní těhotná, zaměstnavatel Vám nemůže dát platnou výpověď pro nadbytečnost, protože tomu brání v souladu se zákoníkem práce právě to těhotenství. Jediný způsob, jak by s Vámi mohl rozvázat pracovní poměr, je uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, což je dvoustranný právní akt, se kterým byste musela souhlasit. Pro Vaše rozhodnutí, jak s pracovním poměrem naložit, je třeba znát svá práva. Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z důvodu, že nemá pracovní místo, které by odpovídalo Vaší pracovní smlouvě (a nebránilo tomu těhotenství), tak by od dubna do května běžela výpovědní doba, pokud by Vám mohl přidělovat práci v souladu s pracovní smlouvou (což bývá při nadbytečnosti zřídka) a dostávala byste mzdu, nebo by nastala situace, kdy by zaměstnavatel neměl takovou práci, šlo by o překážku na jeho straně a musel by Vám po celou výpovědní dobu vyplácet náhradu mzdy. Teprve po skončení pracovního poměru by Vám vznikl nárok na tříměsíční odstupné. Výpověď by byla platná do té doby, dokud byste nenamítla její neplatnost z důvodu těhotenství, tedy neoznámila zaměstnavateli, že výpověď neplatí, protože jste těhotná. Pokud byste z nějakého důvodu chtěla uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru, pak to má smysl v případě, že by odstupné bylo alespoň ve výši těch 5 platů, které byste získala při klasické výpovědi.
Pokud by Vám zaměstnavatel dal po skončení rodičovské dovolené výpověď, ve které by bylo uvedeno, že jste pro něho nadbytečná, Vy jste po té tuto výpověď prohlásila za neplatnou, protože jste těhotná a uvedla, že trváte na dalším pokračování pracovního poměru, pak by mohla nastat situace, že by překážka na straně zaměstnavatele (protože již jednou vyslovil svou neschopnost Vás zaměstnávat) trvala až do nástupu na mateřskou dovolenou a po celou tu dobu by Vám byla vyplácena náhrada mzdy. V takové situaci by samozřejmě zaměstnavatel na Vás velmi tlačil, abyste místo toho šla na neschopenku, ale o té rozhoduje lékař a proč by vyslovil Vaši neschopnost k práci, když by Vám zaměstnavatel stejně žádnou nemohl přidělovat. Pokud byste byla v pracovní neschopnosti, dostávala byste samozřejmě dávky nemocenského.
Dále musíte rozlišovat mezi výpovědí a dohodou o rozvázání pracovního poměru. Výpověď nemůžete podepsat, jediné, co podpisem stvrzujete, je její převzetí, jinak jde o jednostranný právní akt. Pokud byste 23.3.2018 výpověď převzala, skončil by pracovní poměr až 31.5.2018. Jiný právním úkonem je dohoda o rozvázání pracovního poměru, kde dobrovolně svůj pracovní poměr ukončíte, pak si můžete dohodnout datum, které chcete. Pokud by v takové dohodě nebylo uvedeno, že jde o nadbytečnost, nevznikne Vám nárok na odstupné.
Pokud byste přes to s ukončením pracovního poměru souhlasila, tak je dobré vědět, že nárok na PPM by Vám vznikl, protože byste stihla nastoupit na dávku v ochranné lhůtě. Díky tomu byste si také mohla volit výši rodičovského příspěvku.
Příliš nechápu Váš záměr evidovat se jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Je možné, že by Vás v době těhotenství zaevidovali, ale je také možné, že by bylo vyhodnoceno, že nesplňujete podmínku, že jste schopna a ochotna pracovat a vůbec Vás do evidence nepřijmou. Kdyby ano, je třeba jasně počítat s tím, že se jako uchazeč o zaměstnání budete muset chovat, chodit na schůzky se zaměstnavateli, na pravidelné schůzky na úřad práce apod. Pokud ukončíte pracovní poměr dohodou s koncem rodičovské dovolené, budete mít nárok na případnou podporu v nezaměstnanosti v její minimální výši, což je v roce 2018 4 315 Kč. Po dobu evidence na úřadu práce byste byla státním pojištěncem zdravotního pojištění, ale to byste byla i jako rodič osobně pečující o díte do 7 let věku (jen tuto skutečnost po skončení pracovního poměru musíte oznámit ve své zdravotní pojišťovně).
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Máte chuť pomáhat rodičům v podobné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a projíme s mentees.

Staňte se mentorkou

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.