Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Výpočet PPM a RP

14.12.2018

Dobrý den, chtěla bych se informovat ohledně mateřské a rodičovské dovolené. Termín porodu mám 13.6.2019. Pracovní poměr byl od 1.6.2016 do 31.12.2018. A mám dvě možnosti, které mohou nastat.

1. Půjdu se od 2.1.2019 evidovat na ÚP a budu v evidenci do dne nástupu na mateřskou dovolenou. Na mateřskou bych měla mít nárok, protože budu v ochranné lhůtě. Má otázka zní, jak se vypočte výše rodičovského příspěvku, když já budu v té době nezaměstnaná a můj přítel je OSVČ, takže nepůjde určit vyměřovací základ. Budu muset automaticky pobírat 7.600,- nebo to ovlivňuje fakt, že jsem měla nárok na PPM v ochranné lhůtě a budu si moct výši a délku poskytování rodičovského příspěvku zvolit?

2. Půjdu se od 2.1.2019 evidovat na ÚP a 15.1.2019 nebo 1.2.2019 nastoupím ke stejnému zaměstnavateli, u kterého jsem pracovala původně. První PP byl tedy od 1.6.2016-31.12.2018, poté bude evidence na ÚP a další PP od 15.1.2019 nebo od 1.2.2019 do 31.12.2020. Má otázka zní, ze kterého pracovního poměru se vypočítává výše mateřské dovolené? A zda v tomto případě si mohu zvolit délku i výši rodičovského příspěvku, když budu před nástupem na mateřskou v pracovním poměru?

Mnohokrát děkuji za odpověď.

Dobrý den,
rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
V případě, že se budete registrovat na ÚP a poté znovu nastoupíte do zaměstnání, bude se výše PPM vypočítávat z posledního zaměstnání a podle výše PPM si bude moci zvolit i výši RP. Od 1.1. 2018 si můžete zvolit RP i vyšší než je byla max. částka 11 500Kč do konce roku 2017, avšak zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně/tedy v podstatě výši PPM/, maximální výše RP bude 32 640Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Rodičovský příspěvek - cizí prvek

13.12.2018

Dobrý den, chci se zeptat. Jsem těhotná a termín porodu mám v lednu 2019, měla jsem nastoupit na mateřskou,ale byla mi zamítnutá z důvodu skončení ochranné lhůty. Jsem vedená na úřadu práce a podpora mi skončila v listopadu 2018. Tedy bych měla od narození dítěte pobírat rodičovskou. Zajímá mě tedy,já v lednu nebudu mít žádný příjem a přítel pracuje v Německu, ale denně dojíždí domu takže je jako pendler. Jde o to,že mi řekli na úřadu,že budu muset pobírat Německý rodičák,co je na tom pravdy a proč? Dítě se narodí tady v Čr tak bych měla automaticky pobírat rodičovskou tady ne? A když bych pobírala Německý rodičák jak to je po 12 měsících,to bych musela do práce,nebo mě převedou do Čr na český úřad a pak bych pobírala zbytek tady? Vůbec tomu nerozumím. Děkuji za radu a informace

Dobrý den,

pokud se v rodině vyskytne nějaký cizí prvek (typicky zaměstnání či bydliště v zahraničí), musí se nejprve určit, která země bude příslušná k vyplácení rodinných dávek. Pravidla pro určení příslušné země stanovují koordinační nařízení EU.
Země primárně příslušná k výplatě rodinných dávek je země, ve které je vykonávána výdělečná činnost. Pokud je výdělečná činnost konána ve více zemích, je rozhodující místo bydliště dítěte. Bydlištěm se rozumí faktické bydliště, tedy místo, kde se dítě skutečně převážně zdržuje, nikoliv trvalý pobyt.

Píšete, že Vám již pracovní poměr skončil, jediná výdělečná činnost Vaší rodiny je tedy nyní momentálně v Německu, kde je zaměstnán a pojištěn otec dítěte. Německo je tedy příslušné k výplatě rodinných dávek. Avšak na dávky, na které budete mít případně nárok v Německu (Kindergeld, Elterngeld,...) se informujte na příslušných německých úřadech, naše poradna nedisponuje odborníky na německé právo. Pokud by v Německu obdobná rodinná dávka neexistovala či by byla nižší než rodičovský příspěvek v ČR, z titulu Vašeho bydliště v ČR je ČR sekundárně příslušná a byla by povinna doplatit částku do výše našeho RP.
O německé dávky si buďto můžete zažádat sami v Německu (rychlejší postup), nebo žádat na úřadu práce, který je případně sám povinen žádost předat německým úřadům.

V ČR můžete nadále zůstat v evidenci úřadu práce, za uchazeče o zaměstnání odvádí zdravotní pojištění stát. Pokud byste z nějakého důvodu na ÚP evidována nebyla, můžete se nahlásit na své zdravotní pojišťovně jakožto osoba celodenně řádně a osobně pečující o alespoň jedno dítě do 7 let a pojištění za Vás i nadále bude odvádět stát. Tato skutečnost se pojišťovně prokazuje čestným prohlášením.

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
...;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Nárok na dávky - zahraniční prvek

13.12.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, žiji již skoro 5let ve Francii a platím si zdravotní pojištění tady a ne v Čechách. Před mým odjezdem jsem studovala vysokou školu a pracovala jen v létě na brigádách. Teď mám dvouměsíční dceru, jejíž otec je Francouz, a chtěla bych se s ní přestěhovat zpátky Čech. Budu mít nárok na peněžitou státní pomoc?

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Nárok na PPM je tedy vázaný na účasti na nemocenském pojištění. Jelikož dle Vašeho popisu situace podmínky nesplníte, nárok na PPM Vám v ČR nevznikne.
Co se týče rodičovského příspěvku (RP), jde o dávku státní sociální podpory, která není na pojištění vázána. Je však třeba určit zemi, která bude primárně určena k výplatě takových rodinných dávek. Dle unijních nařízení je příslušná země výdělečné činnosti. Pokud tedy otec dítěte vykonává jakoukoli výdělečnou činnost ve Francii, zatímco v ČR žádná výdělečná činnost neprobíhá, příslušná k výplatě rodinných dávek je Francie. Pouze pokud ve Francii žádná obdobná dáka neexistuje či je nižší než náš RP, byla by ČR sekundárně příslušná a povinna k doplacení rozdílu.
Pokud otec dítěte ve Francii nepracuje, byla by rozhodná země, kde má bydliště dítě - v takovém případě tedy po přestěhování ČR.
Pokud otec dítěte vykonává výdělečnou činnost ve Francii a Vy byste se přestěhovala zpět do ČR a našla si zde též zaměstnání či začala podnikat jako OSVČ, byla by příslušná ČR.
Pro konkrétní informace se obraťte na úřad práce, odbor státní sociální podpory, kde se o RP žádá.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství po skončení pracovního poměru

13.12.2018

Dobrý den, přijdu rovnou k věci a tedy i mému dotazu. Pracuji v zaměstnání na HPP a mám smlouvu na dobu určitou s platnosti do konce tohoto roku tedy 31. 12. 2018. Momentálně jsem v 5 měsíci těhotenství a předpokládaný termín porodu je 1. 5. 2019. Ráda bych se zeptala, jak v tomto případně postupovat. Zda musím být v době odchodu na mateřskou dovolenou zaměstnaná případně zda spadám do ochranné lhůty a jakým způsobem postupovat po skončení pracovní smlouvy. Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

První podmínkou tedy je min. účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kal. dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM. Váš nástup na PPM bude v období 6. - 20.3.2019. Nepíšete, jak dlouho jste zaměstnána, nevím tedy, zda tuto podmínku splňujete.
Abyste splnila druhou podmínku, musíte být v době nástupu na PPM nemocensky pojištěna nebo v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta běží ze zaměstnání, které zaniklo v době těhotenství, a činí tolik dnů, kolik dnů trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Pokud tedy na PPM nastoupíte nejpozději v poslední den ochranné lhůty, nárok na PPM Vám vznikne.

Po skončení pracovního poměru se můžete evidovat na úřadu práce (ÚP), není to však Vaše povinnost. Za uchazeče o zaměstnání odvádí zdravotní pojištění stát.
Pokud byste se na ÚP neregistrovala ani by neexistoval jiný důvod, aby za Vás zdravotní pojištění hradil stát (viz § 7 zákona níže), a nebyla byste zaměstnána ani OSVČ, musela byste si zdravotní pojištění hradit sama jakožto osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP), a to až do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém byste na PPM nastupovala (tedy za leden a únor). Platba OBZP v roce 2019 činí 1 803 Kč měsíčně. Blíže se informujte na své zdravotní pojišťovně.
Jakmile začnete pobírat PPM, zdravotní pojištění za Vás bude již hradit stát.
Žádost o PPM obdržíte u svého gynekologa, tu dále předáte svému (bývalému) zaměstnavateli, který ji sám bude zasílat OSSZ, jež PPM vyplácí.

Související ustanovení:

§ 15 zákona o nemocenském pojištění
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.
...

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osob

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Rozvod manželství

13.12.2018

Dobrý den,
poprosila bych o zodopovězení dotazu týkajícího se rozvodu. Před 7 lety jsem se rozvedla s cizincem, z Pobřeží Slonoviny. Rozvod proběhl vzájemnou dohodou a naprosto bez problémů.Děti jsme neměly. Můj, nyní již, exmanžel se mnou poté vůbec nekomunikoval ani si nevyzvedl rozsudek soudu o rozvodu. Nyní po 7 letech mě kontaktoval a chce po mně kopii rozsudku soudu, že je rozvedený- důvod nechce uvést- ženit se prý nechce, a ten doklad potřebuje prostě jen tak.
Jenže já jsem dostala strach- nyní jsem podruhé vdaná, mám dítě, druhé dítě čekám a máme společně s manželem SJM a také nemovitosti a další majetek. Mám spokojený manželský rodinný život.
Mám obavy, že můj exmanžel chce zpochybnit a napadnout rozsudek o rozvodu- nejspíš mu hrozí ztráta trvalého pobytu v ČR a chce to řešit takto. Konkrétně se domnívám, že by se to pokoušel zpochybnit na základě toho, že moc dobře nevěděl co podepisuje- vše bylo v českém jazyce, který ovládá velmi málo.
Je to jako noční můra, představuji si ty nejhorší možné scénáře, že by se mu to třeba povedlo, tím pádem, by moje stávající manželství bylo určitě neplatné a současné SJM by utrpělo i tím, že můj exmanžel má spoustu dluhů- neustále cestoval, zdravotní pojištění a ostatní povinnosti neřešil. Já i můj současný manžel bychom museli ještě platit jeho dluhy.
Chci se tedy zeptat, zdali je to možné- nebo třeba existuje nějaká promlčecí doba od rozvodu, že už to teď zneplatnit nejde?
Má šanci se vůbec odvolávat na to, že nerozumněl tomu, co podepisuje?
Případně k čemu člověk vůbec potřebuje rozsudek o rozvodu, když se nechce ženit? Dá se to ještě nějak jinak využít?
Co by mi dalšího mohlo hrozit? A jak se mohu bránit?
Mám ten rozsudek mu vydat? Případně i kdyby chtěl, tak mu ho někde na soudě i vydají nebo ne?
Moc děkuji

Dobrý den, Vážená paní,
dle toho, co v dotaze uvádíte a dle mého právního názoru, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství zpochybnit nelze. Navíc uvádíte, že se jednalo o nesporný rozvod, tedy, že jste se na rozvodu dohodli. Máte pravdu, kopii rozsudku o rozvodu manželství exmanželovi na soudě za poplatek vydají. Exmanžel možná chce doložit dobu trvání manželství, tedy důvod pobytu v ČR.. Jinak pravomocný rozsudek o rozvodu manželství slouží k doložení rodinného stavu - rozvedený.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Bydlení a dluh

13.12.2018

Dobry den.
Obracim se na Vas s dotazem ohledne vymahani dluhu na najemnem a nedoplatek vyuctovani zaloh vznikle najemnikem.
Svuj byt, jehoz jsem vlastnikem, jsem se rozhodla pronajmout na dobu urcitou od 4/2016 - 3/2017 mlademu paru s prave narozenym miminkem. I kdyz jsem po cely rok sbirala stiznosti (koureni marihuany na balkone, prilisny hluk, stekani psa, ktereho mi oznamili az podpisu smlouvy...), prodlouzila jsem smlouvu opet na rok 4/2017 - 3/2018, ale uz jen slecne s ditetem (par se pry rozesel). V dobre vire, ze bude vse lepsi. Slecna chodila o vikendy na 12ti hodinove smeny a na najem mela.
Ke konci ledna 2018 jsem se do bytu, po predchozim oznameni najemnici, vydala na kontrolu meho vybaveni a rovnou jsem slecne predala dohodu c. X s ukoncenim najmu uplynutim sjednane doby, tedy 31.3.2018. Z rodinnych duvodu jsem potrebovala byt uvolnit a pozdeji pak predat znamym. Najemnice byla zaskocena, ale dohodu o ukonceni po precteni bez pripominek podepsala (byl pritomen muj partner). Po par dnech mi poslala sms, ze jsem si urcite vsimla, ze je tehotna a ze ma v pulce brezna termin, takze se vystehuje o mesic driv do jineho pronajmu. Premyslela jsme o tom a i kdyz mi to bylo lito (sama jsem byla v te dobe tehotna), nevyhovela jsem ji a trvala na ukonceni k 31.3.2018. Bylo mi divne, ze se tedy predem neinformovala, jestli najem bude prodlouzeny, ze tedy bude od 1.4.treba nahlasit dalsiho clena rodiny..bylo mi divne i to, ze vlastne zije v pronajmu sama s ditetem a ceka dalsi atd. Vzala jsem tedy tuto skutecnost jako pouhou zaminku a manipulaci k tomu, aby se odstehovala o mesic driv. Popravde jsem na ni tehotenstvi nepoznala a muj partner take ne. Slecna je mensi, kulatejsi postavy a na prvni pohled nic viditelne nebylo. Trvala jsem na ukonceni dle smlouvy.
Jelikoz mi behem druheho roku pronajmu v byte znicila velky prostorny gauc, dohodly jsme se, ze az bude odchazet, strhne se ji z kauce 5000,- a novy gauc zustane v byte-kdyz jsem potrebovala byt po par mesicich uvolnit, z teto dohody seslo. Prislo mi hloupe si novy gauc narokovat, i kdyz mi znicila muj. Vytopila take sousedku o patro niz. Na nestesti mela sousedka prave zrekonstruovanou koupelnu. Vytopenim vznikly skody za 2000,-, ktere se take strhly z kauce.
Na zacatku najmu byla kauce ve vysi 10.000,-. Slecne jsem po skonceni najmu mela vratit 3000,-. To se bohuzel nestalo, jelikoz mi nezaplatila posledni mesic najmu - kvuli slozene kauci na novy pronajem trvala na rozlozeni platby za posledni mesic do dvou splatek. Cast najmu se tedy strhla ze zbylych penez z kauce (3000,-) a slecna mela doplatit 2x 3500,-. Bohuzel nedodrzela nekolik vlastne navrzenych terminu doplaceni. V polovine roku 2018 jsem obdrzela vyuctovani za rok 2017 s nedoplatkem za vodu 8500,- !! a slecne jsem poslala informaci s celkovou vysi dluhu ve vysi 15.500,-. Po sms dohadovani slecna tedy navrhla, ze bude splacet od 20.8.2018 mesicne castku 1500,-. V zari zaslala na ucet 3000,- a od te doby nic, za posledni dva mesice neodpovida, nekomunikuje. Me uz ale s takovym clovekem dosla trpelivost a tak to zacnu resit vymahanim bud soudne, nebo pomoci vymahacske firmy.

Podotykam, ze po predani bytu jsme s partnerem shledali v byte dalsi poniceni vybaveni = dira ve dverich do koupelny, pres dvere wc i koupelny nalepeny velke cerne samolepky s ornamenty kvetin, okousane dvere do pokoje od psa, vyrizle lino pod lednickou, poskrabane lino od psa po celem byte...spina v troube a v lednici je take jejich vizitkou. Byt jsem si prohledla, prevzala klice (byl pritomen pouze partner slecny, se kterym bydlela), ale poskozeni nebylo na prvni okamzik viditelne. Zpetne uz jsem se vykaslala na "nejake" nahaneni a vzala poskozeni jako fakt, ze jsem narazila na neseriozni mlady par a timto se dost vytrestala.
O prazdninach jsem ji i zaslala dle dohody nadepsanou obalku s nalepenou znamkou a formularem o uznani dluhu k podpisu. Mela mi ho zaslat zpet, ale bohuzel ho doted nemam. Slecna byla s ditetem v nemocnici, proto jsem nemohla zaslat doporucene. Psala, ze jeji rodice ji do nemocnice muj dopis donesou, ona podepise a nasledne zaslou na mou adresu. Veskerou komunikaci mam ulozenou jiz od sameho zacatku najmu. Mam tedy cim argumentovat i predlozit dukazy.

Penize na zaplaceni vyuctovani jsem si pujcila od dlouholete kamaradky s tim, ze najemkyne zasle penize na muj ucet a ty obratem dostane kamaradka jako mou splatku. Sama jsem na rodicovske s jednim ditetem a nemam jak doplatit kamaradce dluh - take pocitala s tim, ze ji penize vratim dle dohody. Partnerovi jsem o penize nerekla, jednak ma on sam co platit a jednak mi bylo opravdu blbe, rict cloveku, byt blizkemu, o nemalou financni castku, navic teprve za dva roky trvani vztahu. Prijde mi to jako zacarovany kruh, ze ktereho nevim kudy kam :(.
Poradite mi, prosim, kam se mam v takovem pripade nejlepe obratit a co vse budu potrebovat k dolozeni? Jak v teto situaci postupovat?

Omlouvam se za rozsahly text, ale musela jsem napsat vse podrobneji.. Moc Vam dekuji za odpoved.

Dobrý den, Vážená paní,

k Vašemu dotazu hned v úvodu uvádím, že by bylo dobré vyhledat pomoc advokáta specializovaného na bytové právo, který posoudí listinné podklady, které k případu máte (zatím spíše nemáte).

Z mého pohledu, podle toho, co v dotaze uvádíte, tyto listinné podklady Vám chybí. Ano SMS zprávy již soud hodnotí také jako důkazy, ale např. vyúčtování služeb jste nájemkyni rozhodně měla zaslat písemně. Zrovna tak, jste měla provést vyúčtování kauce.

Můžete tak učinit ještě nyní a zároveň pošlete nájemkyni písemně doporučeným dopisem s dodejkou upomínku (předžalobní výzvu) k zaplacení dluhu. Můžete přiložit zmíněná vyúčtování a uznání dluhu, můžete navrhnout splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek. Podle reakce (ale i když nebude reagovat, budete mít v rukou od pošty potvrzenou dodejku o doručování) nájemkyně, pak vyhledejte pomoc advokáta, který připraví žalobu k soudu. Počítejte však s tím, že soudní řízení je časově, psychicky a finančně náročné.

Přeji hezký adventní čas.

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Jak obnovit kontakt dcery s otcem - úprava styku s rodičem dítěte

13.12.2018

Dobrý den. Prosím o radu , jak postupovat při úpravě styku rodiče s dítětem. Podal jsem k soudu žádost . Dceru jsem 2 roky neviděl, měli jsme dohodu zpracovanou na Úřadu pro ochranu dětí, že jí budu mít 1x14 dní na víkend. Dcera /14 let/ se před dvěma lety zasekla , že mne nechce. Důvod neznám dodnes , ale pravděpodobně ze strany matky, která se mnou nekomunikuje. Zkoušel jsem se domáhat styku s dcerou přes Úřad OPD , bylo mi několikrát řečeno, že mám počkat , až dceru přejde puberta atd. Nedávno jsem vyvolat schúzku na tomto Úřadě . Tam vyplynulo, že dcera mne zatím nechce vídat, bez nějakého důvodu. Konečná dohoda je , že budeme komunikovat s dcerou alespoň přes SMS. Dceru nechci nutit, sám to nemám rád. Dnes u soudu jsem žádal o tuto úpravu soudním rozhodnutím , což bylo zamítnuto, že to takhle nejde. Že prý dceru nelze nutit mi psát SMS. Chtěl jsem mít v ruce papír, protože u jiných soudních jednání mi bylo vyčítáno , že nemám o dceru zájem, což se mne dost dotknulo . Prosím o radu, co dělat. Děkuji

Dobrý den,

děkuji za Váš vzkaz. Píšete, že byste rád obdržel radu, jak dále postupovat ohledně úpravě styku s Vaší dcerou. Z právního hlediska naše poradkyně zhodnotili, že již není co dál doporučit, postupujete správně. Pokud se na to podíváme z roviny psychologické, dovedu si představit, že takováto situace je pro Vás velmi emočně náročná, vysilující a může připadat bezvýchodně.
Chybí mi více informací o situaci. Podle Vašeho popisu, kdy dcera náhle přestane komunikovat aniž byste znal důvod, a nedaří se Vám s ní obnovit kontakt, by se však mohlo jednat (s tím, že je to jen pouze domněnka) o tzv. syndrom zavrženého rodiče. Pokud by to tak bylo, znamená to, že z Vaší pozice je situaci opravdu těžké ji sám zvrátit. Domnívám se, že Vaší situaci by bylo lepší prokonzultovat po telefonu s odborníkem, který obdobné situace řeší často a i se na ně specializuje. Doporučuji Vám, abyste se obrátil na anonymní bezplatnou linku pro "Rodinu a školu",
telefonní číslo zní takto: 116 000.
Opravdu Vám doporučuji tam zavolat, linka funguje nonstop, a zaměřuje se na podporu rodičům při sporech o dítě. Poradkyně během hovoru od Vás může zjistit více informací, navíc linka funguje ve spolupráci s OSPOD. Více informací se o této lince dozvíte také na webu https://www.linkaztracenedite.cz/
V těchto nelehkých časech je důležité hledat pro sebe oporu a nebýt na situaci sám, a je moc dobře, že ji hledáte. Oceňuji dále, že nechcete dceru nutit a naléhat na ni, je to od Vás ohleduplné a citlivé.

Držím Vám palce, vytrvejte

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Vztahy, výchova – psychologická poradna

Téma: Neplacené volno a zdravotní pojištění

12.12.2018

Dobrý den, prosím o odpověď ještě k rodičovské dovolené.
Pokud je žena zaměstnancem, končí ji rodičovská dovolená po 3 letech narození dítěte, požádá a sepíše dohodu se zaměstnavatelem o neplacené volno do 4 let věku dítěte, kdo bude hradit zdravotní pojištění?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud budete stále i na neplaceném volnu pobírat rodičovský příspěvek (RP), bude za Vás zdravotní pojištění odvádět stát z tohoto titulu. Pokud již RP pobírat nebudete, lze se na zdravotní pojišťovně nahlásit jako tzv. osoba celodenně řádně a osobně pečující o alespoň jedno dítě do 7 let věku a i v tomto případě by za Vás zdr. pojištění hradil stát. Osoba pečující se pojišťovně prokazuje čestným prohlášením. Více informací u Vaší zdravotní pojišťovny.

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.