Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Zaměstnavatel v insolvenci

01.03.2017

Dobrý den,

včera jsem byla u doktora a řekl mi, že 15. 3. 2017 nastoupím na mateřskou dovolenou. Firma ve které jsem pracovala před nemocenskou je v insolvenčním řízení. Po nástupu na mateřskou mi firma bude ještě dlužit nevybranou dovolenou. Je tady nějaká šance, že mi ji proplatí? Můžu ji uplatnit u úřadu práce? Jak to bude s výpovědí? Může mi ji dát insolvenční správce a je tady šance na odstupné? Děkuji

Dobrý den,
to, že je zaměstnavatel nyní v insolvenčním řízení ještě neznamená, že obchodní společnost jako subjekt práva končí. Teprve při zániku zaměstnavatele by mohla být výpověď zaměstnankyni v ochranné době legální, ale neznamená to, že hned teď musíte bezpodmínečně výpověď dostat. Stejné je to s proplacením dovolené, k tomu může dojít až po skončení pracovního poměru, do té doby je třeba ji čerpat (například v mezidobí mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Pohledávku vůči zaměstnavateli je možno v insolvenčním řízení uplatnit, pohledávky z pracovněprávních závazků jsou pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatnou, ale i toto lze uplatnit až v okamžiku, kdy pohledávka vznikne, tedy ve chvíli, kdy by zaměstnavatel měl něco zaměstnanci vyplatit. Dokud tedy nárok nevznikne, není co přihlásit do insolvenčního řízení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Šikana v práci

01.03.2017

Dobry den,
mam 2 male děti, pracuji na úvazek 75 procent. Bohuzel dcera je často nemocná. Nadřízený v práci mě v době mé nepřítomnosti kritizuje na schůzích, dozvífám se to od kolegů po mém návratu. Také mi řekl, že ke mně nemá důvěru, a že si ji musím opět získat. Tento nadřízený pracuje ve firmě teprve 2 měsíce, je mladý a svobodný. Hlavní vedoucí je žena, má již dospělou dceru, ale začala se ode mne odvracet, dříve jsme spolu velmi dobře vycházely, nyní pouze pozdraví a více nekomunikuje.
Necítím se dobře, nemohu přeci za nemoci malého dítěte. Bohužel, babičky nemáme, a na profesionální chůvu nemáme peníze, to mi můj plat nedovolí. Chci v práci zůsta a mám dojem, že nadřízený na mne používá nátlak, kterým chce docílit toho, abych v práci zůstávala, ale já si připadám jako zahnaná do kouta. Děkuji za radu

Vážená paní,

jestliže máte sjednáno 75 % stanovené týdenní pracovní doby, tj. 30 hodin, jste povinna tuto dobu odpracovat. Pokud u Vás nastane překážka v práci, tj. potřeba ošetřování, máte právo tuto překážku realizovat. po dobu ošetřování dítěte vám nenáleží mzda (zaměstnavatele to nic nestojí), ale ošetřovné.

Postup Vašeho vedoucího (zaměstnavatele) lze považovat za šikanu, jejíž důvodem je péče o Vaše dítě. Takové jednání se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.

Obecně platí, že při obraně proti diskriminaci (se) může zaměstnanec:
• Domáhat ochrany u svého zaměstnavatele, a to buď přímo nebo za pomoci třetí osoby (odborové organizace, mediátora, neziskové organizace či firemního ombudsmana).

• Podat stížnost na inspektorát práce (do jehož kompetencí mj. náleží kontrolní činnost práce v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů včetně rovného zacházení). Inspektorát práce je oprávněn udělovat zaměstnavatelům sankce za nedodržování zásady rovného zacházení.

• Obrátit se na veřejného ochránce práv (ombudsmana), který přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami, mj. bez ohledu na jejich pohlaví. Za tím účelem ombudsman především poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace. Formulář podání stížnosti ochránci na diskriminaci lze najít na http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Formulare/Diskriminace-letak-formular.doc .

• Podat žalobu k soudu, kde má zaměstnanec právo domáhat se, aby:
– bylo upuštěno od diskriminace;
– byly odstraněny následky diskriminačního zásahu;
– dostal přiměřené zadostiučinění (např. omluva);
– dostal náhradu za nemajetkovou újmu v penězích. Tu lze získat v případě, pokud by zjednání nápravy z předchozího bodu nebylo dostatečné, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti. Výši náhrady určí soud přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.
V případě soudního jednání je postavení diskriminovaného zaměstnance zvýhodněno na základě tzv. obráceného důkazního břemene. To znamená, že skutečnosti tvrzené o tom, že zaměstnanec byl (přímo nebo nepřímo) diskriminován, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak. Zaměstnavatel musí prokázat, že se diskriminačního jednání nedopustil.

Ve Vašem konkrétním případě doporučuji se obrátit na veřejného ochránce práv s žádostí o pomoc, jak postupovat.

Informace
Vzory stížností a podání (zaměstnavateli, inspektorátu práce, veřejnému ochránci práv atp.) najdete v přílohách publikace Diskriminace. Praktická příručka pro zaměstnance, která je ke stažení na http://www.rc-routa.cz/media/uploads/rodina_a_prace/diskr_zamestnanci_final.pdf

Právní předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskrimi

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Čerpání dovolené; výpověď

01.03.2017

Dobrý den. Prosím o radu. Tento měsíc mi bude končit RD s druhým dítětem (od konce roku 2010 jsem "doma", neboť jsem měla 2 děti "po sobě"). Z roku 2010 mi zbývá u zaměstnavatele 10 dnů dovolené (dovolenou jsem si nevyčerpala, byla jsem totiž s dcerou na rizikovém těhotenství a dcera se narodila v 2/2011). Za období mateřské dovolené (1/2011 - 6/2011) mám u zaměstnavatele několik dalších dnů dovolené, následovala rodičovská dovolená s dcerou, která skončila v 2/2014. Do práce jsem však po skončení RD nenastoupila, protože jsem byla na konci rizikového těhoteství s druhou dcerou . Druhá dcera se narodila v 3/2014 (RD mi skončí v 3/2017) a také za období této druhé MD bych měla mít u zaměstnavatele další dny dovolené...Žádnou dovolenou jsem si od konce roku 2010 nevybírala, jelikož jsem se bála výpovědi od zaměstnavatele. Můžu Vás tedy poprosit o přibližné spočítání dnů dovolené, která mi u zaměstnavatele ještě zbývá? A poslední prosba na závěr - zaměstnavatel mi sdělil, že první den po skončení RD, kdy nastoupím do práce, obdržím výpověď pro nadbytečnost, protože za mě již mají "náhradu" a že prý v tento den mám rovnou nastoupit na dovolenou - vím, že kdybych byla v pracovní neschopnosti, tak mi zaměstnavatel při výpovědi z organizačních důvodů dle písm. c) dát nemůže, ale jak je tomu v případě dovolené? - opravdu je možné, abych hned první den mého návratu do zaměstnání po skončení RD podepsala převzetí výpovědi a zároveň tento den šla rovnou na dovolenou? V praxi si to zaměstnavatel zřejmě představuje tak, že mu přijdu jen podepsat převzetí výpovědi,ale už ten samý den mi bude běžet dovolená a po úplném vyčerpání dovolené se na zbytek výpovědní lhůty vrátím do zaměstnání.Předem moc děkuji za Vaši ochotu a čas. Mějte se hezky.

Dobrý den.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 zákoníku práce).
Nemůže-li zaměstnavatel určit čerpání dovolené z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí dobu čerpání této dovolené po skončení rodičovské dovolené.
Váš nárok na dovolenou si můžete dopočítat dle pravidel uvedených shora.
V roce 2011 a 2014 jste čerpáním mateřské dovolené „odpracovala“ více než 60 pracovních dnů a vznikl Vám tedy nárok na dovolenou za kalendářní rok, z důvodů čerpání rodičovské dovolené jste v příslušeném roce zameškala více než 100 pracovních dnů a dovolená se tedy bude krátit; pokud jste v příslušném roce zameškala více než 121 pracovních dnů, dovolená se bude krátit o 2/12, tj. 1/6).
Čerpání dovolené - tj. zbylé dovolené za rok 2010, zkrácené dovolené za rok 2011 a 2014 Vám zaměstnavatel může určit ihned po skončení rodičovské dovolené.
V době čerpání dovolené nejste proti výpovědi chráněna. V této době Vám tedy zaměstnavatel může dát výpověď. Vámi naznačený postup zaměstnavatele je tedy možný.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Navazující mateřská dovolená

28.02.2017

Dobry den,
24.6.2013 se narodil muj syn. Na materskou dovolenou jsem tehdy nastoupila 1.6.2013. Nyni jsem s nim stale na rodicovske dovolene (do ctyr let veku ditete). Znovu jsem vsak otehotnela. Predpokladany termin porodu je 10.8.2017. Zajimalo by me, zda mam narok na denni vymerovaci zaklad pocitany ze mzdy-tak jako v roce 2013 (na MD s druhym ditetem nastoupim pred ctvrtymi narozeninami syna, ale bude to vic nez 4 roky od nastupu na MD s nim).

Dale by me zajimalo: Pokud ted oznamim zamestnavateli, že jsem tehotna, muze mi dat vypoved? A pokud mi da vypoved, z ceho se bude pocitat denni vymerovaci základ u MD s druhym ditetem?

Dekuji za upresneni a preji hezky den

Dobrý den,
ve Vašem případě není rozhodující, kolik je Vašemu dítěti, ale zda Váš pracovní poměr skutečně stále trvá. Rodičovskou dovolenou je totiž možno v souladu se zákoníkem práce čerpat pouze do tří let věku dítěte. Pokud chce po té být zaměstnankyně nadále s dítětem doma, je nutno požádat zaměstnavatele o čerpání neplaceného volna. K udělení volna, ale zaměstnavatele nic nenutí. Neuvádíte, zda jste toto učinila a zda zaměstnavatel vyhověl. Pokud nikoliv, mohl by s Vámi zaměstnavatel ukončit pracovní poměr v extrémním případě i okamžitě, protože jste již skoro rok bez omluvy nepřišla do práce. Budu tedy předpokládat, že k tomu došlo a že Váš pracovní poměr pokračuje. Protože jste těhotná, většina důvodů, pro které by Vás zaměstnavatel mohl propustit je vyloučena. Vaše peněžitá pomoc v mateřství se bude počítat ze stejného vyměřovacího základu jako před prvním dítětem.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Úprava poměrů k dítěti

28.02.2017

Otec stojí v cestě zájmům dětí
Otec dětí naši rodinu opustil kvůli milence, soudem mám děti svěřené do péče, s tím, že si je otec má vyzvedávat jednou týdně v úterý v 18.1á.3é do středy a obtýden v pátek v 18.30 (do neděle) u nás doma.
Oba chlapci (věk 7 a 4 roky) jsou šikovní na sport a chtějí se věnovat gymnastice. Jediné tréninky v okolí však probíhají zrovna v úterý a pátek do 18.30. Chtěla jsem se s otcem dohodnout, zda si je může vyzvedávat ode mne v místě tréninku (asi 10 minut autem od domova) nebo si je vyzvedávat u mne o půl hodiny později. Nechce však ani na jednu variantu přistoupit – kluci jsou z toho nešťastní. Co mohu dělat, když se otec nechce dohodnout? Časy tréninků se mohou měnit třeba každý rok -přece není možné s takovými drobnostmi jako je lehký posun předávání dětí v místě či čase stále obtěžovat soud?
Nebo mohu/mám z důvodu, že otec nepodporuje zájmové činnosti dětí, požádat soud o omezení styku s otcem?
Jsem bezradná – způsob předávání dětí v 18.30 stanovený soudem s tímto postojem otce znamená znemožnění zájmových aktivit dětí 3x týdně – a aby děti chodily na kroužky podle času místo podle toho, co je baví, to přece nedává smysl… Otec se přitom osobně věnuje dětem velmi málo – v době styku s otcem tráví děti čas spíše s jeho matkou, např. z tří týdnů, kdy má mít děti otec o prázdninách, avizoval, že s nimi někam pojede pouze na týden apod.
Takovéto kolize jsou bohužel časté – nedávno manžel vyžadoval, aby k němu děti na noc šly, i když byl starší syn nemocný (měl horečku) a mladší syn k němu nechtěl jít sám. Musí nemocné dítě jít k otci? A malé dítě bez sourozence, když nechce, bojí se?
Když jsem se otci dětí snažila vysvětlit, že to není dobré, vyhrožoval mi sociálkou – děti pak k němu šly, ale synův zdravotní stav se zhoršil. – Kde je možné získat podrobnější informace o tom, jak se má postupovat v takovýchto situacích, tak, abych otce dětí mohla odkázat na nějaký „objektivní“ zdroj, když s ním není žádná domluva? Pro vysvětlení bych ráda dodala, že otec nikdy neprojevil zájem vzít si děti k sobě v jiném termínu, což bych mu ráda umožnila. U soudu však veškeré argumenty, že otcův zájem je „jen na oko“ byly marné – soudkyně to hodnotila „otec má o děti zájem a věnuje se jim….“
Prosím moc o radu, jak takovou situaci řešit

Dobrý den,
jestliže se otec takto chová, je velmi pravděpodobné, že mu nejde o zájem dětí, ale v současné době se snaží tím, že trvá na absolutně striktním dodržování nařízení soudu, pouze škodit. Rovnou se připravte na to, že děti časem mohou mít nějaká soustředění a závody a není způsob, jak donutit otce, aby jim o víkendech, kdy je má mít u sebe, takové aktivity umožnil, pokud sám nebude chtít. Je to poměrně častá situace, kdy otci je lhostejno, že děti mají závody, trvá si na "svém víkendu", na programu, který si vymyslel sám a na závody s dětmi nejede. Ne vždy si rodič plně uvědomuje, že jde o dítě.
Ve Vaší situaci je těžko něco poradit s jistotou nápravy. Buď můžete skutečně podat k soudu návrh na změnu poměrů k dítěti a argumentovat tím, že otec nevyjde vstříc ani v takto pochopitelné a vlastně zcela nepodstatné věci a že tedy je v zájmu dětí, aby byl styk stanoven jinak (později například). Je ale třeba takovou žalobu dobře promyslet, dobře zargumentovat a mít i potřebné důkazy, že se toto děje a že dohoda je nemožná. Napište otci email, kde se pokusíte celou situaci vysvětlit, navrhněte varianty řešení, například, že sám může děti vyzvedávat z tréningu nebo že může přijet o něco později a o něco později je vracet. Jeho odpověď pak samozřejmě schovejte.
Další variantou je to prostě neřešit, děti dávat na tréning a předávat je o čtvrt hodiny později. Evidujte si, zda je otec vrací přesně v čas určený rozsudkem, pokud nikoliv, může to být argumentem pro to, že on se také nechová přesně podle rozsudku. Otázkou je, jak na to bude reagovat a zda on bude podnikat nějaké odvetné akce.
Podle mého názoru nejjednodušší variantou je domluvit se s trenérem a z lekce prostě v ten den, kdy je to nutné, odcházet o něco dříve.
Samozřejmostí by ale měl být ještě další pokus o dohodu s otcem, například s poukázáním na to, že fakt, že se o děti stará babička nikoliv on nebývá považováno za řádný výkon styku a že tedy bude nutno u soudu toto přehodnotit, pokud budou vztahy mezi Vámi dále tak vyhrocené, že to bude ohrožovat zájmy dětí. Také prázdninový styk má probíhat s otcem a nikoliv u babičky, otec se jim má věnovat.
Co se týká otázky nemocného dítěte, má se obvykle za to, že i druhý rodič má být schopen se postarat o nemocné dítě a není to tedy důvodem, proč by se styk neměl uskutečnit. Pokud nejde o nemoc tak závažnou, že by nějaký delší transport jednoznačně mohl uškodit, neměla by být nemoc styku na překážku.
Co se týče možnosti domluvy s otcem, je dobré pokusit se i o nějakou odbornou pomoc, v poslední době je poměrně kladně hodnocena tzv. mediační služba, kdy školený odborník vede znesvářené strany k oboustranně akceptovatelnému řešení, ze kterého jako vítěz má vyjít samozřejmě dítě, protože vše má být směřováno k prospěchu dětí.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Objevte další články na téma:

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen


Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout u nás.
* Ke stažení ZDE (formát PDF, velikost 1 MB).
* Rádi zašleme i poštou za cenu poštovného
* nebo jednotlivé články najdete v sekci Rady a informace.

Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO