Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Návart do zaměstnání

24.05.2017

Dobrý deň,

v polovici července 2017 nastupujem na materskú dovolenku. Doma by som chcela byť na RD do 2rokov dieťaťa a potom sa vrátiť naspať do práce. Moj zamestnávateľ vezme za mňa osobu, ktorá bude zástup za MD a RD. Problém je v tom, že moju prácu fyzicky vykonávať nebude. Do práce sa vracia kolegyna po dlhodobej neschopenke a už psychicky nezvláda svoju prácu tak ju dajú na moju pozíciu (kolegyna po neschopenke má dobu neurčitú) a jej prácu bude vykonávať moj zástup za MD. Zamestnávateľ mi prisľubil (ústne) návrat na moje povodne miesto pretože je unikátne v celom podniku a nikto iný ho nerobí. Dokonca aj v pracovnej zmluve ho mám špecifikované. Bojím sa, že při takomto kombinovaní zástupov sa na svoje miesto už nevrátim. 1-Musí mi zamestnávateľ při nástupe po RD aj keď mám zástup za MD a nebude vykonávať moju prácu vrátiť povodne miesto alebo ma už zaradí podla pracovnej zmluvy (v ktorej mám napísanú pozíciu a už inde na závode neexistuje, je to jedno unikátne miesto)a zákona? Bojím sa, že při nástupe sa budú chcieť somnou rozlúčiť výpoveďou dohodou. 2-Ak by som nesúhlasila možem nastupiť do zamestnania v deň nástupu? 3-Možu ma potom vyhodiť pre nadbytočnosť keď zamestnavatel bude mať dvoch ľudí na jednom mieste?
Vopred ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

Dobrý den,
Po skončení rodičovské dovolené je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s Vámi jinak. Nemá-li takovou práci, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy.
Pokud se stanete tzv. nadbytečnou vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení nebo o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, pak Vám zaměstnavatel může dát výpověď. Při skončení pracovního poměru byste pak měla nárok na odstupné.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Návrat do zaměstnání - změna rozvržení pracovní doby

24.05.2017

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat má-li zaměstnavatel právo dát výpověď bez odstupného pokud matka přicházející po mateřské má ve smlouvě na dobu neurčitou uvedeno následující: Stanovená pracovní doba je 40 hodin - rovnoměrná v jednosměnném provozu. Rozvržení pracovní doby určuje zaměstnavatel vnitřním předpisem.
Před nástupem na MD žena měla smlouvu na neurčito, kancelářská práce, pružná pracovní doba povinná v čase 8:-14:00 hodin a zbytek do těch 40h si mohla rozvrhnout sama. Před návratem mají požadavek takovýto: 7-15:30 jeden týden a druhý týden 11h-19:30h. Takže nevím jestli se to považuje za klasický dvousměn. Tak prosím umožňuje tohle zákon? V podstatě nemají místo momentálně ani na tom dvousměnném provozu, jde o to, že počítají s tím, že žena s takto malými dětmi na to nekývne a nebudou muset dát odstupné. Děkuji
Prosím o neuvedení jména a mailu na webu.

Dobrý den,
Rozumím-li Vašemu dotazu správně, v pracovní smlouvě má žena sjednáno: pracovní doba 40 hodin, rovnoměrná, v jednosměnném provozu s tím, že rozvržení pracovní doby určuje zaměstnavatel vnitřním předpisem, přičemž ve vnitřním předpisu byla stanovena pružná pracovní doba (základní: 8- 14).
Pokud se zaměstnavatel nyní rozhodl vnitřní předpis změnit a rozvrhnout pracovní dobu takto: 1 týden 7-15:30, 2. týden 11-19:30, nic mu v tom nebrání. Zůstává zachováno jak rovnoměrné rozvržení pracovní doby (pravidelně 40 hod. týdně), tak jednosměnný provoz (směny se vzájemně neprolínají).
S novou úpravou pracovní doby je třeba zaměstnance písemně seznámit.
Dle § 241 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění), je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z výše uvedeného vyplývá, že změna vnitřního předpisu o rozvržení pracovní doby je možná. Zaměstnankyně může s odvoláním na § 241 zákoníku práce požádat o kratší pracovní dobu či jinou vhodnou úpravu pracovní doby s tím, že zaměstnavatel je povinen takové žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. V případě sporu o existenci vážných protézních důvodů může rozhodnout jedině soud.
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených § 52 zákoníku práce, a to:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.
Odstupné náleží při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 pím. a)-d) zákoníku práce.
Pokud žena s ohledem na pracovní podmínky nechce do zaměstnání nastoupit, je na místě, aby iniciovala ukončení pracovního poměru.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Druhé dítě - peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek

24.05.2017

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené, která mi končí v srpnu 2017, kdy synovi bude 2.5 roku. Nyní čekám 2.dítě, které se má narodit v prosinci a nástup na MD mám 20.10.2017. Nevím jak je to s PPM, pokud jsem byla zaměstnaná na dobu určitou a smlouva mi skončila v říjnu 2015. Nevím zda mám i přesto nárok na PPM a jak mám řešit období mezi skončením rodičovské a začátkem nové mateřské? Děkuji za radu.

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Uvedené podmínky nesplníte; v souvislosti s narozením druhého dítěte nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Počínaje měsícem, ve kterém se druhé dítě narodí, Vám bude náležet rodičovský příspěvek pobíraný z důvodu péče o toto dítě.
Volbu rodičovského příspěvku budete moci provést podle denního vyměřovacího základu otce dítěte (pokud otec dítěte splňuje podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství) Pokud by na sebe rodičovský příspěvek pobíraný z důvodu péče o první dítě a druhé dítě navazoval, tj. pokud byste si čerpání rodičovského příspěvku rozložila, mohla byste zvolit výši rodičovského příspěvku do částky 7 600,- Kč měsíčně. Bližší informace Vám poskytnou na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce.
Rodičovská dovolená ve smyslu zákoníku práce představuje překážku v práci na straně zaměstnance, vzhledem k tomu, že již zaměstnaná nejste, rodičovskou dovolenou ve smyslu zákoníku práce nečerpáte. Po skončení pobírání rodičovského příspěvku na starší dítě můžete nadále zůstat doma pečovat o dítě, aniž byste se např. evidovala u úřadu práce. Za předpokladu, že Vaše dítě nebude navštěvovat mateřskou školu či obdobné zařízení vůbec nebo max. 4 hodiny denně, plátcem pojistného na zdravotní pojištění za Vás bude nadále stát, jako za osobu celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku znění, stát. Vznik a zánik povinnosti státu platit za Vás zdravotní pojištění jste povinna oznámit své pojišťovně v osmidenní lhůtě.
Péče o dítě do 4 let věku se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Nakládání s majetkem

23.05.2017

Dobrý den, mám na vás dotaz. Žiji s manželem, se kterým vlastním byt (na hypotéku) a automobil. Máme rozdělené sjm a majitelem je manžel.Rozdělit sjm jsme museli jelikož banka by mě nepřijala bohužel jako spoludlužníka. Manžel má z prvního manželství syna, který otce navštěvuje jen o svych narozeninach a vanocich a jinak na naší rodinu kašle.18 let mu bude za pár měsíců. Spolu s manželem máme dvě nezletilé děti. V případě že by se něco s manželem stalo jak by se prosím dělilo dědictví a je nějaká možnost jak zkrátit podíl synovi z prvního manželství. Řešime to doma a nevíme jak pojistit budoucnost jelikož manželův syn je záškolák, o otce nejeví zajem pokud synáček neco sam neslaví (ví že vzdy tady darek i peníze dostane) a do školy vlastně chodí jen aby jeho matka měla nadále vyzivne ( rocniky propada a stale opakuje se spoustou neomluvenych hodin), ktere posilame jeste navic ve vyssi castce nez je urceno soudem. Jelikoz ma manžel ale rizikove povolani tak bychom radi nejak zajistili budoucnost pro pripad že by se neco stalo, moznost vydedeni ale nejspis syn nesplnuje jelikož se ozve aspon behem vanoc ci svych narozenin.

Dobrý den,
také se domnívám, že takto nastavené vztahy mezi synem a otcem nesplní zákonem stanovené důvody pro možnost vydědění potomka.
Jako jednu z možností vidím převedení vlastnictví bytu na Vás nebo na děti. Domnívám se, že by nemělo vadit, že byt je zatížen hypotékou, vlastnictví by se převedlo i s tímto zatížením. Další možností je pořízení závěti, kdy by bylo pořízeno o celém majetku zůstavitele, bylo by uvedeno, že veškerý svůj majetek (nebo jen nějakou konkrétní část) odkazuje své manželce a dvěma dětem. Pokud by nebyl v závěti zmíněn syn z prvního manželství, byl by sice nepominutelným dědicem, ale u zletilého dědice se pak jeho zákonný podíl redukuje a měl by nárok (pokud by se ho domáhal) na jednu čtvrtinu svého zákonného podílu. V případě dědiců tedy tří děti a jedné manželky by měl nárok na jednu šestnáctinu dědictví.
Také je možno uvažovat o opětovném rozšíření SJM, kde si můžete stanovit podmínky jak chcete, můžete zahrnout i nemovitost. Pokud by pak došlo k dědickému řízení, nejprve by se rozdělilo SJM a teprve zbytek by šel do dědického řízení. V kombinaci se závětí by se podíl nezdárného syna ještě více umenšil.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Zkušební doba

23.05.2017

Dobrý den,

3.4.2017 jsem nastoupila do nového zaměstnání po RD se zkušební dobou uvedenou v pracovní smlouvě do 2.7.2017. Personalistka, která odcházela do důchodu mi, když jsem si na 21.4. domlouvala jeden den dovolené na můj dotaz, zda mi o tento jeden čerpaný den dovolené bude prodloužena zkušební doba odpověděla, že když je v pracovní smlouvě sjednané pevné datum konce zkušební doby, tak se zkušební doba neprodlužuje. Nyní jsem byla u vedoucí dělat plán dovolené a ta mi řekla, že dle nové personalistky mi zkušební doba skončí až 7.7., protože jsem čerpala dovolenou 21.4. a 2.5., tak se zkušební doba o tyto dva prodlužuje a 5. a 6. 7. je svátek. Takže bych se chtěla zeptat, jak to tedy se zkušební dobou je a zda tedy má skončit 2.7., když je toto datum uvedeno v pracovní smlouvě.

Děkuji za odpověď.

Křížová

Dobrý den,
zákoník práce stanoví, že je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru nebo 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance. Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje.Podle mého názoru tedy zkušební doba končí 4.7., protože se zkušební doba dle zákoníku práce prodlužuje o dva dny čerpané dovolené. Není ale na místě nijak operovat se dvěma státními svátky. Zkušební doba by skončila, i kdyby její konec připadl na ten státní svátek, jde o datum, nikoliv o den, kdy byste měla vykonávat práci. Myslím si ale, že nemá cenu se tím nějak příliš zabývat a se zaměstnavatelem jít do sporu. Ten spor by bylo nutno zahájit a v okamžiku, kdy by se zaměstnavatel pokusil ukončit pracovní poměr po 4.7. to by pak šlo o neplatné rozvázání pracovního poměru a musela byste neplatnost namítnout.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO