Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: dávky - Rakousko

20.01.2017

Hezký den mám dotaz ohledně dávek v Rakousku přítel tam pracuje už šest let chtěla bych se zeptat máme tam nárok na mateřskou a přídavky?máme dvě děti na syna jsem pobírala v Čr ale pak se narodila dcera a na tu už jsem nárok nemám a vše mi tu zamítli trv.pobyt máme v Čr já děti i přítel já žádný příjem nemám.Chtěla bych se zeptat až podáme žádosti jak dlouho trvá než nás rakousko vyplatí?předem moc děkuji za odpověď

Vážená paní,
protože jediná výdělečná činnost rodiny je v Rakousku, nárok na dávku dle pravidel EU vzniká v Rakousku.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DANĚ
Informace o Přídavku na dítě - Familienbeihilfe

Formuláře žádostí v němčině ke stažení https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=Beihilfen&Typ=SM&Styp=KAT

Žádost se podává místně příslušné pobočce finančnímu úřadu - Finanzamt

E411 - Informace o nároku dávek v členských státech - potvrdí oddělení Státní sociální podpory místně příslušného Úřadu práce ČR - pro kontakty klikněte zde.
E401 - Potvrzení o složení rodiny (rodinného stavu). Tento formulář potvrzuje Generální ředitelství ÚP ČR v Praze, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7. Po vyplnění zašlete na uvedenou adresu, potvrzený vám bude odeslán zpět.
Oba formuláře jsou ke stažení http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/evropske_formulare. Vyplňujete vždy žádost - část A, část B vyplňuje příslušná instituce.
Familienbeihilfe - http://www.help.gv.at/Content.Node/8/Seite.080710.html

Kalkulačka přídavků na děti v Rakousku - www.familienbeihilfe.arbeiterkammer.at

Pojmem „sociální zabezpečení“ jsou označována všechna zákonná opatření, která garantují základní pomoc v nepříznivých životních situacích.
Rakouský systém sociálního zabezpečení se dělí na:
- systém sociálního pojištění (Sozialversicherung)
- systém sociální pomoci(Sozialhilfe)

Sociální pojištění
V současné době jsou prakticky všechny skupiny zaměstnanců kryty systémem sociálního zabezpečení, bez ohledu na úroveň jejich příjmů. Výše příspěvků do systému je odvozena od výše příjmů. Pojištění je povinné a pojištěné osoby mají na některé dávky právní nárok, byla-li splněna podmínka vzniku nároku. Systém sociálního pojištění je financován z příspěvků zaměstnavatelů/zaměstnanců a z finančních prostředků vlády.

Sociální pojištění zahrnuje:
- nemocenské pojištění;
- úrazové pojištění;
- důchodové pojištění;
- pojištění v nezaměstnanosti.

Kromě úrazového pojištění, které platí sám zaměstnavatel, se na odvodech podílí zaměstnavatelé i zaměstnanci.

Sociální pomoc
Za poskytování sociální pomoci jsou odpovědny správní úřady jednotlivých zemí. O dávky sociální pomoci se žádá na správním úřadu (Gemeindeamt) dle místa pobytu nebo na oddělení sociální pomoci jednotlivých municipalit (Magistratisches Bezirksamt). V této souvislosti je třeba upozornit, že na dávky ze systému sociální pomoci se nevztahuje legislativa EU týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení a rozhodnutí o udělení těchto dávek je plně v kompetenci místních úřadů.

Číslo pojištění
Po podpisu pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen registrovat svého zaměstnance u nemocenské pojišťovny (Krankenkasse). Na základě této registrace obdrží každá osoba evidenční číslo pojištění, které je užíváno všemi nositeli pojištění pro zaznamenání dob pojištění a výdělků, které jsou rozhodné pro výši příspěvků.

Další informace, které se týkají konkrétní výše odvodů do systému, lze nalézt na adrese:
http://www.sozialversicherung.at/ nebo na stránkách rakouských odborů http://www.akwien.or.at/ .

Další užitečné kontakty:
Federální ministerstvo obchodu a práce
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
Section X
Stubenring 1
A-1010 Vienna
Tel: +43 1 711 00-0
Fax: +43 1 533 78 71
http://www.bmwa.gv.at/

Federální ministerstvo sociálního zabezpečení
Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG)
Stubenring 1
A-1010 Vienna
Tel: +43 1 711 00-0
Fax: +43 1 533 78 71
http://www.bmsg.gv.at/

https://www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/SearchResults.do?keyword=Familienbeihilfe

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Kindergeld

20.01.2017

Dobry den,od 16.3.2015 do 19.7.2015 jsem pracovala v Německu jako pokojska.20.7.2015 jsem nastoupila nemocenskou ,která trvala az do 16.1.2017.To znamená ze jsem narodila plných 78 týdnu což je v Německu maximální doba nemocenské mám syna kterému je devět ziju s nim sama ve společné domácnosti a chtela bych se zeptat jestli mám i v tomto případě zadat kindergeld?Samozrejme mi v práci 8.8.2015 dali výpověď dekuji za odpověď

Vážená paní,
v Německu Kindergeld vyplácí familienkasse (://www.familienkasse.de.), doporučuji Vám, abyste se informovala přímo u příslušné instituce na vznik a podmínky nároku na Kindergeld. Podmínky výplaty dávky jsou upraveny německým právem.
Přídavky na děti se vypočítávají z posledního platu. Nezáleží na tom jak dlouho jste pracovali.
• Nárok na "Kindergeld" lze uplatnit na dítě, které žije v domácnosti s člověkem (je jim živeno), který v Německu platí sociální pojištění a dítě žije kdekoliv v EU. Nárok na "Kindergeld" je i zpětný za dobu, za kterou živitel platil v Německu sociální pojištění.Záleží tedy na skutečnosti, zda jste po dobu nemocenské byla účastna sociálního pojištění dle německé legislativy.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: dovolená při nástupu na MD

20.01.2017

Dobrý den, smlouvu mám na dobu neurčitou a dítě se má narodit 30/3/2017. Zbývá mi z 2016 ještě 24 dní dovolené. Ve výplatě za 11/2016 byl bonus a další možná bude ve 1/2017, nicméně průměr na dovolenou se mi nijak extra nezvýšil (cca 200 Kč). Předpokládám odchod na MD od poloviny února 2017. Mám si předtím vybrat zbylou dovolenou (minimálně část) či až po skončení MD a před začátkem rodičovské? MD se bere jako výkon povolání, budu mít tedy nárok i na celou dovolenou za 2017? A kdy si tedy vybrat tu? Poté bych chtěla být na rodičovské, ale s tím, že by rodičovský příspěvek pobíral přítel cizinec (Švéd, pracující a žijící ve Švédsku). Je toto možné? Jak dlouho tedy potom budu moci být na rodičovské-bude to podléhat českému či švédskému systému? Děkuji.

Vážená paní,
pokud nastoupíte na mateřskou dovolenou a „zůstane“ Vám nevyčerpaná „řádná“ dovolená, pak nejčastější postup je ten, že nevyčerpanou dovolenou „vyberete“ po skončení mateřské dovolené a následně až pak nastoupíte rodičovskou dovolenou. Samozřejmě si nevyčerpanou loňskou dovolenou můžete vybrat ještě před nástupem na MD.

Rodič má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud u zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce alespoň 60 dnů, a to za podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok.
Podmínky nároku na dovolenou za odpracované dny
Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Pravidla pro čerpání dovolené
Čerpání dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být čerpána vcelku a do konce kalendářního roku, v němž právo na dovolenou vzniklo.
• Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána v příslušném kalendářním roce, musí být vyčerpána v následujícím kalendářním roce.
• Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž rodič, tj. od 1. července.
• Proplacení nevyčerpané dovolené je možné jen v souvislosti se skončením pracovního poměru.
Pravidla pro čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské/rodičovské dovolené
Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práceneschopným např. z důvodu rizikového těhotenství nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
• Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, po kterou je rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené.
• Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.
Výkon práce z hlediska nároku na dovolenou
Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou považuje mj. i
• mateřská dovolená;
• doba rodičovské dovolené otce dítěte po dobu 22 týdnů od narození dítěte;
• dovolená.
Tyto doby se posuzují stejně, jako kdyby rodič chodil do práce.
Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou nepovažuje např.
• rodičovská dovolená;
• dočasná pracovní neschopnost.
Tyto se nezapočítávají do odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou.
Příklad: Matka čerpá mateřskou dovolenou od 7. 1. 2016 do 20. 7. 2016.
Matka v roce 2016 „odpracuje“ alespoň 60 pracovních dní, proto od dne 22. 7. 2015 může čerpat dovolenou za celý kalendářní rok (např. 4 týdny).
Příklad: Matka čerpá mateřskou dovolenou od 8. 8. 2015 do 19. 2. 2016, tj. v roce 2016 čerpá mateřskou dovolenou v době od 1. 1. 2016 do 19. 2. 2016.
Matka v roce 2016 „odpracuje“ 36 pracovních dní, tudíž má nárok na dovolenou v délce 1/12 dovolené za „odpracovaných“ 21 dnů, tj. 1,5 dne za kalendářní rok 2016 (při nároku na čtyři týdny dovolené).
Žádost o dovolenou po skončení mateřské dovolené
Požádá-li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Obdobně se postupuje po skončení rodičovské dovolené otce dítěte v délce 22 týdnů od narození dítěte. Postup je výhodný, protože nedochází ke krácení dovolené. Tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tj. i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte. V případě, že matka o dovolenou včas nepožádá, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět.
V důsledku delší nepřítomnosti v práci dochází ke krácení dovolené. Dovolená se krátí za dny rodičovské dovolené nebo za dny dočasné pracovní neschopnosti. Dovolená se krátí takto: za prvních 100 zameškaných pracovních dní o 1/12 a za každých dalších 21 pracovních dní o další 1/12. Rodiči, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, musí být poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.

K další části Vašeho dotazu, v případě, že splňujete zákonné podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství (a to pravděpodobně splňujete, nárok na ni Vám vznikne.

V rámci EU se poskytování dávek řídí tzv. pravidly přednosti. Pravidla přednosti
Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok vaší rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti.
Vyplývá-li váš nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší.
Vyplývá-li váš nárok v obou zemích z vyplácení důchodu, je za vyplácení dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň jeden z rodičů pobírá důchod. V ostatních případech je to ta země, kde máte pojištění nejdéle, nebo kde máte nejdéle bydliště.
Pokud váš nárok vyplývá ze skutečnosti, že v obou zemích máte bydliště, odpovídá za dávky ta země, kde žijí vaše děti.

Neuvádíte, zda budete žít ve Śvédsku. Pokud bude výdělečná činnost ve Švédsku, primárním státem výplaty dávek bude Švédsko, ČR by ev. doplácelo rozdíl, pokud by dávka, na kterou by vznikl nárok v ČR byla vyšší než ve Švédsku. V případě, že v ČR bude stále trvat Váš pracovní poměr, Vaše mateřská či rodičovská dovolená podléhá českému zákoníku práce. Výplata dávek se řídí právem státu, ve kterém je dávka poskytována.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: kontakt s dídětem

20.01.2017

Dobrý den,
jsem rozvedená,syna mám ve své péči. před 3mi lety jsem si vzala svého tehdejšího přítele a bývalý manžel si také pak našel vztah,vše ohledně syna jakž takž dobře funguje. Nyní ale podáváme trestní oznámení(pomluva,urážka na cti,atd)na syna přítelkyně meho byvaleho muže. Problém je v tom,že nechci,aby syn od člověka,na kterého je oznámení podáno poslouchal nějaké lži,až si ho vezme bývalý na víkend.Lze nějak dočasně,než se situace pořeší s policií syna manželovi nedávat? Má ho mít každý druhý víkend.

Vážená paní,
rozhodnutí soudu o styku s dítětem byste měla dodržovat. Z Vašeho dotazu nevyplývá, jak závažné jsou důvody, proč chcete dítěti ve styku s otcem zabránit. Doporučila bych, abyste se s otcem dítěte pokusili domluvit, že než se situace vyřeší,s dítětem se bude setkávat jinde apod. Samozřejmě, situaci neznám, pokud dohoda s otcem není možná, budete se muset obrátit na soud s žádostí o změnu úpravy styku s dítětem, je možné podat i návrh na předběžné opatření (pokud je situace tak naléhavá), doporučuji Vám, abyste se obrátila na příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, který by Vám v případě nutnosti pomohl situaci řešit.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Průměrný výdělek

20.01.2017

Dobrý den,
v dubnu nastupuji po RD do práce ke svému původnímu zaměstnavateli. Ten mi ale nabízí pouze částečný úvazek (před RD jsem pracovala na plný). Musím tento úvazek přijmout nebo mám právo trvat na celém úvazku? Pokud odmítnu částečný úvazek jak dále postupovat? V případě, že mi zaměstnavatel dá výpověď, z čeho se počítá průměrný plat?

Vážená paní,
podle § 80 zákoníku práce kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 zákoníku práce (tj. pod stanovenou týdenní pracovní dobu) může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době. Zákoník práce hovoří, že pracovní doba musí být sjednána, tj. zaměstnavatel a zaměstnanec si musí kratší pracovní dobu sjednat, tj. oba projevit shodnou vůli, že chtějí spolupracovat po kratší pracovní dobu. Jednostranně zavést kratší pracovní dobu zaměstnavatel nemůže a nesmí. Trvejte tedy na plném úvazku (týdenní stanovené pracovní době). Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, mohou se rodič a zaměstnavatel dohodnout na rozvázání pracovního poměru. V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné. V praxi v těchto případech zaměstnavatelé nabízejí při sjednání dohody i mimořádnou odměnu.
Situaci, kdy zaměstnavatel nemá možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, často řeší dáním výpovědi z organizačních důvodů zaměstnanci. V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
Doporučuji po skončení rodičovské dovolené se dostavit do zaměstnání a trvat na přidělování práce podle pracovní smlouvy v rozsahu sjednané pracovní doby (plný úvazek). Pokud zaměstnavatel pro Vás nebude mít práci, může za výše uvedených podmínek s Vámi rozvázat pracovní poměr dohodou či výpovědí s nárokem na odstupné. Výše odstupného by se vypočítávala z tzv. průměrného výdělku. Odstupné činí trojnásobek průměrného výdělku. Namísto průměrného výdělku se použije pravděpodobný výdělek, jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů. Podle § 354 odst. 1 zákoníku práce je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud byste v rozhodném období neodpracovala jediný den, je zaměstnavatel povinen pro výpočet náhrady mzdy po dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele a odstupného použít pravděpodobný výdělek. § 355 odst. 2 zákoníku práce stanoví způsob výpočtu pravděpodobného výdělku: „Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.“
Převedeno do praxe. Zaměstnavatel je ve Vašem případě povinen přizpůsobit výpočet náhrady mzdy změně, kterou prošla mzdová úroveň na Vašem pracovišti, a to v celém období od nástupu na mateřskou dovolenou. Musí vypočítat pravděpodobný výdělek dle pravidel obsažených v ustanovení § 355 zákoníku práce, tedy výdělek, kterého byste byla bývala dosáhla, kdybyste skutečně pracovala. Jak stanoví zákoník práce, zaměstnavatel v této souvislosti přihlédne k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy zaměstnance nebo ke mzdě zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty (a to ve vztahu k rozhodnému období).
V případě, že by návrh na kratší pracovní dobu se Vám líbil, můžete s ním souhlasit.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Objevte další články na téma:

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

One-to-one Counselling and Help for Parents

Praktické

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci pro Český Rozhlas.

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016

legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout u nás.
* Ke stažení ZDE (formát PDF, velikost 1 MB).
* Rádi zašleme i poštou za cenu poštovného
* nebo jednotlivé články najdete v sekci Rady a informace.

Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

Poradna byla v letech 2015-16 podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací k programům na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

logo MPSV

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO