Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: nárok na dovolenou

22.07.2018

Dobrý deň, sme s manželom Slováci pracujúci a žijúci v ČR,ja momentálne na materskej dovolenke.Nemám úplne jasno v tom, na koľko dní dovolenky mám nárok medzi materskou a rodicouskou dovolenlou ;) som na materskej od 19.2., skončiť by mi mala 3.9 .som u zamestnávateľa na dobu neurčitú, za rok máme nárok na 25 dní dovolenky. Z minulého roka som mala zostatok 2,5 dňa, podľa mzdového som za tento rok mala nárok len na 2 dni dovolenky,keďže som pracovala len mesiac a pol ( čo už viem, že mi povedali chybný údaj). Pred materskou som si teda vyčerpala akoby všetku dovolenku ( t.j. 4,5 dňa). Ale na vyplatnici mi svieti ,že mám zostatok 23 dní ( čiže 25 dni mínus 2 už vyčerpané dni). Takže mám nárok vyčerpať tých 23 dní alebo len pomernú časť ( čiže z doby, keď som pracovala+ bola na materskej, čo mi vychádza na cca 16 dní mínus 2 už vyčerpané)? Akým zákonom a odstavcom prípadne argumentovať na mzdovom? Ďnakujem.

Dobrý den,

problematiku čerpání dovolené upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba rodičovské dovolené a pracovní neschopnosti se pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje. Doba čerpání mateřské dovolené a doba čerpání dovolené ano.
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Takže, za čerpání rodičovské dovolené nárok na dovolenou nevzniká, ale pokud požádáte během čerpání mateřské dovolené o čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou, bude Vám náležet dovolená v celé délce(kromě již vyčerpaných dnů), jakou Vám poskytuje zaměstnavatel.
Na rodičovskou dovolenou nastoupíte až po vyčerpání dovolené. Rodičovský příspěvek můžete čerpat souběžně při pobírání náhrady mzdy za dovolenou.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: podpůrčí doba ošetřovného

22.07.2018

Dobrý den. Manžel je voják z povolání. Máme dvě malé děti ( 3 a 6 let ). Zrovna pojede do zahraniční mise. Chtěla jsem se zeptat jestli v případě OČR na dítě, bych neměla nárok na proplacených 16 dní místo 9, protože v tu dobu v podstatě budu samoživitelka. Protože otec voják bude v zahraničí a tedy nemůže pečovat o nemocné dítě a bude to jen na mě, jako matce. Slyšela jsem, že by to mělo jít, ale v zákoně jsem našla že za samoživitelku se mimo jiné považuje jen žena odsouzeného vězně v délce více jak rok. Tak teď nevím. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění a který nemůže vykonávat práci z důvodu:
• ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz;
• ošetřování člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou
osobou, to se týká i dětí starších 10 let;
• péče o dítě mladší 10 let, protože
– školské zařízení, jehož je žákem (nebo jiné dětské zařízení, v jehož péči se nacházejí, např. jesle), je uzavřeno z nařízení příslušného orgánu (např. z důvodu havárie, epidemie, povodní);
– fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, byla hospitalizována, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat;
– mu byla nařízena karanténa, a proto nemůže docházet do školy či navštěvovat dětské zařízení.

Podpůrčí doba u ošetřovného činí maximálně 9 kalendářních dnů a 16 kalendářních dní u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, Dle §7 zákona o nemocenském pojištění se za osamělého zaměstnance pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou anebo za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem). Bohužel manželova zahraniční mise není brána jako splnění podmínky osamělosti. Pokud potřeba ošetřování bude trvat po dobu delší než 9 kalendářních dní, vystaví Vám ošetřující lékař tiskopis Potvrzení o trvání potřeby ošetřování, které slouží k omluvení nepřítomnosti zaměstnance v práci a pro osvědčení trvání potřeby ošetřování, nárok na dávku při stejné pokračující diagnoze nevzniká.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Péče o děti po rozchodu rodičů

22.07.2018

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Má bývalá přítelkyně(nejsme spolu 8 týdnů) s níž mám dvě dcery 3 a 6 let(byli jsme spolu 8 let) nechce očividně podepsat dohodu o střídavé péči. Problém je ovšem daleko složitější. Jedná se o bývalou narkomanku a poslední rok vztahu jsem jí podezříval z opětovného užívání drog, což se mi shodou okolností potvrdilo. Po tomto mém zjištění a informování jejich rodičů mi slíbila, že to ukončí. Ale nadále je v kontaktu s lidmi s kterými užívala a naopak vyplynulo na povrch že s jedním z nich má milostný poměr. Nevím jak nadále postupovat, řešil jsem se spolužačkou která nyní pracuje na OSPODU a i v K centru(v podstatě nemají žádné pravomoce dle mého mínění).
Slečna si nechala udělat testy, které ji samozřejmě vyšly negativně, aspoň mi to tak tvrdí(v esemes zprávách je postupný návod jak dosáhnout aby testy vyšly úspěšně, rada jednoho z těch narkomanů). Informace kde se mi to potvrdilo jsem získal z ode mě půjčeného telefonu v kterém zapomněla smazat konverzace. Konverzací je tam neuvěřitelné množství a jde o pervitin.
Nic jí ale oficiálně nemohu dokázat.
Změnil jsem povolání abych dcery mohl vidět! Pak je pro mne neřešitelný problém aby mé děti nevyrůstaly v tomto sociálním prostředí.(její rodiče bez reakce, snaží se aby se celá záležitost utajila).
Dále jakou mám šanci na sřídavou péči? S přítelkyní už nežiju.
Děkuji za jakoukoli radu
pěkný den

Dobrý den,
jestliže se rodiče nejsou schopni dohodnout na úpravě poměrů k jejich společným dětem po jejich rozchodu, nezbude nic jiného, než přistoupit na "silové" řešení a obrátit se na místně příslušný soud a buď žádat o svěření dcer do své péče a nebo do střídavé péče. Žalobu může podat jak matka, tak otec, takže Vám nic nebrání se u soudu pokusit prokázat svá tvrzení. V případech, které jsou takto komplikované se ale rozhodně doporučuje využít služeb advokáta se specializací na opatrovnická řízení a rodinné právo, protože nepůjde rozhodně o snadný soudní spor a jen takto specializovaný advokát má ve věci dostatek zkušeností.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Rodičovská zodpovědnost

22.07.2018

Dobry den chtěla bych se zepat mam syna v peci 3 roky a syna nevyda uz 2 roky a alimenty mame exekucne jelikoz neplailneplail jak mel...Chci se se synem prestehovat o 120km pryc skola je zajistena,moje prace taky a bydleni též...Potrebuji souhlas otce?uz sme dva roky spolu nemluvili a nemam zadny kontakt.Pred mesicem sem podala navrh na navýšení alimentu a dala sem posledni adresu co znám.Jde mi.o to ze se chcem.kvuli skole pristi mesic stehovat.Nebo jestli se dostavi k soudu zda mu to tam rict ze sme se prestehovali.Dekuji za radu .

Dobrý den,
rodiče se musí na zásadních otázkách týkajících se jejich společného dítěte dohodnout a k takovým zásadním věcem patří samozřejmě i rozhodnutí, kde bude dítě bydlet. Nicméně to předpokládá, že rodiče spolu komunikují a že druhý rodiče projevuje zájem. V případě takto dlouhodobého nezájmu by bylo možno i uvažovat o zbavení rodičovské odpovědnosti otce právě proto, abyste nemusela stále zkoušet řešit základní otázky týkající se dítěte s otcem, který nespolupracuje.
Aby byl rodič zbaven rodičovské odpovědnosti, musela by být splněna podmínka, že svých práv dlouhodobě závažným způsobem zneužívá (například dítě týrá) či že o něj dlouhodobě neprojevuje zájem. Zbavení rodičovských práv nezbavuje povinnosti platit výživné (a už vůbec ne zaplatit případné dlužné výživné). Vždy se však bude posuzovat, zda zbavení rodičovských práv je v zájmu dítěte. Nejde ale o zrušení rodičovství jako takového, kdy by byl rodič vymazán z rodného listu dítěte. Můžete zkusit jít i touto cestou a zajistit tak to, že by se otec do života dítěte už nemohl téměř vůbec zapojovat. Rozhodně však doporučuji se v takto důležitých záležitostech týkajících se dítěte obrátit na zkušeného advokáta s praxí ve sporech v oblasti péče o dítě.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Rodičovský příspěvek

22.07.2018

Souběh RP a PPM - dodatečná prosba ( Vaše odpověď ze dne 11.7.)

Dobrý den,
ještě jednou moc děkuji za Vaši odpověď, která byla zodpovězena dne 11.7.2018 paní Kateřinou Štěpánkovou.
Chtěl jsem Vás, případně paní Štěpánkovou poprosit, zda by mně mohla tento názor ještě jednou ověřit, případně potvrdit. Na úřadu práce jednoznačně trvají na tom, že nárok na rodičovský příspěvek na staršího syna zanikl narozením syna mladšího a nemůže být tedy za měsíc červen ani v poměrné výši (po krácení o výši PPM na mladšího syna) vyplacen. Takže v konečném důsledku dojde k nedočerpání části RP na staršího syna. Předem Vám děkuji za odpověď.

Téma: Souběh RP a PPM

11.07.2018

Dobrý den,
manželka měla pobírat RP do 30.6.2018 na starší dítě. 29.6.2018 se narodilo mladší dítě. Od 29.6.2018 manželka začala pobírat PPM. Je v pořádku, že v daném měsíci vznikne nárok na PPM pouze za 2 dny a RP na staršího syna již nebude za tento měsíc vyplacen? Předem děkuji za odpověď.

Skrýt odpověď

Dobrý den,
podle mého názoru to v pořádku není. Dle zákona se podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v kalendářním měsíci, v němž rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, takže se domnívám, že by Vám měly být dávky vyplaceny obě. Jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, pouze je-li vyšší než dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami. To znamená, že by matka za daný měsíc měla zkrátka získat měsíční částku ve výši rodičovského příspěvku, která bude složena z části z rodičovského příspěvku a z části z peněžité pomoci v mateřství.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Dobrý den,
celou tuto situaci jsem prověřila opakovaně a opravdu úřad postupuje v podstatě správně, i když ne zcela. Zákon paradoxně opravdu uvádí, že nárok na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině zaniká posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem v rodině jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a to i v případě, že nebyla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku. Paradoxně toto nastane, i kdyby se nové dítě narodilo poslední den v měsíci a, jak jsem zjistila, nelze tuto podmínku nijak zmírnit. Úřad ale měl v takovém případě podat komplexní informaci, protože již dříve uváděná možnost "doplatku" rodičovského příspěvku v případě, že PPM je takto nízká, platí, ale je třeba zažádat o dávku vztahující se k nově narozenému dítěti.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu:

Téma: Nárok na dovolenou u zkráceného úvazku

22.07.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s nárokem na dovolenou vzhledem k mateřské a rodičovské dovolené. Mám u zaměstnavatele trvalý pracovní poměr na dobu neučitou. Na první mateřskou dovolenou jsem nastupovala 2.2.2017 (do té doby jsem vyčerpala celou řádnou dovolenou za rok 2017 kromě 5,5 dne), mateřská dovolená mi končila 16.8.2017 a zároveň jsem od 17.8.2017 nastoupila zpět do práce na zkrácený úvazek 0,1. (ještě v čevenci jsem měla na výplatní pásce dovolenou 5,5dne, v srpnu už jen 0,5 dne, bez toho abych si nějakou dovolenou vybrala nebo mi byla poplacena, mzdová účetní říkala, že bude jednodušší nastoupit do práce hned po skončení MD a dovolenou mezi tím nevybírat), po celou dobu práce na 0,1 jsem pobírala i rodičovský příspěvek. Mým prvním dotazem je, kde se mi ztratilo 5 dní dovolené za rok 2017?
Pracovala jsem na zkrácený úvazek až do 20.6.2018, kdy jsem nastoupila na druhou mateřskou dovolenou, za rok 2018 mám na pásce 4 dny letošní dovolené a 0,5 dne loňské (nic jsem nevybírala), můj dotaz je, kdy si dovolenou vybrat, aby se mi zase neztratila, asi ihned po skončení mateřské dovolené?
A můj třetí dotaz, měla bych mít nárok na celou řádnou dovolenou za rok 2018, vzhledem k tomu, že v červnu jsem nastoupila znovu na MD, což by se mělo započítávat jako odpracovaná doba nebo se to vzhledem k částečnému úvazku v první polovině roku bude nějak krátit? Pokud ano, mohla bych si jí vybrat na začátku nového roku ihned, jak mi skončí MD?
Děkuji moc za odpovědi, nevím, jaký vliv na nárok na dovolenou má můj zkrácený úvazek, ale mám pocit, že kdybych nepracovala, byla bych na tom finančně lépe.

Dobrý den,
bez podrobných znalostí celé Vaší situace a bez možnosti s Vámi dopřesnit konkrétní detaily případu, se mohu dopustit jen své vlastní spekulace na to, jak to nyní s dovolenou máte.
U zkráceného úvazku vzniká nárok na dovolenou naprosto stejně jako u celého úvazku a máte nárok na stejný počet dnů, ale je nutno si uvědomit, že i den takové dovolené odpovídá zkrácené verzi, takže každý Váš den dovolené má jen 0,1 běžného dne dovolené.Je lhostejno, zda jste nárok na dovolenou "odpracovala" při plném úvazku nebo až při zkráceném, dovolená se poskytuje vždy aktuálně podle doby, kdy je vybírána. Neuvádíte, zda pracujete na zkrácený úvazek jen některé dny, ale budu to považovat za pravděpodobné vzhledem k minimální výši úvazku. Dalo by se tedy uvažovat o tom, že personální systém u Vašeho zaměstnavatele přepočítal Vaši dovolenou na celé směny a při 0,1 úvazku tak z 5,5 dne udělal 0,5 dne. Jak jsem již dříve uvedla, jde pouze o můj pokus situaci vysvětlit, ale domnívám se, že tím je vyjádřeno, že máte nárok na 0,5 dne (celého pracovního dne), což odpovídá 5 dnům, které by činily jen desetinu pracovního dne (jako je Váš úvazek). Jestliže pracujete jen například jeden půlden v týdnu, tak to ani jinak vyjádřit nelze.
Stejně tak se domnívám, že u dovolené za rok 2018 jde také o přepočet na celé pracovní dny při běžném úvazku. Za rok 2018 Vám bude příslušet nárok na celou dovolenou ve výměře za celý kalendářní rok, ale jestliže stále je Váš pracovní poměr evidován stále jen ve své 0,1 výši, pak opět bude možno čerpat dovolenou odpovídající úvazku. Pokud byste měla úvazek zkrácený jen na dobu určitou a opět se Vám změnil na plný, pak by se i dovolená čerpala jako při plném úvazku, i když nárok na ni vznikl při zkráceném.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

22.07.2018

Dobrý den,
dne 25.9. budou dceři 3 roky, zaměstnavatel mě chce zaměstnant jako zástupkyni a platit podle výkonu.Dříve jsme měla a stálou mzdu s osobním ohodnocením a pracovala jako asistentka. V tuto chvíli kdy nemám pro dceru školku, avšak nabízejí práci na částečný úvazek. \To ale nechci. Musím pracovat na kratší úvazek? Kdybych se rozhodla, že nabídku nepřijmu, jaké mám možnosti? děkuji za Vaši odpověď

Vážená paní,
vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. není rozhodující, zda se vracíte po skončení mateřské či rodičovské dovolené. To znamená, že je oprávněn/povinen Vám přidělovat práci odpovídající druhu práce, který máte sjednaný v pracovní smlouvě. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
Uzavře-li rodič dohodu o změně pracovní smlouvy tak, že se jeho pracovní poměr změní na dobu určitou, pak jeho pracovní poměr skončí uplynutím této doby. Tím se rodič zbavuje (v případě, že s ním zaměstnavatel plánuje ukončit spolupráci) možnosti vyplacení odstupného. Rodič nemusí na dohodu o změně pracovního poměru přistoupit, záleží zcela jen na jeho rozhodnutí.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
Rozvázání pracovního poměru
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud zaměstnavatel vhodné pracovní místo má a v možnostech rodiče není na toto místo nastoupit (např. z důvodu přestěhování), nevzniká tím důvod k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele s nárokem na odstupné. Jiná situace je, jestliže dítě rodiče nebylo přijato do mateřské školy. Tuto situaci lze také přechodně řešit čerpáním neplaceného volna.
Vaše mezidobí je možné řešit neplaceným volnem. Zaměstnavatel není povinen žádosti o pracovní volno vyhovět ve všech případech.
Má-li rodič zájem zůstat s dítětem doma i po dovršení 3 let věku dítěte, může požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného pracovního volna. Z pohledu zaměstnavatele lze rozlišit dvě situace:
• Situace, kdy zaměstnavatel musí neplacené volno poskytnout a rodiče v práci omluvit. Jedná se například o situaci, kdy rodič nenastoupí po skončení rodičovské dovolené do práce jenom proto, že nemá možnost umístit dítě do předškolního zařízení a že nemůže zajistit řádnou péči o dítě ani jinak, a vyrozuměl-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je nepochybné, že nemohl nastoupit po skončení rodičovské dovolené do práce z důležitých důvodů. Samotná skutečnost nenastoupení do zpět do práce nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních povinností a nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru.
• V ostatních případech zaměstnavatel vyhovět žádosti může, ale také nemusí. Jestliže žádosti nevyhoví, je rodič povinen nastoupit do práce nebo rozvázat pracovní poměr dohodou či výpovědí. V případě, že rodič do práce nenastoupí, může zaměstnavatel dát rodiči výpověď (popř. okamžitě ukončit pracovní poměr). Tato skutečnost pak může negativně ovlivnit i případný nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Rodič čerpající pracovní volno mezi třetím a čtvrtým rokem věku dítěte není v ochranné době, a tudíž není chráněn před případnou výpovědí.
Jestliže rodič osobně celodenně pečuje o dítě, např. čerpá neplacené pracovní volno po skončení rodičovské dovolené, je za něj stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění, a to z důvodu péče o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:
• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna především v případě, kdy je dítě umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.
• Nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatně výdělečné činnosti.
Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky. Po skončení rodičovského příspěvku zdravotní pojišťovna požaduje i předložení rozhodnutí o odnětí rodičovského příspěvku. Vše lze zpravidla vyřídit bez formalit, e-mailem. Jestliže rodič výše uvedené podmínky nesplňuje, pak je osobou bez zdanitelných příjmů. Stejnou oznamovací povinnost má i zaměstnavatel, pokud pracovní poměr trvá (tj. u neplaceného volna u dítěte staršího tří let). Jestliže rodič čerpá rodičovskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek, pak stát platí pojistné na zdravotní pojištění z těchto důvodů.
Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti) (podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění)
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) …………… (jméno a příjmení) datum narození: …………. Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatně výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
V……..…dne……
……………..
Podpis
Pojistné na sociální pojištění se odvádí jen ze skutečných příjmů. Pokud příjmy nemáte, neodvádí se. Péče o dítě do čtyř je náhradní doba důchodového pojištění a počítá se jako doba "odpracovaná" pro vznik nároku na starobní důchod.
Pokud se týká podpory v nezaměstnanosti, platí, že nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
K žádosti se přikládají další dokumenty – evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodný list dětí apod.
Rozhodné období
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Náhradní doba
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do 4 let věku, resp. do 10 let v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.
Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti
Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání:
• do 50 let věku 5 měsíců;
• od 50 do 55 let věku 8 měsíců;
• nad 55 let věku 11 měsíců.
Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Bez nároku na podporu v nezaměstnanosti
Uchazeč nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě, že
• v době posledních šesti měsíců před zařazením do evidence s ním zaměstnavatel skončil pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů a vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem;
• v době posledních šesti měsíců před zařazením do evidence s ním zaměstnavatel skončil pracovněprávní vztah z důvodu porušení stanoveného režimu dočasně práceneschopného zvlášť hrubým způsobem;
• pobírá starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění (nemocenské, PPM, ošetřovné).
Podpora v nezaměstnanosti a odstupné
Doba podpory v nezaměstnanosti se posunuje o počet měsíců, za které je zaměstnanci vyplaceno zákonné odstupné, tj. o jeden až tři měsíce. Další odstupné se již nezohledňuje.
Podpora v nezaměstnanosti a kompenzace
Kompenzaci poskytuje úřad práce uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné. Kompenzace se poskytuje za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby, po kterou uchazeči náleží zákonné odstupné.
Výše podpory v nezaměstnanosti
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
V případě, že uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával SVČ, stanoví se podpora z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc.
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Rozvod manželství

22.07.2018

Dobry den mam dotaz muj manzal jiz nepni v prodine roli otce dcera seho boji a ja take.Ale ma.me na byte hypoteku pul milionu.Ja pobiram invalidni duchod a dcera je postizena .Mame stejnou nemoc .Otec sni nikdy k lekari nejel ani do nemocnice vse jsem resila ja.Manzel prestal take platit cast hypoteky.Vim ze chodi za jinou.Domu chodi pouze spat.Ja bycg chtela tento stach ukoncit.Ale mam strach ze dceru dostane on do pece,Aze sama hypoteku neutahnu.Ja podpace jit nemohu dcera musi mit i mimo skolu dohled.Co mam takovem pripade delat.Byt n
J
Je napsany na nas oba.

Vážená paní,
manželství je trvalý svazek muže a ženy. Z pohledu legislativy se jedná o základní právní institut, jehož účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Podle občanského zákoníku mají muž a žena v manželství rovné povinnosti a rovná práva, jsou si navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Uzavřením manželství vzniká významný právní vztah s mnoha důsledky, např. vznik společného jmění manželů, domněnka otcovství, společný nájem či vzájemná vyživovací povinnost.

Rozvod manželství je jedním ze způsobů zániku manželství. Základní podmínkou pro rozvod manželství je, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Možnosti rozvodového řízení
tzv. rozvod sporný,
tzv. rozvod nesporný.

Tzv. rozvod nesporný

Předpoklady rozvodu „nesporného“:
1) Pravomocné rozhodnutí soudu o rodičovské zodpovědnosti (právech a povinnostech) rodičů k nezletilým dětem pro dobu do rozvodu, ale i pro dobu po rozvodu manželství. V opatrovnickém řízení musí opatrovnický soud rozhodnout o výchově společných dětí (střídavá, společná péče nebo svěření do péče jednomu z rodičů) a výživě (stanovení výživného). Ideální bude vždy stav, kdy se rodiče dohodnou na budoucí péči o nezletilé. V takovém případě soud schválí dohodu, ovšem za předpokladu, že nebude odporovat zájmům nezletilých dětí. Nedokážu absolutně odhadnout, jak soud rozhodne ve Vašem případ ě a komu by soud svěřil dítě, proto je pro Vás zásadní dohoda o péči o dítě, ve které se dohodnete, že soud svěří dítě Vám a otec se bude s dítětem stýkat. Doporučuji se obrátit na některou z rodinných a manželských poraden které lze vyhledat např. http://www.psychoportal.cz/manzelske-rodinne-poradny.
2) Manželé se dohodli na úpravě vzájemných majetkových poměrů, bydlení, popřípadě výživného pro dobu po rozvodu. Dohoda o naložení s bytem je zásadní. Pokud se nedohodnete byt je možné prodat a z výtěžku zaplatit hypotéku. V žádném případě oběma nedoporučuji neplatit část hypotéky, mohlo by totiž dojít k exekuci a k prodeji bytu v rámci exekuce, což by se vám oběma prodražilo. Jste manželé a svou situaci je nejlepší řešit spolu a dohromady. Je také třeba vzít v úvahu, že i on může být z celé situace unavený. Veškerá výživa za rodinu je na jeho bedrech a současné společenské klima jej neocení. Doporučuji proto jednání s ním začít pozitivně a ocenit jeho snahu, co vše pro Vás a dceru dělá, věřím, že následná jednání o dceři a majetku budou jednodušší.
3) K návrhu na rozvod se připojí druhý manžel.
Ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí.

Zjistí-li soud, že jsou splněny všechny shora uvedené zákonné podmínky pro „nesporný“ rozvod manželství, nebude v řízení vůbec zjišťovat příčiny rozvratu manželství a manželství rozvede. „Nesporný“ rozvod bude soudem vyřízen v poměrně krátké době, oproti rozvodu „spornému“, který bude rozhodně trvat déle.

Tzv. rozvod sporný
Jestliže se manželé nedohodnou na „nesporném rozvodu“, čeká je rozvod „sporný“. Návrh podává jeden z manželů. U sporného rozvodu manželství je soud totiž ze zákona povinen zkoumat příčiny. Každý z účastníků řízení – manželů, pak musí svá tvrzení ohledně souladnosti, nesouladnosti či rozvratu manželství prokázat (listinami, svědeckými výpověďmi apod.).
Zánikem manželství zaniká i společné jmění manželů. Zanikne-li manželství, měli by rozvedení manželé vypořádat společné jmění manželů, v opačném případě po uplynutí tří let od právní moci rozvodu manželství nastane zákonná fikce vypořádání společného jmění manželů.
Zákon stanoví, že nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak, jsou podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění stejné, přičemž každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek, a to, co druhý manžel vynaložil ze svého výhradního majetku na společný majetek.
Při vypořádání společného jmění manželů je nutno přihlédnout především k potřebám nezletilých dětí, dále k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, a dále k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva, s tím, že podpisy manželů musí být úředně ověřeny v případě, kdy se dohoda předkládá soudu u „nesporného“ rozvodu manželství, a v případě, že se vypořádávají nemovitosti.

Mediace patří mezi tzv. alternativní způsoby řešení sporů a je vhodná i pro řešení rodinných sporů.. Jde o metodu, jež je souborem různých, zejména komunikačních technik. Rodiče, kteří řeší spor se obrátí na nezávislou a nestrannou třetí osobu, tzv. mediátora, aby jim zprostředkovala (pomohla) nalézt smírné řešení jejich sporu. Mediace v případě, je-li úspěšná, končí uzavřením tzv. mediační dohody, která mezi stranami ruší dosavadní sporná práva a nahrazuje je právy novými vycházejícími z obsahu mediační dohody. Tvůrci této dohody jsou vždy strany sporu, nikoli mediátor.Více informací ohledně mediace je možné si přečíst na www.mediace.cz

Informace
Podrobnější informace a vzory podání:
http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/rozvod-manzelstvi.html
U každého vzoru naleznete návod, jak jej správně vyplnit.

Právní předpisy
§ 755 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.