Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: počet dětí v MŠ

21.09.2018

Dobrý den, syn chodí do školky, do třídy, ve které je 28 dětí ve věku cca 2,5 - 3,5 let. Z ních 10 mělo nebo bude mít 3 roky v období od září do prosince 2018. Ve třídě jsou dvě paní učitelky. Porušuje naše školka nějakou vyhlášku, kterou? Je v rozporu s švp - musí řešit nápravu nebo jen přepíše švp? Moc děkuji.

Dobrý den,

dle školského zákona §34 odst. 1 je dáno, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, přijato může být tedy v případě volné kapacity.

Dle vyhlášky o předškolním vzděláváni se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí. Ale po dohodě se zřizovatelem se počet dětí může zvýšit až na 28.

Právní úprava:
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu:

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD

21.09.2018

Dobrý den,
v srpnu 2018 mi skončila rodičovská dovolená. S předstihem jsem informovala zaměstnavatele, že se chci vrátit. Zaměstnavatel mě informoval, že pro mne práci dle prac. smlouvy nemá, protože proběhly v oddělení reorganizace a mé místo bylo zrušeno. Bylo mi řečeno, že dostanu odstupné ve výši 5 platů (3 platy odstupné + 2 platy ve výpovědní době). Jelikož jsem byla ochotná případně pracovat i na jiné pozici, dohodli jsme se, že zkusíme v rámci firmy hledat jinou práci v období 2 měsíců, a tak jsem si na 2 měsíce zažádala o neplacené volno. Když prý do těch 2 měsíců nenajdeme práci, která by se mi líbila a vyhovovala by mi (hledám zkrácený úvazek), pracovní poměr bude ukončen a mám stále nárok na odstupné.
Nic z výše uvedeného mi HR nedalo písemně. Vše se mnou probírali jen ústně. Jen neplacené volno mám v papírové podobě schválené.
V tuto chvíli se zdá, že jinou práci, která by mě uspokojovala, nenajdeme, a tak si chci vzít to odstupné. Donesli se ke mně však různé zvěsti a nyní se obávám, že mi na poslední chvíli pozici dle pracovní smlouvy nabídnou, avšak neschválí mi zkrácený úvazek, který nutně potřebuji.
Kdyby mi mojí původní pozici nakonec nabídli na plný úvazek a já bych ji nemohla přijmout kvůli tomu, že potřebuji poloviční úvazek kvůli péči o syna, ztrácím tím pak nárok na to slíbené odstupné?
Další otázka: Neplacené volno mám do konce října. Lze poměr ze strany zaměstnavatele ukončit dříve a dostat to odstupné už nyní anebo se musí počkat na konec toho neplaceného volna?
Děkuji za radu.
S pozdravem

Dobrý den,
Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Pokud Vám zaměstnavatel nabídne pracovní místo dle Vaší pracovní smlouvy a Vy jej odmítnete, nebudete mít nárok na odstupné. Pro Vás je důležité co máte nyní v pracovní smlouvě a to je pravděpodobně celý úvazek. Samozřejmě si můžete požádat o zkrácený úvazek, v tuto chvíli Vám však zaměstnavatel hledá místo na plný úvazek, tak jak je ve smlouvě.

Pracovní poměr můžete ukončit dohodou kdykoliv, tedy i v době neplaceného volna. S ukončením pracovního poměru dohodou však musí souhlasit obě strany, tedy i zaměstnavatel.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Návrat do zaměstnání po RD

21.09.2018

Dobrý den, měla bych dotaz, jestli je možné u zaměstnance, ktery se chce vrátit po rodičovské dovolené, aby mu zaměstnavatel řekl, že aby se mohl vratit zpět na svou pozici, musí jít na řádné výběrové řízení s ostatními uchazeči?

Dobrý den,
Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Zaměstnavatel Vám po návratu z RD nemusí přidělit stejnou pozici, z které jste odcházela na mateřskou dovolenou, ale musí Vám přidělit práci podle pracovní smlouvy. Výběrovým řízením byste neměla procházet, neboť již máte uzavřen pracovní poměr a jste zaměstnancem.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Kindergeld

21.09.2018

Dobrý den,
bývalý přítel jako pendler mi navrhnul, že si můžu požádat o Kindergeld s tím, že mi nebude dávat vše, jen 3500,- měsíčně, že si část ponechá třeba na benzín do práce. Syn žije v domácnosti se mnou, navštěvuje 4. třídu ZŠ, on si syna tzv. "půjčuje" :-( jak má čas, většinou víkendy, ale není to pravidelně. Od dubna 2018 jsem si veškeré formuláře vyběhala na úřadech sama a teď mi byl Kindergeld přiznán spolu i s doplatkem od ledna 2018. Bohužel mi bývalý přítel nedovolil napsat do žádosti své číslo účtu, ale doplnil si své. Nyní přišly peníze v částce 1746 EUR s tím, že on si půlku nechá. Rozhodl si to sám, že to tak je spravedlivé. Takže si půlku všech dětských přídavků ponechal. Jak se můžu proti tomu bránit? Podotýkám, že alimenty tady u nás platí ve výši 2500,- měsíčně. Moc děkuji za radu

Dobrý den,
přídavky na dítě, kterými Kindergeld je patří dítěti, ne rodiči na osobní potřeby. Celý příspěvek by tak měl být vyplácen Vám, jelikož máte syna svěřeného do péče.
Doporučuji Vám k tomuto kroku přítele písemně vyzvat a čekat na jeho reakci. Bude-li si i nadále polovinu příspěvku nechávat, můžete se obrátit na jeho zaměstnavatele prostřednictvím kterého je dávka vyplácena a uvést svoje číslo účtu, nebo na policii. resp. se celá situace může dostat před soud.
Píšete, že Vám platí na dítě 2500Kč, nemůže tyto peníze míchat s Kindergeld /což je asi polovina dávky/, ten by měl být vyplácen Vám a navíc otec platit výživné.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Nezaměstnanost, rekvalifikace, rodičovská dovolená

21.09.2018

Dobrý den, potřebovala bych poradit i když můj dotaz bude asi komplikovanější.
Jsem v současné době na rodičovské dovolené, která mi ovšem končí. Do práce se vrátit nemůžu, protože syna ještě nevezmou do školky. Jelikož už několik let fotografuji, udělala jsem si před pár měsíci živnost a chtěla bych se fotografování věnovat více a začít se tím časem živit. V současné době čekám druhé dítě. A můj dotaz zní, jestli je pro mě v současné době výhodné dát v zaměstnání výpověď, registrovat se na úřadě práce a využít možnosti rekvalifikačních kurzů v oblasti fotografování a také finanční podpory pro začínající podnikatele, na kterou bych měla za půl roku nárok, nebo mám jinou možnost jak to vyřešit, než znovu nastoupím na mateřskou a rodičovskou dovolenou? Měla bych pak jako nezaměstnaná nárok na rodičovskou dovolenou? A měla bych nárok na využití rekvalifikačních kurzů v případě že bych byla na rodičovské dovolené? Mnohokrát děkuji za rady.

Dobrý den.

Pokud jste na rodičovské dovolené (RD), která se blíží ke konci, a nemůžete nastoupit zpět do zaměstnání, můžete také zaměstnavatele zkusit požádat o neplacené volno do doby, kdy bude dítě přijato do školky. Na toto volno však nemáte právní nárok a záleží čistě na zaměstnavateli, zda Vám vyhoví, nebo ne.
Pokud by zaměstnavatel nevyhověl, bylo by tedy nutné ukončit pracovní poměr, což lze učinit buď výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou nebo dohodou o ukončení pracovního poměru s ukončením k určitému datu.

Jakožto nezaměstnaná máte právo (nikoli povinnost) se evidovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Překážka evidence na ÚP je však provozování samostatně výdělečné činnosti, pokud tedy provozujete živnost, je nutné ji přerušit či ukončit.
I živnostník, který přeruší své podnikání, se může stát uchazečem o zaměstnání a má nárok na podporu v nezaměstnanosti, tedy za předpokladu, že splňuje základní obecné podmínky, tedy že v uplynulých dvou letech před evidencí na ÚP vykonával alespoň 12 měsíců činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Uchazeč o zaměstnání má také případně nárok na rekvalifikační kurzy a vyplácení podpory při rekvalifikaci.
Pokud přerušíte podnikání, můžete se tedy přihlásit do evidence úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, ode dne zaevidování je pak plátcem zdravotního pojištění stát (tuto skutečnost nejpozději do osmi dnů nahlaste své zdravotní pojišťovně).
Přerušení podnikání musíte oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni. Datum, kdy přerušíte podnikání, si určíte sama.

Pokud budete uchazečkou o zaměstnání na ÚP, nebudete na RD, jelikož na RD jsou pouze zaměstnanci, poněvadž RD je volno poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem k prohloubení péče o dítě do max. 3 let věku dítěte. Je třeba rozlišovat RD a rodičovský příspěvek (RP). RP je dávka státní sociální podpory vyplácená ÚP do max. 4 let věku dítěte.
Co se týče nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Abyste tedy měla nárok na PPM, musíte být v době nástupu na PPM účastna nemocenského pojištění (tedy zaměstnána či SVČ a dobrovolně si hradit nemocenské pojištění), nebo být v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta plyne z pojištění, které skončilo v době těhotenství, a činí tolik dnů, kolik trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Pokud byste se tedy s nástupem na PPM vešla do 180 dnů od skončení zaměstnání, měla byste nárok na PPM. Pokud ne, začala byste rovnou od narození dítěte pobírat RP.
Není překážkou, abyste pobírala podporu při nezaměstnanosti/rekvalifikaci a současně RP (nelze však současně pobírat podporu a PPM).

Související ustanovení:
§ 25 zákona o zaměstnanosti
(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není
a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 6,
b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu samostatně výdělečně činnou,
...

§ 44
(1) Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu
a) poskytování starobního důchodu,
b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6,
...
(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 krajská pobočka Úřadu práce poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci rozhodnutím zastaví.
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Dovolená a její délka

21.09.2018

Dobry den, nastupuji po RD do zaměstnání a chtela bych se zeptat, jestli mam narok na stejne benefity jako pred RD, konkretne jde o delku dovolene. Nyni maji novi zaměstnanci jen 4 tydny a 5 týdnů az po roce. Pry se to tyka i rodicu po RD. Ve smlouve delku dovolene uvedenou bohuzel nemam.
Dekuji za odpoved

Dobrý den,
takto upravená dovolená ve firmě je zřejmě nějakým vnitřním předpisem, který zaměstnavatel vydal a který nemám k nahlédnutí. Nemohu Vám tedy zodpovědně poradit. Bylo by třeba jej prostudovat a tam vše vyčíst. Standardní to není.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Výživné na zletilé děti

21.09.2018

Dobrý den chtěla bych se zeptat zda jde žadat zpětně navýšení alimentu když dcera je již zletilá a teď dokončila střední školu a neni ještě samostatně výdělečně činnou?Otec měl určené výživné soudně 1500kč a měl se i finančně podílet na všem co se týče školy atd..V teto chvili otec dluží výživné za 2 měsice zpětně..Platil pouze výživné a to ne zcela řádně..Je tedy možné aby si dcera mohla o něco žádat v tuto chvili?Dekuji za odpoved.

Dobrý den,
pokud je dcera zletilá o výživné už opravdu musí žádat sama, a ne prostřednictvím druhého z rodičům jak tomu bylo dosud. Nevím, zda dcera ještě dále studuje, popř. je vedná na ÚP jako uchazeč o zaměstnání.
Vyživovací povinnost rodičů k dětem nekončí jejich zletilostí, a není ani výslovně omezená ukončením studia ani jiným konkrétním okamžikem. Otec je povinen platit výživné, dokud dítě není schopno se samo živit, ani samotný nástup do zaměstnání nepředstavuje důvod pro ukončení vyživovací povinnosti. Podstatné je, zda na základě pracovního poměru dítě dosahuje takových příjmů, které by ukončení vyživovací povinnosti odůvodňovalo. Lhůta pro zpětné přiznání výživného nově platí i pro zletilé dítě!

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD, podpora v nezaměstnanosti

21.09.2018

Dobrý den,
ve firmě jsem byla zaměstnaná od února 2007 (aktivně jsem pracovala pro firmu 6 let a 3 měsíce). Na mateřskou jsem nastoupila v květnu 2013. Mateřskou a rodičovskou jsem měla se 2 dětma do listopadu 2018.

Při setkání s ředitelkou organizace koncem srpna, kde jsem zaměstnaná jsem se dověděla, že došlo k reorganizaci práce. Moje místo bylo v květnu 2018 zrušeno. Bylo mně navrhnuto, že bude pracovní poměr ukončen dohodou, kterou sepíše externí právník a zašle mně návrh na email.

V srpnu jsem byla na dovolené s rodinou na Slovensku. Došel mně dopis z Úřadu práce ohledně přepočítání a navýšení výplaty dávky na dítě (ač jsem o to nežádala. Údajně je to ze zákona) a informace, že místo skončení rodičovské v listopadu 2018, mně rodičovská končí v srpnu 2018 a s možností odvolání do 8 dnů. Byla jsem mimo ČR, tak jsem řešila záležitost po návratu začátkem září. Na Úřadě práce mně bylo řečeno, že jsem měla řešit záležitost do dané lhůty v dopise, že byla dávka zaslána, a že se s tím nedá nic dělat. Ptala jsem se i na odvolání vedoucí oddělení, vysvětlila mně, že v tomto případě se s tím nedá nic dělat.

Jelikož jsem zaměstnancem firmy 10 let ( i když jsem“ jen“ 6 let a 3 měsíce pro firmu aktivně pracovala), dostala jsem, jako každý jiný zaměstnanec této firmy po 10 letech nárok na 1 měsíc dovolené.
Organizace mně nabídla ukončit pracovní poměr dohodou ke dni sepsání dohody. 3 platy z důvdu reorganizace místa a proplacení měsíční dovolené, eventuálně proplacení jiné nevyčerpané dovolené.

Naše firma má vedení ve Velké Británii. HR oddělení v Praze nemáme. Protože si nejsem jistá na co mám nárok, ráda bych se s Váma poradila ohledně následujících bodů:
- Zda je pro mě lepší ukončit pracovní poměr dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnavatle (rozumím, že dohoda záleží na smluvních stranách, proto uvádím výše co mně zaměstnavatel nabízí)?
- Pokud bych se rozhodla pro výpověď ze strany zaměstnavatele na co bych měla nárok a jak bych měla postupovat?
- Pokud se po ukončení pracovního poměru přihlásím na Úřad práce, je pro mě lepší z hlediska výše a výplaty sociálních dávek ukončit pracovní poměr výpovědí, která má musí splňova standardní náležitosti nebo dohodou kde bude uveden důvod ukončení práce, tj. reorganizace? Je to v tomto případě jedno, zda výpověď nebo dohoda?
- Mám nárok na čerpání dovolené přislíbené zaměstnavatelem jako benefit za 10 let s firmou? Tj. místo nabízeného proplacení dovolené její čerpání stále jako zaměstnanec firmy (mám zájem čerpat dovolenou z důvodu: předčasného ukončení rodičovské dovolené. Mladší 2 a třičtvrtě roční dcerka nastoupila do školky a začíná si teprve zvykat na nové prostředí. Chtěla bych, aby alespoň měla 2 měsíce na adaptaci, abych si mohla hledat ke konci roku práci). Domnívám se, že ano, když jsem tento benefit oficiálně dostala od organizace?
- Mám nárok na čerpání dovolení za rok 2018, když jsem stále vedena jako zaměstnanec firmy? Dovolená, pokud vím, mně vyplacena nebyla.

Předem děkuji, přeji pěkný den

Dobrý den,
to, co Vám přišlo z ÚP, není ukončení rodičovské dovolené, ale ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Poslední výplata RP se prostě navýší o část, která by tam zbyla na poslední měsíc. Vaše RD pokračuje i nadále, protože RD je volno, které poskytuje zaměstnavatel a to maximálně do 3let věku dítěte.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Jestliže pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci dle pracovní smlouvy a Vy nebudete souhlasit s jinou pracovní pozicí, u zaměstnavatele proběhla reorganizace, pak s Vámi pravděpodobně bude chtít ukončit pracovní poměr. Jeden způsob je dohoda o ukončení PP, kdy se obě strany dohodnou, kdy PP skončí, jako důvod doporučuji uvést nadbytečnost, pak máte nárok na 3měsíční odstupné. Pokud s dohodou o ukončení PP nebudete souhlasit, zaměstnavatel Vám za výše uvedených podmínek může dát výpověď. To může učinit první den po skončení RD /11/2018/. Od následujícího měsíce plyne dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou budete doma, a bude pobírat 100% platu. Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní lhůty, tedy 31.1.2019. Opět máte nárok na 3měsíční odstupné. Z hlediska finančního je varianta nesouhlasit s dohodou a nechat si dát výpověď lepší, protože k tříměsíčnímu odstupnému budete navíc dva měsíce pobírat náhradu mzdy, kdy pro Vás zaměstnavatel nemá práci.

V případě, že se na ÚP zaregistrujete ihned po ukončená RD, tedy budete souhlasit s ukončením PP dohodou, Vaše podpora v nezaměstnanosti bude jen minimální. Minimální podpora činí v roce 2018 první dva měsíce 4315 Kč měsíčně, další dva měsíce 3452 Kč měsíčně, zbývající měsíc/e 3164 Kč měsíčně.
V případě, že pracovní poměr ukončíte výpovědí anebo odpracujete nějaké dny, bude Vám podpora vypočítána z výdělku.

Jak je to s měsíční dovolenou Vám nedokážu říct, pravděpodobně je upravena nějakým vnitřním předpisem firmy, který nemám k nahlédnutí. Ale jak jsem psala RD Vám neskončila předčasně, pouze byla ukončena výplata RP a to je rozdíl, na RD jste dál a to až do 3.narozenin dítěte. Není třeba tedy nutně dovolenou čerpat a ani to souběžně s RD nelze.Při ukončení pracovního poměru Vám nevybranou dovolenou zaměstnavatel musí proplatit. Za r. 2018 Vám nevznikl nárok na dovolenou, neboť jste byla po celou dobu na RD a ta je jako odpracovaná doba nepovažuje.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.