Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Vedlejší podnikatelská činnost, neplacené volno

24.03.2018

Přeji hezký den.
Letos v září mi má končit 3 letá rodičovská dovolená. Chci si prodloužit RD do 4 let dítěte a nechat si rozpočítat příspěvek do srpna 2019. Nevím, zda mi syna vezmou do školky a pokud ano, tak bych ho tam chtěla ze začátku dávat na pár hodin v týdnu, aby si postupně zvykl.
A teď k dotazu..zaměstnavatel mi drží místo do 3 let, je mi jasné, že musím zažádat i jeho že? Současně mám ŽL, kdy si k RP přivydělávám pár tisícovek měsíčně. Jde mi tedy o sociální a zdravotní? Zdravotní budu nyní platit kolem 100 Kč měsíčně a jak je to se sociálním? To platit nemusím, když si prodloužím RD? A jak to je, kdyby mi zaměstnavatel nevyhověl s prodloužením? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
zaměstnavatel Vaší žádost o udělení pracovního volna bez náhrady mzdy nemusí vyhovět, je to čistě na jeho vůli. Pokud by proti tomu nic neměl, bude třeba abyste buď sama nebo prostřednictvím zaměstnavatele předala zdravotní pojišťovně čestné prohlášení o tom, že jste osobou celodenně pečující o dítě do 7 let věku. Pokud byste z tohoto důvodu chtěla být státním pojištěncem zdravotního pojištění, nesměla byste ale mít příjem z podnikatelské činnosti.
Otázky placení zdravotního a sociálního pojištění z podnikání ať u výdělečné činnosti evidované jako vedlejší nebo posléze jako hlavní doporučuji podrobně nastudovat na portálu www.jakpodnikat.cz, kde je tato problematika podrobně zpracována.
Pokud by zaměstnavatel s udělením pracovního volna bez náhrady mzdy nesouhlasil, musela byste vyřešit včas ukončení pracovního poměru. Jednou z možností je dohoda se zaměstnavatelem o ukončení pracovního poměru k jakémukoliv dohodnutému datu a nebo klasická výpověď, kdy ale musíte počítat s dvouměsíční výpovědní dobou a dát tak výpověď včas, abyste do práce již nemusela nastoupit.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Rodičovský příspěvek

24.03.2018

Dobrý den,

V současné době pracuji, bydlím a žiju v ČR. Přítel je však ze zahraničí (Nizozemí, a v současné době bez příjmu - student).

Po porodu bychom plánovali střídavě bydlet v Nizozemí a střídavě v ČR.

Můj dotaz zní, jaké jsou v tomto případě podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku? Jak dlouho se mohu zdržovat v zahraničí?

Co se stane, pokud bych já/ dítě/ případně oba byli pojištěni v Nizozemí (s tím že trvalé bydliště zůstane v ČR)?

Co kdyby se dítě narodilo v Nizozemí?

Předem díky za odpověď.

Dobrý den,
pro rodičovský příspěvek je hlavním pravidlem tzv. "lex loci laboris" - stát výkonu zaměstnání je primárně kompetentním státem pro výplatu rodinných dávek. Nicméně to není jediné kritérium, které určuje tzv. střed zájmu rodiny, podle kterého je určen stát primární pro výplatu příspěvku.
Základní otázky, které by si měl úřad při rozhodování o příspěvku položit, jsou:
- kde pracují rodiče (rodič)?
- kde žijí děti a rodiče
- vzniká dle právní úpravy nárok na dávky na základě bydliště?

O rodičovském příspěvku rozhoduje úřad práce, bohužel se v otázkách rodičovského příspěvku s cizím prvkem opravdu často vyskytují nejednotná rozhodnutí a leckdy je třeba podat proti rozhodnutí úřadu odvolání. Podle toho, co uvádíte, by měla, dle mého názoru, být primárním státem ČR, zejména pro to, že máte v ČR trvající pracovní poměr. Místo narození dítěte při nároku na rodičovský příspěvek nerozhoduje. V otázce, zda porodit v ČR či v Nizozemí je spíše otázkou finanční. V ČR máte placeno zdravotní pojištění a tudíž i bezplatnou zdravotní péči. Nárok na bezplatnou zdravotní péči v rámci EU existuje také, ale týká se pouze bezodkladné lékařské péče a tou plánovaný porod rozhodně není.
Hezký den

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Určení otcovství v případě zemřelého otce

23.03.2018

Sestře zemřel v 10. týdnu těhotenství partner.
Má výsledky genetických testů (vzhledem k věku musela podstoupit). Postačil by pro připojení se k dědickému řízení znalecký posudek, který by určil ze shody DNA otcovství k zemřelému partnerovi ? Který znalec toto dělá a jsou nejbližší příbuzní zemřelého povinni poskytnout své DNA ?
Nebo v každém případě musí sestra podat žalobu na určení otcovství, kde myslím je i větší šance že budou příbuzní muset DNA dát k dispozici? Lze žalobu podat ještě před narozením dítěte?
Je notář povinen pozastavit dědické řízení a čekat až do vydání rozhodnutí soudu a pak majetek rozdělit? Nebo se připraví rozdělení a čeká se s uzavřením dědictví až na narození dítěte?
Bude notářka ochotna se se sestrou bavit, když nemá ještě určené otcovství? Pokud nebude přizvána k dědickému řízení (dcera z 1. manželství neposkytne notářce informaci o případném nenarozeném potomkovi), kde má sestra možnost se dozvědět, který notář dědictví vyřizuje ?
Zemřelý partner má 2 dospělé dcery z prvního manželství. Manželku nemá (rozvod před 15 lety). Dědí shodným dílem dospělé děti a případně tedy i počaté dítě ?
Moc děkuji.

Dobrý den.,
v každém případě bude nutné podat žalobu na určení otcovství. Nejsem si jistá, co je míněno, genetickými testy, které matka musela vzhledem k věku podstoupit, ale, pokud jde o klasické genetické testy pro zachycení možných vývojových vad plodu, nejde při takovémto to testování a určení otcovství. Také se dá předpokládat, že vzorek odebraný pravděpodobně z plodové vody již není zachován. Kromě toho, pro určení otcovství je třeba mít referenční vzorek DNA otce, takže by DNA dítěte odebraná z plodové vody stejně nemohla být porovnána. Po podání žaloby bude zahájeno řízení o určení otcovství ve kterém se bude řešit určení otcovství zemřelého muže. V řízení o určení otcovství bude zemřelý muž zastoupen opatrovníkem, kterého mu ustanoví soud. Dokazování v řízení o určení otcovství zemřelého je samozřejmě složitější než obvykle, ale zpravidla se otcovství zemřelého prokazuje analýzou DNA jeho příbuzných. DNA lze odebrat již u nenarozeného dítěte, ale, pokud není již odebraný vzorek zachován a použitelný, nedoporučuje se nové odebírání DNA u nenarozeného dítěte, protože je získání vzorku složité a riskantní. Nicméně nebrání to podání žaloby již před narozením dítěte právě proto, aby bylo zřetelnější, že lze očekávat dědické nároky nascitura (nenarozeného dítěte) a v dědickém řízení se s touto skutečností počítalo. Po určení otcovství bude dítě nepominutelným dědicem a bude mít nárok na sirotčí důchod . Žalobu na určení otcovství lze podat kdykoliv, lhůta nikdy nevyprší, je ale již vzhledem k nastalému dědickému řízení a potřebě sociálních dávek ji podat brzy. Je vhodné upozornit notáře, který bude pověřen vypořádáním dědictví po otci dítěte, že existuje nasciturus, o jehož otci ještě soud nerozhodl.
Doporučuji obrátit se v této záležitosti i na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dítěte), který by Vám ve věci měl být nápomocen.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výpočet PPM

23.03.2018

Dobrý den,
jsem s druhým dítetěm na mateřské dovolené, která končí 24.3.2018 a poté mi začíná rodičovská dovolená. Pracuji jako zdravotní sestra v nemocnici Frýdek-Místek, p.o., smlouvu mám na dobu neurčitou. Před prvním dítětem jsem pracovala cca 8 let na dětském oddělení(10.platová třída) a pak 2 roky na dětské JIP (11.platová třída). Při první mateřské mi byl počítán plat z 11.platové třídy (z dětské JIP). Na druhou mateřskou jsem nastoupila, když prvnímu synovi bylo 14 měsíců- takže mi zaměstnavatel platil mateřskou z platu. A v tom je rozdíl- plat mi počítá již z 10.platové třídy (z dětského oddělení). Měsíčně mi tedy přišlo o cca 2000-3000,-Kč méně, než v předchozí mateřské. Má na to zaměstnavatel právo?
Mockrát děkuji za odpověď.

Dobrý den,
výše PPM činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném dle pravidel uvedených výše vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost. Lidsky řečeno se "couvá" tak dlouho, až se dosáhne kalendářního roku, ve kterém byl vyplácen příjem tak dlouho, aby se našlo 30 zaplacených kalendářních dnů. Někdy se tak docouvá k dovolené čerpané mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, pokud byla dostatečně dlouhá, zpravidla se ale docouvá až ke kalendářnímu roku, ve kterém jste naposledy měla mzdu za práci. Není tedy rozhodující, z jaké platové třídy je počítána PPM, ale jaký byl Váš poslední započitatelný příjem.
Zjednodušeným pohledem by se mohlo tedy zdát, že zaměstnavatel při potvrzování žádosti o PPM pochybil a vyplnil nesprávně rozhodný příjem, ale takto na dálku nelze vyhodnotit, za jakých okolností a z jakých skutečností zaměstnavatel při potvrzování příjmu čerpal.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Rodičovská dovolená a další pracovní poměr

23.03.2018

Dobrý den,
aktuálně jsem na RD, na kterou jsem nastoupila bezprostředně po ukončení MD. Na MD jsem registrovaná mým stávajícím zam-vatelem, kde jsem před MD pracovala na HPP. V průběhu RD bych ráda začala pracovat pro jiného zam-vatele, a to také na HPP. Je toto vůbec možné? Mám nějaké povinnosti z tohoto titulu vůči stávajícímu zam-vateli? Např. mu to nahlásit? Nebo nemusím "dělat" vůbec nic? Pokud jsem na RD tak zdravotní a sociální pojištění za mě odvádí stát? Pokud ale budu mít výdělek z pracovního poměru musím z něj pojištění odvádět také? Nebo jsem po dobu trvání RD osvobozena od odvádění pojištění z platu? Nebylo by z tohoto titulu pro mě výodnější pro nového zam-vatele pracovat jako OSVČ? Děkuji moc za odpovědi.

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme Vám za Váš dotaz do poradny.

K Vaší jiné výdělečné činnosti pro jiného zaměstnavatele v době rodičovské dovolené uvádím, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.

Omezení výkonu jiné výdělečné činnosti se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Vedle sebe můžete mít několik pracovních poměrů.

Výdělečná činnost na rodičovské dovolené znamená, že plátcem zdravotního pojištěni jak stát, tak zaměstnavatel u kterého máte příjem. Z příjmu odvádí zaměstnavatel i pojištění na sociální zabezpečení.

Co je výhodné, zda pracovní poměr nebo práce jako OSVČ nedokážu posoudit; musel by se porovnávat konkrétní příjem. Jako OSVČ - jednalo by se o vedlejší výdělečnou činnost a zdravotní a sociální pojištění by se odvádělo z příjmu.

Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Rodičovská dovolená a další pracovní poměr

23.03.2018

Dobrý den,
prosím o radu. Jsem momentálně na tříleté RD s prvním dítětem, které dovrší 13.4. 3 roky. Rodičovský příspěvek jsem již vyčerpala v loňském roce (čerpala jsem po dobu 20 měsíců, aktuálně jsem bez příjmů). Jsem zárověn opět těhotná a na MD mám nastoupit 5. - 19.4. Nebude mít nástup na MD dne 5.4. na něco vliv (napr. na již vyčerpaný rodičovský příspěvek atd.)? Nebylo by nejvhodnější nastoupit na MD 13.4., tj. v den kdy jsem měla nastoupit do zaměstnání po rodičovské dovolené? V práci nechci způsobit žádné komplikace (mají za mne zástup), takže nástup do práce ani pracovní neschopnost v období od 13. - 19.4. v žádném případě neplánuji.
Děkuji za radu. Hezký den

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme Vám za Váš dotaz do poradny.

K Vaší jiné výdělečné činnosti pro jiného zaměstnavatele v době rodičovské dovolené uvádím, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.

Omezení výkonu jiné výdělečné činnosti se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Vedle sebe můžete mít několik pracovních poměrů.

Výdělečná činnost na rodičovské dovolené znamená, že plátcem zdravotního pojištěni je jak stát, tak zaměstnavatel, u kterého máte příjem. Z příjmu odvádí zaměstnavatel i pojištění na sociální zabezpečení.

Co je výhodné, zda pracovní poměr nebo práce jako OSVČ nedokážu posoudit; musel by se porovnávat konkrétní příjem. Jako OSVČ - jednalo by se o vedlejší výdělečnou činnost a zdravotní a sociální pojištění by se odvádělo z příjmu.

Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: PPM ze SVČ a prac. poměru

23.03.2018

Dobrý den, již rok pracuji jako OSVČ a platím si doplňkové nemocenské pojištění. Práci bych ráda změnila na zaměstnanecký poměr, ale také bychom chtěli s manželem miminko. Mohu se prosím zeptat, zda v případě, kdybych nastoupila do nového zaměstnání, během zkušební doby otěhotněla a ze zdravotních důvodů byla nucena o této skutečnosti zaměstnavateli říct, on by se mnou ve zkušební době rozvázal pracovní poměr, bych měla nárok na příspěvek v těhotenství a mateřství? Za poslední 2 roky bych splňovala podmínku 270 dní pojištění, ale v posledním zaměstnání bych nebyla alespoň 180 dní.

Předem mockrát děkuji za Vaši odpověď. Hezký den.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.
3) U OSVČ navíc ještě podmínka účasti na nemocenském pojištění alespoň 180 dnů v posledním roce před nástupem na PPM.

Podmínku splněných pojištěných 180 dnů v posledním roce před nástupem na PPM je tedy nutné splnit pouze u OSVČ, nikoli u zaměstnaneckého poměru.
Pokud byste tedy, jestli správně chápu, ukončila SVČ a poté nastoupila do nového zaměstnání, měla byste nárok na PPM v případě, že byste splnila podmínky 1) a 2) viz výše. Říkáte, že 1. podmínku byste splnila, záleželo by tedy na 2. podmínce. Pokud by byl prac. poměr rozvázán ve zkušební době, bylo by podstatné, zda byste stihla nastoupit na PPM v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta plyne z pojištění, které skončilo v době těhotenství, a trvá tolik dnů, kolik trvalo poslední zaměstnání, max. však 180 dnů. Pokud by tedy Váš prac. poměr byl ukončen např. po 50 dnech, ochranná lhůta by činila 50 dnů od rozvázání prac. poměru. Ještě je však třeba vzít v potaz ochrannou lhůtu ze skončené SVČ, která bude trvat 180 dnů - Vaším nástupem do nového zaměstnání by se tato ochranná lhůta nestihla vyčerpat a její nevyčerpaná délka by se připočetla k ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání, do max. délky 180 dnů (viz níže zákon). Toto ale platí v případě, že by byla nejprve ukončena SVČ a až poté by vzniklo nové pojištění - nástup do zaměstnání, tato dvě pojištění by se tedy nepřekrývala (viz zákon níže).

§ 15 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Skončení pracovního poměru dohodou

23.03.2018

Dobrý den,
upřímně Vám děkuji za zodpovězení nedávného dotazu. Velmi jste mi pomohli se v daných oblastech zorientovat. Vaši brožuru již studuji a velmi za ni děkuji. Avšak v jedné oblasti bych ještě potřebovala Vaši odbornou pomoc – radu.
Díky Vám již vím, že do zaměstnání bych opět měla nastoupit následující pracovní den, který následuje po dni třetích narozenin mého dítěte (neboť jsem to v žádosti takto uvedla - „že rodičovskou dovolenou budu čerpat do třetích narozenin...“). Narozeniny připadají na 23. 6. 2018, což je sobota. Chtěla bych v zaměstnání ukončit pracovní poměr dohodou z důvodu nezbytné osobní péče o dítě do čtyř let. Do mateřské školy bude pravděpodobně přijato až od září. (Současně mám druhé dítě v mateřské škola a manžel je velmi pracovní vytížen – mám li v dohodě přidat i tento důvod, jak ho prosím naformulovat? Nemám jinou možnost, jak zajistit péči o děti než skrze mou osobu, když je manžel pracovně mimo město.)
1) Ke kterému dni mi doporučujete pracovní poměr ukončit? Předpokládám sprváně, že by to měl být pracovní den?
2) Bude pro mě mít nějaký pozitivní význam, pokud např. v dohodě uvedu následující pracovní den – tedy až pondělí 25. 6 . 2018? Bylo by pak mojí poslední činností výkon zaměstnání a výše podpory by se tak odvíjela z příjmů dosahovaných v tomto zaměstnání, přestože do práce již vlastně fyzicky nenastoupím? (Toto mi není stále úplně jasné.) A jak tuto skutečnost na úřadu práce prokážu? Ze závažných důvodů, o kterých se kvůli ztrátě anonymity mám strach rozepsat, již nechci pracovní poměr prodlužovat např. do konce měsíce.
A lze nalézt na Vašich stránkách vzor dohody o ukončení pracovního poměru, popř. jaké náležitosti musí nezbytně obsahovat?
Omlouvám se za množství otázek. Svazuje mě nejistota a tlak, který je na mě vyvíjen s předpokladem, že udělám chybu… Upřímně děkuji a přeji Vám vše dobré! Budu Vás i nadále podporovat, protože Vaše práce je obrovskou motivací po nás, co ztrácíme jistotu.

Dobrý den.
Při ukončení pracovního poměru dohodou, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda vyjadřuje vůli obou stran, tj. zaměstnance i zaměstnavatele ukončit pracovní poměr, z jejich vzájemné dohody vyplývá i den skončení pracovního poměru. Zaměstnavateli můžete navrhnout skončení pracovního poměru dohodou, Váš návrh však nemusí akceptovat.
K jednostrannému skončení pracovního poměru slouží výpověď, výpověď může zaměstnanec podat z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce, pokud nebyla sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Během výpovědní doby trvá pracovní poměr, tj. zaměstnavatel je povinen přidělovat Vám práci podle pracovní smlouvy a Vy jste povinna ji vykonávat, pokud Vám v tom nebrání překážky v práci, např. rodičovská dovolená. Pokud byste se na skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem nedohodli a Vy již nechcete do zaměstnání nastoupit, je třeba výpověď podat tak, aby celá výpovědní doba uplynula během rodičovské dovolené, tj. při dvouměsíční výpovědní době doručit výpověď v březnu, aby pracovní poměr skončil 31.5.2018.
Věřím však, že se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodnete. Dohoda o rozvázání pracovního poměru je upravena v § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Dohoda musí být písemná, musí v ní být uveden den skončení pracovního poměru a musí být vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž zaměstnavatel a zaměstnanec obdrží po jednom. Důvod ukončení pracovního poměru není povinnou náležitostí dohody, není třeba jej nijak podrobně specifikovat. Na internetu naleznete množství vzorů, kterými se můžete inspirovat. Vzor stručné dohody naleznete níže, můžete jej samozřejmě dále upravit a vtělit do něj i další ustanovení, na kterých máte zájem.
Pracovní poměr nemusí skončit v pracovní den, může skončit i v sobotu, neděli či svátek. Z hlediska podpory v nezaměstnanosti je významné, jestli jste v období mezi skončením rodičovské dovolené a skončením pracovního poměru vykonávala práci, jak jsem blíže rozvedla v minulé odpovědi. Tj. pokud jako den skončení pracovního poměru uvedete datum 25.6.2018, ale v tento den nebudete vykonávat práci a neobdržíte tudíž ani mzdu ani náhradu mzdy, pak se výše podpory v nezaměstnanosti nebude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání.
Přikládám slíbený vzor:
DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Účastníci:
zaměstnavatel (název, IČ, sídlo, stat. zástupce)
a
zaměstnankyně (jméno + příjmení, nar., bytem)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
následující dohodu o rozvázání pracovního poměru:
I.
1. Zaměstnavatel a zaměstnankyně se dohodli, že pracovní poměr založený pracovní smlouvou ze dne …., končí dohodou zaměstnavatele a zaměstnankyně ke dni ….
2. Důvodem rozvázání pracovního poměru je nezbytná osobní péče zaměstnankyně o dítě mladší 4 let věku.
II.
1. Účastníci této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dohoda je sepsána s jejich pravou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom.
V …. dne …..
zaměstnankyně zaměstnavatel

Přikládám původní dotaz a odpověď:
Dobrý den,
dovolte mi prosím se na Vás s důvěrou obrátit. Prostudovala jsem mnoho dotazů z Vaší poradny, přesto bych potřebovala v mnohých bodech vysvětlení přímo související s mojí situací. Jsem zmatená ze spleti všech možností a potřebovala bych získat právní jistotu v krocích, které budu muset učinit.
Krátce nastíním situaci. Jsem zaměstnaná od roku 2006 ve školství, pracovní poměr na dobu neurčitou. V roce 2013 se mi narodilo první dítě, v roce 2015 druhé. V červnu tohoto roku mi končí tříletá rodičovská dovolená. Vzhledem k rodinné situaci zvažuji, co dělat dál. Moje mladší dítě bude pravděpodobně přijato do mateřské školy až od září. Manžel je zaměstnaný a nemáme nikoho jiného, kdo by nám o dítě pečoval. Zvažuji tedy, že s ním zůstanu doma.
a) Zvažovala jsem možnost, že zaměstnavatele požádám o neplacené volno. Avšak nepředpokládám, že mi vyjde vstříc. Pokud ano, jak by to prosím bylo s placením zdravotního a sociální pojištění? A také, pokud bych v rámci neplaceného volna přišla do jiného stavu, mohu po skončení neplaceného volna nastoupit na neschopenku? Bude můj pracovní poměr stále trvat? Obě předešlá těhotenství jsem měla riziková, proto je vysoká pravděpodobnost, že bych musela i tentokrát být v pracovní neschopnosti.
b) Zvažuji, jestli pracovní poměr neukončit dohodou. Mám dvě děti, o které převážně pečuji já a mé současné zaměstnání je mimo místo mého bydliště a nebude v mých silách stihnou včas děti vyzvedávat v mateřské škole. Pracovní doba s přičtením potřebné doby na cestování je s tímto neslučitelná. Opět mě zde napadají otázky: 1) Pokud bych v zaměstnání zůstala a požádala zaměstnavatele o kratší pracovní úvazek, musí mi vyhovět?
2) Pokud bych pracovní poměr ukončila dohodou z důvodu nezbytné osobní péče o dítě do čtyř let, mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Při studování ostatních příspěvků jsem našla, že pokud mi rodičovská dovolená končí 23. 6. 2018 a já bych pracovní poměr ukončila dohodou k 24. 6. 2018 měl by mi snad vzniknout nárok na podporu? (Cituji z jiného příspěvku, který mě k této otázce motivoval: „Tím Vaší poslední činností bude zaměstnání, ze kterého bude odvedeno pojistné na důchodové pojištění, což doložíte evidenčním listem důchodového pojištění. Zaměstnavatel Vám pak na speciálním formuláři potvrdí výši pravděpodobného měsíčního výdělku a z této částky se pak bude odvíjet vaše podpora v nezaměstnanosti. Zdůrazňuji, že v tomto případě je nutné se zaevidovat na úřadě práce do tří dnů od skončení zaměstnání, jinak vaší poslední činností bude náhradní doba a tím bude Vaše peněžitá pomoc v mateřství minimální. Pokud Vám však zaměstnavatel náhradu mzdy nevyplatí, bude Vaše podpora v nezaměstnanosti minimální.“) Chápu dobře, že zaměstnavatel nemá povinnost náhradu mzdy vyplatit? A kde je možné získat onen „speciální formulář“?
c) Pokud by došlo k výpovědi dohodou, kde by byl z mé strany uveden důvod „nezbytná osobní péče o dítě do čtyř let“, pravděpodobně nemám nárok na odstupné, je to skutečně tak?
d) S manželem bychom měli rádi ještě další dítě. Avšak kvůli vážným zdravotním komplikacím jsem nucena těhotenství stále odkládat. Pokud bychom se ovšem se zaměstnavatelem dohodli na ukončení pracovního poměru a já před datem jeho ukončení zjistila, že jsem v jiném stavu, je možné výpověď stáhnout, abych nepřišla o možnost čerpat peněžitou pomoc v mateřství?
e) Pokud jsem v žádosti o poskytnutí rodičovské dovolené uvedla, že rodičovskou dovolenou budu čerpat do tří let věku dítěte, je to z právního hlediska bráno jako den narození dítěte či den předcházející?
Pokud by Vás k výše uvedenému ještě cokoli napadlo – jakákoli jiná možnost, cesta - budu velmi vděčná za jakýkoli podnět. Současná situace je pro mě velmi psychicky náročná ve smyslu, že vím, že pravděpodobně budu muset opustit zaměstnání a nemám jistotu zaměstnání dalšího...
Omlouvám se za délku, avšak nemám nikoho, kdo mi v této oblasti poskytl objektivní a z pohledu právního správné informace. Můj zaměstnavatel se v pracovněprávní problematice dobře orientuje a chtěla bych být na schůzku dobře připravená. Současně bych kvůli chybným informacím nerada přišla o možnost finanční podpory, která by mi pomohla snadněji překlenou přechodné období, než bych si našla nové zaměstnání. Děkuji Vám za Váš čas a za možnost se na Vás obrátit. Vaší práce si nesmírně vážím a Vaši společnost finančně s mužem podpoříme.
S úctou
Dobrý den,
těší nás, že jste se s důvěrou obrátila na naši poradnu.
Zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
a) Pokud Vám zaměstnavatel poskytne neplacené volno, během kterého budete pečovat o děti, bude za Vás plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát jako za příjemce rodičovského příspěvku, pokud jej budete pobírat, a pokud jste již rodičovský příspěvek dočerpala, pak dle odst. 1 písm. k) zák. č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištěním, neboť budete osobou, která osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce pojistné je tento povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně.
Pojistné na sociální zabezpečení se v době neplaceného volna neplatí. Dle § 5 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou však osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění.
Pokud v době, kdy byste měla nastoupit do zaměstnání v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, do zaměstnání samozřejmě nenastoupíte. Zaměstnavatel je povinen omluvit Vaší nepřítomnost v zaměstnání. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti Vám bude náležet nemocenské. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy. Náhrada mzdy se dle současné právní úpravy neposkytuje za první 3 dny pracovní neschopnosti. Pokud prvních 14. dnů pracovní neschopnosti bude spadat do období rodičovské dovolené, budete po jejím skončení pobírat rovnou nemocenské. Za předpokladu, že Vaše těhotenství bude důvodem k pracovní neschopnosti po celou dobu těhotenství, ukončí lékař Vaši pracovní neschopnost ke dni nástupu na mateřskou dovolenou (6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu). V době mateřské dovolené Vám bude náležet peněžitá pomoc v mateřství.
b)
1) Dle § 241 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne. Nárok na podporu vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
Pokud je však poslední činností výkon zaměstnání, pak se výše podpory odvíjí z příjmů dosahovaných v tomto zaměstnání. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2018 tedy maximálně 16 682 Kč). Tj. pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru např. k 30. 6.2018 a v období od skončení rodičovské dovolené do skončení pracovního poměru budete vykonávat práci a za ni pobírat mzdu a následně se zaevidujete u úřadu práce, pak bude poslední činností výkon zaměstnání a výše podpory se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání. Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru k 30.6.2018 a v období od skončení rodičovské dovolené do skončení pracovního poměru budete čerpat neplacené volno z důvodu péče o dítě, pak bude poslední činností péče o dítě a podpora v nezaměstnanosti bude minimální. V této souvislosti pozor na včasnou evidenci u úřadu práce – pokud budete vykonávat práci do 30.6.2018, ale zaevidujete se např. až 10.7.2018, poslední činností bude opět péče o dítě.
Bližší informace, včetně příslušných formulářů obdržíte na úřadu práce nebo je naleznete na https://portal.mpsv.cz/forms.
c) Odstupné Vám v takovém případě skutečně nenáleží; případy, kdy odstupné náleží, jsou vymezeny v § 67 zákoníku práce, jedná se o výpověď ze strany zaměstnavatele, popř. dohodu z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, jeho přemístění nebo nadbytečnost v důsledku organizačních změn.
d) Výpověď by mohla být odvolána pouze se souhlasem zaměstnavatele (§ 50 odst. 5 zákoníku práce); odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
e) Pokud rodičovskou dovolenou čerpáte do 3 let svého dítěte, tato končí dnem jeho 3. narozenin a první pracovní den následující po 3. narozeninách dítěte jste povinna nastoupit do zaměstnání, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak.
Doufám, že Vám výše uvedené informace pomohou, s případnými dalšími dotazy se na nás neváhejte opět obrátit, Vaší pozornosti též doporučuji publikaci Nebojujte se zákony, kterou naleznete na našich webových stránkách www.aperio.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Máte chuť pomáhat rodičům v podobné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a projíme s mentees.

Staňte se mentorkou

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.