Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Výše další PPM

23.06.2017

Dobrý den,chtěl bych se zeptat na pripad manzelky, ktera nastoupila po RD do prace k 1.5.2017 (1.dite narozeno 30.4.2014) - stejny zamestavatel, doba neurcita, jen 75% uvazek oproti dobe pred 1.ditetem. K 16.6.2017 musela nastoupit na nemocenskou (rizikove 2.tehotenstvi). Pred 1.ditetem tez byla na rizikovem tehotenstvi, takze posledni den v praci se 100% uvazkem byl 30.9.2013.
Jakym zpusobem se bude vypocitavat nemocenska? Bude nejakym zpusobem zohlednen plat pri 100% puvodni pozice nebo vse se bude ridit jen ze 75 % ( neni to jiz puvodni vyssi pozice - takze i 100 % na soucasne pozici je vyrazne mene).
Dekuji za odpoved

Dobrý den,
podle § 19 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů platí, že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21 tohoto zákona.
To znamená, že i v případě, že manželka nastoupila zpět ke svému zaměstnavateli (rozumí se tím původního zaměstnání, tj. původní zaměstnavatel) na zkrácený úvazek a vznikne jí nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ pro stanovení nové peněžité pomoci v mateřství se považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství (§ 19 odst. 3 ZNP).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Výživné a péče o dítě

23.06.2017

Dobrý den,
jsem svobodná matka a ráda bych se zeptala na výživné pro mě a mou dceru a na střídavou péči. Otec dítěte je uvedený v rodném listě. Nechce příliš řešit věci soudně a raději se chce dohodnout na výživném, s čímž bych neměla problém, ale nevim, kolik bych měla po něm chtít a nevim, zda pro mě není lepší cesta jít přes soud, který částku na mě jakožto neprovdanou matku a na dítě určí.
Otec dítěte je ženatý a bydlí se ženou (oba cizinci mluvící česky) a dvěma dětmi ve věku 16 a 18 let. Je podnikatel, ale firma je prý v miliónové ztrátě a plat má kolem 13 000kč. Naší dceři jsou 3 měsíce a prozatím nebyl velký problém se dohodnout na útratách v době těhotenství. Od narození dcery však probíráme výživné a on sám stanovil výši, o které si nejsem jistá, zda je správně. Ráda bych se poradila.
Jeho plat je sice minimální, co lze u podnikatele přiznat a tak výživné na dítě by byl spíš na nejnižší možné hranici, ovšem jeho osobní majetek (nebo společný s manželkou) je nemalý (má co vím 3 byty, 2 auta, barák,...) navíc si jezdí na 4 dovolené ročně a sám říká, že to sponzoruje jeho žena nebo jeho otec, který je údajně milionář.
Také bych se ráda zeptala, zda on má právo na střídavou péči, když je ženatý? Popřípadě jak velkou mám šanci, kdybych žádala o svěření dítěte do vlastní péče. Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den.
Výživné je upraveno v občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) v § 910 a násl.
Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče). Dále je třeba přihlédnout i k osobní péči o dítě.
Zákon též upravuje výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce, a to v § 920 cit. předpisu. Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.
Rodiče by se měly na výši výživného dohodnout, není–li dohoda možná je na místě se obrátit na soud.
Při stanovení výše výživného soud zkoumá majetkové poměry obou rodičů, jejich vyživovací povinnosti, potřeby dítěte atd. Bez konkrétní znalosti všech rozhodných skutečností nelze výši výživného ani odhadnout.
V roce 2010 byla Ministerstvem spravedlnosti vypracována tabulka, která má sloužit pro výpočet výživného. Jedná se však jen o doporučující (nikoli závazný materiál), v rozhodnutí se vždy zohledňuje konkrétní situace. Údaje jsou tedy jen orientační.
Tabulka vypadá následovně:
Věk dítěte Díl z platu připadající na výživné
0 - 5 let 11 – 15 %
6 - 9 let 13 – 17 %
10 – 14 let 15 – 19 %
15 - 17 let 16 – 22 %
Pokud se s otcem dítěte nedohodnete na úpravě péče o dítě, může o ní rozhodnout soud, který může dítě svěřit do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče. Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, na právo druhého rodiče, jemuž dítě nebude svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti, dále soud bere zřetel rovněž ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem.
Skutečnost, že otec dítěte je ženatý, nemá vliv na jeho práva k dítěti. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům (§ 865 cit. předpisu). Střídavá péče však pro takto malé dítě rozhodně není vhodná.
Dobrý den.
Výživné je upraveno v občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) v § 910 a násl.
Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče). Dále je třeba přihlédnout i k osobní péči o dítě.

Zákon též upravuje výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce, a to v § 920 cit. předpisu. Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.
Rodiče by se měly na výši výživného dohodnout, není–li dohoda možná je na místě se obrátit na soud.
Při stanovení výše výživného soud zkoumá majetkové poměry obou rodičů, jejich vyživovací povinnosti, potřeby dítěte atd. Bez konkrétní znalosti všech rozhodných skutečností nelze výši výživného ani odhadnout.
V roce 2010 byla Ministerstvem spravedlnosti vypracována tabulka, která má sloužit pro výpočet výživného. Jedná se však jen o doporučující (nikoli závazný materiál), v rozhodnutí se vždy zohledňuje konkrétní situace. Údaje jsou tedy jen orientační.
Tabulka vypadá následovně:
Věk dítěte Díl z platu připadající na výživné
0 - 5 let 11 – 15 %
6 - 9 let 13 – 17 %
10 – 14 let 15 – 19 %
15 - 17 let 16 – 22 %

Pokud se s otcem dítěte nedohodnete na úpravě péče o dítě, může o ní rozhodnout soud, který může dítě svěřit do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče. Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, na právo druhého rodiče, jemuž dítě nebude svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti, dále soud bere zřetel rovněž ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem.
Skutečnost, že otec dítěte je ženatý, nemá vliv na jeho práva k dítěti. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům (§ 865 cit. předpisu). Střídavá péče však pro takto malé dítě rozhodně není vhodná.
Pokud jste s otcem dítěte schopni se na výživném, péči o dítě a styku s ním dohodnout, doporučuji Vám tak učinit, neboť dobré vztahy mezi rodiči jsou pro dítě velmi důležité.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Zvýšení minimální mzdy a peněžitá pomoc v mateřství

22.06.2017

Dobrý den. Za šest měsíců nastupuji na druhou mateřskou ,navazujici na rodickovsou.tim minim ze jsem mezi detmi nepracovala. Pri nastupu na prvni materskou jsem mela minimalni mzdu 9300 (cca),ale nini je jiz minimalni mzda zvýšená ma 11000,- a muj dotaz zni: z ktere castky se me bude vypocitavat ma druha materska? Dekuji za odpoved

Dobrý den,
změna výše minimální mzdy od ledna 2017 nebude mít vliv na výši peněžité pomoci v mateřství, kterou budete pobírat v souvislosti s narozením dalšího dítěte.
Při výpočtu dávky se totiž bude vycházet z příjmů, které jste pobírala před nástupem na mateřskou dovolenou v souvislosti s narozením prvního dítěte.
Podle ustanovení §18 odst. 3) zákona o nemocenském pojištění, v platném znění, je rozhodným obdobím období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak. Podle ustanovení § 6 cit. předpisu, nemá-li zaměstnanec v rozhodném období vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost. U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: neposkytnutí neplaceného volna, kompenzace, evidence ÚP, osoba pečující

22.06.2017

Dobrý den,
mladšímu synovi budou 26.6.2017 3 roky. Se zaměstnavatelem jsem měla předběžně z ledna 2017 schválené neplacené volno pouze mailem v komunikaci (žádnou oficiální žádost jsem si bohužel podepsat nenechala) s návratem do práce září/říjen 2017, kdy už bude syn přijatý do školky. V dubnu mě po mailu a sms zaměstnavatel náhle kontaktoval a nabídl mi adekvátní práci (stejný popis práce), ale na jiném oddělení s nástupem červen nebo 1.7. Pokud práci nepřijmu (nemám na léto hlídání tj. nemůžu), že se rozloučíme bez jakýchkoli kompenzací. Ve firmě jsem pracovala bez započtení rodičovské 7 let a měla jsem výborné reference (dle jejich slov). Proto toto chování nechápu a chci se zeptat, jestli přece jen nemám nárok aspoň na nějakou finanční kompenzaci. Dále pak rodičovské příspěvky mám aktuálně natáhnuté do konce roku 2017. V případě, že by mi zaměstnavatel neplacené volno na červenec srpen schválil, je možné v září případně nastoupit - jak by to bylo s rodič. příspěvky? Pokud mi volno neschválí - musím podepsat dohodu o ukončení? Mají tam v mém zájmu být obsažené nějaké konkrétní věci - důvody pro ukončení nebo na tom nezáleží? Mám se přihlásit na pracovní úřad?
Poradili byste mi, jak se případně v této věci nejlépe zachovat? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
pokud nemáte písemně se zaměstnavatelovým podpisem odsouhlaseno neplacené volno, tak bohužel, zaměstnavatel může trvat na nástupu po ukončení rodičovské dovolené. Pokud Vám nabídne práci odpovídající vaší pracovní smlouvě, měla byste na danou pozici nastoupit. Pokud to z vaší strany není možné, nejlepším řešením je ukončení pracovního poměru dohodou ke konci rodičovské dovolené (abyste se vyhnula 2měsíční výpovědní lhůtě). Z důvodu nesníženého nároku na podporu v nezaměstnanosti doporučuji v případě evidence na ÚP uvést v dohodě vážný důvod pro ukončení pracovního poměru - péče o dítě do 4 let.
Bohužel, pokud zaměstnavatel nabízí práci dle pracovní smlouvy, nárok na finanční kompenzaci není, záleželo by to na vstřícnosti zaměstnavatele.
V případě, že by Vám zaměstnavatel neplacené volno na červenec srpen schválil, je možné souběžně pobírat rodičovský příspěvek.
Pokud ovšem chcete být se synem doma, pak bych s ohledem na placení zdravotného pojištění doporučila spíše, nahlásit se místo na ÚP na zdravotní pojišťovně jako osoba pečující.
Dle zákona o zdravotním pojištění je v § 7 dáno, že stát je plátcem pojistného za osobu celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby na rodičovské dovolené nebo příjemce rodičovského příspěvku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: poskytnutí neplaceného volna

22.06.2017

Dobrý den,
dohodla jsem se zaměstnavatelem na prodloužení rodičovské dovolené do 4 let věku dítěte. Současně jsem si prodloužila do 4 let věku pobírání rodičovského příspěvku. V polovině července bude mít syn 4 roky. Návrat do práce plánuji po dohodě se zaměstnavatelem v září (slabá sezóna v práci + zavřená školka). Co prosím potřebuji pro překlenutí období mezi synovými 4 narozeninami a nástupem do práce? Mám se hlásit na VZP? Musím si zaplatit pojištění sama? Potřebuji od zaměstnavatele písemné vyjádření, že se nástup po vzájemné dohodě odkládá? Děkuji.

Dobrý den,
pokud zaměstnavatel svolil s návratem do zaměstnání v září, požádejte si u něho písemně o prodloužení neplaceného volna do září.
Pokud již nebudete příjemkyní rodičovského příspěvku, tak za Vás může být plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát jako za osobu pečující. Podmínky jsou následující:
Dle zákona o zdravotním pojištění je v § 7 dáno, že stát je plátcem pojistného za osobu celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby na rodičovské dovolené nebo příjemce rodičovského příspěvku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Řešíte mateřskou, nástup do práce, rozvod, podnikání nebo jiné? Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme
* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


APERIO kurzy pro rodiče

více zde

Užitečné odkazy

Na stránkách www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady (nejen) pro sólo rodiče. saminadeti.cz
Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné

Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? Podpořte nás, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům!

Prosíme, přispějte darem na číslo účtu:
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce.

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz


Při nákupu v internetových obchodech přes web GIVT.cz půjde část z vaší útraty na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc!
Děkujeme!

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO