Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Konec rodičovské dovolené - další těhotenství

26.07.2017

Dobrý den, prosím o radu.
4.zari budou synovi 2 roky, mateřskou mám 2 letou. Jsem znovu těhotná, nástup na MD možný od 10.12. pracovní smlouva je na dobu neurčitou.
Na co mám nárok po dobu této pretrzky než nastoupim novou mateřskou, z čeho se mi bude počítat (bude ve stejné výši jako předchozí) a jak se domluvit se zaměstnavatelem? Dekuji

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou si můžete prodloužit do nástupu na další mateřskou dovolenou. Vaší žádosti o prodloužení rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen vyhovět. Během rodičovské dovolené však za předpokladu, že již vyčerpáte plnou výši rodičovského příspěvku, nebudete mít nárok na žádnou zvláštní dávku; v závislosti na výši příjmů Vaší rodiny, můžete splnit podmínky vzniku nároku na některou z dávek státní sociální podpory, např. na přídavek na dítě. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2 .
Pokud budete v pracovní neschopnosti např. z důvodu rizikového těhotenství, budete od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti pobírat nemocenské. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy. Náhrada mzdy se neposkytuje za první 3 dny pracovní neschopnosti. V době rodičovské dovolené se náhrada mzdy ani nemocenské neposkytuje. Pokud prvních 14. dnů pracovní neschopnosti bude spadat do období rodičovské dovolené, budete po jejím skončení pobírat rovnou nemocenské. Za předpokladu, že Vaše těhotenství bude důvodem k pracovní neschopnosti po celou dobu těhotenství, ukončí lékař Vaši pracovní neschopnost ke dni nástupu na mateřskou dovolenou (6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu). V době mateřské dovolené Vám bude náležet peněžitá pomoc v mateřství.
Samozřejmě můžete též nastoupit do zaměstnání.
Zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství, tj. peněžitou pomoc v mateřství v souvislosti s narozením dalšího dítěte budete pobírat minimálně ve stejné výši, jako jste pobírala tuto dávku v souvislosti s narozením prvního dítěte.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Konec pracovního poměru v těhotenství - peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek

26.07.2017

Dobry den, nastoupila jsem na rizikovku dne 17.7.2017, na materskou budu nastupovat dne 8.8.2017. Ted jsem se dozvedela, ze nase firma se prodava a rusi, tudiz me ceka vypoved k 1.8.2017. Zamestnana zde jsem od 15.9.2015, odpracovano tedy mam pres 270 dni, kdy jsem byla platcem zdr. a soc. pojisteni. Kdo mi bude vyplacet materskou a mohu po materske libovolne volit delku rodicovske? A take dotaz, zda mam narok na odstupne?
Dekuji predem za odpoved.

Dobrý den,
z informací uvedených ve Vašem dotazu usuzuji, že výpověď teprve obdržíte. Váš pracovní poměr tedy skončí uplynutím výpovědní doby.
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předložíte Vašemu zaměstnavateli, dávku bude vyplácet příslušná OSSZ.
Budete moci zvolit výši rodičovského příspěvku. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
Rodičovskou dovolenou ve smyslu zákoníku práce však čerpat nebudete, neboť rodičovská dovolená v pravém smyslu označuje překážku v práci, po dobu jejíhož trvání je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci. Týká se tedy jen zaměstnanců.
Vy v příslušné době již zaměstnaná nebudete, budete tedy pečovat o dítě a pobírat rodičovský příspěvek.
Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z důvodu rušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo pro nadbytečnost v důsledku organizačních změn nebo došlo-li ke skončení pracovního poměru dohodu z uvedených důvodů, náleží zaměstnanci odstupné; nárok na odstupné Vám tedy vznikne.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Náhrada mzdy za čerpanou dovolenou

25.07.2017

Dobrý den, moc děkuji za předešlé rady.
Jen bych se chtěla ujistit, že mám opravdu nárok na dovolenou (byť kvůli neschopence krácenou 1/12), když jsem v letošním roce odpracovala pouze první dva měsíce (od 1.3. rizikové těhotenství)? Pozn. v zaměstnání jsem několik let.
A jak se prosím vypočítává výše dovolené, když jí předcházela prac. neschopnost? Zda se průměruje z předešlého odpracovaného čtvrtletí (v mém případě tedy říjen až prosinec 2016?) nebo jen z příspěvku/dávky ČSSZ?
A ještě bych se ráda zeptala, co je pro mne z finančního hlediska výhodnější? Zda ukončit dříve neschopenku a čerpat dovolenou před MD nebo mít neschopenku až do MD a dovolenou si vybrat hned po MD? Nemůže se mi stát, že mi zaměstnavatel nebude chtít do následujícího roku převést všech 13 dní na které bych měla aktuálně nárok? Běžně to u nás totiž funguje tak, že nás zaměstnavatel tlačí k vyčerpání dovolené v co největším rozsahu do konce roku a do následujícího roku nám je ochotný převádět např. max 5 dní.
Moc děkuji za Vaši pomoc a rady, bez kterých by byla spousta rodičů bezradná.

Dobrý den,
otázce nároku na dovolenou a její čerpání jsem se věnovala ve Vašich předchozích dotazech (viz níže). Zde uvedené informace se nikterak nezměnily.
Co se týče výše náhrady mzdy za dovolenou pak platí, že za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§222 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).
Průměrný výdělek je upraven v §351 a násl. cit. předpisu.
Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je zpravidla předchozí kalendářní čtvrtletí. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
Vzhledem k tomu, že v rozhodném období, neodpracujete alespoň 21 dnů (mateřská dovolená se sice považuje za výkon práce, ovšem nikoli pro účely práva na mzdu nebo plat ani na zjišťování průměrného výdělku - §348 zákoníku práce), bude Vám za dobu dovolené příslušet náhrada mzdy ve výši pravděpodobného výdělku.

Předchozí dotazy a odpovědi:
Dobrý den,
od 1.3.2017 jsem na neschopence kvůli rizikovému těhotenství, přičemž termín porodu (prvorodička) mám 5.10.2017. Pro rok 2017 mám v zaměstnání nevyčerpáno ještě 14,5 dne dovolené a řeším, kdy si ji vybrat? Zda neprodleně po ukončení mateřské dovolené (to už by těch dnů bylo předpokládám více (+ z roku 2018, na které mi vznikne mateřskou nárok) nebo ještě před nástupem na ní? Nevím, zda je pro mě lepší, ukončit např. dříve neschopenku nebo si raději nechat dovolenou za 2017 proplatit? Obávám se však, že mi zaměstnavatel nebude chtít ani s jednou variantou vyhovět. Mám na něj nějaké "páky", jak se domáhat (ideálně proplacení) dovolené nebo je to jeho povinnost po té, co z neschopenky přejdu na MD? Do kdy by tak měl učinit a jak ho oficiálně urgovat, pokud by tak neučinil? Co když bude trvat na převedení dovolené do roku 2018 a nebude chtít proplatit? Aktuálně totiž protahuje i zasílání Potvrzení o trvání neschopnosti na sociálku, proto již nemám důvěru ve spolehlivý přístup druhé strany.
Dále jsem se chtěla zeptat, kdy přesně bych měla nastoupit na MD, aby se mi nekrátila (nebo alespoň co nejméně) dovolená z roku 2018? Resp. si nejsem jistá, zda je v mém případě vůbec šance na splnění dostatečného počtu odpracovaných dní z roku 2018 tak, abych měla nárok na celých 20 dní dovolené? Jakým způsobem se má o čerpání dovolené žádat, stačí emailová komunikace se zaměstnavatelem nebo existuje přímo nějaký formulář? A platí, že při čerpání dovolené mezi MD a RD, není žena chráněna před výpovědí?
Předem velice děkuji za odpověď na můj obsáhlý email.
Odpověď:
Dobrý den.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené a dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 zákoníku práce).
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dle § 214 zákoníku práce dovolená za odpracované dny, a to v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel s jednou výjimkou: požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Jedná se o čerpání, nikoli proplacení dovolené; to je možné jen při skončení pracovního poměru.
V době čerpání dovolené zaměstnankyně není chráněna proti výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že dovolenou si před nástupem na mateřskou dovolenou můžete vyčerpat pouze se souhlasem Vašeho zaměstnavatele; Vaší žádosti o čerpání zbylé dovolené z roku 2017 a dovolené za rok 2018 v návaznosti na mateřskou dovolenou je však zaměstnavatel povinen vyhovět. V roce 2018 se za odpracované dny bude považovat čerpání mateřské dovolené a dovolené. Počítám-li správně, ani tak však neodpracujete požadovaných 60 dnů, a proto Vám za rok 2018 bude náležet dovolená za odpracované dny v délce 1/12 za každých 22 odpracovaných dnů. Pro žádost není žádný formulář, žádost doporučuji podat písemně a prokazatelně doručit zaměstnavateli před skončením mateřské dovolené; z žádosti musí být patrné, komu je určena, kdo ji činí, co žádá a musí být datována a podepsána. Vzor naleznete v naši brožuře“ Nebojujte se zákony“ pro rok 2017 na str. 46; brožuru si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.aperio cz. V době čerpání dovolené nejste proti výpovědi ze strany zaměstnavatele chráněna. Výpovědní doba však neběží po dobu rodičovské dovolené.
Doufám, že jsem zodpověděla všechny Vaše dotazy vztahující se k dovolené, pokud nikoli, nebo pokud budete mít další dotazy související s rodičovstvím, neváhejte se opět obrátit na naši poradnu.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Dobrý den,
děkuji za předešlou odpověď. Ještě bych se ráda zeptala, na kolik dní dovolené mám pro letošní rok nárok, když jsem nastoupila 1.3. na nemocenskou (rizikové těhotenství). Na rok máme celkem 20 dní a mně při nástupu na neschopenku zbývalo 14,5 dne. Celou dovolenou jsem si chtěla vyčerpat před nástupem na mateřskou dovolenou, pokud by mi zaměstnavatel vyšel vstříc a já díky tomu mohla ukončit o to dříve nemocenskou. Nevím však, o kolik dní ho mám požádat, aby to bylo správně?
Termín porodu mám 5.10. Domnívám se správně, že je v mém případě nejvýhodnější nastoupit na MD co nejpozději, tzn. 6 týdnů před porodem? A pokud bych si letošní dovolenou nevyčerpala a nechala to až po MD, plynou z toho nějaké výhody? Osobně se domnívám, že zaměstnavatel by mi nejspíš ani celou dovolenou, co mi zbývá, do příštího roku nepřevedl..
S pozdravem

Dobrý den,
zaměstnavatel je povinen vyhovět Vaší žádosti o čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou bez ohledu na to, kolik dní Vám zbývá. Naopak Vaší žádosti o čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou vyhovět nemusí.
Počet dnů dovolené vypočtete podle pravidel uvedených v předchozí odpovědi a souvisí s datem nástupu na dovolenou a mateřskou dovolenou, např. pokud z důvodu pracovní neschopnosti zameškáte více než 100 ale méně než 121 pracovních dnů, se Vám dovolené bude krátit o 1/12, tj 1,5 dne – náleželo by Vám tedy 13 dnů dovolené.
Počítám-li správně, pokud máte termín porodu stanoven na 5.10., pak můžete na mateřskou dovolenou nastoupit nejdříve 10.8. (8. týdnů před očekávaným dnem porodu), nejpozději pak 24.8.2017 (6. týdnů před očekávaným dnem porodu).
Pokud si dovolenou nevyčerpáte před nástupem na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen umožnit Vám čerpání dovolené na základě Vaší žádosti v návaznosti na mateřskou dovolenou, jak je uvedeno výše . Za odpracovanou dobu v roce 2018 se bude počítat čerpání mateřské dovolené a dovolené za rok 2017.
Dle některých názorů lze do odpracované doby započítat i předpokládanou doba čerpání řádné dovolené za rok 2018. Součtem těchto dob byste dosáhla „výkonu práce“ v rozsahu přesahujícím 60 dní, čímž by Vám vznikne nárok na dovolenou za kalendářní rok 2018. Protože byste dovolenou vyčerpala v návaznosti na mateřskou dovolenou, nebude se Vám z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Uvedený postup je popsán v odborné literatuře např. v tomto článku - Chládková, Alena: Mateřská a rodičovská dovolená v r. 2007, Práce a mzda, 6/2007, str. 21.
Dle jiných názorů se však předpokládaná doba čerpání dovolené za rok 2018 do odpracovaných dnů nezapočítá, v takovém případě v roce 2018 odpracujete (čerpáním mateřské dovolené a dovolené za rok 2017 méně než 60 dnů. Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dle § 214 zákoníku práce dovolená za odpracované dny, a to v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Odchod otce od rodiny - nárok na dávky

25.07.2017

dobrý den, chtěla bych se zeptat, když me opustil manzel , zustaly mi tri deti zda to mam nekam nahlásit?
Mám nárok na sociaĺce na nejake příspěvky?
Dekuji

Dobrý den,
skutečnost, že manžel opustil rodinnou domácnost, nejste povinna oznamovat.
Lze však doporučit v této souvislosti zvážit řešení nastalé situace z hlediska výživného pro děti, popř. pro Vás, popř. péče o děti atd.
Jestliže spolu rodiče dítěte nejméně po dobu 3 měsíců prokazatelně nežijí, je možné podat žádost o rozhodnutí, aby se na ně nepohlíželo jako na osoby společně posuzované. Příjmy rodiče, který nežije s dítětem, se pak nebudou započítávat pro výpočet dávek, čímž může dojít ke splnění podmínek pro vznik nároku na některou dávku, např. přídavek na dítě, či příspěvek na bydlení. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2 nebo je obdržíte na příslušném pracovišti státní sociální podpory – úřadu práce.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Žaloba na určení otcovství

25.07.2017

Dobrý den,
Plánuji podat žalobu o určení otcovství a chtěla bych se zeptat jak mám postupovat? Děkuji

Dobrý den.
K řízení je místně příslušný obecný (tj. okresní, v Praze obvodní) soud podle bydliště dítěte.
Žaloba musí mít obecné náležitosti podání, tj. musí v ní být uvedeno, kterému soudu je určena, kdo ji činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsána a datována.
Žaloba musí kromě výše uvedeného obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků (těmi jsou matka, dítě a muž, o kterém je tvrzeno, že je otcem), popřípadě rodná čísla nebo datum narození, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, a musí z ní být patrno, čeho se navrhovatel domáhá, tj. určení, že žalovaný je otcem nezl. dítěte.
S řízením o určení otcovství je tradičně ze zákona spojeno řízení o výchově, resp. osobní péči, a výživě nezletilého dítěte.
Se sepsáním žaloby Vám mohou pomoci na OSPOD.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Mateřská dovolená - dovolená - rodičovská dovolená

25.07.2017

20/2/2017 jsem nastoupila na MD. Syn se narodil 17/4/17. V praci mi vznikl narok na dovolenou v celkove vysi 49 dnu. O zameru vybrat si ji mezi MD a RD jsem pisemne informovala zamestnavatele jak pred odchodem na MD, tak i dne 18/7/17 s tim, ze pote budu cerpat RD asi po dobu 19 mesicu. Zamestnavatel souhlasil. Na RD bych tedy dle vypoctu mela nastoupit 10/11/17 a radnou dovolenou cerpat po skonceni MD, tedy od 3/9/17 do 9/11/17. Na OSSZ mi ale pani rekla, ze na dovolenou neberou ohled a RD musim nastoupit 3/9/17. Takhle by mi ale zamestnavatel dovolenou pouze proplatil, coz nechci. Jeste dle poradny na webu to v r.2016 bylo mozne. To doslo ke zmene zakonu a nelze posloupnost MD-radna dovolena-rodicovska? Dekuji.

Dobrý den.
Domnívám se, že se jedná o nedorozumění.
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Tj. posloupnost čerpání mateřské dovolené - čerpání dovolené - nástup na rodičovskou dovolenou je možná a běžná.
Čerpání rodičovské dovolené je právo, nikoli povinnost zaměstnankyně; je pouze na ni, zda a kdy na rodičovskou dovolenou nastoupí. Tato otázka rozhodně není v kompetenci OSSZ.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

25.07.2017

Dobrý den, můj dotaz se týká výpočtu výše mateřské. Poslední dva rok jsem zaměstnána na hlavní pracovní poměr a pobírám invalidní důchod 3 stupně. 26. února letošního roku jsem nastoupila na nemocenskou, tu jsem ukončila k 20.4 a od té doby jsme na neplaceném volnu. K 30.6.2017 se mi na základě posudkové lékařky změnil invalidní důchod z III.st na I.stupen s trvanim do 30.6.2019. Současně díky tomu, že jsem onkologický pacient a otěhotněla jsem, lekari mi doporucili jiz zpet na nemocenskou ( v záři jsem se měla vracet zpět do práce). Můj dotaz, jak tyto skutečnosti : nemocenská, změna klasifikace inv.důchodu a čerpání neplaceného volna ovlivní výpočet následného čerpání mateřské? Děkuji za radu a jsme s pozdravem

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost, neplacené volno) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Nemá-li zaměstnanec v takto stanoveném rozhodném období vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
V roce 2017 první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 901 Kč, druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 412 Kč, třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 824 Kč.
Pro orientační výši dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – http://www.mpsv.cz/cs/13622.
Z výše uvedeného vyplývá, že změna invalidního důchodu nebude mít vliv na výši peněžité pomoci v mateřství; nemocenské a neplacené volno patří mezi tzv. vyloučené dny, které se do výpočtu peněžité pomoci v mateřství nezahrnují; výši dávky mohou tedy ovlivnit jen tak, že mohou zapříčinit změnu rozhodného období.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Těhotenství po nástupu do nového zaměstnání - peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek

25.07.2017

Dobrý den,

mám dotaz ohledně RP a MD. Nastoupila jsem v červenci do nového zaměstnání a vzápětí jsem zjistila,že jsem těhotná- jako na potvoru. Tenhle týden jsem to už řekla zaměstnavateli a ten řekl, že mě po zkušební době propustí. Jak to mám prosím udělat,aby jsem měla nárok na rodičovský příspěvek- půl roku a následně MD. V předchozích rocích jsem byla řádně zaměstnána.Když jsem nastoupila tak jsem už byla těhotná. Momentálně jsem v 13 týdnu. Mám bolesti tak asi půjdu na riziko ,myslíte ,že se vejdu do ochranné lhůty,vím že jsem to po.... ,ale prostě jsem to tak cítila a ted už s tím nic nenadělám . Termín mám 24.1.2018 .Děkuji moc za radu .

Děkuji moc za radu

Dobrý den.
Dávka, kterou žena zpravidla pobírá cca půl roku po porodu se nazývá peněžitá pomoc v mateřství.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů; pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.
Pokud budete uznána práce neschopnou, bude Vám od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti náležet nemocenské, a to i po skončení pracovního poměru. Pokud alespoň počátek osmého týdne před očekávaným dnem porodu bude spadat do ochranné lhůty, bude Vám náležet peněžitá pomoc v mateřství. Pokud nástup na mateřskou dovolenou (nejdříve počátek 8. týdne před očekávaným dnem porodu) do ochranné lhůty spadat nebude, ukončí lékař Vaši pracovní neschopnost zpravidla uplynutím 6. týdnů po porodu. Nemocenské pobírané v období od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne po porodu je tzv. nemocenským v souvislosti s porodem.
Poté budete pobírat rodičovský příspěvek; bližší informace k této dávce naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
Pokud jste byla těhotná již v době skončení předchozího pracovního poměru, pak činí ochranná lhůta 180 dnů ode dne skončení tohoto zaměstnání. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů.
K přesné odpovědi na Váš dotaz, je třeba znát: datum otěhotnění (zda k němu došlo za trvání předchozího pracovního poměru či nikoli), datum skončení pracovního poměru (z tohoto údaje zjistíte dobu trvání pracovního poměru, tj. počet dnů ochranné lhůty a dobu, od kdy počíná běžet); s těmito údaji pak můžete sama s pomocí informací uvedených výše zjistit, zda Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikne či nikoli, popř. se můžete obrátit na příslušnou OSSZ.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Příručka pro rodiče

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

Nové šance - kurz pro rodiče ve složité situaci
- práce, komunikace, výchova, finance
- seberozvoj, právní minimum
- otevřená registrace, počet míst omezen

 Nové šance

informace o dalších kurzech APERIO

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Podpořte nás, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům! Prosíme, přispějte darem na číslo účtu:
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce.


Při nákupu v internetových obchodech přes web GIVT.cz půjde část z vaší útraty na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc!
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v TV

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.