Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Pracovní poměr na dobu určitou - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství

23.05.2018

Dobrý den,
prosím Vás o radu. Jsem zaměstnaná od 6. 6. 2016, otěhotněla jsem a jsem na neschopence od 3. 4. 2018, bohužel mi končí smlouva 6. 6. 2018 a smlouvu mi neprodlouží. Dočetla jsem sem, že bych měla být v ochranné lhůtě a tudíž by mi měla neschopenka nadále pokračovat i po ukončení pracovní smlouvy. Je potřeba někde nahlásit, že už nejsem zaměstnaná a komu pak dávat lístek na peníze? Jakmile mi ukončí neschopenku, tu mám odevzdat zaměstnavateli nebo na správu sociálního zabezpečení? Z neschopenky můžu nastoupit rovnou na mateřskou a budu mít na mateřskou nárok?
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
i po skončení pracovního poměru Vám bude náležet nemocenské.
Tzv. lístek na peníze budete odevzdávat Vašemu bývalému zaměstnavateli.
Oznamovací povinnost v souvislosti se skončením pracovního poměru má zaměstnavatel; z opatrnosti doporučuji kontaktovat Vaši zdravotní pojišťovnu a oznámit ji, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění za Vás coby za příjemce dávek nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství), a následně rodičovského příspěvku bude stát.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Váš ošetřující lékař ukončí pracovní neschopnost ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předložíte Vašemu bývalému zaměstnavateli, výše dávky se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v posledním zaměstnání. Pro orientační výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Konec pracovního poměru - další těhotenství

23.05.2018

Dobrý den, včera jsem obdržela Vaši odpověď na můj dotaz. (č.43193) Vše bylo srozumitelné, akorát bych se ještě potřebovala doptat, jak by to bylo v případě, kdybych chtěla navázat na další rodičovskou dovolenou. Podle Vaší odpovědi mám nárok na odstupné již teď, během rodičovské dovolené, ale kdybych si ho nárokovala teď, tak pak už teda nejspíš nebudu v ochranné lhůtě, 3 roky, a nemůžu plynule navázat na další mateřskou, kterou mi zaměstnavatel nezaplatí?! Chápu to správně? Mockrát děkuji za cenné rady.

Dobrý den,
pokud dojde ke skončení pracovního poměru, dnem skončení pracovního poměru končí rodičovská dovolená (ve smyslu překážky v práci) a Vaše účast na nemocenském pojištění. Pokud Váš pracovní poměr skončí v době těhotenství a na peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte do180 dnů ode dne skončení pracovního poměru, bude Vám náležet peněžitá pomoc v mateřství ze skončeného zaměstnání z titul tzv. ochranné lhůty. Pokud na peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte později, aniž byste po skončení pracovního poměru nastoupila do nového zaměstnání, nárok na dávku Vám nevznikne. V souvislosti s péčí o narozené dítě Vám bude náležet rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Souhlas s osvojením

23.05.2018

Dobrý den ráda bych se poradila ohledně syna jeho biologický otec je v rodném listu a soud mu určil výši výživného ale se synem se nestyka nikdy ho neviděl , synovi budou dva roky a v říjnu si beru člověka ,který syna vychovává a je pro něho táta ....rád by si syna osvojil ale nevíme jak na to a jakvto budr s alimenty děkuji

Dobrý den,
o osvojení nezletilého dítěte rozhodne soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit. Partner matky dítěte tedy musí podat návrh na osvojení dítěte k příslušnému soudu. Soud o osvojení rozhodne, pokud shledá, že je to v zájmu osvojovaného dítěte. Je třeba buď souhlasu dítěte samotného, nebo (není-li alespoň dvanáctileté) souhlasu opatrovníka, kterým je zpravidla orgán sociálně právní ochrany dětí. Je-li to možné, soud vyslechne i osvojované dítě a vezme na jeho vyjádření zřetel s ohledem na stupeň jeho duševního vývoje. U dvouletého dítěte by mohlo dojít k tomu, že by mohlo být tázáno (například tím opatrovníkem) právě na to, koho vnímá jako otce, pokud toto například navrhne právě ten opatrovník dítěte. K osvojení dítěte je třeba také souhlasu rodičů případně toho rodiče, za něhož má nastoupit v rodičovství osvojitel. Souhlas dává rodič osobním prohlášením vůči soudu. Dříve než se rodič vyjádří, soud ho řádně poučí o tom, co takový souhlas přináší a jaké bude mít důsledky. Souhlas s osvojením může otec dát písemně a přiložit ho k návrhu na osvojení podaného partnerem matky dítěte, ale protože občanský zákoník vyžaduje osobní prohlášení vůči soudu, je pravděpodobné, že bude předvolán k řízení, aby toto učinil přímo tam.
Souhlas rodiče s osvojením lze nahradit rozhodnutím soudu. Soud takové rozhodnutí zpravidla vydává v případě, kdy otec například není dlouhodobě k zastižení, o dítě nejeví zájem, neplatí výživné a dítě chce osvojit manžel matky kvůli scelení rodiny. Souhlas dá také v případě, kdy rodič svých rodičovských práv zneužívá. Zkrátka rozhoduje vždy v zájmu dítěte. Pak je ještě třeba si velmi vážně uvědomit, co osvojení dítěte vlastně znamená. Pokud by nakonec k souhlasu s osvojením došlo, tak by Váš současný partner plně nastoupil do práv a povinností otce, osvojením by došlo k přerušení rodinné vazby s původním otcem a ke vzniku vazeb nových. S tím souvisí samozřejmě i vazby na babičky a dědečky, po biologickém otci a jeho předcích již nebude existovat dědická posloupnost, tato přejde na adoptivního otce. Pokud by později došlo k rozchodu, tak by vyživovací povinnost musel plnit adoptivní otec, protože ten se právně stane plnohodnotným otcem, také by mohl žádat dítě do péče a soud by se nezabýval tím, že dítě není biologicky jeho. Okamžikem adopce dítěte přejde vyživovací povinnost na nového otce a biologickému otci vyživovací povinnost zanikne.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Návrat ze zahraničí a nárok na PPM a RP

23.05.2018

Dobry den.Prosim o dotaz ktery se tyka o navratu z Anglie do CZ ziji tady s pritelem.Vracime se po 11mesicich.Mame deti 1 a 7 let.Chci vedet zda budu mit narok na RP a Materskou.Jake prvni kroky podniknout abychom mely narok?Zda jit prvni se evodivat na urad prace nebo pojistovnu?Trvaly pobyt v cz mame.Dale, je treba doklad o ukonceni detskych prispevku z Uk na prispevky v CZ? Dekuji

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Nárok na PPM tedy mít nebudete.

Co se týče rodičovského příspěvku (RP), jelikož jste žili v Anglii a předpokládám, že v ČR po tu dobu netrval u ani jednoho z Vás žádný pracovní poměr, státem příslušným k vyplácení rodinných dávek byla Anglie. Pokud se přestěhujete zpět do ČR a v Anglii nebudete mít ani jeden z rodičů již žádnou výdělečnou činnost ani tam nebudete pobírat nějaký důchod, stane se přestěhováním příslušnou zemí k vyplácení rodinných dávek ČR. RP celkem zde činí 220 000 Kč na nejmladší dítě v rodině - bude však záležet, zda jste již pobírali nějaké rodinné dávky v Anglii a pokud ano, kolik celkem jste tam čerpali. Abyste proces vyřízení RP v ČR urychlili, doporučuji již potvrzení o ukončení pobírání dávek v Anglii a jejich výši českému úřadu práce předložit. Na základě tohoto potvrzení bude zřejmé, zda jste vyčerpali v zahraničí méně než 220 000 Kč, a pokud ano, ÚP Vám bude vyplácet RP až do výše rozdílu 220 000 mínus částka, kterou jste již vyčerpali v zahraničí. Pokud jste již v Anglii vyčerpali v přepočtu více než 220 000 Kč, ČR Vám již RP vyplácet nebude. Žádost o rodičovský příspěvek podáte na příslušné pobočce úřadu práce.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,
b) pojištěnec, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (§ 38),
c) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela,
d) pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou [§ 57 odst. 1 písm. e)] nebo pro které bylo vystaveno potvrzení podle § 67 písm. d), a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství [§ 36 odst. 1 písm. c)],
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.
(3) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství osoby samostatně výdělečně činné je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství zahraničního zaměstnance je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako zahraničního zaměstnance podle § 10 odst. 7 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1.
(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též
a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění22), jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,
b) doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále trvala pojištěná činnost;
doby uvedené v písmenech a) a b) se započítávají v rozsahu, v jakém se nekryjí s pojištěnou činností.
(5) Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z pojištění, v němž není splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění z předchozích pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství; překrývající se doby účasti na pojištění lze započítat jen jednou. Je-li zároveň uplatněn nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jednoho nebo více pojištění, ve kterých je splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, a z pojištění, v němž není splněna tato podmínka, započtou se pro splnění této podmínky v pojištění, v němž tato podmínka splněna nebyla, jen ty dny v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, v nichž trvala účast na pojištění v 270 dnech souběžně v takovém počtu pojištění, z nichž je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován. Není-li podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2 splněna ve více pojištěních, započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství jen u toho pojištění, v němž je nejvyšší denní vyměřovací základ; přitom platí postup podle věty první a druhé.
(6) Dítětem se pro účely odstavce 1 písm. a), d) a e) rozumí dítě do dosažení 1 roku věku a pro účely odstavce 1 písm. b) a c) dítě, které ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku, nejdéle však do dosažení věku 7 let a 31 týdnů.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Nárok na PPM v nové práci;

23.05.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a pobírám rodičovský příspěvek do třech let věku dítěte, do konce roku 2018. U firmy před odchodem na mateřskou dovolenou mám dobu neurčitou. Do této práce se již vracet nechci. Mám nabídku jít na plný pracovní poměr do jiné práce od září 2018 na dobu určitou na čtyři roky. Když bych ale otěhotněla v "nové práci", měla bych nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Druhý dotaz zní, pracovala jsem na dohodu o provedení práce během rodičovské dovolené. Ve dvou měsících hrubý příjem byl vyšší než 10 000 Kč. Prohlášení poplatníka k dani jsem nepodepsala. Platí za mě zaměstnavatel zdravotní a sociální? Zdravotní pojišťovna u mě nevidí, že by se tento zaměstnavatel přihlásil k platbě zdravotního pojištění. Jak to mám řešit dál?

Děkuji

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Dle toho, co píšete, byste podmínku 1) splnila. Nepíšete, zda hodláte i po nástupu do nové práce setrvat v pracovním poměru, kde jste na rodičovské dovolené (RD), či tento pracovní poměr chcete ještě před návratem z RD ukončit. Ideální by bylo ukončit stávající pracovní poměr až po uplynutí zkušební doby v novém zaměstnání (pro jistotu, jelikož ve zkušební době může být pracovní poměr ukončen z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu a Vy byste se poté měla kam vrátit. Nejlepší by tedy bylo zůstat u stávajícího zaměstnavatele na RD a po uplynutí zkušební doby v novém zaměstnání se s nynějším zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud by zaměstnavatel nepřistoupil na dohodu, musela byste podat výpověď a tam je již třeba počítat s dvouměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvního dne následujícího kal. měsíce po doručení výpovědi - zaměstnavatel by tedy mohl i po dobu výpovědí doby trvat na Vašem docházení do práce a výkonu práce, proto je v tomto případě výhodnější ukončit pracovní poměr dohodou. Dále budu počítat s variantou, že byste otěhotněla až v době, kdy byste již v dosavadním zaměstnání nebyla a byla byste zaměstnána pouze u nového zaměstnavatele.
Pokud byste v den nástupu na PPM byla zaměstnána u nového zaměstnavatele, splnila byste i podmínku 2) a nárok na PPM by Vám tedy vznikl. Pokud by z nějakého důvodu došlo k rozvázání nového pracovního poměru (např. ve zkušební době), záleželo by na tom, zda byste se s nástupem na PPM vešla do tzv. ochranné lhůty. Ochranná lhůta plyne z pojištěné činnosti, která skončí v době těhotenství, a trvá tolik dní, kolik dní trvalo zaměstnání, max. 180 dní.
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) by se v tomto případě počítala ze mzdy v nové práci.

Dále ještě důležitá poznámka: pracovní poměr na dobu určitou je možné uzavřít mezi smluvními stranami na maximálně 3 roky a může být poté maximálně 2x prodloužena (viz níže). Není tedy dle zákona možné uzavřít smlouvu na dobu určitou 4 let.

K druhému dotazu: pokud je odměna z DPP vyšší než 10 000 Kč za měsíc (tedy alespoň 10 001 Kč), zakládá již účast na zdravotním a sociálním pojištění, zaměstnavatel Vás měl za tyto měsíce přihlásit. Buď na toto můžete upozornit přímo zaměstnavatele, pokud by nedošlo k nápravě nebo jste měla pochybnosti, můžete upozornit Vy sama zdravotní pojišťovnu.

§ 39 zákoníku práce

Pracovní poměr na dobu určitou
(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.
(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
...
(5) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Odstupné

22.05.2018

Dobry den, potrebovala bych poradit ohledne naroku na vyplaceni odstupneho v dobe na rodicovske dovolene. Muj zamestnavatel behem trvani me rodicovske dovolene pronajal prostory a vse co k tomu patri retezci a zamestnanci,jelikoz podepisovali novou smlouvu pro stavajici retezec,maji narok na odstupne od puvodniho zamestnavatele. Mam narok na odstupne jiz ted nebo az po skonceni rodicovske dovolene? Mockrat dekuji za radu.

Dobrý den,
odstupné je upraveno v § 67 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
Zaměstnanci mají nárok na odstupné zejména v případě, kdy dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce (tj. z důvodu rušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nebo z důvodu tzv. nadbytečnosti v důsledku organizačních změn) nebo dohodou z týchž důvodů.
V době rodičovské dovolené jste proti výpovědi chráněna – výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, však můžete obdržet i v době rodičovské dovolené, stejně jako výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele, pokud se zaměstnavatel nepřemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána (§ 53 a 54 zákoníku práce).
Doporučuji Vám v uvedené věci Vašeho zaměstnavatele kontaktovat a zjistit, z jakého důvodu došlo ke skončení pracovního poměru Vašich kolegů a jaká je Vaše situace. Pokud dojde ke skončení Vašeho pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů uvedených výše, při kterých vzniká nárok na odstupné, nárok na odstupné Vám vznikne. Je však možné, že s Vám zaměstnavatel počítá po skončení rodičovské dovolené, pracovní poměr s Vámi ukončit nechce a nárok na dostupné Vám tedy nevznikne.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

22.05.2018

Dobrý den,
Je mi 37 let a mám děti 7 a 3,5 roku.
V srpnu 2017 byli synovi 3 roky – ukončila jsem pracovní poměr u původního zaměstnavatele a přihlásila jsem se na úřad práce.
Vyčerpala jsem podporu 5 měsíců a od března 2018 jsem nastoupila do nového zaměstnání. Bohužel děti jsou hodně nemocné a mám obavy, že zaměstnavatel mi dá výpověď.
Pokud bych zůstala s dětmi doma, bralo by se to jako péče o dítě do 4 let/synovi budou 4 v srpnu 2018/ a započítalo by se mi to do odpracovaných 6 ti měsíců, aby mi vznikl opět nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Děkuji za odpověd

Dobrý den,
dle § 49 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise (výpověď ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. a) –c) zákoníku práce) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.
Do doby 6 měsíců nelze započíst náhradní dobu, tj. péči o dítě do 4 let věku.
Pokud byste zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností nezískala dobu pojištění alespoň v délce 6 měsíců, nárok na podporu by Vám nevznikl.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Navýšení vypláceného RP

22.05.2018

Dobrý den chci se zeptat máme roční dcerku pobirame rodičovský příspěvek který máme nastavený na tři roky a dozvěděli jsme se že čekáme další miminko , jak co nejlépe a nejrychleji vybrat zbytek rodičovského příspěvku ? Aby nám nepropadnul. Na kolik máme nárok ? A jestli máme nárok na další mateřskou dovolenou od zaměstnavatele pokud má přítelkyně smlouvu na dobu neurčitou děkuji za pomoc a odpovědi.

Dobrý den,
přítelkynina RD bude ukončena nástupem na další MD. Jestliže má přítelkyně uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou a nic se na tom měnit nebude, má nárok na peněžitou pomoc v mateřství i u druhého dítěte. Nástupem na další MD Vám skončí nárok na výplatu rodičovského příspěvku, proto by bylo vhodné vyčerpat maximum z částky 220000Kč. Měnit výší RP lze každé 3 měsíce. Od 1.1.2018 lze RP čerpat i ve vyšší částce, než je částka 11500Kč, pokud na to máte dostatečně vysoký denní vyměřovací základ. Neplatí to tedy jen pro ženy, které porodily v letošním roce. Na ÚP si tak požádejte o přepočítání výše RP, abyste stihla RP vyčerpat. Měsíční strop rodičovského příspěvku je v tuto chvíli rovný mateřské, jaká by se spočítala z příjmu. Nejvyšší možná měsíčně vyplácená částka rodičovského příspěvku může letos být 36 750 korun. Kalkulačku najdete např. na https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/329958-rodicovsky-prispevek-2018-pravidla-zmeny-kalkulacky#rodicovska2018

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

RODIČE NA START! 2018

19. května, 14:00, park Na Pankráci
Chcete zkusit bosochodíčky, chůzi po skle nebo žhavých uhlíkách?
Zveme na benefiční běh a zábavné odpoledne pro celou rodinu 1km/5km/minitratě, pochod s dítětem v šátku, bosochodníky, chůze po skle i žhavém uhlí, kreativní dílničky a mnoho dalšího.


Na podporu bezplatné právní poradny APERIO.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.