Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Špatně uplatněná daňová sleva na vyživovanou manželku

05.12.2018

Dobrý den,
manželovi volal úředník z finančního úřadu a řekl mu, že máme chybu v daňovém přiznání za rok 2016. Manžel si mě odepsal na daních, akorát jsme netušili, že mateřská se musí přiznávat (když rodičovská nemusí) a tím pádem jsme měla větší příjem a tudíž nemohl uplatňovat slevu na mě. Teď po nás chtějí peníze vrátit, ale i s úrokem za ty dva roky.
Chtěla jsem se zeptat, zda s tím jde něco dělat, nebo zda to prostě musíme zaplatit, když to určitě nebyl úmysl.
Děkuji.

Dobrý den,
Peněžitá pomoc v mateřství se do příjmu manželky počítá, takž si na Vás opravdu manžel neoprávněně uplatnil slevu.
Finanční úřad může vyměřit či doměřit daň po tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání (nebo v němž se stala daň splatnou, pokud jste neměli povinnost podat řádné daňové přiznání). Lhůta se automaticky prodlouží
- zahájením daňové kontroly
- podáním řádného daňového přiznání (tvrzení)
- je-li vám oznámena výzva k podání řádného daňového přiznání (tvrzení)
O jeden rok se lhůta prodlouží, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím lhůty dojde k
- podání dodatečného daňového přiznání
- doručení oznámení výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, pokud tato výzva vedla k doměření daně
- oznámení rozhodnutí o stanovení daně
- zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku nebo oznámení rozhodnutí o těchto prostředcích
- oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně

Pokud pozdě zaplatíte některou daň, nebo ji zaplatíte v nižší částce, zaplatíte úrok z prodlení za každý den opoždění. Úrok se počítá z roční výše repo sazby ČNB zvýšené o 14 %, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.
Úrok z prodlení se počítá od pátého pracovního dne po termínu k zaplacení až do dne platby (viz § 252, odst. 2) daňového řádu). Úplatní se nejdéle za 5 let prodlení a nepředepíše se, pokud nepřesáhne u jedné daně za jedno zdaňovací období 200 Kč. První čtyři pracovní dny prodlení se tedy nepostihují.

Vybrané sankce může finanční úřad prominout. Jde o penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky daně. Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Při rozhodování o prominuté částce posoudí zejména míru naší součinnosti nebo existenci ospravedlnitelných důvodů pro prodlení s úhradou daně. Poplatek za žádost o prominutí příslušenství daně je 1 000 Kč.

Doporučuji tedy doplatit vyměřenou daň a požádat o prominutí úroků z prodlení. Celé doporučuji řádně odůvodnit. Pak už bude záležet na FU.

Právní úprava:
Zákon č. 586/1992 Sb. České národní rady o daních z příjmů

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.