Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pracovní podmínky těhotných žen

27.11.2018

Dobrý den,

potřebuji prosím pomoc, pracuji jako zdravotní sestra na 40 hod týdně na plastické chirurgii u soukromého zaměstnavatele..

Nyní jsem těhotná, chci vyčkat na potvrzení od lékaře a poté v zaměstnání oznámit těhotenství.

Můžete mi pls pomoc na co mám jako těhotná právo?

-je výhodné žádat o zkrácený úvazek a zda je to vůbec možné (jak bych na tom byla finančně)

-jaké jsou podmínky prac.neschopnosti, případně pokud to bude vyhodnější finančně než zkrácený úvazek

-co musím udělat aby mi zrušili mínusové hodiny, aniž by mi je strhávaly z platu
-jak skončit s neustálými přesčasy (případně jak by mi je mohli doplatit.

Děkuji za odpověď

Vážená paní,
je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi,
- které ohrožují její těhotenství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.),
- pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá (lékařský posudek vydá lékař na základě prohlídky během těhotenství).

Tyto práce nesmí vykonávat, i kdyby s tím sama souhlasila. Těhotná žena v těchto případech může žádat zaměstnavatele o převedení na jinou práci.

Těhotná žena má právo na převedení na jinou práci v případě, že koná práci:
- která je těhotným ženám zakázána,
- která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství,
- noční, a to na základě její žádosti o zařazení na práci denní.

Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popř. denní) práci vyhovět. V případě, že zaměstnankyně je převedena na práci, kde dosahuje nižšího výdělku než za dosavadní práci, náleží zaměstnankyni vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Více o příspěvku je možné přečíst v kapitole Těhotenství a dávky nemocenského pojištění.
V případě, že zaměstnavatel nemá pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na straně zaměstnavatele. Těhotná žena pak zůstává doma se 100% náhradou mzdy.

Zákoník práce a další právní předpisy upravují zvláštní pracovní podmínky těhotných žen a stanoví další práva:
1) Zákaz práce přesčas
Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotnou ženu prací přesčas. Pokud žena neoznámí zaměstnavateli své těhotenství (např. z důvodu dosažení vyššího výdělku prací přesčas) a zaměstnavatel jí nařídí práci přesčas nebo se na ní dohodne, neporušuje tím ustanovení o zákazu práce přesčas. Zmiňujete se o práci přesčas, ta bude pro Vás od okamžiku oznámení těhotenství zaměstnavateli zakázána.
2) Pracovní cesta jen se souhlasem těhotné ženy
Těhotná žena smí být vysílána na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem.
3) Přeložení těhotné zaměstnankyně
Těhotná žena smí být přeložena mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen na vlastní žádost.
4) Nárok na kratší pracovní dobu a na jinou úpravu pracovní doby
Těhotná žena má právo žádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Ovšem za např. za 1/2 kratší pracovní dobu Vám bude náležet jen 1/2 mzdy, což je pro Vás nevýhodné, neboť se výše mzdy promítne do výše peněžité pomoci v mateřství.
5) Zvýšená ochrana v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví těhotných žen má zaměstnavatel především informační povinnosti. Je povinen:
preventivně informovat ženu o faktorech, které mohou poškozovat plod v těle matky,
seznámit těhotnou ženu jak s riziky, která by ji mohla ohrožovat, tak i s preventivními opatřeními,
přizpůsobovat těhotným ženám na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.
6) zvýšená ochrana těhotné ženy před výpovědí z pracovního poměru.

Pokud se týká dočasné pracovní neschopnosti, finanční zabezpečení náleží zaměstnankyni, jestliže byla lékařem uznána dočasně pracovně neschopnou z důvodu těhotenství (tzv. rizikového těhotenství) k výkonu své dosavadní práce. Na finanční podporu má samozřejmě nárok také tehdy, jestliže byla uznána dočasně pracovně neschopnou z jiných důvodů (např. chřipka, angína, úraz).

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci pouze za dny (nebo za směny), které jsou pracovními dny, a dále za svátky, za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy (3.-14. den dočasné pracovní neschopnosti).
Právo na náhradu mzdy má zaměstnanec jen tehdy, když ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti splňuje podmínky nároku na nemocenské a když trvá zaměstnání (pracovní poměr,dohoda o pracovní činnosti popř. i dohoda o provedení práce).

Výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2018

Výše průměrného hodinového výdělku (Kč) Náhrada hodinové mzdy (Kč)
75 41
100 54
150 81
200 104
250 122
300 133
350 142
400 151
450 160
500 169
od 530 174

Orientační výši náhrady mzdy lze zjistit na https://www.mpsv.cz/cs/11584.

Nemocenské náleží, jestliže:

dočasná pracovní neschopnost je delší než 14 kalendářních dnů,
dočasná pracovní neschopnost vznikla v době pojištění (tj. v době trvání zaměstnání), nebo po skončení pojištění v tzv. ochranné lhůtě, která činí 7 kalendářních dnů od skončení zaměstnání (pokud zaměstnání trvalo po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů poslední pojištění trvalo). Ochranná lhůta mj. neplyne ze zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce,
pojištěnka nevykonává práci v zaměstnání, ze kterého je nemocenské poskytováno,
nárok na dávku byl předepsaným způsobem uplatněn. To znamená, že lékař vystavil žádost o nemocenské a žádost byla odevzdána zaměstnavateli, popř. bývalému zaměstnavateli, pokud zaměstnání skončilo.

Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny. Začíná se vyplácet od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti a končí dnem skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, nejdéle však po dobu 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti (včetně zápočtu předchozích období dočasných pracovních neschopností).
Konkrétní výši dávek lze zjistit pomocí orientační kalkulačky na https://www.mpsv.cz/cs/11580 nebo www.vyplata.cz.

Právní předpisy
1.§ 53, §§ 238-242 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
2.. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.