Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené - nadbytečnost

25.11.2018

Dobrý den,

měla bych na vás několik dotazů, se kterými si nevím rady.
Synovi budou 2. 3. 2019 tři roky - chodí do školky. U zaměstnavatele mám smlouvu na dobu neurčitou a vím, že mě nemá zatím kam dát (paní co přišla místo mě dostala smlouvu také na neurčito !), proto bych chtěla požádat o prodloužení RD. Kamarádka mi tvrdí, že mi místo může držet pouze do třech let věku dítěte.
Já jsem v situaci, kdy nyní pracuji pro někoho jiného jako OSVČ - z finančních důvodů, ale původní místo bych si ráda podržela (pokud neseženu něco lepšího v budoucnu). Na ÚP jsem si rozložila rodičovský příspěvek do čtyř let věku dítěte, tudíž do 3/2020.

A moje dotazy jsou:
a) O co zaměstnavatele požádat - prodloužení RD nebo neplacené volno (z jakých důvodů) a jaký je mezi tímto rozdíl ?
b) Zda mi musí držet původní zařazení ? (Pracuji v kanceláři jako hospodářka, tak jestli mi nemůže potom říci, že budu dělat uklizečku, prodavačku - nižší pozice apod.)
c) Pokud by mi to nedovolil a propustil mě, zda mi musí dát odstupné (s touto variantou spíše nepočítám) ?

Předem velmi děkuji za vyřízení mých dotazů

Dobrý den,

rodičovská dovolená (RD) je volno poskytované zaměstnavatelem na žádost k prohloubení péče o dítě, max. do 3 let věku dítěte. Poté je možnost čerpat neplacené volno, na to však již nemáte právní nárok a záleží tedy čistě na zaměstnavateli, zda Vaší žádosti vyhoví, nebo ne.

Ať už se budete do zaměstnání vracet po RD či po neplaceném volnu, zaměstnavatel Vám musí přidělit práci odpovídající Vaší pracovní smlouvě. Záleží tedy na tom, jak máte druh práce ve smlouvě formulovaný - čím je definován šířeji, tím má zaměstnavatel více možností, kam Vás zařadit. Pokud tedy např. máte ve smlouvě druh práce: hospodářka, nemůže Vás zařadit na pozici uklízečky či prodavačky.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze ze zákonem stanovených důvodů, které najdeme v ustanovení § 52 zákoníku práce. Pokud se zaměstnanec stane nadbytečným v důsledku organizační změny zaměstnavatele, může mu zaměstnavatel dát výpověď. Je-li dána výpověď zaměstnanci či uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru se zaměstnancem z organizačního důvodu, náleží zaměstnanci ze zákona odstupné, jehož výše je odstupňována dle délky trvání pracovního poměru (pokud Váš pracovní poměr trval alespoň 2 roky, náleží Vám min. trojnásobek průměrného měsíčního výdělku). Mezi organizační důvody patří rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele či nadbytečnost zaměstnance.

Nadbytečností však není případ, kdy zaměstnavatel chybně uzavřel s Vaším záskokem smlouvu na dobu neurčitou, zaměstnavatel měl uzavřít smlouvu pouze na dobu Vaší nepřítomnosti v zaměstnání po dobu RD. Zaměstnavatel tedy nemá zákonný důvod pro výpověď, jelikož u něj dle Vašeho popisu situace žádná organizační změna neproběhla, Vaše místo zrušeno nebylo a zaměstnavatel tedy nemá správně dle zákona právo Vám v takovém případě výpověď z důvodu nadbytečnosti dát. Zaměstnavatel bude však muset vyřešit situaci, kdy pak budete vedle sebe dva zaměstnanci na totéž místo - obvykle zaměstnavatel nabídne odstupné. Zaměstnavatel je tedy povinen přidělovat práci dle prac. smlouvy zaměstnanci od okamžiku skončení mateřské/rodičovské dovolené/neplaceného volna. Nemůže-li zaměstnavatel přidělit zaměstnanci práci, neboť (jeho chybou) byl záskok zaměstnán na dobu neurčitou, je přesto povinen platit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku pro překážku v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 ZP).
Pokud byste obdržela výpověď pro nadbytečnost, přestože nadbytečnost nenastala, můžete se domáhat neplatnosti výpovědi z důvodu, že paragraf 52 písm.c) zákoníku práce nebyl naplněn, neboť zaměstnavatel okamžitě přijal na stejnou činnost někoho jiného. Neplatnost výpovědi lze u soudu nárokovat pouze do dvou měsíců od skončení pracovního poměru.

Související ustanovení:

§ 52 zákoníku práce
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
...
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
...

Odstupné
§ 67
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
...

Neplatné rozvázání pracovního poměru
§ 69
(1) Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
(2) Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně snížit; soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil.
(3) Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,
a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.