Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pobírání rodičovského příspěvku a jesle; zapsání otce do rodného listu

20.11.2018

Dobry den,
Měla bych tech dotazu malicko vic.
1.dotaz se týká přerušení rodicovske. Synovi je teprve 18 mesicu a tím padem muze byt v jeslich pouze na 46 hodin v mesici. Jsem matka samozivitelka a potrebuji chodit do prace. Nemusim tam sice syna davat každý den a muzu dělat i z domova, ale 46hodin opravdu nestaci. V jeslich mi řekli, ať prerusim rodicovskou a po 2 letech ji zase začnu čerpat. Já si ale nejsem jista tím, ze je přerušení rodicovske a její následné znovu cerpani po cca 6 mesicich možné?

2.dotaz se týká zapsání otce do rodného listu. Situace s otcem meho ditete je trochu komplikovana a kvuli jeho rodinne situaci odmita byt uveden v rodném listě. Já ho chci do RL zapsat, ale nevim kdy nejpozdeji je možné resit zapsani do RL soudne? Nekde jsem slyšela, ze je to do 3 let veku ditete, je to tak?

3.dotaz.. pokud bude otec uveden v RL, ale dite by bylo ve výhradní péči matky, má i tak otec ditete, který ho napr.ani nikdy nevidel, moznos dělat problemy? Tím myslim treba v rozhodování o tom, jestli bude dite žít v CR nebo jinde, na kterou školu bude dite chodit, jestli vubec muze dite vycestovat do zahranici na dovolenou atd?

Predem Vám moc Dekuji za odpoved.

Hezky den

Dobrý den,

je možné přerušit pobírání rodičovského příspěvku (RP) a následně o něj můžete požádat opět po 2. narozeninách dítěte, kdy již není docházka do předškolního zařízení omezena. RP lze pobírat max. do 4 let věku dítěte.
Případně je také dle mého názoru možné pouze nahlásit úřadu práce, že v určitých měsících Vám kvůli docházce syna do jeslí nárok na RP nevznikne, po dosažení 2 let tato překážka automaticky odpadne a RP Vám opět bude náležet a bude nadále vyplácen. Obraťte se na příslušný úřad práce, odbor státní sociální podpory, kde s Vámi situaci vyřeší.

Žalobu na určení otcovství je možné k soudu podat kdykoli, neexistuje žádná lhůta.

Pokud bude otec zapsán do rodného listu, stane se z právního hlediska otcem se všemi z toho vyplývajícími povinnostmi a právy. Oba dva tedy budete rovnocenní rodiče, oba budete mít rodičovskou odpovědnost. Ze zákona je s řízením o určení otcovství spojeno i řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti, tedy řeší se i svěření dítěte do péče a stanoví se vyživovací povinnost.
Co vše spadá do rodičovské odpovědnosti stanoví ustanovení § 858 občanského zákoníku (viz níže) - mmj. jde o péči o dítě, udržování osobního styku s dítětem, zajišťování jeho výchovy a vzdělání, určení místa jeho bydliště. Otec tedy bude mít právo spolurozhodovat o všech zásadních otázkách ohledně dítěte, mezi které patří i to, kde bude dítě žít, jakou bude navštěvovat školu apod.
V případech otázek týkajících se běžných záležitostí je oprávněn rozhodnout pouze jeden z rodičů. Opačná situace logicky nastává v otázkách významných záležitostí, kdy je vyžadován souhlas obou rodičů, jak již bylo naznačeno výše. Občanský zákoník (OZ) dává přednost dohodě rodičů, avšak dle ustanovení § 877 OZ v případech, kdy rodiče nejsou schopni se shodnou v otázce významné záležitosti dítěte, přichází na řadu soud, který za rodiče rozhodne. OZ také sám demonstrativně vymezuje, co lze považovat za významnou záležitost, což jsou tedy „nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte“
Při změně místa bydliště dítěte nelze, aby za dítě rozhodl pouze jeden rodič, např. typicky ten, který jej má v péči, neboť touto změnou by mohlo být dotčeno právo na realizaci styku mezi druhým rodičem a dítětem. Z tohoto důvodu je nutné, aby druhý rodič vyslovil se změnou místa bydliště dítěte souhlas. O to komplikovanější je situace, kdy jeden z rodičů má v úmyslu se s dítětem přestěhovat do ciziny.
Naopak tomu bude u dovolených, které jsou krátkodobého rázu, zde není souhlas ze zákona vyžadován, neboť dovolenou nelze považovat za významnou záležitost dítěte. Nicméně se obecně doporučuje, aby při vycestování s dětmi na dovolenou do zahraničí (především do států mimo EU), byl písemný souhlas druhého rodiče opatřen, jelikož tento souhlas může vyžadovat právní řád státu, kam je s dítětem cestováno. Dále je také třeba přihlížet k rozsudku a stanovení styku s druhým rodičem.

Související ustanovení:

§ 783 občanského zákoníku
(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.
(2) Má se za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti.
(3) Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.

§ 858 občanského zákoníku
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

§ 877
(1) Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.
(2) Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte

§ 30 zákona o státní sociální podpoře
(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220000 Kč.

§ 31 zákona o státní sociální podpoře
...
(3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže
a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.