Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: PPM ze zaměstnání a podnikání, přivýdělek na MD a RD

20.11.2018

Dobrý den,

plánuji nastoupit na mateřskou dovolenou/poté na rodičovskou dovolenou.
V této chvíli mám zaměstnání (pracovní smlouvu 1,0 u jednoho zaměstnavatele a 0,5 úvazku u druhého zaměstnavatele) i podnikám. Jak zaměstnání, tak podnikání mohu bez problému dále provozovat také během mateřské/rodičovské dovolené.
Chtěla jsem se zeptat, jestli zákon nějak omezuje, jak dlouho musím být minimálně na mateřské dovolené?
Vzniká mi nárok na rodičovský příspěvek i když se rozhodnu dále pracovat/podnikat? Pokud ano, je nějak omezená výše úvazku, v případě rodičovské dovolené?

Děkuji moc za odpovědi

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.
3) U OSVČ navíc platí podmínka účasti na nemocenském pojištění alespoň 180 dnů v posledním roce před nástupem na PPM.

Splnění podmínek se hodnotí u všech pojištění samostatně. Zaměstnanci zaměstnaní na pracovní smlouvu jsou účastni nemocenského pojištění vždy, OSVČ jsou pojištění účastny pouze v případě, že si dobrovolně nemocenské pojištění platí.
Pokud podmínky nároku na PPM splňujete jak z obou zaměstnání, tak ze samostatně výdělečné činnosti (SVČ), bude Vám náležet dávka PPM s tím, že se výše denních vyměřovacích základů sečtou. Maximální možná měsíční výše vyplácené PPM je 36 750 Kč.

V zaměstnání, ze kterého chcete čerpat PPM, musíte nastoupit na mateřskou dovolenou (MD), během které nesmíte vykonávat stávající druh práce. Během MD je možné si u zaměstnavatele přivydělat pouze na jiný druh práce na jinou smlouvu (ať už pracovní smlouvu či DPČ, DPP). Nemůžete tedy při pobírání PPM pokračovat ve stávající činnosti, musíte čerpat MD. Jakmile byste toto porušila a vykonávala stávající práci, za tyto dny by Vám PPM nenáležela, a tedy by se o tuto dobu čerpání PPM zkrátilo.
MD musí trvat minimálně 14 týdnů a nesmí skončit dříve než po šestinedělí (viz níže § 195 odst. 5 zákoníku práce).

Co se týče OSVČ a čerpání PPM, není nutné po dobu pobírání PPM podnikání zastavit či přerušit, činnost mohou např. dále vykonávat zaměstnanci či spolupracující osoba, pouze osoba pobírající PPM nesmí osobně tuto podnikatelskou činnost vykonávat.

Pokud chce žena vykonávat podnikatelskou činnost či zaměstnání až do porodu (nebo i po něm), může, ale musí počítat s tím, že o část peněz (nebo všechny) z PPM přijde. Podpůrčí doba, která standardně trvá 28 týdnů (37 týdnů u dvojčat a vícerčat), se tak jako tak rozběhne nejpozději na začátku šestého týdne před očekávaným porodem – ale za dny, kdy žena vykonává podnikatelskou činnost či zaměstnání, ztrácí na dávku nárok.

Samozřejmě je na Vás, zda se rozhodnete čerpat PPM ze všech Vašich výdělečných činností, kde splňujete podmínky, či zda např. jen ze zaměstnání.

Na RD a při pobírání rodičovského příspěvku (RP) je to jinak, v té době již můžete pracovat zcela bez omezení, výše výdělku ani úvazku se nesleduje. Jediným omezením je případná docházka dítěte ml. 2 let do předškolního zařízení, která je možná max. 46 hodin měsíčně, jinak za tento měsíc nárok na RP nevzniká. Docházka u starších dětí se již nesleduje vůbec.

Související ustanovení:

Mateřská a rodičovská dovolená
§ 195 zákoníku práce
Mateřská dovolená
(1) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.
(2) Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.
(3) Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v odstavci 1. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň 2 nebo více dětí.
(4) Jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.
(5) Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

§ 196
Rodičovská dovolená
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 32 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,
...
(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.
(3) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství osoby samostatně výdělečně činné je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství zahraničního zaměstnance je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako zahraničního zaměstnance podle § 10 odst. 7 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1.
...

§ 8
Souběh pojištění z více zaměstnání
Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání. ...

§ 14
(1) Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění.
(2) V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.

§ 16
Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou
a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.