Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné na dítě

11.11.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat po jaké době se promlčí výživné ?
Co můžu udělat pro to, aby se tak nestalo ?
Kam se mám obrátit, když potřebuji poradit s diskriminací a nezachováváním listiny lidských práv a svobod v tomto státě jako samoživitelka a OZP ?
Můžete mi poradit se žalobou k Evropskému soudu a právním zastupováním ex bono ?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,

K promlčení výživného
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů výslovně stanoví, že právo na výživné se nepromlčuje, nicméně že práva na jednotlivá opětující se plnění promlčení podléhají (srov. § 613). Jde-li o délku promlčení lhůty, obecně je stanovena na tři roky (viz § 629 odst. 1). Bylo-li však právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci – soudem, promlčí se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno (§ 640). Ostatní majetková práva vyplývající z druhé části občanského zákoníku se také promlčují, není-li stanoveno jinak (viz § 611).

Následkem promlčení není zánik práva, ale pouze jeho závažné oslabení, neboť nárok jako součást subjektivního práva se stává podmíněným. K promlčení soud přihlédne jen k námitce povinného (viz § 610 odst. 1). Dovolá-li se povinný promlčení, nárok zanikne a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však, nemůže své plnění požadovat zpět (§ 609).

Byť je právo na výživné jako takové nepromlčitelné, lze je obecně přiznat jen ode dne zahájení řízení (§ 922 odst. 1). Jde-li však o výživné pro děti, ať už nezletilé nesvéprávné, či svéprávné anebo zletilé, zákon stanoví výjimku spočívající v tom, že výživné lze přiznat i zpětně, nejdéle však tři roky ode dne zahájení řízení (viz § 922 odst. 2).

Je-li vyživovací povinnost k dítěti stanovována povinnému zpětně, musí soud stanovit její počátek, a to zásadně ode dne, kdy povinný přestal k dítěti plnit dobrovolně výživné, resp. plnil je v omezené míře. Soud musí přihlédnout ke všem již poskytnutým peněžním plněním jako zálohám na výživné (zejména byly- li určeny předběžným opatřením soudu), dále k věcnému plnění, k poskytování bydlení, k prostředkům, které byly poskytnuty na společné bydlení a společnou domácnost atd. Musí také přihlédnout k nepeněžitým plněním. Od nich je pak nutné odlišit běžné dárky apod. Vždy bude rozhodovat cena, důvod plnění, okolnosti apod.

Jestliže je určována vyživovací povinnost k dítěti zpětně až za dobu tří let od zahájení řízení, je nutné při určování výše částek výživného pro jednotlivá období diferencovat, tj. zabývat se možnostmi, schopnostmi a majetkovými poměry povinného v daných časových úsecích, konkrétními odůvodněnými potřebami oprávněného v minulosti, a s ohledem na tato zjištění stanovit odpovídající částky výživného.

Co se týká celkového nedoplatku na výživném, je možné stanovit jeho splatnost jednorázově nebo v podobě splátek. Lze souhlasit s názorem, že při stanovení výše splátek nedoplatku na výživném je nutné přihlížet nejen k možnostem, schopnostem, majetkovým a osobním poměrům povinného, ale i k poměrům oprávněného dítěte, jemuž nemůže být na újmu, že povinný dlouhou dobu neplnil výživné, a tak vznikl vysoký nedoplatek na výživném. Plnění splátek nedoplatku by nemělo přesáhnout značně dovršení zletilosti dítěte.

Co máte dělat, aby k promlčení výživného nedošlo?
Předpokládám, že výživné na dítě bylo stanoveno soudně, takže by k promlčení nemělo dojít, když budete plnění soudního rozhodnutí včas vymáhat.

Otázka diskriminace je velmi složitá a řeší se soudní žalobou.

Zastupování pro bono naše poradna neposkytuje.

Jak získat bezplatného advokáta, naleznete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617.

Také můžete požádat o přidělení bezplatného advokáta soud spolu s podáním žaloby a popřípadě s žádosti o osvobození od soudních poplatků.

Podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva je velmi, velmi složitá záležitost, a navíc musí být dodržela pravidla, o kterých se dočte zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12352.

Vážená paní,

Pročetla jsem všechny Vaše dotazy zpětně a je z nich patrno, že si se situací nevíte rady. Navíc naše odpovědi mohou být jen v obecné rovině, protože nevidíme listinné podklady a nejsme z Vaší situací podrobně obeznámeni, proto jakékoliv naše rady se mohou míjet účinkem.

Doporučuji Vám proto, abyste buďto využila služeb advokátní komory – viz odkazy shora nebo můžete využít službu naší poradna - Osobní poradenství, a to na telefonním čísle 774 722 153 (volat můžete každý všední den od 10 do 15h, v případě velké zaneprázdněnosti vás budeme sami co nejdříve kontaktovat).
Konzultace s právničkou probíhají vždy v úterý od 15 do 18 hod.

Máte-li pocit, že už jste veškeré možnosti, které nám dává náš právní řád, vyčerpala a nic se neděje, můžete podat podnět na prošetření Vašeho případu Veřejné ochránkyni práv – adresa: Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, Brno, 602 00. Jak podnět podat si přečtete zde: https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/jak-podat-stiznost/.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.