Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Přivýdělek na rodičovské dovolené

14.11.2018

Dobrý den,
od r. 2007 jsem byla zaměstnána u jednoho zaměstnavatele. V r. 2014 jsem nastoupila na MD a následně RD, při které jsem svou původní pozici vykonávala na DPČ. Po narození 2. dítěte v r. 2015 jsem ale i tuto spolupráci musela ukončit s tím, že se v r. 2017 vrátím na svou původní pozici na HPP. V tomto období byla ale moje původní pracovní pozice přejmenována, resp. zrušena, výpověď jsem vzhledem k trvající RD neobdržela. Od r. 2017 pracuji opět na DPČ, avšak na zcela jiné pozici. RD mám nyní nahlášenou do 4 let věku dítěte, tj. do srpna 2019. Do té doby chci ukončit spolupráci na DPČ a nastoupit na HPP u jiného zaměstnavatele. Můžete mi prosím poradit, jakým způsobem mám pracovní poměr ukončit, abych měla nárok na odstupné?
Předem vám děkuji!

Dobrý den,

předně je třeba si říci, že pokud zaměstnanec začne vykonávat svoji původní pozici, má dojít k ukončení rodičovské dovolené (RD) a pokračování na původní pracovní smlouvu (např. s dodatkem upravujícím úvazek). Není však dle zákoníku práce možné, aby zaměstnanec vykonával stejný druh práce na další smlouvu. Není tedy dle zákona možné, abyste byla stále vedena na RD u Vaší původní pracovní smlouvy a zároveň aby Vám běžela DPČ na stejný druh práce. To jen pro informaci k úvodu Vašeho dotazu.

Abyste měla ze zákona nárok na odstupné, musí být Váš pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele výpovědí, či musí být ukončen dohodou o ukončení pracovního poměru, z organizačních důvodů. Mezi organizační důvody patří rušení zaměstnavatele či jeho části, přemístění zaměstnavatele či nadbytečnost zaměstnance v důsledku organizační změny. Píšete, že Vaše původní pracovní pozice byla zrušena, pokud jste tedy nadbytečná v důsledku této organizační změny, náleží Vám odstupné. Zaměstnavatel Vám sice během RD, jež je ochrannou dobou, výpověď doručit nemůže, můžete však navrhnout ukončení prac. poměru z tohoto důvodu dohodou - tu je možné uzavřít i během RD. Pro nárok na odstupné je klíčové, aby byl v dohodě jako důvod ukončení uveden právě důvod nadbytečnosti dle § 52 písm. c) zákoníku práce.

Váš pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti (DPČ) nárok na odstupné ze zákona nezakládá. Navíc z Vašeho popisu situace nevyplývá, že byste na pozici vykonávané na DPČ byla nadbytečná. DPČ tedy můžete kdykoli ukončit ze své vlastní iniciativy či dohodou (viz zákoník práce níže).

Související ustanovení.

Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 52
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
...

Odstupné
§ 67
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
...
(4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

§ 77
Společné ustanovení
(1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.
(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o
...
c) odstupné,
...
(4) Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit
a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

§ 34b
...
(2) Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.