Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Určení otcovství

13.11.2018

Dobrý den . Můj bratranec má 17let má syna a není zapsán v RL. Doteď vše bylo v pořádku žily společně se svou přítelkyni u jeho rodičů . Ale teď se odstěhovala nikdo neví kam a syna ma její matka , která mu bráni v kontaktu . Chtěla bych se zeptat co máme dělat ? Může být zapsán do RL i bez jejího souhlasu ? Jak máme v takové situaci postupovat ? Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,

nejprve je nutné, aby se Váš bratranec stal z právního hlediska otcem. Jelikož není zapsán v rodném listu, není nyní právně otcem. Otcovství se určuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku podle tzv. právních domněnek. Jelikož rodiče nebyli v době narození dítěte manželé a ani nedošlo k souhlasnému prohlášení obou rodičů o otcovství, bude nutné určit otcovství dle třetí domněnky, která je v ustanovení § 783 OZ (viz níže). Otec dítěte má nárok navrhnout, aby otcovství určil soud, a to i bez souhlasu matky. Žaloba na určení otcovství se podává k soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě bydliště. Za otce se pak považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. Soud k prokázání otcovství nejspíše nařídí test DNA.
Podání žaloby na určení otcovství není omezeno žádnou lhůtou, žalobu na určení otcovství tedy může otec podat kdykoliv. Za podání žaloby o určení otcovství se neplatí soudní poplatek. Se sepsáním žaloby může pomoci pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nebo advokát se specializací na rodinné právo. Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je určena, označení účastníků řízení (účastníkem řízení je i nezletilé dítě) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán (nejen výrok o určení otcovství, ale také výrok o tom, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jaké má být placeno výživné). Žaloba musí být podepsána a datována.
Zde odkaz na příklad vzoru takové žaloby: http://www.pracepropravniky.cz/vzory-smluv/zaloba-na-urceni-otcovstvi-vzorem

Otec dítěte poté bude zapsán do rodného listu a stane se otcem se všemi z toho vyplývajícími povinnostmi a právy. Stejně jako matka dítěte bude mít rodičovskou odpovědnost, ale samozřejmě také vyživovací povinnost. Řízení o určení otcovství je spojeno ze zákona s řízením o výchově a výživě nezletilého dítěte. Pokud tedy soud určí otcovství, zároveň upraví výchovu a výživu nezletilého dítěte. tedy svěří dítě do péče jednoho z rodičů a upraví výživné od narození dítěte. Soud při určování výživného zkoumá, jaké jsou možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného rodiče. Dalším kritériem pro stanovení výživného jsou odůvodněné potřeby dítěte, přičemž rozsah jeho potřeb závisí zejména na jeho věku, zdravotním stavu, způsobu přípravy na budoucí povolání, zájmech a zálibách. Zákon výslovně uvádí, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

§ 783 občanského zákoníku
(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.
(2) Má se za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti.
(3) Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.