Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení rodičovské dovolené - návrat do zaměstnání; skončení pracovního poměru

08.11.2018

Dobrý den,

k 21.5.2019 mi končí mateřská (synovi budou 3.roky 20.5.2019) a budu muset nastoupit do práce. Na mateřské jsem s druhým dítětem a plynule jsem na ni navázala po prvním dítěti.
Před nástupem na mou první mateřskou jsem pracovala od 21.3.2014 do 31.12.2015+ jsem byla do 30.3.2016 na rizikovém a byla jsem na neschopence.

Mé dotazy jsou:
1) pokud dostanu výpověď, mám nárok na odstupné ve výši 2 platů? Při výpovědi dohodou mám tedy nárok na 2+2 platy?
2) k jakému datu mám podepsat případnou výpověď, abych měla nárok na podporu v nezaměstnanosti počítánou z platu a ne z rodičovské, kdybych neměla jinou práci?
3) co se stane, když bych dala výpověď já, tj. podpora v nezaměstnanosti by se počítala z mateřské? V jaké výši? 40%?
4) pokud se rozhodnu dát výpověď a zaměstnavatel bude trvat na výpovědní lhůtě, musím ji dodržet?
5) pokud nastoupím k 21.5.2019 do stávajícího zaměstnání, co mi musí zaměstnavatel nabídnout na pozici? Adekvátní? Stejný plat jako před mateřskou? Nesmí mi dát zkušební dobu?

Předem děkuji za informace

Dobrý den.
Zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
1) Pracovní poměr lze ukonči výpovědní nebo dohodou. Dohoda vyjadřuje vůli zaměstnavatele i zaměstnance ukončit pracovní poměr; pracovní poměr skončí sjednaným dnem. Byla-li dána výpověď, skoční pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce, nebyla-li sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ve výpovědní době trvá pracovní poměr, tj. pokud se nedohodnete jinak, zaměstnavatel je povinen Vám přidělovat práci podle pracovní smlouvy a Vy jste povinna ji vykonávat. Nemá-li zaměstnavatel práci podle pracovní smlouvy a nedohodne-li se s Vámi jinak, náleží Vám náhrada mzdy.
Pokud dojde ke skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – c) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, tj. rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, popř. nadbytečnost v důsledku organizačních změn,náleží Vám odstupné, to činí při zaměstnání trvajícím déle než 2 roky minimálně trojnásobek průměrného výdělku.
2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.) Jinak činí výše podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2018 tedy maximálně 16 682 Kč). Pokud bylo uchazeči vyplaceno odstupné z posledního zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti obdrží teprve poté, co vyprší doba odpovídající výši odstupného.
Pokud po skončení rodičovské dovolené nastoupíte do zaměstnání, bude Vám náležet podpora v nezaměstnanosti, která se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání; pokud se u úřadu práce zaevidujete bezprostředně po rodičovské dovolené, podpora v nezaměstnanosti bude minimální.
3) Pokud byste pracovní poměr ukončila Vy, ať již výpovědí nebo dohodou, a to z vážného důvodu, např. z důvodu péče o děti, pak by se Vám podpora v nezaměstnanosti nikterak nekrátila a platí pro ni to, co bylo uvedeno výše.
4) Pokud podáte výpověď, platí výše uvedené – pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby; pokud bude zaměstnavatel souhlasit, můžete pracovní poměr ukončit dohodou – v takovém případě skončí pracovní poměr sjednaným dnem.
5) Předpokládám, že máte uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou, po skončení rodičovské dovolené je Vám tedy zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy za mzdových podmínek dle pracovní smlouvy; sjednání nové zkušební doby je nepřípustné.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.